Raport: 2010 III Kwartał
Brak dołączonych podpisów elektronicznych

Powrót do listy
III kwartał 2010r.
Sprawozdania dla jednostek:
  1. BIAŁE BŁOTA (G, w)
Jednostka BIAŁE BŁOTA (G, w)
Dostępne wersje sprawozdania:
  1. Sprawozdanie Rb-27s, wersja pierwotna
  2. Sprawozdanie Rb-28s, wersja pierwotna
  3. Sprawozdanie Rb-N, wersja pierwotna
  4. Sprawozdanie Rb-Z, wersja pierwotna
  5. Powrót do listy jednostek
Sprawozdanie Rb-27s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
000531430
Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2010
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.POWIATGMINATYP GM.ZWIĄZEK JSTTYP ZW.
0403012  
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)
Należności 2)
(salda początkowe plus przypisy minus odpisy)
Potrącenia 2)
(art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)
Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)Dochody otrzymaneSaldo końcowe 2)Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczySkutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy 3)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
należności pozostałe do zapłatynadpłatyumorzenie zaległości podatkowychrozłożenie na raty, odłożenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
ogółemw tym
zaległości
123456789101112131415
0100109507501 750,00947,670,00947,67947,670,000,000,000,000,000,000,00
01001095201021 231,0021 230,560,0021 230,5621 230,560,000,000,000,000,000,000,00
01001095386522 981,0022 178,230,0022 178,2322 178,230,000,000,000,000,000,000,00
6006001662908 000,008 000,000,008 000,008 000,000,000,000,000,000,000,000,00
6006001663080,00499 332,430,00499 332,43499 332,430,000,000,000,000,000,000,00
6006001663301 360 300,00580 150,000,00580 150,00580 150,000,000,000,000,000,000,000,00
600600166680271 000,00271 000,000,00271 000,00271 000,000,000,000,000,000,000,000,00
60060016862241 639 300,001 358 482,430,001 358 482,431 358 482,430,000,000,000,000,000,000,00
6006009529100,00601,050,00601,05601,050,000,000,000,000,000,000,00
60060095636050,00601,050,00601,05601,050,000,000,000,000,000,000,00
700700050470180 000,00269 606,270,00220 744,39220 744,3951 494,8949 063,252 633,010,000,000,000,00
700700050690500,0017,600,0017,6017,600,000,000,000,000,000,000,00
700700050750145 000,00177 453,640,00117 889,11117 889,1159 564,5348 838,280,000,000,000,000,00
70070005076080 000,0034 641,200,0034 641,2034 641,200,000,000,000,000,000,000,00
7007000507704 000 000,002 089 146,560,002 047 496,562 047 496,5641 650,000,000,000,000,000,000,00
7007000509101 000,0014 089,920,006 458,346 458,347 631,580,000,000,000,000,000,00
70070005750554 406 500,002 584 955,190,002 427 247,202 427 247,20160 341,0097 901,532 633,010,000,000,000,00
710710352020700,00700,000,00700,00700,000,000,000,000,000,000,000,00
7107103573765700,00700,000,00700,00700,000,000,000,000,000,000,000,00
750750112010150 400,00115 695,000,00115 695,00115 695,000,000,000,000,000,000,000,00
7507501177771150 400,00115 695,000,00115 695,00115 695,000,000,000,000,000,000,000,00
7507502306900,00277,420,000,000,00277,420,000,000,000,000,000,00
75075023097020 156,0019 946,020,0019 946,0219 946,020,000,000,000,000,000,000,00
750750237743320 156,0020 223,440,0019 946,0219 946,02277,420,000,000,000,000,000,00
75075056201011 715,0011 715,000,0011 715,0011 715,000,000,000,000,000,000,000,00
750750567781611 715,0011 715,000,0011 715,0011 715,000,000,000,000,000,000,000,00
7517510120103 118,002 341,000,002 341,002 341,000,000,000,000,000,000,000,00
75175101778623 118,002 341,000,002 341,002 341,000,000,000,000,000,000,000,00
75175107201033 282,0032 897,000,0032 897,0032 897,000,000,000,000,000,000,000,00
751751077786833 282,0032 897,000,0032 897,0032 897,000,000,000,000,000,000,000,00
75675601035041 000,00100 518,640,0029 837,7829 817,2877 069,9677 069,966 389,100,000,000,000,00
756756010890100,00102,830,00102,83102,850,000,000,000,000,000,000,00
756756017759741 100,00100 621,470,0029 940,6129 920,1377 069,9677 069,966 389,100,000,000,000,00
7567561503106 388 425,007 344 040,240,005 269 792,635 269 792,632 077 260,57346 369,113 012,961 415 788,11434 588,947 221,000,00
7567561503207 000,008 537,250,007 010,217 010,211 569,0056,0041,960,000,000,000,00
75675615033056 000,0075 179,600,0056 559,0056 559,0018 621,0018 621,000,407 252,500,000,000,00
756756150340115 000,00203 303,700,00125 331,00125 331,0078 222,9078 222,90250,20116 733,004 530,000,000,00
75675615050050 000,0017 533,600,0018 047,0018 057,000,000,00513,400,000,000,000,00
756756150690500,00202,400,00202,40202,400,000,000,000,000,000,000,00
756756150890100,0010,000,0010,000,000,000,000,000,000,000,000,00
75675615091020 000,00274 626,230,00125 502,23125 502,23149 124,000,000,000,000,000,000,00
7567561526800,00547 394,000,00547 394,00547 394,000,000,000,000,000,000,000,00
75675615833416 637 025,008 470 827,020,006 149 848,476 149 848,472 324 797,47443 269,013 818,921 539 773,61439 118,947 221,000,00
7567561603102 950 000,003 647 438,610,002 257 896,792 257 896,791 397 724,75800 577,218 182,93803 421,300,006 269,6024 934,00
75675616032070 000,00126 744,780,0060 415,1960 415,1969 162,9858 119,782 833,390,000,000,000,00
7567561603303 500,003 911,810,002 491,092 491,091 543,421 099,82122,70132,750,000,000,00
756756160340172 000,00284 919,700,00147 462,40147 462,40137 976,10137 976,10518,80183 019,500,000,000,00
75675616036077 000,00108 116,200,0068 661,0064 543,0039 495,2015 350,2040,000,000,000,000,00
7567561604305 000,007 388,400,007 388,407 388,400,000,000,000,000,000,000,00
7567561605001 700 000,00960 174,090,00972 791,29968 124,69506,80506,8013 124,000,000,000,000,00
75675616069016 000,0010 335,400,0010 335,4010 335,400,000,000,000,000,000,000,00
756756160890400,002 118,690,002 118,692 118,690,000,000,000,000,000,000,00
75675616091053 000,00307 362,250,0032 253,2532 253,25275 109,000,000,000,000,00388,000,00
75675616814525 046 900,005 458 509,930,003 561 813,503 553 028,901 921 518,251 013 629,9124 821,82986 573,550,006 657,6024 934,00
75675618041095 000,0047 209,500,0047 209,5047 209,500,000,000,000,000,000,000,00
756756180480205 000,00234 904,360,00234 904,36234 904,360,000,000,000,000,000,000,00
756756180490500 000,00892 976,310,00437 031,23437 031,23455 951,08272 360,896,000,000,000,000,00
75675618069088,0017,600,0017,6017,600,000,000,000,000,000,000,00
7567561809101 500,0012 882,820,005 928,005 928,006 954,820,000,000,000,000,000,00
7567561879354801 588,001 187 990,590,00725 090,69725 090,69462 905,90272 360,896,000,000,000,000,00
75675619046021 000,009 452,450,009 452,459 452,450,000,000,000,000,000,000,00
756756197683521 000,009 452,450,009 452,459 452,450,000,000,000,000,000,000,00
75675621001013 353 778,008 810 651,000,008 810 651,007 551 651,000,000,000,000,000,000,000,00
756756210020665 000,00216 665,880,00216 665,88217 504,771 742,970,001 742,970,000,000,000,00
756756217640714 018 778,009 027 316,880,009 027 316,887 769 155,771 742,970,001 742,970,000,000,000,00
75875801292011 635 962,009 853 184,000,009 853 184,009 853 184,000,000,000,000,000,000,000,00
758758017947911 635 962,009 853 184,000,009 853 184,009 853 184,000,000,000,000,000,000,000,00
75875814092030 506,0017 622,500,0017 622,5017 622,500,000,000,000,000,000,000,00
758758147749230 506,0017 622,500,0017 622,5017 622,500,000,000,000,000,000,000,00
80180101069043 500,0035 673,450,0032 428,4032 428,403 245,050,000,000,000,000,000,00
80180101075040 750,0033 135,700,0029 910,8629 910,863 224,840,000,000,000,000,000,00
8018010109701 520,001 108,000,001 108,001 108,000,000,000,000,000,000,000,00
801801012007111 418,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
80180101200919 662,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
80180101203010 800,0010 800,000,0010 800,0010 800,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010127003 811,003 810,120,003 810,123 810,120,000,000,000,000,000,000,00
80180101620713 807,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010162092 437,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
80180101633031 925,0015 962,000,0015 962,0015 962,000,000,000,000,000,000,000,00
80180101110804279 630,00100 489,270,0094 019,3894 019,386 469,890,000,000,000,000,000,00
801801040690245 000,00149 499,120,00149 641,52149 641,520,000,00142,400,000,000,000,00
801801040970250,0025 937,810,0025 937,8125 937,810,000,000,000,000,000,000,00
8018010423108 000,006 532,350,006 532,356 532,350,000,000,000,000,000,000,00
8018010484875253 250,00181 969,280,00182 111,68182 111,680,000,00142,400,000,000,000,00
80180110092730,0048,450,0048,4548,450,000,000,000,000,000,000,00
801801100970900,001 499,540,001 389,991 389,99109,550,000,000,000,000,000,00
8018011082808930,001 547,990,001 438,441 438,44109,550,000,000,000,000,000,00
8018011308305 000,009 478,390,009 282,839 282,83195,560,000,000,000,000,000,00
80180113817445 000,009 478,390,009 282,839 282,83195,560,000,000,000,000,000,00
801801140970170,001 316,490,001 291,491 291,4925,000,000,000,000,000,000,00
8018011481885170,001 316,490,001 291,491 291,4925,000,000,000,000,000,000,00
80180195203081 449,0033 626,000,0033 626,0033 626,000,000,000,000,000,000,000,00
801801958302681 449,0033 626,000,0033 626,0033 626,000,000,000,000,000,000,000,00
8518515409700,00679,520,00679,52679,520,000,000,000,000,000,000,00
85185154869750,00679,520,00679,52679,520,000,000,000,000,000,000,00
8518519520101 500,001 139,000,001 139,001 139,000,000,000,000,000,000,000,00
85185195880561 500,001 139,000,001 139,001 139,000,000,000,000,000,000,000,00
8528520309700,00154,590,00154,59154,590,000,000,000,000,000,000,00
85285203870250,00154,590,00154,59154,590,000,000,000,000,000,000,00
8528521209800,00-119,770,00-119,77-119,770,000,000,000,000,000,000,00
8528521220103 827 019,002 975 767,000,002 975 767,002 975 767,000,000,000,000,000,000,000,00
85285212236015 000,00600 783,010,0014 307,9914 307,99586 475,02586 475,020,000,000,000,000,00
85285212914143 842 019,003 576 430,240,002 989 955,222 989 955,22586 475,02586 475,020,000,000,000,000,00
8528521320104 500,003 140,000,003 140,003 140,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521320307 700,005 430,000,005 430,005 430,000,000,000,000,000,000,000,00
852852139010512 200,008 570,000,008 570,008 570,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521409000,00168,400,00126,20126,2042,2042,200,000,000,000,000,00
85285214203021 700,0013 757,000,0013 757,0013 757,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521429100,00837,640,00186,04186,04651,60651,600,000,000,000,000,00
852852149190621 700,0014 763,040,0014 069,2414 069,24693,80693,800,000,000,000,000,00
85285216203074 926,0074 926,000,0074 926,0074 926,000,000,000,000,000,000,000,00
852852168809874 926,0074 926,000,0074 926,0074 926,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521909700,00141,180,00141,18141,180,000,000,000,000,000,000,00
852852192030156 130,00106 943,000,00106 943,00106 943,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521989071156 130,00107 084,180,00107 084,18107 084,180,000,000,000,000,000,000,00
8528522809700,001 867,000,001 867,001 867,000,000,000,000,000,000,000,00
8528522820104 100,002 733,000,002 733,002 733,000,000,000,000,000,000,000,00
85285228890604 100,004 600,000,004 600,004 600,000,000,000,000,000,000,000,00
852852950970128 238,00128 485,000,00128 485,00128 485,000,000,000,000,000,000,000,00
852852952030180 000,0097 218,000,0097 218,0097 218,000,000,000,000,000,000,000,00
8528529529100,00100,000,000,000,00100,00100,000,000,000,000,000,00
8528529592057308 238,00225 803,000,00225 703,00225 703,00100,00100,000,000,000,000,000,00
8528529709200,0015,110,0015,1115,110,000,000,000,000,000,000,00
85285297870690,0015,110,0015,1115,110,000,000,000,000,000,000,00
8538539509200,001,710,001,711,710,000,000,000,000,000,000,00
85385395200796 880,0058 127,660,0058 127,6658 127,660,000,000,000,000,000,000,00
85385395200839 585,0038 727,700,0038 727,7038 727,700,000,000,000,000,000,000,00
85385395200912 115,009 911,630,009 911,639 911,630,000,000,000,000,000,000,00
8538539593192148 580,00106 768,700,00106 768,70106 768,700,000,000,000,000,000,000,00
85485415203067 488,0067 488,000,0067 488,0067 488,000,000,000,000,000,000,000,00
854854158829967 488,0067 488,000,0067 488,0067 488,000,000,000,000,000,000,000,00
9009000109100,0010 246,650,000,000,0010 246,650,000,000,000,000,000,00
9009000162900,0026 139,740,00600,00600,0025 539,7425 539,740,000,000,000,000,00
90090001668014 640,0018 271,210,0018 271,2118 271,210,000,000,000,000,000,000,00
9009000110478114 640,0054 657,600,0018 871,2118 871,2135 786,3925 539,740,000,000,000,000,00
90090019069080 000,0057 604,270,0057 604,2757 604,270,000,000,000,000,000,000,00
90090019097051 810,0089 711,450,0089 711,4589 711,450,000,000,000,000,000,000,00
9009001992579131 810,00147 315,720,00147 315,72147 315,720,000,000,000,000,000,000,00
9219210923201 000,001 000,000,001 000,001 000,000,000,000,000,000,000,000,00
92192109630011 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
9219210910165012 000,001 000,000,001 000,001 000,000,000,000,000,000,000,000,00
926926016300433 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
926926016330333 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
92692601106157766 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
9269260529100,00160,900,00160,90160,900,000,000,000,000,000,000,00
92692605964410,00160,900,00160,90160,900,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział01022 981,0022 178,230,0022 178,2322 178,230,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział6001 639 300,001 359 083,480,001 359 083,481 359 083,480,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7004 406 500,002 584 955,190,002 427 247,202 427 247,20160 341,0097 901,532 633,010,000,000,000,00
Razem dział710700,00700,000,00700,00700,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział750182 271,00147 633,440,00147 356,02147 356,02277,420,000,000,000,000,000,00
Razem dział75136 400,0035 238,000,0035 238,0035 238,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział75626 566 391,0024 254 718,340,0019 503 462,6018 236 496,414 788 034,551 806 329,7736 778,812 526 347,16439 118,9413 878,6024 934,00
Razem dział75811 666 468,009 870 806,500,009 870 806,509 870 806,500,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział801620 429,00328 427,420,00321 769,82321 769,826 800,000,00142,400,000,000,000,00
Razem dział8511 500,001 818,520,001 818,521 818,520,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział8524 419 313,004 012 346,160,003 425 077,343 425 077,34587 268,82587 268,820,000,000,000,000,00
Razem dział853148 580,00106 768,700,00106 768,70106 768,700,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział85467 488,0067 488,000,0067 488,0067 488,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział900146 450,00201 973,320,00166 186,93166 186,9335 786,3925 539,740,000,000,000,000,00
Razem dział92112 000,001 000,000,001 000,001 000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział926766 000,00160,900,00160,90160,900,000,000,000,000,000,000,00
RAZEM50 702 771,0042 995 296,200,0037 456 342,2436 189 376,055 578 508,182 517 039,8639 554,222 526 347,16439 118,9413 878,6024 934,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27s
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta naprawach powiatu

Główny księgowy / Skarbnik

telefon
2010-10-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-28s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
000531430
Rb-28s MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2010
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.POWIATGMINATYP GM.ZWIĄZEK JSTTYP ZW.
