Raport: 2014 III Kwartał
Brak dołączonych podpisów elektronicznych

Powrót do listy
III kwartał 2014r.
Sprawozdania dla jednostek:
 1. BIAŁE BŁOTA (G, w)
 2. Gminne Przedszkole Białe Błota (WRSJO)
 3. ORGAN (ORG)
 4. Publiczne Gimnazjum Białe Błota (WRSJO)
 5. Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne'a (WRSJO)
 6. Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Twardowskiego w Przyłękach (WRSJO)
 7. U.G.BIAŁE BŁOTA (JB)
 8. Zakład Aktywności Zawodowej (ZB, 100)
 9. Zespół Szkół im. Jana Pawła II (WRSJO)
Jednostka BIAŁE BŁOTA (G, w)
Dostępne wersje sprawozdania:
 1. Sprawozdanie Rb-27s, wersja pierwotna
 2. Sprawozdanie Rb-27ZZ, wersja pierwotna (85/04)
 3. Sprawozdanie Rb-28s, wersja pierwotna
 4. Sprawozdanie Rb-30s, wersja pierwotna (100, 853, 85311)
 5. Sprawozdanie Rb-34s, wersja pierwotna
 6. Sprawozdanie Rb-50D, wersja pierwotna (85/04)
 7. Sprawozdanie Rb-50W, wersja pierwotna (85/04)
 8. Sprawozdanie Rb-N, wersja pierwotna
 9. Sprawozdanie Rb-NDS, wersja pierwotna
 10. Sprawozdanie Rb-Z, wersja pierwotna
 11. Sprawozdanie Rb-ZN, wersja pierwotna (85/04)
 12. Powrót do listy jednostek
Sprawozdanie Rb-27s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
000531430
Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2014
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.POWIATGMINATYP GM.ZWIĄZEK JSTTYP ZW.
0403012  
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)
Należności 2)
(salda początkowe plus przypisy minus odpisy)
Potrącenia 2)
(art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)
Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)Dochody otrzymaneSaldo końcowe 2)Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczySkutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy 3)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
należności pozostałe do zapłatynadpłatyumorzenie zaległości podatkowychrozłożenie na raty, odłożenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
ogółemw tym
zaległości
123456789101112131415
0100109507502 000,001 670,500,001 670,501 670,500,000,000,000,000,000,000,00
01001095201041 104,3841 104,380,0041 104,3841 104,380,000,000,000,000,000,000,00
01001095386543 104,3842 774,880,0042 774,8842 774,880,000,000,000,000,000,000,00
60060016058011 683,0011 682,540,0011 682,5411 682,540,000,000,000,000,000,000,00
6006001609600,006 650,000,006 650,006 650,000,000,000,000,000,000,000,00
600600166300660 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
600600166337100 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
60060016668095 176,0095 176,240,0095 176,2495 176,240,000,000,000,000,000,000,00
6006001681473866 859,00113 508,780,00113 508,78113 508,780,000,000,000,000,000,000,00
700700050470150 000,00263 961,400,00155 040,94155 040,94109 454,32108 144,72533,860,000,000,000,00
700700050750120 000,00198 876,000,00160 845,31160 845,3143 407,1643 407,165 376,470,000,000,000,00
70070005076023 974,0023 973,630,0023 973,6323 973,630,000,000,000,000,000,000,00
7007000507701 500 000,00843 456,520,00636 870,22636 870,22206 586,307 329,650,000,000,000,000,00
70070005092010 000,0044 605,730,0015 905,3715 905,3728 700,3628 700,360,000,000,000,000,00
70070005743751 803 974,001 374 873,280,00992 635,47992 635,47388 148,14187 581,895 910,330,000,000,000,00
710710352020700,00700,000,00700,00700,000,000,000,000,000,000,000,00
7107103573765700,00700,000,00700,00700,000,000,000,000,000,000,000,00
72072095200714 979,1214 078,120,0014 078,1214 078,120,000,000,000,000,000,000,00
7207209520092 643,382 484,380,002 484,382 484,380,000,000,000,000,000,000,00
7207209562070,001 600 915,260,001 600 915,261 600 915,260,000,000,000,000,000,000,00
7207209562090,00127 804,940,00127 804,94127 804,940,000,000,000,000,000,000,00
7207209563372 273 020,880,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
720720956339401 356,620,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
720720951019232 692 000,001 745 282,700,001 745 282,701 745 282,700,000,000,000,000,000,000,00
750750112010186 600,00139 224,000,00139 224,00139 224,000,000,000,000,000,000,000,00
7507501177771186 600,00139 224,000,00139 224,00139 224,000,000,000,000,000,000,000,00
750750230570222,00221,920,00221,92221,920,000,000,000,000,000,000,00
7507502309701 001 873,001 003 563,220,001 003 563,221 003 563,220,000,000,000,000,000,000,00
75075023773131 002 095,001 003 785,140,001 003 785,141 003 785,140,000,000,000,000,000,000,00
75075075200727 652,880,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
750750757783227 652,880,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7517510120103 371,002 531,000,002 531,002 531,000,000,000,000,000,000,000,00
75175101778623 371,002 531,000,002 531,002 531,000,000,000,000,000,000,000,00
75175113201049 217,0049 217,000,0049 217,0049 217,000,000,000,000,000,000,000,00
751751137787449 217,0049 217,000,0049 217,0049 217,000,000,000,000,000,000,000,00
75675601035035 000,00121 265,340,0022 529,0122 093,41100 005,06100 005,061 268,730,000,000,000,00
756756010890100,00440,590,00440,59399,090,000,000,000,000,000,000,00
756756017759735 100,00121 705,930,0022 969,6022 492,50100 005,06100 005,061 268,730,000,000,000,00
7567561503109 178 433,009 672 386,220,007 161 500,397 161 500,392 511 914,20452 408,571 028,371 479 031,500,0099 833,350,00
75675615032017 000,0022 564,380,0018 521,0018 521,004 299,0077,00255,627 269,000,000,000,00
756756150330116 499,00100 551,000,0075 648,0075 648,0024 905,005,002,000,000,000,000,00
756756150340204 000,00289 895,600,00221 256,00221 256,0068 641,6068 641,602,00181 202,407 725,000,000,00
75675615050057 000,00101 797,000,00102 998,60102 352,600,000,001 201,600,000,000,000,00
756756150690100,00582,400,00582,40582,400,000,000,000,000,000,000,00
756756150890100,00508,000,00508,00508,000,000,000,000,000,000,000,00
75675615091094 358,00194 971,600,0064 791,6064 791,60130 180,000,000,000,000,00750,000,00
7567561526802 350,001 216,000,001 216,001 216,000,000,000,000,000,000,000,00
75675615833419 669 840,0010 384 472,200,007 647 021,997 646 375,992 739 939,80521 132,172 489,591 667 502,907 725,00100 583,350,00
7567561603104 944 012,006 240 949,5225 177,243 666 446,143 666 446,142 556 358,931 660 129,317 032,791 343 127,000,0016 088,8626 432,00
756756160320108 000,00147 989,590,0095 686,8595 686,8556 077,0240 515,773 774,2830 139,500,00324,000,00
7567561603304 000,006 607,380,003 727,203 727,202 935,582 453,5855,400,000,008,000,00
756756160340320 000,00377 882,190,00241 173,61241 173,61140 857,91140 857,914 149,33242 274,750,000,0029 960,80
756756160360128 000,00162 749,400,00145 060,60140 420,6017 688,8012 184,800,000,000,000,000,00
75675616043012 000,003 703,000,003 703,003 703,000,000,000,000,000,000,000,00
7567561605001 300 000,00975 336,620,00953 839,65951 800,6523 971,2023 414,202 474,230,000,000,000,00
7567561605700,00985,000,00985,00985,000,000,000,000,000,000,000,00
75675616069012 000,0013 481,570,0013 481,5713 481,570,000,000,000,000,000,000,00
756756160890500,004 747,520,004 747,524 732,520,000,000,000,000,000,000,00
75675616091081 992,00534 143,912 309,0068 808,9168 808,91463 026,000,000,000,000,004 819,000,00
75675616820226 910 504,008 468 575,7027 486,245 197 660,055 190 966,053 260 915,441 879 555,5717 486,031 615 541,250,0021 239,8656 392,80
75675618041060 000,0048 412,300,0048 412,3048 412,300,000,000,000,000,000,000,00
756756180480280 000,00282 450,050,00282 450,05282 450,050,000,000,000,000,000,000,00
7567561804903 101 880,002 570 195,01101 699,701 831 947,171 831 947,17756 532,82548 198,94119 984,680,000,000,000,00
756756180690478,003 942,400,003 942,403 942,400,000,000,000,000,000,000,00
7567561809207 573,0057 016,97691,348 011,488 011,4848 314,1548 314,150,000,000,000,000,00
75675618793643 449 931,002 962 016,73102 391,042 174 763,402 174 763,40804 846,97596 513,09119 984,680,000,000,000,00
75675619046023 000,0022 048,200,0022 048,2022 048,200,000,000,000,000,000,000,00
756756197683523 000,0022 048,200,0022 048,2022 048,200,000,000,000,000,000,000,00
75675621001019 105 714,0013 540 263,000,0013 540 263,0013 540 263,000,000,000,000,000,000,000,00
756756210020794 000,001 081 189,500,001 081 189,501 088 570,419 841,070,009 841,070,000,000,000,00
756756217640719 899 714,0014 621 452,500,0014 621 452,5014 628 833,419 841,070,009 841,070,000,000,000,00
75875801292015 804 857,0013 373 338,000,0013 373 338,0013 373 338,000,000,000,000,000,000,000,00
758758017947915 804 857,0013 373 338,000,0013 373 338,0013 373 338,000,000,000,000,000,000,000,00
7587581409201 500,00849,320,00849,32849,320,000,000,000,000,000,000,00
75875814774921 500,00849,320,00849,32849,320,000,000,000,000,000,000,00
758758312920143 001,00107 253,000,00107 253,00107 253,000,000,000,000,000,000,000,00
7587583179509143 001,00107 253,000,00107 253,00107 253,000,000,000,000,000,000,000,00
80180101069031 600,0021 850,230,0021 129,9321 129,93720,300,000,000,000,000,000,00
80180101075028 100,0020 569,800,0020 569,8020 569,800,000,000,000,000,000,000,00
801801010920110,0065,210,0065,2165,210,000,000,000,000,000,000,00
8018010109704 229,0010 263,480,0010 263,4810 263,480,000,000,000,000,000,000,00
80180101201033 146,6831 646,830,0031 646,8331 646,830,000,000,000,000,000,000,00
801801016337650 883,00650 882,980,00650 882,98650 882,980,000,000,000,000,000,000,00
8018010192579748 068,68735 278,530,00734 558,23734 558,23720,300,000,000,000,000,000,00
801801032030292 329,00219 246,000,00219 246,00219 246,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010382934292 329,00219 246,000,00219 246,00219 246,000,000,000,000,000,000,000,00
801801040690224 000,00104 711,500,00104 711,50104 711,500,000,000,000,000,000,000,00
80180104075018 000,0013 025,880,0013 025,8813 025,880,000,000,000,000,000,000,00
80180104092050,0030,990,0030,9930,990,000,000,000,000,000,000,00
80180104097015 480,0016 851,300,0016 851,3016 851,300,000,000,000,000,000,000,00
801801042030547 210,00410 407,000,00410 407,00410 407,000,000,000,000,000,000,000,00
80180104231048 152,0069 311,770,0069 311,7769 311,770,000,000,000,000,000,000,00
8018010488575852 892,00614 338,440,00614 338,44614 338,440,000,000,000,000,000,000,00
801801100690100,00370,000,00370,00370,000,000,000,000,000,000,000,00
80180110092035,0025,810,0025,8125,810,000,000,000,000,000,000,00
801801100970800,00625,000,00625,00625,000,000,000,000,000,000,000,00
8018011083491935,001 020,810,001 020,811 020,810,000,000,000,000,000,000,00
8018011308305 000,002 203,500,002 005,502 005,50198,000,000,000,000,000,000,00
80180113817445 000,002 203,500,002 005,502 005,50198,000,000,000,000,000,000,00
8018011406900,00150,000,00150,00150,000,000,000,000,000,000,000,00
8018011407501 825,001 365,000,001 365,001 365,000,000,000,000,000,000,000,00
80180114083040,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801140920100,0018,760,0018,7618,760,000,000,000,000,000,000,00
80180114097012 014,0016 066,200,0012 359,7612 359,763 706,440,000,000,000,000,000,00
801801148507513 979,0017 599,960,0013 893,5213 893,523 706,440,000,000,000,000,000,00
8018014808301 145,001 145,000,001 145,001 145,000,000,000,000,000,000,000,00
80180148817791 145,001 145,000,001 145,001 145,000,000,000,000,000,000,000,00
80180195203014 620,0720 207,820,0020 207,8220 207,820,000,000,000,000,000,000,00
801801958302614 620,0720 207,820,0020 207,8220 207,820,000,000,000,000,000,000,00
8518515409701 961,001 499,340,001 499,341 499,340,000,000,000,000,000,000,00
85185154869751 961,001 499,340,001 499,341 499,340,000,000,000,000,000,000,00
8518519520101 641,001 641,000,001 641,001 641,000,000,000,000,000,000,000,00
85185195880561 641,001 641,000,001 641,001 641,000,000,000,000,000,000,000,00
8528520309702 000,00126,500,00126,50126,500,000,000,000,000,000,000,00
852852032010348 319,00258 619,000,00258 619,00258 619,000,000,000,000,000,000,000,00
8528520389035350 319,00258 745,500,00258 745,50258 745,500,000,000,000,000,000,000,00
85285206203027 039,0022 534,000,0022 534,0022 534,000,000,000,000,000,000,000,00
852852068808827 039,0022 534,000,0022 534,0022 534,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521209709,0026,400,0026,4026,400,000,000,000,000,000,000,00
8528521220103 933 400,003 157 715,000,003 157 715,003 157 715,000,000,000,000,000,000,000,00
85285212236040 444,001 252 935,030,0027 886,8027 886,801 225 048,231 225 048,230,000,000,000,000,00
85285212914043 973 853,004 410 676,430,003 185 628,203 185 628,201 225 048,231 225 048,230,000,000,000,000,00
8528521320106 937,006 914,000,006 914,006 914,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521320307 400,007 400,000,007 400,007 400,000,000,000,000,000,000,000,00
852852139010514 337,0014 314,000,0014 314,0014 314,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521409000,00100,000,000,000,00100,00100,000,000,000,000,000,00
85285214203039 835,0028 259,000,0028 259,0028 259,000,000,000,000,000,000,000,00
85285214291029,00563,700,0028,7028,70535,00535,000,000,000,000,000,00
852852149190639 864,0028 922,700,0028 287,7028 287,70635,00635,000,000,000,000,000,00
8528521520102 579,12382,860,00382,86382,860,000,000,000,000,000,000,00
85285215880772 579,12382,860,00382,86382,860,000,000,000,000,000,000,00
85285216203094 824,0092 616,000,0092 616,0092 616,000,000,000,000,000,000,000,00
852852168809894 824,0092 616,000,0092 616,0092 616,000,000,000,000,000,000,000,00
852852190970500,00317,040,00317,04317,040,000,000,000,000,000,000,00
852852192030257 000,00193 354,000,00193 354,00193 354,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521989071257 500,00193 671,040,00193 671,04193 671,040,000,000,000,000,000,000,00
8528522809702 000,002 197,090,001 624,901 624,90572,190,000,000,000,000,000,00
85285228201055 290,0054 185,000,0054 185,0054 185,000,000,000,000,000,000,000,00
852852288906057 290,0056 382,090,0055 809,9055 809,90572,190,000,000,000,000,000,00
8528529509600,003 550,000,003 550,003 550,000,000,000,000,000,000,000,00
852852950970500,00127,470,00127,47127,470,000,000,000,000,000,000,00
85285295201091 874,3389 721,590,0089 721,5989 721,590,000,000,000,000,000,000,00
852852952030209 400,00124 733,000,00124 733,00124 733,000,000,000,000,000,000,000,00
852852952910105,00104,500,00104,50104,500,000,000,000,000,000,000,00
8528529595027301 879,33218 236,560,00218 236,56218 236,560,000,000,000,000,000,000,00
853853050690130 000,0087 631,990,0086 308,9986 308,991 323,000,000,000,000,000,000,00
853853050830110 000,0059 187,980,0058 297,8858 297,88890,100,000,000,000,000,000,00
85385305092040,0046,550,0046,5546,550,000,000,000,000,000,000,00
853853050970120,00123,000,00123,00123,000,000,000,000,000,000,000,00
853853052007600 789,00280 000,000,00280 000,00280 000,000,000,000,000,000,000,000,00
853853052030423 257,00352 715,000,00352 715,00352 715,000,000,000,000,000,000,000,00
85385305936051 264 206,00779 704,520,00777 491,42777 491,422 213,100,000,000,000,000,000,00
8538531129105,004,910,004,914,910,000,000,000,000,000,000,00
85385311890745,004,910,004,914,910,000,000,000,000,000,000,00
85485415203041 738,0041 738,000,0041 738,0041 738,000,000,000,000,000,000,000,00
85485415204025 041,0025 041,000,0025 041,0025 041,000,000,000,000,000,000,000,00
854854159033966 779,0066 779,000,0066 779,0066 779,000,000,000,000,000,000,000,00
9009000162977 346 823,003 518 393,690,003 518 393,693 518 393,690,000,000,000,000,000,000,00
900900016337364 979,00364 979,000,00364 979,00364 979,000,000,000,000,000,000,000,00
900900011035357 711 802,003 883 372,690,003 883 372,693 883 372,690,000,000,000,000,000,000,00
900900190690100 000,0081 771,390,0081 771,3981 771,390,000,000,000,000,000,000,00
90090019246022 860,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
9009001994069122 860,0081 771,390,0081 771,3981 771,390,000,000,000,000,000,000,00
9219210909705 695,005 694,600,005 694,605 694,600,000,000,000,000,000,000,00
9219210923201 000,001 000,000,001 000,001 000,000,000,000,000,000,000,000,00
92192109963206 695,006 694,600,006 694,606 694,600,000,000,000,000,000,000,00
92192195200750 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
921921959512350 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
926926016337560 738,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
9269260199864560 738,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
926926052910180,00179,980,00179,98179,980,000,000,000,000,000,000,00
9269260596441180,00179,980,00179,98179,980,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział01043 104,3842 774,880,0042 774,8842 774,880,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział600866 859,00113 508,780,00113 508,78113 508,780,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7001 803 974,001 374 873,280,00992 635,47992 635,47388 148,14187 581,895 910,330,000,000,000,00
Razem dział710700,00700,000,00700,00700,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7202 692 000,001 745 282,700,001 745 282,701 745 282,700,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7501 216 347,881 143 009,140,001 143 009,141 143 009,140,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział75152 588,0051 748,000,0051 748,0051 748,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział75639 988 089,0036 580 271,26129 877,2829 685 915,7429 685 479,556 915 548,343 097 205,89151 070,103 283 044,157 725,00121 823,2156 392,80
Razem dział75815 949 358,0013 481 440,320,0013 481 440,3213 481 440,320,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział8011 928 968,751 611 040,060,001 606 415,321 606 415,324 624,740,000,000,000,000,000,00
Razem dział8513 602,003 140,340,003 140,343 140,340,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział8525 119 484,455 296 481,180,004 070 225,764 070 225,761 226 255,421 225 683,230,000,000,000,000,00
Razem dział8531 264 211,00779 709,430,00777 496,33777 496,332 213,100,000,000,000,000,000,00
Razem dział85466 779,0066 779,000,0066 779,0066 779,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział9007 834 662,003 965 144,080,003 965 144,083 965 144,080,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział92156 695,006 694,600,006 694,606 694,600,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział926560 918,00179,980,00179,98179,980,000,000,000,000,000,000,00
RAZEM79 448 340,4666 262 777,03129 877,2857 753 090,4457 752 654,258 536 789,744 510 471,01156 980,433 283 044,157 725,00121 823,2156 392,80
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27s
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta naprawach powiatu

Główny księgowy / Skarbnik

telefon
2014-10-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-27ZZ: wersja pierwotna (85/04)
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
000531430
Rb-27ZZ - kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2014
Adresat:
Nazwa województwa 1)
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
WOJ.POWIATGMINATYP GM.ZWIĄZEK JSTTYP ZW.CZĘŚĆ
0403012  85/04
Klasyfikacja budżetowaPlan
Należności
(saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)
Dochody wykonaneDochody przekazaneSaldo końcowe
działrozdziałparagrafogółemw tym:należności pozostałe do zapłatynadpłaty
potrącone na rzecz jednostek samorządu terytorialnegoogółemw tym:
zaległości
1234567891011
7507501109700,00558,00558,0027,90500,650,000,000,00
750750112350600,000,000,000,000,000,000,000,00
7507501179081600,00558,00558,0027,90500,650,000,000,00
8528520309700,004 271,653 150,370,002 946,071 121,28313,050,00
8528520323501 200,000,000,000,000,000,000,000,00
85285203893751 200,004 271,653 150,370,002 946,071 121,28313,050,00
8528521209200,00970 893,2316 442,050,0016 097,14954 451,18954 451,180,00
8528521209700,00751 606,241 484,94742,50715,07750 121,30750 121,300,00
8528521209800,003 104 648,2789 935,7735 902,7953 845,933 014 712,503 014 712,500,00
85285212235049 300,000,000,000,000,000,000,000,00
852852129128449 300,004 827 147,74107 862,7636 645,2970 658,144 719 284,984 719 284,980,00
8528522809700,005 395,243 839,900,003 839,901 555,34877,500,00
8528522823502 200,000,000,000,000,000,000,000,00
85285228894002 200,005 395,243 839,900,003 839,901 555,34877,500,00
zbiorczo dla działu750600,00558,00558,0027,90500,650,000,000,00
zbiorczo dla działu85252 700,004 836 814,63114 853,0336 645,2977 444,114 721 961,604 720 475,530,00
zbiorczo dla wszystkich działów53 300,004 837 372,63115 411,0336 673,1977 944,764 721 961,604 720 475,530,00
1) niepotrzebne skreślić
DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA RB-27ZZ
A. Należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w części należnej budżetowi państwa.
Rozdział
(wg klasyfikacji budżetowej)
Należności
(z kol. 5 Rb-27ZZ w części dot. budżetu państwa)
zaległości
(z kol. 10 Rb-27ZZ w części dot. budżetu państwa)
nadpłaty
(z kol. 11 Rb-27ZZ w części dot. budżetu państwa)
1234
75011530,100,000,00
852034 271,65313,050,00
852123 216 535,353 143 761,020,00
852285 395,24877,500,00
Razem3 226 732,343 144 951,570,00
B. Należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w części należnej jednostkom samorządu terytorialnego na mocy odrębnych przepisów.
Rozdział
(wg klasyfikacji budżetowej)
Należności
(z kol. 5 Rb-27ZZ w części dot. budżetu jst.)
zaległości
(z kol. 10 Rb-27ZZ w części dot. budżetu jst.)
nadpłaty
(z kol. 11 Rb-27ZZ w części dot. budżetu jst.)
1234
7501127,900,000,00
852121 610 612,391 575 523,960,00
Razem1 610 640,291 575 523,960,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27ZZ

Główny księgowy / Skarbnik

telefon
2014-10-13

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-28s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
000531430
Rb-28s MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2014
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.POWIATGMINATYP GM.ZWIĄZEK JSTTYP ZW.
0403012  
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)ZaangażowanieWydatki wykonaneZobowiązania wg stanu na koniec okr. spraw. Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego2)Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2) (art. 263 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
ogółemw tym wymagalne:
powstałe w latach ubiegłychpowstałe w roku bieżącym
1234567891011
01001009283015 000,000,000,000,000,000,000,000,00
01001009384915 000,000,000,000,000,000,000,000,00
0100103028502 700,001 825,431 825,430,000,000,000,000,00
0100103038902 700,001 825,431 825,430,000,000,000,000,00
010010954110115,78115,78115,780,000,000,000,000,00
01001095412016,5016,5016,500,000,000,000,000,00
010010954170673,66673,66673,660,000,000,000,000,00
0100109542100,030,030,030,000,000,000,000,00
01001095443040 298,4140 298,4140 298,410,000,000,000,000,00
010010952214541 104,3841 104,3841 104,380,000,000,000,000,00
6006001145203 153,003 152,713 152,710,000,000,000,000,00
60060011651313 153,003 152,713 152,710,000,000,000,000,00
60060013452035 397,0035 397,0035 397,000,000,000,000,000,00
600600136513335 397,0035 397,0035 397,000,000,000,000,000,00
6006001427101 000,000,000,000,000,000,000,000,00
6006001445202 502,002 501,862 501,860,000,000,000,000,00
600600146620980 000,000,000,000,000,000,000,000,00
6006001474464983 502,002 501,862 501,860,000,000,000,000,00
600600164210197 985,00163 053,40156 889,566 163,840,000,000,000,00
60060016427064 662,0064 661,8664 661,860,000,000,000,000,00
6006001643001 044 539,00990 416,87978 960,2711 456,600,000,000,000,00
6006001660507 034 202,006 647 271,375 253 342,121 322 480,310,000,000,000,00
600600166057100 000,000,000,000,000,000,000,000,00
600600166059304 700,008 943,088 917,860,000,000,000,000,00
60060016915628 746 088,007 874 346,586 462 771,671 340 100,750,000,000,000,00
600600952310900 000,00716 351,47716 351,470,000,000,000,000,00
6006009563005900 000,00716 351,47716 351,470,000,000,000,000,00
70070005427026 000,0025 768,9425 768,940,000,000,000,000,00
70070005430090 503,0090 318,8290 318,820,000,000,000,000,00
700700054480694 388,00694 388,00694 388,000,000,000,000,000,00
700700054500499,00499,00499,000,000,000,000,000,00
7007000545209 140,009 139,519 139,510,000,000,000,000,00
700700054590784 494,00753 889,65753 889,650,000,000,000,000,00
7007000546001 312 987,001 312 986,751 312 986,750,000,000,000,000,00
700700056060353 252,00162 502,60111 251,3051 251,300,000,000,000,00
700700051080253 271 263,003 049 493,272 998 241,9751 251,300,000,000,000,00
71071004417013 096,0012 596,0012 596,000,000,000,000,000,00
71071004430095 000,0072 403,7172 403,710,000,000,000,000,00
7107100480184108 096,0084 999,7184 999,710,000,000,000,000,00
71071014430041 904,0034 247,0531 491,852 755,200,000,000,000,00
710710147602441 904,0034 247,0531 491,852 755,200,000,000,000,00
710710354110147,0075,6375,630,000,000,000,000,00
710710354170850,00440,00440,000,000,000,000,000,00
710710354210400,00250,00250,000,000,000,000,000,00
710710354300203,000,000,000,000,000,000,000,00
71071035885351 600,00765,63765,630,000,000,000,000,00
72072095421097 765,0077 738,2377 738,230,000,000,000,000,00
72072095430093 000,0049 664,6249 664,620,000,000,000,000,00
72072095456724,6524,6524,650,000,000,000,000,00
7207209545694,354,354,350,000,000,000,000,00
7207209560572 288 000,001 349 883,991 349 883,990,000,000,000,000,00
720720956059404 000,00238 214,81238 214,810,000,000,000,000,00
72072095606027 235,0027 234,1227 234,120,000,000,000,000,00
720720951086372 910 029,001 742 764,771 742 764,770,000,000,000,000,00
750750113020199,00199,00199,000,000,000,000,000,00
750750114010180 000,00180 000,00142 869,200,000,000,000,000,00
75075011404013 275,0013 274,8213 274,820,000,000,000,000,00
75075011411033 000,0033 000,0024 695,470,000,000,000,000,00
7507501141204 800,004 800,003 519,770,000,000,000,000,00
750750114140650,95650,95650,950,000,000,000,000,00
7507501142105 356,004 331,804 331,800,000,000,000,000,00
750750114300500,00150,00150,000,000,000,000,000,00
7507501144103 320,002 653,712 653,710,000,000,000,000,00
7507501144403 282,003 281,793 281,790,000,000,000,000,00
750750114700880,000,000,000,000,000,000,000,00
75075011121261245 262,95242 342,07195 626,510,000,000,000,000,00
75075020271040 023,0030 015,0030 015,000,000,000,000,000,00
750750207848040 023,0030 015,0030 015,000,000,000,000,000,00
750750223030190 000,00141 659,50141 659,500,000,000,000,000,00
7507502242103 300,00919,01843,8375,180,000,000,000,00
7507502243003 500,001 635,761 635,760,000,000,000,000,00
7507502287312196 800,00144 214,27144 139,0975,180,000,000,000,00
7507502330203 300,003 300,003 300,000,000,000,000,000,00
7507502340102 630 400,002 625 878,002 003 410,460,000,000,000,000,00
750750234040205 576,00205 575,49205 575,490,000,000,000,000,00
750750234110485 286,72485 286,72356 305,140,000,000,000,000,00
75075023412071 330,0071 287,8245 662,260,000,000,000,000,00
75075023414011 568,5611 568,5611 568,560,000,000,000,000,00
750750234170100 000,0097 541,9097 541,900,000,000,000,000,00
750750234210126 641,00126 490,04124 844,571 505,910,000,000,000,00
75075023426058 000,0050 390,1950 390,190,000,000,000,000,00
7507502342802 500,001 775,001 775,000,000,000,000,000,00
750750234300278 774,00277 987,48271 999,015 085,970,000,000,000,00
75075023436025 633,0023 783,7623 733,7450,020,000,000,000,00
7507502343707 000,005 116,585 116,500,000,000,000,000,00
75075023440057 000,0054 399,0054 399,000,000,000,000,000,00
75075023441055 000,0043 386,4543 386,450,000,000,000,000,00
75075023443058 726,0058 694,1558 694,150,000,000,000,000,00
75075023444062 895,1862 895,1862 895,180,000,000,000,000,00
75075023461050 000,0042 206,3942 206,390,000,000,000,000,00
75075023470025 000,0024 420,3524 151,25269,100,000,000,000,00
750750231561534 314 630,464 271 983,063 486 955,246 911,000,000,000,000,00
7507507541771 532,881 532,881 532,880,000,000,000,000,00
750750754179738,66738,66738,660,000,000,000,000,00
75075075421010 000,007 550,136 275,541 274,590,000,000,000,00
7507507542174 800,004 249,964 249,960,000,000,000,000,00
7507507542191 356,00750,00750,000,000,000,000,000,00
75075075430013 370,0010 952,3110 952,310,000,000,000,000,00
75075075430717 244,0010 232,5910 232,590,000,000,000,000,00
7507507543098 492,062 837,512 837,510,000,000,000,000,00
750750754430320,00320,00320,000,000,000,000,000,00
7507507511417357 853,6039 164,0437 889,451 274,590,000,000,000,00
75075095303087 000,0064 150,0064 150,000,000,000,000,000,00
75075095401040 000,0040 000,0034 953,650,000,000,000,000,00
7507509540404 034,004 033,154 033,150,000,000,000,000,00
75075095410034 000,0020 520,7020 520,700,000,000,000,000,00
75075095411013 000,0010 322,109 213,040,000,000,000,000,00
7507509541204 000,004 000,00975,780,000,000,000,000,00
750750954140413,49413,49413,490,000,000,000,000,00
75075095417031 466,0030 733,6030 733,600,000,000,000,000,00
75075095421033 123,0019 302,9418 609,16693,780,000,000,000,00
7507509542601 200,00603,67603,670,000,000,000,000,00
7507509542801 614,001 614,001 614,000,000,000,000,000,00
75075095430072 100,0060 508,3656 207,884 300,480,000,000,000,00
750750954410150,0054,3354,330,000,000,000,000,00
7507509544405 568,105 568,105 568,100,000,000,000,000,00
75075095133465327 668,59261 824,44247 650,554 994,260,000,000,000,00
751751014110464,00348,12348,120,000,000,000,000,00
75175101412066,0049,6149,610,000,000,000,000,00
7517510141702 700,002 025,002 025,000,000,000,000,000,00
751751014210141,00106,00106,000,000,000,000,000,00
75175101924623 371,002 528,732 528,730,000,000,000,000,00
75175113303018 180,0018 180,0018 180,000,000,000,000,000,00
7517511341101 421,711 421,711 421,710,000,000,000,000,00
751751134120174,24174,24174,240,000,000,000,000,00
75175113417011 350,4811 350,4811 350,480,000,000,000,000,00
75175113421010 003,0110 003,0110 003,010,000,000,000,000,00
7517511343007 464,617 464,617 464,610,000,000,000,000,00
75175113436080,0080,0080,000,000,000,000,000,00
751751134410542,95542,95542,950,000,000,000,000,00
7517511310857449 217,0049 217,0049 217,000,000,000,000,000,00
7547540430007 000,007 000,007 000,000,000,000,000,000,00
75475404791587 000,007 000,007 000,000,000,000,000,000,00
7547541230308 500,002 926,252 926,250,000,000,000,000,00
754754124170150,00150,00150,000,000,000,000,000,00
75475412421018 850,0011 509,729 084,722 425,000,000,000,000,00
7547541242601 000,00412,54352,5460,000,000,000,000,00
7547541242802 000,0060,0060,000,000,000,000,000,00
75475412430010 500,001 266,881 266,880,000,000,000,000,00
7547541243701 000,00520,24520,240,000,000,000,000,00
7547541244305 000,002 214,002 214,000,000,000,000,000,00
7547541210921647 000,0019 059,6316 574,632 485,000,000,000,000,00
754754214210112,320,000,000,000,000,000,000,00
75475421430012 259,1011 140,6211 140,620,000,000,000,000,00
754754218468512 371,4211 140,6211 140,620,000,000,000,000,00
75775702430030 000,0030 000,0030 000,000,000,000,000,000,00
7577570281101 613 700,001 069 809,361 069 809,360,000,000,000,000,00
75775702888691 643 700,001 099 809,361 099 809,360,000,000,000,000,00
758758184810161 353,860,000,000,000,000,000,000,00
7587581881386161 353,860,000,000,000,000,000,000,00
801801013020529 739,00529 739,00379 211,7912 545,980,000,000,000,00
8018010140105 958 985,005 958 985,004 290 667,74138 135,340,000,000,000,00
801801014040436 985,00436 985,00436 982,950,000,000,000,000,00
8018010141101 261 994,001 261 994,00862 371,0673 383,550,000,000,000,00
801801014120161 686,00161 686,00100 192,1010 540,400,000,000,000,00
801801014170144 445,00144 445,0090 748,452 031,770,000,000,000,00
801801014210744 900,00744 900,00547 505,333 837,210,000,000,000,00
8018010142205 922,005 922,001 534,040,000,000,000,000,00
80180101424055 040,6855 040,6818 349,140,000,000,000,000,00
801801014260324 665,00324 665,00275 047,330,000,000,000,000,00
8018010142701 429,001 429,00192,860,000,000,000,000,00
8018010142807 664,007 664,004 294,000,000,000,000,000,00
801801014300886 065,00886 065,00727 606,381 033,200,000,000,000,00
8018010143503 670,003 670,00834,510,000,000,000,000,00
80180101436017 300,0017 300,0011 832,470,000,000,000,000,00
8018010143707 700,007 700,004 560,170,000,000,000,000,00
80180101441022 100,0022 100,0014 322,1474,000,000,000,000,00
80180101443012 391,0012 391,0012 391,000,000,000,000,000,00
801801014440406 962,00406 962,00406 962,000,000,000,000,000,00
8018010147003 980,003 980,003 980,000,000,000,000,000,00
80180101606036 800,0036 800,000,000,000,000,000,000,00
8018010117127211 030 422,6811 030 422,688 189 585,46241 581,450,000,000,000,00
80180103302054 850,0054 850,0033 739,26752,600,000,000,000,00
801801034010704 280,00704 280,00444 766,8011 417,940,000,000,000,00
80180103404040 740,0040 740,0040 737,580,000,000,000,000,00
801801034110143 710,00143 710,0087 678,335 276,620,000,000,000,00
80180103412020 655,0020 655,009 174,94789,730,000,000,000,00
8018010342105 861,005 861,002 369,310,000,000,000,000,00
8018010342405 000,005 000,003 143,960,000,000,000,000,00
80180103444039 964,0039 964,0039 964,000,000,000,000,000,00
801801031130941 015 060,001 015 060,00661 574,1818 236,890,000,000,000,00
8018010423101 200 000,001 200 000,00857 965,980,000,000,000,000,00
8018010425401 400 000,001 400 000,00908 559,970,000,000,000,000,00
8018010429101 242,001 242,001 242,000,000,000,000,000,00
8018010429177 642,007 633,027 633,020,000,000,000,000,00
801801043020134 000,00134 000,0085 136,572 684,650,000,000,000,00
8018010440101 514 294,001 514 294,001 213 370,4938 388,460,000,000,000,00
801801044040133 063,00133 063,00133 062,080,000,000,000,000,00
801801044110342 000,00342 000,00241 631,1921 162,330,000,000,000,00
80180104412042 000,0042 000,0028 775,043 031,080,000,000,000,00
80180104417029 000,0029 000,0015 940,340,000,000,000,000,00
80180104421078 000,0078 000,0049 679,640,000,000,000,000,00
8018010442201 300,001 300,0017,000,000,000,000,000,00
8018010442405 000,005 000,002 430,090,000,000,000,000,00
801801044260115 085,00115 085,00100 918,610,000,000,000,000,00
8018010442704 428,004 428,004 428,000,000,000,000,000,00
8018010442801 660,001 660,001 058,500,000,000,000,000,00
801801044300158 692,00158 692,00119 481,290,000,000,000,000,00
8018010443502 200,002 200,00826,770,000,000,000,000,00
8018010443605 500,005 500,004 064,880,000,000,000,000,00
8018010443705 300,005 300,003 072,020,000,000,000,000,00
8018010444104 300,004 300,002 207,116,000,000,000,000,00
8018010444302 987,002 987,002 987,000,000,000,000,000,00
801801044440106 428,00106 428,00106 428,000,000,000,000,000,00
8018010445603,002,042,040,000,000,000,000,00
8018010445671 125,001 124,001 124,000,000,000,000,000,00
8018010447003 000,003 000,001 970,000,000,000,000,000,00
801801041850195 298 249,005 298 238,063 894 011,6365 272,520,000,000,000,00
801801103020314 500,00314 500,00210 833,386 630,180,000,000,000,00
8018011040103 508 892,003 508 892,002 517 267,1374 483,260,000,000,000,00
801801104040257 510,00257 510,00257 509,640,000,000,000,000,00
801801104110710 730,00710 730,00492 653,2543 616,650,000,000,000,00
801801104120105 154,00105 154,0061 001,675 633,840,000,000,000,00
80180110417017 000,0017 000,0011 373,66206,800,000,000,000,00
80180110421065 000,0065 000,0043 350,440,000,000,000,000,00
8018011042405 252,005 252,003 277,570,000,000,000,000,00
801801104260221 408,00221 408,00190 576,270,000,000,000,000,00
8018011042802 600,002 600,00596,000,000,000,000,000,00
80180110430070 000,0070 000,0044 614,960,000,000,000,000,00
801801104350800,00800,00631,770,000,000,000,000,00
8018011043602 500,002 500,001 510,820,000,000,000,000,00
8018011043702 800,002 800,001 761,600,000,000,000,000,00
8018011044108 000,008 000,004 701,1047,000,000,000,000,00
8018011044309 678,009 678,009 678,000,000,000,000,000,00
801801104440196 266,00196 266,00196 266,000,000,000,000,000,00
8018011047001 660,001 660,001 660,000,000,000,000,000,00
801801101567315 499 750,005 499 750,004 049 263,26130 617,730,000,000,000,00
8018011330204 000,004 000,003 551,940,000,000,000,000,00
801801134010374 042,00374 042,00256 406,928 232,030,000,000,000,00
80180113404022 471,0022 471,0022 470,130,000,000,000,000,00
80180113411074 046,0074 046,0049 123,165 335,570,000,000,000,00
80180113412010 553,0010 553,004 573,19554,670,000,000,000,00
80180113417047 750,0047 750,0031 060,13972,750,000,000,000,00
801801134210227 000,00227 000,00186 344,650,000,000,000,000,00
8018011342604 100,004 100,001 441,400,000,000,000,000,00
801801134270182 309,00182 309,00152 477,470,000,000,000,000,00
801801134280300,00300,00277,000,000,000,000,000,00
801801134300150 000,00150 000,00141 919,520,000,000,000,000,00
8018011343605 000,005 000,003 251,800,000,000,000,000,00
8018011344101 400,001 400,001 011,500,000,000,000,000,00
80180113443030 000,0030 000,0013 649,000,000,000,000,000,00
80180113444010 210,0010 210,0010 210,000,000,000,000,000,00
8018011347002 300,002 300,000,000,000,000,000,000,00
801801131480441 145 481,001 145 481,00877 767,8115 095,020,000,000,000,00
8018011430204 000,004 000,001 618,550,000,000,000,000,00
801801144010506 156,00506 156,00345 409,2410 757,440,000,000,000,00
80180114404037 798,0037 798,0037 797,500,000,000,000,000,00
80180114411093 720,0093 720,0063 360,006 760,210,000,000,000,00
80180114412013 357,0013 357,007 376,96775,590,000,000,000,00
80180114417020 000,0020 000,008 634,74566,060,000,000,000,00
80180114421030 000,0030 000,0029 793,050,000,000,000,000,00
80180114427040 664,0040 664,0038 449,800,000,000,000,000,00
801801144280500,00500,00250,000,000,000,000,000,00
80180114430020 000,0020 000,0011 349,650,000,000,000,000,00
8018011443508 000,008 000,005 942,920,000,000,000,000,00
80180114436011 038,0011 038,008 850,510,000,000,000,000,00
8018011443704 500,004 500,002 656,770,000,000,000,000,00
8018011444105 700,005 700,002 778,6470,000,000,000,000,00
8018011444305 000,005 000,002 437,000,000,000,000,000,00
80180114444010 666,0010 666,0010 666,000,000,000,000,000,00
8018011447007 000,007 000,002 449,000,000,000,000,000,00
80180114152505818 099,00818 099,00579 820,3318 929,300,000,000,000,00
80180146470029 461,0029 461,0021 000,000,000,000,000,000,00
801801468564729 461,0029 461,0021 000,000,000,000,000,000,00
8018019530201 900,001 900,00953,140,000,000,000,000,00
801801954010167 464,00167 464,00108 310,063 646,370,000,000,000,00
8018019540406 277,006 277,006 276,550,000,000,000,000,00
80180195411047 604,0047 604,0025 682,193 997,970,000,000,000,00
8018019541208 210,008 210,003 104,69450,570,000,000,000,00
80180195417090 000,0090 000,0084 459,424 056,220,000,000,000,00
801801954210104 000,00104 000,0086 532,340,000,000,000,000,00
80180195426056 014,0056 014,0043 615,500,000,000,000,000,00
8018019542704 000,004 000,003 659,01944,420,000,000,000,00
801801954280200,00200,0080,000,000,000,000,000,00
80180195430079 620,0779 620,0777 894,780,000,000,000,000,00
8018019543608 000,008 000,006 813,670,000,000,000,000,00
80180195441012 123,0012 123,008 696,7172,000,000,000,000,00
8018019544405 032,005 032,005 032,000,000,000,000,000,00
80180195138996590 444,07590 444,07461 110,0613 167,550,000,000,000,00
8518512141709 789,002 112,212 112,210,000,000,000,000,00
851851214210111,00111,00111,000,000,000,000,000,00
85185121428010 000,0010 000,0010 000,000,000,000,000,000,00
851851214300100,00100,00100,000,000,000,000,000,00
8518512110293220 000,0012 323,2112 323,210,000,000,000,000,00
8518515342104 149,004 096,844 096,840,000,000,000,000,00
8518515343005 851,005 819,995 819,990,000,000,000,000,00
851851539451410 000,009 916,839 916,830,000,000,000,000,00
85185154401032 100,0031 591,2222 245,38490,690,000,000,000,00
8518515440403 840,003 837,553 837,550,000,000,000,000,00
8518515441106 500,006 428,944 416,63228,430,000,000,000,00
8518515441201 000,00827,18542,1157,620,000,000,000,00
85185154417075 720,0064 439,9449 399,79523,750,000,000,000,00
85185154421024 208,009 874,609 874,600,000,000,000,000,00
8518515442208 779,005 678,025 678,020,000,000,000,000,00
85185154426026 461,0020 365,8520 365,850,000,000,000,000,00
8518515442701 700,00823,00823,000,000,000,000,000,00
851851544280200,000,000,000,000,000,000,000,00
85185154430058 913,0036 888,7135 071,310,000,000,000,000,00
851851544350700,00399,33399,330,000,000,000,000,00
8518515443703 500,001 781,541 781,540,000,000,000,000,00
8518515444101 300,00785,84768,8417,000,000,000,000,00
8518515444301 000,00746,50746,500,000,000,000,000,00
8518515444401 200,001 093,931 093,930,000,000,000,000,00
851851544700100,00100,00100,000,000,000,000,000,00
85185154605024 240,0021 256,0021 256,000,000,000,000,000,00
85185154164745271 461,00206 918,15178 400,381 317,490,000,000,000,00
8518519542101 641,001 212,821 212,820,000,000,000,000,00
85185195902561 641,001 212,821 212,820,000,000,000,000,00
852852024430158 000,00134 528,54101 596,270,000,000,000,000,00
8528520290484158 000,00134 528,54101 596,270,000,000,000,000,00
852852033020500,000,000,000,000,000,000,000,00
852852034010321 685,00318 130,97222 808,262 192,760,000,000,000,00
85285203404023 488,0023 457,4323 457,090,000,000,000,000,00
85285203411063 833,0062 563,1541 462,011 085,640,000,000,000,00
8528520341207 757,007 553,304 872,36192,000,000,000,000,00
8528520341705 900,003 847,003 846,980,000,000,000,000,00
85285203421026 119,0012 886,2212 886,220,000,000,000,000,00
85285203422021 000,0013 490,7013 490,700,000,000,000,000,00
85285203426052 662,0032 761,7432 761,740,000,000,000,000,00
852852034270950,00659,85659,850,000,000,000,000,00
852852034280400,0040,0040,000,000,000,000,000,00
85285203430040 088,0028 210,2328 209,830,000,000,000,000,00
852852034350600,00399,33399,330,000,000,000,000,00
852852034360100,000,000,000,000,000,000,000,00
8528520343703 200,001 897,661 897,660,000,000,000,000,00
8528520344102 500,001 871,271 871,270,000,000,000,000,00
85285203443027 553,0019 136,0019 136,000,000,000,000,000,00
85285203444013 364,0013 324,2013 324,200,000,000,000,000,00
8528520347001 800,00830,00830,000,000,000,000,000,00
85285203166125613 499,00541 059,05421 953,503 470,400,000,000,000,00
8528520542103 745,003 322,663 322,660,000,000,000,000,00
85285205430011 700,0011 700,009 740,290,000,000,000,000,00
85285205436055,000,000,000,000,000,000,000,00
852852059892715 500,0015 022,6613 062,950,000,000,000,000,00
852852063020500,00395,28395,280,000,000,000,000,00
85285206401034 408,0029 917,0820 289,70643,840,000,000,000,00
8528520640401 400,001 399,591 399,590,000,000,000,000,00
8528520641109 203,004 932,553 307,09406,400,000,000,000,00
8528520641201 303,00699,31468,0457,620,000,000,000,00
8528520642101 100,0072,4372,430,000,000,000,000,00
852852064300500,002,002,000,000,000,000,000,00
852852064360200,00150,00150,000,000,000,000,000,00
8528520644103 500,002 270,322 270,320,000,000,000,000,00
8528520644401 100,001 093,931 093,930,000,000,000,000,00
85285206470050,0050,0050,000,000,000,000,000,00
8528520613177853 264,0040 982,4929 498,381 107,860,000,000,000,00
852852123020300,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521231103 806 998,003 806 998,003 001 296,100,000,000,000,000,00
85285212401076 000,0076 000,0060 301,762 466,230,000,000,000,00
8528521240405 880,005 879,155 879,150,000,000,000,000,00
85285212411018 200,0015 575,1011 695,44591,550,000,000,000,00
8528521241202 500,002 103,691 591,6984,160,000,000,000,00
85285212417012 000,0011 120,0011 120,000,000,000,000,000,00
8528521242108 952,005 972,585 972,580,000,000,000,000,00
8528521242605 000,003 907,413 907,410,000,000,000,000,00
852852124270370,00369,00369,000,000,000,000,000,00
852852124280200,00116,00116,000,000,000,000,000,00
85285212430019 900,0014 656,3014 656,300,000,000,000,000,00
8528521243705 200,002 891,202 891,200,000,000,000,000,00
8528521244402 637,002 636,372 636,370,000,000,000,000,00
8528521245809 283,008 094,368 094,360,000,000,000,000,00
852852124610460,00300,40300,400,000,000,000,000,00
8528521247001 000,00678,00678,000,000,000,000,000,00
852852121566643 974 880,003 957 297,563 131 505,763 141,940,000,000,000,00
85285213413017 594,0017 594,0016 472,660,000,000,000,000,00
852852139019517 594,0017 594,0016 472,660,000,000,000,000,00
852852143110406 035,00264 407,60248 231,390,000,000,000,000,00
852852144110500,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521493286406 535,00264 407,60248 231,390,000,000,000,000,00
8528521530202 527,55328,04328,040,000,000,000,000,00
852852153110370 000,00220 729,81220 729,810,000,000,000,000,00
85285215421051,576,566,560,000,000,000,000,00
8528521596407372 579,12221 064,41221 064,410,000,000,000,000,00
85285216311094 824,0094 824,0088 419,230,000,000,000,000,00
852852168917894 824,0094 824,0088 419,230,000,000,000,000,00
8528521930205 000,004 787,214 787,210,000,000,000,000,00
852852194010872 000,00872 000,00590 311,2720 811,990,000,000,000,00
85285219404072 031,0072 030,6672 030,660,000,000,000,000,00
852852194110164 850,00155 216,22102 216,6210 441,770,000,000,000,00
85285219412023 000,0020 198,1513 752,991 792,150,000,000,000,00
852852194140150,0032,0032,000,000,000,000,000,00
8528521941706 515,003 390,003 390,000,000,000,000,000,00
85285219421024 530,0018 236,8318 236,830,000,000,000,000,00
85285219426016 000,0013 853,5113 853,510,000,000,000,000,00
8528521942705 000,004 725,574 725,570,000,000,000,000,00
8528521942801 585,001 152,001 152,000,000,000,000,000,00
85285219430037 793,0029 695,5529 695,550,000,000,000,000,00
8528521943501 000,00482,17482,170,000,000,000,000,00
852852194360770,00720,00720,000,000,000,000,000,00
85285219437015 000,004 975,484 975,480,000,000,000,000,00
85285219441015 000,008 359,118 359,110,000,000,000,000,00
8528521944303 650,002 971,002 971,000,000,000,000,000,00
85285219444023 913,0023 876,8423 876,840,000,000,000,000,00
8528521944806 207,006 207,006 207,000,000,000,000,000,00
85285219451050,0050,0050,000,000,000,000,000,00
852852194610100,007,607,600,000,000,000,000,00
8528521947001 569,001 332,001 332,000,000,000,000,000,00
8528521960609 600,000,000,000,000,000,000,000,00
852852191857211 305 313,001 244 298,90903 165,4133 045,910,000,000,000,00
8528522841104 500,004 500,002 841,93375,740,000,000,000,00
85285228417034 340,0034 031,5029 437,73664,340,000,000,000,00
85285228430041 450,0040 604,4035 380,200,000,000,000,000,00
852852289866080 290,0079 135,9067 659,861 040,080,000,000,000,00
852852952910261,00260,73260,730,000,000,000,000,00
852852953020400,00395,28395,280,000,000,000,000,00
852852953110467 084,00301 276,20301 114,200,000,000,000,000,00
85285295401026 800,0026 800,0021 420,40491,160,000,000,000,00
8528529540401 980,001 979,351 979,350,000,000,000,000,00
8528529541105 300,005 280,333 787,4733,000,000,000,000,00
852852954120750,00739,10526,7145,190,000,000,000,00
85285295421025 820,0011 387,9611 387,960,000,000,000,000,00
852852954220150,000,000,000,000,000,000,000,00
8528529542606 220,005 581,845 581,840,000,000,000,000,00
8528529542703 900,003 828,003 828,000,000,000,000,000,00
852852954280200,00109,00109,000,000,000,000,000,00
85285295430026 109,0011 826,8811 826,880,000,000,000,000,00
852852954360405,00150,00150,000,000,000,000,000,00
8528529543702 115,33917,96917,960,000,000,000,000,00
85285295443020 155,006 646,116 646,110,000,000,000,000,00
8528529544401 650,001 640,901 640,900,000,000,000,000,00
852852954700100,000,000,000,000,000,000,000,00
85285295159307589 399,33378 819,64371 572,79569,350,000,000,000,00
85385305231040 000,0040 000,0023 784,000,000,000,000,000,00
8538530529101 474,001 473,801 473,800,000,000,000,000,00
8538530530206 000,006 000,003 268,980,000,000,000,000,00
853853053027600,000,000,000,000,000,000,000,00
853853054010404 010,00404 010,00288 541,8311 496,310,000,000,000,00
853853054017330 000,00117 405,08117 405,080,000,000,000,000,00
85385305401967 500,0046 311,7346 311,730,000,000,000,000,00
85385305404040 859,0040 859,0040 858,860,000,000,000,000,00
853853054110190 141,00190 141,0060 762,105 716,790,000,000,000,00
85385305411758 000,0021 965,0921 965,090,000,000,000,000,00
85385305411916 000,009 729,079 729,070,000,000,000,000,00
85385305412041 188,0041 188,007 080,791 052,530,000,000,000,00
8538530541278 989,002 662,102 662,100,000,000,000,000,00
8538530541292 400,001 363,441 363,440,000,000,000,000,00
85385305417060 200,0060 200,0048 973,07776,140,000,000,000,00
85385305417788 000,0030 307,7130 307,710,000,000,000,000,00
8538530541793 000,00-433,16-433,160,000,000,000,000,00
85385305421072 438,0072 438,0052 982,900,000,000,000,000,00
85385305421730 000,008 098,108 098,100,000,000,000,000,00
8538530542196 600,000,000,000,000,000,000,000,00
85385305422050 000,0050 000,0033 028,21197,330,000,000,000,00
85385305422915 000,0013 394,7713 394,770,000,000,000,000,00
85385305424030 529,0030 529,0023 616,100,000,000,000,000,00
85385305424710 300,000,000,000,000,000,000,000,00
8538530542491 500,000,000,000,000,000,000,000,00
85385305426019 760,0019 760,006 544,110,000,000,000,000,00
85385305426739 400,002 133,472 133,470,000,000,000,000,00
8538530542697 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8538530542801 521,001 521,001 007,630,000,000,000,000,00
853853054287500,00213,21213,210,000,000,000,000,00
853853054300102 800,00102 800,0074 850,750,000,000,000,000,00
85385305430733 000,008 740,638 740,630,000,000,000,000,00
8538530543096 000,001,201,200,000,000,000,000,00
8538530543502 540,002 540,001 720,000,000,000,000,000,00
853853054357680,00530,00530,000,000,000,000,000,00
8538530543602 000,002 000,001 353,980,000,000,000,000,00
8538530543671 320,00653,37653,370,000,000,000,000,00
8538530543691 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8538530544102 000,002 000,001 425,397,000,000,000,000,00
853853054430846,00846,00846,000,000,000,000,000,00
85385305444025 908,0025 908,0025 908,000,000,000,000,000,00
85385305456031,0031,0031,000,000,000,000,000,00
8538530545673 223,003 223,003 223,000,000,000,000,000,00
85385305470016 000,0016 000,0012 620,000,000,000,000,000,00
853853052677791 840 257,001 376 543,61976 976,3119 246,100,000,000,000,00
853853112510175 000,00157 000,00157 000,000,000,000,000,000,00
8538531188674175 000,00157 000,00157 000,000,000,000,000,000,00
85485401302079 640,0079 640,0054 429,782 270,410,000,000,000,00
854854014010879 097,00879 097,00535 559,7420 559,140,000,000,000,00
85485401404049 216,0049 216,0049 212,960,000,000,000,000,00
854854014110176 965,00176 965,00104 299,7813 464,820,000,000,000,00
85485401412025 340,0025 340,0014 407,111 934,770,000,000,000,00
85485401421019 638,0019 638,007 579,500,000,000,000,000,00
8548540142406 315,006 315,005 255,080,000,000,000,000,00
85485401444051 408,0051 408,0051 408,000,000,000,000,000,00
854854011184451 287 619,001 287 619,00822 151,9538 229,140,000,000,000,00
85485415324050 000,0050 000,0050 000,000,000,000,000,000,00
854854153260106 779,00106 779,0083 759,720,000,000,000,000,00
8548541592769156 779,00156 779,00133 759,720,000,000,000,000,00
90090001426024 790,0020 017,0418 926,540,000,000,000,000,00
9009000143008 288,008 078,008 078,000,000,000,000,000,00
9009000160504 204 834,002 300 702,541 752 649,79548 052,750,000,000,000,00
9009000160577 646 823,005 503 899,045 503 899,040,000,000,000,000,00
9009000160592 553 177,002 514 821,451 823 913,520,000,000,000,000,00
9009000111762714 437 912,0010 347 518,079 107 466,89548 052,750,000,000,000,00
90090002401059 600,0059 600,0050 650,500,000,000,000,000,00
9009000240405 750,005 750,005 750,000,000,000,000,000,00
90090002411011 670,0011 670,009 785,240,000,000,000,000,00
9009000241201 670,001 670,001 393,870,000,000,000,000,00
90090002421010 000,00313,65313,650,000,000,000,000,00
9009000243001 911 000,001 563 223,181 413 544,73149 446,250,000,000,000,00
9009000244402 190,002 190,002 190,000,000,000,000,000,00
900900021201322 001 880,001 644 416,831 483 627,99149 446,250,000,000,000,00
9009001542601 120 000,001 054 079,931 054 054,680,000,000,000,000,00
900900154300350 000,00340 956,31312 895,5828 060,730,000,000,000,00
900900156050107 508,001 058,671 058,670,000,000,000,000,00
900900151055251 577 508,001 396 094,911 368 008,9328 060,730,000,000,000,00
900900194210110 000,0072 464,0259 194,1413 269,880,000,000,000,00
90090019430033 160,0011 086,8410 378,55708,290,000,000,000,00
9009001999429143 160,0083 550,8669 572,6913 978,170,000,000,000,00
90090095231047 000,0033 800,0033 800,000,000,000,000,000,00
900900954170200,000,000,000,000,000,000,000,00
900900954300129 800,0068 386,6060 386,608 000,000,000,000,000,00
90090095605040 800,000,000,000,000,000,000,000,00
90090095107825217 800,00102 186,6094 186,608 000,000,000,000,000,00
921921092480837 500,00585 000,00585 000,000,000,000,000,000,00
9219210942401 000,001 000,001 000,000,000,000,000,000,00
921921094260740,00-246,45-1 401,071 154,620,000,000,000,00
92192109605039 200,000,000,000,000,000,000,000,00
92192109110060878 440,00585 753,55584 598,931 154,620,000,000,000,00
92192195417710 287,0010 285,7110 285,710,000,000,000,000,00
9219219541792 572,002 571,432 571,430,000,000,000,000,00
92192195421010 864,008 425,368 425,360,000,000,000,000,00
9219219542171 000,00678,30678,300,000,000,000,000,00
921921954219500,00364,59364,590,000,000,000,000,00
92192195430017 541,0016 925,4916 925,490,000,000,000,000,00
92192195430738 713,0032 787,2732 787,270,000,000,000,000,00
92192195430916 928,0016 781,3516 781,350,000,000,000,000,00
92192195605025 600,001 180,801 180,800,000,000,000,000,00
9219219560606 800,006 799,996 799,990,000,000,000,000,00
92192195139144130 805,0096 800,2996 800,290,000,000,000,000,00
9269260142101 500,00184,29184,290,000,000,000,000,00
92692601426010 000,00-3 711,92-11 956,600,000,000,000,000,00
9269260143001 000,000,000,000,000,000,000,000,00
926926016057560 738,00505 988,00505 988,000,000,000,000,000,00
926926016059400 950,00289 502,32289 502,320,000,000,000,000,00
92692601118413974 188,00791 962,69783 718,010,000,000,000,000,00
926926052820180 000,00179 300,00112 300,000,000,000,000,000,00
9269260596351180 000,00179 300,00112 300,000,000,000,000,000,00
9269269541702 045,002 044,962 044,960,000,000,000,000,00
92692695421011 255,0011 219,2011 219,200,000,000,000,000,00
92692695430020 300,0019 451,7319 451,730,000,000,000,000,00
9269269510630133 600,0032 715,8932 715,890,000,000,000,000,00
Razem dział01058 804,3842 929,8142 929,810,000,000,000,000,00
Razem dział60010 668 140,008 631 749,627 220 174,711 340 100,750,000,000,000,00
Razem dział7003 271 263,003 049 493,272 998 241,9751 251,300,000,000,000,00
Razem dział710151 600,00120 012,39117 257,192 755,200,000,000,000,00
Razem dział7202 910 029,001 742 764,771 742 764,770,000,000,000,000,00
Razem dział7505 182 238,604 989 542,884 142 275,8413 255,030,000,000,000,00
Razem dział75152 588,0051 745,7351 745,730,000,000,000,000,00
Razem dział75466 371,4237 200,2534 715,252 485,000,000,000,000,00
Razem dział7571 643 700,001 099 809,361 099 809,360,000,000,000,000,00
Razem dział758161 353,860,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział80125 426 966,7525 426 955,8118 734 132,73502 900,460,000,000,000,00
Razem dział851303 102,00230 371,01201 853,241 317,490,000,000,000,00
Razem dział8527 681 677,456 989 034,755 614 202,6142 375,540,000,000,000,00
Razem dział8532 015 257,001 533 543,611 133 976,3119 246,100,000,000,000,00
Razem dział8541 444 398,001 444 398,00955 911,6738 229,140,000,000,000,00
Razem dział90018 378 260,0013 573 767,2712 122 863,10747 537,900,000,000,000,00
Razem dział9211 009 245,00682 553,84681 399,221 154,620,000,000,000,00
Razem dział9261 187 788,001 003 978,58928 733,900,000,000,000,000,00
RAZEM81 612 782,4670 649 850,9557 822 987,412 762 608,530,000,000,000,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28s
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko samorządy województw

Główny księgowy / Skarbnik

telefon
2014-10-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-30s: wersja pierwotna (100, 853, 85311)
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
000531430
Rb-30s półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych
za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2014
Adresat:
Nazwa województwa 1) 2)
Nazwa powiatu / związku 1) 2)
Nazwa gminy / związku 1) 2)
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Wysyłać bez pisma przewodniego
SymboleKlasyfikacja budżetowa
woj.powiatgminatyp gm.związek jsttyp zw.samorządowego zakładu budżetowegodziałrozdział
123456789
0403012  10085385311
A.
kod pozycjiParagrafPrzychody
planwykonanie
10111213
G0830183 100,00134 323,89
G084064 990,0043 656,70
G087015 000,0012 195,13
G092060,0069,81
G09701 125,00914,03
G2510175 000,00157 000,00
I110 (Pokrycie amortyzacji)0,000,00
K100 (Inne zwiększenia)0,000,00
HRAZEM 93204439 275,00348 159,56
K110 (Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego)5 000,0036 761,01
L190 Ogółem (H+K110)444 275,00384 920,57
1) niepotrzebne skreślić
2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków
3) dotyczy państwowych zakładów budżetowych
B.
kod pozycjiParagrafKoszty i inne obciążenia
planwykonanie
10111213
M4010251 489,00179 004,25
M404017 000,0017 000,00
M411045 500,0030 082,65
M417014 500,0014 500,00
M421047 446,0016 612,56
M4220200,0073,81
M426017 108,0015 228,96
M4280300,00300,00
M430013 862,008 419,42
M4350887,00400,92
M4360540,00430,17
M43701 400,00707,62
M4410300,00248,23
M44301 700,001 700,00
M444015 640,0015 639,46
M4500753,00753,00
M45309 654,000,00
M4700996,00470,00
J100 (Środki własne zarezerwowane na inwestycje)X0,00
I100 (Odpisy amortyzacji)0,000,00
P100 (Inne zmniejszenia)0,000,00
NRAZEM 163954439 275,00301 571,05
P110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)0,000,00
P120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)0,000,00
P130 (Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego)5 000,00108 546,21
S190 Ogółem (N+P110+P120+P130)444 275,00410 117,26
C.
Kod pozycjiSymbolWyszczególnienieStan na początek okresu sprawozdawczegoStan na koniec okresu sprawozdawczego
1011 1213
W010Środki pieniężne (w tym środki w kasie)44 270,73107 929,65
W020Należności netto 1)1 487,899 599,80
W021Kwota odpisu aktualizującego należności0,000,00
W022Kwota odsetek od należnosci niezapłaconych w terminie0,000,00
W030Pozostałe środki obrotowe13 759,890,00
W040Zobowiązania i inne rozliczenia22 757,508 983,24
W041
w tym
wobec inwestycji finansowanych z:
środków własnych
0,000,00
W042
dotacji
0,000,00
W043
środków z innych źródeł
0,000,00
W070Stan środków obrotowych netto (W010+W020+W030-W040)36 761,01108 546,21
Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązańXX
W080Należności od pracowników0,000,00
W081Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług1 487,899 599,80
W090Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń0,000,00
W091Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne0,000,00
W092
w tym z tytułu:
składek na FUS
0,000,00
W093
składek na Fundusz Pracy
0,000,00
W094Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług0,008 983,24
1) Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie
D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE
1. Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego
Kod poz.SymbolWyszczególnieniePlanWykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
1011 1213
U100Wydatki inwestycyjne0,000,00
U200Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:XX
U201
- środki z lat ubiegłych
0,000,00
U202
- dotacje celowe
0,000,00
U203
- środki własne
0,000,00
U204
- inne środki
0,000,00
U300Zobowiązania dotyczące inwestycji:XX
U301
- na początek okresu sprawozdawczego
X0,00
U302
- na koniec okresu sprawozdawczego
X0,00
U303Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycjeX0,00
2. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego
Kod poz.SymbolWyszczególnienieZa poprzedni rok budżetowyZa okres sprawozdawczy
1011 1213
Z100Podatek dochodowy od osób prawnych0,000,00
Z101Wpłata nadwyżki środków obrotowych0,000,00
Z102Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych0,000,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Główny księgowy / Skarbnik

telefon
2014-10-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-34s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
000531430
Rb-34s
za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2014
Adresat:
Nazwa województwa 1) 2)
Nazwa powiatu / związku 1) 2)
Nazwa gminy / związku 1) 2)
Symbole
woj.powiatgminatyp gm.związek jsttyp zw.
123456
0403012  
A.
Kod pozycjiDziałRozdziałParagrafDochody
planwykonanie
91011121314
G801801010690500,000,00
G80180101075093 500,0049 942,45
G80180101083094 000,0084 260,00
G80180101092070,0016,25
G80180101096018 450,0011 920,00
G80180101097020 080,0014 950,00
G8018010407501 000,000,00
G801801040830296 000,00174 142,50
G80180104092020,004,76
G8018010409604 080,000,00
G8018010409701 000,000,00
G80180110075015 000,006 670,00
G80180110083024 900,0015 000,00
G801801100920100,003,21
G8018011009602 000,0050,00
G80180110097025 000,0012 213,00
HRAZEM 1308472595 700,00369 172,17
K150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)0,000,00
L190 Ogółem (H+K150)595 700,00369 172,17
1) niepotrzebne skreślić
2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków
B.
Kod pozycjiDziałRozdziałParagrafWydatki
planwykonanie
91011121314
M8018010141103 400,002 757,36
M801801014120600,00353,11
M80180101417019 500,0016 682,02
M80180101421058 200,0029 965,79
M80180101422049 500,0036 110,35
M8018010142402 500,00437,03
M8018010142702 000,000,00
M80180101430090 100,0062 616,08
M801801014430800,0095,50
M801801044110300,000,00
M80180104412040,000,00
M8018010441701 500,000,00
M8018010442101 800,000,00
M801801044220296 460,00168 792,47
M8018010442401 000,000,00
M8018010443001 000,000,00
M801801104110900,00550,95
M801801104120125,0068,60
M8018011041705 000,002 901,96
M80180110421016 600,001 983,59
M80180110422012 000,004 870,35
M80180110430032 000,0018 052,61
M801801104430375,00350,00
NRAZEM 1957830595 700,00346 587,77
P150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)0,0022 584,40
S190 Ogółem (N+P150)595 700,00369 172,17
C.
Kod pozycjiSymbolWyszczególnienieStan na początek okresu sprawozdawczegoStan na koniec okresu sprawozdawczego
1112 1314
W020Należności netto 1)11 010,003 755,00
W021Kwota odpisu aktualizującego należności0,000,00
W022Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie0,000,00
W040Zobowiązania171,590,00
1) Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-34s

Główny księgowy / Skarbnik

telefon
2014-10-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-50D: wersja pierwotna (85/04)
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
000531430
Rb-50 - Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2014
Adresat:
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Wysyłać bez pisma przewodniego
Nazwa województwa 1)
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
Symbole
woj.powiatgminatyp gm.związek jsttyp zw.część
0403012  85/04
12345678
1) niepotrzebne skreślić
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)Wykonanie
działrozdziałparagraf
910111213
01001095201041 104,3841 104,38
01001095311541 104,3841 104,38
750750112010186 600,00139 224,00
7507501177771186 600,00139 224,00
7517510120103 371,002 531,00
75175101778623 371,002 531,00
75175113201049 217,0049 217,00
751751137787449 217,0049 217,00
80180101201033 146,6831 646,83
801801018291233 146,6831 646,83
8518519520101 641,001 641,00
85185195880561 641,001 641,00
852852032010348 319,00258 619,00
8528520388065348 319,00258 619,00
8528521220103 933 400,003 157 715,00
85285212880743 933 400,003 157 715,00
8528521320106 937,006 914,00
85285213880756 937,006 914,00
8528521520102 579,12382,86
85285215880772 579,12382,86
85285228201055 290,0054 185,00
852852288809055 290,0054 185,00
85285295201091 874,3389 721,59
852852958815791 874,3389 721,59
zbiorczo dla działu01041 104,3841 104,38
zbiorczo dla działu750186 600,00139 224,00
zbiorczo dla działu75152 588,0051 748,00
zbiorczo dla działu80133 146,6831 646,83
zbiorczo dla działu8511 641,001 641,00
zbiorczo dla działu8524 438 399,453 567 537,45
zbiorczo dla wszystkich działów4 753 479,513 832 901,66
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-50D

Główny księgowy / Skarbnik

telefon
2014-10-14

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-50W: wersja pierwotna (85/04)
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
000531430
Rb-50 - kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2014
Adresat:
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Wysyłać bez pisma przewodniego
Nazwa województwa 1)
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
Symbole
woj.powiatgminatyp gm.związek jsttyp zw.część
0403012  85/04
12345678
1) niepotrzebne skreślić
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)Wykonanie
działrozdziałparagraf
910111213
010010954110115,78115,78
01001095412016,5016,50
010010954170673,66673,66
0100109542100,030,03
01001095443040 298,4140 298,41
010010952214541 104,3841 104,38
750750114010146 600,00105 950,00
75075011404013 275,0013 274,82
75075011411019 500,0014 625,00
7507501141203 500,002 625,00
750750114140725,00499,18
7507501144403 000,002 250,00
75075011100621186 600,00139 224,00
751751014110464,00348,12
75175101412066,0049,61
7517510141702 700,002 025,00
751751014210141,00106,00
75175101924623 371,002 528,73
75175113303018 180,0018 180,00
7517511341101 421,711 421,71
751751134120174,24174,24
75175113417011 350,4811 350,48
75175113421010 003,0110 003,01
7517511343007 464,617 464,61
75175113436080,0080,00
751751134410542,95542,95
7517511310857449 217,0049 217,00
80180101424033 146,680,00
801801018514233 146,680,00
8518519542101 641,001 212,82
85185195902561 641,001 212,82
852852033020500,000,00
852852034010201 970,00147 332,87
85285203404015 480,0015 479,66
85285203411040 450,0027 874,37
8528520341205 100,003 421,47
85285203421010 619,004 554,93
8528520342206 400,005 549,27
85285203426026 200,0019 164,74
85285203430027 800,0020 979,89
8528520343701 900,001 339,33
8528520344102 500,001 871,27
852852034430800,00800,00
8528520344407 100,007 100,00
8528520347001 500,00680,00
85285203144695348 319,00256 147,80
8528521231103 806 998,003 001 296,10
85285212401076 000,0060 301,76
8528521240405 880,005 879,15
85285212411014 500,009 769,27
8528521241202 000,001 383,93
8528521242105 722,005 373,35
8528521242602 000,002 000,00
852852124280200,00116,00