Raport: 2014 I Kwartał
Brak dołączonych podpisów elektronicznych

Powrót do listy
I kwartał 2014r.
Sprawozdania dla jednostek:
 1. BIAŁE BŁOTA (G, w)
 2. Gminne Przedszkole Białe Błota (WRSJO)
 3. ORGAN (ORG)
 4. Publiczne Gimnazjum Białe Błota (WRSJO)
 5. Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne'a (WRSJO)
 6. Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Twardowskiego w Przyłękach (WRSJO)
 7. U.G.BIAŁE BŁOTA (JB)
 8. Zakład Aktywności Zawodowej (ZB, 100)
 9. Zespół Szkół im. Jana Pawła II (WRSJO)
Jednostka BIAŁE BŁOTA (G, w)
Dostępne wersje sprawozdania:
 1. Sprawozdanie Rb-27s, wersja pierwotna
 2. Sprawozdanie Rb-27ZZ, wersja pierwotna (85/04)
 3. Sprawozdanie Rb-28nws, wersja pierwotna
 4. Sprawozdanie Rb-28s, wersja pierwotna
 5. Sprawozdanie Rb-30s, wersja pierwotna (100, 853, 85311)
 6. Sprawozdanie Rb-34s, wersja pierwotna
 7. Sprawozdanie Rb-50D, wersja pierwotna (85/04)
 8. Sprawozdanie Rb-50W, wersja pierwotna (85/04)
 9. Sprawozdanie Rb-N, wersja pierwotna
 10. Sprawozdanie Rb-NDS, wersja pierwotna
 11. Sprawozdanie Rb-Z, wersja pierwotna
 12. Sprawozdanie Rb-ZN, wersja pierwotna (85/04)
 13. Powrót do listy jednostek
Sprawozdanie Rb-27s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
000531430
Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.POWIATGMINATYP GM.ZWIĄZEK JSTTYP ZW.
0403012  
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)
Należności 2)
(salda początkowe plus przypisy minus odpisy)
Potrącenia 2)
(art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)
Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)Dochody otrzymaneSaldo końcowe 2)Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczySkutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy 3)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
należności pozostałe do zapłatynadpłatyumorzenie zaległości podatkowychrozłożenie na raty, odłożenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
ogółemw tym
zaległości
123456789101112131415
0100109507502 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
0100109518552 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
60060016058011 683,0011 682,540,0011 682,5411 682,540,000,000,000,000,000,000,00
600600166300660 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
600600166337100 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
6006001673833771 683,0011 682,540,0011 682,5411 682,540,000,000,000,000,000,000,00
700700050470150 000,00263 299,030,0073 350,3173 350,31190 451,1369 388,05502,410,000,000,000,00
700700050750120 000,0078 092,620,0028 051,9928 051,9950 176,0749 124,17135,440,000,000,000,00
7007000507600,001 773,630,001 773,631 773,630,000,000,000,000,000,000,00
7007000507701 500 000,00473 038,750,00256 136,30256 136,30216 902,455 674,010,000,000,000,000,00
70070005092010 000,0029 640,090,001 745,371 745,3727 894,7227 894,720,000,000,000,000,00
70070005743751 780 000,00845 844,120,00361 057,60361 057,60485 424,37152 080,95637,850,000,000,000,00
710710352020700,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7107103573765700,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7207209563372 288 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
720720956339404 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
72072095854912 692 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
750750112010186 600,0053 106,000,0053 106,0053 106,000,000,000,000,000,000,000,00
7507501177771186 600,0053 106,000,0053 106,0053 106,000,000,000,000,000,000,000,00
750750230970591 881,00591 435,170,00591 435,17591 435,170,000,000,000,000,000,000,00
7507502376743591 881,00591 435,170,00591 435,17591 435,170,000,000,000,000,000,000,00
7517510120103 371,00851,000,00851,00851,000,000,000,000,000,000,000,00
75175101778623 371,00851,000,00851,00851,000,000,000,000,000,000,000,00
75675601035035 000,0042 746,130,006 130,545 892,3839 026,9939 026,992 411,400,000,000,000,00
756756010890100,0084,890,0084,8983,370,000,000,000,000,000,000,00
756756017759735 100,0042 831,020,006 215,435 975,7539 026,9939 026,992 411,400,000,000,000,00
7567561503108 465 620,009 018 686,660,002 238 009,582 238 009,586 806 489,30454 379,3725 812,22543 668,250,0012 679,360,00
75675615032017 000,0021 789,160,006 602,006 602,0015 298,00947,00110,842 425,250,000,000,00
756756150330116 000,00931,700,0025 330,0025 330,00828,00152,0025 226,300,000,000,000,00
756756150340204 000,00288 578,600,0089 904,2089 904,20198 674,4080 511,400,0060 349,052 575,000,000,00
75675615050057 000,008 378,000,008 018,006 799,00389,000,0029,000,000,000,000,00
756756150690100,00132,000,00132,00132,000,000,000,000,000,000,000,00
756756150890100,002,000,002,002,000,000,000,000,000,000,000,00
75675615091094 358,00167 472,300,0047 032,3047 032,30120 440,000,000,000,000,0014,000,00
7567561526802 350,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
75675615833418 956 528,009 505 970,420,002 415 030,082 413 811,087 142 118,70535 989,7751 178,36606 442,552 575,0012 693,360,00
7567561603104 680 000,006 137 221,7410 998,201 608 474,461 608 474,464 522 794,821 702 730,005 045,74435 456,000,000,000,00
756756160320108 000,00152 188,350,0059 061,0259 061,0298 611,7844 202,045 484,459 916,750,000,000,00
7567561603304 000,006 684,580,002 578,002 578,004 179,782 485,7873,200,000,000,000,00
756756160340320 000,00336 219,190,0092 324,1692 324,16244 454,03129 772,16559,0079 388,750,000,000,00
756756160360128 000,00100 031,400,0026 400,7024 775,7073 630,7063 382,700,000,000,000,000,00
75675616043012 000,00307,000,00307,00307,000,000,000,000,000,000,000,00
7567561605001 300 000,00374 845,620,00352 180,65350 347,6525 578,2025 578,202 913,230,000,000,000,00
75675616069012 000,004 672,800,004 672,804 672,800,000,000,000,000,000,000,00
756756160890500,00402,650,00402,65402,650,000,000,000,000,000,000,00
75675616091081 992,00511 269,190,0024 065,1924 065,19487 204,000,000,000,000,000,000,00
75675616814526 646 492,007 623 842,5210 998,202 170 466,632 167 008,635 456 453,311 968 150,8814 075,62524 761,500,000,000,00
75675618041060 000,0017 129,800,0017 129,8017 129,800,000,000,000,000,000,000,00
756756180480280 000,00157 521,210,00157 521,21157 521,210,000,000,000,000,000,000,00
7567561804903 001 880,001 132 596,550,00751 951,92751 951,92489 872,67203 283,70109 228,040,000,000,000,00
756756180690100,00264,000,00264,00264,000,000,000,000,000,000,000,00
7567561809207 573,0042 070,280,001 667,271 667,2740 403,0140 403,010,000,000,000,000,00
75675618793643 349 553,001 349 581,840,00928 534,20928 534,20530 275,68243 686,71109 228,040,000,000,000,00
75675619046023 000,0011 976,000,0011 976,0011 976,000,000,000,000,000,000,000,00
756756197683523 000,0011 976,000,0011 976,0011 976,000,000,000,000,000,000,000,00
75675621001019 105 714,004 180 879,000,004 180 879,004 180 879,000,000,000,000,000,000,000,00
756756210020794 000,00331 384,980,00331 384,98300 972,580,000,000,000,000,000,000,00
756756217640719 899 714,004 512 263,980,004 512 263,984 481 851,580,000,000,000,000,000,000,00
75875801292015 804 857,006 078 790,000,006 078 790,006 078 790,000,000,000,000,000,000,000,00
758758017947915 804 857,006 078 790,000,006 078 790,006 078 790,000,000,000,000,000,000,000,00
7587581409201 500,00147,740,00147,74147,740,000,000,000,000,000,000,00
75875814774921 500,00147,740,00147,74147,740,000,000,000,000,000,000,00
758758312920143 001,0035 751,000,0035 751,0035 751,000,000,000,000,000,000,000,00
7587583179509143 001,0035 751,000,0035 751,0035 751,000,000,000,000,000,000,000,00
80180101069031 600,007 366,530,006 826,026 826,02540,510,000,000,000,000,000,00
80180101075028 100,006 868,200,006 851,206 851,2017,000,000,000,000,000,000,00
801801010920110,000,690,000,690,690,000,000,000,000,000,000,00
8018010109702 800,001 538,520,001 214,161 214,16324,360,000,000,000,000,000,00
801801016337523 525,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010190569586 135,0015 773,940,0014 892,0714 892,07881,870,000,000,000,000,000,00
801801032030292 329,0073 080,000,0073 080,0073 080,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010382934292 329,0073 080,000,0073 080,0073 080,000,000,000,000,000,000,000,00
801801040690224 000,0036 458,220,0036 323,2236 323,22135,000,000,000,000,000,000,00
80180104075018 000,004 341,960,004 341,964 341,960,000,000,000,000,000,000,00
80180104092050,002,220,002,222,220,000,000,000,000,000,000,00
80180104097015 480,00125,000,00125,00125,000,000,000,000,000,000,000,00
801801042030547 210,00136 801,000,00136 801,00136 801,000,000,000,000,000,000,000,00
80180104231021 282,0021 282,120,0021 282,1221 282,120,000,000,000,000,000,000,00
8018010488575826 022,00199 010,520,00198 875,52198 875,52135,000,000,000,000,000,000,00
801801100690100,00370,000,00370,00370,000,000,000,000,000,000,000,00
80180110092035,000,010,000,010,010,000,000,000,000,000,000,00
801801100970800,00225,000,00225,00225,000,000,000,000,000,000,000,00
8018011083491935,00595,010,00595,01595,010,000,000,000,000,000,000,00
8018011308305 000,002 005,500,001 537,501 537,50468,000,000,000,000,000,000,00
80180113817445 000,002 005,500,001 537,501 537,50468,000,000,000,000,000,000,00
8018011407501 825,00450,000,00450,00450,000,000,000,000,000,000,000,00
80180114083040,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801140920100,000,360,000,360,360,000,000,000,000,000,000,00
8018011409701 000,0011 825,890,006 540,876 540,875 285,020,000,000,000,000,000,00
80180114843852 965,0012 276,250,006 991,236 991,235 285,020,000,000,000,000,000,00
8018014808300,001 145,000,000,000,001 145,000,000,000,000,000,000,00
80180148817790,001 145,000,000,000,001 145,000,000,000,000,000,000,00
851851540970500,0038,380,0038,3838,380,000,000,000,000,000,000,00
8518515486975500,0038,380,0038,3838,380,000,000,000,000,000,000,00
8518519520101 000,00764,000,00764,00764,000,000,000,000,000,000,000,00
85185195880561 000,00764,000,00764,00764,000,000,000,000,000,000,000,00
8528520309702 000,00319,620,00319,62319,620,000,000,000,000,000,000,00
852852032010338 800,0081 400,000,0081 400,0081 400,000,000,000,000,000,000,000,00
8528520389035340 800,0081 719,620,0081 719,6281 719,620,000,000,000,000,000,000,00
85285206203010 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
852852068808810 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521209700,008,800,008,808,800,000,000,000,000,000,000,00
8528521220103 781 100,00971 029,000,00971 029,00971 029,000,000,000,000,000,000,000,00
85285212236040 000,001 162 485,020,0011 922,7411 922,741 150 562,281 150 562,280,000,000,000,000,00
85285212914043 821 100,002 133 522,820,00982 960,54982 960,541 150 562,281 150 562,280,000,000,000,000,00
8528521320103 900,001 263,000,001 263,001 263,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521320307 400,002 707,000,002 707,002 707,000,000,000,000,000,000,000,00
852852139010511 300,003 970,000,003 970,003 970,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521409000,0093,000,000,000,0093,0093,000,000,000,000,000,00
8528521420303 460,003 460,000,003 460,003 460,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521429100,001 135,000,000,000,001 135,001 135,000,000,000,000,000,00
85285214919063 460,004 688,000,003 460,003 460,001 228,001 228,000,000,000,000,000,00
8528521520102 377,002 376,430,002 376,432 376,430,000,000,000,000,000,000,00
85285215880772 377,002 376,430,002 376,432 376,430,000,000,000,000,000,000,00
85285216203039 700,0027 904,000,0027 904,0027 904,000,000,000,000,000,000,000,00
852852168809839 700,0027 904,000,0027 904,0027 904,000,000,000,000,000,000,000,00
852852190970500,0066,000,0066,0066,000,000,000,000,000,000,000,00
852852192030257 000,0073 294,000,0073 294,0073 294,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521989071257 500,0073 360,000,0073 360,0073 360,000,000,000,000,000,000,000,00
8528522809702 000,002 038,450,00494,52494,521 543,93213,940,000,000,000,000,00
85285228201025 300,0019 448,000,0019 448,0019 448,000,000,000,000,000,000,000,00
852852288906027 300,0021 486,450,0019 942,5219 942,521 543,93213,940,000,000,000,000,00
852852950970500,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
85285295201029 132,0028 840,000,0028 840,0028 840,000,000,000,000,000,000,000,00
852852952030209 400,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
8528529529100,00104,500,00104,50104,500,000,000,000,000,000,000,00
8528529594067239 032,0028 944,500,0028 944,5028 944,500,000,000,000,000,000,000,00
853853050690130 000,0028 660,370,0027 337,3727 337,371 323,000,000,000,000,000,000,00
853853050830110 000,0018 191,500,0017 301,4017 301,40890,100,000,000,000,000,000,00
85385305092040,004,040,004,044,040,000,000,000,000,000,000,00
853853050970120,0042,000,0042,0042,000,000,000,000,000,000,000,00
853853052007600 789,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
8538530591575840 949,0046 897,910,0044 684,8144 684,812 213,100,000,000,000,000,000,00
8538531129105,004,910,004,914,910,000,000,000,000,000,000,00
85385311890745,004,910,004,914,910,000,000,000,000,000,000,00
85485415203041 738,0020 868,000,0020 868,0020 868,000,000,000,000,000,000,000,00
854854158829941 738,0020 868,000,0020 868,0020 868,000,000,000,000,000,000,000,00
9009000162977 346 823,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
900900016337350 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
900900011035357 696 823,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090019069060 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090019246022 860,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
900900199406982 860,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
926926016337200 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
9269260199864200 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
926926052910180,00179,980,00179,98179,980,000,000,000,000,000,000,00
9269260596441180,00179,980,00179,98179,980,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział0102 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział600771 683,0011 682,540,0011 682,5411 682,540,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7001 780 000,00845 844,120,00361 057,60361 057,60485 424,37152 080,95637,850,000,000,000,00
Razem dział710700,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7202 692 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział750778 481,00644 541,170,00644 541,17644 541,170,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7513 371,00851,000,00851,00851,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział75638 910 387,0023 046 465,7810 998,2010 044 486,3210 009 157,2413 167 874,682 786 854,35176 893,421 131 204,052 575,0012 693,360,00
Razem dział75815 949 358,006 114 688,740,006 114 688,746 114 688,740,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział8011 713 386,00303 886,220,00295 971,33295 971,337 914,890,000,000,000,000,000,00
Razem dział8511 500,00802,380,00802,38802,380,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział8524 752 569,002 377 971,820,001 224 637,611 224 637,611 153 334,211 152 004,220,000,000,000,000,00
Razem dział853840 954,0046 902,820,0044 689,7244 689,722 213,100,000,000,000,000,000,00
Razem dział85441 738,0020 868,000,0020 868,0020 868,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział9007 779 683,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział926200 180,00179,980,00179,98179,980,000,000,000,000,000,000,00
RAZEM76 217 990,0033 414 684,5710 998,2018 764 456,3918 729 127,3114 816 761,254 090 939,52177 531,271 131 204,052 575,0012 693,360,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27s
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta naprawach powiatu

Główny księgowy / Skarbnik

telefon
2014-04-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-27ZZ: wersja pierwotna (85/04)
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
000531430
Rb-27ZZ - kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014
Adresat:
Nazwa województwa 1)
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
WOJ.POWIATGMINATYP GM.ZWIĄZEK JSTTYP ZW.CZĘŚĆ
0403012  85/04
Klasyfikacja budżetowaPlan
Należności
(saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)
Dochody wykonaneDochody przekazaneSaldo końcowe
działrozdziałparagrafogółemw tym:należności pozostałe do zapłatynadpłaty
potrącone na rzecz jednostek samorządu terytorialnegoogółemw tym:
zaległości
1234567891011
7507501109700,00248,00248,0012,40176,700,000,000,00
750750112350600,000,000,000,000,000,000,000,00
7507501179081600,00248,00248,0012,40176,700,000,000,00
8528520309700,001 552,851 286,730,001 156,00289,71289,7123,59
8528520323501 200,000,000,000,000,000,000,000,00
85285203893751 200,001 552,851 286,730,001 156,00289,71289,7123,59
8528521209200,00799 826,067 398,210,006 872,68792 427,85792 427,850,00
8528521209700,00764 815,241 243,63621,82621,81763 571,61763 571,610,00
8528521209800,002 783 579,9339 178,0016 553,9820 106,672 744 401,932 744 401,930,00
85285212235049 300,000,000,000,000,000,000,000,00
852852129128449 300,004 348 221,2347 819,8417 175,8027 601,164 300 401,394 300 401,390,00
8528522809700,001 962,901 076,900,00740,90886,00200,000,00
8528522823502 200,000,000,000,000,000,000,000,00
85285228894002 200,001 962,901 076,900,00740,90886,00200,000,00
zbiorczo dla działu750600,00248,00248,0012,40176,700,000,000,00
zbiorczo dla działu85252 700,004 351 736,9850 183,4717 175,8029 498,064 301 577,104 300 891,1023,59
zbiorczo dla wszystkich działów53 300,004 351 984,9850 431,4717 188,2029 674,764 301 577,104 300 891,1023,59
1) niepotrzebne skreślić
DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA RB-27ZZ
A. Należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w części należnej budżetowi państwa.
Rozdział
(wg klasyfikacji budżetowej)
Należności
(z kol. 5 Rb-27ZZ w części dot. budżetu państwa)
zaległości
(z kol. 10 Rb-27ZZ w części dot. budżetu państwa)
nadpłaty
(z kol. 11 Rb-27ZZ w części dot. budżetu państwa)
1234
0,000,000,00
750111 552,85289,7123,59
85203235,600,000,00
852122 859 131,682 827 524,810,00
852281 962,90200,000,00
Razem2 862 883,032 828 014,5223,59
B. Należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w części należnej jednostkom samorządu terytorialnego na mocy odrębnych przepisów.
Rozdział
(wg klasyfikacji budżetowej)
Należności
(z kol. 5 Rb-27ZZ w części dot. budżetu jst.)
zaległości
(z kol. 10 Rb-27ZZ w części dot. budżetu jst.)
nadpłaty
(z kol. 11 Rb-27ZZ w części dot. budżetu jst.)
1234
7501112,400,000,00
852121 489 089,551 472 876,580,00
Razem1 489 101,951 472 876,580,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27ZZ

Główny księgowy / Skarbnik

telefon
2014-04-10

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-28s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
000531430
Rb-28s MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.POWIATGMINATYP GM.ZWIĄZEK JSTTYP ZW.
0403012  
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)ZaangażowanieWydatki wykonaneZobowiązania wg stanu na koniec okr. spraw. Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego2)Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2) (art. 263 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
ogółemw tym wymagalne:
powstałe w latach ubiegłychpowstałe w roku bieżącym
1234567891011
0100103028502 700,0049,2949,290,000,000,000,000,00
0100103038902 700,0049,2949,290,000,000,000,000,00
6006001145203 132,003 131,203 131,200,000,000,000,000,00
60060011651313 132,003 131,203 131,200,000,000,000,000,00
60060013452035 397,0035 397,0035 397,000,000,000,000,000,00
600600136513335 397,0035 397,0035 397,000,000,000,000,000,00
6006001427101 000,000,000,000,000,000,000,000,00
6006001445202 498,002 497,212 497,210,000,000,000,000,00
600600146620980 000,000,000,000,000,000,000,000,00
6006001474464983 498,002 497,212 497,210,000,000,000,000,00
6006001641702 500,000,000,000,000,000,000,000,00
600600164210197 500,0033 100,5132 283,79816,720,000,000,000,00
600600164270100 000,006 776,096 776,090,000,000,000,000,00
600600164300715 211,00537 122,73509 593,8727 528,860,000,000,000,00
6006001660506 835 326,006 480 313,101 190 575,247 044 520,590,000,000,000,00
600600166057100 000,000,000,000,000,000,000,000,00
600600166059300 000,000,000,000,000,000,000,000,00
60060016957328 250 537,007 057 312,431 739 228,997 072 866,170,000,000,000,00
600600952310900 000,00171 742,67171 742,670,000,000,000,000,00
6006009563005900 000,00171 742,67171 742,670,000,000,000,000,00
700700054260198,000,000,000,000,000,000,000,00
70070005427045 000,000,000,000,000,000,000,000,00
70070005430084 547,0037 709,0434 693,143 015,900,000,000,000,00
700700054430200,000,000,000,000,000,000,000,00
7007000544802 350,000,000,000,000,000,000,000,00
7007000545001 000,000,000,000,000,000,000,000,00
70070005452010 453,0010 452,0310 452,030,000,000,000,000,00
700700054590417 720,00363 145,07363 145,070,000,000,000,000,00
7007000546001 153 161,001 296 937,75996 937,750,000,000,000,000,00
700700056060111 252,00111 251,3060 000,000,000,000,000,000,00
700700051167151 825 881,001 819 495,191 465 227,993 015,900,000,000,000,00
7107100441705 000,001 000,001 000,000,000,000,000,000,00
71071004430085 000,0034 177,8934 177,890,000,000,000,000,00
710710048018490 000,0035 177,8935 177,890,000,000,000,000,00
71071014430060 000,0016 211,4016 211,400,000,000,000,000,00
710710147602460 000,0016 211,4016 211,400,000,000,000,000,00
710710354110147,000,000,000,000,000,000,000,00
710710354170850,000,000,000,000,000,000,000,00
710710354210400,000,000,000,000,000,000,000,00
710710354300203,000,000,000,000,000,000,000,00
71071035885351 600,000,000,000,000,000,000,000,00
720720954210108 000,0015 468,6214 401,961 066,660,000,000,000,00
72072095430075 000,0030 936,0728 539,122 396,950,000,000,000,00
7207209560572 288 000,0024,000,0024,000,000,000,000,00
720720956059404 000,004,230,004,230,000,000,000,00
72072095606035 000,000,000,000,000,000,000,000,00
72072095995012 910 000,0046 432,9242 941,083 491,840,000,000,000,00
750750114010180 000,00180 000,0042 683,430,000,000,000,000,00
75075011404013 275,0013 274,8213 274,820,000,000,000,000,00
75075011411033 000,0033 000,009 611,020,000,000,000,000,00
7507501141204 800,004 800,001 369,820,000,000,000,000,00
7507501141401 000,00402,25402,250,000,000,000,000,00
7507501142104 055,002 150,542 150,540,000,000,000,000,00
7507501143002 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7507501144104 500,00880,13880,130,000,000,000,000,00
7507501144403 400,000,000,000,000,000,000,000,00
75075011113541246 030,00234 507,7470 372,010,000,000,000,000,00
75075020271040 023,0010 005,0010 005,000,000,000,000,000,00
750750207848040 023,0010 005,0010 005,000,000,000,000,000,00
750750223030190 000,0047 334,1347 334,130,000,000,000,000,00
7507502242103 300,00153,73153,730,000,000,000,000,00
7507502243003 500,00850,00850,000,000,000,000,000,00
7507502287312196 800,0048 337,8648 337,860,000,000,000,000,00
7507502330202 100,001 500,001 500,000,000,000,000,000,00
7507502340102 630 400,002 630 400,00635 036,650,000,000,000,000,00
750750234040205 576,00205 575,49205 575,490,000,000,000,000,00
750750234110491 330,00490 839,03150 043,980,000,000,000,000,00
75075023412071 330,0071 330,0017 854,470,000,000,000,000,00
75075023414017 725,006 926,166 926,160,000,000,000,000,00
750750234170100 000,0055 841,8755 841,870,000,000,000,000,00
750750234210100 400,0049 021,0648 188,79832,270,000,000,000,00
75075023426085 000,0026 315,2226 315,220,000,000,000,000,00
7507502342802 500,00908,00908,000,000,000,000,000,00
750750234300186 774,00140 462,45136 451,164 011,290,000,000,000,00
75075023436027 000,008 240,287 794,82445,460,000,000,000,00
75075023437012 000,003 284,973 284,970,000,000,000,000,00
75075023440085 500,0020 715,0018 115,002 600,000,000,000,000,00
75075023441055 000,0015 384,8115 384,810,000,000,000,000,00
75075023443070 000,0030 937,3030 937,300,000,000,000,000,00
75075023444067 210,000,000,000,000,000,000,000,00
75075023461066 000,0014 278,9914 278,990,000,000,000,000,00
75075023470025 000,0011 290,0010 405,00885,000,000,000,000,00
750750231561534 300 845,003 783 250,631 384 842,688 774,020,000,000,000,00
75075075421010 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75075075430010 000,000,000,000,000,000,000,000,00
750750758433520 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75075095303095 000,0021 340,0021 340,000,000,000,000,000,00
75075095401040 000,0036 720,006 859,930,000,000,000,000,00
7507509540404 034,004 033,154 033,150,000,000,000,000,00
75075095410034 000,00682,70682,700,000,000,000,000,00
75075095411013 000,0012 074,134 422,550,000,000,000,000,00
7507509541204 000,004 000,00443,640,000,000,000,000,00
7507509541402 500,00330,59330,590,000,000,000,000,00
75075095417027 966,0027 231,6027 231,600,000,000,000,000,00
75075095421037 037,003 286,633 255,3031,330,000,000,000,00
7507509542601 200,000,000,000,000,000,000,000,00
7507509542801 200,000,000,000,000,000,000,000,00
75075095430031 600,002 679,222 679,220,000,000,000,000,00
750750954410150,0054,3354,330,000,000,000,000,00
7507509544408 500,000,000,000,000,000,000,000,00
75075095133465300 187,00112 432,3571 333,0131,330,000,000,000,00
751751014110464,00116,04116,040,000,000,000,000,00
75175101412066,0016,5416,540,000,000,000,000,00
7517510141702 700,00675,00675,000,000,000,000,000,00
751751014210141,000,000,000,000,000,000,000,00
75175101924623 371,00807,58807,580,000,000,000,000,00
7547541230308 500,00277,50277,500,000,000,000,000,00
75475412421019 000,003 715,413 715,410,000,000,000,000,00
7547541242601 000,00202,35202,350,000,000,000,000,00
7547541242802 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75475412430010 500,00983,14983,140,000,000,000,000,00
7547541243701 000,00174,08174,080,000,000,000,000,00
7547541244305 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7547541210504647 000,005 352,485 352,480,000,000,000,000,00
7577570281102 300 000,00467 380,52467 380,520,000,000,000,000,00
75775702845692 300 000,00467 380,52467 380,520,000,000,000,000,00
758758184810290 800,000,000,000,000,000,000,000,00
7587581881386290 800,000,000,000,000,000,000,000,00
801801013020573 200,00573 200,00126 732,8711 742,530,000,000,000,00
8018010140106 201 924,006 201 924,001 451 638,09134 354,390,000,000,000,00
801801014040426 985,00426 985,00426 982,950,000,000,000,000,00
8018010141101 271 994,001 271 994,00341 218,6873 805,370,000,000,000,00
801801014120181 686,00181 686,0040 608,479 953,740,000,000,000,00
801801014170124 445,00124 445,0035 995,521 997,700,000,000,000,00
801801014210580 244,00580 244,00260 012,353 837,210,000,000,000,00
80180101422010 000,0010 000,000,000,000,000,000,000,00
80180101424015 556,0015 556,004 766,000,000,000,000,000,00
801801014260234 665,00234 665,00125 208,280,000,000,000,000,00
8018010142807 600,007 600,001 488,000,000,000,000,000,00
801801014300682 465,00682 465,00247 489,221 033,200,000,000,000,00
8018010143508 170,008 170,00335,480,000,000,000,000,00
80180101436016 000,0016 000,001 635,400,000,000,000,000,00
80180101437013 000,0013 000,001 645,210,000,000,000,000,00
80180101441021 100,0021 100,004 253,5186,000,000,000,000,00
80180101443016 130,0016 130,000,000,000,000,000,000,00
801801014440388 579,00388 579,000,000,000,000,000,000,00
8018010147002 940,002 940,002 080,000,000,000,000,000,00
80180101606036 800,0036 800,000,000,000,000,000,000,00
8018010116700210 813 483,0010 813 483,003 072 090,03236 810,140,000,000,000,00
80180103302054 850,0054 850,0011 813,321 190,800,000,000,000,00
801801034010721 409,00721 409,00152 928,3814 105,070,000,000,000,00
80180103404040 740,0040 740,0040 737,580,000,000,000,000,00
801801034110143 710,00143 710,0034 167,078 591,310,000,000,000,00
80180103412020 655,0020 655,003 656,30949,340,000,000,000,00
8018010342105 861,005 861,000,000,000,000,000,000,00
8018010342405 000,005 000,000,000,000,000,000,000,00
80180103444039 835,0039 835,000,000,000,000,000,000,00
801801031130941 032 060,001 032 060,00243 302,6524 836,520,000,000,000,00
8018010423101 345 320,001 345 320,00316 627,890,000,000,000,000,00
8018010425401 713 960,001 713 960,00341 631,170,000,000,000,000,00
8018010429101 242,001 242,001 242,000,000,000,000,000,00
801801043020134 000,00134 000,0026 575,762 529,150,000,000,000,00
8018010440101 473 710,001 473 710,00405 487,9636 782,690,000,000,000,00
801801044040133 063,00133 063,00133 062,080,000,000,000,000,00
801801044110302 000,00302 000,0097 166,7721 871,550,000,000,000,00
80180104412037 000,0037 000,0011 618,382 771,890,000,000,000,00
80180104417029 000,0029 000,008 013,301 032,040,000,000,000,00
80180104421050 000,0050 000,0019 264,810,000,000,000,000,00
8018010442201 300,001 300,0017,000,000,000,000,000,00
80180104426060 000,0060 000,0051 358,170,000,000,000,000,00
8018010442802 660,002 660,00125,000,000,000,000,000,00
80180104430059 692,0059 692,0040 789,850,000,000,000,000,00
8018010443504 200,004 200,00193,590,000,000,000,000,00
8018010443605 000,005 000,001 527,330,000,000,000,000,00
8018010443705 300,005 300,00774,190,000,000,000,000,00
8018010444108 300,008 300,00880,7476,000,000,000,000,00
8018010444305 000,005 000,000,000,000,000,000,000,00
801801044440103 837,00103 837,000,000,000,000,000,000,00
8018010445603,002,042,040,000,000,000,000,00
8018010447003 000,003 000,00540,000,000,000,000,000,00
801801041690255 477 587,005 477 586,041 456 898,0365 063,320,000,000,000,00
801801103020314 500,00314 500,0070 159,866 837,170,000,000,000,00
8018011040103 653 374,003 653 374,00835 466,2780 648,660,000,000,000,00
801801104040258 118,00258 118,00257 509,640,000,000,000,000,00
801801104110710 730,00710 730,00195 401,8243 081,250,000,000,000,00
801801104120105 154,00105 154,0024 248,396 370,070,000,000,000,00
80180110417017 000,0017 000,003 260,01200,450,000,000,000,00
80180110421050 000,0050 000,009 988,710,000,000,000,000,00
8018011042404 400,004 400,00255,200,000,000,000,000,00
801801104260105 608,00105 608,00104 921,640,000,000,000,000,00
8018011042802 600,002 600,000,000,000,000,000,000,00
80180110430080 000,0080 000,0018 773,480,000,000,000,000,00
8018011043502 600,002 600,00159,120,000,000,000,000,00
8018011043602 500,002 500,00370,140,000,000,000,000,00
8018011043703 800,003 800,00714,490,000,000,000,000,00
8018011044106 000,006 000,001 850,7945,000,000,000,000,00
80180110443010 690,0010 690,000,000,000,000,000,000,00
801801104440201 676,00201 676,000,000,000,000,000,000,00
8018011047001 000,001 000,001 000,000,000,000,000,000,00
801801101567315 529 750,005 529 750,001 524 079,56137 182,600,000,000,000,00
8018011330204 000,004 000,00295,860,000,000,000,000,00
801801134010355 500,00355 500,0081 036,966 049,460,000,000,000,00
80180113404022 471,0022 471,0022 470,130,000,000,000,000,00
80180113411074 046,0074 046,0021 301,441 718,600,000,000,000,00
80180113412010 553,0010 553,001 697,29339,290,000,000,000,00
80180113417047 750,0047 750,0013 344,481 145,900,000,000,000,00
801801134210288 000,00288 000,0057 755,320,000,000,000,000,00
8018011342604 100,004 100,00801,250,000,000,000,000,00
80180113427075 029,0075 029,0050 893,360,000,000,000,000,00
801801134280300,00300,000,000,000,000,000,000,00
801801134300100 000,00100 000,0041 836,520,000,000,000,000,00
8018011343605 000,005 000,00919,830,000,000,000,000,00
8018011344101 400,001 400,00417,900,000,000,000,000,00
80180113443030 000,0030 000,003 781,000,000,000,000,000,00
8018011344408 752,008 752,000,000,000,000,000,000,00
8018011347002 300,002 300,000,000,000,000,000,000,00
801801131480441 029 201,001 029 201,00296 551,349 253,250,000,000,000,00
8018011430204 000,004 000,001 321,000,000,000,000,000,00
801801144010486 200,00486 200,00106 893,589 615,710,000,000,000,00
80180114404037 798,0037 798,0037 797,500,000,000,000,000,00
80180114411093 720,0093 720,0026 492,695 827,390,000,000,000,00
80180114412013 357,0013 357,003 086,66683,060,000,000,000,00
80180114417020 000,0020 000,003 533,50167,300,000,000,000,00
80180114421025 000,0025 000,006 244,510,000,000,000,000,00
80180114427020 664,0020 664,0020 664,000,000,000,000,000,00
801801144280500,00500,00145,000,000,000,000,000,00
80180114430025 000,0025 000,003 573,960,000,000,000,000,00
8018011443508 000,008 000,002 028,670,000,000,000,000,00
8018011443608 038,008 038,003 394,640,000,000,000,000,00
8018011443704 500,004 500,001 039,840,000,000,000,000,00
8018011444108 700,008 700,00611,2353,000,000,000,000,00
8018011444305 000,005 000,000,000,000,000,000,000,00
80180114444010 622,0010 622,000,000,000,000,000,000,00
8018011447007 000,007 000,001 809,000,000,000,000,000,00
80180114152505778 099,00778 099,00218 635,7816 346,460,000,000,000,00
80180146470023 000,0023 000,009 669,000,000,000,000,000,00
801801468564723 000,0023 000,009 669,000,000,000,000,000,00
8018019530201 900,001 900,00389,760,000,000,000,000,00
801801954010207 300,00207 300,0027 522,872 718,060,000,000,000,00
8018019540406 277,006 277,006 276,550,000,000,000,000,00
80180195411057 604,0057 604,007 203,672 530,680,000,000,000,00
8018019541208 210,008 210,00916,48323,940,000,000,000,00
80180195417090 000,0090 000,0011 169,622 118,520,000,000,000,00
80180195421080 000,0080 000,0023 833,300,000,000,000,000,00
8018019542203 000,003 000,000,000,000,000,000,000,00
80180195426045 000,0045 000,0023 148,900,000,000,000,000,00
80180195427010 000,0010 000,000,00944,420,000,000,000,00
801801954280200,00200,000,000,000,000,000,000,00
80180195430065 000,0065 000,004 196,530,000,000,000,000,00
8018019543608 000,008 000,001 936,260,000,000,000,000,00
80180195441012 123,0012 123,004 156,55105,000,000,000,000,00
8018019544305 000,005 000,000,000,000,000,000,000,00
8018019544405 196,005 196,000,000,000,000,000,000,00
80180195147646604 810,00604 810,00110 750,498 740,620,000,000,000,00
8518512141709 789,00520,73386,53134,200,000,000,000,00
851851214210111,000,000,000,000,000,000,000,00
85185121428010 000,000,000,000,000,000,000,000,00
851851214300100,00100,00100,000,000,000,000,000,00
8518512110293220 000,00620,73486,53134,200,000,000,000,00
8518515342103 000,00500,00500,000,000,000,000,000,00
8518515343007 000,002 469,992 469,990,000,000,000,000,00
851851539451410 000,002 969,992 969,990,000,000,000,000,00
85185154401032 600,0031 591,226 883,24666,730,000,000,000,00
8518515440403 840,003 838,553 837,550,000,000,000,000,00
8518515441106 500,006 428,941 867,32421,720,000,000,000,00
8518515441201 000,00827,18178,9959,180,000,000,000,00
85185154417080 400,0053 200,2011 907,87675,250,000,000,000,00
85185154421026 710,005 185,784 820,78365,000,000,000,000,00
8518515442208 450,001 088,411 088,410,000,000,000,000,00
85185154426025 000,006 453,576 453,570,000,000,000,000,00
8518515442702 000,00700,00700,000,000,000,000,000,00
851851544280200,000,000,000,000,000,000,000,00
85185154430056 500,0014 125,8512 200,851 925,000,000,000,000,00
8518515443501 000,00133,11133,110,000,000,000,000,00
8518515443704 000,00412,00412,000,000,000,000,000,00
8518515444101 500,00176,68161,6815,000,000,000,000,00
8518515444301 000,00530,95530,950,000,000,000,000,00
8518515444401 200,000,000,000,000,000,000,000,00
851851544700100,000,000,000,000,000,000,000,00
85185154605018 000,000,000,000,000,000,000,000,00
85185154164745270 000,00124 692,4451 176,324 127,880,000,000,000,00
8518519542101 000,000,000,000,000,000,000,000,00
85185195902561 000,000,000,000,000,000,000,000,00
852852024430158 000,00132 257,2834 327,470,000,000,000,000,00
8528520290484158 000,00132 257,2834 327,470,000,000,000,000,00
852852033020500,000,000,000,000,000,000,000,00
852852034010313 080,00308 369,0664 245,026 216,610,000,000,000,00
85285203404023 908,0023 877,4323 457,090,000,000,000,000,00
85285203411061 850,0060 380,1512 142,271 525,660,000,000,000,00
8528520341207 700,007 231,221 798,35160,860,000,000,000,00
8528520341705 900,003 847,003 635,32211,680,000,000,000,00
85285203421019 100,002 782,132 782,130,000,000,000,000,00
85285203422016 200,003 440,303 081,49358,810,000,000,000,00
85285203426049 100,0011 450,6611 450,660,000,000,000,000,00
852852034270950,00420,00420,000,000,000,000,000,00
852852034280400,000,000,000,000,000,000,000,00
85285203430032 700,006 858,646 858,640,000,000,000,000,00
852852034350600,00133,11133,110,000,000,000,000,00
852852034360100,000,000,000,000,000,000,000,00
8528520343703 200,00658,44658,440,000,000,000,000,00
8528520344102 500,00334,32334,320,000,000,000,000,00
85285203443026 292,006 105,686 105,680,000,000,000,000,00
85285203444011 500,000,000,000,000,000,000,000,00
8528520347001 800,00340,00340,000,000,000,000,000,00
85285203166125577 380,00436 228,14137 442,528 473,620,000,000,000,00
852852054170500,000,000,000,000,000,000,000,00
852852054210700,000,000,000,000,000,000,000,00
85285205430012 200,002 347,112 347,110,000,000,000,000,00
852852054700600,000,000,000,000,000,000,000,00
8528520510343714 000,002 347,112 347,110,000,000,000,000,00
852852063020500,000,000,000,000,000,000,000,00
85285206401028 800,0028 012,086 128,22643,860,000,000,000,00
8528520640401 400,001 399,591 399,590,000,000,000,000,00
8528520641105 300,004 932,55862,94412,080,000,000,000,00
852852064120750,00699,31121,1157,820,000,000,000,00
8528520642101 100,0058,9458,940,000,000,000,000,00
852852064300500,000,800,800,000,000,000,000,00
852852064360200,000,000,000,000,000,000,000,00
8528520644103 500,00693,58693,580,000,000,000,000,00
8528520644401 100,000,000,000,000,000,000,000,00
85285206470050,000,000,000,000,000,000,000,00
8528520613177843 200,0035 796,859 265,181 113,760,000,000,000,00
852852123020300,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521231103 667 667,002 736 538,91903 522,040,000,000,000,000,00
85285212401081 000,0072 363,4415 968,221 564,050,000,000,000,00
8528521240405 880,005 879,155 879,150,000,000,000,000,00
85285212411018 200,0014 762,483 755,351 272,460,000,000,000,00
8528521241202 500,002 062,04498,48178,550,000,000,000,00
8528521241708 000,006 401,004 237,91463,090,000,000,000,00
8528521242107 753,002 252,232 252,230,000,000,000,000,00
8528521242604 000,001 308,211 308,210,000,000,000,000,00
852852124270100,000,000,000,000,000,000,000,00
852852124280100,000,000,000,000,000,000,000,00
85285212430017 100,004 232,114 232,110,000,000,000,000,00
8528521243705 200,001 248,561 248,560,000,000,000,000,00
8528521244402 200,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521247001 000,000,000,000,000,000,000,000,00
852852121474743 821 000,002 847 048,13942 902,263 478,150,000,000,000,00
85285213413011 300,0011 300,002 814,500,000,000,000,000,00
852852139019511 300,0011 300,002 814,500,000,000,000,000,00
852852143110369 660,00243 095,6390 508,70914,160,000,000,000,00
852852144110500,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521493286370 160,00243 095,6390 508,70914,160,000,000,000,00
8528521530202 330,0031,5431,540,000,000,000,000,00
852852153110370 000,0077 400,7777 400,770,000,000,000,000,00
85285215421047,000,630,630,000,000,000,000,00
8528521596407372 377,0077 432,9477 432,940,000,000,000,000,00
85285216311039 700,0039 700,0031 238,540,000,000,000,000,00
852852168917839 700,0039 700,0031 238,540,000,000,000,000,00
8528521930205 000,000,000,000,000,000,000,000,00
852852194010875 000,00817 786,99184 432,9317 762,160,000,000,000,00
85285219404072 031,0072 030,6672 030,660,000,000,000,000,00
852852194110165 000,00154 516,6638 311,8610 199,870,000,000,000,00
85285219412023 000,0020 189,374 621,611 431,260,000,000,000,00
8528521941707 000,001 000,00748,53251,470,000,000,000,00
85285219421027 000,004 439,214 439,210,000,000,000,000,00
85285219426016 000,004 638,184 638,180,000,000,000,000,00
8528521942705 000,001 428,671 428,670,000,000,000,000,00
852852194280700,00406,00406,000,000,000,000,000,00
85285219430042 000,0010 323,2110 323,210,000,000,000,000,00
8528521943501 000,00180,81180,810,000,000,000,000,00
852852194360300,000,000,000,000,000,000,000,00
85285219437015 000,003 019,863 019,860,000,000,000,000,00
85285219441015 000,001 870,121 870,120,000,000,000,000,00
8528521944303 650,001 740,701 740,700,000,000,000,000,00
85285219444022 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521947001 469,00892,00892,000,000,000,000,000,00
8528521960609 600,000,000,000,000,000,000,000,00
852852191679811 305 750,001 094 462,44329 084,3529 644,760,000,000,000,00
8528522841102 500,002 500,00524,880,000,000,000,000,00
85285228417026 500,0026 500,008 257,761 072,240,000,000,000,00
85285228430021 300,0010 802,6010 802,600,000,000,000,000,00
852852289866050 300,0039 802,6019 585,241 072,240,000,000,000,00
852852952910261,00260,73260,730,000,000,000,000,00
852852953110413 258,00364 118,9774 151,23209,750,000,000,000,00
85285295401026 800,0025 800,015 869,28580,730,000,000,000,00
8528529540401 980,001 979,351 979,350,000,000,000,000,00
8528529541105 300,005 300,002 043,70375,390,000,000,000,00
852852954120750,00678,85152,1052,670,000,000,000,00
85285295421020 524,002 552,552 552,550,000,000,000,000,00
852852954220150,000,000,000,000,000,000,000,00
8528529542606 220,001 888,411 888,410,000,000,000,000,00
8528529542703 500,003 040,803 040,800,000,000,000,000,00
852852954280200,000,000,000,000,000,000,000,00
85285295430023 839,002 557,612 557,610,000,000,000,000,00
852852954360500,000,000,000,000,000,000,000,00
852852954370700,00143,91143,910,000,000,000,000,00
85285295443022 000,001 746,181 746,180,000,000,000,000,00
8528529544401 100,000,000,000,000,000,000,000,00
852852954700100,000,000,000,000,000,000,000,00
85285295156287527 182,00410 067,3796 385,851 218,540,000,000,000,00
85385305231010 000,0010 000,007 728,000,000,000,000,000,00
8538530530206 000,006 000,001 301,770,000,000,000,000,00
853853053027600,000,000,000,000,000,000,000,00
853853054010284 918,00284 918,00104 921,0512 153,270,000,000,000,00
853853054017330 000,001 166,001 166,000,000,000,000,000,00
85385305401950 000,0046 311,7346 311,730,000,000,000,000,00
85385305404040 859,0040 859,0040 858,860,000,000,000,000,00
853853054110115 341,00115 341,0028 178,814 676,420,000,000,000,00
85385305411758 000,00461,98461,980,000,000,000,000,00
85385305411912 000,009 729,079 729,070,000,000,000,000,00
85385305412018 326,0018 326,002 980,34991,480,000,000,000,00
8538530541278 989,0050,6150,610,000,000,000,000,00
8538530541292 400,001 363,441 363,440,000,000,000,000,00
85385305417019 000,0019 000,0013 354,261 004,850,000,000,000,00
85385305417788 000,003 819,183 819,180,000,000,000,000,00
8538530541793 000,00600,94600,940,000,000,000,000,00
85385305421017 840,0017 840,0015 760,630,000,000,000,000,00
85385305421730 000,003 092,283 092,280,000,000,000,000,00
8538530542196 600,000,000,000,000,000,000,000,00
853853054220110 000,00110 000,009 922,761 672,220,000,000,000,00
85385305422915 000,002 158,022 158,020,000,000,000,000,00
85385305424010 000,0010 000,00118,720,000,000,000,000,00
85385305424710 800,000,000,000,000,000,000,000,00
8538530542493 000,000,000,000,000,000,000,000,00
85385305426015 000,0015 000,002 099,780,000,000,000,000,00
85385305426739 400,00381,25381,250,000,000,000,000,00
8538530542697 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8538530542705 000,005 000,000,000,000,000,000,000,00
8538530542801 521,001 521,00242,870,000,000,000,000,00
85385305430013 398,0013 398,0013 398,000,000,000,000,000,00
85385305430733 000,001 997,681 997,680,000,000,000,000,00
8538530543096 000,001,201,200,000,000,000,000,00
8538530543503 500,003 500,00670,000,000,000,000,000,00
8538530543603 000,003 000,00652,240,000,000,000,000,00
8538530543672 000,00145,92145,920,000,000,000,000,00
8538530543691 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8538530544102 500,002 500,00236,5421,000,000,000,000,00
8538530544305 000,005 000,0030,000,000,000,000,000,00
85385305444020 785,0020 785,000,000,000,000,000,000,00
8538530545673 223,003 223,003 223,000,000,000,000,000,00
8538530547005 000,005 000,003 740,000,000,000,000,000,00
853853052559351 417 000,00781 490,30320 696,9320 519,240,000,000,000,00
853853112510175 000,0071 000,0071 000,000,000,000,000,000,00
8538531188674175 000,0071 000,0071 000,000,000,000,000,000,00
85485401302078 140,0078 140,0017 995,681 749,280,000,000,000,00
854854014010880 249,00880 249,00176 551,0816 486,730,000,000,000,00
85485401404049 216,0049 216,0049 212,960,000,000,000,000,00
854854014110176 965,00176 965,0039 409,4210 943,330,000,000,000,00
85485401412025 340,0025 340,005 507,871 507,910,000,000,000,00
85485401421020 273,0020 273,000,000,000,000,000,000,00
8548540142404 062,004 062,000,000,000,000,000,000,00
85485401444053 374,0053 374,000,000,000,000,000,000,00
854854011184451 287 619,001 287 619,00288 677,0130 687,250,000,000,000,00
8548541241106 500,006 500,000,000,000,000,000,000,00
8548541241203 500,003 500,000,000,000,000,000,000,00
85485412417030 000,0030 000,000,000,000,000,000,000,00
8548541242104 000,004 000,000,000,000,000,000,000,00
8548541242202 000,002 000,000,000,000,000,000,000,00
8548541243004 000,004 000,000,000,000,000,000,000,00
8548541211139650 000,0050 000,000,000,000,000,000,000,00
85485415324050 000,0050 000,000,000,000,000,000,000,00
85485415326081 738,0081 738,000,000,000,000,000,000,00
8548541592769131 738,00131 738,000,000,000,000,000,000,00
90090001426025 000,005 916,675 916,670,000,000,000,000,00
9009000160502 521 525,0027 651,8427 651,840,000,000,000,000,00
9009000160577 646 823,00300 000,00300 000,000,000,000,000,000,00
9009000160594 236 486,001 797 062,80113 711,1843,050,000,000,000,00
9009000111332714 429 834,002 130 631,31447 279,6943,050,000,000,000,00
90090002401059 600,0059 600,0015 904,500,000,000,000,000,00
9009000240405 750,005 750,005 750,000,000,000,000,000,00
90090002411011 670,0011 670,003 812,370,000,000,000,000,00
9009000241201 670,001 670,00542,560,000,000,000,000,00
90090002421025 000,00313,65313,650,000,000,000,000,00
9009000243002 306 000,00515 997,15515 997,150,000,000,000,000,00
9009000244402 190,000,000,000,000,000,000,000,00
900900021201322 411 880,00595 000,80542 320,230,000,000,000,000,00
900900154260700 000,00696 713,47624 089,4672 624,010,000,000,000,00
900900154300210 000,00128 135,17100 074,4428 060,730,000,000,000,00
900900156050107 508,001 058,671 058,670,000,000,000,000,00
900900151055251 017 508,00825 907,31725 222,57100 684,740,000,000,000,00
90090019421070 000,0039 745,0039 745,000,000,000,000,000,00
90090019430033 160,000,000,000,000,000,000,000,00
9009001999429103 160,0039 745,0039 745,000,000,000,000,000,00
90090095231047 000,0010 600,0010 600,000,000,000,000,000,00
900900954300130 000,0014 876,6014 358,60518,000,000,000,000,00
90090095605040 400,000,000,000,000,000,000,000,00
90090095103655217 400,0025 476,6024 958,60518,000,000,000,000,00
921921092480837 500,00170 000,00170 000,000,000,000,000,000,00
9219210942602 640,001 470,181 470,180,000,000,000,000,00
92192109605039 000,000,000,000,000,000,000,000,00
92192109105820879 140,00171 470,18171 470,180,000,000,000,000,00
92192195421027 364,000,000,000,000,000,000,000,00
92192195430011 641,000,000,000,000,000,000,000,00
92192195605025 600,000,000,000,000,000,000,000,00
9219219560606 800,000,000,000,000,000,000,000,00
9219219511373671 405,000,000,000,000,000,000,000,00
9269260142101 500,000,000,000,000,000,000,000,00
92692601426010 000,005 642,76-7 718,895 550,690,000,000,000,00
9269260143001 000,000,000,000,000,000,000,000,00
926926016057200 000,000,000,000,000,000,000,000,00
926926016059107 508,000,000,000,000,000,000,000,00
92692601118413320 008,005 642,76-7 718,895 550,690,000,000,000,00
926926052820150 000,00136 000,0069 000,000,000,000,000,000,00
9269260596351150 000,00136 000,0069 000,000,000,000,000,000,00
92692695421023 000,00859,85859,850,000,000,000,000,00
926926954260300,000,000,000,000,000,000,000,00
92692695430010 300,003 172,323 172,320,000,000,000,000,00
9269269510639133 600,004 032,174 032,170,000,000,000,000,00
Razem dział0102 700,0049,2949,290,000,000,000,000,00
Razem dział60010 172 564,007 270 080,511 951 997,077 072 866,170,000,000,000,00
Razem dział7001 825 881,001 819 495,191 465 227,993 015,900,000,000,000,00
Razem dział710151 600,0051 389,2951 389,290,000,000,000,000,00
Razem dział7202 910 000,0046 432,9242 941,083 491,840,000,000,000,00
Razem dział7505 103 885,004 188 533,581 584 890,568 805,350,000,000,000,00
Razem dział7513 371,00807,58807,580,000,000,000,000,00
Razem dział75447 000,005 352,485 352,480,000,000,000,000,00
Razem dział7572 300 000,00467 380,52467 380,520,000,000,000,000,00
Razem dział758290 800,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział80125 287 990,0025 287 989,046 931 976,88498 232,910,000,000,000,00
Razem dział851301 000,00128 283,1654 632,844 262,080,000,000,000,00
Razem dział8527 290 349,005 369 538,491 773 334,6645 915,230,000,000,000,00
Razem dział8531 592 000,00852 490,30391 696,9320 519,240,000,000,000,00
Razem dział8541 469 357,001 469 357,00288 677,0130 687,250,000,000,000,00
Razem dział90018 179 782,003 616 761,021 779 526,09101 245,790,000,000,000,00
Razem dział921950 545,00171 470,18171 470,180,000,000,000,000,00
Razem dział926503 608,00145 674,9365 313,285 550,690,000,000,000,00
RAZEM78 382 432,0050 891 085,4817 026 663,737 794 592,450,000,000,000,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28s
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko samorządy województw

Główny księgowy / Skarbnik

telefon
2014-04-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-30s: wersja pierwotna (100, 853, 85311)
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
000531430
Rb-30s półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014
Adresat:
Nazwa województwa 1) 2)
Nazwa powiatu / związku 1) 2)
Nazwa gminy / związku 1) 2)
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Wysyłać bez pisma przewodniego
SymboleKlasyfikacja budżetowa
woj.powiatgminatyp gm.związek jsttyp zw.samorządowego zakładu budżetowegodziałrozdział
123456789
0403012  10085385311
A.
kod pozycjiParagrafPrzychody
planwykonanie
10111213
G0830167 100,0044 720,52
G084064 990,008 491,00
G092060,0014,15
G09701 125,001 124,26
G2510175 000,0071 000,00
I110 (Pokrycie amortyzacji)0,000,00
K100 (Inne zwiększenia)0,000,00
HRAZEM 92334408 275,00125 349,93
K110 (Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego)5 000,0036 761,01
L190 Ogółem (H+K110)413 275,00162 110,94
1) niepotrzebne skreślić
2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków
3) dotyczy państwowych zakładów budżetowych
B.
kod pozycjiParagrafKoszty i inne obciążenia
planwykonanie
10111213
M4010251 125,0062 284,33
M404017 000,0017 000,00
M411045 500,0013 404,78
M4120500,000,00
M417014 000,004 494,00
M421021 446,000,00
M422010 000,000,00
M426011 230,000,00
M4280300,000,00
M43009 870,0040,00
M4350600,0076,60
M4360250,0048,24
M43702 000,00136,83
M4410300,00135,40
M44301 700,001 337,00
M444016 004,000,00
M4500800,00800,00
M45305 000,000,00
M4700650,00210,00
J100 (Środki własne zarezerwowane na inwestycje)X0,00
I100 (Odpisy amortyzacji)0,000,00
P100 (Inne zmniejszenia)0,000,00
NRAZEM 168074408 275,0099 967,18
P110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)0,000,00
P120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)0,000,00
P130 (Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego)5 000,0067 802,00
S190 Ogółem (N+P110+P120+P130)413 275,00167 769,18
C.
Kod pozycjiSymbolWyszczególnienieStan na początek okresu sprawozdawczegoStan na koniec okresu sprawozdawczego
1011 1213
W010Środki pieniężne (w tym środki w kasie)44 270,7356 817,23
W020Należności netto 1)1 487,8917 401,85
W021Kwota odpisu aktualizującego należności0,000,00
W022Kwota odsetek od należnosci niezapłaconych w terminie0,000,00
W030Pozostałe środki obrotowe13 759,890,00
W040Zobowiązania i inne rozliczenia22 757,506 417,08
W041
w tym
wobec inwestycji finansowanych z:
środków własnych
0,000,00
W042
dotacji
0,000,00
W043
środków z innych źródeł
0,000,00
W070Stan środków obrotowych netto (W010+W020+W030-W040)36 761,0167 802,00
Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązańXX
W080Należności od pracowników0,000,00
W081Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług1 487,8917 401,85
W090Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń0,000,00
W091Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne0,000,00
W092
w tym z tytułu:
składek na FUS
0,000,00
W093
składek na Fundusz Pracy
0,000,00
W094Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług0,006 417,08
1) Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie
D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE
1. Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego
Kod poz.SymbolWyszczególnieniePlanWykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
1011 1213
U100Wydatki inwestycyjne0,000,00
U200Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:XX
U201
- środki z lat ubiegłych
0,000,00
U202
- dotacje celowe
0,000,00
U203
- środki własne
0,000,00
U204
- inne środki
0,000,00
U300Zobowiązania dotyczące inwestycji:XX
U301
- na początek okresu sprawozdawczego
X0,00
U302
- na koniec okresu sprawozdawczego
X0,00
U303Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycjeX0,00
2. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego
Kod poz.SymbolWyszczególnienieZa poprzedni rok budżetowyZa okres sprawozdawczy
1011 1213
Z100Podatek dochodowy od osób prawnych0,000,00
Z101Wpłata nadwyżki środków obrotowych0,000,00
Z102Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych0,000,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Główny księgowy / Skarbnik

telefon
2014-04-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-34s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
000531430
Rb-34s
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014
Adresat:
Nazwa województwa 1) 2)
Nazwa powiatu / związku 1) 2)
Nazwa gminy / związku 1) 2)
Symbole
woj.powiatgminatyp gm.związek jsttyp zw.
123456
0403012  
A.
Kod pozycjiDziałRozdziałParagrafDochody
planwykonanie
91011121314
G801801010690500,000,00
G80180101075068 500,0022 142,00
G80180101083059 000,0047 244,80
G80180101092070,004,94
G80180101096016 000,006 215,00
G80180101097011 530,0010 000,00
G8018010407501 000,000,00
G801801040830296 000,0062 392,50
G80180104092020,001,93
G8018010409604 080,000,00
G8018010409701 000,000,00
G80180110075015 000,002 990,00
G80180110083024 900,000,00
G801801100920100,000,19
G8018011009602 000,000,00
G80180110097025 000,000,00
HRAZEM 1308472524 700,00150 991,36
K150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)0,000,00
L190 Ogółem (H+K150)524 700,00150 991,36
1) niepotrzebne skreślić
2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków
B.
Kod pozycjiDziałRozdziałParagrafWydatki
planwykonanie
91011121314
M8018010141102 800,00508,29
M801801014120400,0061,25
M80180101417013 000,003 570,00
M80180101421040 000,005 548,84
M80180101422039 000,0012 613,19
M8018010142402 500,000,00
M8018010142702 000,000,00
M80180101430055 100,0040 122,21
M801801014430800,0047,50
M801801044110300,000,00
M80180104412040,000,00
M8018010441701 500,000,00
M8018010442101 800,000,00
M801801044220296 460,0061 650,47
M8018010442401 000,000,00
M8018010443001 000,000,00
M801801104110900,0069,63
M801801104120125,000,00
M8018011041705 000,00101,96
M8018011042106 700,00758,05
M80180110422012 000,00748,36
M80180110430042 000,00703,68
M801801104430275,000,00
NRAZEM 1957830524 700,00126 503,43
P150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)0,0024 487,93
S190 Ogółem (N+P150)524 700,00150 991,36
C.
Kod pozycjiSymbolWyszczególnienieStan na początek okresu sprawozdawczegoStan na koniec okresu sprawozdawczego
1112 1314
W020Należności netto 1)11 010,0010 069,20
W021Kwota odpisu aktualizującego należności0,000,00
W022Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie0,000,00
W040Zobowiązania171,590,00
1) Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-34s

Główny księgowy / Skarbnik

telefon
2014-04-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-50D: wersja pierwotna (85/04)
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
000531430
Rb-50 - Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014
Adresat:
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Wysyłać bez pisma przewodniego
Nazwa województwa 1)
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
Symbole
woj.powiatgminatyp gm.związek jsttyp zw.część
0403012  85/04
12345678
1) niepotrzebne skreślić
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)Wykonanie
działrozdziałparagraf
910111213
750750112010186 600,0053 106,00
7507501177771186 600,0053 106,00
7517510120103 371,00851,00
75175101778623 371,00851,00
8518519520101 000,00764,00
85185195880561 000,00764,00
852852032010338 800,0081 400,00
8528520388065338 800,0081 400,00
8528521220103 781 100,00971 029,00
85285212880743 781 100,00971 029,00
8528521320103 900,001 263,00
85285213880753 900,001 263,00
8528521520102 377,002 376,43
85285215880772 377,002 376,43
85285228201025 300,0019 448,00
852852288809025 300,0019 448,00
85285295201029 132,0028 840,00
852852958815729 132,0028 840,00
zbiorczo dla działu750186 600,0053 106,00
zbiorczo dla działu7513 371,00851,00
zbiorczo dla działu8511 000,00764,00
zbiorczo dla działu8524 180 609,001 104 356,43
zbiorczo dla wszystkich działów4 371 580,001 159 077,43
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-50D

Główny księgowy / Skarbnik

telefon
2014-04-14

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-50W: wersja pierwotna (85/04)
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
000531430
Rb-50 - kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014
Adresat:
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Wysyłać bez pisma przewodniego
Nazwa województwa 1)
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
Symbole
woj.powiatgminatyp gm.związek jsttyp zw.część
0403012  85/04
12345678
1) niepotrzebne skreślić
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)Wykonanie
działrozdziałparagraf
910111213
750750114010146 600,0030 381,18
75075011404014 000,0013 274,82
75075011411019 500,008 250,00
7507501141203 500,001 200,00
7507501144403 000,000,00
7507501196481186 600,0053 106,00
751751014110464,00116,04
75175101412066,0016,54
7517510141702 700,00675,00
751751014210141,000,00
75175101924623 371,00807,58
8518519542101 000,000,00
85185195902561 000,000,00
852852033020500,000,00
852852034010201 550,0040 685,91
85285203404015 900,0015 479,66
85285203411040 450,007 608,67
8528520341205 100,001 275,73
8528520342104 000,00781,98
8528520342205 500,001 159,20
85285203426025 200,006 736,36
85285203430026 800,006 310,83
8528520343701 900,00462,41
8528520344102 500,00334,32
852852034430800,000,00
8528520344407 100,000,00
8528520347001 500,00340,00
85285203144695338 800,0081 175,07
8528521231103 667 667,00903 522,04
85285212401076 000,0015 968,22
8528521240405 880,005 879,15
85285212411014 500,003 231,36
8528521241202 000,00415,67
8528521242104 153,002 252,23
8528521242602 000,001 308,21
852852124270100,000,00
852852124280100,000,00
8528521243003 500,002 601,56
8528521243702 000,001 248,56
8528521244402 200,000,00
8528521247001 000,000,00
852852121402843 781 100,00936 427,00
8528521341303 900,001 207,99
85285213901953 900,001 207,99
8528521530202 330,0031,54
85285215421047,000,63
85285215932972 377,0032,17
8528522841707 000,002 742,20
85285228430018 300,0010 801,40
852852289455025 300,0013 543,60
85285295311028 258,0028 000,00
852852954210274,000,00
852852954300600,00566,00
852852959776729 132,0028 566,00
zbiorczo dla działu750186 600,0053 106,00
zbiorczo dla działu7513 371,00807,58
zbiorczo dla działu8511 000,000,00
zbiorczo dla działu8524 180 609,001 060 951,83
zbiorczo dla wszystkich działów4 371 580,001 114 865,41
A. Wydatki (podlegające refundacji) poniesione w bieżącym roku ze środków własnych jst, a nie zwrócone w tym roku przez dysponenta środków budżetu państwa
KodKlasyfikacja budżetowaWykonanie *)
działrozdziałparagraf
910111213
zbiorczo dla wszystkich działów0,00
*) - dotyczy tylko tych zadań, na które jst otrzymują dotacje na zwrot poniesionych przez nie wydatków
B. Wydatki poniesione przez jst ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym a zwrócone z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym
KodKlasyfikacja budżetowaWykonanie *)
działrozdziałparagraf
910111213
zbiorczo dla wszystkich działów0,00
*) - dotyczy tylko tych zadań, na które jst otrzymują dotacje na zwrot poniesionych przez nie wydatków
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-50W

Główny księgowy / Skarbnik

telefon
2014-04-14

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-N: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
000531430
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / samorządowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury/ państwowej instytucji filmowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji państwowej, w tym wykonawczej / państwowej osoby prawnej z wyłączeniem agencji państwowych, w tym wykonawczych / samorządowej osoby prawnej 1)
a)sprawozdanie jednostkowe b)sprawozdanie zbiorcze c)sprawozdanie łączne 1)
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.POWIATGMINATYP GM.ZWIĄZEK JSTTYP ZW.Grupaczęść budż.
0403012    
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe
Wyszczególnieniekwota należności ogółem (kol.3+15)dłużnicy krajowidłużnicy zagraniczni
ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)grupa Igrupa IIgrupy IIIgrupy IVbank centralnybankipozostałe krajowe instytucje finansoweprzedsiębiorstwa niefinansowegospodarstwa domoweinstytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowychogółem (kol. 16+17)podmioty należące do strefy europozostałe podmioty zagraniczne
1234567891011121314151617
N1papiery wartościowe (N1.1+N1.2)
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N1.1krótkoterminowe
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N1.2długoterminowe
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2pożyczki (N2.1+N2.2)
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2.1krótkoterminowe
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2.2długoterminowe
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N3gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)
2 866 143,472 866 143,477 330,010,000,007 330,010,000,002 858 813,460,000,000,000,000,000,000,00
N3.1gotówka
7 330,017 330,017 330,010,000,007 330,010,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N3.2depozyty na żądanie
2 858 813,462 858 813,460,000,000,000,000,000,002 858 813,460,000,000,000,000,000,000,00
N3.3depozyty terminowe
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N4należności wymagalne (N4.1+N4.2)
4 437 361,494 437 361,490,000,000,000,000,000,000,000,00535 989,773 901 371,720,000,000,000,00
N4.1z tytułu dostaw towarów i usług
14 912,1714 912,170,000,000,000,000,000,000,000,000,0014 912,170,000,000,000,00
N4.2pozostałe
4 422 449,324 422 449,320,000,000,000,000,000,000,000,00535 989,773 886 459,550,000,000,000,00
N5pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)
11 058 337,8811 058 337,88995 213,00995 213,000,000,000,000,000,000,006 503 090,783 560 034,100,000,000,000,00
N5.1z tytułu dostaw towarów i usług
22 686,8722 686,870,000,000,000,000,000,000,000,0017 401,855 285,020,000,000,000,00
N5.2z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.
10 482 000,3610 482 000,36995 213,00995 213,000,000,000,000,000,000,006 485 688,933 001 098,430,000,000,000,00
N5.3z tytułu innych niż wymienione powyżej.
553 650,65553 650,650,000,000,000,000,000,000,000,000,00553 650,650,000,000,000,00
B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji
Wyszczególnieniekwota należności ogółem (kol.3+8)dłużnicy
podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVpozostałe podmioty
12345678
B1należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń
0,000,000,000,000,000,000,00
B2odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń
0,000,000,000,000,000,000,00
B3wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)
0,000,000,000,000,000,000,00
B4kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)
0,000,000,000,000,000,000,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N
1) niepotrzebne skreślić

Główny księgowy / Skarbnik

telefon
2014-04-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-NDS: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
000531430
Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE1)
jednostki samorządu terytorialnego
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.POWIATGMINATYP GM.ZWIĄZEK JSTTYP ZW.
0403012  
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
WyszczególnieniePlan (po zmianach)Wykonanie od początku roku
123
A.DOCHODY (A1+A2)76 217 990,0018 764 456,39
A1.Dochody bieżące62 845 642,0018 506 546,46
A2.Dochody majątkowe13 372 348,00257 909,93
B.WYDATKI (B1+B2)78 382 432,0017 026 663,73
B1.Wydatki bieżące52 332 804,0015 333 666,80
B2.Wydatki majątkowe26 049 628,001 692 996,93
C.NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)-2 164 442,001 737 792,66
D.FINANSOWANIE (D1-D2)0,000,00
D1.Przychody ogółem
z tego:
7 998 794,002 549 753,88
D11.kredyty i pożyczki
w tym:
7 998 794,000,00
D111.na realizację programów i projektow realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D12.spłata pożyczek udzielonych0,000,00
D13.nadwyżka z lat ubiegłych
w tym:
0,000,00
D131.srodki na pokrycie deficytu0,000,00
D14.papiery wartościowe
w tym:
0,000,00
D141.na realizację programów i projektow realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D15.obligacje jednostek samorządowych oraz z wiązków komunalych
w tym:
0,000,00
D151.na realizację programów i projektow realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D16.prywatyzacja majątku jst0,002 549 753,88
D17.inne źródła
w tym:
0,000,00
D171.środki na pokrycie deficytu0,000,00
D2.Rozchody ogółem
z tego:
5 834 352,001 453 194,21
D21.wpłaty kredytow i pożyczek
w tym:
5 834 352,001 453 194,21
D211.na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D22.pożyczki (udzielone)0,000,00
D23.wykup papierów wartościowych
w tym:
0,000,00
D231.na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D24.wykup obligacji samorządowych
w tym:
0,000,00
D241.na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D25.inne cele0,000,00
1)Niepotrzebne skreślić
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

główny księgowy
2014-04-18

(rok m-c dzień)

kierownik jednostki
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-Z: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
000531430
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / samorządowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury/ państwowej instytucji filmowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji państwowej, w tym wykonawczej / państwowej osoby prawnej z wyłączeniem agencji państwowych, w tym wykonawczych / samorządowej osoby prawnej 1)
a)sprawozdanie jednostkowe b)sprawozdanie zbiorcze c)sprawozdanie łączne 1)
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.POWIATGMINATYP GM.ZWIĄZEK JSTTYP ZW.Grupaczęść budz.
0403012    
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
A. Zobowiązania według tytułów dłużnych
Wyszczególnieniekwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)wierzyciele krajowiwierzyciele zagraniczni
ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVbank centralnybankipozostałe krajowe instytucje finansoweprzedsiębiorstwa niefinansowegospodarstwa domoweinstytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowychogółem (kol. 16+17)podmioty należące do strefy europozostałe przedmioty zagraniczne
1234567891011121314151617
EZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)
35 878 604,9335 878 604,93775 070,090,000,00775 070,090,000,0031 743 059,370,003 360 475,470,000,000,000,000,00
E1papiery wartościowe (E1.1+E1.2)
0,000,000,000,00