Raport: 2014 II Kwartał
Brak dołączonych podpisów elektronicznych

Powrót do listy
II kwartał 2014r.
Sprawozdania dla jednostek:
 1. BIAŁE BŁOTA (G, w)
 2. Gminne Przedszkole Białe Błota (WRSJO)
 3. ORGAN (ORG)
 4. Publiczne Gimnazjum Białe Błota (WRSJO)
 5. Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne'a (WRSJO)
 6. Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Twardowskiego w Przyłękach (WRSJO)
 7. U.G.BIAŁE BŁOTA (JB)
 8. Zakład Aktywności Zawodowej (ZB, 100)
 9. Zespół Szkół im. Jana Pawła II (WRSJO)
Jednostka BIAŁE BŁOTA (G, w)
Dostępne wersje sprawozdania:
 1. Sprawozdanie Rb-27s, wersja pierwotna
 2. Sprawozdanie Rb-27ZZ, wersja pierwotna (85/04)
 3. Sprawozdanie Rb-28nws, wersja pierwotna
 4. Sprawozdanie Rb-28s, wersja pierwotna
 5. Sprawozdanie Rb-30s, wersja pierwotna (100, 853, 85311)
 6. Sprawozdanie Rb-34s, wersja pierwotna
 7. Sprawozdanie Rb-50D, wersja pierwotna (85/04)
 8. Sprawozdanie Rb-50W, wersja pierwotna (85/04)
 9. Sprawozdanie Rb-N, wersja pierwotna
 10. Sprawozdanie Rb-NDS, wersja pierwotna
 11. Sprawozdanie Rb-Z, wersja pierwotna
 12. Sprawozdanie Rb-ZN, wersja pierwotna (85/04)
 13. Powrót do listy jednostek
Sprawozdanie Rb-27s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
000531430
Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.POWIATGMINATYP GM.ZWIĄZEK JSTTYP ZW.
0403012  
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)
Należności 2)
(salda początkowe plus przypisy minus odpisy)
Potrącenia 2)
(art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)
Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)Dochody otrzymaneSaldo końcowe 2)Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczySkutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy 3)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
należności pozostałe do zapłatynadpłatyumorzenie zaległości podatkowychrozłożenie na raty, odłożenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
ogółemw tym
zaległości
123456789101112131415
0100109507502 000,001 603,810,001 603,811 603,810,000,000,000,000,000,000,00
01001095201041 104,3841 104,380,0041 104,3841 104,380,000,000,000,000,000,000,00
01001095386543 104,3842 708,190,0042 708,1942 708,190,000,000,000,000,000,000,00
60060016058011 683,0011 682,540,0011 682,5411 682,540,000,000,000,000,000,000,00
600600166300660 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
600600166337100 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
6006001673833771 683,0011 682,540,0011 682,5411 682,540,000,000,000,000,000,000,00
700700050470150 000,00263 253,010,00120 959,95120 959,95142 762,65140 823,48469,590,000,000,000,00
700700050750120 000,00200 447,920,00145 684,44145 684,4456 945,1556 945,152 181,670,000,000,000,00
7007000507601 774,001 773,630,001 773,631 773,630,000,000,000,000,000,000,00
7007000507701 500 000,00647 700,150,00447 553,57447 553,57200 146,586 618,650,000,000,000,000,00
70070005092010 000,0036 745,030,004 728,214 728,2132 016,8232 016,820,000,000,000,000,00
70070005743751 781 774,001 149 919,740,00720 699,80720 699,80431 871,20236 404,102 651,260,000,000,000,00
710710352020700,00700,000,00700,00700,000,000,000,000,000,000,000,00
7107103573765700,00700,000,00700,00700,000,000,000,000,000,000,000,00
7207209520070,0014 979,120,0014 979,1214 979,120,000,000,000,000,000,000,00
7207209520090,002 643,380,002 643,382 643,380,000,000,000,000,000,000,00
7207209562070,00724 228,010,00724 228,01724 228,010,000,000,000,000,000,000,00
7207209562090,00127 804,940,00127 804,94127 804,940,000,000,000,000,000,000,00
7207209563372 288 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
720720956339404 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
720720951019232 692 000,00869 655,450,00869 655,45869 655,450,000,000,000,000,000,000,00
750750112010186 600,0096 165,000,0096 165,0096 165,000,000,000,000,000,000,000,00
7507501177771186 600,0096 165,000,0096 165,0096 165,000,000,000,000,000,000,000,00
750750230570222,00221,920,00221,92221,920,000,000,000,000,000,000,00
7507502308300,002 556,000,002 556,002 556,000,000,000,000,000,000,000,00
7507502309701 001 873,00999 773,900,00999 773,90999 773,900,000,000,000,000,000,000,00
75075023781431 002 095,001 002 551,820,001 002 551,821 002 551,820,000,000,000,000,000,000,00
75075075200727 652,880,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
750750757783227 652,880,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7517510120103 371,001 691,000,001 691,001 691,000,000,000,000,000,000,000,00
75175101778623 371,001 691,000,001 691,001 691,000,000,000,000,000,000,000,00
75175113201049 217,0049 217,000,0049 217,0049 217,000,000,000,000,000,000,000,00
751751137787449 217,0049 217,000,0049 217,0049 217,000,000,000,000,000,000,000,00
75675601035035 000,0076 540,060,0013 531,9213 272,1764 359,1764 359,171 351,030,000,000,000,00
756756010890100,00285,130,00285,13285,130,000,000,000,000,000,000,00
756756017759735 100,0076 825,190,0013 817,0513 557,3064 359,1764 359,171 351,030,000,000,000,00
7567561503109 178 433,009 841 577,920,004 339 346,544 339 346,545 502 833,05843 211,83601,67999 090,000,0055 256,350,00
75675615032017 000,0021 838,160,0012 523,0012 523,009 580,00853,00264,844 857,000,000,000,00
756756150330116 499,00100 547,700,0050 239,0050 239,0050 311,00225,002,300,000,000,000,00
756756150340204 000,00287 043,600,00111 854,20111 854,20175 454,4060 814,40265,00120 191,605 150,000,000,00
75675615050057 000,0098 768,000,0098 497,0098 497,00319,000,0048,000,000,000,000,00
756756150690100,00307,600,00307,60307,600,000,000,000,000,000,000,00
756756150890100,00507,000,00507,00507,000,000,000,000,000,000,000,00
75675615091094 358,00190 279,600,0057 114,6057 114,60133 165,000,000,000,000,00368,000,00
7567561526802 350,001 216,000,001 216,001 216,000,000,000,000,000,000,000,00
75675615833419 669 840,0010 542 085,580,004 671 604,944 671 604,945 871 662,45905 104,231 181,811 124 138,605 150,0055 624,350,00
7567561603104 944 012,006 214 467,6920 369,402 555 788,092 555 788,093 644 112,281 767 604,125 802,08872 731,500,0012 475,8630 967,00
756756160320108 000,00153 050,040,0076 729,3376 729,3380 179,7444 637,603 859,0320 048,000,00317,000,00
7567561603304 000,006 630,380,003 155,203 155,203 537,582 479,5862,400,000,004,000,00
756756160340320 000,00349 387,190,00144 856,33144 856,33206 209,8688 474,991 679,00156 512,000,000,0051 503,80
756756160360128 000,00143 294,400,00116 895,30116 895,3026 399,106 648,100,000,000,000,000,00
75675616043012 000,002 958,000,002 958,002 958,000,000,000,000,000,000,000,00
7567561605001 300 000,00703 590,620,00683 399,65682 330,6522 959,2022 899,202 768,230,000,000,000,00
75675616069012 000,006 503,080,006 503,086 503,080,000,000,000,000,000,000,00
756756160890500,004 428,550,004 428,554 428,550,000,000,000,000,000,000,00
75675616091081 992,00552 613,951 740,0042 147,9542 147,95508 726,000,000,000,000,004 345,000,00
75675616814526 910 504,008 136 923,9022 109,403 636 861,483 635 792,484 492 123,761 932 743,5914 170,741 049 291,500,0017 141,8682 470,80
75675618041060 000,0035 118,800,0035 118,8035 118,800,000,000,000,000,000,000,00
756756180480280 000,00226 032,370,00226 032,37226 032,370,000,000,000,000,000,000,00
7567561804903 101 880,001 884 063,798 546,401 334 300,531 334 300,53653 123,95295 826,04111 907,090,000,000,000,00
756756180690478,003 425,600,003 425,603 425,600,000,000,000,000,000,000,00
7567561809207 573,0049 696,810,006 219,246 219,2443 477,5743 477,570,000,000,000,000,00
75675618793643 449 931,002 198 337,378 546,401 605 096,541 605 096,54696 601,52339 303,61111 907,090,000,000,000,00
75675619046023 000,0011 976,000,0011 976,0011 976,000,000,000,000,000,000,000,00
756756197683523 000,0011 976,000,0011 976,0011 976,000,000,000,000,000,000,000,00
75675621001019 105 714,008 462 910,000,008 462 910,008 462 910,000,000,000,000,000,000,000,00
756756210020794 000,00642 817,480,00642 817,48647 102,714 732,100,004 732,100,000,000,000,00
756756217640719 899 714,009 105 727,480,009 105 727,489 110 012,714 732,100,004 732,100,000,000,000,00
75875801292015 804 857,009 726 064,000,009 726 064,009 726 064,000,000,000,000,000,000,000,00
758758017947915 804 857,009 726 064,000,009 726 064,009 726 064,000,000,000,000,000,000,000,00
7587581409201 500,00480,710,00480,71480,710,000,000,000,000,000,000,00
75875814774921 500,00480,710,00480,71480,710,000,000,000,000,000,000,00
758758312920143 001,0071 502,000,0071 502,0071 502,000,000,000,000,000,000,000,00
7587583179509143 001,0071 502,000,0071 502,0071 502,000,000,000,000,000,000,000,00
80180101069031 600,0014 941,140,0014 169,3514 169,35771,790,000,000,000,000,000,00
80180101075028 100,0013 719,000,0013 719,0013 719,000,000,000,000,000,000,000,00
801801010920110,0030,360,0030,3630,360,000,000,000,000,000,000,00
8018010109704 229,004 359,670,003 602,193 602,19757,480,000,000,000,000,000,00
801801016337523 525,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010190569587 564,0033 050,170,0031 520,9031 520,901 529,270,000,000,000,000,000,00
801801032030292 329,00146 163,000,00146 163,00146 163,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010382934292 329,00146 163,000,00146 163,00146 163,000,000,000,000,000,000,000,00
801801040690224 000,0076 551,610,0076 551,6176 551,610,000,000,000,000,000,000,00
80180104075018 000,008 683,920,008 683,928 683,920,000,000,000,000,000,000,00
80180104092050,0014,130,0014,1314,130,000,000,000,000,000,000,00
80180104097015 480,0011 635,980,0011 635,9811 635,980,000,000,000,000,000,000,00
801801042030547 210,00273 604,000,00273 604,00273 604,000,000,000,000,000,000,000,00
80180104231048 152,0048 148,730,0048 148,7348 148,730,000,000,000,000,000,000,00
8018010488575852 892,00418 638,370,00418 638,37418 638,370,000,000,000,000,000,000,00
801801100690100,00370,000,00370,00370,000,000,000,000,000,000,000,00
80180110092035,0010,490,0010,4910,490,000,000,000,000,000,000,00
801801100970800,00460,000,00460,00460,000,000,000,000,000,000,000,00
8018011083491935,00840,490,00840,49840,490,000,000,000,000,000,000,00
8018011308305 000,002 005,500,002 005,502 005,500,000,000,000,000,000,000,00
80180113817445 000,002 005,500,002 005,502 005,500,000,000,000,000,000,000,00
8018011407501 825,00905,000,00905,00905,000,000,000,000,000,000,000,00
80180114083040,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801140920100,007,910,007,917,910,000,000,000,000,000,000,00
8018011409701 000,0014 736,310,0011 107,3411 107,343 628,970,000,000,000,000,000,00
80180114843852 965,0015 649,220,0012 020,2512 020,253 628,970,000,000,000,000,000,00
8018014808301 145,001 145,000,001 145,001 145,000,000,000,000,000,000,000,00
80180148817791 145,001 145,000,001 145,001 145,000,000,000,000,000,000,000,00
8018019520309 547,009 546,750,009 546,759 546,750,000,000,000,000,000,000,00
80180195830269 547,009 546,750,009 546,759 546,750,000,000,000,000,000,000,00
851851540970500,0038,380,0038,3838,380,000,000,000,000,000,000,00
8518515486975500,0038,380,0038,3838,380,000,000,000,000,000,000,00
8518519520102 000,001 098,000,001 098,001 098,000,000,000,000,000,000,000,00
85185195880562 000,001 098,000,001 098,001 098,000,000,000,000,000,000,000,00
8528520309702 000,001 587,460,001 587,461 587,460,000,000,000,000,000,000,00
852852032010342 700,00167 200,000,00167 200,00167 200,000,000,000,000,000,000,000,00
8528520389035344 700,00168 787,460,00168 787,46168 787,460,000,000,000,000,000,000,00
85285206203027 039,0013 520,000,0013 520,0013 520,000,000,000,000,000,000,000,00
852852068808827 039,0013 520,000,0013 520,0013 520,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521209709,008,800,008,808,800,000,000,000,000,000,000,00
8528521220103 933 400,002 133 844,000,002 133 844,002 133 844,000,000,000,000,000,000,000,00
85285212236040 444,001 199 178,350,0019 618,5519 618,551 179 559,801 179 559,800,000,000,000,000,00
85285212914043 973 853,003 333 031,150,002 153 471,352 153 471,351 179 559,801 179 559,800,000,000,000,000,00
8528521320103 900,003 248,000,003 248,003 248,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521320307 400,004 352,000,004 352,004 352,000,000,000,000,000,000,000,00
852852139010511 300,007 600,000,007 600,007 600,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521409000,00121,000,000,000,00121,00121,000,000,000,000,000,00
85285214203019 007,006 905,000,006 905,006 905,000,000,000,000,000,000,000,00
85285214291029,001 163,700,0028,7028,701 135,001 135,000,000,000,000,000,00
852852149190619 036,008 189,700,006 933,706 933,701 256,001 256,000,000,000,000,000,00
8528521520102 377,00180,170,00180,17180,170,000,000,000,000,000,000,00
85285215880772 377,00180,170,00180,17180,170,000,000,000,000,000,000,00
85285216203073 203,0064 036,000,0064 036,0064 036,000,000,000,000,000,000,000,00
852852168809873 203,0064 036,000,0064 036,0064 036,000,000,000,000,000,000,000,00
852852190970500,00223,410,00223,41223,410,000,000,000,000,000,000,00
852852192030257 000,00132 601,000,00132 601,00132 601,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521989071257 500,00132 824,410,00132 824,41132 824,410,000,000,000,000,000,000,00
8528522809702 000,001 994,640,001 102,821 102,82891,8225,780,000,000,000,000,00
85285228201044 750,0039 896,000,0039 896,0039 896,000,000,000,000,000,000,000,00
852852288906046 750,0041 890,640,0040 998,8240 998,82891,8225,780,000,000,000,000,00
852852950970500,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
85285295201089 159,0057 734,000,0057 734,0057 734,000,000,000,000,000,000,000,00
852852952030209 400,0056 496,000,0056 496,0056 496,000,000,000,000,000,000,000,00
852852952910105,00104,500,00104,50104,500,000,000,000,000,000,000,00
8528529594067299 164,00114 334,500,00114 334,50114 334,500,000,000,000,000,000,000,00
853853050690130 000,0063 205,110,0061 882,1161 882,111 323,000,000,000,000,000,000,00
853853050830110 000,0041 094,970,0040 204,8740 204,87890,100,000,000,000,000,000,00
85385305092040,0023,470,0023,4723,470,000,000,000,000,000,000,00
853853050970120,0080,000,0080,0080,000,000,000,000,000,000,000,00
853853052007600 789,00160 000,000,00160 000,00160 000,000,000,000,000,000,000,000,00
853853052030423 257,00246 902,000,00246 902,00246 902,000,000,000,000,000,000,000,00
85385305936051 264 206,00511 305,550,00509 092,45509 092,452 213,100,000,000,000,000,000,00
8538531129105,004,910,004,914,910,000,000,000,000,000,000,00
85385311890745,004,910,004,914,910,000,000,000,000,000,000,00
85485415203041 738,0041 738,000,0041 738,0041 738,000,000,000,000,000,000,000,00
854854158829941 738,0041 738,000,0041 738,0041 738,000,000,000,000,000,000,000,00
9009000162977 346 823,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
900900016337350 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
900900011035357 696 823,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090019069060 000,0060 857,900,0060 857,9060 857,900,000,000,000,000,000,000,00
90090019246022 860,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
900900199406982 860,0060 857,900,0060 857,9060 857,900,000,000,000,000,000,000,00
9219210909700,005 694,600,005 694,605 694,600,000,000,000,000,000,000,00
92192109940000,005 694,600,005 694,605 694,600,000,000,000,000,000,000,00
926926016337505 988,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
9269260199864505 988,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
926926052910180,00179,980,00179,98179,980,000,000,000,000,000,000,00
9269260596441180,00179,980,00179,98179,980,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział01043 104,3842 708,190,0042 708,1942 708,190,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział600771 683,0011 682,540,0011 682,5411 682,540,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7001 781 774,001 149 919,740,00720 699,80720 699,80431 871,20236 404,102 651,260,000,000,000,00
Razem dział710700,00700,000,00700,00700,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7202 692 000,00869 655,450,00869 655,45869 655,450,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7501 216 347,881 098 716,820,001 098 716,821 098 716,820,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział75152 588,0050 908,000,0050 908,0050 908,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział75639 988 089,0030 071 875,5230 655,8019 045 083,4919 048 039,9711 129 479,003 241 510,60133 342,772 173 430,105 150,0072 766,2182 470,80
Razem dział75815 949 358,009 798 046,710,009 798 046,719 798 046,710,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział8011 752 377,00627 038,500,00621 880,26621 880,265 158,240,000,000,000,000,000,00
Razem dział8512 500,001 136,380,001 136,381 136,380,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział8525 054 922,003 884 394,030,002 702 686,412 702 686,411 181 707,621 180 841,580,000,000,000,000,00
Razem dział8531 264 211,00511 310,460,00509 097,36509 097,362 213,100,000,000,000,000,000,00
Razem dział85441 738,0041 738,000,0041 738,0041 738,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział9007 779 683,0060 857,900,0060 857,9060 857,900,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział9210,005 694,600,005 694,605 694,600,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział926506 168,00179,980,00179,98179,980,000,000,000,000,000,000,00
RAZEM78 897 243,2648 226 562,8230 655,8035 581 471,8935 584 428,3712 750 429,164 658 756,28135 994,032 173 430,105 150,0072 766,2182 470,80
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27s
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta naprawach powiatu

Główny księgowy / Skarbnik

telefon
2014-07-17

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-27ZZ: wersja pierwotna (85/04)
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
000531430
Rb-27ZZ - kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014
Adresat:
Nazwa województwa 1)
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
WOJ.POWIATGMINATYP GM.ZWIĄZEK JSTTYP ZW.CZĘŚĆ
0403012  85/04
Klasyfikacja budżetowaPlan
Należności
(saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)
Dochody wykonaneDochody przekazaneSaldo końcowe
działrozdziałparagrafogółemw tym:należności pozostałe do zapłatynadpłaty
potrącone na rzecz jednostek samorządu terytorialnegoogółemw tym:
zaległości
1234567891011
7507501109700,00341,00341,0017,05294,500,000,000,00
750750112350600,000,000,000,000,000,000,000,00
7507501179081600,00341,00341,0017,05294,500,000,000,00
8528520309700,002 178,492 007,180,002 007,18171,31171,310,00
8528520323501 200,000,000,000,000,000,000,000,00
85285203893751 200,002 178,492 007,180,002 007,18171,31171,310,00
8528521209200,00875 112,0912 262,940,0010 988,37862 849,15862 849,150,00
8528521209700,00751 606,241 320,89660,46633,16750 285,35750 285,350,00
8528521209800,002 921 868,2766 674,4726 714,7636 124,892 855 193,802 855 193,800,00
85285212235049 300,000,000,000,000,000,000,000,00
852852129128449 300,004 548 586,6080 258,3027 375,2247 746,424 468 328,304 468 328,300,00
8528522809700,003 763,102 647,900,002 647,901 115,20390,000,00
8528522823502 200,000,000,000,000,000,000,000,00
85285228894002 200,003 763,102 647,900,002 647,901 115,20390,000,00
zbiorczo dla działu750600,00341,00341,0017,05294,500,000,000,00
zbiorczo dla działu85252 700,004 554 528,1984 913,3827 375,2252 401,504 469 614,814 468 889,610,00
zbiorczo dla wszystkich działów53 300,004 554 869,1985 254,3827 392,2752 696,004 469 614,814 468 889,610,00
1) niepotrzebne skreślić
DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA RB-27ZZ
A. Należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w części należnej budżetowi państwa.
Rozdział
(wg klasyfikacji budżetowej)
Należności
(z kol. 5 Rb-27ZZ w części dot. budżetu państwa)
zaległości
(z kol. 10 Rb-27ZZ w części dot. budżetu państwa)
nadpłaty
(z kol. 11 Rb-27ZZ w części dot. budżetu państwa)
1234
75011323,950,000,00
852032 178,49171,310,00
852123 010 686,212 956 366,930,00
852283 763,10390,000,00
Razem3 016 951,752 956 928,240,00
B. Należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w części należnej jednostkom samorządu terytorialnego na mocy odrębnych przepisów.
Rozdział
(wg klasyfikacji budżetowej)
Należności
(z kol. 5 Rb-27ZZ w części dot. budżetu jst.)
zaległości
(z kol. 10 Rb-27ZZ w części dot. budżetu jst.)
nadpłaty
(z kol. 11 Rb-27ZZ w części dot. budżetu jst.)
1234
7501117,050,000,00
852121 537 900,391 511 961,370,00
Razem1 537 917,441 511 961,370,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27ZZ

Główny księgowy / Skarbnik

telefon
2014-07-11

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-28s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
000531430
Rb-28s MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.POWIATGMINATYP GM.ZWIĄZEK JSTTYP ZW.
0403012  
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)ZaangażowanieWydatki wykonaneZobowiązania wg stanu na koniec okr. spraw. Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego2)Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2) (art. 263 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
ogółemw tym wymagalne:
powstałe w latach ubiegłychpowstałe w roku bieżącym
1234567891011
0100103028502 700,001 825,431 825,430,000,000,000,000,00
0100103038902 700,001 825,431 825,430,000,000,000,000,00
010010954110115,81115,78115,780,000,000,000,000,00
01001095412016,5016,5016,500,000,000,000,000,00
010010954170673,66673,66673,660,000,000,000,000,00
01001095443040 298,4140 298,4140 298,410,000,000,000,000,00
010010951793541 104,3841 104,3541 104,350,000,000,000,000,00
6006001145203 132,003 131,203 131,200,000,000,000,000,00
60060011651313 132,003 131,203 131,200,000,000,000,000,00
60060013452035 397,0035 397,0035 397,000,000,000,000,000,00
600600136513335 397,0035 397,0035 397,000,000,000,000,000,00
6006001427101 000,000,000,000,000,000,000,000,00
6006001445202 502,002 497,212 497,210,000,000,000,000,00
600600146620980 000,000,000,000,000,000,000,000,00
6006001474464983 502,002 497,212 497,210,000,000,000,000,00
6006001641702 500,000,000,000,000,000,000,000,00
600600164210121 500,00117 959,16112 911,065 048,100,000,000,000,00
600600164270101 500,0038 307,1438 307,140,000,000,000,000,00
600600164300881 707,00880 450,75854 733,2225 717,530,000,000,000,00
6006001660506 878 926,006 528 388,094 154 611,712 373 776,380,000,000,000,00
600600166057100 000,000,000,000,000,000,000,000,00
600600166059304 700,008 610,008 610,000,000,000,000,000,00
60060016957328 390 833,007 573 715,145 169 173,132 404 542,010,000,000,000,00
600600952310900 000,00415 925,99415 925,990,000,000,000,000,00
6006009563005900 000,00415 925,99415 925,990,000,000,000,000,00
700700054260198,000,000,000,000,000,000,000,00
70070005427045 000,0025 768,9425 768,940,000,000,000,000,00
70070005430084 547,0070 338,4170 218,41120,000,000,000,000,00
700700054430200,000,000,000,000,000,000,000,00
700700054480700 231,000,000,000,000,000,000,000,00
7007000545001 499,000,000,000,000,000,000,000,00
70070005452010 453,0010 452,0310 452,030,000,000,000,000,00
700700054590657 894,00629 146,86629 146,860,000,000,000,000,00
7007000546001 312 987,001 312 986,751 312 986,750,000,000,000,000,00
700700056060111 252,00111 251,3060 000,000,000,000,000,000,00
700700051167152 924 261,002 159 944,292 108 572,99120,000,000,000,000,00
7107100441705 000,001 500,001 500,000,000,000,000,000,00
71071004430085 000,0066 983,3666 819,36164,000,000,000,000,00
710710048018490 000,0068 483,3668 319,36164,000,000,000,000,00
71071014430060 000,0018 836,6518 836,650,000,000,000,000,00
710710147602460 000,0018 836,6518 836,650,000,000,000,000,00
710710354110147,0075,6375,630,000,000,000,000,00
710710354170850,00440,00440,000,000,000,000,000,00
710710354210400,00250,00250,000,000,000,000,000,00
710710354300203,000,000,000,000,000,000,000,00
71071035885351 600,00765,63765,630,000,000,000,000,00
720720954210108 000,0068 927,3368 927,330,000,000,000,000,00
72072095430075 000,0040 203,6840 203,680,000,000,000,000,00
7207209560572 288 000,00725 517,90725 517,900,000,000,000,000,00
720720956059404 000,00128 032,56128 032,560,000,000,000,000,00
72072095606035 000,0027 234,1227 234,120,000,000,000,000,00
72072095995012 910 000,00989 915,59989 915,590,000,000,000,000,00
750750113020199,00199,00199,000,000,000,000,000,00
750750114010180 000,00180 000,0099 685,660,000,000,000,000,00
75075011404013 275,0013 274,8213 274,820,000,000,000,000,00
75075011411033 000,0033 000,0017 598,690,000,000,000,000,00
7507501141204 800,004 800,002 508,290,000,000,000,000,00
7507501141401 000,00650,95650,950,000,000,000,000,00
7507501142104 055,004 015,303 985,3030,000,000,000,000,00
7507501143001 801,00150,00150,000,000,000,000,000,00
7507501144104 500,001 609,971 609,970,000,000,000,000,00
7507501144403 400,003 281,793 281,790,000,000,000,000,00
75075011116561246 030,00240 981,83142 944,4730,000,000,000,000,00
75075020271040 023,0020 010,0020 010,000,000,000,000,000,00
750750207848040 023,0020 010,0020 010,000,000,000,000,000,00
750750223030190 000,0094 422,2494 422,240,000,000,000,000,00
7507502242103 300,00390,03390,030,000,000,000,000,00
7507502243003 500,00890,00890,000,000,000,000,000,00
7507502287312196 800,0095 702,2795 702,270,000,000,000,000,00
7507502330202 600,002 100,002 100,000,000,000,000,000,00
7507502340102 630 400,002 627 600,001 322 209,090,000,000,000,000,00
750750234040205 576,00205 575,49205 575,490,000,000,000,000,00
750750234110491 330,00490 839,03266 037,280,000,000,000,000,00
75075023412071 330,0071 330,0032 134,110,000,000,000,000,00
75075023414017 725,0011 568,5611 568,560,000,000,000,000,00
750750234170100 000,0080 439,8980 439,890,000,000,000,000,00
750750234210100 400,0093 203,9387 370,115 833,820,000,000,000,00
75075023426085 000,0041 260,2940 391,37868,920,000,000,000,00
7507502342802 500,001 160,001 160,000,000,000,000,000,00
750750234300196 774,00193 681,26188 159,794 632,470,000,000,000,00
75075023436027 000,0015 258,5014 844,72413,780,000,000,000,00
75075023437012 000,003 889,013 889,010,000,000,000,000,00
75075023440075 000,0032 766,0032 766,000,000,000,000,000,00
75075023441055 000,0029 509,4429 509,440,000,000,000,000,00
75075023443070 000,0038 066,0938 066,090,000,000,000,000,00
75075023444067 210,0060 707,3260 707,320,000,000,000,000,00
75075023461066 000,0034 486,3834 486,380,000,000,000,000,00
75075023470025 000,0020 266,0519 571,30694,750,000,000,000,00
750750231561534 300 845,004 053 707,242 470 985,9512 443,740,000,000,000,00
7507507541771 532,880,000,000,000,000,000,000,00
750750754179383,220,000,000,000,000,000,000,00
75075075421010 000,001 319,99420,00899,990,000,000,000,00
7507507542174 800,004 249,964 249,960,000,000,000,000,00
7507507542191 356,00750,00750,000,000,000,000,000,00
75075075430010 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75075075430717 244,005 843,425 843,420,000,000,000,000,00
7507507543098 847,501 451,181 451,180,000,000,000,000,00
7507507510974354 163,6013 614,5512 714,56899,990,000,000,000,00
75075095303095 000,0042 745,0042 745,000,000,000,000,000,00
75075095401040 000,0026 528,0018 780,700,000,000,000,000,00
7507509540404 034,004 033,154 033,150,000,000,000,000,00
75075095410034 000,0015 484,7015 484,700,000,000,000,000,00
75075095411013 000,0010 322,107 905,070,000,000,000,000,00
7507509541204 000,004 000,00645,880,000,000,000,000,00
7507509541402 500,00413,49413,490,000,000,000,000,00
75075095417027 966,0027 231,6027 231,600,000,000,000,000,00
75075095421037 037,009 041,948 499,79422,590,000,000,000,00
7507509542601 200,00603,67603,670,000,000,000,000,00
7507509542801 200,000,000,000,000,000,000,000,00
75075095430031 600,0013 503,1313 503,130,000,000,000,000,00
750750954410150,0054,3354,330,000,000,000,000,00
7507509544408 500,003 194,283 194,280,000,000,000,000,00
75075095133465300 187,00157 155,39143 094,79422,590,000,000,000,00
751751014110464,00232,08232,080,000,000,000,000,00
75175101412066,0049,6033,070,000,000,000,000,00
7517510141702 700,001 442,541 350,000,000,000,000,000,00
751751014210141,000,000,000,000,000,000,000,00
75175101924623 371,001 724,221 615,150,000,000,000,000,00
75175113303018 180,0018 180,0018 180,000,000,000,000,000,00
7517511341101 421,711 421,711 421,710,000,000,000,000,00
751751134120174,24174,24174,240,000,000,000,000,00
75175113417011 350,4811 350,4811 350,480,000,000,000,000,00
75175113421010 003,015 666,035 666,030,000,000,000,000,00
7517511343007 464,617 464,617 464,610,000,000,000,000,00
75175113436080,0080,0080,000,000,000,000,000,00
751751134410542,95542,95542,950,000,000,000,000,00
7517511310857449 217,0044 880,0244 880,020,000,000,000,000,00
7547540461707 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75475404823287 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7547541230308 500,00815,00815,000,000,000,000,000,00
754754124170150,00150,00150,000,000,000,000,000,00
75475412421018 850,003 894,223 894,220,000,000,000,000,00
7547541242601 000,00262,35262,350,000,000,000,000,00
7547541242802 000,0060,0060,000,000,000,000,000,00
75475412430010 500,001 266,881 266,880,000,000,000,000,00
7547541243701 000,00310,47310,470,000,000,000,000,00
7547541244305 000,002 214,002 214,000,000,000,000,000,00
7547541210921647 000,008 972,928 972,920,000,000,000,000,00
75775702430030 000,0030 000,0030 000,000,000,000,000,000,00
7577570281102 270 000,00765 375,71765 375,710,000,000,000,000,00
75775702888692 300 000,00795 375,71795 375,710,000,000,000,000,00
758758184810230 453,280,000,000,000,000,000,000,00
7587581881386230 453,280,000,000,000,000,000,000,00
801801013020573 200,00573 200,00253 012,1711 786,230,000,000,000,00
8018010140106 098 985,006 098 985,002 868 663,06138 780,270,000,000,000,00
801801014040436 985,00436 985,00436 982,950,000,000,000,000,00
8018010141101 271 994,001 271 994,00607 334,7467 730,110,000,000,000,00
801801014120181 686,00181 686,0070 352,4410 358,770,000,000,000,00
801801014170124 445,00124 445,0055 456,771 076,450,000,000,000,00
801801014210595 800,00595 800,00434 408,503 837,210,000,000,000,00
80180101422010 000,0010 000,00619,690,000,000,000,000,00
80180101424018 056,0018 056,009 268,650,000,000,000,000,00
801801014260294 665,00294 665,00223 183,230,000,000,000,000,00
8018010142701 429,001 429,000,000,000,000,000,000,00
8018010142807 600,007 600,001 836,000,000,000,000,000,00
801801014300682 465,00682 465,00497 955,651 033,200,000,000,000,00
8018010143503 670,003 670,00659,080,000,000,000,000,00
80180101436016 500,0016 500,007 792,860,000,000,000,000,00
8018010143708 500,008 500,003 201,100,000,000,000,000,00
80180101441023 100,0023 100,0010 762,03112,000,000,000,000,00
80180101443016 130,0016 130,000,000,000,000,000,000,00
801801014440406 962,00406 962,00305 221,000,000,000,000,000,00
8018010147002 940,002 940,002 080,000,000,000,000,000,00
80180101606036 800,0036 800,000,000,000,000,000,000,00
8018010117127210 811 912,0010 811 912,005 788 789,92234 714,240,000,000,000,00
80180103302054 850,0054 850,0023 225,651 108,660,000,000,000,00
801801034010721 280,00721 280,00301 777,8313 616,720,000,000,000,00
80180103404040 740,0040 740,0040 737,580,000,000,000,000,00
801801034110143 710,00143 710,0060 812,258 272,120,000,000,000,00
80180103412020 655,0020 655,006 457,72923,210,000,000,000,00
8018010342105 861,005 861,000,000,000,000,000,000,00
8018010342405 000,005 000,002 991,700,000,000,000,000,00
80180103444039 964,0039 964,0029 974,000,000,000,000,000,00
801801031130941 032 060,001 032 060,00465 976,7323 920,710,000,000,000,00
8018010423101 345 320,001 345 320,00587 379,790,000,000,000,000,00
8018010425401 713 960,001 713 960,00648 750,940,000,000,000,000,00
8018010429101 242,001 242,001 242,000,000,000,000,000,00
8018010429177 634,007 633,027 633,020,000,000,000,000,00
801801043020134 000,00134 000,0055 063,422 644,160,000,000,000,00
8018010440101 376 119,001 376 119,00812 331,6241 551,250,000,000,000,00
801801044040133 063,00133 063,00133 062,080,000,000,000,000,00
801801044110302 000,00302 000,00172 221,5419 898,540,000,000,000,00
80180104412037 000,0037 000,0020 076,983 089,470,000,000,000,00
80180104417029 000,0029 000,0015 039,94400,400,000,000,000,00
80180104421065 000,0065 000,0042 380,230,000,000,000,000,00
8018010442201 300,001 300,0017,000,000,000,000,000,00
8018010442405 000,005 000,002 351,090,000,000,000,000,00
80180104426090 000,0090 000,0080 798,340,000,000,000,000,00
8018010442705 000,005 000,004 428,000,000,000,000,000,00
8018010442802 660,002 660,00686,500,000,000,000,000,00
801801044300103 692,00103 692,0083 319,630,000,000,000,000,00
8018010443504 200,004 200,00510,180,000,000,000,000,00
8018010443605 000,005 000,002 352,130,000,000,000,000,00
8018010443705 300,005 300,002 090,900,000,000,000,000,00
8018010444104 300,004 300,001 685,4731,000,000,000,000,00
8018010444305 000,005 000,000,000,000,000,000,000,00
801801044440106 428,00106 428,0079 821,000,000,000,000,000,00
8018010445603,002,042,040,000,000,000,000,00
8018010445671 124,001 124,001 124,000,000,000,000,000,00
8018010447003 000,003 000,001 210,000,000,000,000,000,00
801801041850195 486 345,005 486 343,062 755 577,8467 614,820,000,000,000,00
801801103020314 500,00314 500,00142 036,986 653,200,000,000,000,00
8018011040103 588 892,003 588 892,001 698 776,1282 236,320,000,000,000,00
801801104040257 510,00257 510,00256 901,640,000,000,000,000,00
801801104110710 730,00710 730,00346 211,5943 432,560,000,000,000,00
801801104120105 154,00105 154,0042 530,936 384,120,000,000,000,00
80180110417017 000,0017 000,005 970,13190,330,000,000,000,00
80180110421050 000,0050 000,0018 831,600,000,000,000,000,00
8018011042404 400,004 400,001 365,580,000,000,000,000,00
801801104260176 408,00176 408,00157 096,600,000,000,000,000,00
8018011042802 600,002 600,00280,000,000,000,000,000,00
80180110430080 000,0080 000,0033 438,250,000,000,000,000,00
801801104350800,00800,00334,560,000,000,000,000,00
8018011043602 500,002 500,001 087,970,000,000,000,000,00
8018011043702 800,002 800,001 159,160,000,000,000,000,00
8018011044108 000,008 000,003 814,1445,000,000,000,000,00
80180110443010 690,0010 690,000,000,000,000,000,000,00
801801104440196 266,00196 266,00147 200,000,000,000,000,000,00
8018011047001 500,001 500,001 140,000,000,000,000,000,00
801801101567315 529 750,005 529 750,002 858 175,25138 941,530,000,000,000,00
8018011330204 000,004 000,002 016,780,000,000,000,000,00
801801134010374 042,00374 042,00167 577,608 368,980,000,000,000,00
80180113404022 471,0022 471,0022 470,130,000,000,000,000,00
80180113411074 046,0074 046,0033 469,955 288,440,000,000,000,00
80180113412010 553,0010 553,002 964,81501,850,000,000,000,00
80180113417047 750,0047 750,0024 958,75844,130,000,000,000,00
801801134210268 000,00268 000,00115 821,530,000,000,000,000,00
8018011342604 100,004 100,001 441,400,000,000,000,000,00
801801134270125 029,00125 029,0072 731,300,000,000,000,000,00
801801134280300,00300,00237,000,000,000,000,000,00
801801134300120 000,00120 000,0097 759,270,000,000,000,000,00
8018011343605 000,005 000,002 249,990,000,000,000,000,00
8018011344101 400,001 400,00659,000,000,000,000,000,00
80180113443030 000,0030 000,0013 649,000,000,000,000,000,00
80180113444010 210,0010 210,007 658,000,000,000,000,000,00
8018011347002 300,002 300,000,000,000,000,000,000,00
801801131480441 099 201,001 099 201,00565 664,5115 003,400,000,000,000,00
8018011430204 000,004 000,00766,560,000,000,000,000,00
801801144010506 156,00506 156,00236 540,519 465,380,000,000,000,00
80180114404037 798,0037 798,0037 797,500,000,000,000,000,00
80180114411093 720,0093 720,0046 154,345 535,030,000,000,000,00
80180114412013 357,0013 357,005 339,07670,360,000,000,000,00
80180114417020 000,0020 000,005 906,80109,000,000,000,000,00
80180114421025 000,0025 000,0012 605,890,000,000,000,000,00
80180114427040 664,0040 664,0038 130,000,000,000,000,000,00
801801144280500,00500,00250,000,000,000,000,000,00
80180114430025 000,0025 000,009 320,710,000,000,000,000,00
8018011443508 000,008 000,004 238,770,000,000,000,000,00
80180114436011 038,0011 038,006 083,210,000,000,000,000,00
8018011443704 500,004 500,001 702,010,000,000,000,000,00
8018011444105 700,005 700,001 768,5362,000,000,000,000,00
8018011444305 000,005 000,00230,000,000,000,000,000,00
80180114444010 666,0010 666,008 000,000,000,000,000,000,00
8018011447007 000,007 000,002 449,000,000,000,000,000,00
80180114152505818 099,00818 099,00417 282,9015 841,770,000,000,000,00
80180146470026 000,0026 000,0013 593,000,000,000,000,000,00
801801468564726 000,0026 000,0013 593,000,000,000,000,000,00
8018019530201 900,001 900,00725,410,000,000,000,000,00
801801954010167 464,00167 464,0070 942,293 394,860,000,000,000,00
8018019540406 277,006 277,006 276,550,000,000,000,000,00
80180195411057 604,0057 604,0016 547,513 182,190,000,000,000,00
8018019541208 210,008 210,002 044,17360,000,000,000,000,00
80180195417090 000,0090 000,0046 667,043 246,100,000,000,000,00
80180195421085 000,0085 000,0072 557,090,000,000,000,000,00
8018019542203 000,003 000,000,000,000,000,000,000,00
80180195426045 000,0045 000,0035 404,300,000,000,000,000,00
80180195427010 000,0010 000,003 659,01944,420,000,000,000,00
801801954280200,00200,0080,000,000,000,000,000,00
80180195430074 547,0074 547,0050 390,990,000,000,000,000,00
8018019543608 000,008 000,004 355,940,000,000,000,000,00
80180195441012 123,0012 123,007 398,4096,000,000,000,000,00
8018019544405 032,005 032,003 774,000,000,000,000,000,00
80180195143216574 357,00574 357,00320 822,7011 223,570,000,000,000,00
8518512141709 789,001 509,071 509,070,000,000,000,000,00
851851214210111,00111,00111,000,000,000,000,000,00
85185121428010 000,000,000,000,000,000,000,000,00
851851214300100,00100,00100,000,000,000,000,000,00
8518512110293220 000,001 720,071 720,070,000,000,000,000,00
8518515342103 018,003 017,343 017,340,000,000,000,000,00
8518515343006 982,005 019,995 019,990,000,000,000,000,00
851851539451410 000,008 037,338 037,330,000,000,000,000,00
85185154401032 600,0031 591,2214 467,56531,790,000,000,000,00
8518515440403 840,003 837,553 837,550,000,000,000,000,00
8518515441106 500,006 428,943 449,94302,850,000,000,000,00
8518515441201 000,00827,18368,5943,090,000,000,000,00
85185154417076 400,0063 097,0834 015,95627,850,000,000,000,00
85185154421026 710,006 449,336 449,330,000,000,000,000,00
8518515442208 450,002 815,722 815,720,000,000,000,000,00
85185154426025 000,0013 405,1813 405,180,000,000,000,000,00
8518515442702 000,00700,00700,000,000,000,000,000,00
851851544280200,000,000,000,000,000,000,000,00
85185154430056 500,0026 007,8622 768,860,000,000,000,000,00
8518515443501 000,00266,22266,220,000,000,000,000,00
8518515443704 000,001 015,231 015,230,000,000,000,000,00
8518515444101 500,00512,92495,9217,000,000,000,000,00
8518515444301 000,00322,50322,500,000,000,000,000,00
8518515444401 200,00820,45820,450,000,000,000,000,00
851851544700100,000,000,000,000,000,000,000,00
85185154605022 000,000,000,000,000,000,000,000,00
85185154164745270 000,00158 097,38105 199,001 522,580,000,000,000,00
8518519542102 000,000,000,000,000,000,000,000,00
85185195902562 000,000,000,000,000,000,000,000,00
852852024430158 000,00132 257,2867 439,200,000,000,000,000,00
8528520290484158 000,00132 257,2867 439,200,000,000,000,000,00
852852033020500,000,000,000,000,000,000,000,00
852852034010313 500,00308 789,06145 645,402 635,280,000,000,000,00
85285203404023 488,0023 457,4323 457,090,000,000,000,000,00
85285203411061 850,0060 380,1528 488,631 692,080,000,000,000,00
8528520341207 700,007 231,223 348,73145,490,000,000,000,00
8528520341705 900,003 846,983 846,980,000,000,000,000,00
85285203421020 100,008 040,098 040,090,000,000,000,000,00
85285203422018 100,0010 463,0710 463,070,000,000,000,000,00
85285203426048 362,0027 934,7427 934,740,000,000,000,000,00
852852034270950,00659,85659,850,000,000,000,000,00
852852034280400,0040,0040,000,000,000,000,000,00
85285203430033 788,0016 900,8016 900,800,000,000,000,000,00
852852034350600,00266,22266,220,000,000,000,000,00
852852034360100,000,000,000,000,000,000,000,00
8528520343703 200,001 276,391 276,390,000,000,000,000,00
8528520344102 500,001 179,081 179,080,000,000,000,000,00
85285203443026 292,0012 123,5612 123,560,000,000,000,000,00
85285203444012 150,009 993,069 993,060,000,000,000,000,00
8528520347001 800,00780,00780,000,000,000,000,000,00
85285203166125581 280,00493 361,70294 443,694 472,850,000,000,000,00
8528520542102 245,001 747,031 747,030,000,000,000,000,00
85285205430011 700,0011 700,006 808,110,000,000,000,000,00
85285205436055,000,000,000,000,000,000,000,00
852852059892714 000,0013 447,038 555,140,000,000,000,000,00
852852063020500,000,000,000,000,000,000,000,00
85285206401041 383,0028 012,0813 208,45643,850,000,000,000,00
8528520640401 400,001 399,591 399,590,000,000,000,000,00
8528520641109 203,004 932,552 087,84406,410,000,000,000,00
8528520641201 303,00699,31294,5757,820,000,000,000,00
8528520642101 100,0059,5859,580,000,000,000,000,00
852852064300500,001,401,400,000,000,000,000,00
852852064360200,0050,0050,000,000,000,000,000,00
8528520644103 500,001 558,431 558,430,000,000,000,000,00
8528520644401 100,00820,45820,450,000,000,000,000,00
85285206470050,0050,0050,000,000,000,000,000,00
8528520613177860 239,0037 583,3919 530,311 108,080,000,000,000,00
852852123020300,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521231103 806 998,003 153 556,111 963 336,480,000,000,000,000,00
85285212401076 000,0072 363,4433 600,521 702,940,000,000,000,00
8528521240405 880,005 879,155 879,150,000,000,000,000,00
85285212411018 200,0014 762,487 512,571 294,360,000,000,000,00
8528521241202 500,002 062,041 045,99148,750,000,000,000,00
85285212417013 000,009 546,009 152,67393,330,000,000,000,00
8528521242108 952,004 025,334 025,330,000,000,000,000,00
8528521242604 000,002 734,662 734,660,000,000,000,000,00
852852124270470,00369,00369,000,000,000,000,000,00
852852124280100,000,000,000,000,000,000,000,00
85285212430019 900,0010 287,0210 287,020,000,000,000,000,00
8528521243705 200,002 134,782 134,780,000,000,000,000,00
8528521244402 200,001 640,901 640,900,000,000,000,000,00
8528521245808 400,006 652,826 652,820,000,000,000,000,00
852852124610200,0026,8026,800,000,000,000,000,00
8528521247001 000,00648,00648,000,000,000,000,000,00
852852121566643 973 300,003 286 688,532 049 046,693 539,380,000,000,000,00
85285213413011 300,0011 300,007 390,430,000,000,000,000,00
852852139019511 300,0011 300,007 390,430,000,000,000,000,00
852852143110385 207,00184 134,22175 354,310,000,000,000,000,00
852852144110500,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521493286385 707,00184 134,22175 354,310,000,000,000,000,00
8528521530202 330,00176,63176,630,000,000,000,000,00
852852153110370 000,00148 710,45148 710,450,000,000,000,000,00
85285215421047,003,543,540,000,000,000,000,00
8528521596407372 377,00148 890,62148 890,620,000,000,000,000,00
85285216311073 203,0073 203,0060 740,010,000,000,000,000,00
852852168917873 203,0073 203,0060 740,010,000,000,000,000,00
8528521930205 000,000,000,000,000,000,000,000,00
852852194010875 000,00831 258,50378 258,4320 399,970,000,000,000,00
85285219404072 031,0072 030,6672 030,660,000,000,000,000,00
852852194110165 000,00155 216,2270 784,5011 508,030,000,000,000,00
85285219412023 000,0020 198,158 773,981 605,730,000,000,000,00
8528521941703 515,001 490,001 490,000,000,000,000,000,00
85285219421025 030,0010 550,5210 550,520,000,000,000,000,00
85285219426016 000,009 695,619 695,610,000,000,000,000,00
8528521942705 000,003 741,573 741,570,000,000,000,000,00
8528521942801 185,00967,00967,000,000,000,000,000,00
85285219430037 793,0021 473,7921 473,790,000,000,000,000,00
8528521943501 000,00301,35301,350,000,000,000,000,00
852852194360770,0070,0070,000,000,000,000,000,00
85285219437015 000,004 378,724 378,720,000,000,000,000,00
85285219441015 000,004 911,094 911,090,000,000,000,000,00
8528521944303 650,001 366,001 366,000,000,000,000,000,00
85285219444024 350,0018 252,2318 252,230,000,000,000,000,00
8528521944806 207,003 102,003 102,000,000,000,000,000,00
85285219451050,0050,0050,000,000,000,000,000,00
852852194610100,007,607,600,000,000,000,000,00
8528521947001 469,001 332,001 332,000,000,000,000,000,00
8528521960609 600,000,000,000,000,000,000,000,00
852852191815811 305 750,001 160 393,01611 537,0533 513,730,000,000,000,00
8528522841102 500,002 350,822 077,37273,450,000,000,000,00
85285228417032 500,0028 701,5021 268,76688,740,000,000,000,00
85285228430034 750,0024 067,4024 067,400,000,000,000,000,00
852852289866069 750,0055 119,7247 413,53962,190,000,000,000,00
852852952910261,00260,73260,730,000,000,000,000,00
852852953110471 484,00224 481,42208 482,580,000,000,000,000,00
85285295401026 800,0026 800,0014 740,24574,120,000,000,000,00
8528529540401 980,001 979,351 979,350,000,000,000,000,00
8528529541105 300,005 280,332 631,68366,520,000,000,000,00
852852954120750,00739,10362,2652,150,000,000,000,00
85285295421021 220,005 398,445 398,440,000,000,000,000,00
852852954220150,000,000,000,000,000,000,000,00
8528529542606 220,003 793,843 793,840,000,000,000,000,00
8528529542703 500,003 040,803 040,800,000,000,000,000,00
852852954280200,000,000,000,000,000,000,000,00
85285295430026 134,005 214,685 214,680,000,000,000,000,00
852852954360605,0050,0050,000,000,000,000,000,00
852852954370700,00499,72499,720,000,000,000,000,00
85285295443020 155,003 100,773 100,770,000,000,000,000,00
8528529544401 650,001 230,681 230,680,000,000,000,000,00
852852954700100,000,000,000,000,000,000,000,00
85285295156287587 209,00281 869,86250 785,77992,790,000,000,000,00
85385305231020 000,0020 000,0015 756,000,000,000,000,000,00
8538530529101 474,001 474,001 473,800,000,000,000,000,00
8538530530206 000,006 000,002 996,160,000,000,000,000,00
853853053027600,000,000,000,000,000,000,000,00
853853054010424 010,00424 010,00198 165,6713 075,510,000,000,000,00
853853054017330 000,0076 105,2460 982,7415 122,500,000,000,000,00
85385305401967 500,0046 311,7346 311,730,000,000,000,000,00
85385305404040 859,0040 859,0040 858,860,000,000,000,000,00
853853054110190 141,00190 141,0044 365,415 851,770,000,000,000,00
85385305411758 000,0014 431,0611 447,112 983,950,000,000,000,00
85385305411916 000,009 729,079 729,070,000,000,000,000,00
85385305412041 188,0041 188,005 014,791 085,060,000,000,000,00
8538530541278 989,001 728,531 391,25337,280,000,000,000,00
8538530541292 400,001 363,441 363,440,000,000,000,000,00
85385305417060 200,0060 200,0029 110,432 102,620,000,000,000,00
85385305417788 000,0018 610,5815 505,823 104,760,000,000,000,00
8538530541793 000,00600,94600,940,000,000,000,000,00
85385305421072 438,0072 438,0020 796,000,000,000,000,000,00
85385305421730 000,006 484,756 465,1519,600,000,000,000,00
8538530542196 600,006 000,000,000,000,000,000,000,00
85385305422050 000,0050 000,0024 638,740,000,000,000,000,00
85385305422915 000,009 099,019 051,1347,880,000,000,000,00
85385305424020 495,0020 495,002 130,300,000,000,000,000,00
85385305424710 300,000,000,000,000,000,000,000,00
8538530542491 500,000,000,000,000,000,000,000,00
85385305426019 760,0019 760,003 720,200,000,000,000,000,00
85385305426739 400,001 220,121 220,120,000,000,000,000,00
8538530542697 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8538530542801 521,001 521,00696,630,000,000,000,000,00
853853054287500,00142,74142,740,000,000,000,000,00
853853054300110 800,00110 800,0058 311,640,000,000,000,000,00
85385305430733 000,0010 235,179 596,62638,550,000,000,000,00
8538530543096 000,001,201,200,000,000,000,000,00
8538530543504 540,004 540,001 160,000,000,000,000,000,00
853853054357680,00427,50340,0087,500,000,000,000,00
8538530543605 380,005 380,001 005,180,000,000,000,000,00
8538530543671 320,00503,65437,1766,480,000,000,000,00
8538530543691 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8538530544102 500,002 500,001 069,1522,000,000,000,000,00
8538530544305 000,005 000,0053,000,000,000,000,000,00
85385305444025 908,0025 908,0017 812,000,000,000,000,000,00
85385305456031,0031,0031,000,000,000,000,000,00
8538530545673 223,003 223,003 223,000,000,000,000,000,00
8538530547008 000,008 000,007 150,000,000,000,000,000,00
853853052677791 840 257,001 316 462,73654 124,1944 545,460,000,000,000,00
853853112510175 000,00157 000,00157 000,000,000,000,000,000,00
8538531188674175 000,00157 000,00157 000,000,000,000,000,000,00
85485401302078 140,0078 140,0036 019,071 823,040,000,000,000,00
854854014010882 215,00882 215,00356 350,7118 415,410,000,000,000,00
85485401404049 216,0049 216,0049 212,960,000,000,000,000,00
854854014110176 965,00176 965,0072 325,0211 769,590,000,000,000,00
85485401412025 340,0025 340,0010 013,971 683,540,000,000,000,00
85485401421020 273,0020 273,001 409,320,000,000,000,000,00
8548540142404 062,004 062,003 003,000,000,000,000,000,00
85485401444051 408,0051 408,0038 556,000,000,000,000,000,00
854854011184451 287 619,001 287 619,00566 890,0533 691,580,000,000,000,00
85485415324050 000,0050 000,0050 000,000,000,000,000,000,00
85485415326081 738,0081 738,0046 777,180,000,000,000,000,00
8548541592769131 738,00131 738,0096 777,180,000,000,000,000,00
90090001426024 790,0013 128,2813 128,280,000,000,000,000,00
9009000143008 288,008 286,078 286,070,000,000,000,000,00
9009000160504 204 834,001 742 141,101 736 012,876 128,230,000,000,000,00
9009000160577 646 823,002 471 575,402 398 892,3272 683,080,000,000,000,00
9009000160592 553 177,001 196 187,161 175 022,8021 164,360,000,000,000,00
9009000111762714 437 912,005 431 318,015 331 342,3499 975,670,000,000,000,00
90090002401059 600,0059 600,0034 199,100,000,000,000,000,00
9009000240405 750,005 750,005 750,000,000,000,000,000,00
90090002411011 670,0011 670,006 957,230,000,000,000,000,00
9009000241201 670,001 670,00990,790,000,000,000,000,00
90090002421010 000,00313,65313,650,000,000,000,000,00
9009000243002 001 000,001 061 834,591 038 237,6723 596,920,000,000,000,00
9009000244402 190,002 190,002 190,000,000,000,000,000,00
900900021201322 091 880,001 143 028,241 088 638,4423 596,920,000,000,000,00
900900154260970 000,00882 373,51881 686,35687,160,000,000,000,00
900900154300260 000,00204 279,90204 279,900,000,000,000,000,00
900900156050107 508,001 058,671 058,670,000,000,000,000,00
900900151055251 337 508,001 087 712,081 087 024,92687,160,000,000,000,00
90090019421070 000,0054 744,3554 744,350,000,000,000,000,00
90090019430033 160,002 374,011 278,031 095,980,000,000,000,00
9009001999429103 160,0057 118,3656 022,381 095,980,000,000,000,00
90090095231047 000,0016 000,0016 000,000,000,000,000,000,00
900900954300130 000,0040 865,6035 453,605 412,000,000,000,000,00
90090095605040 800,000,000,000,000,000,000,000,00
90090095103655217 800,0056 865,6051 453,605 412,000,000,000,000,00
921921092480837 500,00405 000,00405 000,000,000,000,000,000,00
9219210942602 640,002 463,732 463,730,000,000,000,000,00
92192109605039 200,000,000,000,000,000,000,000,00
92192109105820879 340,00407 463,73407 463,730,000,000,000,000,00
92192195421022 364,001 225,601 225,600,000,000,000,000,00
92192195430011 641,004 027,691 037,692 990,000,000,000,000,00
92192195605025 600,000,000,000,000,000,000,000,00
9219219560606 800,006 799,996 799,990,000,000,000,000,00
9219219511373666 405,0012 053,289 063,282 990,000,000,000,000,00
9269260142101 500,00184,29184,290,000,000,000,000,00
92692601426010 000,000,00-8 262,410,000,000,000,000,00
9269260143001 000,000,000,000,000,000,000,000,00
926926016057505 988,000,000,000,000,000,000,000,00
926926016059371 520,000,000,000,000,000,000,000,00
92692601118413890 008,00184,29-8 078,120,000,000,000,000,00
926926052820180 000,00145 900,0078 900,000,000,000,000,000,00
9269260596351180 000,00145 900,0078 900,000,000,000,000,000,00
9269269541701 000,001 000,001 000,000,000,000,000,000,00
92692695421012 000,005 033,975 033,970,000,000,000,000,00
926926954260300,000,000,000,000,000,000,000,00
92692695430020 300,0015 002,7214 402,72600,000,000,000,000,00
9269269511056133 600,0021 036,6920 436,69600,000,000,000,000,00
Razem dział01043 804,3842 929,7842 929,780,000,000,000,000,00
Razem dział60010 312 864,008 030 666,545 626 124,532 404 542,010,000,000,000,00
Razem dział7002 924 261,002 159 944,292 108 572,99120,000,000,000,000,00
Razem dział710151 600,0088 085,6487 921,64164,000,000,000,000,00
Razem dział7202 910 000,00989 915,59989 915,590,000,000,000,000,00
Razem dział7505 138 048,604 581 171,282 885 452,0413 796,320,000,000,000,00
Razem dział75152 588,0046 604,2446 495,170,000,000,000,000,00
Razem dział75454 000,008 972,928 972,920,000,000,000,000,00
Razem dział7572 300 000,00795 375,71795 375,710,000,000,000,000,00
Razem dział758230 453,280,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział80125 377 724,0025 377 722,0613 185 882,85507 260,040,000,000,000,00
Razem dział851302 000,00167 854,78114 956,401 522,580,000,000,000,00
Razem dział8527 592 115,005 878 248,363 741 126,7544 589,020,000,000,000,00
Razem dział8532 015 257,001 473 462,73811 124,1944 545,460,000,000,000,00
Razem dział8541 419 357,001 419 357,00663 667,2333 691,580,000,000,000,00
Razem dział90018 188 260,007 776 042,297 614 481,68130 767,730,000,000,000,00
Razem dział921945 745,00419 517,01416 527,012 990,000,000,000,000,00
Razem dział9261 103 608,00167 120,9891 258,57600,000,000,000,000,00
RAZEM81 061 685,2659 422 991,2039 230 785,053 184 588,740,000,000,000,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28s
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko samorządy województw

Główny księgowy / Skarbnik

telefon
2014-07-17

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-30s: wersja pierwotna (100, 853, 85311)
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
000531430
Rb-30s półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014
Adresat:
Nazwa województwa 1) 2)
Nazwa powiatu / związku 1) 2)
Nazwa gminy / związku 1) 2)
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Wysyłać bez pisma przewodniego
SymboleKlasyfikacja budżetowa
woj.powiatgminatyp gm.związek jsttyp zw.samorządowego zakładu budżetowegodziałrozdział
123456789
0403012  10085385311
A.
kod pozycjiParagrafPrzychody
planwykonanie
10111213
G0830167 100,0097 840,13
G084064 990,0032 790,49
G087015 000,0012 195,13
G092060,0036,98
G09701 125,00914,03
G2510175 000,00157 000,00
I110 (Pokrycie amortyzacji)0,000,00
K100 (Inne zwiększenia)0,000,00
HRAZEM 93204423 275,00300 776,76
K110 (Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego)5 000,0036 761,01
L190 Ogółem (H+K110)428 275,00337 537,77
1) niepotrzebne skreślić
2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków
3) dotyczy państwowych zakładów budżetowych
B.
kod pozycjiParagrafKoszty i inne obciążenia
planwykonanie
10111213
M4010251 489,00116 928,99
M404017 000,0017 000,00
M411045 500,0020 285,07
M417014 500,009 224,00
M421036 446,007 907,70
M4220200,0073,81
M426016 940,0011 062,02
M4280300,0040,00
M430013 383,003 109,08
M4350887,00274,60
M4360540,00197,84
M43702 000,00441,51
M4410300,00135,40
M44301 700,001 337,00
M444015 640,0015 639,46
M4500800,00800,00
M45305 000,000,00
M4700650,00390,00
J100 (Środki własne zarezerwowane na inwestycje)X0,00
I100 (Odpisy amortyzacji)0,000,00
P100 (Inne zmniejszenia)0,000,00
NRAZEM 163954423 275,00204 846,48
P110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)0,000,00
P120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)0,000,00
P130 (Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego)5 000,00147 791,91
S190 Ogółem (N+P110+P120+P130)428 275,00352 638,39
C.
Kod pozycjiSymbolWyszczególnienieStan na początek okresu sprawozdawczegoStan na koniec okresu sprawozdawczego
1011 1213
W010Środki pieniężne (w tym środki w kasie)44 270,73143 453,19
W020Należności netto 1)1 487,897 663,03
W021Kwota odpisu aktualizującego należności0,000,00
W022Kwota odsetek od należnosci niezapłaconych w terminie0,000,00
W030Pozostałe środki obrotowe13 759,890,00
W040Zobowiązania i inne rozliczenia22 757,503 324,31
W041
w tym
wobec inwestycji finansowanych z:
środków własnych
0,000,00
W042
dotacji
0,000,00
W043
środków z innych źródeł
0,000,00
W070Stan środków obrotowych netto (W010+W020+W030-W040)36 761,01147 791,91
Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązańXX
W080Należności od pracowników0,000,00
W081Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług1 487,897 663,03
W090Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń0,000,00
W091Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne0,000,00
W092
w tym z tytułu:
składek na FUS
0,000,00
W093
składek na Fundusz Pracy
0,000,00
W094Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług0,003 324,31
1) Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie
D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE
1. Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego
Kod poz.SymbolWyszczególnieniePlanWykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
1011 1213
U100Wydatki inwestycyjne0,000,00
U200Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:XX
U201
- środki z lat ubiegłych
0,000,00
U202
- dotacje celowe
0,000,00
U203
- środki własne
0,000,00
U204
- inne środki
0,000,00
U300Zobowiązania dotyczące inwestycji:XX
U301
- na początek okresu sprawozdawczego
X0,00
U302
- na koniec okresu sprawozdawczego
X0,00
U303Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycjeX0,00
2. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego
Kod poz.SymbolWyszczególnienieZa poprzedni rok budżetowyZa okres sprawozdawczy
1011 1213
Z100Podatek dochodowy od osób prawnych0,000,00
Z101Wpłata nadwyżki środków obrotowych0,000,00
Z102Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych0,000,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Główny księgowy / Skarbnik

telefon
2014-07-17

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-34s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
000531430
Rb-34s
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014
Adresat:
Nazwa województwa 1) 2)
Nazwa powiatu / związku 1) 2)
Nazwa gminy / związku 1) 2)
Symbole
woj.powiatgminatyp gm.związek jsttyp zw.
123456
0403012  
A.
Kod pozycjiDziałRozdziałParagrafDochody
planwykonanie
91011121314
G801801010690500,000,00
G80180101075093 500,0045 014,85
G80180101083094 000,0062 720,00
G80180101092070,0011,72
G80180101096018 450,0010 670,00
G80180101097020 080,0014 950,00
G8018010407501 000,000,00
G801801040830296 000,00130 272,50
G80180104092020,003,31
G8018010409604 080,000,00
G8018010409701 000,000,00
G80180110075015 000,005 420,00
G80180110083024 900,002 000,00
G801801100920100,001,08
G8018011009602 000,0050,00
G80180110097025 000,007 520,00
HRAZEM 1308472595 700,00278 633,46
K150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)0,000,00
L190 Ogółem (H+K150)595 700,00278 633,46
1) niepotrzebne skreślić
2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków
B.
Kod pozycjiDziałRozdziałParagrafWydatki
planwykonanie
91011121314
M8018010141103 400,001 453,65
M801801014120600,00166,91
M80180101417017 000,009 082,02
M80180101421058 200,0022 638,57
M80180101422052 000,0020 360,62
M8018010142402 500,00437,03
M8018010142702 000,000,00
M80180101430090 100,0044 293,59
M801801014430800,0095,50
M801801044110300,000,00
M80180104412040,000,00
M8018010441701 500,000,00
M8018010442101 800,000,00
M801801044220296 460,00129 710,30
M8018010442401 000,000,00
M8018010443001 000,000,00
M801801104110900,0069,63
M801801104120125,000,00
M8018011041705 000,00101,96
M80180110421016 700,007 500,01
M80180110422012 000,001 696,41
M80180110430032 000,001 680,40
M801801104430275,000,00
NRAZEM 1957830595 700,00239 286,60
P150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)0,0039 346,86
S190 Ogółem (N+P150)595 700,00278 633,46
C.
Kod pozycjiSymbolWyszczególnienieStan na początek okresu sprawozdawczegoStan na koniec okresu sprawozdawczego
1112 1314
W020Należności netto 1)11 010,004 385,00
W021Kwota odpisu aktualizującego należności0,000,00
W022Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie0,000,00
W040Zobowiązania171,591 005,83
1) Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-34s

Główny księgowy / Skarbnik

telefon
2014-07-17

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-50D: wersja pierwotna (85/04)
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
000531430
Rb-50 - Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014
Adresat:
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Wysyłać bez pisma przewodniego
Nazwa województwa 1)
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
Symbole
woj.powiatgminatyp gm.związek jsttyp zw.część
0403012  85/04
12345678
1) niepotrzebne skreślić
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)Wykonanie
działrozdziałparagraf
910111213
01001095201041 104,3841 104,38
01001095311541 104,3841 104,38
750750112010186 600,0096 165,00
7507501177771186 600,0096 165,00
7517510120103 371,001 691,00
75175101778623 371,001 691,00
75175113201049 217,0049 217,00
751751137787449 217,0049 217,00
8518519520102 000,001 098,00
85185195880562 000,001 098,00
852852032010342 700,00167 200,00
8528520388065342 700,00167 200,00
8528521220103 933 400,002 133 844,00
85285212880743 933 400,002 133 844,00
8528521320103 900,003 248,00
85285213880753 900,003 248,00
8528521520102 377,00180,17
85285215880772 377,00180,17
85285228201044 750,0039 896,00
852852288809044 750,0039 896,00
85285295201089 159,0057 734,00
852852958815789 159,0057 734,00
zbiorczo dla działu01041 104,3841 104,38
zbiorczo dla działu750186 600,0096 165,00
zbiorczo dla działu75152 588,0050 908,00
zbiorczo dla działu8512 000,001 098,00
zbiorczo dla działu8524 416 286,002 402 102,17
zbiorczo dla wszystkich działów4 698 578,382 591 377,55
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-50D

Główny księgowy / Skarbnik

telefon
2014-07-11

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-50W: wersja pierwotna (85/04)
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
000531430
Rb-50 - kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014
Adresat:
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Wysyłać bez pisma przewodniego
Nazwa województwa 1)
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
Symbole
woj.powiatgminatyp gm.związek jsttyp zw.część
0403012  85/04
12345678
1) niepotrzebne skreślić
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)Wykonanie
działrozdziałparagraf
910111213
010010954110115,81115,78
01001095412016,5016,50
010010954170673,66673,66
01001095443040 298,4140 298,41
010010951793541 104,3841 104,35
750750114010146 600,0069 527,50
75075011404013 275,0013 275,00
75075011411019 500,009 750,00
7507501141203 500,001 750,00
750750114140725,00362,50
7507501144403 000,001 500,00
75075011100621186 600,0096 165,00
751751014110464,00232,08
75175101412066,0033,07
7517510141702 700,001 350,00
751751014210141,000,00
75175101924623 371,001 615,15
75175113303018 180,0018 180,00
7517511341101 421,711 421,71
751751134120174,24174,24
75175113417011 350,4811 350,48
75175113421010 003,015 666,03
7517511343007 464,617 464,61
75175113436080,0080,00
751751134410542,95542,95
7517511310857449 217,0044 880,02
8518519542102 000,000,00
85185195902562 000,000,00
852852033020500,000,00
852852034010201 970,0097 258,26
85285203404015 480,0015 479,66
85285203411040 450,0019 218,65
8528520341205 100,002 365,05
8528520342105 000,002 920,98
8528520342206 400,003 699,12
85285203426026 200,0014 888,88
85285203430027 800,0014 481,66
8528520343701 900,00902,70
8528520344102 500,001 179,08
852852034430800,00652,20
8528520344407 100,006 235,40
8528520347001 500,00680,00
85285203144695342 700,00179 961,64
8528521231103 806 998,001 963 336,48
85285212401076 000,0033 600,52
8528521240405 880,005 879,15
85285212411014 500,005 945,68
8528521241202 000,00838,23
8528521242105 722,004 025,33
8528521242602 000,002 000,00
852852124270100,000,00
852852124280100,000,00
8528521243006 500,005 956,07
8528521243702 000,002 000,00
8528521244402 200,001 640,90
8528521245808 400,006 652,82
8528521247001 000,00648,00
852852121448643 933 400,002 032 523,18
8528521341303 900,003 247,09
85285213901953 900,003 247,09
8528521530202 330,00176,63
85285215421047,003,54
85285215932972 377,00180,17
85285228417013 000,008 644,90
85285228430031 750,0024 064,20
852852289455044 750,0032 709,10
85285295311086 484,0056 600,00
8528529542101 075,00274,00
8528529543001 600,00584,20
852852959776789 159,0057 458,20
zbiorczo dla działu01041 104,3841 104,35
zbiorczo dla działu750186 600,0096 165,00
zbiorczo dla działu75152 588,0046 495,17
zbiorczo dla działu8512 000,000,00
zbiorczo dla działu8524 416 286,002 306 079,38
zbiorczo dla wszystkich działów4 698 578,382 489 843,90
A. Wydatki (podlegające refundacji) poniesione w bieżącym roku ze środków własnych jst, a nie zwrócone w tym roku przez dysponenta środków budżetu państwa
KodKlasyfikacja budżetowaWykonanie *)
działrozdziałparagraf
910111213
zbiorczo dla wszystkich działów0,00
*) - dotyczy tylko tych zadań, na które jst otrzymują dotacje na zwrot poniesionych przez nie wydatków
B. Wydatki poniesione przez jst ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym a zwrócone z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym
KodKlasyfikacja budżetowaWykonanie *)
działrozdziałparagraf
910111213
zbiorczo dla wszystkich działów0,00
*) - dotyczy tylko tych zadań, na które jst otrzymują dotacje na zwrot poniesionych przez nie wydatków
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-50W
Zarządzeniem Nr SG.0050.49.2014 z dn. 30.05.2014 r. wprowadzono zmiany w zadaniach zleconych w rozdz. 85212, które nie zostały zawarte w załaczniku zadań zleconych, co powoduje rozbieżność między danymi w Besti@ a danymi przedstawionymi w sprawozdaniu. Powyższe zostanie sprostowane najbliższym Zarządzeniem Wójta Gminy.
Uwagi do pozycji
DziałRozdziałParagrafUwaga
852852123110Zarządzeniem Nr SG.0050.49.2014 z dn. 30.05.2014 r. wprowadzono zmiany do zadań zleconych na tym paragrafie co nie ujęto w załaczniku zadań zleconych w Besti@. Zostanie to skorygowane najbliższym Zarządzeniem Wójta Gminy.
852852124580Zarządzeniem Nr SG.0050.49.2014 z dn. 30.05.2014 r. wprowadzono zmiany na tym paragrafie co nie zostało ujęte w załaczniku zadań zleconych w Besti@. Zostanie to skorygowane najbliższym zarządzeniem Wójta Gminy.

Główny księgowy / Skarbnik

telefon
2014-07-11

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-N: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
000531430
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / samorządowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury/ państwowej instytucji filmowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji państwowej, w tym wykonawczej / państwowej osoby prawnej z wyłączeniem agencji państwowych, w tym wykonawczych / samorządowej osoby prawnej 1)
a)sprawozdanie jednostkowe b)sprawozdanie zbiorcze c)sprawozdanie łączne 1)
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.POWIATGMINATYP GM.ZWIĄZEK JSTTYP ZW.Grupaczęść budż.
0403012    
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe
Wyszczególnieniekwota należności ogółem (kol.3+15)dłużnicy krajowidłużnicy zagraniczni
ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)grupa Igrupa IIgrupy IIIgrupy IVbank centralnybankipozostałe krajowe instytucje finansoweprzedsiębiorstwa niefinansowegospodarstwa domoweinstytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowychogółem (kol. 16+17)podmioty należące do strefy europozostałe podmioty zagraniczne
1234567891011121314151617
N1papiery wartościowe (N1.1+N1.2)
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N1.1krótkoterminowe
0,000,000,000,00