Raport: 2013 IV Kwartał
Brak dołączonych podpisów elektronicznych

Powrót do listy
IV kwartał 2013r.
Sprawozdania dla jednostek:
 1. BIAŁE BŁOTA (G, w)
Jednostka BIAŁE BŁOTA (G, w)
Dostępne wersje sprawozdania:
 1. Sprawozdanie Rb-27s, wersja pierwotna
 2. Sprawozdanie Rb-28s, wersja pierwotna
 3. Sprawozdanie Rb-30s, wersja pierwotna (100, 853, 85311)
 4. Sprawozdanie Rb-34s, wersja pierwotna
 5. Sprawozdanie Rb-N, wersja pierwotna
 6. Sprawozdanie Rb-NDS, wersja pierwotna
 7. Sprawozdanie Rb-PDP, wersja pierwotna
 8. Sprawozdanie Rb-ST, wersja pierwotna
 9. Sprawozdanie Rb-UN, wersja pierwotna
 10. Sprawozdanie Rb-UZ, wersja pierwotna
 11. Sprawozdanie Rb-Z, wersja pierwotna
 12. Powrót do listy jednostek
Sprawozdanie Rb-27s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
000531430
Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.POWIATGMINATYP GM.ZWIĄZEK JSTTYP ZW.
0403012  
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)
Należności 2)
(salda początkowe plus przypisy minus odpisy)
Potrącenia 2)
(art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)
Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)Dochody otrzymaneSaldo końcowe 2)Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczySkutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy 3)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
należności pozostałe do zapłatynadpłatyumorzenie zaległości podatkowychrozłożenie na raty, odłożenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
ogółemw tym
zaległości
123456789101112131415
0100109507501 975,001 975,210,001 975,211 975,210,000,000,000,000,000,000,00
01001095201063 152,0063 151,510,0063 151,5163 151,510,000,000,000,000,000,000,00
01001095386565 127,0065 126,720,0065 126,7265 126,720,000,000,000,000,000,000,00
600600160580260 000,00260 000,000,00260 000,00260 000,000,000,000,000,000,000,000,00
6006001609707 777,004 476,980,004 476,984 476,980,000,000,000,000,000,000,00
6006001662166267 777,00264 476,980,00264 476,98264 476,980,000,000,000,000,000,000,00
700700050470200 000,00268 416,090,00193 263,31193 263,3175 799,7275 799,72646,940,000,000,000,00
700700050750130 000,00186 763,520,00157 170,01157 170,0129 694,9329 492,50101,420,000,000,000,00
70070005076088 620,0088 620,000,0088 620,0088 620,000,000,000,000,000,000,000,00
700700050770407 000,00632 738,750,00418 120,00418 120,00214 618,755 410,230,000,000,000,000,00
70070005092011 500,0038 686,220,0012 720,5012 720,5025 965,7225 965,720,000,000,000,000,00
7007000509706 665,006 665,000,006 665,006 665,000,000,000,000,000,000,000,00
7007000575345843 785,001 221 889,580,00876 558,82876 558,82346 079,12136 668,17748,360,000,000,000,00
710710352020700,00700,000,00700,00700,000,000,000,000,000,000,000,00
7107103573765700,00700,000,00700,00700,000,000,000,000,000,000,000,00
72072095200743 107,0043 107,240,0043 107,2443 107,240,000,000,000,000,000,000,00
7207209520097 608,007 607,160,007 607,167 607,160,000,000,000,000,000,000,00
720720956337160 388,00160 387,500,00160 387,50160 387,500,000,000,000,000,000,000,00
7207209583168211 103,00211 101,900,00211 101,90211 101,900,000,000,000,000,000,000,00
750750112010161 211,00161 211,000,00161 211,00161 211,000,000,000,000,000,000,000,00
7507501177771161 211,00161 211,000,00161 211,00161 211,000,000,000,000,000,000,000,00
7507502309702 040 019,002 040 389,610,002 040 389,612 040 389,610,000,000,000,000,000,000,00
75075023767432 040 019,002 040 389,610,002 040 389,612 040 389,610,000,000,000,000,000,000,00
75075075200765 674,0057 568,350,0057 568,3557 568,350,000,000,000,000,000,000,00
750750757783265 674,0057 568,350,0057 568,3557 568,350,000,000,000,000,000,000,00
7517510120103 331,003 331,000,003 331,003 331,000,000,000,000,000,000,000,00
75175101778623 331,003 331,000,003 331,003 331,000,000,000,000,000,000,000,00
75675601035034 400,00166 228,590,0034 764,6834 764,68133 052,19133 052,191 588,280,000,000,000,00
756756010890100,00558,170,00558,17558,170,000,000,000,000,000,000,00
756756017759734 500,00166 786,760,0035 322,8535 322,85133 052,19133 052,191 588,280,000,000,000,00
7567561503108 096 103,008 710 136,550,008 284 655,538 284 655,53427 112,94427 112,941 631,921 883 617,71697 640,8453 076,000,00
75675615032024 900,0023 661,960,0022 846,8022 846,80853,00853,0037,8414 199,000,000,000,00
756756150330113 000,00109 786,700,00109 788,00109 788,000,000,001,300,000,000,000,00
756756150340217 500,00276 982,500,00239 578,90239 578,9037 516,6037 516,60113,00245 444,584 080,000,000,00
75675615050045 569,0023 684,000,0023 773,0023 773,000,000,0089,000,000,000,000,00
756756150690250,00343,200,00343,20343,200,000,000,000,000,000,000,00
756756150890100,003,000,003,003,000,000,000,000,000,000,000,00
75675615091057 000,00184 883,850,0068 158,8568 158,85116 725,000,000,000,000,002 601,000,00
7567561526802 370,002 370,000,002 370,002 370,000,000,000,000,000,000,000,00
75675615833418 556 792,009 331 851,760,008 751 517,288 751 517,28582 207,54465 482,541 873,062 143 261,29701 720,8455 677,000,00
7567561603104 380 000,006 287 834,7828 332,804 563 044,384 563 044,381 701 931,151 701 340,415 473,551 655 122,000,008 443,4426 810,80
756756160320104 900,00146 601,4842,00105 095,13105 095,1345 014,9544 978,953 550,6057 528,000,00119,000,00
7567561603304 580,007 304,306,004 972,724 972,722 397,582 397,5872,000,000,000,000,00
756756160340367 000,00477 286,690,00382 393,50382 393,5095 269,5995 269,59376,40329 421,000,000,000,00
756756160360125 000,00174 273,300,00107 635,90107 635,9066 637,4057 965,400,000,000,000,000,00
75675616043012 000,006 827,000,006 827,006 827,000,000,000,000,000,000,000,00
7567561605001 482 000,001 129 326,100,001 110 201,481 110 201,4824 056,0024 056,004 931,380,000,000,000,00
75675616069011 500,0011 134,300,0011 134,3011 134,300,000,000,000,000,000,000,00
756756160890500,002 030,710,002 030,712 030,710,000,000,000,000,000,000,00
756756160910106 000,00594 054,601 825,00111 621,60111 621,60480 608,000,000,000,000,008 965,003 116,40
75675616814526 593 480,008 836 673,2630 205,806 404 956,726 404 956,722 415 914,671 926 007,9314 403,932 042 071,000,0017 527,4429 927,20
75675618041050 000,0054 333,000,0054 333,0054 333,000,000,000,000,000,000,000,00
756756180480280 000,00321 211,290,00321 211,29321 211,290,000,000,000,000,000,000,00
7567561804901 580 000,001 654 995,630,001 259 418,391 259 418,39406 152,04163 415,1810 574,800,000,000,000,00
756756180690500,00466,800,00466,80466,800,000,000,000,000,000,000,00
75675618092010 000,0048 827,700,0011 102,8511 102,8537 724,8537 724,850,000,000,000,000,00
75675618793641 920 500,002 079 834,420,001 646 532,331 646 532,33443 876,89201 140,0310 574,800,000,000,000,00
75675619046011 500,0011 451,600,0011 451,6011 451,600,000,000,000,000,000,000,00
756756197683511 500,0011 451,600,0011 451,6011 451,600,000,000,000,000,000,000,00
75675621001018 391 062,0017 720 773,000,0017 720 773,0017 720 773,000,000,000,000,000,000,000,00
756756210020631 155,001 105 855,030,001 105 912,701 105 912,700,000,0057,670,000,000,000,00
756756217640719 022 217,0018 826 628,030,0018 826 685,7018 826 685,700,000,0057,670,000,000,000,00
75875801292014 836 776,0014 836 776,000,0014 836 776,0014 836 776,000,000,000,000,000,000,000,00
758758017947914 836 776,0014 836 776,000,0014 836 776,0014 836 776,000,000,000,000,000,000,000,00
7587581409203 000,002 944,970,002 944,972 944,970,000,000,000,000,000,000,00
75875814774923 000,002 944,970,002 944,972 944,970,000,000,000,000,000,000,00
758758312920123 132,00123 132,000,00123 132,00123 132,000,000,000,000,000,000,000,00
7587583179509123 132,00123 132,000,00123 132,00123 132,000,000,000,000,000,000,000,00
80180101069030 600,0032 332,140,0031 811,7031 811,70520,440,000,000,000,000,000,00
80180101075025 400,0025 468,060,0025 450,6625 450,6617,400,000,000,000,000,000,00
801801010920110,00131,020,00131,02131,020,000,000,000,000,000,000,00
8018010109702 650,005 428,060,004 521,544 521,54906,520,000,000,000,000,000,00
801801016337766 063,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010190569824 823,0063 359,280,0061 914,9261 914,921 444,360,000,000,000,000,000,00
80180103203072 036,0072 036,000,0072 036,0072 036,000,000,000,000,000,000,000,00
801801038293472 036,0072 036,000,0072 036,0072 036,000,000,000,000,000,000,000,00
801801040690251 000,00239 208,010,00238 539,51238 539,51668,500,000,000,000,000,000,00
80180104075016 000,0016 062,140,0016 062,1416 062,140,000,000,000,000,000,000,00
80180104092050,0069,570,0069,5769,570,000,000,000,000,000,000,00
80180104097025 784,0035 287,750,0035 287,7535 287,750,000,000,000,000,000,000,00
801801042030158 976,00158 976,000,00158 976,00158 976,000,000,000,000,000,000,000,00
80180104231052 016,0051 982,420,0051 982,4251 982,420,000,000,000,000,000,000,00
8018010488575503 826,00501 585,890,00500 917,39500 917,39668,500,000,000,000,000,000,00
801801100690300,00104,000,00104,00104,000,000,000,000,000,000,000,00
80180110092035,0051,660,0051,6651,660,000,000,000,000,000,000,00
8018011009270,008,770,008,778,770,000,000,000,000,000,000,00
8018011009701 500,00773,810,00773,81773,810,000,000,000,000,000,000,00
80180110200116 720,0016 720,400,0016 720,4016 720,400,000,000,000,000,000,000,00
801801108641918 555,0017 658,640,0017 658,6417 658,640,000,000,000,000,000,000,00
8018011308305 000,0017 666,350,0015 660,8515 660,852 005,500,000,000,000,000,000,00
80180113817445 000,0017 666,350,0015 660,8515 660,852 005,500,000,000,000,000,000,00
8018011406900,00150,000,00150,00150,000,000,000,000,000,000,000,00
8018011407502 000,001 670,000,001 670,001 670,000,000,000,000,000,000,000,00
801801140920100,0033,350,0033,3533,350,000,000,000,000,000,000,00
8018011409702 000,0019 012,530,0019 012,5319 012,530,000,000,000,000,000,000,00
80180114842454 100,0020 865,880,0020 865,8820 865,880,000,000,000,000,000,000,00
801801480830295 000,00256 626,630,00255 481,63255 481,631 145,000,000,000,000,000,000,00
80180148092020,0027,570,0027,5727,570,000,000,000,000,000,000,00
8018014882699295 020,00256 654,200,00255 509,20255 509,201 145,000,000,000,000,000,000,00
801801952030158 629,00158 628,770,00158 628,77158 628,770,000,000,000,000,000,000,00
8018019583026158 629,00158 628,770,00158 628,77158 628,770,000,000,000,000,000,000,00
851851540970450,001 162,500,001 162,501 162,500,000,000,000,000,000,000,00
8518515486975450,001 162,500,001 162,501 162,500,000,000,000,000,000,000,00
8518519520102 154,002 154,000,002 154,002 154,000,000,000,000,000,000,000,00
85185195880562 154,002 154,000,002 154,002 154,000,000,000,000,000,000,000,00
8528520309703 436,002 816,300,002 816,302 816,300,000,000,000,000,000,000,00
852852032010361 846,00361 846,000,00361 846,00361 846,000,000,000,000,000,000,000,00
8528520389035365 282,00364 662,300,00364 662,30364 662,300,000,000,000,000,000,000,00
85285206203012 602,0012 601,750,0012 601,7512 601,750,000,000,000,000,000,000,00
852852068808812 602,0012 601,750,0012 601,7512 601,750,000,000,000,000,000,000,00
8528521220104 102 690,004 102 670,760,004 102 670,764 102 670,760,000,000,000,000,000,000,00
85285212236043 000,001 146 382,050,0037 923,6537 923,651 108 458,401 108 458,400,000,000,000,000,00
85285212904344 145 690,005 249 052,810,004 140 594,414 140 594,411 108 458,401 108 458,400,000,000,000,000,00
8528521320109 400,009 281,310,009 281,319 281,310,000,000,000,000,000,000,00
8528521320309 310,009 307,270,009 307,279 307,270,000,000,000,000,000,000,00
852852139010518 710,0018 588,580,0018 588,5818 588,580,000,000,000,000,000,000,00
8528521409000,0061,000,000,000,0061,0061,000,000,000,000,000,00
85285214203033 030,0033 029,820,0033 029,8233 029,820,000,000,000,000,000,000,00
852852142910500,002 597,000,001 462,001 462,001 135,001 135,000,000,000,000,000,00
852852149190633 530,0035 687,820,0034 491,8234 491,821 196,001 196,000,000,000,000,000,00
852852162030103 167,00101 330,230,00101 330,23101 330,230,000,000,000,000,000,000,00
8528521688098103 167,00101 330,230,00101 330,23101 330,230,000,000,000,000,000,000,00
852852190970500,00344,140,00344,14344,140,000,000,000,000,000,000,00
852852192030283 075,00283 073,560,00283 073,56283 073,560,000,000,000,000,000,000,00
8528521989071283 575,00283 417,700,00283 417,70283 417,700,000,000,000,000,000,000,00
8528522809000,008,000,008,008,000,000,000,000,000,000,000,00
8528522809702 000,003 534,310,003 475,033 475,0359,280,000,000,000,000,000,00
85285228201031 848,0031 534,470,0031 534,4731 534,470,000,000,000,000,000,000,00
852852288996033 848,0035 076,780,0035 017,5035 017,5059,280,000,000,000,000,000,00
8528529509602 933,002 932,770,002 932,772 932,770,000,000,000,000,000,000,00
852852950970500,003 603,230,003 603,233 603,230,000,000,000,000,000,000,00
85285295201082 806,0082 775,000,0082 775,0082 775,000,000,000,000,000,000,000,00
852852952030259 000,00258 995,610,00258 995,61258 995,610,000,000,000,000,000,000,00
852852952910200,00410,350,00410,35410,350,000,000,000,000,000,000,00
8528529595027345 439,00348 716,960,00348 716,96348 716,960,000,000,000,000,000,000,00
853853050690165 000,00100 327,960,0098 499,4698 499,461 828,500,000,000,000,000,000,00
853853050830110 000,0059 988,810,0058 808,4658 808,461 180,350,000,000,000,000,000,00
85385305092030,0059,290,0059,2959,290,000,000,000,000,000,000,00
853853050970150,00133,000,00133,00133,000,000,000,000,000,000,000,00
853853052007542 259,00246 031,110,00246 031,11246 031,110,000,000,000,000,000,000,00
85385305203083 111,0083 111,000,0083 111,0083 111,000,000,000,000,000,000,000,00
8538530593605900 550,00489 651,170,00486 642,32486 642,323 008,850,000,000,000,000,000,00
8538531109204,003,620,003,623,620,000,000,000,000,000,000,00
85385311291018,0017,530,0017,5317,530,000,000,000,000,000,000,00
853853118999422,0021,150,0021,1521,150,000,000,000,000,000,000,00
85385395200795 408,0076 997,670,0076 997,6776 997,670,000,000,000,000,000,000,00
8538539520095 051,004 077,700,004 077,704 077,700,000,000,000,000,000,000,00
8538539590264100 459,0081 075,370,0081 075,3781 075,370,000,000,000,000,000,000,00
85485415203061 865,0061 025,420,0061 025,4261 025,420,000,000,000,000,000,000,00
85485415204038 145,0038 145,000,0038 145,0038 145,000,000,000,000,000,000,000,00
8548541590339100 010,0099 170,420,0099 170,4299 170,420,000,000,000,000,000,000,00
9009000163372 277 826,002 277 625,820,002 277 625,822 277 625,820,000,000,000,000,000,000,00
90090001972382 277 826,002 277 625,820,002 277 625,822 277 625,820,000,000,000,000,000,000,00
90090019069088 000,0036 353,820,0036 353,8236 353,820,000,000,000,000,000,000,00
90090019246010 000,0010 000,000,0010 000,0010 000,000,000,000,000,000,000,000,00
900900199406998 000,0046 353,820,0046 353,8246 353,820,000,000,000,000,000,000,00
9219210923201 000,001 000,000,001 000,001 000,000,000,000,000,000,000,000,00
92192109291040 500,0040 499,940,0040 499,9440 499,940,000,000,000,000,000,000,00
921921096337249 488,00249 488,380,00249 488,38249 488,380,000,000,000,000,000,000,00
92192109104597290 988,00290 988,320,00290 988,32290 988,320,000,000,000,000,000,000,00
926926016337210 000,00210 000,000,00210 000,00210 000,000,000,000,000,000,000,000,00
9269260199864210 000,00210 000,000,00210 000,00210 000,000,000,000,000,000,000,000,00
92692605291085,0085,000,0085,0085,000,000,000,000,000,000,000,00
926926059644185,0085,000,0085,0085,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział01065 127,0065 126,720,0065 126,7265 126,720,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział600267 777,00264 476,980,00264 476,98264 476,980,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział700843 785,001 221 889,580,00876 558,82876 558,82346 079,12136 668,17748,360,000,000,000,00
Razem dział710700,00700,000,00700,00700,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział720211 103,00211 101,900,00211 101,90211 101,900,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7502 266 904,002 259 168,960,002 259 168,962 259 168,960,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7513 331,003 331,000,003 331,003 331,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział75636 138 989,0039 253 225,8330 205,8035 676 466,4835 676 466,483 575 051,292 725 682,6928 497,744 185 332,29701 720,8473 204,4429 927,20
Razem dział75814 962 908,0014 962 852,970,0014 962 852,9714 962 852,970,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział8011 881 989,001 108 455,010,001 103 191,651 103 191,655 263,360,000,000,000,000,000,00
Razem dział8512 604,003 316,500,003 316,503 316,500,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział8525 341 843,006 449 134,930,005 339 421,255 339 421,251 109 713,681 109 654,400,000,000,000,000,00
Razem dział8531 001 031,00570 747,690,00567 738,84567 738,843 008,850,000,000,000,000,000,00
Razem dział854100 010,0099 170,420,0099 170,4299 170,420,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział9002 375 826,002 323 979,640,002 323 979,642 323 979,640,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział921290 988,00290 988,320,00290 988,32290 988,320,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział926210 085,00210 085,000,00210 085,00210 085,000,000,000,000,000,000,000,00
RAZEM65 965 000,0069 297 751,4530 205,8064 257 675,4564 257 675,455 039 116,303 972 005,2629 246,104 185 332,29701 720,8473 204,4429 927,20
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27s
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta naprawach powiatu

Główny księgowy / Skarbnik

telefon
2014-02-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-28s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
000531430
Rb-28s MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.POWIATGMINATYP GM.ZWIĄZEK JSTTYP ZW.
0403012  
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)ZaangażowanieWydatki wykonaneZobowiązania wg stanu na koniec okr. spraw. Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego2)Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2) (art. 263 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
ogółemw tym wymagalne:
powstałe w latach ubiegłychpowstałe w roku bieżącym
1234567891011
0100100928305 000,000,000,000,000,000,000,000,00
0100100938495 000,000,000,000,000,000,000,000,00
0100103028502 598,002 560,532 560,530,000,000,000,000,00
0100103038902 598,002 560,532 560,530,000,000,000,000,00
010010954110143,00142,28142,280,000,000,000,000,00
01001095412021,0020,2820,280,000,000,000,000,00
010010954170828,00827,66827,660,000,000,000,000,00
010010954210104,00104,00104,000,000,000,000,000,00
0100109542707 000,006 930,006 930,000,000,000,000,000,00
010010954300145,00144,05144,050,000,000,000,000,00
01001095443061 913,0061 913,2461 913,240,000,000,000,000,00
010010953071570 154,0070 081,5170 081,510,000,000,000,000,00
6006001145203 132,003 131,203 131,200,000,000,000,000,00
60060011651313 132,003 131,203 131,200,000,000,000,000,00
60060013452035 397,0035 397,0035 397,000,000,000,000,000,00
600600136513335 397,0035 397,0035 397,000,000,000,000,000,00
6006001445201 093,001 093,001 093,000,000,000,000,000,00
600600146620400 000,00400 000,00400 000,000,000,000,000,000,00
6006001471754401 093,00401 093,00401 093,000,000,000,000,000,00
600600164210226 008,00225 868,99225 868,997 864,610,000,000,000,00
600600164270191 043,00191 042,63191 042,630,000,000,000,000,00
6006001643001 788 478,001 788 183,981 788 183,9813 335,040,000,000,000,00
60060016605010 509 128,009 747 653,559 747 653,556 016 655,210,000,000,00268 498,00
600600166060474 165,00474 165,00474 165,000,000,000,000,000,00
600600168550613 188 822,0012 426 914,1512 426 914,156 037 854,860,000,000,00268 498,00
600600952310504 388,00504 387,91504 387,910,000,000,000,000,00
6006009563005504 388,00504 387,91504 387,910,000,000,000,000,00
700700054260150,00135,14135,140,000,000,000,000,00
70070005427055 000,0012 329,5612 329,560,000,000,000,000,00
700700054300112 996,00110 838,16110 838,163 136,500,000,000,000,00
7007000544802 301,002 301,002 301,000,000,000,000,000,00
700700054500852,00852,00852,000,000,000,000,000,00
7007000545209 140,009 139,519 139,510,000,000,000,000,00
7007000545901 361 756,001 346 612,611 346 612,6116 645,000,000,000,000,00
700700054600592 463,00592 462,20592 462,20513 508,000,000,000,000,00
700700056060242 146,00242 145,26242 145,26111 251,300,000,000,000,00
700700051122852 376 804,002 316 815,442 316 815,44644 540,800,000,000,000,00
7107100441702 000,002 000,002 000,000,000,000,000,000,00
710710044300142 040,00142 038,17142 038,178 399,080,000,000,000,00
7107100480184144 040,00144 038,17144 038,178 399,080,000,000,000,00
71071014430045 960,0036 518,7036 518,7056,000,000,000,000,00
710710147602445 960,0036 518,7036 518,7056,000,000,000,000,00
710710354110143,00141,86141,860,000,000,000,000,00
710710354170826,00825,22825,220,000,000,000,000,00
710710354210400,00315,00315,000,000,000,000,000,00
710710354300191,00180,00180,000,000,000,000,000,00
71071035885351 560,001 462,081 462,080,000,000,000,000,00
72072095421060 000,0054 749,0454 749,040,000,000,000,000,00
72072095430070 000,0065 598,6765 598,67184,500,000,000,000,00
72072095605711 263,0011 262,5011 262,500,000,000,000,000,00
7207209560591 988,001 987,501 987,500,000,000,000,000,00
7207209593441143 251,00133 597,71133 597,71184,500,000,000,000,00
750750113020300,00300,00300,000,000,000,000,000,00
750750114010171 856,00171 855,55171 855,550,000,000,000,000,00
75075011404013 910,0013 909,3413 909,3413 274,820,000,000,000,00
75075011411034 055,0034 034,1534 034,152 281,950,000,000,000,00
7507501141204 100,004 061,874 061,87325,240,000,000,000,00
750750114140580,00579,63579,630,000,000,000,000,00
7507501141703 601,003 600,003 600,000,000,000,000,000,00
7507501142107 289,006 888,426 888,42120,000,000,000,000,00
750750114280266,00266,00266,000,000,000,000,000,00
7507501143002 000,001 948,961 948,960,000,000,000,000,00
750750114370706,00500,00500,000,000,000,000,000,00
7507501144103 890,003 873,283 873,280,000,000,000,000,00
7507501144403 282,003 281,793 281,790,000,000,000,000,00
7507501147001 429,001 428,151 428,150,000,000,000,000,00
75075011134081247 264,00246 527,14246 527,1416 002,010,000,000,000,00
75075020271038 877,0038 794,3538 794,350,000,000,000,000,00
750750207848038 877,0038 794,3538 794,350,000,000,000,000,00
750750223030189 070,00189 068,35189 068,350,000,000,000,000,00
7507502242104 230,003 738,883 738,880,000,000,000,000,00
7507502243003 500,001 586,381 586,380,000,000,000,000,00
7507502287312196 800,00194 393,61194 393,610,000,000,000,000,00
7507502330205 000,003 534,003 534,000,000,000,000,000,00
7507502340102 726 700,002 719 126,802 719 126,800,000,000,000,000,00
750750234040194 459,00194 458,37194 458,37211 325,490,000,000,000,00
750750234110509 600,00509 076,93509 076,9336 326,860,000,000,000,00
75075023412065 399,0061 201,9061 201,904 245,370,000,000,000,00
75075023414010 168,0010 167,3910 167,390,000,000,000,000,00
750750234170120 961,00102 643,78102 643,780,000,000,000,000,00
750750234210170 024,00162 054,32162 054,32918,820,000,000,000,00
75075023426087 000,0076 539,2076 539,201 861,450,000,000,000,00
7507502342803 284,003 214,503 214,500,000,000,000,000,00
750750234300423 832,00413 952,94413 952,9410 276,610,000,000,000,00
75075023436028 591,0027 676,6327 676,630,000,000,000,000,00
75075023437013 170,0012 031,8212 031,82446,200,000,000,000,00
750750234400100 302,0093 064,5693 064,564 305,000,000,000,000,00
75075023441058 000,0057 481,0857 481,080,000,000,000,000,00
75075023443063 980,0063 970,2263 970,220,000,000,000,000,00
75075023444061 443,0061 442,3961 442,390,000,000,000,000,00
7507502344802 161,001 771,211 771,210,000,000,000,000,00
75075023461059 138,0057 803,9357 803,930,000,000,000,000,00
75075023470031 000,0030 168,4230 168,420,000,000,000,000,00
750750231606334 734 212,004 661 380,394 661 380,39269 705,800,000,000,000,00
750750754117196,00195,40195,400,000,000,000,000,00
75075075411935,0034,4934,490,000,000,000,000,00
75075075412728,0027,8527,850,000,000,000,000,00
7507507541295,004,924,920,000,000,000,000,00
7507507541771 137,001 136,741 136,740,000,000,000,000,00
750750754179201,00200,62200,620,000,000,000,000,00
75075075421025 000,0018 136,9918 136,990,000,000,000,000,00
75075075430050 000,0049 098,5649 098,560,000,000,000,000,00
75075075430744 835,0044 834,1044 834,100,000,000,000,000,00
7507507543097 912,007 911,907 911,900,000,000,000,000,00
75075075117799129 349,00121 581,57121 581,570,000,000,000,000,00
75075095303084 969,0084 968,1284 968,120,000,000,000,000,00
75075095401054 183,0031 842,8131 842,810,000,000,000,000,00
7507509540402 237,002 236,452 236,455 051,600,000,000,000,00
75075095410027 006,0027 005,3027 005,300,000,000,000,000,00
75075095411013 000,006 785,646 785,64693,280,000,000,000,00
7507509541202 000,001 363,661 363,6635,800,000,000,000,00
750750954140320,00318,98318,980,000,000,000,000,00
75075095417019 504,0019 439,1019 439,100,000,000,000,000,00
75075095421036 140,0036 138,6636 138,660,000,000,000,000,00
7507509542601 200,00908,87908,870,000,000,000,000,00
750750954280551,00551,00551,000,000,000,000,000,00
75075095430027 513,0027 288,4227 288,421 072,440,000,000,000,00
750750954410100,0099,0799,070,000,000,000,000,00
7507509544405 473,005 469,655 469,650,000,000,000,000,00
750750954700296,00295,00295,000,000,000,000,000,00
7507509560604 998,004 998,004 998,000,000,000,000,000,00
75075095144225279 490,00249 708,73249 708,736 853,120,000,000,000,00
751751014110430,00430,00430,000,000,000,000,000,00
75175101412061,0061,0061,000,000,000,000,000,00
7517510141702 500,002 500,002 500,000,000,000,000,000,00
751751014210160,00160,00160,000,000,000,000,000,00
751751014300180,00180,00180,000,000,000,000,000,00
75175101967623 331,003 331,003 331,000,000,000,000,000,00
75475412303013 217,0013 216,2513 216,250,000,000,000,000,00
7547541241701 300,001 300,001 300,000,000,000,000,000,00
75475412421011 812,0011 037,9211 037,920,000,000,000,000,00
754754124260600,00560,40560,400,000,000,000,000,00
7547541242802 384,002 384,002 384,000,000,000,000,000,00
75475412430012 403,0010 796,1010 796,100,000,000,000,000,00
7547541243701 070,00857,29857,290,000,000,000,000,00
7547541244303 614,003 614,003 614,000,000,000,000,000,00
7547541210921646 400,0043 765,9643 765,960,000,000,000,000,00
7547542143003 000,003 000,003 000,000,000,000,000,000,00
75475421804753 000,003 000,003 000,000,000,000,000,000,00
7577570281101 746 000,001 745 972,711 745 972,710,000,000,000,000,00
75775702845691 746 000,001 745 972,711 745 972,710,000,000,000,000,00
758758184810136 691,000,000,000,000,000,000,000,00
7587581881386136 691,000,000,000,000,000,000,000,00
801801013020501 425,00500 566,11500 566,1111 687,250,000,000,000,00
8018010140105 573 938,005 572 322,785 572 322,78134 410,160,000,000,000,00
801801014040402 005,00402 003,17402 003,17435 638,400,000,000,000,00
8018010141101 055 316,001 052 476,891 052 476,89154 796,620,000,000,000,00
801801014120134 100,00130 917,31130 917,3119 710,780,000,000,000,00
80180101417092 915,0092 454,1692 454,163 603,220,000,000,000,00
8018010142101 024 489,001 023 055,781 023 055,783 837,210,000,000,000,00
8018010142203 100,002 072,242 072,240,000,000,000,000,00
80180101424049 800,0047 351,3647 351,360,000,000,000,000,00
801801014260443 100,00441 908,47441 908,4733 115,130,000,000,000,00
801801014270175 000,00174 882,75174 882,751 033,200,000,000,000,00
8018010142804 200,003 139,003 139,00684,000,000,000,000,00
8018010143001 026 880,001 026 641,781 026 641,7812 949,540,000,000,000,00
8018010143508 170,005 849,195 849,190,000,000,000,000,00
80180101436014 940,0014 654,0114 654,010,000,000,000,000,00
8018010143709 160,008 067,858 067,850,000,000,000,000,00
80180101441033 150,0029 930,3229 930,32219,000,000,000,000,00
80180101443016 080,0015 571,6415 571,640,000,000,000,000,00
801801014440392 931,00392 931,00392 931,000,000,000,000,000,00
8018010147001 900,001 162,501 162,500,000,000,000,000,00
801801016050182 015,00181 862,01181 862,010,000,000,000,000,00
8018010117126211 144 614,0011 119 820,3211 119 820,32811 684,510,000,000,000,00
80180103302044 305,0039 883,2039 883,201 117,730,000,000,000,00
801801034010520 300,00496 880,52496 880,5213 580,070,000,000,000,00
80180103404032 168,0032 165,8132 165,8138 202,450,000,000,000,00
801801034110100 700,0091 316,6891 316,6814 877,770,000,000,000,00
80180103412013 620,0010 480,0010 480,001 656,640,000,000,000,00
80180103421013 200,0011 049,6011 049,600,000,000,000,000,00
8018010342406 200,006 073,306 073,300,000,000,000,000,00
80180103444033 727,0033 727,0033 727,000,000,000,000,000,00
80180103113094764 220,00721 576,11721 576,1169 434,660,000,000,000,00
8018010423101 450 000,001 360 120,521 360 120,5220 236,840,000,000,000,00
801801042540973 880,00927 309,93927 309,930,000,000,000,000,00
80180104291713 331,0013 330,6813 330,680,000,000,000,000,00
801801043020125 000,00116 133,66116 133,662 674,010,000,000,000,00
8018010430404 500,004 500,004 500,000,000,000,000,000,00
8018010440101 668 135,001 640 784,841 640 784,8437 518,120,000,000,000,00
801801044040125 028,00125 027,49125 027,49133 062,080,000,000,000,00
801801044110309 515,00307 091,72307 091,7246 978,210,000,000,000,00
80180104412037 110,0037 081,1937 081,195 776,100,000,000,000,00
80180104417010 000,005 740,105 740,10107,840,000,000,000,00
801801044210107 500,00106 099,94106 099,940,000,000,000,000,00
8018010442201 300,000,000,000,000,000,000,000,00
80180104424015 000,007 591,147 591,140,000,000,000,000,00
801801044260144 000,00143 422,66143 422,6615 051,680,000,000,000,00
80180104427073 000,0072 929,9072 929,900,000,000,000,000,00
8018010442802 660,001 703,151 703,1545,000,000,000,000,00
801801044300174 000,00173 115,50173 115,501 834,510,000,000,000,00
8018010443504 200,002 532,152 532,150,000,000,000,000,00
8018010443606 000,005 143,815 143,810,000,000,000,000,00
8018010443705 300,003 991,043 991,040,000,000,000,000,00
8018010444108 300,005 436,125 436,12142,000,000,000,000,00
8018010444305 000,003 532,573 532,570,000,000,000,000,00
801801044440104 096,00104 096,00104 096,000,000,000,000,000,00
8018010447001 500,001 169,001 169,000,000,000,000,000,00
801801041760225 368 355,005 167 883,115 167 883,11263 426,390,000,000,000,00
801801103020278 700,00277 761,21277 761,216 950,110,000,000,000,00
8018011040103 254 042,003 241 454,483 241 454,4879 775,910,000,000,000,00
801801104040251 231,00250 829,08250 829,08257 509,640,000,000,000,00
801801104110632 850,00631 291,81631 291,8188 455,240,000,000,000,00
801801104117172,00171,90171,900,000,000,000,000,00
80180110412079 500,0077 861,6077 861,6011 882,370,000,000,000,00
80180110412725,0024,5024,500,000,000,000,000,00
80180110417010 500,0010 210,2410 210,24200,460,000,000,000,00
8018011041772 400,002 400,002 400,000,000,000,000,000,00
801801104210135 160,00118 657,91118 657,910,000,000,000,000,00
8018011042175 503,005 503,295 503,290,000,000,000,000,00
8018011042272 751,002 751,142 751,140,000,000,000,000,00
80180110424014 000,0013 468,1813 468,180,000,000,000,000,00
801801104260307 000,00306 378,46306 378,4635 245,740,000,000,000,00
80180110427031 000,0030 606,2030 606,200,000,000,000,000,00
8018011042802 600,00692,00692,000,000,000,000,000,00
80180110430094 000,0093 559,8193 559,813 132,360,000,000,000,00
80180110430710 669,0010 668,7410 668,740,000,000,000,000,00
8018011043502 600,00703,60703,600,000,000,000,000,00
8018011043602 500,001 936,421 936,420,000,000,000,000,00
8018011043703 800,003 209,953 209,950,000,000,000,000,00
8018011044109 200,009 193,169 193,16135,000,000,000,000,00
8018011044272 384,002 384,472 384,470,000,000,000,000,00
80180110443010 690,0010 689,9510 689,950,000,000,000,000,00
801801104440180 027,00180 027,00180 027,000,000,000,000,000,00
8018011047001 000,00460,00460,000,000,000,000,000,00
801801101906005 324 304,005 282 895,105 282 895,10483 286,830,000,000,000,00
8018011330203 500,003 161,673 161,670,000,000,000,000,00
801801134010273 000,00272 943,63272 943,6311 260,860,000,000,000,00
80180113404018 814,0018 813,0718 813,0722 470,130,000,000,000,00
80180113411050 000,0049 392,2149 392,2110 596,240,000,000,000,00
8018011341205 050,005 031,015 031,01937,200,000,000,000,00
80180113417050 750,0050 526,2650 526,26515,380,000,000,000,00
801801134210290 392,00290 267,55290 267,553 000,000,000,000,000,00
8018011342603 034,002 622,772 622,770,000,000,000,000,00
801801134270150 500,00150 483,53150 483,530,000,000,000,000,00
801801134280300,00140,00140,000,000,000,000,000,00
801801134300264 800,00264 785,77264 785,772 784,500,000,000,000,00
8018011343605 000,004 762,214 762,210,000,000,000,000,00
8018011344101 400,001 005,501 005,500,000,000,000,000,00
80180113443025 100,0025 001,0025 001,000,000,000,000,000,00
8018011344408 208,008 208,008 208,000,000,000,000,000,00
8018011347002 300,00500,00500,000,000,000,000,000,00
801801136060233 208,00233 208,00233 208,000,000,000,000,000,00
801801131541041 385 356,001 380 852,181 380 852,1851 564,310,000,000,000,00
8018011430205 100,005 030,475 030,470,000,000,000,000,00
801801144010436 598,00434 334,41434 334,4112 617,470,000,000,000,00
80180114404032 835,0032 834,4632 834,4634 536,240,000,000,000,00
80180114411080 000,0079 356,4579 356,4513 899,710,000,000,000,00
8018011441209 200,009 102,829 102,821 586,820,000,000,000,00
80180114417014 500,0014 491,0014 491,00790,800,000,000,000,00
801801144210121 100,00121 098,24121 098,240,000,000,000,000,00
80180114427011 300,0011 286,7611 286,760,000,000,000,000,00
801801144280500,00209,00209,000,000,000,000,000,00
80180114430021 000,0020 971,1920 971,190,000,000,000,000,00
8018011443507 300,007 251,767 251,760,000,000,000,000,00
8018011443607 800,007 735,447 735,440,000,000,000,000,00
8018011443704 100,004 076,404 076,400,000,000,000,000,00
8018011444106 600,006 581,506 581,50172,000,000,000,000,00
8018011444301 800,001 552,001 552,000,000,000,000,000,00
80180114444011 267,0011 267,0011 267,000,000,000,000,000,00
8018011447006 100,003 636,003 636,000,000,000,000,000,00
80180114152505777 100,00770 814,90770 814,9063 603,040,000,000,000,00
80180146470056 740,0048 644,2848 644,280,000,000,000,000,00
801801468564756 740,0048 644,2848 644,280,000,000,000,000,00
801801484220295 000,00244 282,84244 282,840,000,000,000,000,00
8018014885169295 000,00244 282,84244 282,840,000,000,000,000,00
801801954300158 729,00158 628,77158 628,770,000,000,000,000,00
8018019585296158 729,00158 628,77158 628,770,000,000,000,000,00
8518512141709 800,008 299,148 299,140,000,000,000,000,00
851851214210100,00100,00100,000,000,000,000,000,00
85185121428010 000,0010 000,0010 000,000,000,000,000,000,00
851851214300100,00100,00100,000,000,000,000,000,00
8518512110293220 000,0018 499,1418 499,140,000,000,000,000,00
8518515342102 000,001 279,491 279,490,000,000,000,000,00
85185153430013 000,0010 812,0010 812,000,000,000,000,000,00
851851539451415 000,0012 091,4912 091,490,000,000,000,000,00
85185154401030 650,0030 646,4030 646,400,000,000,000,000,00
8518515440402 152,002 151,412 151,413 837,550,000,000,000,00
8518515441106 130,006 125,206 125,20670,030,000,000,000,00
8518515441201 210,001 209,721 209,7254,670,000,000,000,00
85185154417074 017,0071 570,5671 570,560,000,000,000,000,00
85185154421032 723,0028 059,1128 059,110,000,000,000,000,00
8518515442204 709,004 707,204 707,200,000,000,000,000,00
85185154426023 913,0023 912,2423 912,24873,780,000,000,000,00
85185154427010 000,009 997,999 997,990,000,000,000,000,00
851851544280116,00115,50115,500,000,000,000,000,00
85185154430054 436,0048 469,8448 469,84247,910,000,000,000,00
851851544350533,00532,42532,420,000,000,000,000,00
8518515443702 198,002 197,342 197,349,730,000,000,000,00
8518515444101 106,001 105,901 105,900,000,000,000,000,00
851851544430789,00787,90787,900,000,000,000,000,00
8518515444401 094,001 093,931 093,930,000,000,000,000,00
85185154470060,0060,0060,000,000,000,000,000,00
85185154605020 600,0020 585,3620 585,360,000,000,000,000,00
85185154164745266 436,00253 328,02253 328,025 693,670,000,000,000,00
8518519542102 154,002 154,002 154,000,000,000,000,000,00
85185195902562 154,002 154,002 154,000,000,000,000,000,00
852852024430151 108,00151 107,70151 107,700,000,000,000,000,00
8528520290484151 108,00151 107,70151 107,700,000,000,000,000,00
852852034010302 510,00302 434,45302 434,450,000,000,000,000,00
85285203404020 838,0020 834,9820 834,9823 457,090,000,000,000,00
85285203411057 787,0057 736,8457 736,844 257,110,000,000,000,00
8528520341207 584,007 550,747 550,74525,470,000,000,000,00
8528520341707 397,007 396,807 396,800,000,000,000,000,00
85285203421062 680,0062 677,8462 677,840,000,000,000,000,00
85285203422017 311,0017 309,4117 309,410,000,000,000,000,00
85285203426040 062,0040 051,4440 051,44220,890,000,000,000,00
8528520342704 398,004 397,114 397,110,000,000,000,000,00
852852034280302,00302,00302,000,000,000,000,000,00
85285203430036 784,0036 705,2036 705,200,000,000,000,000,00
852852034350533,00532,42532,420,000,000,000,000,00
852852034360310,00310,00310,000,000,000,000,000,00
8528520343702 817,002 816,162 816,165,350,000,000,000,00
8528520344102 400,002 399,322 399,320,000,000,000,000,00
85285203443021 626,0021 622,6521 622,650,000,000,000,000,00
85285203444013 613,0013 597,1713 597,170,000,000,000,000,00
8528520347001 710,001 710,001 710,000,000,000,000,000,00
85285203163105600 662,00600 384,53600 384,5328 465,910,000,000,000,00
852852054170450,00450,00450,000,000,000,000,000,00
8528520542105 677,005 677,005 677,000,000,000,000,000,00
85285205430013 701,0013 701,0013 701,000,000,000,000,000,00
852852054700600,00600,00600,000,000,000,000,000,00
8528520510343720 428,0020 428,0020 428,000,000,000,000,000,00
85285206401017 470,0017 465,7217 465,720,000,000,000,000,00
8528520640400,000,000,001 399,590,000,000,000,00
8528520641103 062,003 049,533 049,53244,360,000,000,000,00
852852064120465,00427,91427,9134,300,000,000,000,00
8528520642103 760,003 760,003 760,000,000,000,000,000,00
85285206428040,0040,0040,000,000,000,000,000,00
85285206430030,0014,6914,690,000,000,000,000,00
85285206436050,0050,0050,000,000,000,000,000,00
8528520644101 490,001 489,121 489,120,000,000,000,000,00
852852064440640,00634,48634,480,000,000,000,000,00
852852064700200,00200,00200,000,000,000,000,000,00
8528520613303827 207,0027 131,4527 131,451 678,250,000,000,000,00
852852123020287,00287,00287,000,000,000,000,000,00
8528521231103 938 367,003 938 358,753 938 358,7515 967,810,000,000,000,00
852852124010116 817,0074 290,9374 290,930,000,000,000,000,00
8528521240406 198,006 197,476 197,475 879,150,000,000,000,00
85285212411016 586,0016 567,1916 567,191 026,500,000,000,000,00
8528521241202 400,002 352,962 352,96144,040,000,000,000,00
85285212417016 542,0016 538,7516 538,750,000,000,000,000,00
85285212421014 598,0014 583,7314 583,730,000,000,000,000,00
8528521242605 300,005 291,455 291,45283,360,000,000,000,00
85285212428076,0076,0076,000,000,000,000,000,00
85285212430026 820,0026 819,2326 819,230,000,000,000,000,00
8528521243704 967,004 966,144 966,14347,760,000,000,000,00
8528521244402 188,002 187,862 187,860,000,000,000,000,00
8528521247001 218,001 218,001 218,000,000,000,000,000,00
852852121432044 152 364,004 109 735,464 109 735,4623 648,620,000,000,000,00
85285213413018 710,0018 588,5818 588,58137,290,000,000,000,00
852852139019518 710,0018 588,5818 588,58137,290,000,000,000,00
852852143110334 620,00334 618,92334 618,920,000,000,000,000,00
8528521489176334 620,00334 618,92334 618,920,000,000,000,000,00
852852153110352 000,00350 770,80350 770,800,000,000,000,000,00
8528521589177352 000,00350 770,80350 770,800,000,000,000,000,00
852852163110103 167,00101 330,23101 330,230,000,000,000,000,00
8528521689178103 167,00101 330,23101 330,230,000,000,000,000,00
8528521930201 341,001 340,131 340,130,000,000,000,000,00
852852194010837 281,00837 245,78837 245,780,000,000,000,000,00
85285219404067 017,0067 016,9367 016,9372 030,660,000,000,000,00
852852194110159 954,00159 907,82159 907,8212 576,600,000,000,000,00
85285219412022 050,0022 006,1822 006,181 599,130,000,000,000,00
8528521941708 009,008 008,108 008,100,000,000,000,000,00
85285219421045 997,0045 996,5045 996,5095,080,000,000,000,00
85285219426020 657,0020 656,0520 656,051 004,640,000,000,000,00
85285219427019 075,0019 074,6619 074,660,000,000,000,000,00
8528521942801 551,001 551,001 551,000,000,000,000,000,00
85285219430042 064,0042 054,7242 054,72412,570,000,000,000,00
852852194350724,00723,24723,240,000,000,000,000,00
852852194360100,00100,00100,000,000,000,000,000,00
85285219437012 333,0012 332,0612 332,06864,220,000,000,000,00
852852194390492,00492,00492,000,000,000,000,000,00
85285219441015 310,0015 309,0815 309,080,000,000,000,000,00
8528521944303 788,003 786,693 786,690,000,000,000,000,00
85285219444021 788,0021 787,4421 787,440,000,000,000,000,00
85285219461054,0053,3053,300,000,000,000,000,00
8528521947002 109,002 109,002 109,000,000,000,000,000,00
85285219606014 000,0013 990,0113 990,010,000,000,000,000,00
852852191769811 295 694,001 295 540,691 295 540,6988 582,900,000,000,000,00
8528522841103 316,003 315,253 315,250,000,000,000,000,00
85285228417032 984,0032 825,3332 825,330,000,000,000,000,00
852852284210513,00513,00513,000,000,000,000,000,00
85285228430020 185,0020 029,6220 029,620,000,000,000,000,00
8528522810287056 998,0056 683,2056 683,200,000,000,000,000,00
852852953110595 889,00548 011,31548 011,310,000,000,000,000,00
85285295401025 510,0025 472,9325 472,930,000,000,000,000,00
8528529540402 067,002 066,332 066,331 979,350,000,000,000,00
8528529541104 680,004 643,044 643,04345,590,000,000,000,00
852852954120644,00621,66621,6648,490,000,000,000,00
8528529541701 540,001 540,001 540,000,000,000,000,000,00
85285295421031 253,0031 250,3131 250,310,000,000,000,000,00
8528529542202 789,002 788,802 788,800,000,000,000,000,00
8528529542606 051,006 050,486 050,484,300,000,000,000,00
8528529542701 587,001 586,081 586,080,000,000,000,000,00
85285295430022 746,0022 643,0022 643,0034,310,000,000,000,00
852852954360150,00150,00150,000,000,000,000,000,00
852852954370576,00575,64575,640,000,000,000,000,00
85285295443010 469,0010 468,4510 468,450,000,000,000,000,00
8528529544402 188,002 187,862 187,860,000,000,000,000,00
85285295458012 679,0012 678,3612 678,360,000,000,000,000,00
85285295459031 419,0031 418,3131 418,310,000,000,000,000,00
8528529546105 960,005 960,005 960,000,000,000,000,000,00
85285295470050,0050,0050,000,000,000,000,000,00
8528529560509 250,009 250,009 250,000,000,000,000,000,00
85285295173097767 497,00719 412,56719 412,562 412,040,000,000,000,00
85385305231026 000,0017 640,0017 640,000,000,000,000,000,00
85385305291011 614,0011 613,3511 613,350,000,000,000,000,00
8538530530206 000,005 962,925 962,920,000,000,000,000,00
853853054010425 534,00425 372,04425 372,0416 841,310,000,000,000,00
85385305401790 000,0073 715,7673 715,760,000,000,000,000,00
85385305401961 000,0026 303,0826 303,080,000,000,000,000,00
85385305404023 844,0023 843,2823 843,2840 858,860,000,000,000,00
85385305411079 700,0079 697,4479 697,4417 881,940,000,000,000,00
85385305411733 000,0012 969,0412 969,040,000,000,000,000,00
85385305411910 651,001 836,681 836,680,000,000,000,000,00
85385305412011 751,0011 094,9711 094,972 253,750,000,000,000,00
8538530541274 700,001 630,491 630,490,000,000,000,000,00
8538530541291 901,00250,66250,660,000,000,000,000,00
85385305417066 980,0066 157,8566 157,852 229,230,000,000,000,00
85385305417759 539,0019 339,5419 339,540,000,000,000,000,00
8538530541792 000,002 000,002 000,000,000,000,000,000,00
853853054210166 400,00166 356,10166 356,100,000,000,000,000,00
853853054217146 250,0065 373,9865 373,980,000,000,000,000,00
85385305422076 949,0046 962,8746 962,870,000,000,000,000,00
85385305422728 380,000,000,000,000,000,000,000,00
85385305422912 190,006 891,306 891,300,000,000,000,000,00
85385305424014 000,0013 878,1013 878,100,000,000,000,000,00
85385305424753 750,0020 910,1420 910,140,000,000,000,000,00
85385305426012 700,0012 644,6212 644,620,000,000,000,000,00
8538530542677 000,003 595,483 595,480,000,000,000,000,00
8538530542802 721,002 706,022 706,020,000,000,000,000,00
8538530542871 800,0022,4522,450,000,000,000,000,00
853853054300151 100,00151 080,49151 080,4983,600,000,000,000,00
853853054307117 540,0048 292,2648 292,260,000,000,000,000,00
8538530543503 000,003 000,003 000,000,000,000,000,000,00
8538530543603 000,002 056,442 056,4493,560,000,000,000,00
853853054367300,00181,97181,970,000,000,000,000,00
8538530544103 000,002 946,632 946,6341,000,000,000,000,00
8538530544301 000,00956,40956,400,000,000,000,000,00
85385305444020 697,0020 697,0020 697,000,000,000,000,000,00
8538530545602 574,002 574,002 574,000,000,000,000,000,00
8538530547005 900,005 881,405 881,400,000,000,000,000,00
853853056050101 782,00101 781,41101 781,410,000,000,000,000,00
853853052446901 846 247,001 458 216,161 458 216,1680 283,250,000,000,000,00
853853112510175 000,00175 000,00175 000,000,000,000,000,000,00
8538531188674175 000,00175 000,00175 000,000,000,000,000,000,00
85385395311910 700,0010 700,0010 700,000,000,000,000,000,00
85385395401720 711,0020 710,5420 710,540,000,000,000,000,00
8538539540191 096,001 096,461 096,460,000,000,000,000,00
853853954117199,00198,99198,990,000,000,000,000,00
85385395411911,0010,5310,530,000,000,000,000,00
85385395417722 247,0022 247,2022 247,200,000,000,000,000,00
8538539541791 178,001 177,801 177,800,000,000,000,000,00
85385395421716 645,0014 655,5114 655,510,000,000,000,000,00
853853954219881,00775,87775,870,000,000,000,000,00
85385395430735 607,0019 210,7819 210,780,000,000,000,000,00
8538539543092 970,002 102,832 102,830,000,000,000,000,00
85385395131047112 245,0092 886,5192 886,510,000,000,000,000,00
85485401302068 832,0063 953,3763 953,371 826,370,000,000,000,00
854854014010646 873,00634 504,48634 504,4817 001,350,000,000,000,00
85485401404042 001,0041 999,0441 999,0453 092,640,000,000,000,00
854854014110125 518,00123 199,98123 199,9817 980,720,000,000,000,00
85485401412017 236,0015 153,1415 153,142 669,310,000,000,000,00
85485401421066 200,0065 130,4965 130,490,000,000,000,000,00
8548540142406 800,005 570,245 570,240,000,000,000,000,00
85485401444048 872,0048 872,0048 872,000,000,000,000,000,00
854854011184451 022 332,00998 382,74998 382,7492 570,390,000,000,000,00
85485415324050 500,0050 500,0050 500,000,000,000,000,000,00
854854153260129 110,00114 426,77114 426,770,000,000,000,000,00
8548541592769179 610,00164 926,77164 926,770,000,000,000,000,00
9009000141703 380,003 380,003 380,000,000,000,000,000,00
90090001426018 952,0018 918,7918 918,79115,140,000,000,000,00
9009000160501 504 618,001 504 572,421 504 572,421 989 436,800,000,000,000,00
9009000160572 099 092,000,000,000,000,000,000,000,00
900900016059300 000,00114 065,65114 065,6518 335,360,000,000,000,00
900900011174973 926 042,001 640 936,861 640 936,862 007 887,300,000,000,000,00
90090002401088 919,0088 918,9888 918,980,000,000,000,000,00
90090002411015 286,0015 285,1815 285,180,000,000,000,000,00
9009000241202 179,002 178,532 178,530,000,000,000,000,00
90090002417012 650,0012 650,0012 650,000,000,000,000,000,00
9009000242105 500,005 500,005 500,000,000,000,000,000,00
900900024300950 000,00940 410,86940 410,86169 327,670,000,000,000,00
900900021158221 074 534,001 064 943,551 064 943,55169 327,670,000,000,000,00
900900154260751 634,00584 026,48584 026,48113 743,320,000,000,000,00
900900154300352 000,00334 395,32334 395,3222 520,980,000,000,000,00
900900156050140 550,00140 463,05140 463,050,000,000,000,000,00
900900151055251 244 184,001 058 884,851 058 884,85136 264,300,000,000,000,00
90090019421064 500,0036 623,2636 623,260,000,000,000,000,00
90090019430036 500,0036 257,5036 257,500,000,000,000,000,00
9009001999429101 000,0072 880,7672 880,760,000,000,000,000,00
90090095231039 400,0039 400,0039 400,000,000,000,000,000,00
9009009541704 000,004 000,004 000,000,000,000,000,000,00
900900954300143 600,00132 990,97132 990,976 150,600,000,000,000,00
90090095605015 000,0014 987,5514 987,550,000,000,000,000,00
90090095107825202 000,00191 378,52191 378,526 150,600,000,000,000,00
921921092480993 754,00993 754,00993 754,000,000,000,000,000,00
9219210942401 000,001 000,001 000,000,000,000,000,000,00
9219210942602 500,0075,8575,85153,000,000,000,000,00
92192109104010997 254,00994 829,85994 829,85153,000,000,000,000,00
9219219541709 700,008 000,008 000,000,000,000,000,000,00
92192195421017 883,009 433,909 433,900,000,000,000,000,00
921921954260300,00208,50208,500,000,000,000,000,00
92192195430015 946,0015 700,4515 700,450,000,000,000,000,00
92192195606013 000,0012 999,8712 999,870,000,000,000,000,00
9219219511611656 829,0046 342,7246 342,720,000,000,000,000,00
9269260130201 847,001 550,581 550,580,000,000,000,000,00
926926014010149 702,00149 701,63149 701,634 294,240,000,000,000,00
92692601404011 570,0011 569,6611 569,669 537,810,000,000,000,00
92692601411037 354,0037 353,3137 353,314 470,170,000,000,000,00
9269260141204 888,004 887,314 887,31600,370,000,000,000,00
926926014170110 287,00110 286,06110 286,06408,140,000,000,000,00
92692601421079 527,0078 362,6778 362,671 073,430,000,000,000,00
92692601426053 405,0048 609,9348 609,935 078,310,000,000,000,00
9269260142701 600,001 584,631 584,63944,420,000,000,000,00
92692601428080,0080,0080,000,000,000,000,000,00
92692601430066 550,0065 614,4365 614,43259,990,000,000,000,00
9269260143608 924,008 923,688 923,680,000,000,000,000,00
9269260144108 520,008 511,198 511,19225,000,000,000,000,00
9269260144405 196,005 196,005 196,000,000,000,000,000,00
926926016057210 000,00210 000,00210 000,000,000,000,000,000,00
926926016059286 000,00280 194,79280 194,790,000,000,000,000,00
926926011636431 035 450,001 022 425,871 022 425,8726 891,880,000,000,000,00
926926052820168 500,00163 362,00163 362,000,000,000,000,000,00
9269260542105 000,000,000,000,000,000,000,000,00
92692605100561173 500,00163 362,00163 362,000,000,000,000,000,00
926926954170120,00120,00120,000,000,000,000,000,00
92692695421021 099,0020 652,5820 652,580,000,000,000,000,00
926926954260259,00258,39258,390,000,000,000,000,00
92692695430018 219,0018 218,1718 218,170,000,000,000,000,00
9269269511056139 697,0039 249,1439 249,140,000,000,000,000,00
Razem dział01077 752,0072 642,0472 642,040,000,000,000,000,00
Razem dział60014 132 832,0013 370 923,2613 370 923,266 037 854,860,000,000,00268 498,00
Razem dział7002 376 804,002 316 815,442 316 815,44644 540,800,000,000,000,00
Razem dział710191 560,00182 018,95182 018,958 455,080,000,000,000,00
Razem dział720143 251,00133 597,71133 597,71184,500,000,000,000,00
Razem dział7505 625 992,005 512 385,795 512 385,79292 560,930,000,000,000,00
Razem dział7513 331,003 331,003 331,000,000,000,000,000,00
Razem dział75449 400,0046 765,9646 765,960,000,000,000,000,00
Razem dział7571 746 000,001 745 972,711 745 972,710,000,000,000,000,00
Razem dział758136 691,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział80125 274 418,0024 895 397,6124 895 397,611 742 999,740,000,000,000,00
Razem dział851303 590,00286 072,65286 072,655 693,670,000,000,000,00
Razem dział8527 880 455,007 785 732,127 785 732,12144 925,010,000,000,000,00
Razem dział8532 133 492,001 726 102,671 726 102,6780 283,250,000,000,000,00
Razem dział8541 201 942,001 163 309,511 163 309,5192 570,390,000,000,000,00
Razem dział9006 547 760,004 029 024,544 029 024,542 319 629,870,000,000,000,00
Razem dział9211 054 083,001 041 172,571 041 172,57153,000,000,000,000,00
Razem dział9261 248 647,001 225 037,011 225 037,0126 891,880,000,000,000,00
RAZEM70 128 000,0065 536 301,5465 536 301,5411 396 742,980,000,000,00268 498,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28s
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko samorządy województw

Główny księgowy / Skarbnik

telefon
2014-02-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-30s: wersja pierwotna (100, 853, 85311)
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
000531430
Rb-30s półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013
Adresat:
Nazwa województwa 1) 2)
Nazwa powiatu / związku 1) 2)
Nazwa gminy / związku 1) 2)
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Wysyłać bez pisma przewodniego
SymboleKlasyfikacja budżetowa
woj.powiatgminatyp gm.związek jsttyp zw.samorządowego zakładu budżetowegodziałrozdział
123456789
0403012  10085385311
A.
kod pozycjiParagrafPrzychody
planwykonanie
10111213
G0830197 427,00182 391,91
G084055 340,0044 991,87
G092060,0056,97
G0970768,00767,70
G2510175 000,00174 995,09
I110 (Pokrycie amortyzacji)0,0061 386,98
K100 (Inne zwiększenia)0,000,00
HRAZEM 92334428 595,00464 590,52
K110 (Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego)-12 097,00-12 096,90
L190 Ogółem (H+K110)416 498,00452 493,62
1) niepotrzebne skreślić
2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków
3) dotyczy państwowych zakładów budżetowych
B.
kod pozycjiParagrafKoszty i inne obciążenia
planwykonanie
10111213
M4010234 120,00234 119,10
M404016 272,0016 271,58
M411048 172,0042 378,75
M4120409,00330,27
M41708 366,008 366,00
M421053 884,0048 480,91
M42206 512,006 130,62
M426011 228,0011 081,78
M4280960,00960,00
M43009 478,008 905,48
M4350600,00569,81
M4360102,0096,85
M43701 556,001 476,55
M4410194,00193,42
M44301 700,001 700,00
M444016 005,0016 004,18
M4500540,00540,00
M45303 750,00353,00
M4700650,00650,00
J100 (Środki własne zarezerwowane na inwestycje)X0,00
I100 (Odpisy amortyzacji)0,007 892,82
P100 (Inne zmniejszenia)0,000,00
NRAZEM 168074414 498,00406 501,12
P110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)0,000,00
P120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)0,000,00
P130 (Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego)2 000,0036 761,01
S190 Ogółem (N+P110+P120+P130)416 498,00443 262,13
C.
Kod pozycjiSymbolWyszczególnienieStan na początek okresu sprawozdawczegoStan na koniec okresu sprawozdawczego
1011 1213
W010Środki pieniężne (w tym środki w kasie)3 791,0544 270,73
W020Należności netto 1)58,041 487,89
W021Kwota odpisu aktualizującego należności0,000,00
W022Kwota odsetek od należnosci niezapłaconych w terminie0,000,00
W030Pozostałe środki obrotowe4 509,5813 759,89
W040Zobowiązania i inne rozliczenia20 455,5722 757,50
W041
w tym
wobec inwestycji finansowanych z:
środków własnych
0,000,00
W042
dotacji
0,000,00
W043
środków z innych źródeł
0,000,00
W070Stan środków obrotowych netto (W010+W020+W030-W040)-12 096,9036 761,01
Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązańXX
W080Należności od pracowników0,000,00
W081Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług58,041 487,89
W090Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń0,000,00
W091Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne2 246,800,00
W092
w tym z tytułu:
składek na FUS
2 168,450,00
W093
składek na Fundusz Pracy
78,350,00
W094Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług0,000,00
1) Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie
D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE
1. Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego
Kod poz.SymbolWyszczególnieniePlanWykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
1011 1213
U100Wydatki inwestycyjne0,000,00
U200Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:XX
U201
- środki z lat ubiegłych
0,000,00
U202
- dotacje celowe
0,000,00
U203
- środki własne
0,000,00
U204
- inne środki
0,000,00
U300Zobowiązania dotyczące inwestycji:XX
U301
- na początek okresu sprawozdawczego
X0,00
U302
- na koniec okresu sprawozdawczego
X0,00
U303Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycjeX0,00
2. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego
Kod poz.SymbolWyszczególnienieZa poprzedni rok budżetowyZa okres sprawozdawczy
1011 1213
Z100Podatek dochodowy od osób prawnych0,000,00
Z101Wpłata nadwyżki środków obrotowych0,000,00
Z102Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych31 788,620,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Główny księgowy / Skarbnik

telefon
2014-02-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-34s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
000531430
Rb-34s
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013
Adresat:
Nazwa województwa 1) 2)
Nazwa powiatu / związku 1) 2)
Nazwa gminy / związku 1) 2)
Symbole
woj.powiatgminatyp gm.związek jsttyp zw.
123456
0403012  
A.
Kod pozycjiDziałRozdziałParagrafDochody
planwykonanie
91011121314
G801801010580100,0050,00
G801801010690400,000,00
G80180101075081 500,0066 835,65
G80180101083060 000,0055 712,50
G801801010920150,0018,36
G80180101096031 950,0026 441,85
G80180101097014 400,0012 604,90
G8018010407502 000,000,00
G8018010408301 000,000,00
G80180104092050,001,98
G8018010409603 950,003 691,00
G8018010409701 000,000,00
G80180110075015 000,0011 970,00
G80180110083024 900,0019 016,20
G801801100920100,003,07
G8018011009602 000,00500,00
G80180110097022 000,0022 510,40
HRAZEM 1389954260 500,00219 355,91
K150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)0,000,00
L190 Ogółem (H+K150)260 500,00219 355,91
1) niepotrzebne skreślić
2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków
B.
Kod pozycjiDziałRozdziałParagrafWydatki
planwykonanie
91011121314
M8018010124000,0072,85
M8018010141102 900,001 081,85
M801801014120400,00128,20
M80180101417016 000,0010 693,00
M80180101421059 600,0051 310,72
M80180101422051 300,0048 771,34
M8018010142403 500,002 029,94
M801801014270750,000,00
M80180101430052 600,0046 275,64
M801801014410100,000,00
M8018010144301 350,001 299,72
M8018010424000,0034,82
M801801044110300,000,00
M80180104412040,000,00
M8018010441701 500,000,00
M8018010442102 500,002 364,00
M8018010442201 660,00677,64
M801801044240500,000,00
M8018010443001 500,00616,52
M8018011024000,004,52
M801801104110800,00436,63
M801801104120125,0062,23
M8018011041705 000,003 373,04
M8018011042106 000,003 794,12
M80180110422012 000,0010 754,60
M80180110430039 825,0035 473,37
M801801104430250,00101,16
NRAZEM 2293060260 500,00219 355,91
P150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)0,000,00
S190 Ogółem (N+P150)260 500,00219 355,91
C.
Kod pozycjiSymbolWyszczególnienieStan na początek okresu sprawozdawczegoStan na koniec okresu sprawozdawczego
1112 1314
W020Należności netto 1)5 380,5011 010,00
W021Kwota odpisu aktualizującego należności0,000,00
W022Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie0,000,00
W040Zobowiązania0,00171,59
1) Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-34s

Główny księgowy / Skarbnik

telefon
2014-02-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-N: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
000531430
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / samorządowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury/ państwowej instytucji filmowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji państwowej, w tym wykonawczej / państwowej osoby prawnej z wyłączeniem agencji państwowych, w tym wykonawczych / samorządowej osoby prawnej 1)
a)sprawozdanie jednostkowe b)sprawozdanie zbiorcze c)sprawozdanie łączne 1)
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.POWIATGMINATYP GM.ZWIĄZEK JSTTYP ZW.Grupaczęść budż.
0403012    
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe
Wyszczególnieniekwota należności ogółem (kol.3+15)dłużnicy krajowidłużnicy zagraniczni
ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)grupa Igrupa IIgrupy IIIgrupy IVbank centralnybankipozostałe krajowe instytucje finansoweprzedsiębiorstwa niefinansowegospodarstwa domoweinstytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowychogółem (kol. 16+17)podmioty należące do strefy europozostałe podmioty zagraniczne
1234567891011121314151617
N1papiery wartościowe (N1.1+N1.2)
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N1.1krótkoterminowe
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N1.2długoterminowe
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2pożyczki (N2.1+N2.2)
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2.1krótkoterminowe
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2.2długoterminowe
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N3gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)
3 575 410,703 575 410,700,000,000,000,000,000,003 575 410,700,000,000,000,000,000,000,00
N3.1gotówka
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N3.2depozyty na żądanie
3 575 410,703 575 410,700,000,000,000,000,000,003 575 410,700,000,000,000,000,000,000,00
N3.3depozyty terminowe
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N4należności wymagalne (N4.1+N4.2)
4 311 002,584 311 002,580,000,000,000,000,000,000,000,00480 186,753 830 815,830,000,000,000,00
N4.1z tytułu dostaw towarów i usług
14 704,2114 704,210,000,000,000,000,000,000,000,0014 704,210,000,000,000,000,00
N4.2pozostałe
4 296 298,374 296 298,370,000,000,000,000,000,000,000,00465 482,543 830 815,830,000,000,000,00
N5pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)
898 932,48898 932,48495 221,72495 103,000,00118,720,000,000,000,005 641,43398 069,330,000,000,000,00
N5.1z tytułu dostaw towarów i usług
5 641,435 641,430,000,000,000,000,000,000,000,005 641,430,000,000,000,000,00
N5.2z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.
504 401,74504 401,74495 103,00495 103,000,000,000,000,000,000,000,009 298,740,000,000,000,00
N5.3z tytułu innych niż wymienione powyżej.
388 889,31388 889,31118,720,000,00118,720,000,000,000,000,00388 770,590,000,000,000,00
B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji
Wyszczególnieniekwota należności ogółem (kol.3+8)dłużnicy
podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVpozostałe podmioty
12345678
B1należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń
0,000,000,000,000,000,000,00
B2odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń
0,000,000,000,000,000,000,00
B3wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)
0,000,000,000,000,000,000,00
B4kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)
0,000,000,000,000,000,000,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N
1) niepotrzebne skreślić

Główny księgowy / Skarbnik

telefon
2014-02-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-NDS: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
000531430
Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE1)
jednostki samorządu terytorialnego
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.POWIATGMINATYP GM.ZWIĄZEK JSTTYP ZW.
0403012  
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
WyszczególnieniePlan (po zmianach)Wykonanie od początku roku
123
A.DOCHODY (A1+A2)65 965 000,0064 257 675,45
A1.Dochody bieżące61 805 615,0060 853 433,75
A2.Dochody majątkowe4 159 385,003 404 241,70
B.WYDATKI (B1+B2)70 128 000,0065 536 301,54
B1.Wydatki bieżące53 355 197,0051 816 129,61
B2.Wydatki majątkowe16 772 803,0013 720 171,93
C.NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)-4 163 000,00-1 278 626,09
D.FINANSOWANIE (D1-D2)4 163 000,003 829 738,95
D1.Przychody ogółem
z tego:
10 404 632,0710 033 886,14
D11.kredyty i pożyczki
w tym:
8 841 632,078 479 425,63
D111.na realizację programów i projektow realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D12.spłata pożyczek udzielonych0,000,00
D13.nadwyżka z lat ubiegłych
w tym:
0,000,00
D131.srodki na pokrycie deficytu0,000,00
D14.papiery wartościowe
w tym:
0,000,00
D141.na realizację programów i projektow realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D15.obligacje jednostek samorządowych oraz z wiązków komunalych
w tym:
0,000,00
D151.na realizację programów i projektow realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D16.prywatyzacja majątku jst0,000,00
D17.inne źródła
w tym:
1 563 000,001 554 460,51
D171.środki na pokrycie deficytu1 563 000,001 554 460,51
D2.Rozchody ogółem
z tego:
6 241 632,076 204 147,19
D21.wpłaty kredytow i pożyczek
w tym:
6 241 632,076 204 147,19
D211.na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D22.pożyczki (udzielone)0,000,00
D23.wykup papierów wartościowych
w tym:
0,000,00
D231.na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D24.wykup obligacji samorządowych
w tym:
0,000,00
D241.na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D25.inne cele0,000,00
1)Niepotrzebne skreślić
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

główny księgowy
2014-02-20

(rok m-c dzień)

kierownik jednostki
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-PDP: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
000531430
Rb-PDP ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODOW PODATKOWYCH
gminy/miasta na prawach powiatu
na koniec 2013 r.
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu
Nazwa gminy
SYMBOLE
WOJ.POWIATGMINATYP GM.
0403012
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
WyszczególnienieWykonanieSkutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczySkutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy
umorzenie zaległości podatkowychrozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
123456
A1.Ogółem dochody podatkowe (A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+A11)
z tego:
33 773 584,424 185 332,29701 720,8461 638,4426 810,80
A2.udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych1)1 105 912,70
X
X
X
X
A3.udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych1)17 720 773,00
X
X
X
X
A4.podatek rolny127 941,9371 727,000,00119,000,00
A5.podatek od nieruchomości12 847 699,913 538 739,71697 640,8461 519,4426 810,80
A6.podatek leśny114 760,720,000,000,000,00
A7.podatek od środków transportowych621 972,40574 865,584 080,000,000,00
A8.podatek dochodowy od osówb fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej34 764,68
X
0,000,000,00
A9.podatek od czyności cywilnoprawnych1 133 974,48
X
0,000,000,00
A10.wpływy z opłaty skarbowej54 333,00
X
0,000,000,00
A11.wpływy z opłaty eksploatacyjnej
w tym:
11 451,60
X
0,000,000,00
A12.od przedsiębiorstwa górniczego2)0,00
X
0,000,000,00
1)miasta na prawach powiatu wykazują tylko część "gminną" udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych
2)wypałniają gminy górnicze w rozumieniu art.2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006
(Dz. U. Nr 210, poz. 2037, z 2005 r. Dz. U. 150, poz. 1250)
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-PDP

główny księgowy
2014-02-20

(rok m-c dzień)

kierownik jednostki
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-ST: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
000531430
Rb-ST roczne sprawozdanie
o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego
na koniec 2013 r.
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.POWIATGMINATYP GM.ZWIĄZEK JSTTYP ZW.
0403012
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
WyszczególnienieKwoty
I.Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego
w tym:
3 531 139,97
1.stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art. 263 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)268 498,00
2.środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym*0,00
3.środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku*1 208 584,00
Informacja o środkach na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego
1. Stan środków funduszy pomocowych2 098 892,32
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-ST

główny księgowy
2014-02-20

(rok m-c dzień)

kierownik jednostki
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-UN: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
000531430
Rb-UN ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WG WARTOŚCI KSIĘGOWEJ
jednostki samorządu terytorialnego
a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łącznie1)
na koniec 2013 r.
Adresat:
Nazwa województwa 2)
Nazwa powiatu / związku1) 2)
Nazwa gminy / zwiazku1) 2)
SYMBOLE
WOJ.2)POWIAT2)GMINA2)TYP GM.2)ZWIĄZEK JST2)TYP ZW.2)Grupa2)część budż.2)
0403012
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Wyszczególnieniekwota należności ogółem (kol.3+15)dłużnicy krajowidłużnicy zagraniczni
ogółem (kol.4+9+10+11 +12+13+14)sektor finansów publicznych ogólem (kol.5+6+7+8)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVbank centralnybankipozostałe krajowe instytucje finansoweprzedsiębiorstwa niefinansowegospodarstwa finansoweinstytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowychogółem (kol. 16+17)podmioty należące dostrefy europozostałe podmioty zagraniczne
12345678