0403012  
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)ZaangażowanieWydatki wykonaneZobowiązania wg stanu na koniec okr. spraw. Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego2)Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2) (art. 263 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
ogółemw tym wymagalne:
powstałe w latach ubiegłychpowstałe w roku bieżącym
1234567891011
01001009283010 000,000,000,000,000,000,000,000,00
01001009384910 000,000,000,000,000,000,000,000,00
0100103028503 100,001 599,191 599,190,000,000,000,000,00
0100103038903 100,001 599,191 599,190,000,000,000,000,00
0100109541101,000,290,290,000,000,000,000,00
010010954170416,00416,00416,000,000,000,000,000,00
0100109543001 999,00432,00432,000,000,000,000,000,00
01001095443020 815,0020 814,2720 814,270,000,000,000,000,00
010010951811523 231,0021 662,5621 662,560,000,000,000,000,00
60060013443035 397,0035 397,0035 397,000,000,000,000,000,00
600600136504335 397,0035 397,0035 397,000,000,000,000,000,00
600600146300423 443,00223 443,00223 443,000,000,000,000,000,00
6006001466914423 443,00223 443,00223 443,000,000,000,000,000,00
6006001641702 000,001 700,001 700,000,000,000,000,000,00
600600164270100 000,0075 309,7575 309,750,000,000,000,000,00
6006001643001 764 603,001 541 244,741 490 774,5650 470,180,000,000,000,00
60060016443037 500,0037 500,0037 500,000,000,000,000,000,00
60060016605012 787 267,003 875 289,922 213 123,451 640 376,660,000,000,000,00
600600168383614 691 370,005 531 044,413 818 407,761 690 846,840,000,000,000,00
600600952310397 806,00397 805,94298 354,500,000,000,000,000,00
600600954300101 436,00101 436,00101 436,000,000,000,000,000,00
6006009567305499 242,00499 241,94399 790,500,000,000,000,000,00
700700054300141 031,00113 639,87101 320,5712 319,300,000,000,000,00
7007000545002 600,001 980,001 980,000,000,000,000,000,00
7007000545208 969,008 968,928 968,920,000,000,000,000,00
700700054590320 000,00278 681,00278 681,000,000,000,000,000,00
700700056050169 547,0024 000,0024 000,000,000,000,000,000,00
700700056060180 000,0085 190,0085 190,000,000,000,000,000,00
70070005100725822 147,00512 459,79500 140,4912 319,300,000,000,000,00
71071004417028 000,0020 000,0020 000,000,000,000,000,000,00
710710044300172 000,0063 842,0152 053,8911 788,120,000,000,000,00
7107100480184200 000,0083 842,0172 053,8911 788,120,000,000,000,00
71071014430080 000,0055 242,8446 302,128 940,720,000,000,000,00
710710147602480 000,0055 242,8446 302,128 940,720,000,000,000,00
7107103542105 500,005 153,705 110,5143,190,000,000,000,00
7107103543007 500,004 213,694 213,690,000,000,000,000,00
710710358025513 000,009 367,399 324,2043,190,000,000,000,00
750750114010170 600,00170 600,00108 730,894 282,420,000,000,000,00
75075011404015 300,009 833,419 833,410,000,000,000,000,00
75075011411030 200,0030 200,0015 229,242 236,890,000,000,000,00
7507501141204 800,004 800,002 158,77237,200,000,000,000,00
75075011414010,003,213,210,000,000,000,000,00
7507501142108 500,005 597,495 597,490,000,000,000,000,00
7507501143007 290,007 084,247 084,240,000,000,000,000,00
7507501143701 000,00740,00740,000,000,000,000,000,00
7507501144104 000,002 400,772 355,7745,000,000,000,000,00
7507501144403 150,003 143,523 143,520,000,000,000,000,00
7507501147001 000,000,000,000,000,000,000,000,00
750750114740200,00100,00100,000,000,000,000,000,00
7507501147503 700,003 423,653 198,680,000,000,000,000,00
75075011132101249 750,00237 926,29158 175,226 801,510,000,000,000,00
75075020271036 000,0035 796,0026 847,000,000,000,000,000,00
750750207848036 000,0035 796,0026 847,000,000,000,000,000,00
750750223030147 200,00104 746,72104 746,720,000,000,000,000,00
7507502242103 530,00900,61900,610,000,000,000,000,00
750750224300870,00853,56853,560,000,000,000,000,00
7507502247401 600,00787,39787,390,000,000,000,000,00
7507502292052153 200,00107 288,28107 288,280,000,000,000,000,00
7507502340102 378 213,002 362 252,921 613 996,6660 438,570,000,000,000,00
750750234040148 058,00148 057,90148 057,900,000,000,000,000,00
750750234110435 000,00431 301,19222 149,1327 846,050,000,000,000,00
75075023412067 000,0067 000,0038 606,005 115,640,000,000,000,00
7507502341402 500,0059,7959,790,000,000,000,000,00
75075023417075 000,0075 000,0057 381,161 718,320,000,000,000,00
750750234210177 000,00151 827,98145 124,496 927,750,000,000,000,00
75075023426081 361,0050 107,9650 107,960,000,000,000,000,00
7507502342803 000,001 836,001 684,00152,000,000,000,000,00
750750234300317 800,00251 816,78247 119,094 697,690,000,000,000,00
75075023436038 000,0025 569,3725 569,370,000,000,000,000,00
75075023437022 000,008 728,418 728,410,000,000,000,000,00
75075023440076 000,0065 136,8662 836,862 300,000,000,000,000,00
75075023441045 000,0041 230,9440 702,94528,000,000,000,000,00
75075023443026 000,0025 200,9825 200,980,000,000,000,000,00
75075023444050 639,0050 638,6150 638,610,000,000,000,000,00
7507502344804 200,002 454,312 454,310,000,000,000,000,00
750750234610700,00700,00700,000,000,000,000,000,00
75075023470040 000,0028 956,0028 344,00612,000,000,000,000,00
75075023474015 000,006 971,716 836,29135,420,000,000,000,00
75075023475063 242,0046 872,4845 464,061 408,420,000,000,000,00
750750231671034 065 713,003 841 720,192 821 762,01111 879,860,000,000,000,00
7507505630206 000,004 532,283 726,760,000,000,000,000,00
7507505641101 402,001 402,00151,0042,450,000,000,000,00
750750564120227,00227,0024,506,890,000,000,000,00
7507505641703 281,003 281,172 396,75651,430,000,000,000,00
750750564360150,0050,0050,000,000,000,000,000,00
750750564410200,0015,0415,040,000,000,000,000,00
750750564740200,0041,4841,480,000,000,000,000,00
750750564750255,000,000,000,000,000,000,000,00
7507505610948611 715,009 548,976 405,53700,770,000,000,000,00
75075075421011 000,009 772,809 772,800,000,000,000,000,00
75075075430019 000,0018 554,2417 054,241 500,000,000,000,000,00
750750758433530 000,0028 327,0426 827,041 500,000,000,000,000,00
75075095303080 000,0049 681,2949 681,290,000,000,000,000,00
750750954010167 540,00167 540,0095 304,3517 520,110,000,000,000,00
75075095404012 360,0012 358,7112 358,710,000,000,000,000,00
75075095411031 400,0031 400,008 599,088 896,040,000,000,000,00
7507509541202 500,002 500,001 258,241 153,740,000,000,000,00
7507509541402 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75075095421030 200,0026 671,1326 254,85416,280,000,000,000,00
7507509542601 000,0028,9720,128,850,000,000,000,00
7507509542804 000,002 266,002 266,000,000,000,000,000,00
75075095430013 680,009 133,449 133,440,000,000,000,000,00
75075095444026 137,0026 136,6226 136,620,000,000,000,000,00
7507509560506 100,006 100,006 100,000,000,000,000,000,00
75075095126835376 917,00333 816,16237 112,7027 995,020,000,000,000,00
751751014110308,00203,82203,820,000,000,000,000,00
