Raport: 2015 II Kwartał
Dołączone podpisy elektroniczne

Powrót do listy
II kwartał 2015r.
Sprawozdania dla jednostek:
  1. BIAŁE BŁOTA (G, w)
Jednostka BIAŁE BŁOTA (G, w)
Dostępne wersje sprawozdania:
  1. Sprawozdanie Rb-27s, wersja pierwotna
  2. Sprawozdanie Rb-28nws, wersja pierwotna
  3. Sprawozdanie Rb-28s, wersja pierwotna
  4. Sprawozdanie Rb-30s, wersja pierwotna (100, 853, 85311)
  5. Sprawozdanie Rb-34s, wersja pierwotna
  6. Sprawozdanie Rb-N, wersja pierwotna
  7. Sprawozdanie Rb-NDS, wersja pierwotna
  8. Sprawozdanie Rb-Z, wersja pierwotna
  9. Powrót do listy jednostek
Sprawozdanie Rb-27s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
092350636
Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2015
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.POWIATGMINATYP GM.ZWIĄZEK JSTTYP ZW.
0403012  
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)
Należności 2)
(salda początkowe plus przypisy minus odpisy)
Potrącenia 2)
(art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)
Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)Dochody otrzymaneSaldo końcowe 2)Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczySkutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy 3)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
należności pozostałe do zapłatynadpłatyumorzenie zaległości podatkowychrozłożenie na raty, odłożenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
ogółemw tym
zaległości
123456789101112131415
0100109507502 000,00201,610,00201,61201,610,000,000,000,000,000,000,00
01001095201032 763,1432 763,140,0032 763,1432 763,140,000,000,000,000,000,000,00
01001095386534 763,1432 964,750,0032 964,7532 964,750,000,000,000,000,000,000,00
600600166337174 581,0074 581,000,0074 581,0074 581,000,000,000,000,000,000,000,00
6006001666953174 581,0074 581,000,0074 581,0074 581,000,000,000,000,000,000,000,00
700700050470150 000,00254 030,530,00157 388,41157 388,4197 943,9771 021,601 301,850,000,000,000,00
700700050750120 000,00139 887,450,00104 141,56104 141,5636 210,1433 810,14464,250,000,000,000,00
7007000507600,0018 153,200,0018 153,2018 153,200,000,000,000,000,000,000,00
7007000507701 000 000,00337 050,410,00145 132,13145 132,13191 918,286 779,750,000,000,000,000,00
70070005092010 000,0028 674,420,005 827,505 827,5022 846,9222 846,920,000,000,000,000,00
70070005743751 280 000,00777 796,010,00430 642,80430 642,80348 919,31134 458,411 766,100,000,000,000,00
710710352020700,00700,000,00700,00700,000,000,000,000,000,000,000,00
7107103573765700,00700,000,00700,00700,000,000,000,000,000,000,000,00
750750112010238 300,00122 811,000,00122 811,00122 811,000,000,000,000,000,000,000,00
7507501123600,0018,600,0018,6018,600,000,000,000,000,000,000,00
7507501180131238 300,00122 829,600,00122 829,60122 829,600,000,000,000,000,000,000,00
75075023097030 000,0043 106,780,0043 106,7843 106,780,000,000,000,000,000,000,00
750750237674330 000,0043 106,780,0043 106,7843 106,780,000,000,000,000,000,000,00
7507507520070,002 235,500,002 235,502 235,500,000,000,000,000,000,000,00
75075075778320,002 235,500,002 235,502 235,500,000,000,000,000,000,000,00
7517510120103 407,001 709,000,001 709,001 709,000,000,000,000,000,000,000,00
75175101778623 407,001 709,000,001 709,001 709,000,000,000,000,000,000,000,00
75175107201073 021,0072 701,000,0072 701,0072 701,000,000,000,000,000,000,000,00
751751077786873 021,0072 701,000,0072 701,0072 701,000,000,000,000,000,000,000,00
75675601035035 000,0085 895,850,0012 165,2612 154,2975 289,2575 289,251 558,660,000,000,000,00
756756010890100,00111,840,00111,84111,840,000,000,000,000,000,000,00
756756017759735 100,0086 007,690,0012 277,1012 266,1375 289,2575 289,251 558,660,000,000,000,00
7567561503109 453 817,009 694 529,600,004 669 498,534 669 498,535 026 624,21409 654,361 593,141 127 047,000,000,000,00
75675615032020 000,0017 708,380,009 744,509 744,508 080,50642,00116,622 263,500,000,000,00
756756150330118 500,00111 408,000,0056 136,0056 136,0055 274,001,002,000,000,000,000,00
756756150340245 000,00307 858,600,00141 865,60141 865,60166 339,0050 077,00346,00114 355,005 150,000,000,00
75675615050060 000,00352 385,000,008 000,007 706,00345 000,00345 000,00615,000,000,000,000,00
756756150690100,00107,600,00107,60107,600,000,000,000,000,000,000,00
756756150890100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
75675615091051 049,50155 818,000,006 358,006 358,00149 460,000,000,000,000,000,000,00
7567561526802 350,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
75675615833419 950 916,5010 639 815,180,004 891 710,234 891 416,235 750 777,71805 374,362 672,761 243 665,505 150,000,000,00
7567561603105 531 000,006 609 293,230,002 683 158,552 683 158,553 930 259,971 837 432,484 125,29977 449,000,003 269,0054 921,00
756756160320110 000,00133 145,630,0073 908,1873 908,1861 569,7126 934,912 332,2611 513,000,000,000,00
7567561603305 000,006 870,980,003 796,083 796,083 097,301 801,8822,400,000,000,000,00
756756160340300 000,00483 152,060,00223 864,30223 864,30263 509,16121 567,294 221,40163 163,000,005 988,2044 640,00
756756160360120 000,0023 264,500,0018 690,5018 690,504 574,001 818,000,000,000,000,000,00
75675616043010 000,001 051,000,001 051,001 051,000,000,000,000,000,000,000,00
7567561605001 300 000,00618 025,940,00598 213,30597 010,5023 672,2723 672,273 859,630,000,000,000,00
75675616069013 000,009 273,840,009 273,849 273,840,000,000,000,000,000,000,00
7567561608901 000,00367,110,00367,11363,600,000,000,000,000,000,000,00
75675616091080 300,00491 155,450,0038 253,4538 253,45452 902,000,000,000,000,002 165,0011 041,00
75675616814527 470 300,008 375 599,740,003 650 576,313 649 370,004 739 584,412 013 226,8314 560,981 152 125,000,0011 422,20110 602,00
75675618041065 000,0037 641,390,0037 641,3937 641,390,000,000,000,000,000,000,00
756756180480285 000,00245 683,500,00245 683,50245 683,500,000,000,000,000,000,000,00
7567561804903 147 000,004 417 573,770,001 748 223,181 748 223,182 672 357,05848 574,973 006,460,000,000,000,00
756756180690500,00281,600,00281,60281,600,000,000,000,000,000,000,00
7567561809205 851,0073 244,890,006 257,726 257,7266 987,1766 987,170,000,000,000,000,00
75675618793643 503 351,004 774 425,150,002 038 087,392 038 087,392 739 344,22915 562,143 006,460,000,000,000,00
75675619046023 000,0014 653,800,0014 653,8014 653,800,000,000,000,000,000,000,00
756756197683523 000,0014 653,800,0014 653,8014 653,800,000,000,000,000,000,000,00
75675621001021 375 149,009 589 641,000,009 589 641,009 589 641,000,000,000,000,000,000,000,00
7567562100201 000 000,00608 923,600,00608 923,60619 759,1412 636,100,0012 636,100,000,000,000,00
756756217640722 375 149,0010 198 564,600,0010 198 564,6010 209 400,1412 636,100,0012 636,100,000,000,000,00
75875801292017 202 173,0010 585 952,000,0010 585 952,0010 585 952,000,000,000,000,000,000,000,00
758758017947917 202 173,0010 585 952,000,0010 585 952,0010 585 952,000,000,000,000,000,000,000,00
7587581409201 000,00355,610,00355,61355,610,000,000,000,000,000,000,00
75875814774921 000,00355,610,00355,61355,610,000,000,000,000,000,000,00
758758312920134 697,0067 350,000,0067 350,0067 350,000,000,000,000,000,000,000,00
7587583179509134 697,0067 350,000,0067 350,0067 350,000,000,000,000,000,000,000,00
80180101069031 000,0013 893,390,0012 945,9412 945,94947,450,000,000,000,000,000,00
80180101075028 100,0013 701,600,0013 053,5213 053,52648,080,000,000,000,000,000,00
801801010920120,0025,880,0025,8825,880,000,000,000,000,000,000,00
8018010109600,00894,270,00894,27894,270,000,000,000,000,000,000,00
8018010109703 840,002 773,420,002 320,982 320,98452,440,000,000,000,000,000,00
80180101201081 714,7381 714,730,0081 714,7381 714,730,000,000,000,000,000,000,00
8018010187202144 774,73113 003,290,00110 955,32110 955,322 047,970,000,000,000,000,000,00
801801032030196 042,0098 022,000,0098 022,0098 022,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010382934196 042,0098 022,000,0098 022,0098 022,000,000,000,000,000,000,000,00
801801040690173 000,0080 608,690,0080 608,6980 608,690,000,000,000,000,000,000,00
80180104075018 000,008 090,440,008 090,448 090,440,000,000,000,000,000,000,00
80180104092050,0019,840,0019,8419,840,000,000,000,000,000,000,00
80180104097016 000,006 933,550,006 933,556 933,550,000,000,000,000,000,000,00
801801042030619 951,00309 978,000,00309 978,00309 978,000,000,000,000,000,000,000,00
80180104231080 000,0057 427,420,0057 427,4257 427,420,000,000,000,000,000,000,00
8018010488575907 001,00463 057,940,00463 057,94463 057,940,000,000,000,000,000,000,00
801801100690250,0052,000,0052,0052,000,000,000,000,000,000,000,00
80180110092040,007,460,007,467,460,000,000,000,000,000,000,00
801801100970800,00445,000,00445,00445,000,000,000,000,000,000,000,00
80180110201044 572,8244 572,820,0044 572,8244 572,820,000,000,000,000,000,000,00
801801108550145 662,8245 077,280,0045 077,2845 077,280,000,000,000,000,000,000,00
8018011308305 000,0010 798,650,0010 642,6510 642,65156,000,000,000,000,000,000,00
80180113817445 000,0010 798,650,0010 642,6510 642,65156,000,000,000,000,000,000,00
8018011407501 825,00905,000,00905,00905,000,000,000,000,000,000,000,00
80180114083040,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018011409200,007,180,007,187,180,000,000,000,000,000,000,00
80180114097010 000,008 973,320,005 201,285 201,283 772,040,000,000,000,000,000,00
801801148438511 865,009 885,500,006 113,466 113,463 772,040,000,000,000,000,000,00
8018015020105 372,275 372,270,005 372,275 372,270,000,000,000,000,000,000,00
80180150829615 372,275 372,270,005 372,275 372,270,000,000,000,000,000,000,00
8518515409700,004 069,660,004 069,664 069,660,000,000,000,000,000,000,00
85185154869750,004 069,660,004 069,664 069,660,000,000,000,000,000,000,00
851851952010600,00565,000,00565,00565,000,000,000,000,000,000,000,00
8518519588056600,00565,000,00565,00565,000,000,000,000,000,000,000,00
8528520229100,001 429,590,001 429,591 429,590,000,000,000,000,000,000,00
85285202889640,001 429,590,001 429,591 429,590,000,000,000,000,000,000,00
8528520309702 000,0022,000,0022,0022,000,000,000,000,000,000,000,00
852852032010390 000,00171 600,000,00171 600,00171 600,000,000,000,000,000,000,000,00
8528520323600,00133,940,00133,94133,940,000,000,000,000,000,000,00
8528520391395392 000,00171 755,940,00171 755,94171 755,940,000,000,000,000,000,000,00
8528521206900,00176,000,00176,00176,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521220103 944 500,002 244 579,000,002 244 579,002 244 579,000,000,000,000,000,000,000,00
85285212236050 000,001 373 963,460,0024 374,0224 374,021 349 589,441 349 589,440,000,000,000,000,00
85285212911243 994 500,003 618 718,460,002 269 129,022 269 129,021 349 589,441 349 589,440,000,000,000,000,00
85285213201012 600,0012 600,000,0012 600,0012 600,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521320307 700,007 606,000,007 606,007 606,000,000,000,000,000,000,000,00
852852139010520 300,0020 206,000,0020 206,0020 206,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521409000,00133,000,000,000,00133,00133,000,000,000,000,000,00
8528521409601 194,271 294,270,001 294,271 294,270,000,000,000,000,000,000,00
85285214203029 000,0022 052,000,0022 052,0022 052,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521429100,00825,740,00290,74290,74535,00535,000,000,000,000,000,00
852852149286630 194,2724 305,010,0023 637,0123 637,01668,00668,000,000,000,000,000,00
852852152010296,00366,800,00366,80366,800,000,000,000,000,000,000,00
8528521588077296,00366,800,00366,80366,800,000,000,000,000,000,000,00
85285216203079 358,0076 654,000,0076 654,0076 654,000,000,000,000,000,000,000,00
852852168809879 358,0076 654,000,0076 654,0076 654,000,000,000,000,000,000,000,00
852852190970500,00594,580,00594,58594,580,000,000,000,000,000,000,00
852852192030258 300,00136 013,000,00136 013,00136 013,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521989071258 800,00136 607,580,00136 607,58136 607,580,000,000,000,000,000,000,00
8528522809702 000,005 908,260,003 892,833 892,832 016,230,000,800,000,000,000,00
85285228201043 921,0043 312,000,0043 312,0043 312,000,000,000,000,000,000,000,00
8528522823600,00225,800,00225,80225,800,000,000,000,000,000,000,00
852852289142045 921,0049 446,060,0047 430,6347 430,632 016,230,000,800,000,000,000,00
852852950970500,00407,070,00346,12346,12105,450,0044,500,000,000,000,00
8528529520102 162,301 198,640,001 198,641 198,640,000,000,000,000,000,000,00
852852952030209 800,0041 119,000,0041 119,0041 119,000,000,000,000,000,000,000,00
8528529529100,00162,000,00162,00162,000,000,000,000,000,000,000,00
8528529594067212 462,3042 886,710,0042 825,7642 825,76105,450,0044,500,000,000,000,00
853853050690143 000,0086 429,010,0084 977,0184 977,011 452,000,000,000,000,000,000,00
85385305083098 000,0045 546,230,0044 727,0344 727,03819,200,000,000,000,000,000,00
85385305092060,0010,890,0010,8910,890,000,000,000,000,000,000,00
853853050970140,00103,000,00103,00103,000,000,000,000,000,000,000,00
853853052030286 885,00143 443,000,00143 443,00143 443,000,000,000,000,000,000,000,00
8538530591598528 085,00275 532,130,00273 260,93273 260,932 271,200,000,000,000,000,000,00
8538531129100,001,790,001,791,790,000,000,000,000,000,000,00
85385311890740,001,790,001,791,790,000,000,000,000,000,000,00
85485415203030 412,0030 412,000,0030 412,0030 412,000,000,000,000,000,000,000,00
854854158829930 412,0030 412,000,0030 412,0030 412,000,000,000,000,000,000,000,00
9009000162973 655 500,001 440 506,080,001 440 506,081 440 506,080,000,000,000,000,000,000,00
90090001971983 655 500,001 440 506,080,001 440 506,081 440 506,080,000,000,000,000,000,000,00
900900190690100 000,00101 928,740,00101 928,74101 928,740,000,000,000,000,000,000,00
90090019246010 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090019246715 682,500,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
9009001996536125 682,50101 928,740,00101 928,74101 928,740,000,000,000,000,000,000,00
9009009509700,001 250,000,001 250,001 250,000,000,000,000,000,000,000,00
90090095919650,001 250,000,001 250,001 250,000,000,000,000,000,000,000,00
9219210909700,002 416,160,002 416,162 416,160,000,000,000,000,000,000,00
92192109940000,002 416,160,002 416,162 416,160,000,000,000,000,000,000,00
926926016337555 507,00534 507,000,00534 507,00534 507,000,000,000,000,000,000,000,00
9269260199864555 507,00534 507,000,00534 507,00534 507,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział01034 763,1432 964,750,0032 964,7532 964,750,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział600174 581,0074 581,000,0074 581,0074 581,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7001 280 000,00777 796,010,00430 642,80430 642,80348 919,31134 458,411 766,100,000,000,000,00
Razem dział710700,00700,000,00700,00700,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział750268 300,00168 171,880,00168 171,88168 171,880,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział75176 428,0074 410,000,0074 410,0074 410,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział75643 357 816,5034 089 066,160,0020 805 869,4320 815 193,6913 317 631,693 809 452,5834 434,962 395 790,505 150,0011 422,20110 602,00
Razem dział75817 337 870,0010 653 657,610,0010 653 657,6110 653 657,610,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział8011 315 717,82745 216,930,00739 240,92739 240,925 976,010,000,000,000,000,000,00
Razem dział851600,004 634,660,004 634,664 634,660,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział8525 033 831,574 142 376,150,002 790 042,332 790 042,331 352 379,121 350 257,4445,300,000,000,000,00
Razem dział853528 085,00275 533,920,00273 262,72273 262,722 271,200,000,000,000,000,000,00
Razem dział85430 412,0030 412,000,0030 412,0030 412,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział9003 781 182,501 543 684,820,001 543 684,821 543 684,820,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział9210,002 416,160,002 416,162 416,160,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział926555 507,00534 507,000,00534 507,00534 507,000,000,000,000,000,000,000,00
RAZEM73 775 794,5353 150 129,050,0038 159 198,0838 168 522,3415 027 177,335 294 168,4336 246,362 395 790,505 150,0011 422,20110 602,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27s
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta naprawach powiatu

Główny księgowy / Skarbnik

telefon
2015-07-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-28s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
092350636
Rb-28s MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2015
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.POWIATGMINATYP GM.ZWIĄZEK JSTTYP ZW.
0403012  
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)ZaangażowanieWydatki wykonaneZobowiązania wg stanu na koniec okr. spraw. Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego2)Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2) (art. 263 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
ogółemw tym wymagalne:
powstałe w latach ubiegłychpowstałe w roku bieżącym
1234567891011
0100103028502 700,001 829,491 829,490,000,000,000,000,00
0100103038902 700,001 829,491 829,490,000,000,000,000,00
01001095411089,1789,1789,170,000,000,000,000,00
01001095412012,7212,7212,720,000,000,000,000,00
010010954170518,80518,80518,800,000,000,000,000,00
01001095421021,7221,7221,720,000,000,000,000,00
01001095443032 120,7332 120,7332 120,730,000,000,000,000,00
010010952214532 763,1432 763,1432 763,140,000,000,000,000,00
6006001145203 200,003 131,203 131,200,000,000,000,000,00
60060011651313 200,003 131,203 131,200,000,000,000,000,00
60060013452035 397,0035 397,0035 397,000,000,000,000,000,00
600600136513335 397,0035 397,0035 397,000,000,000,000,000,00
6006001445206 000,005 073,925 073,920,000,000,000,000,00
60060014651346 000,005 073,925 073,920,000,000,000,000,00
600600164210194 700,00105 495,54102 931,292 564,250,000,000,000,00
60060016427087 500,0061 096,6243 292,6317 803,990,000,000,000,00
6006001643001 053 780,00765 708,14754 365,3511 342,790,000,000,000,00
6006001660503 067 984,002 655 313,072 215 928,015 536 367,510,000,000,000,00
6006001660592 153 058,002 153 057,462 153 057,460,000,000,000,000,00
60060016855056 557 022,005 740 670,835 269 574,745 568 078,540,000,000,000,00
6006009523101 200 000,00600 000,00600 000,000,000,000,000,000,00
60060095630051 200 000,00600 000,00600 000,000,000,000,000,000,00
70070005427075 000,0031 937,5931 937,590,000,000,000,000,00
700700054300125 000,0081 962,0679 654,262 307,800,000,000,000,00
700700054480700 000,00408 756,00408 756,000,000,000,000,000,00
700700054500500,00282,00282,000,000,000,000,000,00
7007000545209 140,009 139,519 139,510,000,000,000,000,00
700700054590889 100,00503 999,49464 578,4939 421,000,000,000,000,00
7007000546001 168 137,001 168 136,551 168 136,550,000,000,000,000,00
700700056060300 000,00177 185,93177 185,930,000,000,000,000,00
700700051080253 266 877,002 381 399,132 339 670,3341 728,800,000,000,000,00
710710044170145 500,00864,00864,000,000,000,000,000,00
710710044300123 500,0067 968,4867 968,480,000,000,000,000,00
7107100480184269 000,0068 832,4868 832,480,000,000,000,000,00
71071014430050 000,0012 269,2412 269,240,000,000,000,000,00
710710147602450 000,0012 269,2412 269,240,000,000,000,000,00
710710354110155,000,000,000,000,000,000,000,00
710710354170900,000,000,000,000,000,000,000,00
710710354210400,000,000,000,000,000,000,000,00
710710354300200,000,000,000,000,000,000,000,00
71071035885351 655,000,000,000,000,000,000,000,00
72072095421098 000,0082 161,6881 884,68277,000,000,000,000,00
7207209542602 000,00659,28659,280,000,000,000,000,00
720720954300153 000,00148 942,84148 942,840,000,000,000,000,00
7207209585585253 000,00231 763,80231 486,80277,000,000,000,000,00
750750113020600,00300,00300,000,000,000,000,000,00
750750114010194 000,00194 000,0095 583,310,000,000,000,000,00
75075011404014 571,0014 570,9114 570,910,000,000,000,000,00
75075011411038 129,0038 129,0020 793,620,000,000,000,000,00
7507501141205 200,005 200,002 731,620,000,000,000,000,00
7507501141401 300,00682,63682,630,000,000,000,000,00
7507501142106 000,004 777,104 777,100,000,000,000,000,00
750750114280500,000,000,000,000,000,000,000,00
7507501143001 000,0040,0040,000,000,000,000,000,00
7507501144103 300,001 503,481 503,480,000,000,000,000,00
7507501144403 282,003 281,793 281,790,000,000,000,000,00
7507501147001 000,00699,00699,000,000,000,000,000,00
75075011125541268 882,00263 183,91144 963,460,000,000,000,000,00
75075020271032 028,0016 014,0016 014,000,000,000,000,000,00
750750207848032 028,0016 014,0016 014,000,000,000,000,000,00
750750223030190 000,0095 259,5195 259,510,000,000,000,000,00
75075022421033 300,00978,66978,660,000,000,000,000,00
7507502243003 600,00973,01973,010,000,000,000,000,00
7507502287312226 900,0097 211,1897 211,180,000,000,000,000,00
7507502330203 000,001 381,921 381,920,000,000,000,000,00
7507502340103 050 000,003 031 671,201 507 323,410,000,000,000,000,00
750750234040218 993,00218 992,71218 992,710,000,000,000,000,00
750750234110576 737,00571 825,97298 781,960,000,000,000,000,00
75075023412083 000,0082 545,8334 560,150,000,000,000,000,00
75075023414018 146,0013 631,9913 631,990,000,000,000,000,00
75075023417059 363,0054 809,1754 809,170,000,000,000,000,00
750750234210141 000,0074 933,8271 892,042 741,780,000,000,000,00
75075023426070 000,0049 373,4747 373,801 209,670,000,000,000,00
7507502342804 000,003 490,603 490,600,000,000,000,000,00
750750234300285 000,00163 287,53160 176,243 111,290,000,000,000,00
75075023436033 000,0018 745,2818 745,280,000,000,000,000,00
75075023440083 000,0045 735,0038 830,006 905,000,000,000,000,00
75075023441055 000,0021 349,6421 349,640,000,000,000,000,00
75075023443070 000,0028 622,1528 622,150,000,000,000,000,00
75075023444070 000,0063 903,7363 903,730,000,000,000,000,00
75075023461050 000,00327,79-672,210,000,000,000,000,00
75075023470025 000,0011 828,5011 669,50159,000,000,000,000,00
750750231517834 895 239,004 456 456,302 594 862,0814 126,740,000,000,000,00
75075075421010 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75075075430010 000,000,000,000,000,000,000,000,00
750750758433520 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75075095303090 000,0042 571,6642 571,660,000,000,000,000,00
75075095401067 000,0067 000,0021 222,870,000,000,000,000,00
7507509540406 948,006 947,286 947,280,000,000,000,000,00
75075095410036 000,0036 000,0013 454,300,000,000,000,000,00
75075095411018 675,0018 675,009 574,530,000,000,000,000,00
7507509541204 000,004 000,00831,810,000,000,000,000,00
7507509541401 500,00474,38474,380,000,000,000,000,00
75075095417036 068,0034 798,4034 798,400,000,000,000,000,00
75075095421027 307,0019 504,4118 078,121 426,290,000,000,000,00
7507509542601 200,000,000,000,000,000,000,000,00
7507509542801 800,00352,00352,000,000,000,000,000,00
75075095430026 800,0015 854,3815 564,94289,440,000,000,000,00
750750954410150,0058,5158,510,000,000,000,000,00
7507509544406 750,001 093,931 093,930,000,000,000,000,00
75075095133465324 198,00247 329,95165 022,731 715,730,000,000,000,00
751751014110481,32240,68240,680,000,000,000,000,00
75175101412068,6012,2612,260,000,000,000,000,00
7517510141702 800,001 400,001 400,000,000,000,000,000,00
75175101421057,0828,5428,540,000,000,000,000,00
75175101924623 407,001 681,481 681,480,000,000,000,000,00
75175107303042 760,0042 440,0042 440,000,000,000,000,000,00
7517510741102 799,942 799,942 799,940,000,000,000,000,00
751751074120269,12269,12269,120,000,000,000,000,00
75175107417020 313,1620 313,1620 313,160,000,000,000,000,00
7517510742105 854,055 854,055 854,050,000,000,000,000,00
75175107426019,6819,6819,680,000,000,000,000,00
751751074300405,90405,90405,900,000,000,000,000,00
75175107436050,0050,0050,000,000,000,000,000,00
751751074410549,15549,15549,150,000,000,000,000,00
7517510711282873 021,0072 701,0072 701,000,000,000,000,000,00
75475404617010 000,000,000,000,000,000,000,000,00
754754048232810 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7547541230308 500,001 840,001 840,000,000,000,000,000,00
75475412421011 000,0010 147,469 170,00977,460,000,000,000,00
7547541242601 000,00280,00280,000,000,000,000,000,00
754754124280500,00165,30165,300,000,000,000,000,00
7547541243003 000,001 363,661 363,660,000,000,000,000,00
7547541243601 000,00404,55404,550,000,000,000,000,00
7547541244305 000,001 926,001 926,000,000,000,000,000,00
7547541260605 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7547541211109635 000,0016 126,9715 149,51977,460,000,000,000,00
75775702430049 634,0349 634,0349 634,030,000,000,000,000,00
7577570281102 080 365,97573 799,55573 799,550,000,000,000,000,00
75775702888692 130 000,00623 433,58623 433,580,000,000,000,000,00
758758184810481 159,000,000,000,000,000,000,000,00
7587581881386481 159,000,000,000,000,000,000,000,00
801801013020635 600,00635 600,00276 862,7312 968,570,000,000,000,00
8018010140105 748 542,075 748 542,072 633 352,53157 339,780,000,000,000,00
801801014040469 875,00469 875,00469 864,880,000,000,000,000,00
8018010141101 146 012,001 146 012,00560 032,6384 022,750,000,000,000,00
801801014120169 137,00169 137,0062 693,6811 366,930,000,000,000,00
801801014170170 454,04170 454,0438 918,572 186,670,000,000,000,00
801801014210615 900,00615 900,00386 791,773 837,210,000,000,000,00
80180101422012 422,0012 422,002 595,240,000,000,000,000,00
801801014240150 520,69150 520,695 038,520,000,000,000,000,00
801801014260469 000,00469 000,00232 310,370,000,000,000,000,00
80180101427069 300,0069 300,0059 490,440,000,000,000,000,00
8018010142807 600,007 600,001 406,000,000,000,000,000,00
801801014300775 038,00775 038,00517 669,211 033,200,000,000,000,00
80180101436028 680,0028 680,0010 639,660,000,000,000,000,00
80180101441022 100,0022 100,008 822,7882,000,000,000,000,00
80180101443013 030,0013 030,001 277,740,000,000,000,000,00
801801014440440 571,00440 571,00330 585,000,000,000,000,000,00
8018010147003 980,003 980,002 872,540,000,000,000,000,00
801801016050280 000,000,000,000,000,000,000,000,00
80180101606036 800,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010116860211 264 561,8010 947 761,805 601 224,29272 837,110,000,000,000,00
80180103302047 050,0047 050,0014 649,08697,110,000,000,000,00
801801034010653 105,00653 105,00271 223,3111 742,250,000,000,000,00
80180103404035 836,0035 836,0035 834,580,000,000,000,000,00
801801034110127 250,00127 250,0048 286,757 567,480,000,000,000,00
80180103412018 270,0018 270,005 547,35797,980,000,000,000,00
80180103444031 587,0031 587,0023 735,000,000,000,000,000,00
80180103104644913 098,00913 098,00399 276,0720 804,820,000,000,000,00
801801042310568 740,00568 740,00521 184,820,000,000,000,000,00
801801042540888 463,74888 463,74582 833,360,000,000,000,000,00
801801043020134 000,00134 000,0057 965,042 514,250,000,000,000,00
8018010440101 767 014,391 767 014,39817 199,0938 183,260,000,000,000,00
801801044040130 597,00130 597,00130 596,850,000,000,000,000,00
801801044110351 000,00351 000,00169 000,8120 927,300,000,000,000,00
80180104412050 280,0050 280,0019 948,162 871,610,000,000,000,00
80180104417029 000,0029 000,0015 352,01534,540,000,000,000,00
80180104421069 000,0069 000,0039 052,820,000,000,000,000,00
8018010442201 300,001 300,000,000,000,000,000,000,00
80180104424010 000,0010 000,00370,000,000,000,000,000,00
801801044260141 000,00141 000,0080 851,970,000,000,000,000,00
8018010442801 660,001 660,00680,000,000,000,000,000,00
80180104430083 003,0083 003,0079 460,970,000,000,000,000,00
80180104436013 000,0013 000,005 408,980,000,000,000,000,00
8018010444104 300,004 300,001 780,9359,000,000,000,000,00
8018010444302 987,002 987,00150,290,000,000,000,000,00
801801044440103 826,00103 826,0077 900,000,000,000,000,000,00
8018010447003 000,003 000,001 160,340,000,000,000,000,00
801801041570754 352 171,134 352 171,132 600 896,4465 089,960,000,000,000,00
801801062540247 080,00247 080,00143 221,320,000,000,000,000,00
8018010683447247 080,00247 080,00143 221,320,000,000,000,000,00
801801103020308 500,00308 500,00138 238,386 625,410,000,000,000,00
8018011040103 125 012,383 125 012,381 354 317,9084 423,910,000,000,000,00
801801104040265 046,00265 046,00265 044,750,000,000,000,000,00
801801104110625 400,00625 400,00287 038,1546 425,970,000,000,000,00
80180110412089 160,0089 160,0033 999,806 193,860,000,000,000,00
80180110417017 441,3217 441,321 507,000,000,000,000,000,00
80180110421085 000,0085 000,0021 584,930,000,000,000,000,00
8018011042205 000,005 000,000,000,000,000,000,000,00
80180110424054 131,5054 131,504 900,820,000,000,000,000,00
801801104260270 000,00270 000,00134 960,930,000,000,000,000,00
8018011042703 919,003 919,002 214,000,000,000,000,000,00
8018011042802 600,002 600,001 249,000,000,000,000,000,00
80180110430085 000,0085 000,0041 929,710,000,000,000,000,00
8018011043606 100,006 100,002 532,400,000,000,000,000,00
8018011044108 000,008 000,004 675,4642,000,000,000,000,00
80180110443010 530,0010 530,00803,970,000,000,000,000,00
801801104440191 501,00191 501,00143 695,000,000,000,000,000,00
8018011047001 660,001 660,00210,000,000,000,000,000,00
801801101565015 154 001,205 154 001,202 438 902,20143 711,150,000,000,000,00
8018011330204 000,004 000,001 017,340,000,000,000,000,00
801801134010450 645,00450 645,00184 636,619 816,100,000,000,000,00
80180113404028 019,0028 019,0028 018,310,000,000,000,000,00
80180113411090 398,0090 398,0037 676,246 030,760,000,000,000,00
80180113412012 884,0012 884,003 876,47614,790,000,000,000,00
80180113417047 750,0047 750,008 874,70336,530,000,000,000,00
801801134210325 500,00325 500,00144 289,120,000,000,000,000,00
8018011342604 100,004 100,001 827,360,000,000,000,000,00
801801134270100 000,00100 000,0070 333,940,000,000,000,000,00
801801134280300,00300,0040,000,000,000,000,000,00
801801134300182 000,00182 000,0080 632,850,000,000,000,000,00
8018011343605 000,005 000,002 254,640,000,000,000,000,00
8018011344101 400,001 400,0060,000,000,000,000,000,00
80180113443030 000,0030 000,0014 150,000,000,000,000,000,00
8018011344409 302,009 302,007 063,000,000,000,000,000,00
8018011347002 300,002 300,00227,000,000,000,000,000,00
801801131480441 293 598,001 293 598,00584 977,5816 798,180,000,000,000,00
8018011430204 000,004 000,002 004,410,000,000,000,000,00
801801144010521 340,00521 340,00241 863,9110 795,100,000,000,000,00
80180114404035 196,0035 196,0035 195,890,000,000,000,000,00
801801144110100 300,00100 300,0051 090,746 844,110,000,000,000,00
80180114412014 300,0014 300,004 955,39653,170,000,000,000,00
80180114417020 000,0020 000,0017 839,73607,520,000,000,000,00
80180114421036 804,0036 804,0015 345,610,000,000,000,000,00
80180114427020 000,0020 000,000,000,000,000,000,000,00
801801144280500,00500,00156,000,000,000,000,000,00
80180114430020 000,0020 000,007 773,930,000,000,000,000,00
80180114436023 538,0023 538,0011 804,490,000,000,000,000,00
8018011444105 700,005 700,002 506,2864,000,000,000,000,00
8018011444305 000,005 000,000,000,000,000,000,000,00
80180114444010 666,0010 666,008 000,000,000,000,000,000,00
8018011447007 000,007 000,002 885,340,000,000,000,000,00
80180114143785824 344,00824 344,00401 421,7218 963,900,000,000,000,00
80180146470045 760,0045 760,0033 329,290,000,000,000,000,00
801801468564745 760,0045 760,0033 329,290,000,000,000,000,00
801801492540175 348,10175 348,1087 674,040,000,000,000,000,00
80180149401051 255,6151 255,6124 975,110,000,000,000,000,00
80180149411010 400,0010 400,004 852,020,000,000,000,000,00
8018014941201 240,001 240,00578,550,000,000,000,000,00
8018014995730238 243,71238 243,71118 079,720,000,000,000,000,00
8018015040101 599 924,551 599 924,55851 742,710,000,000,000,000,00
801801504110279 750,00279 750,00143 522,550,000,000,000,000,00
80180150412034 883,0034 883,0017 386,500,000,000,000,000,00
80180150417053,1553,150,000,000,000,000,000,00
8018015042405 319,125 319,120,000,000,000,000,000,00
801801501016011 919 929,821 919 929,821 012 651,760,000,000,000,000,00
8018019530201 900,001 900,00272,960,000,000,000,000,00
801801954010187 835,00187 835,0085 415,773 941,980,000,000,000,00
80180195404012 291,0012 291,0012 290,210,000,000,000,000,00
80180195411057 604,0057 604,0019 189,993 017,180,000,000,000,00
8018019541208 210,008 210,002 285,83356,920,000,000,000,00
80180195417090 509,0090 509,0036 436,521 768,480,000,000,000,00
801801954210109 000,00109 000,0032 096,020,000,000,000,000,00
8018019542203 000,003 000,000,000,000,000,000,000,00
80180195426045 000,0045 000,0018 784,650,000,000,000,000,00
8018019542705 000,005 000,000,00944,420,000,000,000,00
801801954280200,00200,0080,000,000,000,000,000,00
80180195430082 000,0082 000,0062 035,020,000,000,000,000,00
80180195436010 000,0010 000,005 168,800,000,000,000,000,00
8018019544108 000,008 000,002 408,4086,000,000,000,000,00
8018019544305 000,005 000,00230,000,000,000,000,000,00
8018019544405 382,005 382,004 037,000,000,000,000,000,00
801801954700113,00113,00113,000,000,000,000,000,00
80180195152346631 044,00631 044,00280 844,1710 114,980,000,000,000,00
851851214110700,000,000,000,000,000,000,000,00
851851214120205,000,000,000,000,000,000,000,00
8518512141708 800,000,000,000,000,000,000,000,00
851851214210145,000,000,000,000,000,000,000,00
85185121428070 000,0024 000,0024 000,000,000,000,000,000,00
851851214300150,00112,50112,500,000,000,000,000,00
8518512111116280 000,0024 112,5024 112,500,000,000,000,000,00
8518515342105 000,001 845,000,001 845,000,000,000,000,00
8518515343005 000,00300,00300,000,000,000,000,000,00
851851539451410 000,002 145,00300,001 845,000,000,000,000,00
85185154401036 783,0035 100,0016 253,83848,080,000,000,000,00
8518515440402 337,002 336,942 336,940,000,000,000,000,00
8518515441107 453,007 033,683 310,41590,930,000,000,000,00
8518515441201 142,00917,61397,6874,280,000,000,000,00
85185154417076 600,0033 119,4432 206,67812,770,000,000,000,00
85185154421027 850,0017 287,4016 358,40929,000,000,000,000,00
8518515442208 400,002 961,142 961,140,000,000,000,000,00
85185154426027 000,0011 905,8411 905,840,000,000,000,000,00
8518515442705 200,000,000,000,000,000,000,000,00
851851544280200,000,000,000,000,000,000,000,00
85185154430045 600,0028 526,5627 726,56800,000,000,000,000,00
8518515443603 600,001 603,691 603,690,000,000,000,000,00
8518515444101 300,00547,13524,1323,000,000,000,000,00
8518515444301 000,00578,00578,000,000,000,000,000,00
8518515444401 250,001 093,931 093,930,000,000,000,000,00
851851544700300,000,000,000,000,000,000,000,00
85185154605031 000,00615,00615,000,000,000,000,000,00
85185154160385277 015,00143 626,36117 872,224 078,060,000,000,000,00
851851954210600,00565,00565,000,000,000,000,000,00
8518519590256600,00565,00565,000,000,000,000,000,00
852852024330170 000,00145 386,3069 093,080,000,000,000,000,00
8528520290384170 000,00145 386,3069 093,080,000,000,000,000,00
852852033020500,000,000,000,000,000,000,000,00
852852034010356 873,00346 542,01147 645,632 514,530,000,000,000,00
85285203404025 520,0023 839,0923 838,970,000,000,000,000,00
85285203411064 346,0063 319,9329 808,401 587,230,000,000,000,00
8528520341208 409,007 999,683 809,15194,740,000,000,000,00
8528520341708 280,003 376,503 376,500,000,000,000,000,00
85285203421027 300,0010 561,4210 561,420,000,000,000,000,00
85285203422027 500,008 056,178 056,170,000,000,000,000,00
85285203426055 500,0020 628,9720 628,970,000,000,000,000,00
8528520342703 000,000,000,000,000,000,000,000,00
852852034280610,000,000,000,000,000,000,000,00
85285203430049 200,0016 668,6716 667,870,000,000,000,000,00
8528520343604 200,001 333,091 333,090,000,000,000,000,00
8528520344103 800,001 485,511 485,510,000,000,000,000,00
85285203443030 200,0014 129,0914 129,090,000,000,000,000,00
85285203444015 500,009 845,789 845,780,000,000,000,000,00
8528520347003 200,001 367,501 367,500,000,000,000,000,00
85285203157405683 938,00529 153,41292 554,054 296,500,000,000,000,00
852852054170500,000,000,000,000,000,000,000,00
8528520542104 000,00736,14736,140,000,000,000,000,00
85285205430015 000,008 904,908 904,900,000,000,000,000,00
852852054360100,000,000,000,000,000,000,000,00
852852054700500,00400,00400,000,000,000,000,000,00
8528520510779720 100,0010 041,0410 041,040,000,000,000,000,00
852852063020800,00789,36789,360,000,000,000,000,00
85285206401058 934,0046 623,2816 166,88643,300,000,000,000,00
8528520640402 720,002 307,192 307,190,000,000,000,000,00
85285206411010 613,008 648,303 164,83349,650,000,000,000,00
8528520641201 507,001 230,45450,2849,750,000,000,000,00
8528520642102 200,00597,68597,680,000,000,000,000,00
852852064280200,000,000,000,000,000,000,000,00
852852064300700,001,801,800,000,000,000,000,00
852852064360300,00150,00150,000,000,000,000,000,00
8528520644102 500,001 121,541 121,540,000,000,000,000,00
8528520644402 000,001 367,411 367,410,000,000,000,000,00
852852064700700,000,000,000,000,000,000,000,00
8528520613605883 174,0062 837,0126 116,971 042,700,000,000,000,00
8528521231103 826 165,003 353 242,912 163 859,2318 986,490,000,000,000,00
852852124010100 800,00100 800,0050 447,982 286,250,000,000,000,00
8528521240406 460,006 354,736 354,730,000,000,000,000,00
85285212411018 703,0018 703,009 459,821 391,990,000,000,000,00
8528521241202 641,002 641,001 374,71198,040,000,000,000,00
8528521242104 198,002 473,052 473,050,000,000,000,000,00
8528521242602 988,001 624,231 624,230,000,000,000,000,00
852852124270200,000,000,000,000,000,000,000,00
852852124280200,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521243008 815,007 267,187 267,180,000,000,000,000,00
8528521243602 500,00773,85773,850,000,000,000,000,00
8528521244403 290,003 281,793 281,790,000,000,000,000,00
852852124610500,00380,52380,520,000,000,000,000,00
8528521247001 000,00590,00590,000,000,000,000,000,00
852852121448843 978 460,003 498 132,262 247 887,0922 862,770,000,000,000,00
85285213413020 300,0020 300,0017 288,123 419,580,000,000,000,00
852852139019520 300,0020 300,0017 288,123 419,580,000,000,000,00
852852143110406 194,27184 928,14172 520,320,000,000,000,000,00
8528521441101 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521493286407 194,27184 928,14172 520,320,000,000,000,000,00
852852153020290,19288,57288,570,000,000,000,000,00
852852153110320 000,00145 338,63145 338,630,000,000,000,000,00
8528521542105,815,785,780,000,000,000,000,00
8528521596407320 296,00145 632,98145 632,980,000,000,000,000,00
85285216311079 358,0079 358,0072 354,360,000,000,000,000,00
852852168917879 358,0079 358,0072 354,360,000,000,000,000,00
85285219302029 499,0029 368,2329 368,230,000,000,000,000,00
852852194010964 349,00905 919,47450 412,9021 032,540,000,000,000,00
85285219404066 800,0066 794,4766 794,470,000,000,000,000,00
852852194110178 425,00173 000,0087 672,2710 756,920,000,000,000,00
85285219412024 686,0023 485,6211 421,611 413,490,000,000,000,00
852852194140150,000,000,000,000,000,000,000,00
85285219417015 300,0015 300,0010 518,52331,810,000,000,000,00
85285219421020 700,009 208,239 208,230,000,000,000,000,00
85285219426020 000,0010 695,9510 695,950,000,000,000,000,00
85285219427037 000,001 763,821 763,820,000,000,000,000,00
8528521942802 000,001 240,001 240,000,000,000,000,000,00
85285219430029 050,0021 868,8021 868,800,000,000,000,000,00
85285219436014 580,002 603,942 603,940,000,000,000,000,00
85285219441011 000,005 826,355 826,350,000,000,000,000,00
8528521944305 500,002 114,002 114,000,000,000,000,000,00
85285219444025 000,0021 772,8521 772,850,000,000,000,000,00
8528521944806 500,006 292,006 292,000,000,000,000,000,00
85285219451060,0060,0060,000,000,000,000,000,00
8528521946104 000,002 979,002 979,000,000,000,000,000,00
8528521947001 600,00770,00770,000,000,000,000,000,00
85285219606010 000,000,000,000,000,000,000,000,00
852852191770011 466 199,001 301 062,73743 382,9433 534,760,000,000,000,00
8528522841105 500,003 342,062 845,08496,980,000,000,000,00
85285228417033 800,0024 286,7320 598,461 052,670,000,000,000,00
85285228430037 621,0028 323,4028 323,200,000,000,000,000,00
852852289866076 921,0055 952,1951 766,741 549,650,000,000,000,00
852852953020800,00789,36789,360,000,000,000,000,00
852852953110366 260,00180 388,80149 379,400,000,000,000,000,00
85285295401031 497,0030 250,7814 685,66610,410,000,000,000,00
8528529540401 980,001 421,081 421,080,000,000,000,000,00
8528529541105 758,005 613,442 893,0388,940,000,000,000,00
85285295421016 080,004 575,074 575,070,000,000,000,000,00
8528529542607 500,003 243,373 243,370,000,000,000,000,00
8528529542704 000,000,000,000,000,000,000,000,00
852852954280200,000,000,000,000,000,000,000,00
85285295430024 059,307 282,377 282,370,000,000,000,000,00
8528529543602 403,001 727,741 727,740,000,000,000,000,00
85285295443038 600,004 699,114 699,110,000,000,000,000,00
8528529544401 300,001 093,931 093,930,000,000,000,000,00
852852954700300,000,000,000,000,000,000,000,00
85285295606015 000,000,000,000,000,000,000,000,00
85285295149747515 737,30241 085,05191 790,12699,350,000,000,000,00
85385305231072 000,0072 000,0031 200,000,000,000,000,000,00
8538530530206 000,006 000,001 900,950,000,000,000,000,00
853853054010526 242,00526 242,00282 151,2014 862,340,000,000,000,00
85385305404043 631,0043 631,0043 630,120,000,000,000,000,00
853853054110122 600,00122 600,0065 371,02782,200,000,000,000,00
85385305412019 400,0019 400,007 926,061 208,070,000,000,000,00
853853054170122 689,00122 689,0063 952,222 657,130,000,000,000,00
85385305421077 989,0077 989,0035 009,160,000,000,000,000,00
85385305422098 000,0098 000,0036 450,740,000,000,000,000,00
85385305424010 529,0010 529,004 492,710,000,000,000,000,00
85385305426013 360,0013 360,007 686,510,000,000,000,000,00
8538530542705 000,005 000,000,000,000,000,000,000,00
8538530542801 521,001 521,001 241,000,000,000,000,000,00
85385305430099 977,8499 977,8452 823,390,000,000,000,000,00
85385305430718,8418,8418,840,000,000,000,000,00
8538530543093,323,323,320,000,000,000,000,00
8538530543604 540,004 540,001 206,350,000,000,000,000,00
8538530544102 000,002 000,00923,3319,000,000,000,000,00
8538530544301 000,001 000,000,000,000,000,000,000,00
85385305444027 272,0027 272,0020 500,000,000,000,000,000,00
8538530547002 300,002 300,00918,000,000,000,000,000,00
853853051726741 256 073,001 256 073,00657 404,9219 528,740,000,000,000,00
853853112510180 000,00100 000,00100 000,000,000,000,000,000,00
8538531188674180 000,00100 000,00100 000,000,000,000,000,000,00
853853954300200 000,001 959,60995,40964,200,000,000,000,00
8538539590548200 000,001 959,60995,40964,200,000,000,000,00
854854013020106 331,00106 331,0048 692,932 377,020,000,000,000,00
8548540140101 009 710,001 009 710,00446 438,8123 418,400,000,000,000,00
85485401404066 964,0066 964,0066 961,780,000,000,000,000,00
854854014110211 260,00211 260,0092 946,5914 655,810,000,000,000,00
85485401412030 205,0030 205,0012 995,592 111,040,000,000,000,00
85485401444067 477,0067 477,0050 685,000,000,000,000,000,00
854854011099951 491 947,001 491 947,00718 720,7042 562,270,000,000,000,00
85485404254018 128,1618 128,169 064,080,000,000,000,000,00
854854048879818 128,1618 128,169 064,080,000,000,000,000,00
8548541241106 500,006 500,000,000,000,000,000,000,00
8548541241203 500,003 500,000,000,000,000,000,000,00
85485412417030 000,0030 000,0023 000,000,000,000,000,000,00
8548541242104 000,004 000,000,000,000,000,000,000,00
8548541242202 000,002 000,000,000,000,000,000,000,00
8548541243004 000,004 000,000,000,000,000,000,000,00
8548541211139650 000,0050 000,0023 000,000,000,000,000,000,00
85485415324050 000,0050 000,0050 000,000,000,000,000,000,00
85485415326070 412,0070 412,0033 083,010,000,000,000,000,00
8548541592769120 412,00120 412,0083 083,010,000,000,000,000,00
90090001426040 000,0016 494,9916 426,5268,470,000,000,000,00
900900016050702 958,00664 317,34606 092,7858 224,560,000,000,000,00
9009000160573 655 500,003 655 500,003 655 500,000,000,000,000,000,00
9009000160597 809 500,006 254 378,826 254 378,820,000,000,000,000,00
9009000111332712 207 958,0010 590 691,1510 532 398,1258 293,030,000,000,000,00
90090002401074 000,0074 000,0042 813,070,000,000,000,000,00
9009000240405 568,005 567,285 567,280,000,000,000,000,00
90090002411014 032,0013 600,009 031,940,000,000,000,000,00
9009000241202 062,002 062,001 287,280,000,000,000,000,00
90090002421010 000,00371,21371,210,000,000,000,000,00
9009000243002 600 000,001 748 004,921 713 529,1134 475,810,000,000,000,00
9009000244402 188,002 187,862 187,860,000,000,000,000,00
900900021201322 707 850,001 845 793,271 774 787,7534 475,810,000,000,000,00
9009001542601 800 000,001 276 438,961 249 725,8426 700,490,000,000,000,00
900900154300550 000,00221 214,07192 311,5228 902,550,000,000,000,00
900900156050263 405,0012 171,997 697,990,000,000,000,000,00
900900151055252 613 405,001 509 825,021 449 735,3555 603,040,000,000,000,00
90090019421073 000,0026 061,2126 061,210,000,000,000,000,00
90090019430037 232,5017 788,8217 138,82650,000,000,000,000,00
90090019430715 682,500,000,000,000,000,000,000,00
9009001943092 767,500,000,000,000,000,000,000,00
90090019108045128 682,5043 850,0343 200,03650,000,000,000,000,00
90090095231088 200,0027 300,0027 300,000,000,000,000,000,00
900900954300150 599,5051 079,8251 079,820,000,000,000,000,00
9009009560508 000,005 707,205 707,200,000,000,000,000,00
90090095103655246 799,5084 087,0284 087,020,000,000,000,000,00
921921092480898 383,00510 000,00510 000,000,000,000,000,000,00
9219210942601 000,00769,48769,480,000,000,000,000,00
9219210999770899 383,00510 769,48510 769,480,000,000,000,000,00
92192195605019 500,00131,86131,860,000,000,000,000,00
9219219560604 000,000,000,000,000,000,000,000,00
9219219510522623 500,00131,86131,860,000,000,000,000,00
9269260141701 500,000,000,000,000,000,000,000,00
92692601426010 000,009 999,176 997,133 002,040,000,000,000,00
9269260110195711 500,009 999,176 997,133 002,040,000,000,000,00
926926052360200 000,00193 400,00131 400,000,000,000,000,000,00
9269260595891200 000,00193 400,00131 400,000,000,000,000,000,00
92692695421010 900,001 332,191 332,190,000,000,000,000,00
926926954260100,0015,0115,010,000,000,000,000,00
92692695430016 542,002 692,001 150,001 542,000,000,000,000,00
926926956050100 000,000,000,000,000,000,000,000,00
92692695606010 540,000,000,000,000,000,000,000,00
92692695118501138 082,004 039,202 497,201 542,000,000,000,000,00
Razem dział01035 463,1434 592,6334 592,630,000,000,000,000,00
Razem dział6007 801 619,006 384 272,955 913 176,865 568 078,540,000,000,000,00
Razem dział7003 266 877,002 381 399,132 339 670,3341 728,800,000,000,000,00
Razem dział710320 655,0081 101,7281 101,720,000,000,000,000,00
Razem dział720253 000,00231 763,80231 486,80277,000,000,000,000,00
Razem dział7505 767 247,005 080 195,343 018 073,4515 842,470,000,000,000,00
Razem dział75176 428,0074 382,4874 382,480,000,000,000,000,00
Razem dział75445 000,0016 126,9715 149,51977,460,000,000,000,00
Razem dział7572 130 000,00623 433,58623 433,580,000,000,000,000,00
Razem dział758481 159,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział80126 883 831,6626 567 031,6613 614 824,56548 320,100,000,000,000,00
Razem dział851367 615,00170 448,86142 849,725 923,060,000,000,000,00
Razem dział8527 821 677,576 273 869,114 040 427,8167 405,310,000,000,000,00
Razem dział8531 636 073,001 358 032,60758 400,3220 492,940,000,000,000,00
Razem dział8541 680 487,161 680 487,16833 867,7942 562,270,000,000,000,00
Razem dział90017 904 695,0014 074 246,4913 884 208,27149 021,880,000,000,000,00
Razem dział921922 883,00510 901,34510 901,340,000,000,000,000,00
Razem dział926349 582,00207 438,37140 894,334 544,040,000,000,000,00
RAZEM77 744 292,5365 749 724,1946 257 441,506 465 173,870,000,000,000,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28s
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko samorządy województw

Główny księgowy / Skarbnik

telefon
2015-07-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-30s: wersja pierwotna (100, 853, 85311)
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
092350636
Rb-30s półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2015
Adresat:
Nazwa województwa 1) 2)
Nazwa powiatu / związku 1) 2)
Nazwa gminy / związku 1) 2)
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Wysyłać bez pisma przewodniego
SymboleKlasyfikacja budżetowa
woj.powiatgminatyp gm.związek jsttyp zw.samorządowego zakładu budżetowegodziałrozdział
123456789
0403012  10085385311
A.
kod pozycjiParagrafPrzychody
planwykonanie
10111213
G0830178 967,0084 665,26
G084059 655,0038 737,01
G08702 650,002 154,47
G092060,0026,33
G097038 531,000,00
G2330407 000,00407 000,00
G2440232 473,00137 894,40
G2510180 000,00140 000,00
I110 (Pokrycie amortyzacji)0,000,00
K100 (Inne zwiększenia)0,000,00
HRAZEM 979741 099 336,00810 477,47
K110 (Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego)77 876,0077 875,62
L190 Ogółem (H+K110)1 177 212,00888 353,09
1) niepotrzebne skreślić
2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków
3) dotyczy państwowych zakładów budżetowych
B.
kod pozycjiParagrafKoszty i inne obciążenia
planwykonanie
10111213
M3020539,00538,65
M4010590 801,00275 178,18
M404040 155,0039 570,81
M4110116 322,0055 638,56
M41205 500,002 656,46
M417040 863,0019 611,00
M4210114 776,0049 113,28
M422020 000,005 981,26
M426036 230,0013 471,52
M42801 000,00440,00
M430030 432,008 020,70
M43604 124,001 274,34
M4390738,00635,88
M4410500,00132,89
M443010 234,003 184,89
M444025 030,000,00
M45001 350,001 350,00
M45106,006,00
M452046,0045,47
M453029 490,00173,00
M47001 200,00785,12
M608030 000,000,00
J100 (Środki własne zarezerwowane na inwestycje)X0,00
I100 (Odpisy amortyzacji)0,000,00
P100 (Inne zmniejszenia)0,000,00
NRAZEM 1818741 099 336,00477 808,01
P110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)0,000,00
P120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)0,000,00
P130 (Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego)77 876,00376 968,05
S190 Ogółem (N+P110+P120+P130)1 177 212,00854 776,06
C.
Kod pozycjiSymbolWyszczególnienieStan na początek okresu sprawozdawczegoStan na koniec okresu sprawozdawczego
1011 1213
W010Środki pieniężne (w tym środki w kasie)95 085,71369 064,92
W020Należności netto 1)0,0013 199,00
W021Kwota odpisu aktualizującego należności0,000,00
W022Kwota odsetek od należnosci niezapłaconych w terminie0,000,00
W030Pozostałe środki obrotowe0,000,00
W040Zobowiązania i inne rozliczenia17 210,095 295,87
W041
w tym
wobec inwestycji finansowanych z:
środków własnych
0,000,00
W042
dotacji
0,000,00
W043
środków z innych źródeł
0,000,00
W070Stan środków obrotowych netto (W010+W020+W030-W040)77 875,62376 968,05
Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązańXX
W080Należności od pracowników0,000,00
W081Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług0,000,00
W090Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń13 680,020,00
W091Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne3 357,070,00
W092
w tym z tytułu:
składek na FUS
0,000,00
W093
składek na Fundusz Pracy
0,000,00
W094Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług0,000,00
1) Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie
D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE
1. Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego
Kod poz.SymbolWyszczególnieniePlanWykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
1011 1213
U100Wydatki inwestycyjne0,000,00
U200Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:XX
U201
- środki z lat ubiegłych
0,000,00
U202
- dotacje celowe
0,000,00
U203
- środki własne
0,000,00
U204
- inne środki
0,000,00
U300Zobowiązania dotyczące inwestycji:XX
U301
- na początek okresu sprawozdawczego
X0,00
U302
- na koniec okresu sprawozdawczego
X0,00
U303Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycjeX0,00
2. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego
Kod poz.SymbolWyszczególnienieZa poprzedni rok budżetowyZa okres sprawozdawczy
1011 1213
Z100Podatek dochodowy od osób prawnych0,000,00
Z101Wpłata nadwyżki środków obrotowych0,000,00
Z102Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych0,000,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Główny księgowy / Skarbnik

telefon
2015-07-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-34s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
092350636
Rb-34s
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2015
Adresat:
Nazwa województwa 1) 2)
Nazwa powiatu / związku 1) 2)
Nazwa gminy / związku 1) 2)
Symbole
woj.powiatgminatyp gm.związek jsttyp zw.
123456
0403012  
A.
Kod pozycjiDziałRozdziałParagrafDochody
planwykonanie
91011121314
G801801010690450,000,00
G80180101075088 500,0043 227,75
G801801010830135 700,0090 473,00
G80180101092070,008,05
G8018010109607 000,005 870,00
G80180101097018 080,0015 775,50
G8018010407501 000,000,00
G801801040830276 000,00123 223,91
G80180104092020,002,27
G8018010409601 000,00200,00
G8018010409701 000,00144,60
G80180110075014 000,008 840,00
G80180110083030 000,0016 235,00
G801801100920100,001,00
G8018011009602 000,001 100,00
G80180110097020 000,008 414,00
HRAZEM 1308472594 920,00313 515,08
K150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)0,000,00
L190 Ogółem (H+K150)594 920,00313 515,08
1) niepotrzebne skreślić
2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków
B.
Kod pozycjiDziałRozdziałParagrafWydatki
planwykonanie
91011121314
M8018010141103 900,000,00
M801801014120450,000,00
M80180101417019 500,000,00
M80180101421059 300,0020 319,87
M80180101422047 000,0019 671,13
M8018010142403 000,001 706,80
M8018010142702 000,000,00
M801801014300113 800,0070 966,25
M801801014430850,00137,00
M801801044110300,000,00
M80180104412020,000,00
M8018010441701 000,000,00
M8018010442101 000,000,00
M801801044220275 000,00118 036,17
M801801044240700,000,00
M8018010443001 000,000,00
M801801104110900,000,00
M801801104120125,000,00
M8018011041705 000,000,00
M8018011042106 700,001 841,55
M80180110422012 000,005 210,47
M80180110430041 100,0011 472,35
M801801104430275,00136,00
NRAZEM 1957830594 920,00249 497,59
P150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)0,0064 017,49
S190 Ogółem (N+P150)594 920,00313 515,08
C.
Kod pozycjiSymbolWyszczególnienieStan na początek okresu sprawozdawczegoStan na koniec okresu sprawozdawczego
1112 1314
W020Należności netto 1)6 688,003 706,25
W021Kwota odpisu aktualizującego należności0,000,00
W022Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie0,000,00
W040Zobowiązania174,380,00
1) Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-34s

Główny księgowy / Skarbnik

telefon
2015-07-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-N: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
092350636
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / samorządowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury/ państwowej instytucji filmowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji państwowej, w tym wykonawczej / państwowej osoby prawnej z wyłączeniem agencji państwowych, w tym wykonawczych / samorządowej osoby prawnej 1)
a)sprawozdanie jednostkowe b)sprawozdanie zbiorcze c)sprawozdanie łączne 1)
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2015
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.POWIATGMINATYP GM.ZWIĄZEK JSTTYP ZW.Grupaczęść budż.
0403012    
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe
Wyszczególnieniekwota należności ogółem (kol.3+15)dłużnicy krajowidłużnicy zagraniczni
ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)grupa Igrupa IIgrupy IIIgrupy IVbank centralnybankipozostałe krajowe instytucje finansoweprzedsiębiorstwa niefinansowegospodarstwa domoweinstytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowychogółem (kol. 16+17)podmioty należące do strefy europozostałe podmioty zagraniczne
1234567891011121314151617
N1papiery wartościowe (N1.1+N1.2)
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N1.1krótkoterminowe
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N1.2długoterminowe
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2pożyczki (N2.1+N2.2)
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2.1krótkoterminowe
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2.2długoterminowe
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N3gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)
851 546,69851 546,694 055,480,000,004 055,480,000,00847 491,210,000,000,000,000,000,000,00
N3.1gotówka
4 055,484 055,484 055,480,000,004 055,480,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N3.2depozyty na żądanie
847 491,21847 491,210,000,000,000,000,000,00847 491,210,000,000,000,000,000,000,00
N3.3depozyty terminowe
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N4należności wymagalne (N4.1+N4.2)
5 622 488,905 622 488,900,000,000,000,000,000,000,000,00805 374,364 817 114,540,000,000,000,00
N4.1z tytułu dostaw towarów i usług
8 309,958 309,950,000,000,000,000,000,000,000,000,008 309,950,000,000,000,00
N4.2pozostałe
5 614 178,955 614 178,950,000,000,000,000,000,000,000,00805 374,364 808 804,590,000,000,000,00
N5pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)
10 557 071,6910 557 071,691 421 473,001 421 473,000,000,000,000,000,000,004 821 778,454 313 820,240,000,000,000,00
N5.1z tytułu dostaw towarów i usług
13 199,0013 199,000,000,000,000,000,000,000,000,0013 199,000,000,000,000,000,00
N5.2z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.
8 503 508,038 503 508,031 421 473,001 421 473,000,000,000,000,000,000,004 808 579,452 273 455,580,000,000,000,00
N5.3z tytułu innych niż wymienione powyżej.
2 040 364,662 040 364,660,000,000,000,000,000,000,000,000,002 040 364,660,000,000,000,00
B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji
Wyszczególnieniekwota należności ogółem (kol.3+8)dłużnicy
podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVpozostałe podmioty
12345678
B1należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń
0,000,000,000,000,000,000,00
B2odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń
0,000,000,000,000,000,000,00
B3wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)
0,000,000,000,000,000,000,00
B4kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)
0,000,000,000,000,000,000,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N
1) niepotrzebne skreślić

Główny księgowy / Skarbnik

telefon
2015-07-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-NDS: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
092350636
Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE1)
jednostki samorządu terytorialnego
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2015
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.POWIATGMINATYP GM.ZWIĄZEK JSTTYP ZW.
0403012  
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
WyszczególnieniePlan (po zmianach)Wykonanie od początku roku
123
A.DOCHODY (A1+A2)73 775 794,5338 159 198,08
A1.Dochody bieżące68 390 206,5335 946 318,67
A2.Dochody majątkowe5 385 588,002 212 879,41
B.WYDATKI (B1+B2)77 744 292,5346 257 441,50
B1.Wydatki bieżące59 262 047,5331 181 146,45
B2.Wydatki majątkowe18 482 245,0015 076 295,05
C.NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)-3 968 498,00-8 098 243,42
D.FINANSOWANIE (D1-D2)0,000,00
D1.Przychody ogółem
z tego:
10 016 260,0411 200 008,64
D11.kredyty i pożyczki
w tym:
10 016 260,049 936 843,30
D111.na realizację programów i projektow realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D12.spłata pożyczek udzielonych0,000,00
D13.nadwyżka z lat ubiegłych
w tym:
0,000,00
D131.srodki na pokrycie deficytu0,000,00
D14.papiery wartościowe
w tym:
0,000,00
D141.na realizację programów i projektow realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D15.obligacje jednostek samorządowych oraz z wiązków komunalych
w tym:
0,000,00
D151.na realizację programów i projektow realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D16.prywatyzacja majątku jst0,001 263 165,34
D17.inne źródła
w tym:
0,000,00
D171.środki na pokrycie deficytu0,000,00
D2.Rozchody ogółem
z tego:
6 047 762,043 023 879,02
D21.wpłaty kredytow i pożyczek
w tym:
6 047 762,043 023 879,02
D211.na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D22.pożyczki (udzielone)0,000,00
D23.wykup papierów wartościowych
w tym:
0,000,00
D231.na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D24.wykup obligacji samorządowych
w tym:
0,000,00
D241.na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D25.inne cele0,000,00
1)Niepotrzebne skreślić
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

główny księgowy
2015-07-20

(rok m-c dzień)

kierownik jednostki
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-Z: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
092350636
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / samorządowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury/ państwowej instytucji filmowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji państwowej, w tym wykonawczej / państwowej osoby prawnej z wyłączeniem agencji państwowych, w tym wykonawczych / samorządowej osoby prawnej 1)
a)sprawozdanie jednostkowe b)sprawozdanie zbiorcze c)sprawozdanie łączne 1)
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2015
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.POWIATGMINATYP GM.ZWIĄZEK JSTTYP ZW.Grupaczęść budz.
0403012    
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
A. Zobowiązania według tytułów dłużnych
Wyszczególnieniekwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)wierzyciele krajowiwierzyciele zagraniczni
ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVbank centralnybankipozostałe krajowe instytucje finansoweprzedsiębiorstwa niefinansowegospodarstwa domoweinstytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowychogółem (kol. 16+17)podmioty należące do strefy europozostałe przedmioty zagraniczne
1234567891011121314151617
EZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)
48 173 987,2748 173 987,271 083 896,100,000,001 083 896,100,000,0045 936 958,530,001 153 132,640,000,000,000,000,00
E1papiery wartościowe (E1.1+E1.2)
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E1.1krótkoterminowe
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E1.2długoterminowe
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E2kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)
48 173 987,2748 173 987,271 083 896,100,000,001 083 896,100,000,0045 936 958,530,001 153 132,640,000,000,000,000,00
E2.1krótkoterminowe
1 651 818,641 651 818,640,000,000,000,000,000,001 651 818,640,000,000,000,000,000,000,00
E2.2długoterminowe
46 522 168,6346 522 168,631 083 896,100,000,001 083 896,100,000,0044 285 139,890,001 153 132,640,000,000,000,000,00
E3przyjęte depozyty
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E4wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E4.1z tytułu dostaw towarów i usług
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E4.2pozostałe
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
B. Poręczenia i gwarancje
Wyszczególnieniekwota zadłużenia ogółem (kol.3+8)wierzyciele
podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVpozostałe podmioty
12345678
F1wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego
0,000,000,000,000,000,000,00
F2wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego
0,000,000,000,000,000,000,00
F3wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym
0,000,000,000,000,000,000,00
C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp.Wyszczególnieniez budżetu państwa ogółemw tym:z innych źródeł ogółemw tym:
długoterminowedługoterminowe
123456
Ogółem kredyty i pożyczki, z tego: 0,000,000,000,00
na współfinansowanie (udział własny)0,000,000,000,00
D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych
Lp.Zadania bieżąceZadania inwestycyjne
wartość nominalnadata zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)wartość nominalnadata zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
123456789
E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego
Wyszczególnieniekwota zobowiązań ogółem (kol.3+4)odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnychodsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1234
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z
1) niepotrzebne skreślić

Główny księgowy / Skarbnik

telefon
2015-07-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki