Raport: 2011 I Kwartał
Brak dołączonych podpisów elektronicznych

Powrót do listy
I kwartał 2011r.
Sprawozdania dla jednostek:
 1. BIAŁE BŁOTA (G, w)
 2. BIAŁE BŁOTA (JB)
 3. ORGAN (ORG)
Jednostka BIAŁE BŁOTA (G, w)
Dostępne wersje sprawozdania:
 1. Sprawozdanie Rb-27s, wersja pierwotna
 2. Sprawozdanie Rb-28s, wersja pierwotna
 3. Sprawozdanie Rb-N, wersja pierwotna
 4. Sprawozdanie Rb-NDS, wersja pierwotna
 5. Sprawozdanie Rb-Z, wersja pierwotna
 6. Powrót do listy jednostek
Sprawozdanie Rb-27s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
000531430
Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2011
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.POWIATGMINATYP GM.ZWIĄZEK JSTTYP ZW.
0403012  
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)
Należności 2)
(salda początkowe plus przypisy minus odpisy)
Potrącenia 2)
(art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)
Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)Dochody otrzymaneSaldo końcowe 2)Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczySkutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy 3)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
należności pozostałe do zapłatynadpłatyumorzenie zaległości podatkowychrozłożenie na raty, odłożenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
ogółemw tym
zaległości
123456789101112131415
0100109507501 500,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
0100109518551 500,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
6006001609700,003 124,200,003 124,203 124,200,000,000,000,000,000,000,00
60060016633090 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
600600166337500 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
60060016662045 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
6006001680873635 000,003 124,200,003 124,203 124,200,000,000,000,000,000,000,00
700700050470200 000,00284 404,870,00151 469,42151 469,42136 881,2440 421,773 945,790,000,000,000,00
70070005069050,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
700700050750155 000,0063 861,640,0028 627,2928 627,2935 234,3523 163,020,000,000,000,000,00
70070005076020 000,001 402,800,001 402,801 402,800,000,000,000,000,000,000,00
7007000507703 000 000,00463 937,040,00425 152,25425 152,2538 784,793 184,790,000,000,000,000,00
7007000509102 000,0026 979,720,001 285,261 285,2625 694,460,000,000,000,000,000,00
700700056330321 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
70070005813853 698 050,00840 586,070,00607 937,02607 937,02236 594,8466 769,583 945,790,000,000,000,00
710710352020700,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7107103573765700,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7207209563373 396 965,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
72072095791523 396 965,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
750750112010150 600,0046 336,000,0046 336,0046 336,000,000,000,000,000,000,000,00
7507501177771150 600,0046 336,000,0046 336,0046 336,000,000,000,000,000,000,000,00
75075023097021 481,0015 435,870,0015 435,8715 435,870,000,0010 156,830,000,000,000,00
750750237674321 481,0015 435,870,0015 435,8715 435,870,000,0010 156,830,000,000,000,00
7507505620100,0015 391,000,0015 391,0015 391,000,000,000,000,000,000,000,00
75075056778160,0015 391,000,0015 391,0015 391,000,000,000,000,000,000,000,00
7517510120103 154,00796,000,00796,00796,000,000,000,000,000,000,000,00
75175101778623 154,00796,000,00796,00796,000,000,000,000,000,000,000,00
75675601035032 000,0024 213,060,006 013,335 811,4225 295,2525 295,257 095,520,000,000,000,00
756756010890100,0047,910,0047,9126,910,000,000,000,000,000,000,00
756756017759732 100,0024 260,970,006 061,245 838,3325 295,2525 295,257 095,520,000,000,000,00
7567561503106 600 220,007 765 679,510,001 718 014,201 718 014,206 058 872,74423 984,2011 207,43539 173,56170 376,00165 060,0013 426,00
7567561503207 642,009 557,040,004 860,794 860,794 826,004,00129,750,000,000,000,00
75675615033056 000,0090 218,600,0023 129,4023 129,4067 090,500,001,300,000,000,000,00
756756150340118 500,00219 706,700,0068 845,8068 845,80150 860,9086 491,900,0041 860,20950,000,000,00
75675615050023 000,003 109,000,005 331,005 312,000,000,002 222,000,000,000,000,00
756756150690250,0061,600,0061,6061,600,000,000,000,000,000,000,00
75675615089050,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
75675615091020 000,00164 546,170,002 876,172 876,17161 670,000,000,000,000,000,000,00
7567561526801 100 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
75675615833417 925 662,008 252 878,620,001 823 118,961 823 099,966 443 320,14510 480,1013 560,48581 033,76171 326,00165 060,0013 426,00
7567561603103 030 000,003 845 160,510,00995 840,21995 840,212 852 865,58866 384,963 545,28299 983,500,005 219,430,00
75675616032072 000,00134 435,070,0041 913,6341 913,6394 363,0652 401,251 841,620,000,00196,000,00
7567561603303 000,004 894,220,002 101,962 101,962 834,461 323,9242,200,000,000,000,00
756756160340153 056,00239 479,400,0083 028,6083 028,60167 901,8096 665,8011 451,0067 131,500,000,000,00
75675616036070 000,0096 407,200,0048 765,2043 902,4047 642,0031 883,600,000,000,000,000,00
7567561604307 000,000,000,001 230,001 230,000,000,001 230,000,000,000,000,00
7567561605001 100 000,00362 028,400,00371 622,00369 504,60177,40177,409 771,000,000,000,000,00
75675616069011 000,001 633,590,001 633,591 633,590,000,000,000,000,000,000,00
756756160890500,00344,200,00344,20312,300,000,000,000,000,000,000,00
75675616091035 000,00298 919,820,008 952,828 952,82289 967,000,000,000,000,000,000,00
75675616814524 481 556,004 983 302,410,001 555 432,211 548 420,113 455 751,301 048 836,9327 881,10367 115,000,005 415,430,00
75675618041050 000,0014 368,170,0014 368,1714 368,170,000,000,000,000,000,000,00
756756180480230 000,00180 420,270,00180 420,27180 420,270,000,000,000,000,000,000,00
756756180490500 000,00626 802,410,00242 861,34242 861,34384 067,070,00126,000,000,000,000,00
75675618069020,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7567561809102 000,0026 727,030,003 535,763 535,7623 191,270,000,000,000,000,000,00
7567561879354782 020,00848 317,880,00441 185,54441 185,54407 258,340,00126,000,000,000,000,00
75675619046010 000,006 273,790,006 273,796 273,790,000,000,000,000,000,000,00
756756197683510 000,006 273,790,006 273,796 273,790,000,000,000,000,000,000,00
75675621001013 651 611,002 733 842,000,002 733 842,002 733 842,000,000,000,000,000,000,000,00
756756210020230 000,0062 968,130,0062 968,1352 914,47402,880,00402,880,000,000,000,00
756756217640713 881 611,002 796 810,130,002 796 810,132 786 756,47402,880,00402,880,000,000,000,00
75875801292013 160 817,004 828 785,000,004 828 785,004 828 785,000,000,000,000,000,000,000,00
758758017947913 160 817,004 828 785,000,004 828 785,004 828 785,000,000,000,000,000,000,000,00
75875814092020 000,001 051,180,001 051,18863,970,000,000,000,000,000,000,00
758758147749220 000,001 051,180,001 051,18863,970,000,000,000,000,000,000,00
80180101069025 300,008 385,020,006 733,376 733,371 651,650,000,000,000,000,000,00
80180101075026 250,0010 343,570,007 205,657 205,653 137,920,000,000,000,000,000,00
8018010109200,000,000,000,004,280,000,000,000,000,000,000,00
80180101097023 520,0022 373,240,0022 373,2422 373,240,000,000,000,000,000,000,00
801801018423275 070,0041 101,830,0036 312,2636 316,544 789,570,000,000,000,000,000,00
801801040690249 200,0075 010,070,0073 820,8173 820,811 189,260,000,000,000,000,000,00
80180104075017 600,003 591,180,003 013,143 013,14578,040,000,000,000,000,000,00
8018010409200,0036,100,0036,1041,290,000,000,000,000,000,000,00
801801040970320,00107,000,00107,00107,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010423105 000,002 544,900,002 544,902 544,900,000,000,000,000,000,000,00
8018010486545272 120,0081 289,250,0079 521,9579 527,141 767,300,000,000,000,000,000,00
8018011006900,000,000,0088,0088,000,000,000,000,000,000,000,00
8018011007500,00988,000,00488,00488,00500,000,000,000,000,000,000,00
8018011009200,000,000,000,000,210,000,000,000,000,000,000,00
80180110092715,000,000,000,007,280,000,000,000,000,000,000,00
801801100970950,00182,000,00182,00182,000,000,000,000,000,000,000,00
8018011085168965,001 170,000,00758,00765,49500,000,000,000,000,000,000,00
80180113083010 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801138174410 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018011406900,000,000,000,001 126,220,000,000,000,000,000,000,00
8018011407500,000,000,000,00293,830,000,000,000,000,000,000,00
801801140970190,003 845,450,003 845,453 845,450,000,000,000,000,000,000,00
8018011483325190,003 845,450,003 845,455 265,500,000,000,000,000,000,000,00
801801480830439 000,00137 649,290,00137 175,79137 649,29473,500,000,000,000,000,000,00
8018014809200,000,000,000,0012,820,000,000,000,000,000,000,00
8018014882699439 000,00137 649,290,00137 175,79137 662,11473,500,000,000,000,000,000,00
8018019520300,005 581,000,005 581,005 581,000,000,000,000,000,000,000,00
80180195830260,005 581,000,005 581,005 581,000,000,000,000,000,000,000,00
8518515409700,00310,820,00310,82310,820,000,000,000,000,000,000,00
85185154869750,00310,820,00310,82310,820,000,000,000,000,000,000,00
8518519520101 500,00492,000,00492,00492,000,000,000,000,000,000,000,00
85185195880561 500,00492,000,00492,00492,000,000,000,000,000,000,000,00
8528520309000,0025,700,000,000,0025,7025,700,000,000,000,000,00
8528520309701 200,00806,320,00806,32806,320,000,000,000,000,000,000,00
85285203879251 200,00832,020,00806,32806,3225,7025,700,000,000,000,000,00
8528521220103 792 000,00964 112,000,00964 112,00964 112,000,000,000,000,000,000,000,00
85285212236020 000,00665 554,540,0017 780,9417 780,94647 773,60647 773,600,000,000,000,000,00
85285212904343 812 000,001 629 666,540,00981 892,94981 892,94647 773,60647 773,600,000,000,000,000,00
8528521320104 900,00743,000,00743,00743,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521320308 400,00682,000,00682,00682,000,000,000,000,000,000,000,00
852852139010513 300,001 425,000,001 425,001 425,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521409000,00120,000,000,000,00120,00120,000,000,000,000,000,00
85285214203011 500,004 089,000,004 089,004 089,000,000,000,000,000,000,000,00
852852142910500,001 029,750,00378,15378,15651,60651,600,000,000,000,000,00
852852149190612 000,005 238,750,004 467,154 467,15771,60771,600,000,000,000,000,00
85285216203074 500,0022 999,000,0022 999,0022 999,000,000,000,000,000,000,000,00
852852168809874 500,0022 999,000,0022 999,0022 999,000,000,000,000,000,000,000,00
852852190970200,00371,900,00371,90371,900,000,000,000,000,000,000,00
852852192030134 400,0038 217,000,0038 217,0038 217,000,000,000,000,000,000,000,00
852852196630171 921,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521995701306 521,0038 588,900,0038 588,9038 588,900,000,000,000,000,000,000,00
8528522809705 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
8528522820104 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
85285228890609 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
852852950970500,0060,600,0060,6060,600,000,000,000,000,000,000,00
852852952030180 000,0015 000,000,0015 000,0015 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8528529529100,00900,000,00800,00800,00100,00100,000,000,000,000,000,00
8528529592057180 500,0015 960,600,0015 860,6015 860,60100,00100,000,000,000,000,000,00
8538539509700,0032,030,0032,0332,030,000,000,000,000,000,000,00
853853952007174 752,0081 277,000,0081 277,0081 277,009,000,000,000,000,000,000,00
85385395200930 838,0014 343,000,0014 343,0014 343,000,000,000,000,000,000,000,00
8538539591234205 590,0095 652,030,0095 652,0395 652,039,000,000,000,000,000,000,00
8548541520300,0019 306,000,0019 306,0019 306,000,000,000,000,000,000,000,00
85485415882990,0019 306,000,0019 306,0019 306,000,000,000,000,000,000,000,00
9009000109100,00569,840,000,000,00569,840,000,000,000,000,000,00
9009000162900,001 040,000,0020,0020,001 020,001 020,000,000,000,000,000,00
900900016337458 223,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090001104438458 223,001 609,840,0020,0020,001 589,841 020,000,000,000,000,000,00
900900190690109 000,0044 977,310,0044 977,3144 977,310,000,000,000,000,000,000,00
9009001991609109 000,0044 977,310,0044 977,3144 977,310,000,000,000,000,000,000,00
92192109291014 144,0014 144,000,0014 144,0014 144,000,000,000,000,000,000,000,00
921921099594014 144,0014 144,000,0014 144,0014 144,000,000,000,000,000,000,000,00
92692601630040 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
926926019982740 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział0101 500,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział600635 000,003 124,200,003 124,203 124,200,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7003 698 050,00840 586,070,00607 937,02607 937,02236 594,8466 769,583 945,790,000,000,000,00
Razem dział710700,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7203 396 965,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział750172 081,0077 162,870,0077 162,8777 162,870,000,0010 156,830,000,000,000,00
Razem dział7513 154,00796,000,00796,00796,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział75627 112 949,0016 911 843,800,006 628 881,876 611 574,2010 332 027,911 584 612,2849 065,98948 148,76171 326,00170 475,4313 426,00
Razem dział75813 180 817,004 829 836,180,004 829 836,184 829 648,970,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział801797 345,00270 636,820,00263 194,45265 117,787 530,370,000,000,000,000,000,00
Razem dział8511 500,00802,820,00802,82802,820,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział8524 409 021,001 714 710,810,001 066 039,911 066 039,91648 670,90648 670,900,000,000,000,000,00
Razem dział853205 590,0095 652,030,0095 652,0395 652,039,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział8540,0019 306,000,0019 306,0019 306,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział900567 223,0046 587,150,0044 997,3144 997,311 589,841 020,000,000,000,000,000,00
Razem dział92114 144,0014 144,000,0014 144,0014 144,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział92640 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
RAZEM54 236 039,0024 825 188,750,0013 651 874,6613 636 303,1111 226 422,862 301 072,7663 168,60948 148,76171 326,00170 475,4313 426,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27s
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta naprawach powiatu

Główny księgowy / Skarbnik

telefon
2011-04-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-28s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
000531430
Rb-28s MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2011
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.POWIATGMINATYP GM.ZWIĄZEK JSTTYP ZW.
0403012  
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)ZaangażowanieWydatki wykonaneZobowiązania wg stanu na koniec okr. spraw. Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego2)Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2) (art. 263 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
ogółemw tym wymagalne:
powstałe w latach ubiegłychpowstałe w roku bieżącym
1234567891011
0100103028503 000,000,000,000,000,000,000,000,00
0100103038903 000,000,000,000,000,000,000,000,00
60060013443035 397,0035 397,0035 397,000,000,000,000,000,00
600600136504335 397,0035 397,0035 397,000,000,000,000,000,00
6006001427102 819,000,000,000,000,000,000,000,00
60060014633242 819,000,000,000,000,000,000,000,00
600600164270219 524,0026 609,8226 609,820,000,000,000,000,00
600600164300900 000,00900 000,00862 222,4227 933,060,000,000,000,00
6006001660508 856 453,001 462 071,46721 673,52489 257,710,000,000,000,00
600600166057500 000,000,000,000,000,000,000,000,00
6006001660591 500 000,000,000,000,000,000,000,000,00
600600168735211 975 977,002 388 681,281 610 505,76517 190,770,000,000,000,00
600600952310300 000,00102 333,92102 333,920,000,000,000,000,00
6006009563005300 000,00102 333,92102 333,920,000,000,000,000,00
63063095430013 000,000,000,000,000,000,000,000,00
630630956802513 000,000,000,000,000,000,000,000,00
700700054300100 000,0041 895,3435 769,486 125,860,000,000,000,00
7007000545002 650,002 640,002 640,000,000,000,000,000,00
7007000545209 000,000,000,000,000,000,000,000,00
700700054590300 000,00137 825,10137 825,100,000,000,000,000,00
700700056050600 000,000,000,000,000,000,000,000,00
700700056060200 000,0029 406,0029 406,000,000,000,000,000,00
700700051007251 211 650,00211 766,44205 640,586 125,860,000,000,000,00
71071004417036 000,000,000,000,000,000,000,000,00
710710044300134 000,0024 748,3324 748,330,000,000,000,000,00
7107100480184170 000,0024 748,3324 748,330,000,000,000,000,00
71071014430040 000,0025 615,3525 615,350,000,000,000,000,00
710710147602440 000,0025 615,3525 615,350,000,000,000,000,00
7107103542104 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7107103543006 000,00522,80522,800,000,000,000,000,00
710710358025510 000,00522,80522,800,000,000,000,000,00
72072095421055 000,0013 576,1011 202,812 373,280,000,000,000,00
72072095430065 000,0016 216,3116 216,310,000,000,000,000,00
7207209560573 396 965,000,000,000,000,000,000,000,00
720720956059660 882,0036 600,0036 600,000,000,000,000,000,00
72072095934414 177 847,0066 392,4164 019,122 373,280,000,000,000,00
750750114010171 000,00171 000,0036 142,043 721,260,000,000,000,00
75075011404018 000,0011 820,1411 820,140,000,000,000,000,00
75075011411028 500,0028 500,005 843,041 957,650,000,000,000,00
7507501141204 600,004 600,00675,02213,560,000,000,000,00
7507501141401 000,0062,6162,610,000,000,000,000,00
7507501142108 500,001 410,15811,15599,000,000,000,000,00
750750114280500,000,000,000,000,000,000,000,00
7507501143005 000,002 034,302 034,300,000,000,000,000,00
7507501143701 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7507501144104 000,001 131,081 108,0823,000,000,000,000,00
7507501144403 300,000,000,000,000,000,000,000,00
7507501147001 100,00785,00785,000,000,000,000,000,00
75075011126891246 500,00221 343,2859 281,386 514,470,000,000,000,00
75075020271037 000,000,000,000,000,000,000,000,00
750750207848037 000,000,000,000,000,000,000,000,00
750750223030160 000,0034 584,8434 584,840,000,000,000,000,00
7507502242105 150,00186,3275,12111,200,000,000,000,00
7507502243001 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7507502287312166 150,0034 771,1634 659,96111,200,000,000,000,00
7507502340102 463 000,002 463 000,00503 170,0552 205,460,000,000,000,00
750750234040174 737,00172 754,34172 754,340,000,000,000,000,00
750750234110418 263,00418 263,0083 774,3125 024,190,000,000,000,00
75075023412068 000,0068 000,0012 407,594 249,290,000,000,000,00
7507502341403 000,001 070,051 070,050,000,000,000,000,00
75075023417076 000,0025 824,4423 555,972 268,470,000,000,000,00
75075023421067 000,0036 631,6333 220,422 892,150,000,000,000,00
75075023426064 000,0028 964,8328 964,830,000,000,000,000,00
7507502342803 000,001 240,501 240,500,000,000,000,000,00
750750234300150 000,0061 510,6558 736,752 773,900,000,000,000,00
75075023436028 000,005 850,155 750,15100,000,000,000,000,00
75075023437013 000,005 267,075 267,070,000,000,000,000,00
75075023440090 000,0022 025,0322 025,030,000,000,000,000,00
75075023441035 000,0016 417,7716 131,77286,000,000,000,000,00
75075023443025 000,008 956,608 956,600,000,000,000,000,00
75075023444054 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7507502344804 300,00748,41748,410,000,000,000,000,00
7507502346101 000,00881,00881,000,000,000,000,000,00
75075023470017 000,003 674,802 863,80811,000,000,000,000,00
750750231576133 754 300,003 341 080,27981 518,6490 610,460,000,000,000,00
7507507542108 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75075075430017 000,001 758,901 758,900,000,000,000,000,00
750750758433525 000,001 758,901 758,900,000,000,000,000,00
75075095303080 000,0016 420,0016 420,000,000,000,000,000,00
750750954010100 000,00100 000,00-20 934,991 291,740,000,000,000,00
75075095404050 000,0021 935,2521 935,250,000,000,000,000,00
75075095411030 000,0030 000,002 340,88729,620,000,000,000,00
75075095412013 000,0013 000,00874,48118,400,000,000,000,00
7507509541403 000,0078,3478,340,000,000,000,000,00
75075095421040 200,003 279,562 329,88949,680,000,000,000,00
7507509542601 000,0013,9413,940,000,000,000,000,00
7507509542804 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75075095430027 508,001 402,201 402,200,000,000,000,000,00
750750954410150,0058,5158,510,000,000,000,000,00
75075095444026 921,000,000,000,000,000,000,000,00
75075095125195375 779,00186 187,8024 518,493 089,440,000,000,000,00
751751014110333,000,000,000,000,000,000,000,00
75175101412054,000,000,000,000,000,000,000,00
7517510141702 200,000,000,000,000,000,000,000,00
751751014210267,000,000,000,000,000,000,000,00
751751014300300,000,000,000,000,000,000,000,00
75175101967623 154,000,000,000,000,000,000,000,00
7547541230305 610,001 692,501 692,500,000,000,000,000,00
7547541242102 770,002 770,022 770,020,000,000,000,000,00
754754124260800,00250,00100,00150,000,000,000,000,00
7547541242709 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7547541242803 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7547541243002 450,001 398,581 398,580,000,000,000,000,00
754754124370870,00306,59306,590,000,000,000,000,00
7547541244303 000,00958,00958,000,000,000,000,000,00
7547541260604 500,000,000,000,000,000,000,000,00
7547541211537632 000,007 375,697 225,69150,000,000,000,000,00
75475421430091 913,0024 601,3224 601,320,000,000,000,000,00
754754218047591 913,0024 601,3224 601,320,000,000,000,000,00
75675647410036 700,000,000,000,000,000,000,000,00
756756474110300,000,000,000,000,000,000,000,00
75675647412050,000,000,000,000,000,000,000,00
7567564741709 800,009 025,387 726,381 299,000,000,000,000,00
7567564742108 000,005 406,775 406,770,000,000,000,000,00
7567564742605 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75675647430042 050,0021 298,9521 298,950,000,000,000,000,00
7567564743704 000,001 000,001 000,000,000,000,000,000,00
7567564744102 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7567564746106 100,001 497,071 497,070,000,000,000,000,00
7567564747004 000,002 875,402 875,400,000,000,000,000,00
75675647123763118 000,0041 103,5739 804,571 299,000,000,000,000,00
757757028070880 000,00266 413,93266 413,930,000,000,000,000,00
7577570284529880 000,00266 413,93266 413,930,000,000,000,000,00
75875818481062 000,000,000,000,000,000,000,000,00
758758188138662 000,000,000,000,000,000,000,000,00
80180101231025 596,0025 596,003 825,000,000,000,000,000,00
801801013020387 965,00387 965,0095 210,829 088,230,000,000,000,00
8018010140104 989 000,004 989 000,001 133 077,54111 291,130,000,000,000,00
801801014040415 500,00415 500,00225 145,18100 969,910,000,000,000,00
801801014110830 000,00830 000,00192 836,86107 113,840,000,000,000,00
801801014120135 000,00135 000,0027 803,4617 186,000,000,000,000,00
80180101417059 847,0059 847,0037 664,891 315,860,000,000,000,00
801801014210631 315,00631 315,00232 806,350,000,000,000,000,00
80180101424033 200,0033 200,001 335,630,000,000,000,000,00
801801014260345 978,00345 978,00109 410,970,000,000,000,000,00
8018010142806 800,006 800,001 828,000,000,000,000,000,00
801801014300230 000,00230 000,0047 063,990,000,000,000,000,00
8018010143509 700,009 700,001 743,100,000,000,000,000,00
8018010143605 300,005 300,002 365,510,000,000,000,000,00
80180101437011 000,0011 000,002 483,390,000,000,000,000,00
80180101441010 500,0010 500,002 062,220,000,000,000,000,00
80180101443010 500,0010 500,001 106,740,000,000,000,000,00
801801014440303 660,00303 660,000,000,000,000,000,000,00
8018010147002 420,002 420,00615,000,000,000,000,000,00
8018010160502 823 000,0031 072,9631 072,960,000,000,000,000,00
80180101663045 764,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010117171211 312 045,008 474 353,962 149 457,61346 964,970,000,000,000,00
80180103302024 894,0024 894,005 675,20572,680,000,000,000,00
801801034010311 164,00311 164,0068 122,536 562,410,000,000,000,00
80180103404027 996,0027 996,0011 464,294 988,390,000,000,000,00
80180103411056 260,0056 260,0010 473,286 219,470,000,000,000,00
8018010341209 930,009 930,001 565,37909,210,000,000,000,00
8018010342109 500,009 500,000,000,000,000,000,000,00
8018010342401 000,001 000,00289,750,000,000,000,000,00
80180103444015 600,0015 600,000,000,000,000,000,000,00
80180103113094456 344,00456 344,0097 590,4219 252,160,000,000,000,00
801801042310800 000,00800 000,007 623,570,000,000,000,000,00
801801042540304 000,00304 000,0026 581,340,000,000,000,000,00
801801043020103 900,00103 900,0023 668,142 237,120,000,000,000,00
8018010440101 565 500,001 565 500,00361 370,7437 216,380,000,000,000,00
801801044040129 330,00129 330,0063 588,3927 674,750,000,000,000,00
801801044110259 962,00259 962,0053 849,9431 472,120,000,000,000,00
80180104412043 750,0043 750,008 087,625 137,850,000,000,000,00
80180104417015 000,0015 000,002 554,7785,900,000,000,000,00
801801044210250 000,00250 000,0029 826,070,000,000,000,000,00
80180104424020 000,0020 000,002 482,260,000,000,000,000,00
801801044260183 600,00183 600,0043 893,110,000,000,000,000,00
8018010442802 500,002 500,00211,000,000,000,000,000,00
801801044300185 000,00185 000,0029 032,230,000,000,000,000,00
8018010443504 000,004 000,00256,660,000,000,000,000,00
8018010443601 800,001 800,00538,530,000,000,000,000,00
8018010443705 300,005 300,001 172,600,000,000,000,000,00
8018010444109 600,009 600,00598,320,000,000,000,000,00
8018010444303 000,003 000,00226,290,000,000,000,000,00
801801044440100 350,00100 350,000,000,000,000,000,000,00
8018010447002 000,002 000,000,000,000,000,000,000,00
801801046050100 000,00100 000,000,000,000,000,000,000,00
801801041676254 088 592,004 088 592,00655 561,58103 824,120,000,000,000,00
80180110231062 400,0062 400,0011 436,000,000,000,000,000,00
801801103020246 600,00246 600,0057 342,575 813,660,000,000,000,00
8018011040102 947 430,002 947 430,00672 640,2864 861,670,000,000,000,00
801801104040234 100,00234 100,00146 910,0063 946,670,000,000,000,00
801801104110524 200,00524 200,00102 992,6364 054,890,000,000,000,00
80180110411750,000,000,000,000,000,000,000,00
80180110412086 000,0086 000,0014 833,7410 272,630,000,000,000,00
80180110412720,000,000,000,000,000,000,000,00
8018011041709 200,009 200,001 680,000,000,000,000,000,00
8018011041771 000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801104210108 000,00108 000,004 579,490,000,000,000,000,00
8018011042172 930,000,000,000,000,000,000,000,00
80180110424010 000,0010 000,001 814,420,000,000,000,000,00
801801104247700,000,000,000,000,000,000,000,00
801801104260238 437,00238 437,0087 138,510,000,000,000,000,00
8018011042802 500,002 500,00123,500,000,000,000,000,00
80180110430075 000,0075 000,0017 364,480,000,000,000,000,00
801801104307500,000,000,000,000,000,000,000,00
8018011043505 000,005 000,000,000,000,000,000,000,00
8018011043602 400,002 400,00535,420,000,000,000,000,00
8018011043703 600,003 600,00517,610,000,000,000,000,00
80180110441013 000,0013 000,001 701,200,000,000,000,000,00
80180110442010 000,002 878,102 878,100,000,000,000,000,00
8018011044302 800,002 800,00945,970,000,000,000,000,00
801801104440172 661,00172 661,000,000,000,000,000,000,00
8018011047001 000,001 000,00190,000,000,000,000,000,00
801801101886534 759 528,004 747 206,101 125 623,92208 949,520,000,000,000,00
8018011330204 000,004 000,00161,660,000,000,000,000,00
801801134010300 220,00300 220,0058 137,655 328,890,000,000,000,00
80180113404026 520,0026 520,0010 645,544 633,300,000,000,000,00
80180113411051 600,0051 600,0010 294,865 483,760,000,000,000,00
8018011341208 400,008 400,001 405,35749,090,000,000,000,00
80180113417015 000,0015 000,0012 517,24728,840,000,000,000,00
801801134210180 600,00180 600,0039 488,080,000,000,000,000,00
80180113426011 000,0011 000,004 299,660,000,000,000,000,00
80180113427035 000,0035 000,0016 585,470,000,000,000,000,00
801801134280700,00700,000,000,000,000,000,000,00
801801134300139 963,00139 963,0020 814,970,000,000,000,000,00
8018011343605 000,005 000,00623,090,000,000,000,000,00
80180113443020 000,0020 000,002 692,000,000,000,000,000,00
8018011344407 200,007 200,000,000,000,000,000,000,00
80180113138934805 203,00805 203,00177 665,5716 923,880,000,000,000,00
80180114302020 000,0020 000,00284,860,000,000,000,000,00
801801144010420 580,00420 580,00103 267,399 196,540,000,000,000,00
80180114404041 200,0041 200,0023 165,0610 082,200,000,000,000,00
80180114411066 450,0066 450,0017 227,569 908,030,000,000,000,00
80180114412010 550,0010 550,002 624,701 510,440,000,000,000,00
8018011442108 000,008 000,006 136,810,000,000,000,000,00
801801144280500,00500,000,000,000,000,000,000,00
8018011443001 000,001 000,001 000,000,000,000,000,000,00
8018011443606 000,006 000,001 815,570,000,000,000,000,00
8018011443704 000,004 000,000,000,000,000,000,000,00
8018011444106 500,006 500,001 377,940,000,000,000,000,00
8018011444301 000,001 000,00423,000,000,000,000,000,00
80180114444012 690,0012 690,000,000,000,000,000,000,00
8018011447003 000,003 000,001 980,000,000,000,000,000,00
80180114139715601 470,00601 470,00159 302,8930 697,210,000,000,000,00
80180146470039 020,0039 020,004 268,540,000,000,000,000,00
801801468564739 020,0039 020,004 268,540,000,000,000,000,00
8018014830202 100,002 100,000,000,000,000,000,000,00
801801484010239 000,00239 000,0045 751,065 050,210,000,000,000,00
80180148404021 500,0021 500,009 240,774 019,840,000,000,000,00
80180148411038 000,0038 000,006 301,884 735,530,000,000,000,00
8018014841207 000,007 000,00672,77514,730,000,000,000,00
80180148421014 796,0014 796,0059,220,000,000,000,000,00
801801484220439 000,00439 000,00141 113,070,000,000,000,000,00
8018014842603 000,003 000,001 291,500,000,000,000,000,00
801801484280200,00200,000,000,000,000,000,000,00
8018014843008 000,008 000,00487,500,000,000,000,000,00
8018014844407 560,007 560,000,000,000,000,000,000,00
80180148125959780 156,00780 156,00204 917,7714 320,310,000,000,000,00
8018019530201 500,001 500,00489,910,000,000,000,000,00
801801954010160 000,00160 000,0031 429,152 996,020,000,000,000,00
80180195404012 800,0012 800,004 963,032 159,680,000,000,000,00
80180195411027 700,0027 700,004 935,782 880,580,000,000,000,00
8018019541204 900,004 900,00732,25440,430,000,000,000,00
80180195417023 000,0023 000,004 369,53243,210,000,000,000,00
80180195421015 000,0015 000,001 163,910,000,000,000,000,00
8018019542203 000,003 000,000,000,000,000,000,000,00
80180195426048 000,0048 000,008 083,730,000,000,000,000,00
80180195427010 000,0010 000,000,000,000,000,000,000,00
8018019542801 000,001 000,000,000,000,000,000,000,00
80180195430035 600,0035 600,002 536,730,000,000,000,000,00
8018019543604 000,004 000,00996,720,000,000,000,000,00
8018019544103 000,003 000,00898,350,000,000,000,000,00
80180195443010 000,0010 000,000,000,000,000,000,000,00
8018019544407 560,007 560,000,000,000,000,000,000,00
80180195147646367 060,00367 060,0060 599,098 719,920,000,000,000,00
85185121428039 311,000,000,000,000,000,000,000,00
851851219025239 311,000,000,000,000,000,000,000,00
85185153430010 000,003 350,002 150,001 200,000,000,000,000,00
851851539030410 000,003 350,002 150,001 200,000,000,000,000,00
85185154401071 000,0065 473,9814 464,701 536,280,000,000,000,00
8518515440404 310,004 309,614 309,610,000,000,000,000,00
85185154411011 500,0010 798,442 246,680,000,000,000,000,00
8518515441201 800,001 393,77132,350,000,000,000,000,00
85185154417049 000,0012 204,205 121,62408,380,000,000,000,00
8518515442108 590,002 114,25884,251 230,000,000,000,000,00
8518515442206 000,00300,00300,000,000,000,000,000,00
85185154426024 300,006 809,206 809,200,000,000,000,000,00
851851544270500,000,000,000,000,000,000,000,00
851851544280200,0090,0090,000,000,000,000,000,00
85185154430033 600,005 861,685 861,680,000,000,000,000,00
851851544350700,00163,32163,320,000,000,000,000,00
8518515443705 000,00768,32768,320,000,000,000,000,00
8518515444101 200,00188,07154,0734,000,000,000,000,00
8518515444402 200,000,000,000,000,000,000,000,00
851851544700100,000,000,000,000,000,000,000,00
85185154154265220 000,00110 474,8441 305,803 208,660,000,000,000,00
8518519542101 500,000,000,000,000,000,000,000,00
85185195902561 500,000,000,000,000,000,000,000,00
852852023110235 000,00170 394,8432 907,566 068,590,000,000,000,00
8528520289164235 000,00170 394,8432 907,566 068,590,000,000,000,00
85285203311022 000,000,000,000,000,000,000,000,00
85285203401088 000,0026 639,519 828,78540,730,000,000,000,00
8528520340403 000,002 317,312 317,310,000,000,000,000,00
85285203411014 000,005 557,572 742,880,000,000,000,000,00
8528520341202 400,00674,58231,130,000,000,000,000,00
85285203417010 000,001 080,00905,08174,920,000,000,000,00
85285203421036 800,00796,11766,1130,000,000,000,000,00
8528520342208 000,00750,29750,290,000,000,000,000,00
85285203426024 500,001 408,171 408,170,000,000,000,000,00
85285203427079 000,000,000,000,000,000,000,000,00
852852034280300,00160,00160,000,000,000,000,000,00
85285203430024 597,001 370,141 283,5686,580,000,000,000,00
8528520343501 000,00166,05166,050,000,000,000,000,00
8528520343701 700,00186,40186,400,000,000,000,000,00
8528520344102 400,000,000,000,000,000,000,000,00
852852034430250,0018,0018,000,000,000,000,000,00
8528520344403 300,000,000,000,000,000,000,000,00
852852034700100,000,000,000,000,000,000,000,00
85285203161855321 347,0041 124,1320 763,76832,230,000,000,000,00
85285205303013 720,000,000,000,000,000,000,000,00
8528520541704 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8528520542104 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8528520542601 280,000,000,000,000,000,000,000,00
8528520543004 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8528520510602727 000,000,000,000,000,000,000,000,00
852852123020787,00732,98732,980,000,000,000,000,00
8528521231103 678 240,003 572 177,08935 064,100,000,000,000,000,00
85285212401067 800,0066 417,7114 770,331 547,380,000,000,000,00
8528521240405 300,005 062,895 062,890,000,000,000,000,00
85285212411011 200,0011 019,382 364,160,000,000,000,000,00
8528521241201 800,001 742,41378,820,000,000,000,000,00
8528521242107 586,001 110,221 110,220,000,000,000,000,00
8528521242602 000,00524,30524,300,000,000,000,000,00
852852124270300,000,000,000,000,000,000,000,00
852852124280100,000,000,000,000,000,000,000,00
85285212430011 949,004 699,864 699,860,000,000,000,000,00
8528521243702 000,00343,32343,320,000,000,000,000,00
8528521244402 200,000,000,000,000,000,000,000,00
852852124700738,00738,00738,000,000,000,000,000,00
852852121433043 792 000,003 664 568,15965 788,981 547,380,000,000,000,00
85285213413013 300,0012 995,533 124,510,000,000,000,000,00
852852139019513 300,0012 995,533 124,510,000,000,000,000,00
852852143110192 100,0053 743,4342 345,47645,500,000,000,000,00
8528521441103 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521493286195 100,0053 743,4342 345,47645,500,000,000,000,00
852852153110250 000,0079 418,3679 418,360,000,000,000,000,00
8528521589177250 000,0079 418,3679 418,360,000,000,000,000,00
85285216311074 500,0085 717,6422 506,910,000,000,000,000,00
852852168917874 500,0085 717,6422 506,910,000,000,000,000,00
85285219302015 900,005 863,845 863,840,000,000,000,000,00
852852194010792 000,00691 920,58160 294,0716 563,410,000,000,000,00
85285219404058 503,0058 502,6458 502,640,000,000,000,000,00
852852194110129 000,00116 238,0326 856,850,000,000,000,000,00
85285219412021 000,0017 971,543 989,300,000,000,000,000,00
8528521941705 350,001 714,60716,72102,880,000,000,000,00
85285219421014 200,0012 215,5912 085,72129,870,000,000,000,00
8528521942608 700,001 858,881 858,880,000,000,000,000,00
8528521942701 530,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521942801 200,00152,00152,000,000,000,000,000,00
85285219430024 497,0010 121,429 368,81752,610,000,000,000,00
8528521943501 020,00180,81180,810,000,000,000,000,00
85285219437010 200,003 060,263 060,260,000,000,000,000,00
85285219441010 200,001 961,881 926,8835,000,000,000,000,00
8528521944302 000,00144,80144,800,000,000,000,000,00
85285219444020 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521947004 100,001 280,601 280,600,000,000,000,000,00
852852196050343 842,000,000,000,000,000,000,000,00
852852191636111 463 242,00923 187,47286 282,1817 583,770,000,000,000,00
85285228417020 000,0010 318,293 189,15445,600,000,000,000,00
852852289025020 000,0010 318,293 189,15445,600,000,000,000,00
852852953020600,00366,49366,490,000,000,000,000,00
852852953110320 000,00143 795,3666 906,904 629,600,000,000,000,00
85285295401024 000,0022 840,575 701,26489,310,000,000,000,00
8528529540401 830,001 829,031 829,030,000,000,000,000,00
8528529541104 000,003 793,58916,640,000,000,000,000,00
852852954120600,00600,00146,880,000,000,000,000,00
85285295421020 770,003 049,903 049,900,000,000,000,000,00
8528529542605 100,001 319,311 319,310,000,000,000,000,00
8528529542703 000,000,000,000,000,000,000,000,00
852852954280350,00230,00230,000,000,000,000,000,00
85285295430031 000,001 029,701 029,700,000,000,000,000,00
852852954370700,00143,91143,910,000,000,000,000,00
8528529544302 500,000,000,000,000,000,000,000,00
8528529544401 100,000,000,000,000,000,000,000,00
852852954700350,0030,0030,000,000,000,000,000,00
85285295147817415 900,00179 027,8581 670,025 118,910,000,000,000,00
853853052310106 087,000,000,000,000,000,000,000,00
8538530588468106 087,000,000,000,000,000,000,000,00
85385311265073 431,0073 431,0073 431,000,000,000,000,000,00
853853118881473 431,0073 431,0073 431,000,000,000,000,000,00
85385395231065,000,000,000,000,000,000,000,00
853853954177174 752,0081 086,4481 086,440,000,000,000,000,00
85385395417930 838,0014 309,3614 309,360,000,000,000,000,00
8538539596914205 655,0095 395,8095 395,800,000,000,000,000,00
85485401302042 395,0042 395,009 324,81938,810,000,000,000,00
854854014010450 000,00450 000,0093 904,929 386,810,000,000,000,00
85485401404043 730,0043 730,0018 705,268 140,390,000,000,000,00
85485401411084 000,0084 000,0015 231,199 186,950,000,000,000,00
85485401412015 300,0015 300,002 173,381 386,790,000,000,000,00
85485401421010 000,0010 000,00352,760,000,000,000,000,00
8548540142402 000,002 000,00144,860,000,000,000,000,00
85485401444032 630,0032 630,000,000,000,000,000,000,00
85485401118445680 055,00680 055,00139 837,1829 039,750,000,000,000,00
85485415324068 640,0068 640,000,000,000,000,000,000,00
854854158950968 640,0068 640,000,000,000,000,000,000,00
900900016050500 000,006 663,366 663,360,000,000,000,000,00
900900016057458 223,00246 774,79246 774,790,000,000,000,000,00
900900016059541 777,001 801,451 801,450,000,000,000,000,00
90090001606017 000,000,000,000,000,000,000,000,00
900900011151271 517 000,00255 239,60255 239,600,000,000,000,000,00
900900024300200 120,0022 034,5521 380,55654,000,000,000,000,00
9009000295202200 120,0022 034,5521 380,55654,000,000,000,000,00
900900154260600 000,00213 992,90213 992,900,000,000,000,000,00
900900154300238 000,0055 540,2655 540,260,000,000,000,000,00
900900156050920 000,000,000,000,000,000,000,000,00
900900151055251 758 000,00269 533,16269 533,160,000,000,000,000,00
90090019421050 000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090019430059 000,000,000,000,000,000,000,000,00
9009001999429109 000,000,000,000,000,000,000,000,00
9009009542101 500,000,000,000,000,000,000,000,00
900900954300141 500,0017 588,0017 588,000,000,000,000,000,00
9009009599505143 000,0017 588,0017 588,000,000,000,000,000,00
921921092480850 000,00448 000,00448 000,000,000,000,000,000,00
9219210942603 000,00458,960,00458,960,000,000,000,00
92192109605010 000,000,000,000,000,000,000,000,00
92192109105820863 000,00448 458,96448 000,00458,960,000,000,000,00
92192195421023 000,00108,57108,570,000,000,000,000,00
9219219542602 000,000,000,000,000,000,000,000,00
92192195430024 478,000,000,000,000,000,000,000,00
9219219510588649 478,00108,57108,570,000,000,000,000,00
9269260142602 500,00981,92678,97302,950,000,000,000,00
92692601430012 000,002 704,030,002 704,030,000,000,000,00
926926016050203 557,000,000,000,000,000,000,000,00
92692601108137218 057,003 685,95678,973 006,980,000,000,000,00
926926052820170 000,000,000,000,000,000,000,000,00
9269260596351170 000,000,000,000,000,000,000,000,00
9269269541702 500,000,000,000,000,000,000,000,00
92692695421029 412,001 493,321 393,32100,000,000,000,000,00
92692695430023 000,000,000,000,000,000,000,000,00
926926954430500,000,000,000,000,000,000,000,00
9269269511073155 412,001 493,321 393,32100,000,000,000,000,00
Razem dział0103 000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział60012 314 193,002 526 412,201 748 236,68517 190,770,000,000,000,00
Razem dział63013 000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7001 211 650,00211 766,44205 640,586 125,860,000,000,000,00
Razem dział710220 000,0050 886,4850 886,480,000,000,000,000,00
Razem dział7204 177 847,0066 392,4164 019,122 373,280,000,000,000,00
Razem dział7504 604 729,003 785 141,411 101 737,37100 325,570,000,000,000,00
Razem dział7513 154,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział754123 913,0031 977,0131 827,01150,000,000,000,000,00
Razem dział756118 000,0041 103,5739 804,571 299,000,000,000,000,00
Razem dział757880 000,00266 413,93266 413,930,000,000,000,000,00
Razem dział75862 000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział80123 209 418,0020 359 405,064 634 987,39749 652,090,000,000,000,00
Razem dział851270 811,00113 824,8443 455,804 408,660,000,000,000,00
Razem dział8526 807 389,005 220 495,691 537 996,9032 241,980,000,000,000,00
Razem dział853385 173,00168 826,80168 826,800,000,000,000,000,00
Razem dział854748 695,00748 695,00139 837,1829 039,750,000,000,000,00
Razem dział9003 727 120,00564 395,31563 741,31654,000,000,000,000,00
Razem dział921912 478,00448 567,53448 108,57458,960,000,000,000,00
Razem dział926443 469,005 179,272 072,293 106,980,000,000,000,00
RAZEM60 236 039,0034 609 482,9511 047 591,981 447 026,900,000,000,000,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28s
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko samorządy województw

Główny księgowy / Skarbnik

telefon
2011-04-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-N: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
000531430
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / samorządowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury/ państwowej instytucji filmowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji państwowej, w tym wykonawczej / państwowej osoby prawnej z wyłączeniem agencji państwowych, w tym wykonawczych / samorządowej osoby prawnej 1)
a)sprawozdanie jednostkowe b)sprawozdanie zbiorcze c)sprawozdanie łączne 1)
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2011
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.POWIATGMINATYP GM.ZWIĄZEK JSTTYP ZW.Grupaczęść budż.
0403012    
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe
Wyszczególnieniekwota należności ogółem (kol.3+15)dłużnicy krajowidłużnicy zagraniczni
ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)grupa Igrupa IIgrupy IIIgrupy IVbank centralnybankipozostałe krajowe instytucje finansoweprzedsiębiorstwa niefinansowegospodarstwa domoweinstytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowychogółem (kol. 16+17)podmioty należące do strefy europozostałe podmioty zagraniczne
1234567891011121314151617
N1papiery wartościowe (N1.1+N1.2)
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N1.1krótkoterminowe
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N1.2długoterminowe
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2pożyczki (N2.1+N2.2)
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2.1krótkoterminowe
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2.2długoterminowe
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N3gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)
1 585 269,501 585 269,50207 005,770,000,00207 005,770,000,001 378 263,730,000,000,000,000,000,000,00
N3.1gotówka
207 005,77207 005,77207 005,770,000,00207 005,770,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N3.2depozyty na żądanie
1 378 263,731 378 263,730,000,000,000,000,000,001 378 263,730,000,000,000,000,000,000,00
N3.3depozyty terminowe
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N4należności wymagalne (N4.1+N4.2)
2 425 023,132 425 023,130,000,000,000,000,000,000,000,00510 522,101 914 501,030,000,000,000,00
N4.1z tytułu dostaw towarów i usług
42,0042,000,000,000,000,000,000,000,000,0042,000,000,000,000,000,00
N4.2pozostałe
2 424 981,132 424 981,130,000,000,000,000,000,000,000,00510 480,101 914 501,030,000,000,000,00
N5pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)
9 198 910,989 198 910,98768 989,00768 989,000,000,000,000,000,000,005 771 170,042 658 751,940,000,000,000,00
N5.1z tytułu dostaw towarów i usług
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N5.2z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.
8 657 106,418 657 106,41768 989,00768 989,000,000,000,000,000,000,005 771 170,042 116 947,370,000,000,000,00
N5.3z tytułu innych niż wymienione powyżej.
541 804,57541 804,570,000,000,000,000,000,000,000,000,00541 804,570,000,000,000,00
B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji
Wyszczególnieniekwota należności ogółem (kol.3+8)dłużnicy
podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVpozostałe podmioty
12345678
B1należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń
0,000,000,000,000,000,000,00
B2odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń
0,000,000,000,000,000,000,00
B3wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)
0,000,000,000,000,000,000,00
B4kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)
0,000,000,000,000,000,000,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N
1) niepotrzebne skreślić

Główny księgowy / Skarbnik

telefon
2011-04-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-NDS: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
000531430
Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE1)
jednostki samorządu terytorialnego
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2011
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.POWIATGMINATYP GM.ZWIĄZEK JSTTYP ZW.
0403012  
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
WyszczególnieniePlan (po zmianach)Wykonanie od początku roku
123
A.DOCHODY (A1+A2)54 236 039,0013 651 874,66
A1.Dochody bieżące46 192 930,0013 225 299,61
A2.Dochody majątkowe8 043 109,00426 575,05
B.WYDATKI (B1+B2)60 236 039,0011 047 591,98
B1.Wydatki bieżące38 554 076,009 973 599,90
B2.Wydatki majątkowe21 681 963,001 073 992,08
C.NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)-6 000 000,002 604 282,68
D.FINANSOWANIE (D1-D2)6 000 000,00-1 457 922,02
D1.Przychody ogółem
z tego:
10 805 890,630,00
D11.kredyty i pożyczki
w tym:
10 805 890,630,00
D111.na realizację programów i projektow realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D12.spłata pożyczek udzielonych0,000,00
D13.nadwyżka z lat ubiegłych
w tym:
0,000,00
D131.srodki na pokrycie deficytu0,000,00
D14.papiery wartościowe
w tym:
0,000,00
D141.na realizację programów i projektow realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D15.obligacje jednostek samorządowych oraz z wiązków komunalych
w tym:
0,000,00
D151.na realizację programów i projektow realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D16.prywatyzacja majątku jst0,000,00
D17.inne źródła
w tym:
0,000,00
D171.środki na pokrycie deficytu0,000,00
D2.Rozchody ogółem
z tego:
4 805 890,631 457 922,02
D21.wpłaty kredytow i pożyczek
w tym:
4 805 890,631 457 922,02
D211.na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D22.pożyczki (udzielone)0,000,00
D23.wykup papierów wartościowych
w tym:
0,000,00
D231.na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D24.wykup obligacji samorządowych
w tym:
0,000,00
D241.na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D25.inne cele0,000,00
1)Niepotrzebne skreślić
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

główny księgowy
2011-04-21

(rok m-c dzień)

kierownik jednostki
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-Z: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
000531430
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / samorządowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury/ państwowej instytucji filmowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji państwowej, w tym wykonawczej / państwowej osoby prawnej z wyłączeniem agencji państwowych, w tym wykonawczych / samorządowej osoby prawnej 1)
a)sprawozdanie jednostkowe b)sprawozdanie zbiorcze c)sprawozdanie łączne 1)
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2011
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.POWIATGMINATYP GM.ZWIĄZEK JSTTYP ZW.Grupaczęść budz.
0403012    
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
A. Zobowiązania według tytułów dłużnych
Wyszczególnieniekwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)wierzyciele krajowiwierzyciele zagraniczni
ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVbank centralnybankipozostałe krajowe instytucje finansoweprzedsiębiorstwa niefinansowegospodarstwa domoweinstytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowychogółem (kol. 16+17)podmioty należące do strefy europozostałe przedmioty zagraniczne
1234567891011121314151617
EZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)
18 707 652,5218 707 652,523 573 092,530,000,003 573 092,530,000,0015 134 559,990,000,000,000,000,000,000,00
E1papiery wartościowe (E1.1+E1.2)
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E1.1krótkoterminowe
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E1.2długoterminowe
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E2kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)
18 707 652,5218 707 652,523 573 092,530,000,003 573 092,530,000,0015 134 559,990,000,000,000,000,000,000,00
E2.1krótkoterminowe
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E2.2długoterminowe
18 707 652,5218 707 652,523 573 092,530,000,003 573 092,530,000,0015 134 559,990,000,000,000,000,000,000,00
E3przyjęte depozyty
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E4wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E4.1z tytułu dostaw towarów i usług
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E4.2pozostałe
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
B. Poręczenia i gwarancje
Wyszczególnieniekwota zadłużenia ogółem (kol.3+8)wierzyciele
podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVpozostałe podmioty
12345678
F1wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego
0,000,000,000,000,000,000,00
F2wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego
0,000,000,000,000,000,000,00
F3wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym
0,000,000,000,000,000,000,00
C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp.Wyszczególnieniez budżetu państwa ogółemw tym:z innych źródeł ogółemw tym:
długoterminowedługoterminowe
123456
Ogółem kredyty i pożyczki, z tego: 0,000,000,000,00
na współfinansowanie (udział własny)0,000,000,000,00
D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych
Lp.Zadania bieżąceZadania inwestycyjne
wartość nominalnadata zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)wartość nominalnadata zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
123456789
E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego
Wyszczególnieniekwota zobowiązań ogółem (kol.3+4)odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnychodsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1234
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z
1) niepotrzebne skreślić

Główny księgowy / Skarbnik

telefon
2011-04-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Jednostka BIAŁE BŁOTA (JB)
Dostępne wersje sprawozdania:
 1. Sprawozdanie Rb-27s, wersja pierwotna
 2. Sprawozdanie Rb-28s, wersja pierwotna
 3. Sprawozdanie Rb-N, wersja pierwotna
 4. Sprawozdanie Rb-Z, wersja pierwotna
 5. Powrót do listy jednostek
Sprawozdanie Rb-27s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
000531430
Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2011
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.POWIATGMINATYP GM.ZWIĄZEK JSTTYP ZW.
0403012  
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)
Należności 2)
(salda początkowe plus przypisy minus odpisy)
Potrącenia 2)
(art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)
Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)Dochody otrzymaneSaldo końcowe 2)Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczySkutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy 3)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
należności pozostałe do zapłatynadpłatyumorzenie zaległości podatkowychrozłożenie na raty, odłożenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
ogółemw tym
zaległości
123456789101112131415
0100109507501 500,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
0100109518551 500,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
6006001609700,003 124,200,003 124,203 124,200,000,000,000,000,000,000,00
60060016633090 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
600600166337500 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
60060016662045 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
6006001680873635 000,003 124,200,003 124,203 124,200,000,000,000,000,000,000,00
700700050470200 000,00284 404,870,00151 469,42151 469,42136 881,2440 421,773 945,790,000,000,000,00
70070005069050,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
700700050750155 000,0063 861,640,0028 627,2928 627,2935 234,3523 163,020,000,000,000,000,00
70070005076020 000,001 402,800,001 402,801 402,800,000,000,000,000,000,000,00
7007000507703 000 000,00463 937,040,00425 152,25425 152,2538 784,793 184,790,000,000,000,000,00
7007000509102 000,0026 979,720,001 285,261 285,2625 694,460,000,000,000,000,000,00
700700056330321 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
70070005813853 698 050,00840 586,070,00607 937,02607 937,02236 594,8466 769,583 945,790,000,000,000,00
710710352020700,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7107103573765700,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7207209563373 396 965,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
72072095791523 396 965,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
750750112010150 600,0046 336,000,0046 336,0046 336,000,000,000,000,000,000,000,00
7507501177771150 600,0046 336,000,0046 336,0046 336,000,000,000,000,000,000,000,00
75075023097021 481,0015 435,870,0015 435,8715 435,870,000,0010 156,830,000,000,000,00
750750237674321 481,0015 435,870,0015 435,8715 435,870,000,0010 156,830,000,000,000,00
7507505620100,0015 391,000,0015 391,0015 391,000,000,000,000,000,000,000,00
75075056778160,0015 391,000,0015 391,0015 391,000,000,000,000,000,000,000,00
7517510120103 154,00796,000,00796,00796,000,000,000,000,000,000,000,00
75175101778623 154,00796,000,00796,00796,000,000,000,000,000,000,000,00
75675601035032 000,0024 213,060,006 013,335 811,4225 295,2525 295,257 095,520,000,000,000,00
756756010890100,0047,910,0047,9126,910,000,000,000,000,000,000,00
756756017759732 100,0024 260,970,006 061,245 838,3325 295,2525 295,257 095,520,000,000,000,00
7567561503106 600 220,007 765 679,510,001 718 014,201 718 014,206 058 872,74423 984,2011 207,430,000,000,000,00
7567561503207 642,009 557,040,004 860,794 860,794 826,004,00129,750,000,000,000,00
75675615033056 000,0090 218,600,0023 129,4023 129,4067 090,500,001,300,000,000,000,00
756756150340118 500,00219 706,700,0068 845,8068 845,80150 860,9086 491,900,000,000,000,000,00
75675615050023 000,003 109,000,005 331,005 312,000,000,002 222,000,000,000,000,00
756756150690250,0061,600,0061,6061,600,000,000,000,000,000,000,00
75675615089050,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
75675615091020 000,00164 546,170,002 876,172 876,17161 670,000,000,000,000,000,000,00
7567561526801 100 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
75675615833417 925 662,008 252 878,620,001 823 118,961 823 099,966 443 320,14510 480,1013 560,480,000,000,000,00
7567561603103 030 000,003 845 160,510,00995 840,21995 840,212 852 865,58866 384,963 545,280,000,000,000,00
75675616032072 000,00134 435,070,0041 913,6341 913,6394 363,0652 401,251 841,620,000,000,000,00
7567561603303 000,004 894,220,002 101,962 101,962 834,461 323,9242,200,000,000,000,00
756756160340153 056,00239 479,400,0083 028,6083 028,60167 901,8096 665,8011 451,000,000,000,000,00
75675616036070 000,0096 407,200,0048 765,2043 902,4047 642,0031 883,600,000,000,000,000,00
7567561604307 000,000,000,001 230,001 230,000,000,001 230,000,000,000,000,00
7567561605001 100 000,00362 028,400,00371 622,00369 504,60177,40177,409 771,000,000,000,000,00
75675616069011 000,001 633,590,001 633,591 633,590,000,000,000,000,000,000,00
756756160890500,00344,200,00344,20312,300,000,000,000,000,000,000,00
75675616091035 000,00298 919,820,008 952,828 952,82289 967,000,000,000,000,000,000,00
75675616814524 481 556,004 983 302,410,001 555 432,211 548 420,113 455 751,301 048 836,9327 881,100,000,000,000,00
75675618041050 000,0014 368,170,0014 368,1714 368,170,000,000,000,000,000,000,00
756756180480230 000,00180 420,270,00180 420,27180 420,270,000,000,000,000,000,000,00
756756180490500 000,00626 802,410,00242 861,34242 861,34384 067,070,00126,000,000,000,000,00
75675618069020,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7567561809102 000,0026 727,030,003 535,763 535,7623 191,270,000,000,000,000,000,00
7567561879354782 020,00848 317,880,00441 185,54441 185,54407 258,340,00126,000,000,000,000,00
75675619046010 000,006 273,790,006 273,796 273,790,000,000,000,000,000,000,00
756756197683510 000,006 273,790,006 273,796 273,790,000,000,000,000,000,000,00
75675621001013 651 611,002 733 842,000,002 733 842,002 733 842,000,000,000,000,000,000,000,00
756756210020230 000,0062 968,130,0062 968,1352 914,47402,880,00402,880,000,000,000,00
756756217640713 881 611,002 796 810,130,002 796 810,132 786 756,47402,880,00402,880,000,000,000,00
75875801292013 160 817,004 828 785,000,004 828 785,004 828 785,000,000,000,000,000,000,000,00
758758017947913 160 817,004 828 785,000,004 828 785,004 828 785,000,000,000,000,000,000,000,00
75875814092020 000,001 051,180,001 051,18863,970,000,000,000,000,000,000,00
758758147749220 000,001 051,180,001 051,18863,970,000,000,000,000,000,000,00
80180101069025 300,008 385,020,006 733,376 733,371 651,650,000,000,000,000,000,00
80180101075026 250,0010 343,570,007 205,657 205,653 137,920,000,000,000,000,000,00
8018010109200,000,000,000,004,280,000,000,000,000,000,000,00
80180101097023 520,0022 373,240,0022 373,2422 373,240,000,000,000,000,000,000,00
801801018423275 070,0041 101,830,0036 312,2636 316,544 789,570,000,000,000,000,000,00
801801040690249 200,0075 010,070,0073 820,8173 820,811 189,260,000,000,000,000,000,00
80180104075017 600,003 591,180,003 013,143 013,14578,040,000,000,000,000,000,00
8018010409200,0036,100,0036,1041,290,000,000,000,000,000,000,00
801801040970320,00107,000,00107,00107,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010423105 000,002 544,900,002 544,902 544,900,000,000,000,000,000,000,00
8018010486545272 120,0081 289,250,0079 521,9579 527,141 767,300,000,000,000,000,000,00
8018011006900,000,000,0088,0088,000,000,000,000,000,000,000,00
8018011007500,00988,000,00488,00488,00500,000,000,000,000,000,000,00
8018011009200,000,000,000,000,210,000,000,000,000,000,000,00
80180110092715,000,000,000,007,280,000,000,000,000,000,000,00
801801100970950,00182,000,00182,00182,000,000,000,000,000,000,000,00
8018011085168965,001 170,000,00758,00765,49500,000,000,000,000,000,000,00
80180113083010 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801138174410 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018011406900,000,000,000,001 126,220,000,000,000,000,000,000,00
8018011407500,000,000,000,00293,830,000,000,000,000,000,000,00
801801140970190,003 845,450,003 845,453 845,450,000,000,000,000,000,000,00
8018011483325190,003 845,450,003 845,455 265,500,000,000,000,000,000,000,00
801801480830439 000,00137 649,290,00137 175,79137 649,29473,500,000,000,000,000,000,00
8018014809200,000,000,000,0012,820,000,000,000,000,000,000,00
8018014882699439 000,00137 649,290,00137 175,79137 662,11473,500,000,000,000,000,000,00
8018019520300,005 581,000,005 581,005 581,000,000,000,000,000,000,000,00
80180195830260,005 581,000,005 581,005 581,000,000,000,000,000,000,000,00
8518515409700,00310,820,00310,82310,820,000,000,000,000,000,000,00
85185154869750,00310,820,00310,82310,820,000,000,000,000,000,000,00
8518519520101 500,00492,000,00492,00492,000,000,000,000,000,000,000,00
85185195880561 500,00492,000,00492,00492,000,000,000,000,000,000,000,00
8528520309000,0025,700,000,000,0025,7025,700,000,000,000,000,00
8528520309701 200,00806,320,00806,32806,320,000,000,000,000,000,000,00
85285203879251 200,00832,020,00806,32806,3225,7025,700,000,000,000,000,00
8528521220103 792 000,00964 112,000,00964 112,00964 112,000,000,000,000,000,000,000,00
85285212236020 000,00665 554,540,0017 780,9417 780,94647 773,60647 773,600,000,000,000,000,00
85285212904343 812 000,001 629 666,540,00981 892,94981 892,94647 773,60647 773,600,000,000,000,000,00
8528521320104 900,00743,000,00743,00743,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521320308 400,00682,000,00682,00682,000,000,000,000,000,000,000,00
852852139010513 300,001 425,000,001 425,001 425,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521409000,00120,000,000,000,00120,00120,000,000,000,000,000,00
85285214203011 500,004 089,000,004 089,004 089,000,000,000,000,000,000,000,00
852852142910500,001 029,750,00378,15378,15651,60651,600,000,000,000,000,00
852852149190612 000,005 238,750,004 467,154 467,15771,60771,600,000,000,000,000,00
85285216203074 500,0022 999,000,0022 999,0022 999,000,000,000,000,000,000,000,00
852852168809874 500,0022 999,000,0022 999,0022 999,000,000,000,000,000,000,000,00
852852190970200,00371,900,00371,90371,900,000,000,000,000,000,000,00
852852192030134 400,0038 217,000,0038 217,0038 217,000,000,000,000,000,000,000,00
852852196630171 921,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521995701306 521,0038 588,900,0038 588,9038 588,900,000,000,000,000,000,000,00
8528522809705 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
8528522820104 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
85285228890609 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
852852950970500,0060,600,0060,6060,600,000,000,000,000,000,000,00
852852952030180 000,0015 000,000,0015 000,0015 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8528529529100,00900,000,00800,00800,00100,00100,000,000,000,000,000,00
8528529592057180 500,0015 960,600,0015 860,6015 860,60100,00100,000,000,000,000,000,00
8538539509700,0032,030,0032,0332,030,000,000,000,000,000,000,00
853853952007174 752,0081 277,000,0081 277,0081 277,009,000,000,000,000,000,000,00
85385395200930 838,0014 343,000,0014 343,0014 343,000,000,000,000,000,000,000,00
8538539591234205 590,0095 652,030,0095 652,0395 652,039,000,000,000,000,000,000,00
8548541520300,0019 306,000,0019 306,0019 306,000,000,000,000,000,000,000,00
85485415882990,0019 306,000,0019 306,0019 306,000,000,000,000,000,000,000,00
9009000109100,00569,840,000,000,00569,840,000,000,000,000,000,00
9009000162900,001 040,000,0020,0020,001 020,001 020,000,000,000,000,000,00
900900016337458 223,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090001104438458 223,001 609,840,0020,0020,001 589,841 020,000,000,000,000,000,00
900900190690109 000,0044 977,310,0044 977,3144 977,310,000,000,000,000,00