75175101412044,0033,0833,080,000,000,000,000,00
7517510141701 800,001 350,001 310,000,000,000,000,000,00
751751014210550,000,000,000,000,000,000,000,00
751751014300300,00225,00225,000,000,000,000,000,00
751751014740116,0058,0058,000,000,000,000,000,00
751751011015023 118,001 869,901 829,900,000,000,000,000,00
75175107303017 550,0017 280,0017 280,000,000,000,000,000,00
751751074110919,00919,40919,400,000,000,000,000,00
751751074120149,00149,21149,210,000,000,000,000,00
75175107417010 219,0010 103,8510 103,850,000,000,000,000,00
7517510742101 924,001 923,491 923,490,000,000,000,000,00
751751074300250,00250,00250,000,000,000,000,000,00
751751074360145,00145,00145,000,000,000,000,000,00
751751074410526,00526,05526,050,000,000,000,000,00
751751074740400,00400,00400,000,000,000,000,000,00
7517510747501 200,001 200,001 200,000,000,000,000,000,00
7517510711805833 282,0032 897,0032 897,000,000,000,000,000,00
75475405300046 021,0043 392,0043 392,000,000,000,000,000,00
754754057915946 021,0043 392,0043 392,000,000,000,000,000,00
7547541230305 500,004 534,754 534,750,000,000,000,000,00
7547541242109 857,007 390,987 090,78300,200,000,000,000,00
754754124260700,00510,93435,930,000,000,000,000,00
754754124280120,00120,00120,000,000,000,000,000,00
7547541243002 450,001 013,19832,63180,560,000,000,000,00
754754124370850,00397,49397,490,000,000,000,000,00
7547541244302 400,002 250,002 250,000,000,000,000,000,00
7547541260604 323,004 322,804 322,800,000,000,000,000,00
7547541211110626 200,0020 540,1419 984,38480,760,000,000,000,00
75475421430020 000,005 342,445 342,440,000,000,000,000,00
754754218047520 000,005 342,445 342,440,000,000,000,000,00
75675647410036 050,0023 049,0022 270,00779,000,000,000,000,00
756756474110306,00274,58274,580,000,000,000,000,00
75675647412050,0044,4244,420,000,000,000,000,00
7567564741709 750,009 261,729 261,720,000,000,000,000,00
7567564742109 215,006 861,346 861,340,000,000,000,000,00
7567564742606 000,003 000,003 000,000,000,000,000,000,00
75675647430045 000,0038 459,4438 459,440,000,000,000,000,00
7567564743704 000,003 034,403 034,400,000,000,000,000,00
7567564744102 000,001 584,231 584,230,000,000,000,000,00
7567564746106 100,004 340,964 340,960,000,000,000,000,00
7567564747003 850,003 802,002 532,001 270,000,000,000,000,00
7567564747402 000,00936,10936,100,000,000,000,000,00
7567564747508 400,006 753,776 753,770,000,000,000,000,00
75675647133253132 721,00101 401,9699 352,962 049,000,000,000,000,00
757757028070715 000,00574 968,19574 968,190,000,000,000,000,00
7577570284529715 000,00574 968,19574 968,190,000,000,000,000,00
801801013020426 700,00426 700,00295 889,4710 541,280,000,000,000,00
8018010140105 228 498,005 228 498,003 440 325,70114 770,390,000,000,000,00
801801014040334 859,00334 859,00334 857,670,000,000,000,000,00
801801014110899 815,00899 815,00588 777,8263 090,640,000,000,000,00
801801014120146 558,00146 558,0091 802,7510 033,780,000,000,000,00
80180101417059 847,0059 847,0039 624,87232,480,000,000,000,00
80180101417781 277,000,000,000,000,000,000,000,00
80180101417914 343,000,000,000,000,000,000,000,00
801801014210585 382,00585 382,00330 601,770,000,000,000,000,00
8018010142173 383,000,000,000,000,000,000,000,00
801801014219597,000,000,000,000,000,000,000,00
80180101424033 500,0033 500,0014 702,500,000,000,000,000,00
80180101424723 783,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010142494 197,000,000,000,000,000,000,000,00
801801014260320 071,00320 071,00192 301,600,000,000,000,000,00
801801014270212 927,00212 927,00101 260,050,000,000,000,000,00
8018010142805 800,005 800,003 239,000,000,000,000,000,00
801801014300224 955,00224 955,00161 880,960,000,000,000,000,00
8018010143504 200,004 200,001 288,900,000,000,000,000,00
8018010143604 600,004 600,004 149,400,000,000,000,000,00
80180101437010 500,0010 500,007 285,160,000,000,000,000,00
80180101441010 500,0010 500,007 345,120,000,000,000,000,00
80180101443010 250,0010 250,003 567,000,000,000,000,000,00
801801014440338 276,00338 276,00256 835,000,000,000,000,000,00
8018010147002 728,002 728,002 167,250,000,000,000,000,00
8018010147404 700,004 700,001 243,160,000,000,000,000,00
80180101475019 000,0019 000,0015 995,600,000,000,000,000,00
8018010147572 975,000,000,000,000,000,000,000,00
801801014759525,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010160503 081 850,001 368 247,081 368 247,080,000,000,000,000,00
80180101606713 807,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010160692 437,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010122347212 112 840,0010 251 913,087 263 387,83198 668,570,000,000,000,00
80180103302019 900,0019 900,0011 786,13493,280,000,000,000,00
801801034010252 917,00252 917,00140 217,055 196,280,000,000,000,00
80180103404015 284,0015 284,0015 283,280,000,000,000,000,00
80180103411043 350,0043 350,0022 545,453 013,250,000,000,000,00
8018010341207 050,007 050,003 940,78487,420,000,000,000,00
8018010342108 216,008 216,002 856,790,000,000,000,000,00
801801034240500,00500,0045,850,000,000,000,000,00
80180103427010 000,0010 000,000,000,000,000,000,000,00
80180103444011 118,0011 118,009 860,000,000,000,000,000,00
801801034740900,00900,00246,660,000,000,000,000,00
8018010347501 000,001 000,00489,560,000,000,000,000,00
80180103126854370 235,00370 235,00207 271,559 190,230,000,000,000,00
801801042310700 000,00700 000,00396 851,130,000,000,000,000,00
801801042540700 000,00700 000,00138 761,040,000,000,000,000,00
80180104302097 780,0097 780,0057 332,522 017,130,000,000,000,00
8018010440101 329 659,001 329 659,00854 923,1530 024,920,000,000,000,00
80180104404070 669,0070 669,0070 668,410,000,000,000,000,00
801801044110213 700,00213 700,00145 483,3810 339,500,000,000,000,00
80180104412034 660,0034 660,0021 384,922 437,160,000,000,000,00
80180104417012 000,0012 000,001 400,000,000,000,000,000,00
801801044210230 130,00230 130,00101 339,220,000,000,000,000,00
80180104424020 000,0020 000,008 677,430,000,000,000,000,00
801801044260176 000,00176 000,0078 078,580,000,000,000,000,00
8018010442702 500,002 500,001 927,600,000,000,000,000,00
8018010442801 100,001 100,001 100,000,000,000,000,000,00
801801044300140 200,00140 200,0050 674,840,000,000,000,000,00
8018010443504 000,004 000,001 742,160,000,000,000,000,00
8018010443601 200,001 200,001 200,000,000,000,000,000,00
8018010443704 500,004 500,003 020,930,000,000,000,000,00
8018010444109 600,009 600,002 216,730,000,000,000,000,00
8018010444302 000,002 000,001 093,000,000,000,000,000,00
80180104444082 352,0082 352,0061 800,000,000,000,000,000,00
8018010447002 000,002 000,001 283,000,000,000,000,000,00
8018010447401 000,001 000,00661,040,000,000,000,000,00
8018010447503 000,003 000,002 045,560,000,000,000,000,00
801801041753353 838 050,003 838 050,002 003 664,6444 818,710,000,000,000,00
801801103020184 500,00184 500,00129 084,174 428,140,000,000,000,00
8018011040102 359 333,002 359 333,001 601 807,2946 497,800,000,000,000,00
801801104040158 963,00158 963,00158 962,720,000,000,000,000,00
801801104110400 000,00400 000,00274 437,5823 975,890,000,000,000,00
801801104117275,00275,00169,110,000,000,000,000,00
80180110412065 000,0065 000,0043 925,193 970,580,000,000,000,00
80180110412745,0045,0027,440,000,000,000,000,00
8018011041709 200,009 200,003 660,5022,500,000,000,000,00
8018011041775 800,005 800,001 120,000,000,000,000,000,00
80180110421096 400,0096 400,0039 030,430,000,000,000,000,00
8018011042176 000,006 000,004 763,130,000,000,000,000,00
8018011042272 000,002 000,001 842,870,000,000,000,000,00
80180110424020 000,0020 000,007 931,520,000,000,000,000,00
8018011042471 400,001 400,00655,010,000,000,000,000,00
801801104260200 000,00200 000,00178 345,020,000,000,000,000,00
80180110427030 000,0030 000,0026 610,800,000,000,000,000,00
8018011042802 500,002 500,00553,000,000,000,000,000,00
80180110430069 737,0069 737,0068 203,640,000,000,000,000,00
80180110430713 230,0013 230,0012 586,960,000,000,000,000,00
8018011043601 200,001 200,00857,700,000,000,000,000,00
8018011043703 600,003 600,002 273,310,000,000,000,000,00
80180110441012 000,0012 000,008 265,490,000,000,000,000,00
80180110442718 000,0018 000,006 316,200,000,000,000,000,00
8018011044302 800,002 800,002 723,000,000,000,000,000,00
801801104440130 867,00130 867,0098 259,000,000,000,000,000,00
801801104700500,00500,00465,000,000,000,000,000,00
8018011047403 000,003 000,00554,260,000,000,000,000,00
8018011047504 000,004 000,001 898,790,000,000,000,000,00
80180110475712 762,0012 762,0010 554,950,000,000,000,000,00
801801104957600,00600,00560,710,000,000,000,000,00
80180110606019 658,0019 658,0019 658,000,000,000,000,000,00
80180110606715 343,0015 343,0015 104,680,000,000,000,000,00
801801102218283 848 713,003 848 713,002 721 207,4778 894,910,000,000,000,00
8018011330204 000,004 000,00558,120,000,000,000,000,00
801801134010279 661,00279 661,00174 126,514 681,930,000,000,000,00
80180113404014 339,0014 339,0014 338,620,000,000,000,000,00
80180113411044 700,0044 700,0028 814,942 878,490,000,000,000,00
8018011341207 200,007 200,004 408,31401,200,000,000,000,00
80180113417015 000,0015 000,009 124,47670,350,000,000,000,00
801801134210176 000,00176 000,00126 222,320,000,000,000,000,00
80180113426011 000,0011 000,004 737,390,000,000,000,000,00
80180113427045 000,0045 000,0024 774,640,000,000,000,000,00
801801134280700,00700,000,000,000,000,000,000,00
801801134300139 963,00139 963,0025 496,930,000,000,000,000,00
8018011343605 000,005 000,002 430,860,000,000,000,000,00
801801134410400,00400,00296,000,000,000,000,000,00
80180113443020 000,0020 000,003 153,000,000,000,000,000,00
8018011344406 637,006 637,005 400,000,000,000,000,000,00
80180113143344769 600,00769 600,00423 882,118 631,970,000,000,000,00
80180114302018 000,0018 000,0012 305,290,000,000,000,000,00
801801144010442 000,00442 000,00287 510,8610 727,230,000,000,000,00
80180114404028 426,0028 426,0028 425,150,000,000,000,000,00
80180114411073 000,0073 000,0048 178,495 471,850,000,000,000,00
80180114412012 000,0012 000,007 326,40783,670,000,000,000,00
80180114417013 000,0013 000,007 345,8652,740,000,000,000,00
80180114421033 679,0033 679,0033 679,000,000,000,000,000,00
80180114427010 000,0010 000,006 483,000,000,000,000,000,00
801801144280500,00500,00210,000,000,000,000,000,00
80180114430017 628,0017 628,0017 628,000,000,000,000,000,00
801801144350500,00500,00234,240,000,000,000,000,00
8018011443606 000,006 000,004 016,830,000,000,000,000,00
8018011443704 000,004 000,001 753,640,000,000,000,000,00
8018011444106 000,006 000,005 313,050,000,000,000,000,00
8018011444301 592,001 592,001 592,000,000,000,000,000,00
80180114444010 217,0010 217,008 491,000,000,000,000,000,00
8018011447004 500,004 500,003 410,000,000,000,000,000,00
8018011447401 500,001 500,000,000,000,000,000,000,00
80180114475017 500,0017 500,009 174,900,000,000,000,000,00
80180114161995700 042,00700 042,00483 077,7117 035,490,000,000,000,00
80180146470039 020,0039 020,0017 583,050,000,000,000,000,00
801801468564739 020,0039 020,0017 583,050,000,000,000,000,00
8018014830201 800,001 800,000,000,000,000,000,000,00
801801484010221 200,00221 200,00118 698,084 708,000,000,000,000,00
80180148404011 872,0011 872,0011 871,570,000,000,000,000,00
80180148411033 100,0033 100,0018 705,952 561,360,000,000,000,00
8018014841205 400,005 400,002 120,04274,640,000,000,000,00
80180148421038 151,0038 151,0010 544,430,000,000,000,000,00
8018014842602 400,002 400,002 162,300,000,000,000,000,00
801801484280100,00100,0040,000,000,000,000,000,00
8018014843007 241,007 241,006 793,000,000,000,000,000,00
8018014844408 384,008 384,006 293,000,000,000,000,000,00
80180148121739329 648,00329 648,00177 228,377 544,000,000,000,000,00
801801953020500,00500,00216,550,000,000,000,000,00
801801954010140 241,00140 241,0062 664,873 228,320,000,000,000,00
8018019540404 759,004 759,004 758,340,000,000,000,000,00
80180195411022 100,0022 100,0011 831,042 018,490,000,000,000,00
8018019541203 600,003 600,001 623,63300,550,000,000,000,00
80180195417022 826,0022 826,0019 660,16472,480,000,000,000,00
80180195421054 552,0054 552,0044 428,810,000,000,000,000,00
8018019542203 000,003 000,001 329,230,000,000,000,000,00
80180195426044 000,0044 000,0014 168,630,000,000,000,000,00
801801954270402 000,00402 000,00308 793,150,000,000,000,000,00
8018019542801 000,001 000,0050,000,000,000,000,000,00
801801954300131 949,00131 949,0077 308,680,000,000,000,000,00
8018019543603 600,003 600,001 915,030,000,000,000,000,00
8018019544103 000,003 000,001 834,920,000,000,000,000,00
8018019544402 924,002 924,002 193,000,000,000,000,000,00
801801954740500,00500,0072,000,000,000,000,000,00
80180195606014 000,0014 000,0014 000,000,000,000,000,000,00
80180195154016854 551,00854 551,00566 848,046 019,840,000,000,000,00
85185121428066 000,0066 000,0066 000,000,000,000,000,000,00
851851219025266 000,0066 000,0066 000,000,000,000,000,000,00
8518515343003 000,000,000,000,000,000,000,000,00
85185153903043 000,000,000,000,000,000,000,000,00
85185154401064 000,0059 638,5243 590,951 347,570,000,000,000,00
8518515440401 260,001 259,451 259,450,000,000,000,000,00
8518515441109 900,009 141,506 600,780,000,000,000,000,00
851851544120200,00200,00149,320,000,000,000,000,00
85185154417043 020,0042 750,3831 786,38155,000,000,000,000,00
85185154421010 424,006 260,786 260,780,000,000,000,000,00
8518515442204 912,003 604,333 604,330,000,000,000,000,00
85185154426025 000,0018 471,3518 471,350,000,000,000,000,00
851851544270250,00228,80228,800,000,000,000,000,00
85185154430033 054,0022 313,7922 313,790,000,000,000,000,00
851851544350800,00486,00486,000,000,000,000,000,00
851851544360200,00100,00100,000,000,000,000,000,00
8518515443704 800,002 684,752 684,750,000,000,000,000,00
8518515444101 700,001 003,02992,0211,000,000,000,000,00
851851544430100,0070,0070,000,000,000,000,000,00
8518515444402 100,002 095,682 095,680,000,000,000,000,00
85185154470030,0030,0030,000,000,000,000,000,00
851851544740250,0023,9723,970,000,000,000,000,00
85185154163515202 000,00170 362,32140 748,351 513,570,000,000,000,00
8518519542101 500,000,000,000,000,000,000,000,00
85185195902561 500,000,000,000,000,000,000,000,00
852852023110170 000,00172 414,05118 784,760,000,000,000,000,00
8528520289164170 000,00172 414,05118 784,760,000,000,000,000,00
85285203311016 000,000,000,000,000,000,000,000,00
85285203401041 840,0028 916,9419 580,12861,820,000,000,000,00
8528520340401 885,001 884,581 884,580,000,000,000,000,00
8528520341107 500,004 744,263 096,080,000,000,000,000,00
8528520341201 500,00714,61442,100,000,000,000,000,00
8528520341709 815,003 520,003 440,000,000,000,000,000,00
85285203421036 150,0015 985,0815 985,080,000,000,000,000,00
8528520342207 800,003 246,433 246,430,000,000,000,000,00
85285203426024 000,008 506,158 506,150,000,000,000,000,00
85285203427099 000,0058 117,1458 117,140,000,000,000,000,00
852852034280500,000,000,000,000,000,000,000,00
8528520343009 000,006 205,156 205,150,000,000,000,000,00
8528520343501 000,00554,85554,850,000,000,000,000,00
8528520343701 700,00711,04711,040,000,000,000,000,00
8528520344102 400,00712,35712,350,000,000,000,000,00
852852034430250,00196,67196,670,000,000,000,000,00
8528520344402 100,002 099,722 099,720,000,000,000,000,00
852852034700100,000,000,000,000,000,000,000,00
852852034740500,000,000,000,000,000,000,000,00
852852034750500,0079,0079,000,000,000,000,000,00
85285203605047 000,0047 000,0047 000,000,000,000,000,000,00
85285203177395310 540,00183 193,97171 856,46861,820,000,000,000,00
852852123020787,00786,12786,120,000,000,000,000,00
8528521231103 712 208,004 323 863,152 844 791,110,000,000,000,000,00
85285212401065 860,0061 603,6944 905,011 426,680,000,000,000,00
8528521240405 813,005 812,125 812,120,000,000,000,000,00
85285212411012 200,0010 237,537 131,500,000,000,000,000,00
8528521241202 000,001 640,421 142,730,000,000,000,000,00
8528521242106 855,002 207,832 207,830,000,000,000,000,00
8528521242602 000,001 862,211 862,210,000,000,000,000,00
852852124270685,00685,00685,000,000,000,000,000,00
852852124280100,000,000,000,000,000,000,000,00
85285212430013 124,007 828,917 828,910,000,000,000,000,00
8528521243702 000,001 371,131 371,130,000,000,000,000,00
8528521244402 487,002 427,512 427,510,000,000,000,000,00
852852124740500,00494,66494,660,000,000,000,000,00
852852124750400,00356,20356,200,000,000,000,000,00
852852121480943 827 019,004 421 176,482 921 802,041 426,680,000,000,000,00
85285213413012 200,0012 113,958 433,400,000,000,000,000,00
852852139019512 200,0012 113,958 433,400,000,000,000,000,00
852852143110207 150,00111 917,42100 740,821 350,000,000,000,000,00
852852144110700,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521493286207 850,00111 917,42100 740,821 350,000,000,000,000,00
852852153110235 000,00148 897,63148 897,630,000,000,000,000,00
8528521589177235 000,00148 897,63148 897,630,000,000,000,000,00
85285216311074 926,00105 567,2972 385,340,000,000,000,000,00
852852168917874 926,00105 567,2972 385,340,000,000,000,000,00
85285219302015 600,005 895,905 895,900,000,000,000,000,00
852852194010679 430,00657 000,00485 939,0213 171,070,000,000,000,00
85285219404046 504,0046 503,4946 503,490,000,000,000,000,00
852852194110107 000,00106 018,8875 701,480,000,000,000,000,00
85285219412017 000,0017 000,0012 273,770,000,000,000,000,00
8528521941705 250,003 081,003 081,000,000,000,000,000,00
85285219421015 000,0011 233,4711 233,470,000,000,000,000,00
8528521942608 500,005 650,885 650,880,000,000,000,000,00
8528521942701 500,00865,41865,410,000,000,000,000,00
8528521942801 000,00956,00956,000,000,000,000,000,00
85285219430026 496,0018 987,7218 987,720,000,000,000,000,00
8528521943501 000,00563,64563,640,000,000,000,000,00
85285219437010 000,009 402,539 402,530,000,000,000,000,00
85285219441010 000,008 854,498 854,490,000,000,000,000,00
8528521944302 000,001 806,801 806,800,000,000,000,000,00
85285219444016 950,0016 950,0016 950,000,000,000,000,000,00
8528521947004 000,003 320,003 320,000,000,000,000,000,00
8528521947402 500,001 902,181 902,180,000,000,000,000,00
8528521947502 300,002 029,232 029,230,000,000,000,000,00
852852196050112 000,0010 032,4710 032,470,000,000,000,000,00
852852191731011 084 030,00928 054,09721 949,4813 171,070,000,000,000,00
8528522841709 400,009 400,005 433,12131,390,000,000,000,00
85285228902509 400,009 400,005 433,12131,390,000,000,000,00
852852953020600,00393,06393,060,000,000,000,000,00
852852953110324 898,00254 889,55181 258,851 832,000,000,000,000,00
85285295401023 000,0020 909,3315 452,45506,880,000,000,000,00
8528529540401 600,001 572,501 572,500,000,000,000,000,00
8528529541103 800,003 437,502 388,830,000,000,000,000,00
852852954120600,00550,83382,790,000,000,000,000,00
8528529541705 005,00125,00102,0023,000,000,000,000,00
85285295421022 834,0012 707,5112 707,510,000,000,000,000,00
8528529542605 000,003 347,783 347,780,000,000,000,000,00
8528529542703 000,002 867,662 867,660,000,000,000,000,00
852852954280100,000,000,000,000,000,000,000,00
85285295430027 288,0018 253,6018 253,600,000,000,000,000,00
852852954370700,00428,22428,220,000,000,000,000,00
8528529544302 558,002 021,002 021,000,000,000,000,000,00
8528529544401 050,001 047,841 047,840,000,000,000,000,00
852852954700500,00250,00250,000,000,000,000,000,00
852852954740200,000,000,000,000,000,000,000,00
852852954750100,0062,4062,400,000,000,000,000,00
852852956050128 238,0096 819,5496 819,540,000,000,000,000,00
85285295167527551 071,00419 683,32339 356,032 361,880,000,000,000,00
852852972660111 346,00103 279,00103 279,000,000,000,000,000,00
8528529788809111 346,00103 279,00103 279,000,000,000,000,000,00
85385395231065,0064,9564,950,000,000,000,000,00
8538539531197 848,007 848,007 848,000,000,000,000,000,00
85385395401721 369,0021 369,0012 821,220,010,000,000,000,00
8538539540191 131,001 131,00678,780,000,000,000,000,00
853853954117100,00100,000,000,000,000,000,000,00
8538539541181 784,001 784,001 784,000,000,000,000,000,00
853853954119326,00319,71319,710,000,000,000,000,00
853853954128285,00269,28269,280,000,000,000,000,00
85385395412950,0047,6747,670,000,000,000,000,00
8538539541774 122,004 122,000,000,000,000,000,000,00
85385395417816 360,0016 360,0016 360,000,000,000,000,000,00
8538539541793 105,002 915,432 915,430,000,000,000,000,00
853853954217962,00577,21577,210,000,000,000,000,00
8538539542182 060,000,000,000,000,000,000,000,00
853853954219739,00360,56360,560,000,000,000,000,00
8538539542671 506,00903,61903,610,000,000,000,000,00
85385395426980,0047,8447,840,000,000,000,000,00
85385395430767 232,0040 553,1040 553,100,000,000,000,000,00
85385395430819 096,0018 927,0918 927,090,000,000,000,000,00
85385395430910 691,007 627,487 627,480,000,000,000,000,00
8538539543771 589,00953,42953,420,000,000,000,000,00
85385395437984,0050,4750,470,000,000,000,000,00
85385395443928,0027,0627,060,000,000,000,000,00
85385395180167160 612,00126 358,88113 136,880,010,000,000,000,00
85485401302034 200,0034 200,0025 335,64826,970,000,000,000,00
854854014010325 300,00325 300,00234 463,508 966,990,000,000,000,00
85485401404021 381,0021 381,0019 881,120,000,000,000,000,00
85485401411059 100,0059 100,0037 363,775 198,690,000,000,000,00
8548540141209 600,009 600,006 099,36780,750,000,000,000,00
8548540142107 275,007 275,001 273,110,000,000,000,000,00
8548540142401 500,001 500,00255,440,000,000,000,000,00
854854014300500,00500,00341,600,000,000,000,000,00
85485401444028 577,0028 577,0021 909,000,000,000,000,000,00
8548540147401 300,001 300,000,000,000,000,000,000,00
8548540147501 197,001 197,00661,900,000,000,000,000,00
85485401132235489 930,00489 930,00347 584,4415 773,400,000,000,000,00
854854124110227,00227,00226,500,000,000,000,000,00
85485412412037,0037,0036,750,000,000,000,000,00
85485412417018 790,0018 790,0018 790,000,000,000,000,000,00
8548541242102 217,002 217,002 216,420,000,000,000,000,00
8548541242209 475,009 475,009 474,290,000,000,000,000,00
85485412430016 815,0016 815,0016 728,540,000,000,000,000,00
854854124740100,00100,00100,000,000,000,000,000,00
854854124750339,00339,00338,700,000,000,000,000,00
8548541212088648 000,0048 000,0047 911,200,000,000,000,000,00
85485415326085 936,0085 936,0066 653,870,000,000,000,000,00
854854158952985 936,0085 936,0066 653,870,000,000,000,000,00
85485495302030,0030,0029,430,000,000,000,000,00
85485495401016 941,0016 941,0016 940,550,000,000,000,000,00
8548549541102 566,002 566,002 565,570,000,000,000,000,00
854854954120416,00416,00415,040,000,000,000,000,00
8548549542605 584,005 584,005 583,790,000,000,000,000,00
8548549543001 588,001 588,001 587,960,000,000,000,000,00
8548549544402 306,002 306,001 730,000,000,000,000,000,00
8548549511460929 431,0029 431,0028 852,340,000,000,000,000,00
900900016010500 000,00500 000,00500 000,000,000,000,000,000,00
900900016050363 840,0086 279,6286 279,620,000,000,000,000,00
90090001102961863 840,00586 279,62586 279,620,000,000,000,000,00
900900024300206 000,0098 000,5397 104,37896,160,000,000,000,00
9009000295202206 000,0098 000,5397 104,37896,160,000,000,000,00
900900154260550 000,00376 223,05374 552,27169,490,000,000,000,00
900900154300215 800,00193 935,04193 935,040,000,000,000,000,00
900900156050480 000,007 219,617 219,610,000,000,000,000,00
900900151055251 245 800,00577 377,70575 706,92169,490,000,000,000,00
90090019421075 000,0043 319,6343 319,630,000,000,000,000,00
90090019430056 810,0047 364,8146 818,94545,870,000,000,000,00
9009001999429131 810,0090 684,4490 138,57545,870,000,000,000,00
900900954300248 474,0094 817,5294 817,520,000,000,000,000,00
9009009595295248 474,0094 817,5294 817,520,000,000,000,000,00
921921092480994 180,00783 000,00783 000,000,000,000,000,000,00
9219210942401 001,001 000,711 000,710,000,000,000,000,00
9219210942603 249,00501,290,00501,290,000,000,000,00
9219210943009 000,000,000,000,000,000,000,000,00
92192109605098 480,000,000,000,000,000,000,000,00
921921091143601 105 910,00784 502,00784 000,71501,290,000,000,000,00
92192195409012 300,0012 300,0012 300,000,000,000,000,000,00
92192195421016 076,0011 796,7311 796,730,000,000,000,000,00
9219219542601 554,001 198,781 198,780,000,000,000,000,00
92192195430033 850,0033 155,7533 125,2530,500,000,000,000,00
9219219560505 300,005 300,005 300,000,000,000,000,000,00
9219219511602669 080,0063 751,2663 720,7630,500,000,000,000,00
9269260142602 500,001 388,29407,86416,010,000,000,000,00
9269260160501 345 000,0016 984,1716 984,170,000,000,000,000,00
926926011038371 347 500,0018 372,4617 392,03416,010,000,000,000,00
926926052820245 000,00245 000,00203 200,000,000,000,000,000,00
9269260596351245 000,00245 000,00203 200,000,000,000,000,000,00
9269269541704 000,001 005,00902,0544,000,000,000,000,00
92692695421028 200,0011 734,5711 734,570,000,000,000,000,00
92692695430013 500,008 185,567 885,56300,000,000,000,000,00
926926954430600,00540,00540,000,000,000,000,000,00
9269269511073146 300,0021 465,1321 062,18344,000,000,000,000,00
Razem dział01036 331,0023 261,7523 261,750,000,000,000,000,00
Razem dział60015 649 452,006 289 126,354 477 038,261 690 846,840,000,000,000,00
Razem dział700822 147,00512 459,79500 140,4912 319,300,000,000,000,00
Razem dział710293 000,00148 452,24127 680,2120 772,030,000,000,000,00
Razem dział7504 923 295,004 594 422,933 384 417,78148 877,160,000,000,000,00
Razem dział75136 400,0034 766,9034 726,900,000,000,000,000,00
Razem dział75492 221,0069 274,5868 718,82480,760,000,000,000,00
Razem dział756132 721,00101 401,9699 352,962 049,000,000,000,000,00
Razem dział757715 000,00574 968,19574 968,190,000,000,000,000,00
Razem dział80122 862 699,0021 001 772,0813 864 150,77370 803,720,000,000,000,00
Razem dział851272 500,00236 362,32206 748,351 513,570,000,000,000,00
Razem dział8526 593 382,006 615 697,204 712 918,0819 302,840,000,000,000,00
Razem dział853160 612,00126 358,88113 136,880,010,000,000,000,00
Razem dział854653 297,00653 297,00491 001,8515 773,400,000,000,000,00
Razem dział9002 695 924,001 447 159,811 444 047,001 611,520,000,000,000,00
Razem dział9211 174 990,00848 253,26847 721,47531,790,000,000,000,00
Razem dział9261 638 800,00284 837,59241 654,21760,010,000,000,000,00
RAZEM58 752 771,0043 561 872,8331 211 683,972 285 641,950,000,000,000,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28s
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko samorządy województw

Główny księgowy / Skarbnik

telefon
2010-10-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-N: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
000531430
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / samorządowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury/ państwowej instytucji filmowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji państwowej, w tym wykonawczej / państwowej osoby prawnej z wyłączeniem agencji państwowych, w tym wykonawczych / samorządowej osoby prawnej 1)
a)sprawozdanie jednostkowe b)sprawozdanie zbiorcze c)sprawozdanie łączne 1)
za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2010
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.POWIATGMINATYP GM.ZWIĄZEK JSTTYP ZW.Grupaczęść budż.
0403012    
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe
Wyszczególnieniekwota należności ogółem (kol.3+15)dłużnicy krajowidłużnicy zagraniczni
ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)grupa Igrupa IIgrupy IIIgrupy IVbank centralnybankipozostałe krajowe instytucje finansoweprzedsiębiorstwa niefinansowegospodarstwa domoweinstytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowychogółem (kol. 16+17)podmioty należące do strefy europozostałe podmioty zagraniczne
1234567891011121314151617
N1papiery wartościowe (N1.1+N1.2)
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N1.1krótkoterminowe
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N1.2długoterminowe
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2pożyczki (N2.1+N2.2)
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2.1krótkoterminowe
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2.2długoterminowe
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N3gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)
1 192 915,771 192 915,778 578,590,000,008 578,590,000,001 184 337,180,000,000,000,000,000,000,00
N3.1gotówka
8 578,598 578,598 578,590,000,008 578,590,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N3.2depozyty na żądanie
1 184 337,181 184 337,180,000,000,000,000,000,001 184 337,180,000,000,000,000,000,000,00
N3.3depozyty terminowe
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N4należności wymagalne (N4.1+N4.2)
2 636 142,422 636 142,420,000,000,000,000,000,000,000,00445 896,012 190 246,410,000,000,000,00
N4.1z tytułu dostaw towarów i usług
2 627,002 627,000,000,000,000,000,000,000,000,002 627,000,000,000,000,000,00
N4.2pozostałe
2 633 515,422 633 515,420,000,000,000,000,000,000,000,00443 269,012 190 246,410,000,000,000,00
N5pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)
3 881 835,053 881 835,051 259 000,001 259 000,000,000,000,000,000,000,001 747 060,26875 774,790,000,000,000,00
N5.1z tytułu dostaw towarów i usług
9 723,549 723,540,000,000,000,000,000,000,000,009 723,540,000,000,000,000,00
N5.2z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.
3 629 116,063 629 116,061 259 000,001 259 000,000,000,000,000,000,000,001 737 336,72632 779,340,000,000,000,00
N5.3z tytułu innych niż wymienione powyżej.
242 995,45242 995,450,000,000,000,000,000,000,000,000,00242 995,450,000,000,000,00
B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji
Wyszczególnieniekwota należności ogółem (kol.3+8)dłużnicy
podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVpozostałe podmioty
12345678
B1należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń
0,000,000,000,000,000,000,00
B2odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń
0,000,000,000,000,000,000,00
B3wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)
0,000,000,000,000,000,000,00
B4kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)
0,000,000,000,000,000,000,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N
1) niepotrzebne skreślić

Główny księgowy / Skarbnik

telefon
2010-10-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-Z: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
000531430
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / samorządowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury/ państwowej instytucji filmowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji państwowej, w tym wykonawczej / państwowej osoby prawnej z wyłączeniem agencji państwowych, w tym wykonawczych / samorządowej osoby prawnej 1)
a)sprawozdanie jednostkowe b)sprawozdanie zbiorcze c)sprawozdanie łączne 1)
za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2010
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.POWIATGMINATYP GM.ZWIĄZEK JSTTYP ZW.Grupaczęść budz.
0403012    
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
A. Zobowiązania według tytułów dłużnych
Wyszczególnieniekwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)wierzyciele krajowiwierzyciele zagraniczni
ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVbank centralnybankipozostałe krajowe instytucje finansoweprzedsiębiorstwa niefinansowegospodarstwa domoweinstytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowychogółem (kol. 16+17)podmioty należące do strefy europozostałe przedmioty zagraniczne
1234567891011121314151617
EZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)
16 789 610,2916 789 610,294 333 402,860,000,004 333 402,860,000,0012 456 207,430,000,000,000,000,000,000,00
E1papiery wartościowe (E1.1+E1.2)
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E1.1krótkoterminowe
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E1.2długoterminowe
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E2kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)
16 789 610,2916 789 610,294 333 402,860,000,004 333 402,860,000,0012 456 207,430,000,000,000,000,000,000,00
E2.1krótkoterminowe
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E2.2długoterminowe
16 789 610,2916 789 610,294 333 402,860,000,004 333 402,860,000,0012 456 207,430,000,000,000,000,000,000,00
E3przyjęte depozyty
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E4wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E4.1z tytułu dostaw towarów i usług
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E4.2pozostałe
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
B. Poręczenia i gwarancje
Wyszczególnieniekwota zadłużenia ogółem (kol.3+8)wierzyciele
podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVpozostałe podmioty
12345678
F1wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego
0,000,000,000,000,000,000,00
F2wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego
0,000,000,000,000,000,000,00
F3wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym
0,000,000,000,000,000,000,00
C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp.Wyszczególnieniez budżetu państwa ogółemw tym:z innych źródeł ogółemw tym:
długoterminowedługoterminowe
123456
Ogółem kredyty i pożyczki, z tego: 0,000,000,000,00
na współfinansowanie (udział własny)0,000,000,000,00
D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych
Lp.Zadania bieżąceZadania inwestycyjne
wartość nominalnadata zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)wartość nominalnadata zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
123456789
10,00   1 319 087,852010-06-142010-12-302011-06-21
20,00   1 742 416,262010-04-232010-12-302011-07-21
30,00   9 554 558,102010-03-192010-12-312012-06-30
40,00   2 136 181,792010-09-092010-12-312012-03-31
50,00   2 194 948,932010-05-262010-12-312011-08-31
60,00   3 241 611,742009-10-152010-05-072011-06-25
E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego
Wyszczególnieniekwota zobowiązań ogółem (kol.3+4)odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnychodsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1234
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z
1) niepotrzebne skreślić

Główny księgowy / Skarbnik

telefon
2010-10-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki