Raport: 2015 III Kwartał
Dołączone podpisy elektroniczne

Powrót do listy
III kwartał 2015r.
Sprawozdania dla jednostek:
 1. BIAŁE BŁOTA (G, w)
 2. GMINA BIAŁE BŁOTA (JB)
 3. Gminne Przedszkole Białe Błota (WRSJO)
 4. ORGAN (ORG)
 5. Publiczne Gimnazjum Białe Błota (WRSJO)
 6. Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne'a (WRSJO)
 7. Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Twardowskiego w Przyłękach (WRSJO)
 8. Zakład Aktwności Zawodowej (ZB, 100)
 9. Zespół Szkół im. Jana Pawła II (WRSJO)
Jednostka BIAŁE BŁOTA (G, w)
Dostępne wersje sprawozdania:
 1. Sprawozdanie Rb-27s, wersja pierwotna
 2. Sprawozdanie Rb-27ZZ, wersja pierwotna (85/04)
 3. Sprawozdanie Rb-28s, wersja pierwotna
 4. Sprawozdanie Rb-30s, wersja pierwotna (100, 853, 85311)
 5. Sprawozdanie Rb-34s, wersja pierwotna
 6. Sprawozdanie Rb-50D, wersja pierwotna (11)
 7. Sprawozdanie Rb-50D, wersja pierwotna (85/04)
 8. Sprawozdanie Rb-50W, wersja pierwotna (85/04)
 9. Sprawozdanie Rb-50W, wersja pierwotna (11)
 10. Sprawozdanie Rb-N, wersja pierwotna
 11. Sprawozdanie Rb-Z, wersja pierwotna
 12. Sprawozdanie Rb-ZN, wersja pierwotna (85/04)
 13. Sprawozdanie Rb-ZN, wersja pierwotna (11)
 14. Powrót do listy jednostek
Sprawozdanie Rb-27s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
092350636
Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2015
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.POWIATGMINATYP GM.ZWIĄZEK JSTTYP ZW.
0403012  
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)
Należności 2)
(salda początkowe plus przypisy minus odpisy)
Potrącenia 2)
(art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)
Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)Dochody otrzymaneSaldo końcowe 2)Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczySkutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy 3)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
należności pozostałe do zapłatynadpłatyumorzenie zaległości podatkowychrozłożenie na raty, odłożenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
ogółemw tym
zaległości
123456789101112131415
0100109507502 000,001 546,470,001 546,471 546,470,000,000,000,000,000,000,00
01001095201032 763,1432 763,140,0032 763,1432 763,140,000,000,000,000,000,000,00
01001095386534 763,1434 309,610,0034 309,6134 309,610,000,000,000,000,000,000,00
60060016097011 257,0011 257,290,0011 257,2911 257,290,000,000,000,000,000,000,00
600600166337174 581,0074 581,000,0074 581,0074 581,000,000,000,000,000,000,000,00
6006001667923185 838,0085 838,290,0085 838,2985 838,290,000,000,000,000,000,000,00
700700050470170 000,00253 617,430,00179 090,49179 090,4975 115,5761 526,35588,630,000,000,000,00
700700050750165 000,00207 367,670,00177 049,53177 049,5330 555,5630 555,56237,420,000,000,000,00
70070005076053 575,0064 695,200,0064 695,2064 695,200,000,000,000,000,000,000,00
7007000507701 000 000,00511 144,410,00326 918,69326 918,69184 225,72143,470,000,000,000,000,00
70070005092010 000,0031 888,960,0012 156,6512 156,6519 732,3119 732,310,000,000,000,000,00
7007000509700,002,000,002,002,000,000,000,000,000,000,000,00
70070005753451 398 575,001 068 715,670,00759 912,56759 912,56309 629,16111 957,69826,050,000,000,000,00
710710352020700,00700,000,00700,00700,000,000,000,000,000,000,000,00
7107103573765700,00700,000,00700,00700,000,000,000,000,000,000,000,00
750750112010238 300,00183 300,000,00183 300,00183 300,000,000,000,000,000,000,000,00
75075011236040,0021,700,0021,7021,700,000,000,000,000,000,000,00
7507501180131238 340,00183 321,700,00183 321,70183 321,700,000,000,000,000,000,000,00
75075023097050 000,3050 312,280,0050 312,2850 312,280,000,000,000,000,000,000,00
750750237674350 000,3050 312,280,0050 312,2850 312,280,000,000,000,000,000,000,00
7507507520072 235,502 235,500,002 235,502 235,500,000,000,000,000,000,000,00
75075075778322 235,502 235,500,002 235,502 235,500,000,000,000,000,000,000,00
7517510120103 407,002 558,000,002 558,002 558,000,000,000,000,000,000,000,00
75175101778623 407,002 558,000,002 558,002 558,000,000,000,000,000,000,000,00
75175107201072 701,0072 701,000,0072 701,0072 701,000,000,000,000,000,000,000,00
751751077786872 701,0072 701,000,0072 701,0072 701,000,000,000,000,000,000,000,00
75175108201020 658,0020 658,000,0020 658,0020 658,000,000,000,000,000,000,000,00
751751087786920 658,0020 658,000,0020 658,0020 658,000,000,000,000,000,000,000,00
75175110201034 249,0034 249,000,0034 249,0034 249,000,000,000,000,000,000,000,00
751751107787134 249,0034 249,000,0034 249,0034 249,000,000,000,000,000,000,000,00
75675601035035 000,00130 658,850,0020 512,3120 550,81111 452,18111 452,181 305,640,000,000,000,00
756756010890100,00160,040,00160,04160,040,000,000,000,000,000,000,00
756756017759735 100,00130 818,890,0020 672,3520 710,85111 452,18111 452,181 305,640,000,000,000,00
7567561503109 453 817,009 707 656,600,006 909 156,946 909 156,942 800 092,80490 676,151 593,141 689 374,250,000,000,00
75675615032020 000,0017 223,380,0013 342,2513 342,253 892,75950,0011,623 282,000,000,000,00
756756150330118 500,00111 408,000,0083 775,0083 775,0027 635,001,002,000,000,000,000,00
756756150340245 000,00304 525,600,00229 661,00229 661,0075 213,6075 213,60349,00170 903,257 725,000,000,00
75675615050060 000,00741 642,000,00396 642,00396 120,00345 000,00345 000,000,000,000,000,000,00
756756150690100,00142,400,00142,40142,400,000,000,000,000,000,000,00
756756150890100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
75675615091051 049,50165 692,840,007 789,847 789,84157 903,000,000,000,000,000,000,00
7567561526802 350,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
75675615833419 950 916,5011 048 290,820,007 640 509,437 639 987,433 409 737,15911 840,751 955,761 863 559,507 725,000,000,00
7567561603105 531 000,006 542 667,180,003 677 322,623 677 322,622 873 282,791 878 361,467 938,231 475 292,750,003 269,0047 380,00
756756160320110 000,00134 881,570,0091 073,8891 073,8846 881,9629 610,143 074,2717 181,750,000,000,00
7567561603305 000,006 886,980,004 272,504 272,502 637,881 997,8823,400,000,000,000,00
756756160340300 000,00692 008,060,00345 176,90345 176,90347 419,39347 419,39588,23261 731,250,005 988,2042 182,00
756756160360120 000,0024 217,500,0020 428,5020 428,503 789,001 669,000,000,000,000,000,00
75675616043010 000,002 791,000,002 791,002 791,000,000,000,000,000,000,000,00
7567561605001 300 000,001 031 233,940,001 008 710,771 006 247,7724 096,2023 298,201 573,030,000,000,000,00
75675616069013 000,0017 316,790,0017 316,7917 316,790,000,000,000,000,000,000,00
7567561608901 000,00550,180,00550,18536,180,000,000,000,000,000,000,00
75675616091080 300,00509 176,800,0060 550,8060 550,80448 626,000,000,000,000,007 792,0016 233,00
75675616814527 470 300,008 961 730,000,005 228 193,945 225 716,943 746 733,222 282 356,0713 197,161 754 205,750,0017 049,20105 795,00
75675618041065 000,0058 450,390,0058 450,3958 450,390,000,000,000,000,000,000,00
756756180480285 000,00332 031,350,00332 031,35332 031,350,000,000,000,000,000,000,00
7567561804903 147 000,004 548 080,010,002 711 751,002 711 751,001 841 975,77804 083,265 646,760,000,000,004 055,80
7567561806905 000,006 218,000,006 218,006 218,000,000,000,000,000,000,000,00
7567561809207 151,0083 859,140,007 211,767 211,7676 647,3876 647,380,000,000,000,000,00
75675618793643 509 151,005 028 638,890,003 115 662,503 115 662,501 918 623,15880 730,645 646,760,000,000,004 055,80
75675619046028 902,0028 902,000,0028 902,0028 902,000,000,000,000,000,000,000,00
756756197683528 902,0028 902,000,0028 902,0028 902,000,000,000,000,000,000,000,00
75675621001021 375 149,0015 171 385,000,0015 171 385,0015 171 385,000,000,000,000,000,000,000,00
7567562100201 000 000,00840 876,400,00840 876,40844 034,196 869,010,006 869,010,000,000,000,00
756756217640722 375 149,0016 012 261,400,0016 012 261,4016 015 419,196 869,010,006 869,010,000,000,000,00
75875801292017 202 173,0014 555 684,000,0014 555 684,0014 555 684,000,000,000,000,000,000,000,00
758758017947917 202 173,0014 555 684,000,0014 555 684,0014 555 684,000,000,000,000,000,000,000,00
7587581409201 000,00418,730,00418,73418,730,000,000,000,000,000,000,00
75875814774921 000,00418,730,00418,73418,730,000,000,000,000,000,000,00
758758312920134 697,00101 025,000,00101 025,00101 025,000,000,000,000,000,000,000,00
7587583179509134 697,00101 025,000,00101 025,00101 025,000,000,000,000,000,000,000,00
80180101069031 000,0020 829,480,0019 679,4019 679,401 150,080,000,000,000,000,000,00
80180101075028 100,0020 552,400,0020 206,8620 206,86345,540,000,000,000,000,000,00
801801010920120,0030,740,0030,7430,740,000,000,000,000,000,000,00
801801010960894,27894,270,00894,27894,270,000,000,000,000,000,000,00
8018010109703 840,003 918,420,003 352,573 352,57565,850,000,000,000,000,000,00
801801012010100 882,38100 882,380,00100 882,38100 882,380,000,000,000,000,000,000,00
8018010187202164 836,65147 107,690,00145 046,22145 046,222 061,470,000,000,000,000,000,00
801801032030196 042,00147 033,000,00147 033,00147 033,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010382934196 042,00147 033,000,00147 033,00147 033,000,000,000,000,000,000,000,00
801801040690173 000,00106 968,880,00106 968,88106 968,880,000,000,000,000,000,000,00
80180104075018 000,0011 542,180,0011 542,1811 542,180,000,000,000,000,000,000,00
80180104092050,0022,470,0022,4722,470,000,000,000,000,000,000,00
80180104097016 000,0013 590,510,0013 590,5113 590,510,000,000,000,000,000,000,00
801801042030619 951,00464 967,000,00464 967,00464 967,000,000,000,000,000,000,000,00
801801042310100 000,0094 363,400,0094 363,4094 363,400,000,000,000,000,000,000,00
8018010488575927 001,00691 454,440,00691 454,44691 454,440,000,000,000,000,000,000,00
801801100690250,0078,000,0078,0078,000,000,000,000,000,000,000,00
80180110092040,009,380,009,389,380,000,000,000,000,000,000,00
801801100970800,00636,000,00636,00636,000,000,000,000,000,000,000,00
80180110201058 648,4558 648,450,0058 648,4558 648,450,000,000,000,000,000,000,00
801801108550159 738,4559 371,830,0059 371,8359 371,830,000,000,000,000,000,000,00
80180113083010 643,0024 986,430,0024 986,4324 986,430,000,000,000,000,000,000,00
801801138174410 643,0024 986,430,0024 986,4324 986,430,000,000,000,000,000,000,00
8018011407501 825,001 365,000,001 365,001 365,000,000,000,000,000,000,000,00
80180114092040,008,950,008,958,950,000,000,000,000,000,000,00
80180114097010 000,0010 786,180,007 955,947 955,942 830,240,000,000,000,000,000,00
801801148355511 865,0012 160,130,009 329,899 329,892 830,240,000,000,000,000,000,00
8018015020105 372,275 372,270,005 372,275 372,270,000,000,000,000,000,000,00
80180150829615 372,275 372,270,005 372,275 372,270,000,000,000,000,000,000,00
80180195203016 457,2816 457,280,0016 457,2816 457,280,000,000,000,000,000,000,00
801801958302616 457,2816 457,280,0016 457,2816 457,280,000,000,000,000,000,000,00
8518515409704 725,004 725,540,004 725,544 725,540,000,000,000,000,000,000,00
85185154869754 725,004 725,540,004 725,544 725,540,000,000,000,000,000,000,00
8518519520101 100,001 100,000,001 100,001 100,000,000,000,000,000,000,000,00
85185195880561 100,001 100,000,001 100,001 100,000,000,000,000,000,000,000,00
8528520229101 430,001 906,360,001 906,361 906,360,000,000,000,000,000,000,00
85285202889641 430,001 906,360,001 906,361 906,360,000,000,000,000,000,000,00
8528520308300,001 350,000,00450,00450,00900,000,000,000,000,000,000,00
8528520309702 000,00264,000,00264,00264,000,000,000,000,000,000,000,00
852852032010390 000,00256 100,000,00256 100,00256 100,000,000,000,000,000,000,000,00
852852032360200,00206,690,00206,69206,690,000,000,000,000,000,000,00
8528520392225392 200,00257 920,690,00257 020,69257 020,69900,000,000,000,000,000,000,00
85285206203018 428,0015 356,000,0015 356,0015 356,000,000,000,000,000,000,000,00
852852068808818 428,0015 356,000,0015 356,0015 356,000,000,000,000,000,000,000,00
852852120690200,00457,600,00457,60457,600,000,000,000,000,000,000,00
8528521220103 944 500,003 459 165,000,003 459 165,003 459 165,000,000,000,000,000,000,000,00
85285212236050 000,001 413 448,220,0035 421,2535 421,251 378 026,971 378 026,970,000,000,000,000,00
85285212911243 994 700,004 873 070,820,003 495 043,853 495 043,851 378 026,971 378 026,970,000,000,000,000,00
85285213201021 808,0019 432,000,0019 432,0019 432,000,000,000,000,000,000,000,00
85285213203014 603,0011 143,000,0011 143,0011 143,000,000,000,000,000,000,000,00
852852139010536 411,0030 575,000,0030 575,0030 575,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521409000,00144,000,000,000,00144,00144,000,000,000,000,000,00
8528521409601 294,271 294,270,001 294,271 294,270,000,000,000,000,000,000,00
85285214203053 100,0034 322,000,0034 322,0034 322,000,000,000,000,000,000,000,00
852852142910300,00825,740,00290,74290,74535,00535,000,000,000,000,000,00
852852149286654 694,2736 586,010,0035 907,0135 907,01679,00679,000,000,000,000,000,00
852852152010517,60517,600,00517,60517,600,000,000,000,000,000,000,00
8528521588077517,60517,600,00517,60517,600,000,000,000,000,000,000,00
852852162030147 154,00116 557,000,00116 557,00116 557,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521688098147 154,00116 557,000,00116 557,00116 557,000,000,000,000,000,000,000,00
852852190970500,00760,690,00760,69760,690,000,000,000,000,000,000,00
852852192030258 300,00197 156,000,00197 156,00197 156,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521929100,0049,470,0049,4749,470,000,000,000,000,000,000,00
8528521991981258 800,00197 966,160,00197 966,16197 966,160,000,000,000,000,000,000,00
8528522808300,001 850,720,001 582,661 582,66268,060,000,000,000,000,000,00
8528522809702 000,004 982,250,003 995,933 995,931 118,640,00132,320,000,000,000,00
85285228201068 992,0062 285,000,0062 285,0062 285,000,000,000,000,000,000,000,00
852852282360300,00350,540,00350,54350,540,000,000,000,000,000,000,00
852852289225071 292,0069 468,510,0068 214,1368 214,131 386,700,00132,320,000,000,000,00
8528529509603 000,003 000,000,003 000,003 000,000,000,000,000,000,000,000,00
852852950970500,00462,320,00356,87356,87105,45105,450,000,000,000,000,00
8528529520102 162,301 435,820,001 435,821 435,820,000,000,000,000,000,000,00
852852952030209 800,00118 025,000,00118 025,00118 025,000,000,000,000,000,000,000,00
852852952910200,00162,000,00162,00162,000,000,000,000,000,000,000,00
8528529595027215 662,30123 085,140,00122 979,69122 979,69105,45105,450,000,000,000,000,00
853853050690143 000,00113 454,120,00112 302,12112 302,121 152,000,000,000,000,000,000,00
85385305083098 000,0061 140,710,0060 521,5160 521,51619,200,000,000,000,000,000,00
85385305092060,0012,320,0012,3212,320,000,000,000,000,000,000,00
853853050970140,00162,000,00162,00162,000,000,000,000,000,000,000,00
8538530520070,0088,200,0088,2088,200,000,000,000,000,000,000,00
853853052030286 885,00215 164,000,00215 164,00215 164,000,000,000,000,000,000,000,00
8538530593605528 085,00390 021,350,00388 250,15388 250,151 771,200,000,000,000,000,000,00
8538531129101,791,790,001,791,790,000,000,000,000,000,000,00
85385311890741,791,790,001,791,790,000,000,000,000,000,000,00
85485415203030 412,0030 412,000,0030 412,0030 412,000,000,000,000,000,000,000,00
85485415204012 228,0012 228,000,0012 228,0012 228,000,000,000,000,000,000,000,00
854854159033942 640,0042 640,000,0042 640,0042 640,000,000,000,000,000,000,000,00
9009000162973 655 500,001 440 506,080,001 440 506,081 440 506,080,000,000,000,000,000,000,00
90090001971983 655 500,001 440 506,080,001 440 506,081 440 506,080,000,000,000,000,000,000,00
900900190690100 000,00114 533,450,00114 533,45114 533,450,000,000,000,000,000,000,00
90090019246010 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090019246715 682,500,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
9009001996536125 682,50114 533,450,00114 533,45114 533,450,000,000,000,000,000,000,00
900900200970117,10117,100,00117,10117,100,000,000,000,000,000,000,00
9009002091890117,10117,100,00117,10117,100,000,000,000,000,000,000,00
9009009509702 000,002 000,000,002 000,002 000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090095919652 000,002 000,000,002 000,002 000,000,000,000,000,000,000,000,00
9219210909702 416,162 416,160,002 416,162 416,160,000,000,000,000,000,000,00
92192109940002 416,162 416,160,002 416,162 416,160,000,000,000,000,000,000,00
926926016337555 507,00534 507,000,00534 507,00534 507,000,000,000,000,000,000,000,00
9269260199864555 507,00534 507,000,00534 507,00534 507,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział01034 763,1434 309,610,0034 309,6134 309,610,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział600185 838,0085 838,290,0085 838,2985 838,290,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7001 398 575,001 068 715,670,00759 912,56759 912,56309 629,16111 957,69826,050,000,000,000,00
Razem dział710700,00700,000,00700,00700,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział750290 575,80235 869,480,00235 869,48235 869,480,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział751131 015,00130 166,000,00130 166,00130 166,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział75643 369 518,5041 210 642,000,0032 046 201,6232 046 398,919 193 414,714 186 379,6428 974,333 617 765,257 725,0017 049,20109 850,80
Razem dział75817 337 870,0014 657 127,730,0014 657 127,7314 657 127,730,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział8011 391 955,651 103 943,070,001 099 051,361 099 051,364 891,710,000,000,000,000,000,00
Razem dział8515 825,005 825,540,005 825,545 825,540,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział8525 191 289,175 723 009,290,004 342 043,494 342 043,491 381 098,121 378 811,42132,320,000,000,000,00
Razem dział853528 086,79390 023,140,00388 251,94388 251,941 771,200,000,000,000,000,000,00
Razem dział85442 640,0042 640,000,0042 640,0042 640,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział9003 783 299,601 557 156,630,001 557 156,631 557 156,630,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział9212 416,162 416,160,002 416,162 416,160,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział926555 507,00534 507,000,00534 507,00534 507,000,000,000,000,000,000,000,00
RAZEM74 249 874,8166 782 889,610,0055 922 017,4155 922 214,7010 890 804,905 677 148,7529 932,703 617 765,257 725,0017 049,20109 850,80
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27s
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta naprawach powiatu

Główny księgowy / Skarbnik

telefon
2015-10-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-27ZZ: wersja pierwotna (85/04)
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
092350636
Rb-27ZZ - kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2015
Adresat:
Nazwa województwa 1)
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
WOJ.POWIATGMINATYP GM.ZWIĄZEK JSTTYP ZW.CZĘŚĆ
0403012  85/04
Klasyfikacja budżetowaPlan
Należności
(saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)
Dochody wykonaneDochody przekazaneSaldo końcowe
działrozdziałparagrafogółemw tym:należności pozostałe do zapłatynadpłaty
potrącone na rzecz jednostek samorządu terytorialnegoogółemw tym:
zaległości
1234567891011
7507501106900,00434,00434,0021,70412,300,000,000,00
750750112350800,000,000,000,000,000,000,000,00
7507501178801800,00434,00434,0021,70412,300,000,000,00
8528520308300,004 105,793 934,48206,693 926,81171,31171,310,00
8528520323503 800,000,000,000,000,000,000,000,00
85285203892353 800,004 105,793 934,48206,693 926,81171,31171,310,00
8528521209200,001 211 305,3017 175,430,0014 234,031 194 129,871 194 129,870,00
8528521209700,00729 775,51422,39422,39211,19729 353,12729 353,120,00
8528521209800,003 685 056,8288 053,3034 821,7853 509,943 597 003,523 597 003,520,00
85285212235075 600,000,000,000,000,000,000,000,00
852852129128475 600,005 626 137,63105 651,1235 244,1767 955,165 520 486,515 520 486,510,00
8528522808300,003 894,003 167,20158,362 144,26726,800,000,00
8528522809700,006 889,684 696,58234,834 480,982 194,80614,401,70
8528522823504 600,000,000,000,000,000,000,000,00
85285228902304 600,0010 783,687 863,78393,196 625,242 921,60614,401,70
8528529506900,0017,8617,860,0017,860,000,000,00
85285295868370,0017,8617,860,0017,860,000,000,00
zbiorczo dla działu750800,00434,00434,0021,70412,300,000,000,00
zbiorczo dla działu85284 000,005 641 044,96117 467,2435 844,0578 525,075 523 579,425 521 272,221,70
zbiorczo dla wszystkich działów84 800,005 641 478,96117 901,2435 865,7578 937,375 523 579,425 521 272,221,70
1) niepotrzebne skreślić
DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA RB-27ZZ
A. Należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w części należnej budżetowi państwa.
Rozdział
(wg klasyfikacji budżetowej)
Należności
(z kol. 5 Rb-27ZZ w części dot. budżetu państwa)
zaległości
(z kol. 10 Rb-27ZZ w części dot. budżetu państwa)
nadpłaty
(z kol. 11 Rb-27ZZ w części dot. budżetu państwa)
1234
75011412,300,000,00
852033 899,10171,310,00
852123 796 067,293 724 751,260,00
8522810 390,49614,401,70
8529517,860,000,00
Razem3 810 787,043 725 536,971,70
B. Należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w części należnej jednostkom samorządu terytorialnego na mocy odrębnych przepisów.
Rozdział
(wg klasyfikacji budżetowej)
Należności
(z kol. 5 Rb-27ZZ w części dot. budżetu jst.)
zaległości
(z kol. 10 Rb-27ZZ w części dot. budżetu jst.)
nadpłaty
(z kol. 11 Rb-27ZZ w części dot. budżetu jst.)
1234
7501121,700,000,00
85203206,690,000,00
852121 830 070,341 795 735,250,00
85228393,190,000,00
Razem1 830 691,921 795 735,250,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27ZZ

Główny księgowy / Skarbnik

telefon
2015-10-12

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-28s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
092350636
Rb-28s MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2015
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.POWIATGMINATYP GM.ZWIĄZEK JSTTYP ZW.
0403012  
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)ZaangażowanieWydatki wykonaneZobowiązania wg stanu na koniec okr. spraw. Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego2)Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2) (art. 263 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
ogółemw tym wymagalne:
powstałe w latach ubiegłychpowstałe w roku bieżącym
1234567891011
0100103028503 000,002 315,062 315,060,000,000,000,000,00
0100103038903 000,002 315,062 315,060,000,000,000,000,00
01001095411089,1789,1789,170,000,000,000,000,00
01001095412012,7212,7212,720,000,000,000,000,00
010010954170518,80518,80518,800,000,000,000,000,00
01001095421021,7221,7221,720,000,000,000,000,00
01001095443032 120,7332 120,7332 120,730,000,000,000,000,00
010010952214532 763,1432 763,1432 763,140,000,000,000,000,00
6006001145203 200,003 131,203 131,200,000,000,000,000,00
60060011651313 200,003 131,203 131,200,000,000,000,000,00
60060013452035 397,0035 397,0035 397,000,000,000,000,000,00
600600136513335 397,0035 397,0035 397,000,000,000,000,000,00
6006001445206 000,005 073,925 073,920,000,000,000,000,00
60060014651346 000,005 073,925 073,920,000,000,000,000,00
600600164210194 700,00119 680,95119 680,950,000,000,000,000,00
600600164270128 757,0071 898,8471 898,840,000,000,000,000,00
6006001643001 253 780,001 079 210,011 072 116,917 035,440,000,000,000,00
6006001660502 850 985,002 723 784,322 353 120,825 493 762,670,000,000,000,00
6006001660592 153 058,002 153 057,462 153 057,460,000,000,000,000,00
60060016855056 581 280,006 147 631,585 769 874,985 500 798,110,000,000,000,00
6006009523101 554 071,321 077 036,001 077 036,000,000,000,000,000,00
60060095630051 554 071,321 077 036,001 077 036,000,000,000,000,000,00
70070005427075 000,0033 413,5931 937,591 476,000,000,000,000,00
700700054300142 286,00103 201,3999 117,693 570,000,000,000,000,00
700700054480700 000,00613 134,00613 134,000,000,000,000,000,00
700700054500500,00423,00423,000,000,000,000,000,00
70070005452010 544,0010 543,7210 543,720,000,000,000,000,00
700700054590850 838,00579 315,26579 315,260,000,000,000,000,00
7007000546001 204 995,001 181 030,101 181 030,100,000,000,000,000,00
700700056060300 000,00177 185,93177 185,930,000,000,000,000,00
700700051080253 284 163,002 698 246,992 692 687,295 046,000,000,000,000,00
710710044170100 000,0025 864,0025 864,000,000,000,000,000,00
710710044300169 000,0094 782,4890 863,703 918,780,000,000,000,00
7107100480184269 000,00120 646,48116 727,703 918,780,000,000,000,00
71071014430050 000,0023 345,1423 318,960,000,000,000,000,00
710710147602450 000,0023 345,1423 318,960,000,000,000,000,00
710710354110155,0075,6375,630,000,000,000,000,00
710710354170900,00440,00440,000,000,000,000,000,00
710710354210400,000,000,000,000,000,000,000,00
710710354300200,000,000,000,000,000,000,000,00
71071035885351 655,00515,63515,630,000,000,000,000,00
72072095421091 000,0090 022,3188 224,420,000,000,000,000,00
7207209542602 000,001 184,491 184,490,000,000,000,000,00
720720954300255 000,00204 841,20201 794,340,000,000,000,000,00
7207209585585348 000,00296 048,00291 203,250,000,000,000,000,00
750750113020600,00300,00300,000,000,000,000,000,00
750750114010194 000,00194 000,00147 495,100,000,000,000,000,00
75075011404014 571,0014 570,9114 570,910,000,000,000,000,00
75075011411038 129,0038 129,0027 791,960,000,000,000,000,00
7507501141205 200,005 200,003 729,070,000,000,000,000,00
7507501141401 300,00901,96901,960,000,000,000,000,00
7507501142109 000,008 467,528 467,520,000,000,000,000,00
750750114280500,000,000,000,000,000,000,000,00
750750114300500,0040,0040,000,000,000,000,000,00
7507501144103 300,002 271,492 271,490,000,000,000,000,00
7507501144403 282,003 281,793 281,790,000,000,000,000,00
7507501147001 000,00699,00699,000,000,000,000,000,00
75075011125541271 382,00267 861,67209 548,800,000,000,000,000,00
75075020271032 028,0024 021,0024 021,000,000,000,000,000,00
750750207848032 028,0024 021,0024 021,000,000,000,000,000,00
750750223030190 000,00142 755,12142 755,120,000,000,000,000,00
75075022421026 003,001 147,661 147,660,000,000,000,000,00
7507502243003 600,00973,01973,010,000,000,000,000,00
7507502260608 301,000,000,000,000,000,000,000,00
7507502293372227 904,00144 875,79144 875,790,000,000,000,000,00
7507502330203 000,001 381,921 381,920,000,000,000,000,00
7507502340103 050 000,003 019 971,462 262 774,430,000,000,000,000,00
750750234040218 993,00218 992,71218 992,710,000,000,000,000,00
750750234110576 737,00571 821,33414 719,020,000,000,000,000,00
75075023412083 000,0082 533,5946 966,200,000,000,000,000,00
75075023414022 146,0018 192,2618 192,260,000,000,000,000,00
75075023417071 363,0059 334,7859 334,780,000,000,000,000,00
750750234210141 000,00100 084,6894 780,9650,000,000,000,000,00
75075023426070 000,0060 700,7052 261,321 400,890,000,000,000,00
7507502342808 000,006 487,006 487,000,000,000,000,000,00
750750234300285 000,00221 084,89216 888,57664,040,000,000,000,00
75075023436033 000,0029 985,8827 690,31301,190,000,000,000,00
75075023440083 000,0062 145,0057 785,460,000,000,000,000,00
75075023441055 000,0031 946,4331 946,430,000,000,000,000,00
75075023443064 000,0058 013,1558 013,150,000,000,000,000,00
75075023444070 000,0063 903,7363 903,730,000,000,000,000,00
75075023461016 300,003 828,823 828,820,000,000,000,000,00
75075023470025 000,0018 876,6018 876,600,000,000,000,000,00
750750231517834 875 539,004 629 284,933 654 823,672 416,120,000,000,000,00
75075075421010 000,005 186,564 846,56340,000,000,000,000,00
75075075430010 000,001 219,511 219,510,000,000,000,000,00
750750758433520 000,006 406,076 066,07340,000,000,000,000,00
75075095303090 000,0064 041,6664 041,660,000,000,000,000,00
75075095401067 000,0048 154,5633 761,730,000,000,000,000,00
7507509540406 948,006 947,286 947,280,000,000,000,000,00
75075095410026 996,0026 996,0013 454,300,000,000,000,000,00
75075095411018 675,0015 841,2414 329,120,000,000,000,000,00
7507509541204 000,004 000,001 262,030,000,000,000,000,00
7507509541401 500,00836,78836,780,000,000,000,000,00
75075095417061 268,0059 998,4059 369,57628,830,000,000,000,00
75075095421030 307,0028 099,3027 715,65313,650,000,000,000,00
7507509542601 200,000,000,000,000,000,000,000,00
7507509542801 800,00352,00352,000,000,000,000,000,00
75075095430023 609,7016 382,2616 382,260,000,000,000,000,00
750750954410150,0058,5158,510,000,000,000,000,00
7507509544406 750,004 288,212 920,801 367,410,000,000,000,00
75075095133465340 203,70275 996,20241 431,692 309,890,000,000,000,00
751751014110481,32361,00361,000,000,000,000,000,00
75175101412068,6018,3918,390,000,000,000,000,00
7517510141702 800,002 100,002 100,000,000,000,000,000,00
75175101421057,0828,5428,540,000,000,000,000,00
75175101924623 407,002 507,932 507,930,000,000,000,000,00
75175107303042 440,0042 440,0042 440,000,000,000,000,000,00
7517510741102 799,942 799,942 799,940,000,000,000,000,00
751751074120269,12269,12269,120,000,000,000,000,00
75175107417020 313,1620 313,1620 313,160,000,000,000,000,00
7517510742105 854,055 854,055 854,050,000,000,000,000,00
75175107426019,6819,6819,680,000,000,000,000,00
751751074300405,90405,90405,900,000,000,000,000,00
75175107436050,0050,0050,000,000,000,000,000,00
751751074410549,15549,15549,150,000,000,000,000,00
7517510711282872 701,0072 701,0072 701,000,000,000,000,000,00
7517510841101 909,000,000,000,000,000,000,000,00
751751084120277,000,000,000,000,000,000,000,00
75175108417014 500,000,000,000,000,000,000,000,00
7517510842102 772,000,000,000,000,000,000,000,00
751751084300600,00360,00300,0060,000,000,000,000,00
751751084410600,000,000,000,000,000,000,000,00
7517510810117920 658,00360,00300,0060,000,000,000,000,00
75175110303017 560,0017 280,0017 280,000,000,000,000,000,00
7517511041101 629,651 629,651 629,650,000,000,000,000,00
751751104120197,33197,33197,330,000,000,000,000,00
75175110417012 230,0012 230,0012 230,000,000,000,000,000,00
751751104210966,79918,73918,730,000,000,000,000,00
7517511043001 400,001 400,001 400,000,000,000,000,000,00
751751104410265,23265,23265,230,000,000,000,000,00
7517511010421134 249,0033 920,9433 920,940,000,000,000,000,00
75475404617010 000,0010 000,0010 000,000,000,000,000,000,00
754754048232810 000,0010 000,0010 000,000,000,000,000,000,00
7547541230305 500,004 158,754 158,750,000,000,000,000,00
75475412421013 000,0010 147,4610 147,460,000,000,000,000,00
7547541242602 000,001 585,801 585,800,000,000,000,000,00
754754124280500,00265,30265,300,000,000,000,000,00
7547541243003 500,003 036,453 036,450,000,000,000,000,00
7547541243601 000,00464,01464,010,000,000,000,000,00
7547541244304 500,001 926,001 926,000,000,000,000,000,00
7547541260605 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7547541211109635 000,0021 583,7721 583,770,000,000,000,000,00
75775702430049 634,0349 634,0349 634,030,000,000,000,000,00
7577570281101 179 570,27774 442,65774 442,650,000,000,000,000,00
75775702888691 229 204,30824 076,68824 076,680,000,000,000,000,00
758758184810286 616,000,000,000,000,000,000,000,00
7587581881386286 616,000,000,000,000,000,000,000,00
80180101254012 900,0012 900,000,000,000,000,000,000,00
801801013020635 600,00635 600,00411 453,3714 150,360,000,000,000,00
8018010140105 639 542,075 639 542,074 033 612,60162 153,450,000,000,000,00
801801014040469 875,00469 875,00469 864,880,000,000,000,000,00
8018010141101 166 012,001 166 012,00810 757,5387 632,080,000,000,000,00
801801014120164 137,00164 137,0093 352,6311 890,280,000,000,000,00
801801014170127 643,82127 643,8261 684,701 130,540,000,000,000,00
801801014210827 638,00827 638,00540 075,273 837,210,000,000,000,00
80180101422012 422,0012 422,003 950,450,000,000,000,000,00
801801014240169 498,56169 498,569 566,520,000,000,000,000,00
801801014260469 000,00469 000,00286 620,260,000,000,000,000,00
801801014270214 194,00214 194,0078 174,940,000,000,000,000,00
8018010142807 600,007 600,003 788,000,000,000,000,000,00
8018010143001 011 038,001 011 038,00731 676,761 033,200,000,000,000,00
80180101436028 680,0028 680,0015 988,700,000,000,000,000,00
80180101441022 100,0022 100,0011 354,70100,000,000,000,000,00
80180101443013 030,0013 030,007 325,740,000,000,000,000,00
801801014440440 571,00440 571,00440 571,000,000,000,000,000,00
8018010147003 980,003 980,002 872,540,000,000,000,000,00
801801016050280 000,000,000,000,000,000,000,000,00
80180101606036 800,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010117114211 752 261,4511 435 461,458 012 690,59281 927,120,000,000,000,00
80180103302047 050,0047 050,0021 048,98459,410,000,000,000,00
801801034010653 105,00653 105,00371 020,955 708,150,000,000,000,00
80180103404035 836,0035 836,0035 834,580,000,000,000,000,00
801801034110127 250,00127 250,0069 262,673 777,160,000,000,000,00
80180103412018 270,0018 270,007 883,70354,530,000,000,000,00
80180103444031 587,0031 587,0031 587,000,000,000,000,000,00
80180103104644913 098,00913 098,00536 637,8810 299,250,000,000,000,00
8018010423101 048 740,001 048 740,00787 906,760,000,000,000,000,00
8018010425401 338 463,741 338 463,74902 695,300,000,000,000,000,00
801801043020134 000,00134 000,0085 186,962 561,290,000,000,000,00
8018010440101 767 014,391 767 014,391 276 934,6139 962,100,000,000,000,00
801801044040130 597,00130 597,00130 596,850,000,000,000,000,00
801801044110346 000,00346 000,00251 077,6717 120,050,000,000,000,00
80180104412045 280,0045 280,0029 233,142 883,010,000,000,000,00
80180104417024 000,0024 000,0017 205,1281,430,000,000,000,00
80180104421079 000,0079 000,0060 074,320,000,000,000,000,00
80180104424016 300,0016 300,0014 195,540,000,000,000,000,00
801801044260141 000,00141 000,00101 106,020,000,000,000,000,00
8018010442801 660,001 660,001 590,000,000,000,000,000,00
801801044300152 003,00152 003,00112 531,690,000,000,000,000,00
80180104436013 000,0013 000,008 059,030,000,000,000,000,00
8018010444104 300,004 300,002 480,8051,000,000,000,000,00
8018010444302 987,002 987,001 223,290,000,000,000,000,00
801801044440103 826,00103 826,00103 826,000,000,000,000,000,00
8018010447003 000,003 000,002 360,340,000,000,000,000,00
801801041528555 351 171,135 351 171,133 888 283,4462 658,880,000,000,000,00
801801062540247 080,00247 080,00189 459,680,000,000,000,000,00
8018010683447247 080,00247 080,00189 459,680,000,000,000,000,00
801801103020308 500,00308 500,00206 147,627 009,790,000,000,000,00
8018011040103 060 512,383 060 512,382 071 543,9377 475,480,000,000,000,00
801801104040265 046,00265 046,00265 044,750,000,000,000,000,00
801801104110625 400,00625 400,00412 739,4244 826,750,000,000,000,00
80180110412089 160,0089 160,0049 133,905 932,380,000,000,000,00
80180110417017 580,6717 580,675 107,000,000,000,000,000,00
80180110421085 000,0085 000,0044 285,880,000,000,000,000,00
8018011042205 000,005 000,000,000,000,000,000,000,00
80180110424068 067,7868 067,786 274,010,000,000,000,000,00
801801104260270 000,00270 000,00161 039,980,000,000,000,000,00
80180110427028 419,0028 419,004 920,000,000,000,000,000,00
8018011042802 600,002 600,001 521,000,000,000,000,000,00
80180110430085 000,0085 000,0055 109,240,000,000,000,000,00
8018011043606 100,006 100,003 738,940,000,000,000,000,00
8018011044108 000,008 000,006 025,4841,000,000,000,000,00
80180110443010 530,0010 530,006 001,970,000,000,000,000,00
801801104440191 501,00191 501,00191 501,000,000,000,000,000,00
8018011047001 660,001 660,00210,000,000,000,000,000,00
801801101565015 128 076,835 128 076,833 490 344,12135 285,400,000,000,000,00
8018011330204 000,004 000,001 425,230,000,000,000,000,00
801801134010388 253,00388 253,00334 031,3516 251,040,000,000,000,00
80180113404040 411,0040 411,0036 651,753 758,270,000,000,000,00
80180113411090 398,0090 398,0057 576,803 150,050,000,000,000,00
80180113412012 884,0012 884,005 753,08583,520,000,000,000,00
80180113417027 750,0027 750,0011 181,25134,980,000,000,000,00
801801134210325 500,00325 500,00189 906,430,000,000,000,000,00
8018011342604 100,004 100,001 827,360,000,000,000,000,00
801801134270100 000,00100 000,0076 598,190,000,000,000,000,00
801801134280300,00300,0080,000,000,000,000,000,00
801801134300170 000,00170 000,0094 488,050,000,000,000,000,00
8018011343605 000,005 000,003 270,220,000,000,000,000,00
8018011344101 400,001 400,00970,590,000,000,000,000,00
80180113443030 000,0030 000,0014 150,000,000,000,000,000,00
8018011344409 302,009 302,009 302,000,000,000,000,000,00
8018011347002 300,002 300,00227,000,000,000,000,000,00
801801131480441 211 598,001 211 598,00837 439,3023 877,860,000,000,000,00
8018011430204 000,004 000,002 004,410,000,000,000,000,00
801801144010521 340,00521 340,00362 544,4411 812,960,000,000,000,00
80180114404035 196,0035 196,0035 195,890,000,000,000,000,00
801801144110100 300,00100 300,0072 638,967 398,730,000,000,000,00
80180114412014 300,0014 300,007 034,39724,250,000,000,000,00
80180114417035 680,0035 680,0026 659,73607,520,000,000,000,00
80180114421036 804,0036 804,0034 409,710,000,000,000,000,00
8018011442704 320,004 320,000,000,000,000,000,000,00
801801144280500,00500,00301,000,000,000,000,000,00
80180114430020 000,0020 000,009 805,980,000,000,000,000,00
80180114436023 538,0023 538,0018 344,860,000,000,000,000,00
8018011444105 700,005 700,003 743,7874,000,000,000,000,00
8018011444305 000,005 000,00383,000,000,000,000,000,00
80180114444010 666,0010 666,0010 666,000,000,000,000,000,00
8018011447007 000,007 000,004 555,340,000,000,000,000,00
80180114143785824 344,00824 344,00588 287,4920 617,460,000,000,000,00
80180146470046 260,0046 260,0036 591,290,000,000,000,000,00
801801468564746 260,0046 260,0036 591,290,000,000,000,000,00
801801492540175 348,10175 348,10144 324,960,000,000,000,000,00
80180149401051 255,6151 255,6140 775,210,000,000,000,000,00
80180149411010 400,0010 400,007 380,600,000,000,000,000,00
8018014941201 240,001 240,00878,180,000,000,000,000,00
8018014995730238 243,71238 243,71193 358,950,000,000,000,000,00
8018015040101 743 424,551 743 424,551 300 951,960,000,000,000,000,00
801801504110292 250,00292 250,00215 771,140,000,000,000,000,00
80180150412036 883,0036 883,0025 742,690,000,000,000,000,00
80180150417053,1553,150,000,000,000,000,000,00
8018015042405 319,125 319,120,000,000,000,000,000,00
801801501016012 077 929,822 077 929,821 542 465,790,000,000,000,000,00
8018019530201 900,001 900,00480,460,000,000,000,000,00
801801954010187 835,00187 835,00126 831,544 048,710,000,000,000,00
80180195404012 291,0012 291,0012 290,210,000,000,000,000,00
80180195411047 604,0047 604,0028 986,543 583,930,000,000,000,00
8018019541208 210,008 210,003 381,81363,010,000,000,000,00
801801954170115 509,00115 509,0083 382,954 251,050,000,000,000,00
80180195421079 000,0079 000,0058 993,920,000,000,000,000,00
8018019542203 000,003 000,000,000,000,000,000,000,00
80180195426045 000,0045 000,0036 597,580,000,000,000,000,00
8018019542705 000,005 000,000,00944,420,000,000,000,00
801801954280200,00200,0080,000,000,000,000,000,00
801801954300148 457,28148 457,28141 299,880,000,000,000,000,00
80180195436010 000,0010 000,007 400,300,000,000,000,000,00
8018019544108 000,008 000,004 724,6072,000,000,000,000,00
8018019544305 000,005 000,001 139,000,000,000,000,000,00
8018019544405 382,005 382,005 382,000,000,000,000,000,00
801801954700113,00113,00113,000,000,000,000,000,00
80180195606015 000,0015 000,0011 589,990,000,000,000,000,00
80180195158406697 501,28697 501,28522 673,7813 263,120,000,000,000,00
851851214110700,00700,00307,42144,670,000,000,000,00
851851214120205,00205,0043,7520,580,000,000,000,00
8518512141708 800,008 800,002 370,59254,410,000,000,000,00
851851214210145,000,000,000,000,000,000,000,00
85185121428070 000,0014 000,0014 000,000,000,000,000,000,00
851851214300150,00113,90113,900,000,000,000,000,00
8518512111116280 000,0023 818,9016 835,66419,660,000,000,000,00
8518515342108 204,004 158,974 044,00114,970,000,000,000,00
8518515343001 796,00300,00300,000,000,000,000,000,00
851851539451410 000,004 458,974 344,00114,970,000,000,000,00
85185154401036 783,0035 941,8026 600,33899,760,000,000,000,00
8518515440402 337,002 336,942 336,940,000,000,000,000,00
8518515441108 953,008 807,965 226,55551,470,000,000,000,00
8518515441201 314,001 292,62648,2678,470,000,000,000,00
85185154417071 140,0061 001,2846 186,56366,780,000,000,000,00
85185154421025 138,0021 532,5921 532,590,000,000,000,000,00
8518515442208 229,006 032,816 032,810,000,000,000,000,00
85185154426028 915,0016 979,8216 979,820,000,000,000,000,00
8518515442705 556,005 458,955 458,950,000,000,000,000,00
851851544280200,000,000,000,000,000,000,000,00
85185154430055 443,0044 460,2344 460,230,000,000,000,000,00
8518515443603 700,002 432,552 432,550,000,000,000,000,00
8518515444101 300,00895,86804,6816,000,000,000,000,00
851851544430638,00638,00638,000,000,000,000,000,00
8518515444401 094,001 093,931 093,930,000,000,000,000,00
85185154605040 410,0021 875,7521 875,750,000,000,000,000,00
85185154155685291 150,00230 781,09202 307,951 912,480,000,000,000,00
8518519542101 100,00565,00565,000,000,000,000,000,00
85185195902561 100,00565,00565,000,000,000,000,000,00
852852024330165 000,00135 532,98106 299,770,000,000,000,000,00
8528520290384165 000,00135 532,98106 299,770,000,000,000,000,00
8528520329101 143,001 142,231 142,230,000,000,000,000,00
852852033020500,000,000,000,000,000,000,000,00
852852034010356 873,00356 873,00236 863,513 117,320,000,000,000,00
85285203404023 841,0023 839,0923 838,970,000,000,000,000,00
85285203411064 346,0064 346,0042 917,561 967,100,000,000,000,00
8528520341208 409,008 409,005 459,17246,940,000,000,000,00
8528520341707 280,003 676,503 676,500,000,000,000,000,00
85285203421027 300,0015 578,5315 578,530,000,000,000,000,00
85285203422027 500,0011 075,9510 892,39183,560,000,000,000,00
85285203426055 500,0028 307,7128 307,710,000,000,000,000,00
8528520342701 500,00285,00285,000,000,000,000,000,00
852852034280610,00136,50136,500,000,000,000,000,00
85285203430045 871,0027 056,3827 056,380,000,000,000,000,00
8528520343604 200,002 168,342 168,340,000,000,000,000,00
8528520344102 900,002 285,822 285,820,000,000,000,000,00
85285203443030 200,0020 774,7320 774,730,000,000,000,000,00
85285203444012 582,0012 581,7812 581,780,000,000,000,000,00
8528520347002 400,001 697,501 697,500,000,000,000,000,00
85285203160315672 955,00580 234,06435 662,625 514,920,000,000,000,00
8528520542102 950,001 496,481 496,480,000,000,000,000,00
85285205430016 300,0010 610,9010 610,900,000,000,000,000,00
852852054360100,0050,0050,000,000,000,000,000,00
852852054410750,00497,63497,630,000,000,000,000,00
852852054700500,00400,00400,000,000,000,000,000,00
8528520510803720 600,0013 055,0113 055,010,000,000,000,000,00
8528520630201 195,001 184,041 184,040,000,000,000,000,00
85285206401072 239,0072 239,0031 545,051 405,880,000,000,000,00
8528520640402 720,002 307,192 307,190,000,000,000,000,00
85285206411013 264,0013 264,005 414,41879,500,000,000,000,00
8528520641201 884,001 884,00770,34125,130,000,000,000,00
8528520642102 200,001 061,451 061,450,000,000,000,000,00
852852064280200,000,000,000,000,000,000,000,00
852852064300565,00149,07149,070,000,000,000,000,00
852852064360435,00285,00285,000,000,000,000,000,00
8528520644104 200,002 244,562 244,560,000,000,000,000,00
8528520644401 368,001 367,411 367,410,000,000,000,000,00
852852064700700,0030,0030,000,000,000,000,000,00
85285206136058100 970,0096 015,7246 358,522 410,510,000,000,000,00
852852123020350,00350,00350,000,000,000,000,000,00
8528521231103 595 665,003 576 378,003 169 853,600,000,000,000,000,00
852852124010100 800,00100 800,0074 136,841 530,420,000,000,000,00
8528521240406 355,006 354,736 354,730,000,000,000,000,00
852852124110249 203,00246 314,31165 122,0018 842,080,000,000,000,00
8528521241202 641,002 641,001 933,73129,560,000,000,000,00
8528521242104 908,003 957,823 957,820,000,000,000,000,00
8528521242604 288,002 779,392 779,390,000,000,000,000,00
852852124280200,0076,0076,000,000,000,000,000,00
85285212430014 920,0011 447,3811 447,380,000,000,000,000,00
8528521243602 500,001 467,351 467,350,000,000,000,000,00
8528521244403 290,003 281,793 281,790,000,000,000,000,00
8528521246101 500,00402,52402,520,000,000,000,000,00
852852124700640,00640,00640,000,000,000,000,000,00
852852121436343 987 260,003 956 890,293 441 803,1520 502,060,000,000,000,00
85285213413036 411,0040 258,8926 984,813 318,520,000,000,000,00
852852139019536 411,0040 258,8926 984,813 318,520,000,000,000,00
852852143110430 394,27424 394,27246 831,560,000,000,000,000,00
8528521441101 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521493286431 394,27424 394,27246 831,560,000,000,000,000,00
852852153020507,43467,21467,210,000,000,000,000,00
852852153110320 000,00224 711,40224 711,400,000,000,000,000,00
85285215421010,179,369,360,000,000,000,000,00
8528521596407320 517,60225 187,97225 187,970,000,000,000,000,00
852852163110147 154,00164 557,06115 083,030,000,000,000,000,00
8528521689178147 154,00164 557,06115 083,030,000,000,000,000,00
85285219302029 699,0029 495,9429 495,940,000,000,000,000,00
852852194010964 349,00964 349,00684 248,1722 070,970,000,000,000,00
85285219404066 800,0066 794,4766 794,470,000,000,000,000,00
852852194110178 425,00178 425,00126 889,1511 311,390,000,000,000,00
85285219412024 686,0024 686,0015 930,841 499,390,000,000,000,00
85285219417015 300,0015 300,0011 620,540,000,000,000,000,00
85285219421023 725,0018 950,4318 950,430,000,000,000,000,00
85285219426020 000,0016 028,8516 028,850,000,000,000,000,00
85285219427023 900,004 337,484 337,480,000,000,000,000,00
8528521942802 000,001 391,501 391,500,000,000,000,000,00
85285219430035 650,0030 915,8030 915,800,000,000,000,000,00
85285219436011 098,003 621,443 621,440,000,000,000,000,00
85285219441011 000,008 849,128 820,1229,000,000,000,000,00
8528521944304 100,003 062,003 062,000,000,000,000,000,00
85285219444021 773,0021 772,8521 772,850,000,000,000,000,00
8528521944806 292,006 292,006 292,000,000,000,000,000,00
85285219451060,0060,0060,000,000,000,000,000,00
8528521946104 000,003 230,403 230,400,000,000,000,000,00
8528521947001 600,001 380,001 380,000,000,000,000,000,00
85285219605025 100,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521960606 014,006 014,006 014,000,000,000,000,000,00
852852191789111 475 571,001 404 956,281 060 855,9834 910,750,000,000,000,00
8528522841105 500,004 243,543 989,03254,510,000,000,000,00
85285228417040 986,0040 986,0033 520,27725,860,000,000,000,00
85285228430055 506,0040 128,4040 128,200,000,000,000,000,00
8528522898660101 992,0085 357,9477 637,50980,370,000,000,000,00
852852953020800,00789,36789,360,000,000,000,000,00
852852953110362 960,00342 938,48225 367,480,000,000,000,000,00
85285295401032 327,0032 327,0022 688,48721,390,000,000,000,00
8528529540401 422,001 421,081 421,080,000,000,000,000,00
8528529541105 900,685 900,683 896,57450,130,000,000,000,00
85285295412020,3420,348,840,000,000,000,000,00
85285295421016 156,285 777,345 777,340,000,000,000,000,00
8528529542203 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8528529542607 500,004 763,474 763,470,000,000,000,000,00
8528529542704 100,00223,00223,000,000,000,000,000,00
852852954280290,000,000,000,000,000,000,000,00
85285295430021 140,007 944,137 944,130,000,000,000,000,00
8528529543602 403,002 192,712 192,710,000,000,000,000,00
85285295443034 000,009 917,779 917,770,000,000,000,000,00
8528529544401 094,001 093,931 093,930,000,000,000,000,00
852852954700300,000,000,000,000,000,000,000,00
85285295606015 000,000,000,000,000,000,000,000,00
85285295158087508 413,30415 309,29286 084,161 171,520,000,000,000,00
853853052310167 300,00167 300,0098 064,000,000,000,000,000,00
8538530530206 000,006 000,002 632,540,000,000,000,000,00
853853054010601 242,00601 242,00435 798,1415 406,180,000,000,000,00
85385305404043 631,0043 631,0043 630,120,000,000,000,000,00
853853054110122 600,00122 600,0092 458,732 257,790,000,000,000,00
85385305412019 400,0019 400,0011 543,071 226,680,000,000,000,00
853853054170150 689,00150 689,0094 500,01565,340,000,000,000,00
85385305421077 989,0077 989,0046 703,150,000,000,000,000,00
85385305422098 000,0098 000,0048 321,300,000,000,000,000,00
85385305424010 529,0010 529,005 449,430,000,000,000,000,00
85385305426013 360,0013 360,0010 300,440,000,000,000,000,00
8538530542705 000,005 000,000,000,000,000,000,000,00
8538530542802 000,002 000,001 794,500,000,000,000,000,00
85385305430099 977,8499 977,8467 640,350,000,000,000,000,00
85385305430718,8418,8418,840,000,000,000,000,00
8538530543093,323,323,320,000,000,000,000,00
8538530543604 061,004 061,001 430,300,000,000,000,000,00
8538530544102 000,002 000,001 170,270,000,000,000,000,00
8538530544301 000,001 000,00196,000,000,000,000,000,00
85385305444027 272,0027 272,0027 272,000,000,000,000,000,00
8538530547002 300,002 300,001 389,000,000,000,000,000,00
853853051726741 454 373,001 454 373,00990 315,5119 455,990,000,000,000,00
853853112510180 000,00100 000,00100 000,000,000,000,000,000,00
8538531144801 225,500,000,000,000,000,000,000,00
8538531193154181 225,50100 000,00100 000,000,000,000,000,000,00
853853954300200 000,0010 501,5510 501,550,000,000,000,000,00
8538539590548200 000,0010 501,5510 501,550,000,000,000,000,00
854854013020106 331,00106 331,0072 169,872 429,460,000,000,000,00
8548540140101 009 710,001 009 710,00671 444,8920 587,760,000,000,000,00
85485401404066 964,0066 964,0066 961,780,000,000,000,000,00
854854014110211 260,00211 260,00135 866,5913 671,760,000,000,000,00
85485401412030 205,0030 205,0019 021,751 959,050,000,000,000,00
85485401444067 477,0067 477,0067 477,000,000,000,000,000,00
854854011099951 491 947,001 491 947,001 032 941,8838 648,030,000,000,000,00
85485404254018 128,1618 128,1614 351,460,000,000,000,000,00
854854048879818 128,1618 128,1614 351,460,000,000,000,000,00
854854124110413,00413,00412,560,000,000,000,000,00
85485412412030,0030,0029,400,000,000,000,000,00
85485412417049 557,0049 557,0047 520,000,000,000,000,000,00
854854129866650 000,0050 000,0047 961,960,000,000,000,000,00
85485415324050 000,0050 000,0050 000,000,000,000,000,000,00
85485415326082 640,0082 640,0046 001,600,000,000,000,000,00
8548541592769132 640,00132 640,0096 001,600,000,000,000,000,00
90090001426040 000,0022 802,8521 851,27207,180,000,000,000,00
900900016050562 958,00553 060,29553 060,290,000,000,000,000,00
9009000160573 655 500,003 655 500,003 655 500,000,000,000,000,000,00
9009000160597 809 500,006 365 015,265 894 276,00359,600,000,000,000,00
9009000111332712 067 958,0010 596 378,4010 124 687,56566,780,000,000,000,00
90090002401074 000,0074 000,0062 703,070,000,000,000,000,00
9009000240405 568,005 567,285 567,280,000,000,000,000,00
90090002411014 032,0013 600,0012 451,040,000,000,000,000,00
9009000241202 062,002 062,001 774,600,000,000,000,000,00
90090002421010 000,00371,21371,210,000,000,000,000,00
9009000243003 056 000,002 503 715,802 503 269,11446,690,000,000,000,00
9009000244402 188,002 187,862 187,860,000,000,000,000,00
900900021201323 163 850,002 601 504,152 588 324,17446,690,000,000,000,00
9009001542601 800 000,001 477 324,641 477 124,770,000,000,000,000,00
900900154300550 000,00336 197,87336 134,110,000,000,000,000,00
900900156050263 405,0012 547,348 073,340,000,000,000,000,00
900900151055252 613 405,001 826 069,851 821 332,220,000,000,000,000,00
90090019421073 000,0026 288,8826 061,21227,670,000,000,000,00
90090019430037 232,5024 450,3924 450,390,000,000,000,000,00
90090019430715 682,500,000,000,000,000,000,000,00
9009001943092 767,500,000,000,000,000,000,000,00
90090019108045128 682,5050 739,2750 511,60227,670,000,000,000,00
90090095231088 200,0037 600,0037 600,000,000,000,000,000,00
900900954300150 599,5064 201,8261 771,822 430,000,000,000,000,00
9009009560508 000,005 707,205 707,200,000,000,000,000,00
90090095103655246 799,50107 509,02105 079,022 430,000,000,000,000,00
921921092480899 927,05770 000,00770 000,000,000,000,000,000,00
9219210942603 400,00-2 273,21-2 273,210,000,000,000,000,00
9219210999770903 327,05767 726,79767 726,790,000,000,000,000,00
92192195605019 500,0014 385,9614 385,960,000,000,000,000,00
9219219560604 000,000,000,000,000,000,000,000,00
9219219510522623 500,0014 385,9614 385,960,000,000,000,000,00
92692601426016 500,00-934,97-2 459,52488,860,000,000,000,00
926926019778716 500,00-934,97-2 459,52488,860,000,000,000,00
926926052360200 000,00199 900,00182 900,000,000,000,000,000,00
9269260595891200 000,00199 900,00182 900,000,000,000,000,000,00
92692695421010 900,003 459,903 459,900,000,000,000,000,00
926926954260100,0029,2129,210,000,000,000,000,00
92692695430015 532,198 292,006 542,001 750,000,000,000,000,00
92692695605087 000,00430,50430,500,000,000,000,000,00
92692695606010 196,0610 196,0610 196,060,000,000,000,000,00
92692695118501123 728,2522 407,6720 657,671 750,000,000,000,000,00
Razem dział01035 763,1435 078,2035 078,200,000,000,000,000,00
Razem dział6008 179 948,327 268 269,706 890 513,105 500 798,110,000,000,000,00
Razem dział7003 284 163,002 698 246,992 692 687,295 046,000,000,000,000,00
Razem dział710320 655,00144 507,25140 562,293 918,780,000,000,000,00
Razem dział720348 000,00296 048,00291 203,250,000,000,000,000,00
Razem dział7505 767 056,705 348 445,664 280 767,025 066,010,000,000,000,00
Razem dział751131 015,00109 489,87109 429,8760,000,000,000,000,00
Razem dział75445 000,0031 583,7731 583,770,000,000,000,000,00
Razem dział7571 229 204,30824 076,68824 076,680,000,000,000,000,00
Razem dział758286 616,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział80128 487 564,2228 170 764,2219 838 232,31547 929,090,000,000,000,00
Razem dział851382 250,00259 623,96224 052,612 447,110,000,000,000,00
Razem dział8527 968 238,177 541 749,766 081 844,0868 808,650,000,000,000,00
Razem dział8531 835 598,501 564 874,551 100 817,0619 455,990,000,000,000,00
Razem dział8541 692 715,161 692 715,161 191 256,9038 648,030,000,000,000,00
Razem dział90018 220 695,0015 182 200,6914 689 934,573 671,140,000,000,000,00
Razem dział921926 827,05782 112,75782 112,750,000,000,000,000,00
Razem dział926340 228,25221 372,70201 098,152 238,860,000,000,000,00
RAZEM79 481 537,8172 171 159,9159 405 249,906 198 087,770,000,000,000,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28s
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko samorządy województw

Główny księgowy / Skarbnik

telefon
2015-10-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-30s: wersja pierwotna (100, 853, 85311)
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
092350636
Rb-30s półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych
za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2015
Adresat:
Nazwa województwa 1) 2)
Nazwa powiatu / związku 1) 2)
Nazwa gminy / związku 1) 2)
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Wysyłać bez pisma przewodniego
SymboleKlasyfikacja budżetowa
woj.powiatgminatyp gm.związek jsttyp zw.samorządowego zakładu budżetowegodziałrozdział
123456789
0403012  10085385311
A.
kod pozycjiParagrafPrzychody
planwykonanie
10111213
G0830163 967,00110 662,54
G084074 655,0048 549,91
G08702 650,002 154,47
G092060,0026,33
G097038 531,0011,00
G2330407 000,00407 000,00
G2440232 473,00176 843,32
G2510180 000,00140 000,00
I110 (Pokrycie amortyzacji)0,000,00
K100 (Inne zwiększenia)0,000,00
HRAZEM 979741 099 336,00885 247,57
K110 (Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego)77 876,0077 875,62
L190 Ogółem (H+K110)1 177 212,00963 123,19
1) niepotrzebne skreślić
2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków
3) dotyczy państwowych zakładów budżetowych
B.
kod pozycjiParagrafKoszty i inne obciążenia
planwykonanie
10111213
M3020595,00586,46
M4010590 801,00423 342,38
M404040 155,0039 570,81
M4110116 303,0081 863,58
M41205 519,003 948,25
M417040 863,0027 735,00
M4210112 776,0072 987,11
M422019 944,006 792,26
M426036 230,0017 114,60
M42702 000,001 198,35
M42801 000,00720,00
M430030 432,0012 306,39
M43604 124,001 906,81
M4390738,00635,88
M4410500,00265,78
M443010 234,005 521,89
M444025 030,0024 664,46
M45001 350,001 350,00
M45106,006,00
M452046,0045,47
M453029 490,001 200,00
M47001 200,00885,12
M608030 000,000,00
J100 (Środki własne zarezerwowane na inwestycje)X0,00
I100 (Odpisy amortyzacji)0,000,00
P100 (Inne zmniejszenia)0,000,00
NRAZEM 1861441 099 336,00724 646,60
P110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)0,000,00
P120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)0,000,00
P130 (Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego)77 876,00251 649,67
S190 Ogółem (N+P110+P120+P130)1 177 212,00976 296,27
C.
Kod pozycjiSymbolWyszczególnienieStan na początek okresu sprawozdawczegoStan na koniec okresu sprawozdawczego
1011 1213
W010Środki pieniężne (w tym środki w kasie)95 085,71256 257,93
W020Należności netto 1)0,000,00
W021Kwota odpisu aktualizującego należności0,000,00
W022Kwota odsetek od należnosci niezapłaconych w terminie0,000,00
W030Pozostałe środki obrotowe0,000,00
W040Zobowiązania i inne rozliczenia17 210,094 608,26
W041
w tym
wobec inwestycji finansowanych z:
środków własnych
0,000,00
W042
dotacji
0,000,00
W043
środków z innych źródeł
0,000,00
W070Stan środków obrotowych netto (W010+W020+W030-W040)77 875,62251 649,67
Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązańXX
W080Należności od pracowników0,000,00
W081Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług0,000,00
W090Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń13 680,020,00
W091Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne3 357,070,00
W092
w tym z tytułu:
składek na FUS
0,000,00
W093
składek na Fundusz Pracy
0,000,00
W094Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług0,000,00
1) Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie
D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE
1. Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego
Kod poz.SymbolWyszczególnieniePlanWykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
1011 1213
U100Wydatki inwestycyjne0,000,00
U200Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:XX
U201
- środki z lat ubiegłych
0,000,00
U202
- dotacje celowe
0,000,00
U203
- środki własne
0,000,00
U204
- inne środki
0,000,00
U300Zobowiązania dotyczące inwestycji:XX
U301
- na początek okresu sprawozdawczego
X0,00
U302
- na koniec okresu sprawozdawczego
X0,00
U303Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycjeX0,00
2. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego
Kod poz.SymbolWyszczególnienieZa poprzedni rok budżetowyZa okres sprawozdawczy
1011 1213
Z100Podatek dochodowy od osób prawnych0,000,00
Z101Wpłata nadwyżki środków obrotowych0,000,00
Z102Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych0,000,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Główny księgowy / Skarbnik

telefon
2015-10-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-34s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
092350636
Rb-34s
za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2015
Adresat:
Nazwa województwa 1) 2)
Nazwa powiatu / związku 1) 2)
Nazwa gminy / związku 1) 2)
Symbole
woj.powiatgminatyp gm.związek jsttyp zw.
123456
0403012  
A.
Kod pozycjiDziałRozdziałParagrafDochody
planwykonanie
91011121314
G801801010690450,000,00
G80180101075088 500,0048 555,00
G801801010830135 700,00112 233,00
G80180101092070,008,05
G8018010109607 000,005 990,00
G80180101097018 080,0017 374,50
G8018010407501 000,000,00
G801801040830276 000,00164 394,09
G80180104092020,002,27
G8018010409601 000,00780,00
G8018010409701 000,00144,60
G80180110075014 000,009 330,00
G80180110083030 000,0029 026,06
G801801100920100,001,00
G8018011009602 000,001 100,00
G80180110097020 000,0015 172,06
HRAZEM 1308472594 920,00404 110,63
K150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)0,000,00
L190 Ogółem (H+K150)594 920,00404 110,63
1) niepotrzebne skreślić
2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków
B.
Kod pozycjiDziałRozdziałParagrafWydatki
planwykonanie
91011121314
M8018010141103 900,00893,88
M801801014120450,0066,15
M80180101417019 500,005 400,00
M80180101421054 300,0024 852,03
M80180101422042 000,0027 176,55
M8018010142403 000,001 706,80
M8018010142702 000,000,00
M801801014300123 800,0099 352,25
M801801014430850,00437,00
M801801044110300,000,00
M80180104412020,000,00
M8018010441701 000,000,00
M8018010442101 000,000,00
M801801044220275 000,00156 396,79
M801801044240700,000,00
M8018010443001 000,000,00
M801801104110900,00178,78
M801801104120125,0025,48
M8018011041707 000,002 240,00
M8018011042105 700,002 171,53
M80180110422015 000,0012 017,43
M80180110430036 100,0028 834,95
M8018011044101 000,00899,01
M801801104430263,00136,00
M80180110495012,0011,60
NRAZEM 2129012594 920,00362 796,23
P150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)0,0041 314,40
S190 Ogółem (N+P150)594 920,00404 110,63
C.
Kod pozycjiSymbolWyszczególnienieStan na początek okresu sprawozdawczegoStan na koniec okresu sprawozdawczego
1112 1314
W020Należności netto 1)6 688,003 695,00
W021Kwota odpisu aktualizującego należności0,000,00
W022Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie0,000,00
W040Zobowiązania174,380,00
1) Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-34s

Główny księgowy / Skarbnik

telefon
2015-10-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-50D: wersja pierwotna (11)
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
092350636
Rb-50 - Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2015
Adresat:
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Wysyłać bez pisma przewodniego
Nazwa województwa 1)
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
Symbole
woj.powiatgminatyp gm.związek jsttyp zw.część
0403012  11
12345678
1) niepotrzebne skreślić
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)Wykonanie
działrozdziałparagraf
910111213
7517510120103 407,002 558,00
75175101778623 407,002 558,00
75175107201072 701,0072 701,00
751751077786872 701,0072 701,00
75175108201020 658,0020 658,00
751751087786920 658,0020 658,00
75175110201034 249,0034 249,00
751751107787134 249,0034 249,00
zbiorczo dla działu751131 015,00130 166,00
zbiorczo dla wszystkich działów131 015,00130 166,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-50D

Główny księgowy / Skarbnik

telefon
2015-10-13

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-50D: wersja pierwotna (85/04)
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
092350636
Rb-50 - Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2015
Adresat:
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Wysyłać bez pisma przewodniego
Nazwa województwa 1)
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
Symbole
woj.powiatgminatyp gm.związek jsttyp zw.część
0403012  85/04
12345678
1) niepotrzebne skreślić
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)Wykonanie
działrozdziałparagraf
910111213
01001095201032 763,1432 763,14
01001095311532 763,1432 763,14
750750112010238 300,00183 300,00
7507501177771238 300,00183 300,00
801801012010100 882,38100 882,38
8018010182912100 882,38100 882,38
80180110201058 648,4558 648,45
801801108292158 648,4558 648,45
8018015020105 372,275 372,27
80180150829615 372,275 372,27
8518519520101 100,001 100,00
85185195880561 100,001 100,00
852852032010390 000,00256 100,00
8528520388065390 000,00256 100,00
8528521220103 944 500,003 459 165,00
85285212880743 944 500,003 459 165,00
85285213201021 808,0019 432,00
852852138807521 808,0019 432,00
852852152010517,60517,60
8528521588077517,60517,60
85285228201068 992,0062 285,00
852852288809068 992,0062 285,00
8528529520102 162,301 435,82
85285295881572 162,301 435,82
zbiorczo dla działu01032 763,1432 763,14
zbiorczo dla działu750238 300,00183 300,00
zbiorczo dla działu801164 903,10164 903,10
zbiorczo dla działu8511 100,001 100,00
zbiorczo dla działu8524 427 979,903 798 935,42
zbiorczo dla wszystkich działów4 865 046,144 181 001,66
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-50D

Główny księgowy / Skarbnik

telefon
2015-10-13

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-50W: wersja pierwotna (85/04)
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
092350636
Rb-50 - kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji