Raport: 2015 I Kwartał
Dołączone podpisy elektroniczne

Powrót do listy
I kwartał 2015r.
Sprawozdania dla jednostek:
 1. BIAŁE BŁOTA (G, w)
 2. GMINA BIAŁE BŁOTA (JB)
 3. Gminne Przedszkole Białe Błota (WRSJO)
 4. ORGAN (ORG)
 5. Publiczne Gimnazjum Białe Błota (WRSJO)
 6. Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne'a (WRSJO)
 7. Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Twardowskiego w Przyłękach (WRSJO)
 8. Zakład Aktwności Zawodowej (ZB, 100)
 9. Zespół Szkół im. Jana Pawła II (WRSJO)
Jednostka BIAŁE BŁOTA (G, w)
Dostępne wersje sprawozdania:
 1. Sprawozdanie Rb-27s, wersja pierwotna
 2. Sprawozdanie Rb-27ZZ, wersja pierwotna (85/04)
 3. Sprawozdanie Rb-27ZZ, korekta nr 1 (85/04)
 4. Sprawozdanie Rb-28nws, wersja pierwotna
 5. Sprawozdanie Rb-28s, wersja pierwotna
 6. Sprawozdanie Rb-30s, wersja pierwotna (100, 853, 85311)
 7. Sprawozdanie Rb-34s, wersja pierwotna
 8. Sprawozdanie Rb-50D, wersja pierwotna (85/04)
 9. Sprawozdanie Rb-50D, wersja pierwotna (11)
 10. Sprawozdanie Rb-50W, wersja pierwotna (85/04)
 11. Sprawozdanie Rb-50W, wersja pierwotna (11)
 12. Sprawozdanie Rb-N, wersja pierwotna
 13. Sprawozdanie Rb-NDS, wersja pierwotna
 14. Sprawozdanie Rb-Z, wersja pierwotna
 15. Sprawozdanie Rb-ZN, wersja pierwotna (85/04)
 16. Sprawozdanie Rb-ZN, wersja pierwotna (11)
 17. Powrót do listy jednostek
Sprawozdanie Rb-27s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
092350636
Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2015
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.POWIATGMINATYP GM.ZWIĄZEK JSTTYP ZW.
0403012  
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)
Należności 2)
(salda początkowe plus przypisy minus odpisy)
Potrącenia 2)
(art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)
Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)Dochody otrzymaneSaldo końcowe 2)Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczySkutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy 3)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
należności pozostałe do zapłatynadpłatyumorzenie zaległości podatkowychrozłożenie na raty, odłożenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
ogółemw tym
zaległości
123456789101112131415
0100109507502 000,0066,690,0066,6966,690,000,000,000,000,000,000,00
0100109518552 000,0066,690,0066,6966,690,000,000,000,000,000,000,00
700700050470150 000,00256 306,830,00102 160,73102 160,73155 584,4152 088,131 438,310,000,000,000,00
700700050750120 000,0091 175,780,0054 118,6954 118,6937 398,5832 544,95341,490,000,000,000,00
7007000507701 000 000,00264 030,730,0068 986,3968 986,39195 044,343 158,740,000,000,000,000,00
70070005092010 000,0025 774,320,001 982,871 982,8723 791,4523 791,450,000,000,000,000,00
70070005736151 280 000,00637 287,660,00227 248,68227 248,68411 818,78111 583,271 779,800,000,000,000,00
710710352020700,00700,000,00700,00700,000,000,000,000,000,000,000,00
7107103573765700,00700,000,00700,00700,000,000,000,000,000,000,000,00
750750112010238 300,0067 821,000,0067 821,0067 821,000,000,000,000,000,000,000,00
7507501177771238 300,0067 821,000,0067 821,0067 821,000,000,000,000,000,000,000,00
75075023097030 000,0012 666,820,0012 666,8212 666,820,000,000,000,000,000,000,00
750750237674330 000,0012 666,820,0012 666,8212 666,820,000,000,000,000,000,000,00
7517510120103 407,00860,000,00860,00860,000,000,000,000,000,000,000,00
75175101778623 407,00860,000,00860,00860,000,000,000,000,000,000,000,00
75675601035035 000,0046 872,160,005 005,265 304,5744 013,6844 013,682 146,780,000,000,000,00
756756010890100,00107,460,00107,46107,460,000,000,000,000,000,000,00
756756017759735 100,0046 979,620,005 112,725 412,0344 013,6844 013,682 146,780,000,000,000,00
7567561503109 453 817,007 967 257,600,002 136 728,912 136 728,916 066 881,23420 962,70236 352,54607 185,250,000,000,00
75675615032020 000,001 396,380,006 385,756 385,75837,00252,005 826,371 151,750,000,000,00
756756150330118 500,00421,000,0028 356,0028 356,0018,001,0027 953,000,000,000,000,00
756756150340245 000,00303 450,600,00136 326,60136 326,60167 470,0051 874,00346,0057 750,882 575,000,000,00
75675615050060 000,001 055,000,001 053,00673,002,002,000,000,000,000,000,00
756756150690100,0066,800,0066,8066,800,000,000,000,000,000,000,00
756756150890100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
75675615091051 049,50146 108,000,004 291,004 291,00141 817,000,000,000,000,000,000,00
7567561526802 350,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
75675615833419 950 916,508 419 755,380,002 313 208,062 312 828,066 377 025,23473 091,70270 477,91666 087,882 575,000,000,00
7567561603105 531 000,006 524 031,430,001 600 857,871 600 857,874 929 566,931 780 070,816 393,37485 918,750,003 133,002 750,00
756756160320110 000,00151 023,230,0051 380,7751 380,77104 176,8846 785,884 534,425 759,500,000,000,00
7567561603305 000,006 978,480,002 571,002 571,004 476,882 347,8869,400,000,000,000,00
756756160340300 000,00371 986,060,00123 856,30123 856,30255 472,98134 095,717 343,2281 155,250,005 988,200,00
756756160360120 000,0029 830,500,006 438,006 438,0023 392,5020 500,000,000,000,000,000,00
75675616043010 000,00349,000,00349,00349,000,000,000,000,000,000,000,00
7567561605001 300 000,00249 394,940,00227 550,37230 363,3723 294,8023 294,801 450,230,000,000,000,00
75675616069013 000,005 974,140,005 974,145 974,140,000,000,000,000,000,000,00
7567561608901 000,00153,430,00153,43151,030,000,000,000,000,000,000,00
75675616091080 300,00463 330,600,0016 291,6016 291,60447 039,000,000,000,000,001 502,000,00
75675616814527 470 300,007 803 051,810,002 035 422,482 038 233,085 787 419,972 007 095,0819 790,64572 833,500,0010 623,202 750,00
75675618041065 000,0018 624,390,0018 624,3918 624,390,000,000,000,000,000,000,00
756756180480285 000,00148 381,940,00148 381,94148 381,940,000,000,000,000,000,000,00
7567561804903 147 000,002 978 568,070,001 030 119,671 030 119,671 979 680,17673 455,3331 231,770,000,000,000,00
756756180690500,00156,800,00156,80156,800,000,000,000,000,000,000,00
7567561809205 851,0059 338,700,002 243,462 243,4657 095,2457 095,240,000,000,000,000,00
75675618793643 503 351,003 205 069,900,001 199 526,261 199 526,262 036 775,41730 550,5731 231,770,000,000,000,00
75675619046023 000,0014 653,800,0014 653,8014 653,800,000,000,000,000,000,000,00
756756197683523 000,0014 653,800,0014 653,8014 653,800,000,000,000,000,000,000,00
75675621001021 375 149,004 720 897,000,004 720 897,004 720 897,000,000,000,000,000,000,000,00
7567562100201 000 000,00327 040,940,00327 040,94243 819,057 522,580,007 522,580,000,000,000,00
756756217640722 375 149,005 047 937,940,005 047 937,944 964 716,057 522,580,007 522,580,000,000,000,00
75875801292017 388 432,006 616 220,000,006 616 220,006 616 220,000,000,000,000,000,000,000,00
758758017947917 388 432,006 616 220,000,006 616 220,006 616 220,000,000,000,000,000,000,000,00
7587581409201 000,00231,220,00231,22231,220,000,000,000,000,000,000,00
75875814774921 000,00231,220,00231,22231,220,000,000,000,000,000,000,00
758758312920134 697,0033 675,000,0033 675,0033 675,000,000,000,000,000,000,000,00
7587583179509134 697,0033 675,000,0033 675,0033 675,000,000,000,000,000,000,000,00
80180101069031 000,006 948,300,006 498,676 498,67449,630,000,000,000,000,000,00
80180101075028 100,006 850,800,006 565,016 565,01285,790,000,000,000,000,000,00
801801010920120,000,600,000,600,600,000,000,000,000,000,000,00
8018010109703 840,00692,000,00692,00692,000,000,000,000,000,000,000,00
801801018423263 060,0014 491,700,0013 756,2813 756,28735,420,000,000,000,000,000,00
801801032030290 000,0049 011,000,0049 011,0049 011,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010382934290 000,0049 011,000,0049 011,0049 011,000,000,000,000,000,000,000,00
801801040690173 000,0035 461,190,0035 461,1935 461,190,000,000,000,000,000,000,00
80180104075018 000,004 341,960,004 341,964 341,960,000,000,000,000,000,000,00
80180104092050,002,120,002,122,120,000,000,000,000,000,000,00
80180104097016 000,00131,000,00131,00131,000,000,000,000,000,000,000,00
801801042030540 000,00154 989,000,00154 989,00154 989,000,000,000,000,000,000,000,00
80180104231080 000,0026 870,270,0026 870,2726 870,270,000,000,000,000,000,000,00
8018010488575827 050,00221 795,540,00221 795,54221 795,540,000,000,000,000,000,000,00
801801100690250,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
80180110092040,000,020,000,020,020,000,000,000,000,000,000,00
801801100970800,00222,000,00222,00222,000,000,000,000,000,000,000,00
80180110834911 090,00222,020,00222,02222,020,000,000,000,000,000,000,00
8018011308305 000,006 001,780,006 001,786 001,780,000,000,000,000,000,000,00
80180113817445 000,006 001,780,006 001,786 001,780,000,000,000,000,000,000,00
8018011407501 825,00450,000,00450,00450,000,000,000,000,000,000,000,00
80180114083040,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018011409200,000,260,000,260,260,000,000,000,000,000,000,00
80180114097010 000,001 679,360,00896,73896,73782,630,000,000,000,000,000,00
801801148438511 865,002 129,620,001 346,991 346,99782,630,000,000,000,000,000,00
8518515409700,002 000,000,002 000,002 000,000,000,000,000,000,000,000,00
85185154869750,002 000,000,002 000,002 000,000,000,000,000,000,000,000,00
851851952010500,00435,000,00435,00435,000,000,000,000,000,000,000,00
8518519588056500,00435,000,00435,00435,000,000,000,000,000,000,000,00
8528520309702 000,0013,000,0013,0013,000,000,000,000,000,000,000,00
852852032010390 000,0085 800,000,0085 800,0085 800,000,000,000,000,000,000,000,00
8528520389035392 000,0085 813,000,0085 813,0085 813,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521220103 944 500,001 099 548,000,001 099 548,001 099 548,000,000,000,000,000,000,000,00
85285212236050 000,001 257 278,790,0011 446,4311 446,431 245 832,361 245 832,360,000,000,000,000,00
85285212904343 994 500,002 356 826,790,001 110 994,431 110 994,431 245 832,361 245 832,360,000,000,000,000,00
85285213201012 600,004 908,000,004 908,004 908,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521320307 700,003 167,000,003 167,003 167,000,000,000,000,000,000,000,00
852852139010520 300,008 075,000,008 075,008 075,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521409000,00212,000,000,000,00212,00212,000,000,000,000,000,00
85285214203029 000,0010 249,000,0010 249,0010 249,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521429100,00825,740,000,000,00825,74535,000,000,000,000,000,00
852852149190629 000,0011 286,740,0010 249,0010 249,001 037,74747,000,000,000,000,000,00
852852152010154,44154,440,00154,44154,440,000,000,000,000,000,000,00
8528521588077154,44154,440,00154,44154,440,000,000,000,000,000,000,00
85285216203043 100,0034 675,000,0034 675,0034 675,000,000,000,000,000,000,000,00
852852168809843 100,0034 675,000,0034 675,0034 675,000,000,000,000,000,000,000,00
852852190970500,00503,830,00503,83503,830,000,000,000,000,000,000,00
852852192030258 300,0074 870,000,0074 870,0074 870,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521989071258 800,0075 373,830,0075 373,8375 373,830,000,000,000,000,000,000,00
8528522809702 000,002 585,240,001 534,421 534,421 050,820,000,000,000,000,000,00
85285228201033 600,0018 271,000,0018 271,0018 271,000,000,000,000,000,000,000,00
852852288906035 600,0020 856,240,0019 805,4219 805,421 050,820,000,000,000,000,000,00
852852950970500,00171,120,00171,12171,120,000,000,000,000,000,000,00
852852952010400,00400,000,00400,00400,000,000,000,000,000,000,000,00
852852952030209 800,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
8528529591157210 700,00571,120,00571,12571,120,000,000,000,000,000,000,00
853853050690143 000,0038 670,500,0037 518,5037 518,501 152,000,000,000,000,000,000,00
85385305083098 000,0020 570,730,0019 951,5319 951,53619,200,000,000,000,000,000,00
85385305092060,004,080,004,084,080,000,000,000,000,000,000,00
853853050970140,0051,000,0051,0051,000,000,000,000,000,000,000,00
8538530589568241 200,0059 296,310,0057 525,1157 525,111 771,200,000,000,000,000,000,00
8538531129100,001,790,001,791,790,000,000,000,000,000,000,00
85385311890740,001,790,001,791,790,000,000,000,000,000,000,00
8548541520300,007 602,000,007 602,007 602,000,000,000,000,000,000,000,00
85485415882990,007 602,000,007 602,007 602,000,000,000,000,000,000,000,00
9009000162973 655 500,00627 773,130,00627 773,13627 773,130,000,000,000,000,000,000,00
90090001971983 655 500,00627 773,130,00627 773,13627 773,130,000,000,000,000,000,000,00
900900190690100 000,001 388,980,001 388,981 388,980,000,000,000,000,000,000,00
90090019246715 682,500,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
9009001994076115 682,501 388,980,001 388,981 388,980,000,000,000,000,000,000,00
9009009509700,00500,000,00500,00500,000,000,000,000,000,000,000,00
90090095919650,00500,000,00500,00500,000,000,000,000,000,000,000,00
9219210909700,002 297,290,002 297,292 297,290,000,000,000,000,000,000,00
92192109940000,002 297,290,002 297,292 297,290,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział0102 000,0066,690,0066,6966,690,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7001 280 000,00637 287,660,00227 248,68227 248,68411 818,78111 583,271 779,800,000,000,000,00
Razem dział710700,00700,000,00700,00700,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział750268 300,0080 487,820,0080 487,8280 487,820,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7513 407,00860,000,00860,00860,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział75643 357 816,5024 537 448,450,0010 615 861,2610 535 369,2814 252 756,873 254 751,03331 169,681 238 921,382 575,0010 623,202 750,00
Razem dział75817 524 129,006 650 126,220,006 650 126,226 650 126,220,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział8011 198 065,00293 651,660,00292 133,61292 133,611 518,050,000,000,000,000,000,00
Razem dział851500,002 435,000,002 435,002 435,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział8524 984 154,442 593 632,160,001 345 711,241 345 711,241 247 920,921 246 579,360,000,000,000,000,00
Razem dział853241 200,0059 298,100,0057 526,9057 526,901 771,200,000,000,000,000,000,00
Razem dział8540,007 602,000,007 602,007 602,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział9003 771 182,50629 662,110,00629 662,11629 662,110,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział9210,002 297,290,002 297,292 297,290,000,000,000,000,000,000,00
RAZEM72 631 454,4435 495 555,160,0019 912 718,8219 832 226,8415 915 785,824 612 913,66332 949,481 238 921,382 575,0010 623,202 750,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27s
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta naprawach powiatu

Główny księgowy / Skarbnik

telefon
2015-04-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-27ZZ: wersja pierwotna (85/04)
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
092350636
Rb-27ZZ - kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2015
Adresat:
Nazwa województwa 1)
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
WOJ.POWIATGMINATYP GM.ZWIĄZEK JSTTYP ZW.CZĘŚĆ
0403012  85/04
Klasyfikacja budżetowaPlan
Należności
(saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)
Dochody wykonaneDochody przekazaneSaldo końcowe
działrozdziałparagrafogółemw tym:należności pozostałe do zapłatynadpłaty
potrącone na rzecz jednostek samorządu terytorialnegoogółemw tym:
zaległości
1234567891011
7507501109700,00248,00248,0012,40176,700,000,000,00
750750112350800,000,000,000,000,000,000,000,00
7507501179081800,00248,00248,0012,40176,700,000,000,00
8528520309700,00931,64717,180,00717,18214,46214,460,00
8528520323503 800,000,000,000,000,000,000,000,00
85285203893753 800,00931,64717,180,00717,18214,46214,460,00
8528521209200,001 036 703,095 469,740,005 254,341 031 233,351 031 233,350,00
8528521209700,00749 200,51208,71104,3690,68748 991,80748 991,800,00
8528521209800,003 142 039,6928 300,1310 810,2716 341,623 113 739,563 113 739,560,00
85285212235075 600,000,000,000,000,000,000,000,00
852852129128475 600,004 927 943,2933 978,5810 914,6321 686,644 893 964,714 893 964,710,00
8528522809700,003 404,582 365,700,001 940,001 038,88273,600,00
8528522823504 600,000,000,000,000,000,000,000,00
85285228894004 600,003 404,582 365,700,001 940,001 038,88273,600,00
zbiorczo dla działu750800,00248,00248,0012,40176,700,000,000,00
zbiorczo dla działu85284 000,004 932 279,5137 061,4610 914,6324 343,824 895 218,054 894 452,770,00
zbiorczo dla wszystkich działów84 800,004 932 527,5137 309,4610 927,0324 520,524 895 218,054 894 452,770,00
1) niepotrzebne skreślić
DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA RB-27ZZ
A. Należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w części należnej budżetowi państwa.
Rozdział
(wg klasyfikacji budżetowej)
Należności
(z kol. 5 Rb-27ZZ w części dot. budżetu państwa)
zaległości
(z kol. 10 Rb-27ZZ w części dot. budżetu państwa)
nadpłaty
(z kol. 11 Rb-27ZZ w części dot. budżetu państwa)
1234
75011235,600,000,00
85203931,64214,460,00
852123 302 475,293 279 411,340,00
852283 404,58273,600,00
Razem3 307 047,113 279 899,400,00
B. Należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w części należnej jednostkom samorządu terytorialnego na mocy odrębnych przepisów.
Rozdział
(wg klasyfikacji budżetowej)
Należności
(z kol. 5 Rb-27ZZ w części dot. budżetu jst.)
zaległości
(z kol. 10 Rb-27ZZ w części dot. budżetu jst.)
nadpłaty
(z kol. 11 Rb-27ZZ w części dot. budżetu jst.)
1234
7501112,400,000,00
852121 625 468,001 614 553,370,00
Razem1 625 480,401 614 553,370,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27ZZ

Główny księgowy / Skarbnik

telefon
2015-04-10

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-27ZZ: korekta nr 1 (85/04)
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
092350636
Rb-27ZZ - kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2015
Adresat:
Nazwa województwa 1)
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
WOJ.POWIATGMINATYP GM.ZWIĄZEK JSTTYP ZW.CZĘŚĆ
0403012  85/04
Klasyfikacja budżetowaPlan
Należności
(saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)
Dochody wykonaneDochody przekazaneSaldo końcowe
działrozdziałparagrafogółemw tym:należności pozostałe do zapłatynadpłaty
potrącone na rzecz jednostek samorządu terytorialnegoogółemw tym:
zaległości
1234567891011
7507501109700,00248,00248,0012,40176,700,000,000,00
750750112350800,000,000,000,000,000,000,000,00
7507501179081800,00248,00248,0012,40176,700,000,000,00
8528520309700,00931,64717,180,00717,18214,46214,460,00
8528520323503 800,000,000,000,000,000,000,000,00
85285203893753 800,00931,64717,180,00717,18214,46214,460,00
8528521209200,001 036 703,095 469,740,005 254,341 031 233,351 031 233,350,00
8528521209700,00749 200,51208,71104,36104,35748 991,80748 991,800,00
8528521209800,003 142 039,6928 300,1310 810,2716 341,623 113 739,563 113 739,560,00
85285212235075 600,000,000,000,000,000,000,000,00
852852129128475 600,004 927 943,2933 978,5810 914,6321 700,314 893 964,714 893 964,710,00
8528522809700,003 404,582 365,700,002 365,701 038,88273,600,00
8528522823504 600,000,000,000,000,000,000,000,00
85285228894004 600,003 404,582 365,700,002 365,701 038,88273,600,00
zbiorczo dla działu750800,00248,00248,0012,40176,700,000,000,00
zbiorczo dla działu85284 000,004 932 279,5137 061,4610 914,6324 783,194 895 218,054 894 452,770,00
zbiorczo dla wszystkich działów84 800,004 932 527,5137 309,4610 927,0324 959,894 895 218,054 894 452,770,00
1) niepotrzebne skreślić
DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA RB-27ZZ
A. Należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w części należnej budżetowi państwa.
Rozdział
(wg klasyfikacji budżetowej)
Należności
(z kol. 5 Rb-27ZZ w części dot. budżetu państwa)
zaległości
(z kol. 10 Rb-27ZZ w części dot. budżetu państwa)
nadpłaty
(z kol. 11 Rb-27ZZ w części dot. budżetu państwa)
1234
75011235,600,000,00
85203931,64214,460,00
852123 302 475,293 279 411,340,00
852283 404,58273,600,00
Razem3 307 047,113 279 899,400,00
B. Należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w części należnej jednostkom samorządu terytorialnego na mocy odrębnych przepisów.
Rozdział
(wg klasyfikacji budżetowej)
Należności
(z kol. 5 Rb-27ZZ w części dot. budżetu jst.)
zaległości
(z kol. 10 Rb-27ZZ w części dot. budżetu jst.)
nadpłaty
(z kol. 11 Rb-27ZZ w części dot. budżetu jst.)
1234
7501112,400,000,00
852121 625 468,001 614 553,370,00
Razem1 625 480,401 614 553,370,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27ZZ

Główny księgowy / Skarbnik

telefon
2015-04-17

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-28s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
092350636
Rb-28s MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2015
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.POWIATGMINATYP GM.ZWIĄZEK JSTTYP ZW.
0403012  
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)ZaangażowanieWydatki wykonaneZobowiązania wg stanu na koniec okr. spraw. Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego2)Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2) (art. 263 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
ogółemw tym wymagalne:
powstałe w latach ubiegłychpowstałe w roku bieżącym
1234567891011
0100103028502 700,000,000,000,000,000,000,000,00
0100103038902 700,000,000,000,000,000,000,000,00
6006001145203 200,003 131,203 131,200,000,000,000,000,00
60060011651313 200,003 131,203 131,200,000,000,000,000,00
60060013452035 397,0035 397,0035 397,000,000,000,000,000,00
600600136513335 397,0035 397,0035 397,000,000,000,000,000,00
6006001445206 000,005 073,705 073,700,000,000,000,000,00
60060014651346 000,005 073,705 073,700,000,000,000,000,00
600600164210194 700,0077 909,6177 694,61215,000,000,000,000,00
60060016427087 500,0043 292,6343 292,630,000,000,000,000,00
6006001643001 053 780,00318 083,12304 307,1213 776,000,000,000,000,00
6006001660503 041 970,002 275 783,44613 965,066 227 595,370,000,000,000,00
6006001660592 152 000,0025,2225,220,000,000,000,000,00
60060016855056 529 950,002 715 094,021 039 284,646 241 586,370,000,000,000,00
6006009523101 200 000,000,000,000,000,000,000,000,00
60060095630051 200 000,000,000,000,000,000,000,000,00
70070005427075 000,000,000,000,000,000,000,000,00
700700054300125 000,0053 512,8145 874,517 638,300,000,000,000,00
700700054480700 000,000,000,000,000,000,000,000,00
700700054500500,000,000,000,000,000,000,000,00
7007000545209 140,009 139,519 139,510,000,000,000,000,00
700700054590918 237,00222 996,21189 996,2133 000,000,000,000,000,00
7007000546001 139 000,00326 435,55326 435,55841 701,000,000,000,000,00
700700056060300 000,0096 143,9396 143,930,000,000,000,000,00
700700051080253 266 877,00708 228,01667 589,71882 339,300,000,000,000,00
710710044170145 500,00864,00864,000,000,000,000,000,00
710710044300123 500,0050 491,6850 491,680,000,000,000,000,00
7107100480184269 000,0051 355,6851 355,680,000,000,000,000,00
71071014430050 000,008 337,048 054,14282,900,000,000,000,00
710710147602450 000,008 337,048 054,14282,900,000,000,000,00
710710354110155,000,000,000,000,000,000,000,00
710710354170900,000,000,000,000,000,000,000,00
710710354210400,000,000,000,000,000,000,000,00
710710354300200,000,000,000,000,000,000,000,00
71071035885351 655,000,000,000,000,000,000,000,00
72072095421095 000,0012 853,2212 853,220,000,000,000,000,00
7207209542607 000,00659,28659,280,000,000,000,000,00
720720954300151 000,0066 172,0763 736,672 435,400,000,000,000,00
7207209585585253 000,0079 684,5777 249,172 435,400,000,000,000,00
750750113020600,00300,00300,000,000,000,000,000,00
750750114010194 000,00194 000,0037 569,122 995,610,000,000,000,00
75075011404015 200,0015 200,0014 570,910,000,000,000,000,00
75075011411037 500,0037 500,009 458,241 776,630,000,000,000,00
7507501141205 200,005 200,001 113,28254,210,000,000,000,00
7507501141401 300,00407,30407,300,000,000,000,000,00
7507501142106 000,00394,11206,11188,000,000,000,000,00
7507501143001 500,000,000,000,000,000,000,000,00
7507501144103 300,00788,77788,7730,000,000,000,000,00
7507501144403 375,000,000,000,000,000,000,000,00
7507501147001 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75075011121261268 975,00253 790,1864 413,735 244,450,000,000,000,00
75075020271032 028,008 007,008 007,000,000,000,000,000,00
750750207848032 028,008 007,008 007,000,000,000,000,000,00
750750223030190 000,0047 406,1947 406,190,000,000,000,000,00
75075022421033 300,00354,46354,460,000,000,000,000,00
7507502243003 600,001 520,301 520,300,000,000,000,000,00
7507502287312226 900,0049 280,9549 280,950,000,000,000,000,00
7507502330203 000,00600,00600,000,000,000,000,000,00
7507502340103 050 000,003 050 000,00706 329,4166 940,440,000,000,000,00
750750234040225 000,00225 000,00218 992,710,000,000,000,000,00
750750234110575 000,00575 000,00166 536,3820 622,410,000,000,000,00
75075023412083 000,0083 000,0017 190,824 051,600,000,000,000,00
75075023414018 146,007 294,117 294,110,000,000,000,000,00
75075023417055 000,0018 912,5018 912,501 373,220,000,000,000,00
750750234210141 000,0039 789,5636 968,212 521,350,000,000,000,00
75075023426070 000,0027 932,9227 932,920,000,000,000,000,00
7507502342803 000,002 477,102 477,100,000,000,000,000,00
750750234300286 000,00101 404,7898 395,273 009,510,000,000,000,00
75075023436033 000,009 548,699 548,690,000,000,000,000,00
75075023440083 000,0020 715,0020 715,000,000,000,000,000,00
75075023441055 000,009 162,088 852,08310,000,000,000,000,00
75075023443070 000,0021 649,5021 649,500,000,000,000,000,00
75075023444070 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75075023461050 000,003 088,943 088,940,000,000,000,000,00
75075023470025 000,007 904,306 688,301 216,000,000,000,000,00
750750231517834 895 146,004 203 479,481 372 171,94100 044,530,000,000,000,00
75075075421010 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75075075430010 000,000,000,000,000,000,000,000,00
750750758433520 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75075095303090 000,0021 535,0021 535,000,000,000,000,000,00
75075095401067 000,0061 960,007 322,11530,720,000,000,000,00
7507509540407 000,007 000,006 947,280,000,000,000,000,00
75075095410036 000,0036 000,001 261,300,000,000,000,000,00
75075095411018 000,0017 133,634 964,051 509,200,000,000,000,00
7507509541204 000,003 489,00511,00126,900,000,000,000,00
7507509541401 500,00228,59228,590,000,000,000,000,00
75075095417033 000,0029 769,4026 772,992 996,410,000,000,000,00
75075095421033 498,004 566,584 566,580,000,000,000,000,00
7507509542601 200,000,000,000,000,000,000,000,00
7507509542801 800,0040,0040,000,000,000,000,000,00
75075095430027 300,005 700,705 261,26439,440,000,000,000,00
750750954410150,0058,5158,510,000,000,000,000,00
7507509544406 750,000,000,000,000,000,000,000,00
75075095133465327 198,00187 481,4179 468,675 602,670,000,000,000,00
751751014110481,32120,340,00120,340,000,000,000,00
75175101412068,606,130,006,130,000,000,000,00
7517510141702 800,00700,00509,66190,340,000,000,000,00
75175101421057,080,000,000,000,000,000,000,00
75175101924623 407,00826,47509,66316,810,000,000,000,00
7547541230308 500,00558,75558,750,000,000,000,000,00
75475412421011 000,004 071,254 071,250,000,000,000,000,00
7547541242601 000,00160,00160,000,000,000,000,000,00
754754124280500,000,000,000,000,000,000,000,00
7547541243003 000,001 313,661 313,660,000,000,000,000,00
7547541243601 000,00194,79194,790,000,000,000,000,00
7547541244305 000,00886,00886,000,000,000,000,000,00
7547541260605 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7547541211109635 000,007 184,457 184,450,000,000,000,000,00
75775702430030 000,0020 000,0020 000,000,000,000,000,000,00
7577570281102 100 000,00356 027,75356 027,750,000,000,000,000,00
75775702888692 130 000,00376 027,75376 027,750,000,000,000,000,00
758758184810801 923,000,000,000,000,000,000,000,00
7587581881386801 923,000,000,000,000,000,000,000,00
801801013020635 600,00635 600,00134 694,3912 766,490,000,000,000,00
8018010140106 435 104,076 435 104,071 548 281,65148 412,490,000,000,000,00
801801014040551 750,00551 750,00327 397,72142 467,160,000,000,000,00
8018010141101 329 762,001 329 762,00283 572,26157 441,260,000,000,000,00
801801014120190 020,00190 020,0031 771,1319 550,750,000,000,000,00
801801014170169 645,00169 645,0017 742,961 582,280,000,000,000,00
801801014210467 400,00467 400,00240 010,813 837,210,000,000,000,00
8018010142209 422,009 422,00850,690,000,000,000,000,00
80180101424069 615,0069 615,001 549,450,000,000,000,000,00
801801014260525 500,00525 500,00129 255,440,000,000,000,000,00
801801014270297 500,00297 500,0031 124,000,000,000,000,000,00
8018010142807 600,007 600,00769,000,000,000,000,000,00
801801014300404 954,00404 954,00236 019,061 033,200,000,000,000,00
80180101436028 680,0028 680,005 188,720,000,000,000,000,00
80180101441022 100,0022 100,002 941,8594,000,000,000,000,00
80180101443013 030,0013 030,001 023,740,000,000,000,000,00
801801014440391 554,00391 554,000,000,000,000,000,000,00
8018010147003 980,003 980,00604,200,000,000,000,000,00
801801016050280 000,000,000,000,000,000,000,000,00
80180101606036 800,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010116860211 870 016,0711 553 216,072 992 797,07487 184,840,000,000,000,00
80180103302047 050,0047 050,007 670,67705,020,000,000,000,00
801801034010633 970,00633 970,00127 875,5412 112,600,000,000,000,00
80180103404053 340,0053 340,0024 968,4810 866,100,000,000,000,00
801801034110127 250,00127 250,0019 560,1713 627,440,000,000,000,00
80180103412018 270,0018 270,002 265,551 661,260,000,000,000,00
80180103444033 218,0033 218,000,000,000,000,000,000,00
80180103104644913 098,00913 098,00182 340,4138 972,420,000,000,000,00
801801042310303 740,00303 740,00262 799,270,000,000,000,000,00
801801042540273 463,74273 463,74269 338,600,000,000,000,000,00
801801043020134 000,00134 000,0027 017,302 559,880,000,000,000,00
8018010440101 769 344,391 769 344,39418 014,8738 950,470,000,000,000,00
801801044040151 600,00151 600,0090 996,7539 600,100,000,000,000,00
801801044110361 400,00361 400,0075 777,3043 766,480,000,000,000,00
80180104412051 520,0051 520,008 720,945 819,080,000,000,000,00
80180104417029 000,0029 000,005 646,80709,750,000,000,000,00
80180104421050 000,0050 000,0014 459,120,000,000,000,000,00
8018010442201 300,001 300,000,000,000,000,000,000,00
80180104424010 000,0010 000,000,000,000,000,000,000,00
801801044260141 000,00141 000,0047 147,630,000,000,000,000,00
8018010442801 660,001 660,00417,000,000,000,000,000,00
80180104430062 000,0062 000,0036 644,890,000,000,000,000,00
80180104436013 000,0013 000,002 768,520,000,000,000,000,00
8018010444104 300,004 300,00647,8272,000,000,000,000,00
8018010444302 987,002 987,00150,290,000,000,000,000,00
801801044440101 496,00101 496,000,000,000,000,000,000,00
8018010447003 000,003 000,000,000,000,000,000,000,00
801801041570753 464 811,133 464 811,131 260 547,10131 477,760,000,000,000,00
801801062540247 080,00247 080,0068 699,060,000,000,000,000,00
8018010683447247 080,00247 080,0068 699,060,000,000,000,000,00
801801103020308 500,00308 500,0068 135,296 526,940,000,000,000,00
8018011040103 551 307,383 551 307,38833 798,5075 085,050,000,000,000,00
801801104040301 600,00301 600,00184 678,2580 366,500,000,000,000,00
801801104110721 400,00721 400,00152 169,7186 332,000,000,000,000,00
801801104120103 160,00103 160,0018 334,1411 411,410,000,000,000,00
80180110417017 000,0017 000,00532,000,000,000,000,000,00
801801104210100 000,00100 000,008 591,920,000,000,000,000,00
8018011042205 000,005 000,000,000,000,000,000,000,00
80180110424010 000,0010 000,001 062,180,000,000,000,000,00
801801104260270 000,00270 000,0086 448,700,000,000,000,000,00
8018011042802 600,002 600,00144,000,000,000,000,000,00
80180110430070 000,0070 000,0019 419,830,000,000,000,000,00
8018011043606 100,006 100,001 259,230,000,000,000,000,00
8018011044108 000,008 000,002 139,7637,000,000,000,000,00
80180110443010 530,0010 530,00803,970,000,000,000,000,00
801801104440191 571,00191 571,000,000,000,000,000,000,00
8018011047001 660,001 660,00480,000,000,000,000,000,00
801801101522315 678 428,385 678 428,381 377 997,48259 758,900,000,000,000,00
8018011330204 000,004 000,00712,050,000,000,000,000,00
801801134010441 400,00441 400,0083 408,457 923,010,000,000,000,00
80180113404036 720,0036 720,0019 521,068 497,250,000,000,000,00
80180113411090 398,0090 398,0016 490,339 735,330,000,000,000,00
80180113412012 884,0012 884,001 661,061 033,430,000,000,000,00
80180113417047 750,0047 750,005 670,38190,850,000,000,000,00
801801134210325 500,00325 500,0064 537,790,000,000,000,000,00
8018011342604 100,004 100,000,000,000,000,000,000,00
801801134270150 000,00150 000,0026 908,390,000,000,000,000,00
801801134280300,00300,000,000,000,000,000,000,00
801801134300232 000,00232 000,0040 129,100,000,000,000,000,00
8018011343605 000,005 000,00716,710,000,000,000,000,00
8018011344101 400,001 400,000,000,000,000,000,000,00
80180113443030 000,0030 000,003 900,000,000,000,000,000,00
8018011344409 846,009 846,000,000,000,000,000,000,00
8018011347002 300,002 300,000,000,000,000,000,000,00
801801131480441 393 598,001 393 598,00263 655,3227 379,870,000,000,000,00
8018011430204 000,004 000,001 204,410,000,000,000,000,00
801801144010521 340,00521 340,00115 438,5611 552,950,000,000,000,00
80180114404042 000,0042 000,0024 524,1610 671,730,000,000,000,00
801801144110100 300,00100 300,0021 809,4613 138,360,000,000,000,00
80180114412014 300,0014 300,002 110,761 286,000,000,000,000,00
80180114417020 000,0020 000,008 242,73764,520,000,000,000,00
80180114421030 000,0030 000,009 520,840,000,000,000,000,00
80180114427020 000,0020 000,000,000,000,000,000,000,00
801801144280500,00500,00116,000,000,000,000,000,00
80180114430020 000,0020 000,005 980,280,000,000,000,000,00
80180114436023 538,0023 538,003 674,960,000,000,000,000,00
8018011444105 700,005 700,00789,8152,000,000,000,000,00
8018011444305 000,005 000,000,000,000,000,000,000,00
80180114444010 666,0010 666,000,000,000,000,000,000,00
8018011447007 000,007 000,00860,000,000,000,000,000,00
80180114143785824 344,00824 344,00194 271,9737 465,560,000,000,000,00
80180146470026 260,0026 260,0018 569,000,000,000,000,000,00
801801468564726 260,0026 260,0018 569,000,000,000,000,000,00
801801492540175 348,10175 348,1043 837,020,000,000,000,000,00
80180149401051 255,6151 255,610,000,000,000,000,000,00
8018014987500226 603,71226 603,7143 837,020,000,000,000,000,00
801801504010544 388,55544 388,550,000,000,000,000,000,00
8018015084961544 388,55544 388,550,000,000,000,000,000,00
8018019530201 900,001 900,00214,660,000,000,000,000,00
801801954010187 860,00187 860,0040 066,084 375,320,000,000,000,00
80180195404012 800,0012 800,008 562,743 727,470,000,000,000,00
80180195411057 604,0057 604,007 191,285 392,650,000,000,000,00
8018019541208 210,008 210,00861,03643,770,000,000,000,00
80180195417090 000,0090 000,008 423,231 856,770,000,000,000,00
801801954210109 000,00109 000,006 568,290,000,000,000,000,00
8018019542203 000,003 000,000,000,000,000,000,000,00
80180195426045 000,0045 000,005 893,970,000,000,000,000,00
8018019542705 000,005 000,000,00944,420,000,000,000,00
801801954280200,00200,000,000,000,000,000,000,00
80180195430082 000,0082 000,001 455,880,000,000,000,000,00
80180195436010 000,0010 000,002 048,930,000,000,000,000,00
8018019544108 000,008 000,001 067,5682,000,000,000,000,00
8018019544305 000,005 000,000,000,000,000,000,000,00
8018019544405 470,005 470,000,000,000,000,000,000,00
80180195147646631 044,00631 044,0082 353,6517 022,400,000,000,000,00
85185121428080 000,000,000,000,000,000,000,000,00
851851219025280 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8518515342105 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8518515343005 000,000,000,000,000,000,000,000,00
851851539451410 000,000,000,000,000,000,000,000,00
85185154401033 600,0033 600,007 654,29896,060,000,000,000,00
8518515440404 800,002 336,942 336,940,000,000,000,000,00
8518515441107 100,006 803,321 521,52700,570,000,000,000,00
8518515441201 100,001 100,00179,9184,970,000,000,000,00
85185154417082 200,0012 731,2011 762,92968,280,000,000,000,00
85185154421024 450,0011 727,5511 001,41726,140,000,000,000,00
8518515442209 200,001 297,871 297,870,000,000,000,000,00
85185154426027 000,006 307,076 307,070,000,000,000,000,00
8518515442702 000,000,000,000,000,000,000,000,00
851851544280200,000,000,000,000,000,000,000,00
85185154430059 000,0018 371,5815 871,582 500,000,000,000,000,00
8518515443604 500,00811,16811,160,000,000,000,000,00
8518515444101 300,00205,16188,1617,000,000,000,000,00
8518515444301 000,00596,20596,200,000,000,000,000,00
8518515444401 250,000,000,000,000,000,000,000,00
851851544700300,000,000,000,000,000,000,000,00
85185154605016 000,000,000,000,000,000,000,000,00
85185154160385275 000,0095 888,0559 529,035 893,020,000,000,000,00
851851954210500,000,000,000,000,000,000,000,00
8518519590256500,000,000,000,000,000,000,000,00
852852024330170 000,0033 244,3233 244,320,000,000,000,000,00
8528520290384170 000,0033 244,3233 244,320,000,000,000,000,00
852852033020500,000,000,000,000,000,000,000,00
852852034010351 500,00351 500,0075 035,641 784,940,000,000,000,00
85285203404026 000,0024 319,0923 838,970,000,000,000,000,00
85285203411063 420,0063 420,0016 656,961 999,930,000,000,000,00
8528520341208 295,008 295,002 154,40223,350,000,000,000,00
8528520341707 800,001 636,501 636,500,000,000,000,000,00
85285203421027 300,003 746,393 529,870,000,000,000,000,00
85285203422027 500,001 888,771 888,770,000,000,000,000,00
85285203426055 500,007 184,547 184,540,000,000,000,000,00
8528520342703 000,000,000,000,000,000,000,000,00
852852034280610,000,000,000,000,000,000,000,00
85285203430049 200,007 096,727 096,720,000,000,000,000,00
8528520343604 200,00739,63739,630,000,000,000,000,00
8528520344103 800,00826,45826,450,000,000,000,000,00
85285203443030 200,008 011,646 093,761 917,880,000,000,000,00
85285203444015 500,000,000,000,000,000,000,000,00
8528520347003 200,00960,00960,000,000,000,000,000,00
85285203157405677 525,00479 624,73147 642,215 926,100,000,000,000,00
852852054170500,000,000,000,000,000,000,000,00
8528520542104 000,000,000,000,000,000,000,000,00
85285205430015 000,004 060,404 060,400,000,000,000,000,00
852852054360100,000,000,000,000,000,000,000,00
852852054700500,000,000,000,000,000,000,000,00
8528520510779720 100,004 060,404 060,400,000,000,000,000,00
852852063020800,000,000,000,000,000,000,000,00
85285206401050 500,0050 500,007 902,45935,620,000,000,000,00
8528520640402 720,002 307,192 307,190,000,000,000,000,00
8528520641109 160,009 160,001 702,60572,200,000,000,000,00
8528520641201 300,001 300,00242,2481,410,000,000,000,00
8528520642101 200,00597,68597,680,000,000,000,000,00
852852064280200,000,000,000,000,000,000,000,00
852852064300700,001,201,200,000,000,000,000,00
852852064360300,00100,00100,000,000,000,000,000,00
8528520644104 000,00443,81443,810,000,000,000,000,00
8528520644402 000,000,000,000,000,000,000,000,00
852852064700200,000,000,000,000,000,000,000,00
8528520613605873 080,0064 409,8813 297,171 589,230,000,000,000,00
8528521231103 826 165,001 860 890,181 054 172,8817 441,730,000,000,000,00
85285212401099 718,0099 718,0024 968,747 767,840,000,000,000,00
8528521240406 460,006 354,736 354,730,000,000,000,000,00
85285212411018 516,0018 516,004 993,671 642,480,000,000,000,00
8528521241202 614,002 614,00739,30233,680,000,000,000,00
8528521242105 288,001 566,501 566,500,000,000,000,000,00
8528521242602 488,00920,56920,560,000,000,000,000,00
8528521242701 000,000,000,000,000,000,000,000,00
852852124280200,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521243006 299,005 149,705 149,700,000,000,000,000,00
8528521243602 500,00699,19699,190,000,000,000,000,00
8528521244402 200,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521247001 000,00590,00590,000,000,000,000,000,00
852852121402743 974 448,001 997 018,861 100 155,2727 085,730,000,000,000,00
85285213413020 300,0011 035,577 979,003 056,570,000,000,000,00
852852139019520 300,0011 035,577 979,003 056,570,000,000,000,00
852852143110407 000,0086 338,4686 338,460,000,000,000,000,00
8528521441101 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521493286408 000,0086 338,4686 338,460,000,000,000,000,00
852852153020151,41119,87119,870,000,000,000,000,00
852852153110320 000,0073 054,0073 054,000,000,000,000,000,00
8528521542103,032,402,400,000,000,000,000,00
8528521596407320 154,4473 176,2773 176,270,000,000,000,000,00
85285216311043 100,0034 357,8734 357,870,000,000,000,000,00
852852168917843 100,0034 357,8734 357,870,000,000,000,000,00
85285219302010 000,000,000,000,000,000,000,000,00
852852194010948 072,00948 072,00233 063,6115 207,680,000,000,000,00
85285219404066 800,0066 727,4966 726,491,000,000,000,000,00
852852194110175 622,00175 622,0046 179,3215 932,460,000,000,000,00
85285219412024 324,0024 324,006 910,931 641,780,000,000,000,00
852852194140150,000,000,000,000,000,000,000,00
85285219417015 300,006 783,336 288,34494,990,000,000,000,00
85285219421020 700,005 024,905 024,900,000,000,000,000,00
85285219426020 000,006 057,336 057,330,000,000,000,000,00
8528521942706 000,00916,35916,350,000,000,000,000,00
8528521942802 000,00377,50377,500,000,000,000,000,00
85285219430029 050,0010 953,9710 953,970,000,000,000,000,00
85285219436017 640,001 323,311 323,310,000,000,000,000,00
85285219441011 000,002 534,592 534,590,000,000,000,000,00
8528521944305 500,001 565,001 565,000,000,000,000,000,00
85285219444025 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521944806 500,006 292,006 292,000,000,000,000,000,00
8528521946102 000,001 380,001 380,000,000,000,000,000,00
8528521947001 600,00340,00340,000,000,000,000,000,00
85285219606010 000,000,000,000,000,000,000,000,00
852852191724911 397 258,001 258 293,77395 933,6433 277,910,000,000,000,00
8528522841105 500,001 903,151 541,54361,610,000,000,000,00
85285228417031 100,0010 009,127 180,16684,970,000,000,000,00
85285228430030 000,008 880,808 880,800,000,000,000,000,00
852852289866066 600,0020 793,0717 602,501 046,580,000,000,000,00
852852953020800,000,000,000,000,000,000,000,00
852852953110366 260,0069 194,7069 194,700,000,000,000,000,00
85285295401030 000,0030 000,007 279,53889,660,000,000,000,00
8528529540401 980,001 421,081 421,080,000,000,000,000,00
8528529541105 500,005 500,001 269,90545,770,000,000,000,00
852852954120780,00780,000,000,000,000,000,000,00
85285295421019 300,003 325,073 325,070,000,000,000,000,00
8528529542607 500,001 641,451 641,450,000,000,000,000,00
8528529542704 000,000,000,000,000,000,000,000,00
852852954280200,000,000,000,000,000,000,000,00
85285295430028 900,002 401,302 401,300,000,000,000,000,00
8528529543602 516,00560,31560,310,000,000,000,000,00
85285295443038 600,001 442,651 442,650,000,000,000,000,00
8528529544401 300,000,000,000,000,000,000,000,00
852852954700300,000,000,000,000,000,000,000,00
85285295606015 000,000,000,000,000,000,000,000,00
85285295153867522 936,00116 266,5688 535,991 435,430,000,000,000,00
85385305231012 912,0012 912,0012 000,000,000,000,000,000,00
8538530530206 000,006 000,00423,730,000,000,000,000,00
853853054010672 000,00672 000,00141 574,1812 435,140,000,000,000,00
85385305404057 120,0057 120,0030 399,0713 231,050,000,000,000,00
853853054110137 600,00137 600,0029 294,208 600,100,000,000,000,00
85385305412019 400,0019 400,003 539,012 178,860,000,000,000,00
85385305417020 200,0020 200,0020 200,002 748,430,000,000,000,00
85385305421054 438,0054 438,0011 723,950,000,000,000,000,00
85385305422098 000,0098 000,0017 266,75223,730,000,000,000,00
853853054240529,00529,000,000,000,000,000,000,00
8538530542609 760,009 760,002 148,970,000,000,000,000,00
8538530542705 000,005 000,000,000,000,000,000,000,00
8538530542801 521,001 521,00153,000,000,000,000,000,00
85385305430040 777,8440 777,8419 262,610,000,000,000,000,00
85385305430718,8418,8418,840,000,000,000,000,00
8538530543093,323,323,320,000,000,000,000,00
8538530543604 540,004 540,00593,340,000,000,000,000,00
8538530544102 000,002 000,0043,000,000,000,000,000,00
8538530544301 000,001 000,000,000,000,000,000,000,00
85385305444024 068,0024 068,000,000,000,000,000,000,00
8538530547002 300,002 300,00620,000,000,000,000,000,00
853853051726741 169 188,001 169 188,00289 263,9739 417,310,000,000,000,00
853853112510180 000,0080 000,0080 000,000,000,000,000,000,00
8538531188674180 000,0080 000,0080 000,000,000,000,000,000,00
853853954300200 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8538539590548200 000,000,000,000,000,000,000,000,00
854854013020106 331,00106 331,0024 606,462 415,220,000,000,000,00
854854014010989 290,00989 290,00220 505,0719 821,960,000,000,000,00
85485401404086 720,0086 720,0046 658,2020 303,580,000,000,000,00
854854014110211 260,00211 260,0041 288,3523 871,270,000,000,000,00
85485401412030 205,0030 205,005 771,483 424,460,000,000,000,00
85485401444068 141,0068 141,000,000,000,000,000,000,00
854854011099951 491 947,001 491 947,00338 829,5669 836,490,000,000,000,00
85485404401018 128,1618 128,164 532,040,000,000,000,000,00
854854049026818 128,1618 128,164 532,040,000,000,000,000,00
8548541241106 500,006 500,000,000,000,000,000,000,00
8548541241203 500,003 500,000,000,000,000,000,000,00
85485412417030 000,0030 000,0021 591,001 409,000,000,000,000,00
8548541242104 000,004 000,000,000,000,000,000,000,00
8548541242202 000,002 000,000,000,000,000,000,000,00
8548541243004 000,004 000,000,000,000,000,000,000,00
8548541211139650 000,0050 000,0021 591,001 409,000,000,000,000,00
85485415324050 000,0050 000,000,000,000,000,000,000,00
85485415326040 000,0040 000,000,000,000,000,000,000,00
854854159276990 000,0090 000,000,000,000,000,000,000,00
90090001426040 000,008 427,998 427,990,000,000,000,000,00
900900016050702 958,00590 537,09584 408,860,000,000,000,000,00
9009000160573 655 500,001 970 533,321 970 533,320,000,000,000,000,00
9009000160597 809 500,002 322 607,732 322 607,739 871,290,000,000,000,00
9009000111332712 207 958,004 892 106,134 885 977,909 871,290,000,000,000,00
90090002401074 000,0074 000,0019 025,101 835,640,000,000,000,00
9009000240406 000,006 000,005 567,280,000,000,000,000,00
90090002411013 600,0013 600,004 227,211 121,920,000,000,000,00
9009000241202 000,00602,47602,47159,900,000,000,000,00
90090002421010 000,000,000,000,000,000,000,000,00
9009000243002 600 000,00688 722,04688 722,040,000,000,000,000,00
9009000244402 250,000,000,000,000,000,000,000,00
900900021201322 707 850,00782 924,51718 144,103 117,460,000,000,000,00
9009001542601 800 000,001 020 383,481 020 144,270,000,000,000,000,00
900900154300550 000,0077 536,7477 536,740,000,000,000,000,00
900900156050263 405,0012 171,9912 171,990,000,000,000,000,00
900900151055252 613 405,001 110 092,211 109 853,000,000,000,000,000,00
90090019421060 000,009 136,799 136,790,000,000,000,000,00
90090019430037 232,502 506,832 506,830,000,000,000,000,00
90090019430715 682,500,000,000,000,000,000,000,00
9009001943092 767,500,000,000,000,000,000,000,00
90090019108045115 682,5011 643,6211 643,620,000,000,000,000,00
90090095231088 200,0018 500,0018 500,000,000,000,000,000,00
900900954300150 599,5013 628,0013 122,00506,000,000,000,000,00
9009009560508 000,00246,00246,000,000,000,000,000,00
90090095103655246 799,5032 374,0031 868,00506,000,000,000,000,00
921921092480898 383,00250 000,00250 000,000,000,000,000,000,00
9219210942601 000,00297,21297,210,000,000,000,000,00
9219210999770899 383,00250 297,21250 297,210,000,000,000,000,00
92192195605023 500,00131,86105,0026,860,000,000,000,00
921921959916623 500,00131,86105,0026,860,000,000,000,00
9269260141701 500,000,000,000,000,000,000,000,00
92692601426010 000,004 361,514 361,510,000,000,000,000,00
9269260110195711 500,004 361,514 361,510,000,000,000,000,00
926926052360200 000,000,000,000,000,000,000,000,00
9269260595891200 000,000,000,000,000,000,000,000,00
92692695421011 300,000,000,000,000,000,000,000,00
92692695430016 542,000,000,000,000,000,000,000,00
926926956050100 000,000,000,000,000,000,000,000,00
9269269560609 740,000,000,000,000,000,000,000,00
92692695114241137 582,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział0102 700,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział6007 774 547,002 758 695,921 082 886,546 241 586,370,000,000,000,00
Razem dział7003 266 877,00708 228,01667 589,71882 339,300,000,000,000,00
Razem dział710320 655,0059 692,7259 409,82282,900,000,000,000,00
Razem dział720253 000,0079 684,5777 249,172 435,400,000,000,000,00
Razem dział7505 770 247,004 702 039,021 573 342,29110 891,650,000,000,000,00
Razem dział7513 407,00826,47509,66316,810,000,000,000,00
Razem dział75435 000,007 184,457 184,450,000,000,000,000,00
Razem dział7572 130 000,00376 027,75376 027,750,000,000,000,000,00
Razem dział758801 923,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział80125 819 671,8425 502 871,846 485 068,08999 261,750,000,000,000,00
Razem dział851365 500,0095 888,0559 529,035 893,020,000,000,000,00
Razem dział8527 693 501,444 178 619,762 002 323,1073 417,550,000,000,000,00
Razem dział8531 549 188,001 249 188,00369 263,9739 417,310,000,000,000,00
Razem dział8541 650 075,161 650 075,16364 952,6071 245,490,000,000,000,00
Razem dział90017 891 695,006 829 140,476 757 486,6213 494,750,000,000,000,00
Razem dział921922 883,00250 429,07250 402,2126,860,000,000,000,00
Razem dział926349 082,004 361,514 361,510,000,000,000,000,00
RAZEM76 599 952,4448 452 952,7720 137 586,518 440 609,160,000,000,000,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28s
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko samorządy województw

Główny księgowy / Skarbnik

telefon
2015-04-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-30s: wersja pierwotna (100, 853, 85311)
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
092350636
Rb-30s półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2015
Adresat:
Nazwa województwa 1) 2)
Nazwa powiatu / związku 1) 2)
Nazwa gminy / związku 1) 2)
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Wysyłać bez pisma przewodniego
SymboleKlasyfikacja budżetowa
woj.powiatgminatyp gm.związek jsttyp zw.samorządowego zakładu budżetowegodziałrozdział
123456789
0403012  10085385311
A.
kod pozycjiParagrafPrzychody
planwykonanie
10111213
G0830178 967,0041 857,13
G084059 655,0016 523,08
G092060,0026,33
G097038 520,0038 520,00
G2510180 000,0080 000,00
I110 (Pokrycie amortyzacji)0,000,00
K100 (Inne zwiększenia)0,000,00
HRAZEM 92334457 202,00176 926,54
K110 (Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego)5 000,0077 875,62
L190 Ogółem (H+K110)462 202,00254 802,16
1) niepotrzebne skreślić
2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków
3) dotyczy państwowych zakładów budżetowych
B.
kod pozycjiParagrafKoszty i inne obciążenia
planwykonanie
10111213
M4010283 540,0069 397,66
M404020 216,0019 632,29
M411054 630,0014 774,57
M417014 000,000,00
M421021 368,001 284,70
M426024 230,001 718,91
M4280300,000,00
M430010 601,00924,96
M43602 850,0010,82
M4390369,00317,94
M4410500,000,00
M44301 700,00100,00
M444022 248,000,00
M4700650,00202,72
J100 (Środki własne zarezerwowane na inwestycje)X0,00
I100 (Odpisy amortyzacji)0,000,00
P100 (Inne zmniejszenia)0,000,00
NRAZEM 146374457 202,00108 364,57
P110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)0,000,00
P120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)0,000,00
P130 (Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego)5 000,00131 280,12
S190 Ogółem (N+P110+P120+P130)462 202,00239 644,69
C.
Kod pozycjiSymbolWyszczególnienieStan na początek okresu sprawozdawczegoStan na koniec okresu sprawozdawczego
1011 1213
W010Środki pieniężne (w tym środki w kasie)95 085,71117 434,62
W020Należności netto 1)0,0016 361,45
W021Kwota odpisu aktualizującego należności0,000,00
W022Kwota odsetek od należnosci niezapłaconych w terminie0,000,00
W030Pozostałe środki obrotowe0,000,00
W040Zobowiązania i inne rozliczenia17 210,092 515,95
W041
w tym
wobec inwestycji finansowanych z:
środków własnych
0,000,00
W042
dotacji
0,000,00
W043
środków z innych źródeł
0,000,00
W070Stan środków obrotowych netto (W010+W020+W030-W040)77 875,62131 280,12
Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązańXX
W080Należności od pracowników0,000,00
W081Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług0,000,00
W090Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń13 680,020,00
W091Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne3 357,070,00
W092
w tym z tytułu:
składek na FUS
0,000,00
W093
składek na Fundusz Pracy
0,000,00
W094Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług0,000,00
1) Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie
D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE
1. Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego
Kod poz.SymbolWyszczególnieniePlanWykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
1011 1213
U100Wydatki inwestycyjne0,000,00
U200Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:XX
U201
- środki z lat ubiegłych
0,000,00
U202
- dotacje celowe
0,000,00
U203
- środki własne
0,000,00
U204
- inne środki
0,000,00
U300Zobowiązania dotyczące inwestycji:XX
U301
- na początek okresu sprawozdawczego
X0,00
U302
- na koniec okresu sprawozdawczego
X0,00
U303Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycjeX0,00
2. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego
Kod poz.SymbolWyszczególnienieZa poprzedni rok budżetowyZa okres sprawozdawczy
1011 1213
Z100Podatek dochodowy od osób prawnych0,000,00
Z101Wpłata nadwyżki środków obrotowych0,000,00
Z102Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych0,000,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Główny księgowy / Skarbnik

telefon
2015-04-15

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-34s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
092350636
Rb-34s
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2015
Adresat:
Nazwa województwa 1) 2)
Nazwa powiatu / związku 1) 2)
Nazwa gminy / związku 1) 2)
Symbole
woj.powiatgminatyp gm.związek jsttyp zw.
123456
0403012  
A.
Kod pozycjiDziałRozdziałParagrafDochody
planwykonanie
91011121314
G801801010690450,000,00
G80180101075088 500,0022 305,25
G801801010830110 700,0074 810,00
G80180101092070,007,48
G8018010109607 000,002 560,00
G80180101097018 080,001 500,00
G8018010407501 000,000,00
G801801040830276 000,0053 609,50
G80180104092020,001,92
G8018010409601 000,000,00
G8018010409701 000,00144,60
G80180110075014 000,006 090,00
G80180110083030 000,000,00
G801801100920100,000,81
G8018011009602 000,001 100,00
G80180110097020 000,00781,00
HRAZEM 1308472569 920,00162 910,56
K150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)0,000,00
L190 Ogółem (H+K150)569 920,00162 910,56
1) niepotrzebne skreślić
2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków
B.
Kod pozycjiDziałRozdziałParagrafWydatki
planwykonanie
91011121314
M8018010141103 900,000,00
M801801014120450,000,00
M80180101417019 500,000,00
M80180101421059 300,005 757,41
M80180101422047 000,007 728,31
M8018010142403 000,001 706,80
M8018010142702 000,000,00
M80180101430088 800,0068 046,31
M801801014430850,00137,00
M801801044110300,000,00
M80180104412020,000,00
M8018010441701 000,000,00
M8018010442101 000,000,00
M801801044220275 000,0051 621,46
M801801044240700,000,00
M8018010443001 000,000,00
M801801104110900,000,00
M801801104120125,000,00
M8018011041705 000,000,00
M8018011042106 700,00970,10
M80180110422012 000,001 026,75
M80180110430041 100,00745,50
M801801104430275,000,00
NRAZEM 1957830569 920,00137 739,64
P150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)0,0025 170,92
S190 Ogółem (N+P150)569 920,00162 910,56
C.
Kod pozycjiSymbolWyszczególnienieStan na początek okresu sprawozdawczegoStan na koniec okresu sprawozdawczego
1112 1314
W020Należności netto 1)6 688,003 246,25
W021Kwota odpisu aktualizującego należności0,000,00
W022Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie0,000,00
W040Zobowiązania174,38885,05
1) Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-34s

Główny księgowy / Skarbnik

telefon
2015-04-15

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-50D: wersja pierwotna (85/04)
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
092350636
Rb-50 - Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2015
Adresat:
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Wysyłać bez pisma przewodniego
Nazwa województwa 1)
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
Symbole
woj.powiatgminatyp gm.związek jsttyp zw.część
0403012  85/04
12345678
1) niepotrzebne skreślić
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)Wykonanie
działrozdziałparagraf
910111213
750750112010238 300,0067 821,00
7507501177771238 300,0067 821,00
851851952010500,00435,00
8518519588056500,00435,00
852852032010390 000,0085 800,00
8528520388065390 000,0085 800,00
8528521220103 944 500,001 099 548,00
85285212880743 944 500,001 099 548,00
85285213201012 600,004 908,00
852852138807512 600,004 908,00
852852152010154,44154,44
8528521588077154,44154,44
85285228201033 600,0018 271,00
852852288809033 600,0018 271,00
852852952010400,00400,00
8528529588157400,00400,00
zbiorczo dla działu750238 300,0067 821,00
zbiorczo dla działu851500,00435,00
zbiorczo dla działu8524 381 254,441 209 081,44
zbiorczo dla wszystkich działów4 620 054,441 277 337,44
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-50D

Główny księgowy / Skarbnik

telefon
2015-04-13

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-50D: wersja pierwotna (11)
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
092350636
Rb-50 - Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2015
Adresat:
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Wysyłać bez pisma przewodniego
Nazwa województwa 1)
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
Symbole
woj.powiatgminatyp gm.związek jsttyp zw.część
0403012  11
12345678
1) niepotrzebne skreślić
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)Wykonanie
działrozdziałparagraf
910111213
7517510120103 407,00860,00
75175101778623 407,00860,00
zbiorczo dla działu7513 407,00860,00
zbiorczo dla wszystkich działów3 407,00860,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-50D

Główny księgowy / Skarbnik

telefon
2015-04-13

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-50W: wersja pierwotna (85/04)
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
092350636
Rb-50 - kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2015
Adresat:
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Wysyłać bez pisma przewodniego
Nazwa województwa 1)
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
Symbole
woj.powiatgminatyp gm.związek jsttyp zw.część
0403012  85/04
12345678
1) niepotrzebne skreślić
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)Wykonanie
działrozdziałparagraf
910111213
750750114010189 400,0037 129,12
75075011404012 000,0012 000,00
75075011411030 000,0011 220,91
7507501141204 000,001 364,50
7507501144402 900,000,00
7507501196481238 300,0061 714,53
851851954210500,000,00
8518519590256500,000,00
852852033020500,000,00
852852034010222 400,0047 713,72
85285203404015 500,008 658,14
85285203411041 000,0010 542,36
8528520341205 100,001 293,76
8528520341702 000,000,00
85285203421012 000,002 391,32
85285203422013 000,00553,22
85285203426030 000,005 480,97
85285203430031 000,006 655,31
8528520343602 100,00420,35
8528520344102 900,00826,45
8528520344301 100,00304,40
8528520344409 300,000,00
8528520347002 100,00960,00
85285203148855390 000,0085 800,00
8528521231103 826 165,001 054 172,88
85285212401076 000,0023 198,48
8528521240406 460,006 354,73
85285212411014 200,004 993,67
8528521241202 000,00739,30
8528521242105 288,001 566,50
8528521242602 488,00920,56
852852124280200,000,00
8528521243005 999,004 849,70
8528521243602 500,00699,19
8528521244402 200,000,00
8528521247001 000,00590,00
852852121360043 944 500,001 098 085,01
85285213413012 600,004 907,65
852852139019512 600,004 907,65
852852153020151,41119,87
8528521542103,032,40
8528521593297154,44122,27
8528522841707 600,001 213,40
85285228430026 000,008 880,60
852852289455033 600,0010 094,00
852852953110400,00400,00
8528529589257400,00400,00
zbiorczo dla działu750238 300,0061 714,53
zbiorczo dla działu851500,000,00
zbiorczo dla działu8524 381 254,441 199 408,93
zbiorczo dla wszystkich działów4 620 054,441 261 123,46
A. Wydatki (podlegające refundacji) poniesione w bieżącym roku ze środków własnych jst, a nie zwrócone w tym roku przez dysponenta środków budżetu państwa
KodKlasyfikacja budżetowaWykonanie *)
działrozdziałparagraf
910111213
zbiorczo dla wszystkich działów0,00
*) - dotyczy tylko tych zadań, na które jst otrzymują dotacje na zwrot poniesionych przez nie wydatków
B. Wydatki poniesione przez jst ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym a zwrócone z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym
KodKlasyfikacja budżetowaWykonanie *)
działrozdziałparagraf
910111213
zbiorczo dla wszystkich działów0,00
*) - dotyczy tylko tych zadań, na które jst otrzymują dotacje na zwrot poniesionych przez nie wydatków
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-50W

Główny księgowy / Skarbnik

telefon
2015-04-13

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-50W: wersja pierwotna (11)
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
092350636
Rb-50 - kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2015
Adresat:
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Wysyłać bez pisma przewodniego
Nazwa województwa 1)
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
Symbole
woj.powiatgminatyp gm.związek jsttyp zw.część
0403012  11
12345678
1) niepotrzebne skreślić
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)Wykonanie
działrozdziałparagraf
910111213
751751014110481,320,00
75175101412068,600,00
7517510141702 800,00509,66
75175101421057,080,00
75175101924623 407,00509,66
zbiorczo dla działu7513 407,00509,66
zbiorczo dla wszystkich działów3 407,00509,66
A. Wydatki (podlegające refundacji) poniesione w bieżącym roku ze środków własnych jst, a nie zwrócone w tym roku przez dysponenta środków budżetu państwa
KodKlasyfikacja budżetowaWykonanie *)
działrozdziałparagraf
910111213
zbiorczo dla wszystkich działów0,00
*) - dotyczy tylko tych zadań, na które jst otrzymują dotacje na zwrot poniesionych przez nie wydatków
B. Wydatki poniesione przez jst ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym a zwrócone z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym
KodKlasyfikacja budżetowaWykonanie *)
działrozdziałparagraf
910111213
zbiorczo dla wszystkich działów0,00
*) - dotyczy tylko tych zadań, na które jst otrzymują dotacje na zwrot poniesionych przez nie wydatków
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-50W

Główny księgowy / Skarbnik

telefon
2015-04-13

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-N: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
092350636
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / samorządowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury/ państwowej instytucji filmowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji państwowej, w tym wykonawczej / państwowej osoby prawnej z wyłączeniem agencji państwowych, w tym wykonawczych / samorządowej osoby prawnej 1)
a)sprawozdanie jednostkowe b)sprawozdanie zbiorcze c)sprawozdanie łączne 1)
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2015
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.POWIATGMINATYP GM.ZWIĄZEK JSTTYP ZW.Grupaczęść budż.
0403012    
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe
Wyszczególnieniekwota należności ogółem (kol.3+15)dłużnicy krajowidłużnicy zagraniczni
ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)grupa Igrupa IIgrupy IIIgrupy IVbank centralnybankipozostałe krajowe instytucje finansoweprzedsiębiorstwa niefinansowegospodarstwa domoweinstytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowychogółem (kol. 16+17)podmioty należące do strefy europozostałe podmioty zagraniczne
1234567891011121314151617
N1papiery wartościowe (N1.1+N1.2)
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N1.1krótkoterminowe
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N1.2długoterminowe
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2pożyczki (N2.1+N2.2)
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2.1krótkoterminowe
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2.2długoterminowe
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N3gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)
694 862,78694 862,783 568,550,000,003 568,550,000,00691 294,230,000,000,000,000,000,000,00
N3.1gotówka
3 568,553 568,553 568,550,000,003 568,550,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N3.2depozyty na żądanie
691 294,23691 294,230,000,000,000,000,000,00691 294,230,000,000,000,000,000,000,00
N3.3depozyty terminowe
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N4należności wymagalne (N4.1+N4.2)
4 913 402,564 913 402,560,000,000,000,000,000,000,000,00473 091,704 440 310,860,000,000,000,00
N4.1z tytułu dostaw towarów i usług
6 615,506 615,500,000,000,000,000,000,000,000,000,006 615,500,000,000,000,00
N4.2pozostałe
4 906 787,064 906 787,060,000,000,000,000,000,000,000,00473 091,704 433 695,360,000,000,000,00
N5pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)
11 865 306,4911 865 306,491 154 200,001 154 200,000,000,000,000,000,000,005 770 657,114 940 449,380,000,000,000,00
N5.1z tytułu dostaw towarów i usług
1 018,001 018,000,000,000,000,000,000,000,000,001 018,000,000,000,000,000,00
N5.2z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.
10 257 125,0010 257 125,001 154 200,001 154 200,000,000,000,000,000,000,005 769 639,113 333 285,890,000,000,000,00
N5.3z tytułu innych niż wymienione powyżej.
1 607 163,491 607 163,490,000,000,000,000,000,000,000,000,001 607 163,490,000,000,000,00
B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji
Wyszczególnieniekwota należności ogółem (kol.3+8)dłużnicy
podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVpozostałe podmioty
12345678
B1należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń
0,000,000,000,000,000,000,00
B2odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń
0,000,000,000,000,000,000,00
B3wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)
0,000,000,000,000,000,000,00
B4kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)
0,000,000,000,000,000,000,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N
1) niepotrzebne skreślić

Główny księgowy / Skarbnik

telefon
2015-04-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-NDS: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazw