Raport: 2012 III Kwartał
Brak dołączonych podpisów elektronicznych

Powrót do listy
III kwartał 2012r.
Sprawozdania dla jednostek:
 1. BIAŁE BŁOTA (G, w)
 2. BIAŁE BŁOTA (JB)
 3. ORGAN (ORG)
 4. Zakład Aktywności Zawodowej (ZB, 100)
Jednostka BIAŁE BŁOTA (G, w)
Dostępne wersje sprawozdania:
 1. Sprawozdanie Rb-27s, wersja pierwotna
 2. Sprawozdanie Rb-28s, wersja pierwotna
 3. Sprawozdanie Rb-N, wersja pierwotna
 4. Sprawozdanie Rb-NDS, wersja pierwotna
 5. Sprawozdanie Rb-Z, wersja pierwotna
 6. Powrót do listy jednostek
Sprawozdanie Rb-27s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
000531430
Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2012
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.POWIATGMINATYP GM.ZWIĄZEK JSTTYP ZW.
0403012  
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)
Należności 2)
(salda początkowe plus przypisy minus odpisy)
Potrącenia 2)
(art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)
Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)Dochody otrzymaneSaldo końcowe 2)Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczySkutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy 3)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
należności pozostałe do zapłatynadpłatyumorzenie zaległości podatkowychrozłożenie na raty, odłożenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
ogółemw tym
zaległości
123456789101112131415
0100109507501 932,001 931,450,001 931,451 931,450,000,000,000,000,000,000,00
01001095201010 343,0010 342,190,0010 342,1910 342,190,000,000,000,000,000,000,00
01001095386512 275,0012 273,640,0012 273,6412 273,640,000,000,000,000,000,000,00
600600160580376 169,00376 168,750,00376 168,75376 168,750,000,000,000,000,000,000,00
60060016097060 543,0060 543,330,0060 543,3360 543,330,000,000,000,000,000,000,00
60060016662045 000,0045 000,000,0045 000,0045 000,000,000,000,000,000,000,000,00
6006001668786481 712,00481 712,080,00481 712,08481 712,080,000,000,000,000,000,000,00
6306309520076 699,001 032,500,001 032,501 032,500,000,000,000,000,000,000,00
63063095657326 699,001 032,500,001 032,501 032,500,000,000,000,000,000,000,00
700700050470220 034,00260 293,320,00183 285,33183 285,3378 947,3062 295,101 939,310,000,000,000,00
700700050750280 000,00216 658,090,00206 608,41206 608,4110 173,458 173,45123,770,000,000,000,00
70070005076030 000,0036 984,960,0036 984,9636 984,960,000,000,000,000,000,000,00
700700050770500 000,00536 817,450,00228 457,80228 457,80308 359,653 724,790,000,000,000,000,00
7007000509205 000,0021 934,520,006 731,336 731,3315 203,190,000,000,000,000,000,00
700700056330210 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
70070005807051 245 034,001 072 688,340,00662 067,83662 067,83412 683,5974 193,342 063,080,000,000,000,00
710710352020700,00700,000,00700,00700,000,000,000,000,000,000,000,00
7107103573765700,00700,000,00700,00700,000,000,000,000,000,000,000,00
7207209563372 924 846,005 185,000,005 185,005 185,000,000,000,000,000,000,000,00
72072095791522 924 846,005 185,000,005 185,005 185,000,000,000,000,000,000,000,00
750750112010150 500,00115 806,000,00115 806,00115 806,000,000,000,000,000,000,000,00
7507501177771150 500,00115 806,000,00115 806,00115 806,000,000,000,000,000,000,000,00
7507502306907 000,007 000,000,007 000,007 000,000,000,000,000,000,000,000,00
750750230970533 456,00529 690,090,00529 690,09529 690,090,000,000,000,000,000,000,00
7507502377433540 456,00536 690,090,00536 690,09536 690,090,000,000,000,000,000,000,00
750750752007115 044,0014 450,000,0014 450,0014 450,000,000,000,000,000,000,000,00
7507507577832115 044,0014 450,000,0014 450,0014 450,000,000,000,000,000,000,000,00
7517510120103 283,002 464,000,002 464,002 464,000,000,000,000,000,000,000,00
75175101778623 283,002 464,000,002 464,002 464,000,000,000,000,000,000,000,00
7517510920106 350,005 545,000,005 545,005 545,000,000,000,000,000,000,000,00
75175109778706 350,005 545,000,005 545,005 545,000,000,000,000,000,000,000,00
75675601035033 000,0099 812,020,0022 951,7622 951,7681 474,0281 474,024 613,760,000,000,000,00
756756010890100,00236,830,00236,83231,330,000,000,000,000,000,000,00
756756017759733 100,00100 048,850,0023 188,5923 183,0981 474,0281 474,024 613,760,000,000,000,00
7567561503107 826 000,008 482 959,060,005 840 647,175 840 647,172 642 353,52608 906,7641,63665 753,22599 060,75148 879,000,00
75675615032014 800,0014 171,370,0012 227,0012 227,002 087,0025,00142,630,000,000,000,00
756756150330108 000,00108 755,700,0081 807,3081 807,3026 949,709,001,300,000,000,000,00
756756150340153 000,00240 090,600,00183 495,30183 495,3057 265,3057 265,30670,00138 262,502 940,000,000,00
75675615050043 500,0029 053,300,0029 145,0029 145,000,000,0091,700,000,000,000,00
756756150690250,00290,400,00290,40290,400,000,000,000,000,000,000,00
75675615089050,005,000,005,005,000,000,000,000,000,000,000,00
75675615091030 000,00161 310,040,0046 428,0446 428,04114 882,000,000,000,000,000,000,00
7567561526802 300,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
75675615833418 177 900,009 036 635,470,006 194 045,216 194 045,212 843 537,52666 206,06947,26804 015,72602 000,75148 879,000,00
7567561603103 873 000,005 118 919,040,002 822 516,602 822 516,602 307 917,861 475 324,0011 515,421 166 278,080,008 973,001 043,60
756756160320100 000,00141 070,100,0089 757,6089 757,6056 567,5842 365,985 255,080,000,000,000,00
7567561603303 100,007 075,220,003 682,143 682,143 482,882 677,8089,800,000,000,000,00
756756160340307 658,00299 976,460,00194 648,10194 648,10106 916,66106 534,661 588,30221 801,250,000,000,00
756756160360120 000,0091 645,700,0078 850,6078 559,6012 795,102 794,100,000,000,000,000,00
7567561604307 200,0010 461,000,0010 461,0010 461,000,000,000,000,000,000,000,00
7567561605001 425 000,001 056 637,310,001 035 276,511 034 534,7124 786,0024 786,003 425,200,000,000,000,00
75675616069011 000,008 735,800,008 735,808 735,800,000,000,000,000,000,000,00
756756160890500,001 091,390,001 091,391 037,590,000,000,000,000,000,000,00
75675616091056 424,00438 957,020,0058 477,0258 477,02380 480,000,000,000,000,000,000,00
75675616814525 903 882,007 174 569,040,004 303 496,764 302 410,162 892 946,081 654 482,5421 873,801 388 079,330,008 973,001 043,60
75675618041050 000,0044 495,200,0044 495,2044 495,200,000,000,000,000,000,000,00
756756180480280 000,00254 124,970,00254 124,97254 124,970,000,000,000,000,000,000,00
7567561804901 160 000,001 034 060,470,00695 480,00695 480,00340 184,47119 829,781 604,000,000,000,000,00
756756180690100,00260,200,00260,20260,200,000,000,000,000,000,000,00
75675618092020 000,0049 138,340,0020 020,9120 020,9129 117,430,000,000,000,000,000,00
75675618793641 510 100,001 382 079,180,001 014 381,281 014 381,28369 301,90119 829,781 604,000,000,000,000,00
75675619046026 000,0018 217,410,0018 217,4118 217,410,000,000,000,000,000,000,00
756756197683526 000,0018 217,410,0018 217,4118 217,410,000,000,000,000,000,000,00
75675621001015 526 147,0010 563 498,000,0010 563 498,0010 563 498,000,000,000,000,000,000,000,00
756756210020436 000,00521 943,950,00521 943,95522 870,092 891,900,002 891,900,000,000,000,00
756756217640715 962 147,0011 085 441,950,0011 085 441,9511 086 368,092 891,900,002 891,900,000,000,000,00
75875801292014 075 872,0011 910 349,000,0011 910 349,0011 910 349,000,000,000,000,000,000,000,00
758758017947914 075 872,0011 910 349,000,0011 910 349,0011 910 349,000,000,000,000,000,000,000,00
7587581409201 000,001 198,520,001 198,521 198,520,000,000,000,000,000,000,00
75875814774921 000,001 198,520,001 198,521 198,520,000,000,000,000,000,000,00
75875831292079 695,0059 769,000,0059 769,0059 769,000,000,000,000,000,000,000,00
758758317950979 695,0059 769,000,0059 769,0059 769,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010105803 250,003 250,000,003 250,003 250,000,000,000,000,000,000,000,00
80180101069028 700,0023 570,520,0021 137,0021 137,002 433,520,000,000,000,000,000,00
80180101075022 850,0019 158,210,0016 668,4816 668,482 489,730,000,000,000,000,000,00
801801010920100,0045,170,0045,1745,170,000,000,000,000,000,000,00
8018010109702 750,007 024,520,007 024,527 024,520,000,000,000,000,000,000,00
8018010163373 583 924,002 667 860,940,002 667 860,942 667 860,940,000,000,000,000,000,000,00
80180101911493 641 574,002 720 909,360,002 715 986,112 715 986,114 923,250,000,000,000,000,000,00
801801040690282 800,00232 950,430,00233 000,14233 000,140,000,0049,710,000,000,000,00
80180104075014 400,0011 791,560,0011 791,5611 791,560,000,000,000,000,000,000,00
801801040920100,0025,140,0025,1425,140,000,000,000,000,000,000,00
801801040970166 520,00171 749,630,00167 042,14167 042,144 707,490,000,000,000,000,000,00
801801042007624 420,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
80180104231020 000,0019 725,680,0019 725,6819 725,680,000,000,000,000,000,000,00
80180104885521 108 240,00436 242,440,00431 584,66431 584,664 707,490,0049,710,000,000,000,00
801801100690200,00248,300,00248,30248,300,000,000,000,000,000,000,00
80180110092010,0012,940,0012,9412,940,000,000,000,000,000,000,00
80180110092715,0014,910,0014,9114,910,000,000,000,000,000,000,00
80180110097036 023,001 670,550,001 670,551 670,550,000,000,000,000,000,000,00
8018011027077 041,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801108712543 289,001 946,700,001 946,701 946,700,000,000,000,000,000,000,00
80180113083010 000,004 197,740,004 197,744 197,740,000,000,000,000,000,000,00
801801138174410 000,004 197,740,004 197,744 197,740,000,000,000,000,000,000,00
8018011407500,00230,000,00230,00230,000,000,000,000,000,000,000,00
801801140920100,0059,900,0059,9059,900,000,000,000,000,000,000,00
8018011409703 690,0015 348,570,0015 348,5715 348,570,000,000,000,000,000,000,00
80180114835553 790,0015 638,470,0015 638,4715 638,470,000,000,000,000,000,000,00
801801480830346 000,00256 096,490,00256 096,49256 096,490,000,000,000,000,000,000,00
80180148092020,0027,930,0027,9327,930,000,000,000,000,000,000,00
8018014809700,0061,430,0061,4361,430,000,000,000,000,000,000,00
8018014883669346 020,00256 185,850,00256 185,85256 185,850,000,000,000,000,000,000,00
80180195202010 000,0010 000,000,0010 000,0010 000,000,000,000,000,000,000,000,00
80180195203042 269,0041 212,580,0041 212,5841 212,580,000,000,000,000,000,000,00
801801958504652 269,0051 212,580,0051 212,5851 212,580,000,000,000,000,000,000,00
851851950970138,00138,000,00138,00138,000,000,000,000,000,000,000,00
8518519520101 500,00988,000,00988,00988,000,000,000,000,000,000,000,00
85185195890261 638,001 126,000,001 126,001 126,000,000,000,000,000,000,000,00
852852022910331,00330,600,00330,60330,600,000,000,000,000,000,000,00
8528520288964331,00330,600,00330,60330,600,000,000,000,000,000,000,00
8528520309701 703,002 415,760,002 415,762 415,760,000,000,000,000,000,000,00
852852032010288 858,00216 553,000,00216 553,00216 553,000,000,000,000,000,000,000,00
8528520389035290 561,00218 968,760,00218 968,76218 968,760,000,000,000,000,000,000,00
8528520609700,0099,000,0099,0099,000,000,000,000,000,000,000,00
8528520620303 801,001 902,000,001 902,001 902,000,000,000,000,000,000,000,00
85285206890583 801,002 001,000,002 001,002 001,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521220103 948 000,002 978 528,000,002 978 528,002 978 528,000,000,000,000,000,000,000,00
85285212236035 000,00904 304,840,0020 925,1220 925,12883 379,72883 379,720,000,000,000,000,00
85285212904343 983 000,003 882 832,840,002 999 453,122 999 453,12883 379,72883 379,720,000,000,000,000,00
8528521320108 715,008 715,000,008 715,008 715,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521320307 900,005 964,000,005 964,005 964,000,000,000,000,000,000,000,00
852852139010516 615,0014 679,000,0014 679,0014 679,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521420309 981,008 852,000,008 852,008 852,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521429101 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
852852149100610 981,008 852,000,008 852,008 852,000,000,000,000,000,000,000,00
85285216203085 786,0068 914,000,0068 914,0068 914,000,000,000,000,000,000,000,00
852852168809885 786,0068 914,000,0068 914,0068 914,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521909701 000,00347,040,00347,04347,040,000,000,000,000,000,000,00
852852192030132 900,00102 620,000,00102 620,00102 620,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521989071133 900,00102 967,040,00102 967,04102 967,040,000,000,000,000,000,000,00
8528522809701 500,001 622,420,001 226,701 226,70395,720,000,000,000,000,000,00
8528522820103 600,003 166,000,003 166,003 166,000,000,000,000,000,000,000,00
85285228890605 100,004 788,420,004 392,704 392,70395,720,000,000,000,000,000,00
8528529509604 553,004 552,770,004 552,774 552,770,000,000,000,000,000,000,00
852852950970500,00588,840,00588,84588,840,000,000,000,000,000,000,00
85285295201041 100,0033 400,000,0033 400,0033 400,000,000,000,000,000,000,000,00
852852952030197 600,00128 029,000,00128 029,00128 029,000,000,000,000,000,000,000,00
8528529592117243 753,00166 570,610,00166 570,61166 570,610,000,000,000,000,000,000,00
85385305069067 720,0022 093,500,0022 093,5022 093,500,000,000,000,000,000,000,00
85385305083041 480,0014 900,500,0014 900,5014 900,500,000,000,000,000,000,000,00
8538530509203,006,090,006,096,090,000,000,000,000,000,000,00
85385305097040,0036,000,0036,0036,000,000,000,000,000,000,000,00
8538530589568109 243,0037 036,090,0037 036,0937 036,090,000,000,000,000,000,000,00
8538531109703,003,260,003,263,260,000,000,000,000,000,000,00
85385311871343,003,260,003,263,260,000,000,000,000,000,000,00
85385395200781 223,0081 223,000,0081 223,0081 223,000,000,000,000,000,000,000,00
8538539520094 300,004 300,040,004 300,044 300,040,000,000,000,000,000,000,00
85385395620713 296,0013 296,090,0013 296,0913 296,090,000,000,000,000,000,000,00
853853956209704,00703,910,00703,91703,910,000,000,000,000,000,000,00
8538539510268099 523,0099 523,040,0099 523,0499 523,040,000,000,000,000,000,000,00
85485412270020 000,0020 000,000,0020 000,0020 000,000,000,000,000,000,000,000,00
854854128896620 000,0020 000,000,0020 000,0020 000,000,000,000,000,000,000,000,00
85485415203038 761,0038 761,000,0038 761,0038 761,000,000,000,000,000,000,000,00
854854158829938 761,0038 761,000,0038 761,0038 761,000,000,000,000,000,000,000,00
900900016290500,00500,000,00500,00500,000,000,000,000,000,000,000,00
9009000197191500,00500,000,00500,00500,000,000,000,000,000,000,000,00
90090019069085 000,0092 485,640,0092 485,6492 485,640,000,000,000,000,000,000,00
90090019244010 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
900900199404995 000,0092 485,640,0092 485,6492 485,640,000,000,000,000,000,000,00
9219210923201 000,001 000,000,001 000,001 000,000,000,000,000,000,000,000,00
92192109953501 000,001 000,000,001 000,001 000,000,000,000,000,000,000,000,00
92192195200713 033,0011 815,890,0011 815,8911 815,890,000,000,000,000,000,000,00
921921959512313 033,0011 815,890,0011 815,8911 815,890,000,000,000,000,000,000,00
92692605291012,0012,500,0012,5012,500,000,000,000,000,000,000,00
926926059644112,0012,500,0012,5012,500,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział01012 275,0012 273,640,0012 273,6412 273,640,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział600481 712,00481 712,080,00481 712,08481 712,080,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział6306 699,001 032,500,001 032,501 032,500,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7001 245 034,001 072 688,340,00662 067,83662 067,83412 683,5974 193,342 063,080,000,000,000,00
Razem dział710700,00700,000,00700,00700,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7202 924 846,005 185,000,005 185,005 185,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział750806 000,00666 946,090,00666 946,09666 946,090,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7519 633,008 009,000,008 009,008 009,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział75631 613 129,0028 796 991,900,0022 638 771,2022 638 605,246 190 151,422 521 992,4031 930,722 192 095,05602 000,75157 852,001 043,60
Razem dział75814 156 567,0011 971 316,520,0011 971 316,5211 971 316,520,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział8015 205 182,003 486 333,140,003 476 752,113 476 752,119 630,740,0049,710,000,000,000,00
Razem dział8511 638,001 126,000,001 126,001 126,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział8524 773 828,004 470 904,270,003 587 128,833 587 128,83883 775,44883 379,720,000,000,000,000,00
Razem dział853208 769,00136 562,390,00136 562,39136 562,390,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział85458 761,0058 761,000,0058 761,0058 761,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział90095 500,0092 985,640,0092 985,6492 985,640,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział92114 033,0012 815,890,0012 815,8912 815,890,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział92612,0012,500,0012,5012,500,000,000,000,000,000,000,00
RAZEM61 614 318,0051 276 355,900,0043 814 158,2243 813 992,267 496 241,193 479 565,4634 043,512 192 095,05602 000,75157 852,001 043,60
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27s
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta naprawach powiatu

Główny księgowy / Skarbnik

telefon
2012-10-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-28s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
000531430
Rb-28s MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2012
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.POWIATGMINATYP GM.ZWIĄZEK JSTTYP ZW.
0403012  
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)ZaangażowanieWydatki wykonaneZobowiązania wg stanu na koniec okr. spraw. Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego2)Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2) (art. 263 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
ogółemw tym wymagalne:
powstałe w latach ubiegłychpowstałe w roku bieżącym
1234567891011
01001009283012 000,000,000,000,000,000,000,000,00
01001009384912 000,000,000,000,000,000,000,000,00
0100103028502 500,001 535,151 535,150,000,000,000,000,00
0100103038902 500,001 535,151 535,150,000,000,000,000,00
01001095411028,0027,5127,510,000,000,000,000,00
0100109541204,003,923,920,000,000,000,000,00
010010954170160,00160,00160,000,000,000,000,000,00
0100109543002 011,002 011,362 011,360,000,000,000,000,00
01001095443010 140,0010 139,4010 139,400,000,000,000,000,00
010010952223512 343,0012 342,1912 342,190,000,000,000,000,00
6006001145202 808,002 807,222 807,220,000,000,000,000,00
60060011651312 808,002 807,222 807,220,000,000,000,000,00
60060013443035 397,0035 397,0035 397,000,000,000,000,000,00
600600136504335 397,0035 397,0035 397,000,000,000,000,000,00
6006001427103 000,000,000,000,000,000,000,000,00
600600144520585,00584,32584,320,000,000,000,000,00
600600146620100 000,000,000,000,000,000,000,000,00
6006001474464103 585,00584,32584,320,000,000,000,000,00
600600164210150 350,00150 327,30150 327,300,000,000,000,000,00
60060016427054 626,0054 625,5454 625,540,000,000,000,000,00
6006001643001 595 331,001 519 779,901 458 068,2761 711,630,00123,000,000,00
600600164567290,00289,84289,840,000,000,000,000,00
60060016605010 851 726,009 235 081,249 235 081,249 069 666,880,000,000,000,00
6006001666673 148,003 148,163 148,160,000,000,000,000,00
600600169068012 655 471,0010 963 251,9810 901 540,359 131 378,510,00123,000,000,00
600600952310303 000,00227 187,47227 187,470,000,000,000,000,00
6006009563005303 000,00227 187,47227 187,470,000,000,000,000,00
700700054210322,00321,46321,460,000,000,000,000,00
7007000542603,002,712,710,000,000,000,000,00
70070005430096 171,0095 805,9693 309,062 496,900,000,000,000,00
700700054430171,00170,59170,590,000,000,000,000,00
7007000544802 462,002 462,002 462,000,000,000,000,000,00
7007000545003 902,003 902,003 902,000,000,000,000,000,00
7007000545208 969,008 968,928 968,920,000,000,000,000,00
7007000545902 200 000,002 046 866,012 046 866,010,000,000,000,000,00
700700054600600 000,00123 730,00123 730,000,000,000,000,000,00
700700056050700 000,00371 710,07371 710,070,000,000,000,000,00
700700056060600 000,00227 192,56227 192,560,000,000,000,000,00
700700051227054 212 000,002 881 132,282 878 635,382 496,900,000,000,000,00
71071004417030 000,0024 262,0024 262,000,000,000,000,000,00
710710044300110 000,0047 775,9143 662,644 113,270,000,000,000,00
7107100480184140 000,0072 037,9167 924,644 113,270,000,000,000,00
71071014430090 000,0086 277,2886 277,280,000,000,000,000,00
710710147602490 000,0086 277,2886 277,280,000,000,000,000,00
710710354110123,00122,5051,5770,930,000,000,000,00
71071035412018,0017,467,3510,110,000,000,000,00
710710354170713,00712,61600,00112,610,000,000,000,00
710710354210506,00398,00398,000,000,000,000,000,00
710710354300240,000,000,000,000,000,000,000,00
71071035926551 600,001 250,571 056,92193,650,000,000,000,00
72072095421075 000,0058 652,0556 493,402 158,650,000,000,000,00
72072095430071 950,0056 605,3756 605,370,000,000,000,000,00
7207209560572 092 453,000,000,000,000,000,000,000,00
720720956059420 497,000,000,000,000,000,000,000,00
72072095934412 659 900,00115 257,42113 098,772 158,650,000,000,000,00
750750113020300,00300,00300,000,000,000,000,000,00
750750114010177 000,00177 000,00127 005,223 996,220,000,000,000,00
75075011404013 086,0013 085,8313 085,830,000,000,000,000,00
75075011411031 000,0031 000,0023 743,202 383,840,000,000,000,00
7507501141204 800,004 800,002 373,29224,270,000,000,000,00
7507501141401 200,00853,75853,750,000,000,000,000,00
750750114170400,00100,0082,0018,000,000,000,000,00
75075011421012 190,007 977,407 834,31143,090,000,000,000,00
750750114280200,0076,0076,000,000,000,000,000,00
7507501143007 000,00969,90969,900,000,000,000,000,00
7507501143701 020,00510,00510,000,000,000,000,000,00
7507501144104 500,002 523,192 507,1916,000,000,000,000,00
7507501144403 350,003 281,793 281,790,000,000,000,000,00
750750114700800,000,000,000,000,000,000,000,00
75075011134081256 846,00242 477,86182 622,486 781,420,000,000,000,00
75075020271037 024,0027 765,0027 765,000,000,000,000,000,00
750750207848037 024,0027 765,0027 765,000,000,000,000,000,00
750750223030182 100,00133 805,48133 805,480,000,000,000,000,00
7507502242103 200,001 698,191 698,190,000,000,000,000,00
7507502243003 000,001 677,401 217,40460,000,000,000,000,00
7507502287312188 300,00137 181,07136 721,07460,000,000,000,000,00
7507502330202 400,001 800,001 800,000,000,000,000,000,00
7507502340102 450 000,002 450 000,001 817 692,1057 608,160,000,000,000,00
750750234040182 784,00182 783,49182 783,490,000,000,000,000,00
750750234110440 000,00439 535,87336 921,8327 434,870,000,000,000,00
75075023412067 000,0066 933,8544 048,654 261,810,000,000,000,00
75075023414020 323,0014 619,0214 619,020,000,000,000,000,00
750750234170104 800,0088 571,2686 724,331 754,160,000,000,000,00
750750234210135 000,00131 932,25126 118,885 813,370,001 017,350,000,00
75075023426083 366,0054 122,9852 864,711 258,270,000,000,000,00
7507502342802 100,001 249,001 249,000,000,000,000,000,00
750750234300377 240,00371 174,08317 364,5953 809,490,00270,000,000,00
75075023436026 150,0018 048,3815 912,862 135,520,000,000,000,00
75075023437011 340,007 331,287 331,280,000,000,000,000,00
75075023440087 150,0062 238,2259 938,222 300,000,000,000,000,00
75075023441061 500,0043 862,3343 519,33343,000,000,000,000,00
75075023443045 000,0038 335,7238 335,720,000,000,000,000,00
75075023444057 100,0057 070,3157 070,310,000,000,000,000,00
7507502344804 430,002 006,522 006,520,000,000,000,000,00
75075023461071 624,0054 939,0454 939,040,000,000,000,000,00
75075023470012 000,009 875,009 875,000,000,000,000,000,00
750750231606334 241 307,004 096 428,603 271 114,88156 718,650,001 287,350,000,00
750750754117878,00683,93683,930,000,000,000,000,00
750750754119155,00120,68120,680,000,000,000,000,00
750750754127142,0097,4897,480,000,000,000,000,00
75075075412925,0017,2017,200,000,000,000,000,00
7507507541775 780,003 978,663 978,660,000,000,000,000,00
7507507541791 020,00702,10702,100,000,000,000,000,00
7507507542107 620,007 614,657 614,650,000,000,000,000,00
75075075421714 790,0013 833,0113 833,010,000,000,000,000,00
7507507542192 610,002 441,122 441,120,000,000,000,000,00
75075075430015 540,0013 855,8113 855,810,000,000,000,000,00
75075075430793 454,0064 750,6764 750,670,000,000,000,000,00
75075075430916 493,0011 373,6411 373,640,000,000,000,000,00
75075075126235158 507,00119 468,95119 468,950,000,000,000,000,00
75075095303084 105,0062 505,0062 505,000,000,000,000,000,00
75075095401061 200,0061 200,0021 882,06623,890,000,000,000,00
7507509540402 102,002 101,202 101,200,000,000,000,000,00
75075095410027 000,0027 000,0014 693,380,000,000,000,000,00
75075095411012 075,0012 075,006 118,87376,910,000,000,000,00
7507509541203 779,003 779,00263,7411,740,000,000,000,00
750750954140800,00392,23392,230,000,000,000,000,00
75075095417026 349,0025 810,1025 499,58310,520,000,000,000,00
75075095421037 115,0027 554,3423 112,864 441,480,000,000,000,00
7507509542601 000,00705,18705,180,000,000,000,000,00
7507509542801 000,0040,0040,000,000,000,000,000,00
75075095430018 922,0012 012,5211 889,52123,000,000,000,000,00
750750954410150,00117,02117,020,000,000,000,000,00
7507509544405 000,001 093,931 093,930,000,000,000,000,00
75075095133465280 597,00236 385,52170 414,575 887,540,000,000,000,00
751751014110430,00322,32214,88107,440,000,000,000,00
75175101412061,0045,9330,6215,310,000,000,000,00
7517510141702 500,001 875,001 704,78170,220,000,000,000,00
751751014210120,0060,0060,000,000,000,000,000,00
751751014300172,0086,0086,000,000,000,000,000,00
75175101967623 283,002 389,252 096,28292,970,000,000,000,00
7517510930303 850,003 045,003 045,000,000,000,000,000,00
751751094110235,00235,37235,370,000,000,000,000,00
75175109412034,0033,5533,550,000,000,000,000,00
7517510941701 729,001 729,121 729,120,000,000,000,000,00
751751094210502,00501,96501,960,000,000,000,000,00
75175109955006 350,005 545,005 545,000,000,000,000,000,00
7547541230304 880,002 835,002 835,000,000,000,000,000,00
754754124170120,00120,00120,000,000,000,000,000,00
75475412421010 600,009 192,759 192,750,000,000,000,000,00
754754124260500,00509,99389,99120,000,000,000,000,00
75475412427010 000,0010 000,0010 000,000,000,000,000,000,00
7547541242801 417,001 417,001 417,000,000,000,000,000,00
7547541243003 583,002 640,942 640,940,000,000,000,000,00
754754124370900,00614,67614,670,000,000,000,000,00
7547541244303 000,001 584,001 584,000,000,000,000,000,00
7547541211348635 000,0028 914,3528 794,35120,000,000,000,000,00
754754214300115 500,0057 957,5157 957,510,000,000,000,000,00
7547542143604 000,002 548,722 548,720,000,000,000,000,00
7547542184835119 500,0060 506,2360 506,230,000,000,000,000,00
7577570281101 720 000,001 296 853,561 296 853,560,000,000,000,000,00
75775702845691 720 000,001 296 853,561 296 853,560,000,000,000,000,00
75875818481016 971,000,000,000,000,000,000,000,00
758758188138616 971,000,000,000,000,000,000,000,00
80180101231025 596,0025 596,006 555,000,000,000,000,000,00
801801013020456 462,00456 462,00338 828,5811 309,840,000,000,000,00
8018010140105 336 245,005 336 245,003 766 529,35125 873,880,000,000,000,00
801801014040369 560,00369 560,00369 484,850,000,000,000,000,00
801801014110954 000,00954 000,00728 722,5265 439,110,000,000,000,00
801801014120155 000,00155 000,0094 313,1910 306,400,000,000,000,00
801801014170109 240,00109 240,0084 598,29449,330,000,000,000,00
8018010142101 068 348,001 068 348,00803 549,570,000,000,000,000,00
80180101424040 000,0040 000,0022 217,590,000,000,000,000,00
801801014260344 467,00344 467,00221 362,110,000,000,000,000,00
801801014270421 000,00421 000,0073 800,000,000,000,000,000,00
8018010142807 000,007 000,004 244,500,000,000,000,000,00
801801014300583 550,00583 550,00320 105,220,000,000,000,000,00
8018010143508 000,008 000,004 072,650,000,000,000,000,00
80180101436016 000,0016 000,008 126,670,000,000,000,000,00
80180101437012 750,0012 750,006 488,760,000,000,000,000,00
80180101441012 750,0012 750,007 462,7345,000,000,000,000,00
80180101443013 000,0013 000,0012 494,330,000,000,000,000,00
801801014440377 272,00377 272,00250 148,000,000,000,000,000,00
8018010147002 420,002 420,001 510,000,000,000,000,000,00
801801016050443 883,00443 883,00275 000,000,000,000,000,000,00
8018010160604 000,004 000,003 923,700,000,000,000,000,00
8018010117541210 760 543,0010 760 543,007 403 537,61213 423,560,000,000,000,00
80180103302034 944,0034 944,0027 104,47902,400,000,000,000,00
801801034010513 391,00513 391,00323 858,8010 563,240,000,000,000,00
80180103404024 385,0024 385,0024 334,230,000,000,000,000,00
80180103411092 130,0092 130,0061 305,056 302,990,000,000,000,00
80180103412015 560,0015 560,008 476,66859,010,000,000,000,00
8018010342107 500,007 500,0024,950,000,000,000,000,00
8018010342402 000,002 000,00302,500,000,000,000,000,00
80180103444030 069,0030 069,0022 039,000,000,000,000,000,00
80180103113094719 979,00719 979,00467 445,6618 627,640,000,000,000,00
8018010423101 525 152,001 525 152,001 019 128,890,000,000,000,000,00
801801042540349 000,00349 000,00262 739,250,000,000,000,000,00
801801043020115 390,00115 390,0075 786,612 530,120,000,000,000,00
8018010440101 510 575,001 510 575,001 114 635,6039 696,940,000,000,000,00
801801044017366 404,00202 654,63202 654,630,000,000,000,000,00
80180104401964 660,0035 762,5835 762,580,000,000,000,000,00
801801044040121 790,00121 790,00121 782,910,000,000,000,000,00
801801044110250 000,00250 000,00210 663,9421 049,590,000,000,000,00
80180104411760 314,0031 434,5531 434,550,000,000,000,000,00
80180104411910 644,005 547,285 547,280,000,000,000,000,00
80180104412040 850,0040 850,0025 074,682 941,920,000,000,000,00
8018010441278 587,004 469,664 469,660,000,000,000,000,00
8018010441291 516,00788,75788,750,000,000,000,000,00
80180104417010 000,0010 000,004 296,73243,270,000,000,000,00
80180104417789 071,0049 695,2549 695,250,000,000,000,000,00
80180104417915 719,008 769,758 769,750,000,000,000,000,00
801801044210131 558,00131 558,0065 812,750,000,000,000,000,00
80180104421711 514,007 416,257 416,250,000,000,000,000,00
8018010442192 032,001 308,741 308,740,000,000,000,000,00
8018010442201 242,001 242,001 242,000,000,000,000,000,00
801801044227470,00234,60234,600,000,000,000,000,00
80180104422984,0041,4041,400,000,000,000,000,00
80180104424010 000,0010 000,003 080,160,000,000,000,000,00
8018010442472 196,001 097,291 097,290,000,000,000,000,00
801801044249388,00193,64193,640,000,000,000,000,00
801801044260179 000,00179 000,0094 975,150,000,000,000,000,00
80180104426714 845,005 180,855 180,850,000,000,000,000,00
8018010442692 619,00914,28914,280,000,000,000,000,00
80180104427010 000,0010 000,000,000,000,000,000,000,00
8018010442802 550,002 550,00961,800,000,000,000,000,00
801801044300125 000,00125 000,00108 668,630,000,000,000,000,00
80180104430713 200,006 522,506 522,500,000,000,000,000,00
8018010443092 328,001 150,971 150,970,000,000,000,000,00
8018010443504 080,004 080,003 061,780,000,000,000,000,00
801801044357742,00370,17370,170,000,000,000,000,00
801801044359132,0065,3565,350,000,000,000,000,00
8018010443605 000,005 000,002 458,010,000,000,000,000,00
801801044367262,00130,55130,550,000,000,000,000,00
80180104436948,0023,0423,040,000,000,000,000,00
8018010443705 300,005 300,003 902,200,000,000,000,000,00
8018010443771 132,00426,25426,250,000,000,000,000,00
801801044379200,0075,2175,210,000,000,000,000,00
8018010444108 300,008 300,002 507,8313,000,000,000,000,00
8018010444171 159,000,000,000,000,000,000,000,00
801801044419204,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010444303 200,003 200,003 110,290,000,000,000,000,00
801801044440107 801,00107 801,0078 000,000,000,000,000,000,00
8018010447001 000,001 000,00320,000,000,000,000,000,00
801801046050765 961,00765 961,00765 960,500,000,000,000,000,00
801801042865835 953 219,005 647 022,544 332 443,2566 474,840,000,000,000,00
80180110231062 400,0062 400,002 392,000,000,000,000,000,00
801801103020266 400,00266 400,00183 331,976 475,180,000,000,000,00
8018011040103 011 983,003 011 983,002 305 141,0471 168,490,000,000,000,00
801801104040228 150,00228 150,00228 120,550,000,000,000,000,00
801801104110536 000,00536 000,00441 773,4343 911,290,000,000,000,00
801801104117500,00500,000,000,000,000,000,000,00
80180110412087 000,0087 000,0055 214,945 616,990,000,000,000,00
801801104127100,00100,000,000,000,000,000,000,00
8018011041708 000,008 000,006 818,55162,850,000,000,000,00
8018011041771 500,001 500,000,000,000,000,000,000,00
801801104210113 430,00113 430,0045 489,950,000,000,000,000,00
8018011042175 073,005 073,002 070,280,000,000,000,000,00
8018011042408 000,008 000,003 440,070,000,000,000,000,00
8018011042474 000,004 000,000,000,000,000,000,000,00
801801104260246 000,00246 000,00178 751,930,000,000,000,000,00
80180110427045 000,0045 000,003 813,000,000,000,000,000,00
8018011042802 550,002 550,001 853,000,000,000,000,000,00
80180110430076 500,0076 500,0062 277,470,000,000,000,000,00
8018011043075 000,005 000,003 883,020,000,000,000,000,00
8018011043502 400,002 400,00397,220,000,000,000,000,00
8018011043602 450,002 450,001 700,780,000,000,000,000,00
8018011043703 670,003 670,002 273,530,000,000,000,000,00
8018011044105 700,005 700,004 105,6635,000,000,000,000,00
80180110442725 941,0025 941,007 244,440,000,000,000,000,00
80180110442916 400,0016 400,008 636,000,000,000,000,000,00
80180110443010 570,0010 570,0010 565,970,000,000,000,000,00
801801104440180 228,00180 228,00130 275,000,000,000,000,000,00
8018011047001 000,001 000,000,000,000,000,000,000,00
801801101973594 955 945,004 955 945,003 689 569,80127 369,800,000,000,000,00
8018011330203 000,003 000,001 307,090,000,000,000,000,00
801801134010287 555,00287 555,00194 502,494 781,240,000,000,000,00
80180113404018 989,0018 989,0018 980,050,000,000,000,000,00
80180113411055 000,0055 000,0039 770,501 135,030,000,000,000,00
8018011341208 500,008 500,004 237,19306,030,000,000,000,00
80180113417047 750,0047 750,0039 842,10357,200,000,000,000,00
801801134210184 660,00184 660,00151 389,340,000,000,000,000,00
80180113426011 600,0011 600,002 949,440,000,000,000,000,00
80180113427090 000,0090 000,0087 061,280,000,000,000,000,00
801801134280300,00300,00100,000,000,000,000,000,00
801801134300100 000,00100 000,0096 603,490,000,000,000,000,00
8018011343605 000,005 000,002 834,300,000,000,000,000,00
8018011344101 400,001 400,001 216,620,000,000,000,000,00
80180113443021 000,0021 000,003 382,000,000,000,000,000,00
8018011344407 935,007 935,005 460,000,000,000,000,000,00
8018011347002 750,002 750,002 750,000,000,000,000,000,00
80180113148044845 439,00845 439,00652 385,896 579,500,000,000,000,00
8018011430204 000,004 000,001 145,440,000,000,000,000,00
801801144010455 419,00455 419,00315 927,129 596,800,000,000,000,00
80180114404033 165,0033 165,0033 164,850,000,000,000,000,00
80180114411072 500,0072 500,0056 056,035 716,050,000,000,000,00
80180114412014 600,0014 600,007 210,79679,230,000,000,000,00
8018011441708 500,008 500,008 339,00161,000,000,000,000,00
80180114421031 500,0031 500,0025 391,940,000,000,000,000,00
801801144280500,00500,00140,000,000,000,000,000,00
80180114430019 000,0019 000,0012 794,010,000,000,000,000,00
8018011443505 000,005 000,003 305,720,000,000,000,000,00
8018011443607 500,007 500,005 770,330,000,000,000,000,00
8018011443704 500,004 500,002 941,420,000,000,000,000,00
8018011444107 700,007 700,003 849,0165,000,000,000,000,00
8018011444305 000,005 000,002 314,000,000,000,000,000,00
80180114444010 666,0010 666,008 310,000,000,000,000,000,00
8018011447007 000,007 000,005 297,400,000,000,000,000,00
80180114148235686 550,00686 550,00491 957,0616 218,080,000,000,000,00
80180146470039 020,0039 020,0010 664,000,000,000,000,000,00
801801468564739 020,0039 020,0010 664,000,000,000,000,000,00
801801484010106 545,00106 545,00106 544,170,000,000,000,000,00
80180148404012 901,0012 901,0012 900,010,000,000,000,000,00
80180148411010 565,0010 565,0010 564,180,000,000,000,000,00
801801484120772,00772,00771,160,000,000,000,000,00
801801484220346 000,00346 000,00234 027,430,000,000,000,000,00
8018014842601 320,001 320,001 319,990,000,000,000,000,00
801801484300190,00190,00190,000,000,000,000,000,00
8018014844401 455,001 455,001 455,000,000,000,000,000,00
80180148114449479 748,00479 748,00367 771,940,000,000,000,000,00
8018019530201 650,001 650,00625,090,000,000,000,000,00
801801954010161 224,00161 224,00107 922,439 788,150,000,000,000,00
80180195404011 263,0011 263,0011 262,250,000,000,000,000,00
80180195411026 700,0026 700,0023 638,790,000,000,000,000,00
8018019541204 300,004 300,003 240,57481,480,000,000,000,00
80180195417042 270,0042 270,0040 550,170,000,000,000,000,00
80180195421044 201,0044 201,0036 944,470,000,000,000,000,00
80180195426030 990,0030 990,0021 769,530,000,000,000,000,00
80180195427069 000,0069 000,000,000,000,000,000,000,00
801801954280200,00200,000,000,000,000,000,000,00
80180195430083 108,0083 108,0071 975,170,000,000,000,000,00
8018019543605 000,005 000,004 005,590,000,000,000,000,00
8018019544105 600,005 600,004 940,7491,000,000,000,000,00
8018019544405 196,005 196,005 196,000,000,000,000,000,00
80180195138996490 702,00490 702,00332 070,8010 360,630,000,000,000,00
85185121417014 360,0011 013,633 837,110,000,000,000,000,00
851851214210280,00126,17126,170,000,000,000,000,00
85185121428012 000,008 000,008 000,000,000,000,000,000,00
851851214300360,00360,00360,000,000,000,000,000,00
851851216050134 891,00134 890,60134 890,600,000,000,000,000,00
85185121108982161 891,00154 390,40147 213,880,000,000,000,000,00
8518515342101 128,001 127,981 127,980,000,000,000,000,00
8518515343008 872,004 165,003 665,00500,000,000,000,000,00
851851539451410 000,005 292,984 792,98500,000,000,000,000,00
85185154401029 100,0028 811,8820 838,04596,090,000,000,000,00
8518515440401 449,001 448,331 448,330,000,000,000,000,00
8518515441106 900,005 230,173 790,29151,720,000,000,000,00
8518515441201 300,00643,43429,1448,180,000,000,000,00
85185154417061 550,0057 254,7239 713,70461,020,000,000,000,00
85185154421013 286,006 902,616 902,610,000,000,000,000,00
8518515442204 397,002 764,362 764,360,000,000,000,000,00
85185154426021 000,0016 029,1616 029,160,000,000,000,000,00
85185154427044 861,0041 333,5441 333,540,000,000,000,000,00
851851544280261,000,000,000,000,000,000,000,00
85185154430038 733,0025 458,0925 458,090,000,000,000,000,00
851851544350700,00399,33399,330,000,000,000,000,00
851851544360100,000,000,000,000,000,000,000,00
8518515443703 639,001 996,451 996,450,000,000,000,000,00
8518515444101 200,00803,56788,5615,000,000,000,000,00
851851544430324,00324,00324,000,000,000,000,000,00
8518515444401 100,001 093,931 093,930,000,000,000,000,00
851851544700100,000,000,000,000,000,000,000,00
85185154605040 000,001 968,001 968,000,000,000,000,000,00
85185154169105270 000,00192 461,56165 277,531 272,010,000,000,000,00
851851952910138,00138,00138,000,000,000,000,000,00
8518519542101 500,00592,10592,100,000,000,000,000,00
85185195931661 638,00730,10730,100,000,000,000,000,00
852852023110150 000,00150 000,00117 276,370,000,000,000,000,00
8528520289164150 000,00150 000,00117 276,370,000,000,000,000,00
85285203311020 000,0014 810,1313 164,561 645,570,000,000,000,00
852852034010277 070,00276 961,13195 507,892 150,310,000,000,000,00
8528520340405 879,005 783,785 783,780,000,000,000,000,00
85285203411050 654,0049 864,2836 047,030,000,000,000,000,00
8528520341205 666,004 872,523 190,7163,510,000,000,000,00
8528520341707 975,005 463,875 357,76106,110,000,000,000,00
85285203421041 707,0022 562,3322 562,330,000,000,000,000,00
85285203422010 500,007 054,216 775,420,000,000,000,000,00
85285203426039 799,0027 219,3427 219,340,000,000,000,000,00
8528520342702 444,001 183,001 183,000,000,000,000,000,00
852852034280400,0087,1587,150,000,000,000,000,00
85285203430030 500,0021 732,3221 732,320,000,000,000,000,00
852852034350600,00399,32399,320,000,000,000,000,00
8528520343702 800,001 843,531 843,530,000,000,000,000,00
8528520344102 000,001 031,451 031,450,000,000,000,000,00
8528520344301 336,001 333,521 333,520,000,000,000,000,00
85285203444011 490,0011 256,5411 256,540,000,000,000,000,00
852852034700530,00281,50281,500,000,000,000,000,00
85285203161855511 350,00453 739,92354 757,153 965,500,000,000,000,00
8528520541705 000,005 000,003 258,000,000,000,000,000,00
852852054210750,00506,85506,850,000,000,000,000,00
8528520543002 900,002 507,702 507,700,000,000,000,000,00
852852054700550,00240,00240,000,000,000,000,000,00
852852051034379 200,008 254,556 512,550,000,000,000,000,00
8528520640106 720,002 737,44420,62145,780,000,000,000,00
8528520641101 175,00477,960,0085,110,000,000,000,00
852852064120174,000,000,000,000,000,000,000,00
852852064280150,000,000,000,000,000,000,000,00
852852064410480,009,199,190,000,000,000,000,00
85285206470070,0030,0030,000,000,000,000,000,00
852852061116888 769,003 254,59459,81230,890,000,000,000,00
8528521231103 829 560,003 671 042,902 858 363,846 234,430,000,000,000,00
85285212401077 520,0075 415,2052 771,832 143,370,000,000,000,00
8528521240405 796,005 795,395 795,390,000,000,000,000,00
85285212411014 967,0014 083,529 190,941 313,280,000,000,000,00
8528521241202 093,001 989,681 303,14184,290,000,000,000,00
8528521241701 750,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521242107 457,005 830,215 830,210,000,000,000,000,00
8528521242603 000,002 900,822 900,820,000,000,000,000,00
852852124270250,000,000,000,000,000,000,000,00
852852124280100,000,000,000,000,000,000,000,00
85285212430013 507,0011 113,9511 113,950,000,000,000,000,00
8528521243703 800,001 764,551 764,550,000,000,000,000,00
8528521244402 200,002 187,862 187,860,000,000,000,000,00
852852124700500,00130,00130,000,000,000,000,000,00
852852121444543 962 500,003 792 254,082 951 352,539 875,370,000,000,000,00
85285213413017 615,0017 336,4014 583,141 766,800,000,000,000,00
852852139019517 615,0017 336,4014 583,141 766,800,000,000,000,00
852852143110235 742,00207 518,97190 554,1494,000,000,000,000,00
852852144110500,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521493286236 242,00207 518,97190 554,1494,000,000,000,000,00
852852153110330 000,000,00256 401,820,000,000,000,000,00
8528521589177330 000,000,00256 401,820,000,000,000,000,00
85285216311085 786,0085 786,0066 198,510,000,000,000,000,00
852852168917885 786,0085 786,0066 198,510,000,000,000,000,00
852852193020290,000,000,000,000,000,000,000,00
852852194010794 982,00779 575,27574 005,1019 286,970,000,000,000,00
85285219404063 773,0063 772,0563 772,050,000,000,000,000,00
852852194110153 727,00144 882,33102 201,1510 156,130,000,000,000,00
85285219412022 000,0019 149,7113 415,031 471,360,000,000,000,00
85285219417010 050,0010 050,009 999,9950,010,000,000,000,00
85285219421029 300,0022 576,2522 576,250,000,000,000,000,00
85285219426014 763,0011 769,9911 769,990,000,000,000,000,00
85285219427045 500,0044 339,5220 478,0023 861,520,000,000,000,00
852852194280970,00387,00387,000,000,000,000,000,00
85285219430033 600,0028 451,5228 451,520,000,000,000,000,00
8528521943501 000,00542,43542,430,000,000,000,000,00
852852194360500,000,000,000,000,000,000,000,00
85285219437015 000,0012 755,2412 755,240,000,000,000,000,00
85285219441014 500,008 980,798 980,790,000,000,000,000,00
8528521944302 000,001 219,401 219,400,000,000,000,000,00
85285219444020 000,0019 417,2619 417,260,000,000,000,000,00
8528521947001 127,001 097,001 097,000,000,000,000,000,00
8528521960607 500,006 980,006 980,000,000,000,000,000,00
852852191679811 230 582,001 175 945,76898 048,2054 825,990,000,000,000,00
85285228417018 600,0018 600,0014 277,18503,680,000,000,000,00
85285228430060,000,000,000,000,000,000,000,00
852852289455018 660,0018 600,0014 277,18503,680,000,000,000,00
852852953020300,00125,76125,760,000,000,000,000,00
852852953110395 880,00266 963,56238 643,940,000,000,000,000,00
85285295401023 500,0023 032,0716 946,55535,520,000,000,000,00
8528529540401 790,001 789,271 789,270,000,000,000,000,00
8528529541104 000,004 000,002 984,07249,200,000,000,000,00
852852954120600,00600,00423,1549,000,000,000,000,00
8528529541702 740,002 740,002 403,00337,000,000,000,000,00
85285295421016 854,0015 388,8615 388,860,000,000,000,000,00
8528529542606 300,004 380,414 380,410,000,000,000,000,00
85285295427035 701,008 371,048 371,040,000,000,000,000,00
85285295430024 121,009 929,719 929,710,000,000,000,000,00
852852954360360,0055,0055,000,000,000,000,000,00
852852954370700,00431,73431,730,000,000,000,000,00
852852954400300,000,000,000,000,000,000,000,00
8528529544306 201,004 410,514 410,510,000,000,000,000,00
8528529544401 100,001 093,931 093,930,000,000,000,000,00
852852954700100,0050,0050,000,000,000,000,000,00
85285295156467520 547,00343 361,85307 426,931 170,720,000,000,000,00
85385305231042 070,0014 112,0014 112,000,000,000,000,000,00
8538530530201 500,001 500,00508,360,000,000,000,000,00
853853054010290 950,00290 949,75196 302,679 930,250,000,000,000,00
85385305411044 198,0044 197,5328 558,336 222,870,000,000,000,00
8538530541207 130,007 129,384 007,30873,190,000,000,000,00
85385305417080 676,0080 676,0010 118,85161,150,000,000,000,00
853853054210123 090,00123 089,64102 714,980,000,000,000,000,00
853853054220103 847,00103 847,0011 141,020,000,000,000,000,00
8538530542407 540,007 540,00274,190,000,000,000,000,00
85385305426060 000,0060 000,005 373,890,000,000,000,000,00
8538530542802 560,002 560,001 866,500,000,000,000,000,00
85385305430076 702,0076 701,4034 867,450,000,000,000,000,00
8538530543501 210,001 210,001 201,230,000,000,000,000,00
8538530543604 500,004 499,421 414,030,000,000,000,000,00
8538530544101 200,001 200,00130,2012,000,000,000,000,00
853853054430300,00300,000,000,000,000,000,000,00
85385305444014 014,0014 014,000,000,000,000,000,000,00
8538530547001 000,001 000,000,000,000,000,000,000,00
853853056050395 000,00391 445,84391 445,840,000,000,000,000,00
853853051661481 257 487,001 225 971,96804 036,8417 199,460,000,000,000,00
853853112650170 000,00170 000,00170 000,000,000,000,000,000,00
8538531188814170 000,00170 000,00170 000,000,000,000,000,000,00
85385395231038,0037,3037,300,000,000,000,000,00
85385395311910 580,0010 580,0010 580,000,000,000,000,000,00
85385395401718 521,009 155,039 155,030,000,000,000,000,00
853853954019981,00484,73484,730,000,000,000,000,00
853853954117146,000,000,000,000,000,000,000,00
8538539541198,000,000,000,000,000,000,000,00
8538539541772 754,000,000,000,000,000,000,000,00
853853954179146,000,000,000,000,000,000,000,00
8538539542176 262,004 403,054 403,050,000,000,000,000,00
853853954219331,00233,07233,070,000,000,000,000,00
85385395430753 539,0015 133,8615 133,860,000,000,000,000,00
8538539543093 931,00801,24801,240,000,000,000,000,00
85385395606713 296,0013 296,0913 296,090,000,000,000,000,00
8538539560698 704,008 469,918 469,910,000,000,000,000,00
85385395145493119 237,0062 594,2862 594,280,000,000,000,000,00
85485401302050 370,0050 370,0035 810,781 322,060,000,000,000,00
854854014010516 673,00516 673,00380 286,1513 120,420,000,000,000,00
85485401404036 395,0036 395,0036 294,820,000,000,000,000,00
85485401411092 000,0092 000,0073 353,258 550,380,000,000,000,00
85485401412015 000,0015 000,009 759,421 049,660,000,000,000,00
85485401421010 500,0010 500,00696,890,000,000,000,000,00
8548540142402 000,002 000,000,000,000,000,000,000,00
85485401444041 299,0041 299,0032 538,000,000,000,000,000,00
85485401118445764 237,00764 237,00568 739,3124 042,520,000,000,000,00
854854124110144,00143,68143,680,000,000,000,000,00
85485412412020,0020,4820,480,000,000,000,000,00
8548541241705 516,005 515,845 515,840,000,000,000,000,00
85485412421010 213,0010 212,9310 212,930,000,000,000,000,00
8548541242203 840,003 840,003 840,000,000,000,000,000,00
85485412430019 821,0019 820,9219 820,920,000,000,000,000,00
854854124430446,00446,15446,150,000,000,000,000,00
8548541211582640 000,0040 000,0040 000,000,000,000,000,000,00
85485415324050 000,0050 000,0049 990,000,000,000,000,000,00
85485415326051 461,0051 461,0019 072,970,000,000,000,000,00
8548541592769101 461,00101 461,0069 062,970,000,000,000,000,00
9009000142607 900,004 969,014 969,010,000,000,000,000,00
90090001430021 101,003 101,003 101,000,000,000,000,000,00
9009000160502 104 170,002 020 002,711 713 899,383 740 318,230,000,000,000,00
900900011055112 133 171,002 028 072,721 721 969,393 740 318,230,000,000,000,00
900900024300165 000,0075 680,0273 148,022 532,000,000,000,000,00
9009000295202165 000,0075 680,0273 148,022 532,000,000,000,000,00
900900154260800 000,00354 214,76335 025,2017 655,070,000,000,000,00
900900154300340 000,00232 287,03232 287,030,000,000,000,000,00
900900156050704 000,00548 830,41548 830,410,000,000,000,000,00
900900151055251 844 000,001 135 332,201 116 142,6417 655,070,000,000,000,00
90090019421073 000,0061 410,2961 410,290,000,000,000,000,00
90090019430030 000,008 027,917 552,87475,040,000,000,000,00
9009001999429103 000,0069 438,2068 963,16475,040,000,000,000,00
90090095231036 500,0025 800,0025 800,000,000,000,000,000,00
9009009541701 000,001 000,001 000,000,000,000,000,000,00
900900954300145 128,0095 101,3294 609,32492,000,000,000,000,00
90090095605021 000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090095107825203 628,00121 901,32121 409,32492,000,000,000,000,00
9219210924801 069 099,00778 324,52778 324,520,000,000,000,000,00
9219210942401 000,001 000,000,001 000,000,000,000,000,00
9219210942602 000,000,000,000,000,000,000,000,00
921921096050132 193,00123 491,19123 491,190,000,000,000,000,00
921921091100601 204 292,00902 815,71901 815,711 000,000,000,000,000,00
92192120272075 000,0022 500,0022 500,000,000,000,000,000,00
921921209576175 000,0022 500,0022 500,000,000,000,000,000,00
92192195421019 732,0018 561,3818 561,380,000,000,000,000,00
9219219543007 537,007 531,087 531,080,000,000,000,000,00
9219219510162627 269,0026 092,4626 092,460,000,000,000,000,00
9269260142107 500,006 750,846 750,840,000,000,000,000,00
9269260142602 207,001 216,41-576,631 793,040,000,000,000,00
92692601430032 284,0023 389,6220 235,713 153,910,000,000,000,00
926926016050191 495,00191 495,00100 494,80197 626,970,000,000,000,00
92692601112347233 486,00222 851,87126 904,72202 573,920,000,000,000,00
926926052820185 000,00146 500,00146 500,000,000,000,000,000,00
9269260596351185 000,00146 500,00146 500,000,000,000,000,000,00
9269269541701 200,001 200,001 200,000,000,000,000,000,00
92692695421018 523,0016 798,2616 798,260,000,000,000,000,00
92692695430018 113,0018 112,3518 112,350,000,000,000,000,00
9269269510630137 836,0036 110,6136 110,610,000,000,000,000,00
Razem dział01026 843,0013 877,3413 877,340,000,000,000,000,00
Razem dział60013 100 261,0011 229 227,9911 167 516,369 131 378,510,00123,000,000,00
Razem dział7004 212 000,002 881 132,282 878 635,382 496,900,000,000,000,00
Razem dział710231 600,00159 565,76155 258,844 306,920,000,000,000,00
Razem dział7202 659 900,00115 257,42113 098,772 158,650,000,000,000,00
Razem dział7505 162 581,004 859 707,003 908 106,95169 847,610,001 287,350,000,00
Razem dział7519 633,007 934,257 641,28292,970,000,000,000,00
Razem dział754154 500,0089 420,5889 300,58120,000,000,000,000,00
Razem dział7571 720 000,001 296 853,561 296 853,560,000,000,000,000,00
Razem dział75816 971,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział80124 931 145,0024 624 948,5417 747 846,01459 054,050,000,000,000,00
Razem dział851443 529,00352 875,04318 014,491 772,010,000,000,000,00
Razem dział8527 081 251,006 256 052,125 177 848,3372 432,950,000,000,000,00
Razem dział8531 546 724,001 458 566,241 036 631,1217 199,460,000,000,000,00
Razem dział854905 698,00905 698,00677 802,2824 042,520,000,000,000,00
Razem dział9004 448 799,003 430 424,463 101 632,533 761 472,340,000,000,000,00
Razem dział9211 306 561,00951 408,17950 408,171 000,000,000,000,000,00
Razem dział926456 322,00405 462,48309 515,33202 573,920,000,000,000,00
RAZEM68 414 318,0059 038 411,2348 949 987,3213 850 148,810,001 410,350,000,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28s
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko samorządy województw

Główny księgowy / Skarbnik

telefon
2012-10-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-N: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
000531430
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / samorządowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury/ państwowej instytucji filmowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji państwowej, w tym wykonawczej / państwowej osoby prawnej z wyłączeniem agencji państwowych, w tym wykonawczych / samorządowej osoby prawnej 1)
a)sprawozdanie jednostkowe b)sprawozdanie zbiorcze c)sprawozdanie łączne 1)
za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2012
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.POWIATGMINATYP GM.ZWIĄZEK JSTTYP ZW.Grupaczęść budż.
0403012    
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe
Wyszczególnieniekwota należności ogółem (kol.3+15)dłużnicy krajowidłużnicy zagraniczni
ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)grupa Igrupa IIgrupy IIIgrupy IVbank centralnybankipozostałe krajowe instytucje finansoweprzedsiębiorstwa niefinansowegospodarstwa domoweinstytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowychogółem (kol. 16+17)podmioty należące do strefy europozostałe podmioty zagraniczne
1234567891011121314151617
N1papiery wartościowe (N1.1+N1.2)
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N1.1krótkoterminowe
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N1.2długoterminowe
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2pożyczki (N2.1+N2.2)
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2.1krótkoterminowe
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2.2długoterminowe
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N3gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)
364 728,30364 728,307 154,240,000,007 154,240,000,00357 574,060,000,000,000,000,000,000,00
N3.1gotówka
7 154,247 154,247 154,240,000,007 154,240,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N3.2depozyty na żądanie
357 574,06357 574,060,000,000,000,000,000,00357 574,060,000,000,000,000,000,000,00
N3.3depozyty terminowe
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N4należności wymagalne (N4.1+N4.2)
3 501 635,853 501 635,850,000,000,000,000,000,000,000,00666 206,062 835 429,790,000,000,000,00
N4.1z tytułu dostaw towarów i usług
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N4.2pozostałe
3 501 635,853 501 635,850,000,000,000,000,000,000,000,00666 206,062 835 429,790,000,000,000,00
N5pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)
4 884 344,534 884 344,531 416 912,161 409 298,000,007 614,160,000,000,000,002 062 449,461 404 982,910,000,000,000,00
N5.1z tytułu dostaw towarów i usług
7 614,167 614,167 614,160,000,007 614,160,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N5.2z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.
4 329 731,004 329 731,001 409 298,001 409 298,000,000,000,000,000,000,002 062 449,46857 983,540,000,000,000,00
N5.3z tytułu innych niż wymienione powyżej.
546 999,37546 999,370,000,000,000,000,000,000,000,000,00546 999,370,000,000,000,00
B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji
Wyszczególnieniekwota należności ogółem (kol.3+8)dłużnicy
podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVpozostałe podmioty
12345678
B1należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń
0,000,000,000,000,000,000,00
B2odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń
0,000,000,000,000,000,000,00
B3wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)
0,000,000,000,000,000,000,00
B4kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)
0,000,000,000,000,000,000,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N
1) niepotrzebne skreślić

Główny księgowy / Skarbnik

telefon
2012-10-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-NDS: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
000531430
Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE1)
jednostki samorządu terytorialnego
za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2012
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.POWIATGMINATYP GM.ZWIĄZEK JSTTYP ZW.
0403012  
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
WyszczególnieniePlan (po zmianach)Wykonanie od początku roku
123
A.DOCHODY (A1+A2)61 614 318,0043 814 158,22
A1.Dochody bieżące54 306 048,0040 816 169,52
A2.Dochody majątkowe7 308 270,002 997 988,70
B.WYDATKI (B1+B2)68 414 318,0048 949 987,32
B1.Wydatki bieżące48 680 401,0035 024 204,87
B2.Wydatki majątkowe19 733 917,0013 925 782,45
C.NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)-6 800 000,00-5 135 829,10
D.FINANSOWANIE (D1-D2)6 800 000,006 671 360,23
D1.Przychody ogółem
z tego:
12 566 681,7910 766 681,54
D11.kredyty i pożyczki
w tym:
12 566 681,7910 766 681,54
D111.na realizację programów i projektow realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D12.spłata pożyczek udzielonych0,000,00
D13.nadwyżka z lat ubiegłych
w tym:
0,000,00
D131.srodki na pokrycie deficytu0,000,00
D14.papiery wartościowe
w tym:
0,000,00
D141.na realizację programów i projektow realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D15.obligacje jednostek samorządowych oraz z wiązków komunalych
w tym:
0,000,00
D151.na realizację programów i projektow realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D16.prywatyzacja majątku jst0,000,00
D17.inne źródła
w tym:
0,000,00
D171.środki na pokrycie deficytu0,000,00
D2.Rozchody ogółem
z tego:
5 766 681,794 095 321,31
D21.wpłaty kredytow i pożyczek
w tym:
5 766 681,794 095 321,31
D211.na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D22.pożyczki (udzielone)0,000,00
D23.wykup papierów wartościowych
w tym:
0,000,00
D231.na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D24.wykup obligacji samorządowych
w tym:
0,000,00
D241.na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D25.inne cele0,000,00
1)Niepotrzebne skreślić
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

główny księgowy
2012-10-19

(rok m-c dzień)

kierownik jednostki
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-Z: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
000531430
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / samorządowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury/ państwowej instytucji filmowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji państwowej, w tym wykonawczej / państwowej osoby prawnej z wyłączeniem agencji państwowych, w tym wykonawczych / samorządowej osoby prawnej 1)
a)sprawozdanie jednostkowe b)sprawozdanie zbiorcze c)sprawozdanie łączne 1)
za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2012
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.POWIATGMINATYP GM.ZWIĄZEK JSTTYP ZW.Grupaczęść budz.
0403012    
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
A. Zobowiązania według tytułów dłużnych
Wyszczególnieniekwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)wierzyciele krajowiwierzyciele zagraniczni
ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVbank centralnybankipozostałe krajowe instytucje finansoweprzedsiębiorstwa niefinansowegospodarstwa domoweinstytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowychogółem (kol. 16+17)podmioty należące do strefy europozostałe przedmioty zagraniczne
1234567891011121314151617
EZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)
31 759 325,7131 759 325,711 614 947,530,001 614 947,530,000,000,0030 121 852,620,0011 994,1710 531,390,000,000,000,00
E1papiery wartościowe (E1.1+E1.2)
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E1.1krótkoterminowe
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E1.2długoterminowe
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E2kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)
31 736 800,1531 736 800,151 614 947,530,001 614 947,530,000,000,0030 121 852,620,000,000,000,000,000,000,00
E2.1krótkoterminowe
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E2.2długoterminowe
31 736 800,1531 736 800,151 614 947,530,001 614 947,530,000,000,0030 121 852,620,000,000,000,000,000,000,00
E3przyjęte depozyty
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E4wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)
22 525,5622 525,560,000,000,000,000,000,000,000,0011 994,1710 531,390,000,000,000,00
E4.1z tytułu dostaw towarów i usług
22 525,5622 525,560,000,000,000,000,000,000,000,0011 994,1710 531,390,000,000,000,00
E4.2pozostałe
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
B. Poręczenia i gwarancje
Wyszczególnieniekwota zadłużenia ogółem (kol.3+8)wierzyciele
podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVpozostałe podmioty
12345678
F1wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego
0,000,000,000,000,000,000,00
F2wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego
0,000,000,000,000,000,000,00
F3wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym
0,000,000,000,000,000,000,00
C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp.Wyszczególnieniez budżetu państwa ogółemw tym:z innych źródeł ogółemw tym:
długoterminowedługoterminowe
123456
Ogółem kredyty i pożyczki, z tego: 0,000,000,000,00
na współfinansowanie (udział własny)0,000,000,000,00
D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych
Lp.Zadania bieżąceZadania inwestycyjne
wartość nominalnadata zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)wartość nominalnadata zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
123456789
E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego
Wyszczególnieniekwota zobowiązań ogółem (kol.3+4)odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnychodsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1234
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z
1) niepotrzebne skreślić

Główny księgowy / Skarbnik

telefon
2012-10-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Jednostka BIAŁE BŁOTA (JB)
Dostępne wersje sprawozdania:
 1. Sprawozdanie Rb-27s, wersja pierwotna
 2. Sprawozdanie Rb-28s, wersja pierwotna
 3. Sprawozdanie Rb-N, wersja pierwotna
 4. Sprawozdanie Rb-Z, wersja pierwotna
 5. Powrót do listy jednostek
Sprawozdanie Rb-27s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
000531430
Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2012
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.POWIATGMINATYP GM.ZWIĄZEK JSTTYP ZW.
0403012  
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)
Należności 2)
(salda początkowe plus przypisy minus odpisy)
Potrącenia 2)
(art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)
Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)Dochody otrzymaneSaldo końcowe 2)Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczySkutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy 3)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
należności pozostałe do zapłatynadpłatyumorzenie zaległości podatkowychrozłożenie na raty, odłożenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
ogółemw tym
zaległości
123456789101112131415
RAZEM0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27s
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta naprawach powiatu

Główny księgowy / Skarbnik

telefon
2012-10-09

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-28s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
000531430
Rb-28s MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2012
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.POWIATGMINATYP GM.ZWIĄZEK JSTTYP ZW.
0403012  
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)ZaangażowanieWydatki wykonaneZobowiązania wg stanu na koniec okr. spraw. Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego2)Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2) (art. 263 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
ogółemw tym wymagalne:
powstałe w latach ubiegłychpowstałe w roku bieżącym
1234567891011
RAZEM0,000,000,000,000,000,000,000,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28s
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko samorządy województw

Główny księgowy / Skarbnik

telefon
2012-10-09

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-N: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
000531430
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / samorządowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury/ państwowej instytucji filmowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji państwowej, w tym wykonawczej / państwowej osoby prawnej z wyłączeniem agencji państwowych, w tym wykonawczych / samorządowej osoby prawnej 1)
a)sprawozdanie jednostkowe b)sprawozdanie zbiorcze c)sprawozdanie łączne 1)
za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2012
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.POWIATGMINATYP GM.ZWIĄZEK JSTTYP ZW.Grupaczęść budż.
0403012    
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe
Wyszczególnieniekwota należności ogółem (kol.3+15)dłużnicy krajowidłużnicy zagraniczni
ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)grupa Igrupa IIgrupy IIIgrupy IVbank centralnybankipozostałe krajowe instytucje finansoweprzedsiębiorstwa niefinansowegospodarstwa domoweinstytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowychogółem (kol. 16+17)podmioty należące do strefy europozostałe podmioty zagraniczne
1234567891011121314151617
N1papiery wartościowe (N1.1+N1.2)
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N1.1krótkoterminowe
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N1.2długoterminowe
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00