Raport: 2016 I Kwartał
Dołączone podpisy elektroniczne

Powrót do listy
I kwartał 2016r.
Sprawozdania dla jednostek:
 1. BIAŁE BŁOTA (G, w)
 2. GMINA BIAŁE BŁOTA (JB)
 3. Gminne Przedszkole Białe Błota (WRSJO)
 4. ORGAN (ORG)
 5. Publiczne Gimnazjum Białe Błota (WRSJO)
 6. Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne'a (WRSJO)
 7. Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Twardowskiego w Przyłękach (WRSJO)
 8. Zakład Aktwności Zawodowej (ZB, 100)
 9. Zespół Szkół im. Jana Pawła II (WRSJO)
Jednostka BIAŁE BŁOTA (G, w)
Dostępne wersje sprawozdania:
 1. Sprawozdanie Rb-27s, wersja pierwotna
 2. Sprawozdanie Rb-27ZZ, wersja pierwotna (85/04)
 3. Sprawozdanie Rb-28nws, wersja pierwotna
 4. Sprawozdanie Rb-28s, wersja pierwotna
 5. Sprawozdanie Rb-30s, wersja pierwotna (100, 853, 85311)
 6. Sprawozdanie Rb-34s, wersja pierwotna
 7. Sprawozdanie Rb-50D, wersja pierwotna (85/04)
 8. Sprawozdanie Rb-50D, wersja pierwotna (11)
 9. Sprawozdanie Rb-50W, wersja pierwotna (11)
 10. Sprawozdanie Rb-50W, wersja pierwotna (85/04)
 11. Sprawozdanie Rb-N, wersja pierwotna
 12. Sprawozdanie Rb-Z, wersja pierwotna
 13. Sprawozdanie Rb-ZN, wersja pierwotna (11)
 14. Sprawozdanie Rb-ZN, wersja pierwotna (85/04)
 15. Powrót do listy jednostek
Sprawozdanie Rb-27s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
092350636
Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2016
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.POWIATGMINATYP GM.ZWIĄZEK JSTTYP ZW.
0403012  
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)
Należności 2)
(salda początkowe plus przypisy minus odpisy)
Potrącenia 2)
(art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)
Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)Dochody otrzymaneSaldo końcowe 2)Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczySkutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy 3)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
należności pozostałe do zapłatynadpłatyumorzenie zaległości podatkowychrozłożenie na raty, odłożenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
ogółemw tym
zaległości
123456789101112131415
0100109507501 600,0059,080,0059,0859,080,000,000,000,000,000,000,00
0100109518551 600,0059,080,0059,0859,080,000,000,000,000,000,000,00
6006001663301 173 733,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
60060016669461 173 733,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7007000504702 000,001 822,670,001 822,671 822,670,000,000,000,000,000,000,00
700700050550148 000,00224 876,360,0075 364,5775 364,57150 122,9247 264,11611,130,000,000,000,00
700700050750220 000,00102 272,530,0067 846,2767 846,2735 172,7628 880,79746,500,000,000,000,00
700700050770720 663,00713 192,540,00544 491,57544 491,57168 700,97143,330,000,000,000,000,00
7007000509205 000,0017 407,190,001 266,531 266,5316 140,6616 140,660,000,000,000,000,00
70070005741651 095 663,001 059 571,290,00690 791,61690 791,61370 137,3192 428,891 357,630,000,000,000,00
710710352020700,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7107103573765700,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
750750112010148 100,0045 568,000,0045 568,0045 568,000,000,000,000,000,000,000,00
75075011236040,007,750,007,757,750,000,000,000,000,000,000,00
7507501180131148 140,0045 575,750,0045 575,7545 575,750,000,000,000,000,000,000,00
75075023097051 500,00186 625,680,00186 625,68186 625,680,000,000,000,000,000,000,00
750750237674351 500,00186 625,680,00186 625,68186 625,680,000,000,000,000,000,000,00
7507509520080,00287,430,00287,43287,430,000,000,000,000,000,000,00
7507509520090,0050,720,0050,7250,720,000,000,000,000,000,000,00
75075095798620,00338,150,00338,15338,150,000,000,000,000,000,000,00
7517510120103 965,00995,000,00995,00995,000,000,000,000,000,000,000,00
75175101778623 965,00995,000,00995,00995,000,000,000,000,000,000,000,00
75675601035035 000,0079 022,230,006 786,696 326,5172 235,5430 557,920,000,000,000,000,00
756756010890100,00126,620,00126,62126,620,000,000,000,000,000,000,00
756756017759735 100,0079 148,850,006 913,316 453,1372 235,5430 557,920,000,000,000,000,00
7567561503109 705 000,009 108 479,180,002 139 456,412 139 456,417 081 246,51723 841,93112 223,74540 970,000,000,000,00
75675615032020 500,008 192,780,005 379,005 379,005 194,00539,002 380,22228,500,000,000,00
756756150330120 000,00216 572,000,0055 085,0055 085,00161 489,002,002,000,000,000,000,00
756756150340260 000,00422 862,200,00111 395,02111 395,02311 813,18195 829,18346,0059 017,001 766,750,000,00
756756150500100 000,00421 809,980,0076 488,0076 469,00345 321,98345 065,980,000,000,000,000,00
756756150690100,00174,000,00174,00174,000,000,000,000,000,000,000,00
756756150890100,00233,000,00233,00233,000,000,000,000,000,000,000,00
75675615091015 000,00215 314,530,002 726,532 726,53212 588,000,000,000,000,000,000,00
7567561526802 350,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
756756158334110 223 050,0010 393 637,670,002 390 936,962 390 917,968 117 652,671 265 278,09114 951,96600 215,501 766,750,000,00
7567561603105 350 000,007 033 208,390,001 911 078,281 911 078,285 126 545,781 799 176,814 415,67433 750,750,00936,00369,00
756756160320110 000,00139 953,050,0058 597,9258 597,9284 250,1834 779,562 895,051 493,500,000,000,00
7567561603305 000,006 770,480,003 468,533 468,533 317,352 478,3515,400,000,000,000,00
756756160340315 000,00545 243,460,00144 759,93144 759,93405 231,93272 495,564 748,4079 181,750,000,000,00
75675616036025 000,0032 233,000,0018 148,8616 974,8614 084,145 830,140,000,000,000,000,00
7567561604303 700,00480,000,00480,00480,000,000,000,000,000,000,000,00
7567561605001 400 000,00359 012,200,00331 610,13328 579,1327 402,072 252,870,000,000,000,000,00
75675616069020 000,004 615,540,004 615,544 615,540,000,000,000,000,000,000,00
7567561608901 000,00183,460,00183,46183,460,000,000,000,000,000,000,00
75675616091081 000,00496 018,740,0020 547,7420 547,74475 471,000,000,000,000,0048,000,00
75675616814527 310 700,008 617 718,320,002 493 490,392 489 285,396 136 302,452 117 013,2912 074,52514 426,000,00984,00369,00
75675618041065 000,0019 828,500,0019 828,5019 828,500,000,000,000,000,000,000,00
756756180480320 000,00177 806,930,00177 806,93177 806,930,000,000,000,000,000,000,00
756756180490500 000,00782 374,210,00395 201,79395 201,79387 219,88243 626,3247,460,000,000,000,00
756756180690500,0023,200,0023,2023,200,000,000,000,000,000,000,00
7567561809201 630,0049 813,710,004 455,464 455,4645 358,2545 358,250,000,000,000,000,00
7567561879364887 130,001 029 846,550,00597 315,88597 315,88432 578,13288 984,5747,460,000,000,000,00
75675619046030 000,0015 138,600,0015 138,6015 138,600,000,000,000,000,000,000,00
756756197683530 000,0015 138,600,0015 138,6015 138,600,000,000,000,000,000,000,00
75675621001022 771 256,005 207 568,000,005 207 568,003 872 194,000,000,000,000,000,000,000,00
7567562100201 100 000,00530 056,890,00530 056,89478 226,360,000,003 257,130,000,000,000,00
756756217640723 871 256,005 737 624,890,005 737 624,894 350 420,360,000,003 257,130,000,000,000,00
75875801292018 209 819,007 064 150,000,007 064 150,007 064 150,000,000,000,000,000,000,000,00
758758017947918 209 819,007 064 150,000,007 064 150,007 064 150,000,000,000,000,000,000,000,00
7587581409201 000,00605,030,00605,03605,030,000,000,000,000,000,000,00
75875814774921 000,00605,030,00605,03605,030,000,000,000,000,000,000,00
75875831292073 530,0018 384,000,0018 384,0018 384,000,000,000,000,000,000,000,00
758758317950973 530,0018 384,000,0018 384,0018 384,000,000,000,000,000,000,000,00
80180101069028 500,006 254,870,006 521,096 521,09183,530,00449,750,000,000,000,00
80180101075028 100,007 236,590,007 236,597 236,590,000,000,000,000,000,000,00
80180101092075,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
80180101097057 746,0558 452,800,0058 452,7558 452,750,050,000,000,000,000,000,00
8018010127007 560,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010186932121 981,0571 944,260,0072 210,4372 210,43183,580,00449,750,000,000,000,00
801801032030150 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010382934150 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801040660125 000,0030 260,800,0029 515,8029 515,80745,000,000,000,000,000,000,00
80180104069022 000,005 297,890,005 305,895 305,890,000,008,000,000,000,000,00
80180104075018 000,003 451,740,003 451,743 451,740,000,000,000,000,000,000,00
80180104092050,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
80180104097016 500,007 413,340,007 413,347 413,340,000,000,000,000,000,000,00
801801042030600 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
80180104231050 000,0049 620,240,0049 620,2449 620,240,000,000,000,000,000,000,00
8018010489235831 550,0096 044,010,0095 307,0195 307,01745,000,008,000,000,000,000,00
801801100690250,0052,000,0052,0052,000,000,000,000,000,000,000,00
80180110092025,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801100970900,00228,000,00228,00228,000,000,000,000,000,000,000,00
80180110834911 175,00280,000,00280,00280,000,000,000,000,000,000,000,00
8018011308700,00148 910,000,00148 910,00148 910,000,000,000,000,000,000,000,00
80180113817840,00148 910,000,00148 910,00148 910,000,000,000,000,000,000,000,00
8018011407501 830,00455,000,00455,00455,000,000,000,000,000,000,000,00
80180114092025,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018011409706 850,0010 178,680,003 622,713 622,716 555,970,000,000,000,000,000,00
80180114835558 705,0010 633,680,004 077,714 077,716 555,970,000,000,000,000,000,00
8518515409705 000,00627,310,00627,31627,310,000,000,000,000,000,000,00
85185154869755 000,00627,310,00627,31627,310,000,000,000,000,000,000,00
8518519520100,00293,000,00293,00293,000,000,000,000,000,000,000,00
85185195880560,00293,000,00293,00293,000,000,000,000,000,000,000,00
8528520308300,00333,150,00333,15333,150,000,000,000,000,000,000,00
8528520309702 700,0013,000,0013,0013,000,000,000,000,000,000,000,00
852852032010390 000,0084 956,000,0084 956,0084 956,000,000,000,000,000,000,000,00
852852032360200,0081,160,0081,1681,160,000,000,000,000,000,000,00
8528520392225392 900,0085 383,310,0085 383,3185 383,310,000,000,000,000,000,000,00
852852120690500,0052,800,0052,8052,800,000,000,000,000,000,000,00
85285212092010 000,0011 355,140,00245,33245,3311 109,8111 109,810,000,000,000,000,00
85285212097020 000,0026 318,910,002 197,302 197,3024 121,6124 121,610,000,000,000,000,00
8528521220104 656 100,001 376 210,000,001 376 210,001 376 210,000,000,000,000,000,000,000,00
85285212236060 000,001 938 169,130,0010 041,1810 041,181 928 127,951 928 127,950,000,000,000,000,00
85285212930144 746 600,003 352 105,980,001 388 746,611 388 746,611 963 359,371 963 359,370,000,000,000,000,00
85285213201015 600,009 687,000,009 687,009 687,000,000,000,000,000,000,000,00
85285213203011 600,005 323,000,005 323,005 323,000,000,000,000,000,000,000,00
852852139010527 200,0015 010,000,0015 010,0015 010,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521409200,00155,100,000,000,00155,10155,100,000,000,000,000,00
8528521409700,00805,000,000,000,00805,00805,000,000,000,000,000,00
85285214203011 800,0032 777,000,0032 777,0032 777,000,000,000,000,000,000,000,00
852852148998611 800,0033 737,100,0032 777,0032 777,00960,10960,100,000,000,000,000,00
852852152010150,59150,590,00150,59150,590,000,000,000,000,000,000,00
8528521588077150,59150,590,00150,59150,590,000,000,000,000,000,000,00
8528521609203 000,003 159,960,00249,14249,142 910,822 910,820,000,000,000,000,00
8528521609703 000,0016 700,950,0014 213,1514 213,152 487,802 487,800,000,000,000,000,00
85285216203051 300,0045 220,000,0045 220,0045 220,000,000,000,000,000,000,000,00
852852168998857 300,0065 080,910,0059 682,2959 682,295 398,625 398,620,000,000,000,000,00
852852190970800,00243,440,00243,44243,440,000,000,000,000,000,000,00
852852192030273 000,0077 814,000,0077 814,0077 814,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521989071273 800,0078 057,440,0078 057,4478 057,440,000,000,000,000,000,000,00
8528522808306 000,001 902,090,00237,84237,841 664,250,000,000,000,000,000,00
85285228201024 800,0024 800,000,0024 800,0024 800,000,000,000,000,000,000,000,00
852852282360400,0060,300,0060,3060,300,000,000,000,000,000,000,00
852852289128031 200,0026 762,390,0025 098,1425 098,141 664,250,000,000,000,000,000,00
852852950970500,0024 898,900,003 387,473 387,4721 511,43129,600,000,000,000,000,00
8528529520104 636 186,0034 671,000,0034 671,0034 671,000,000,000,000,000,000,000,00
852852952030209 800,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
85285295911574 846 486,0059 569,900,0038 058,4738 058,4721 511,43129,600,000,000,000,000,00
853853050690165 000,0037 686,370,0035 978,6235 978,621 707,750,000,000,000,000,000,00
85385305083093 000,0020 430,450,0019 443,6519 443,65986,800,000,000,000,000,000,00
85385305092025,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
853853050970230,0054,000,0054,0054,000,000,000,000,000,000,000,00
8538530589568258 255,0058 170,820,0055 476,2755 476,272 694,550,000,000,000,000,000,00
85385311083030 274,5831 701,580,0031 701,5831 701,580,000,000,000,000,000,000,00
8538531109200,000,650,000,650,650,000,000,000,000,000,000,00
85385311232044 433,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
8538531129100,006,800,006,806,800,000,000,000,000,000,000,00
853853119314474 707,5831 709,030,0031 709,0331 709,030,000,000,000,000,000,000,00
8548541520300,0024 588,000,0024 588,0024 588,000,000,000,000,000,000,000,00
85485415882990,0024 588,000,0024 588,0024 588,000,000,000,000,000,000,000,00
9009000204902 748 000,003 253 474,070,00744 832,30744 832,302 513 970,17434 858,565 328,400,000,000,000,00
9009000206905 000,002 257,600,002 257,602 257,600,000,000,000,000,000,000,00
9009000209206 500,001 650,670,00182,67182,671 468,001 468,000,000,000,000,000,00
90090002930022 759 500,003 257 382,340,00747 272,57747 272,572 515 438,17436 326,565 328,400,000,000,000,00
900900190690100 000,0020,990,0020,9920,990,000,000,000,000,000,000,00
90090019246010 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
9009001994069110 000,0020,990,0020,9920,990,000,000,000,000,000,000,00
9269260529100,0049,600,0049,6049,600,000,000,000,000,000,000,00
92692605964410,0049,600,0049,6049,600,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział0101 600,0059,080,0059,0859,080,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział6001 173 733,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7001 095 663,001 059 571,290,00690 791,61690 791,61370 137,3192 428,891 357,630,000,000,000,00
Razem dział710700,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział750199 640,00232 539,580,00232 539,58232 539,580,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7513 965,00995,000,00995,00995,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział75642 357 236,0025 873 114,880,0011 241 420,039 849 531,3214 758 768,793 701 833,87130 331,071 114 641,501 766,75984,00369,00
Razem dział75818 284 349,007 083 139,030,007 083 139,037 083 139,030,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział8011 113 411,05327 811,950,00320 785,15320 785,157 484,550,00457,750,000,000,000,00
Razem dział8515 000,00920,310,00920,31920,310,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział85210 387 436,593 715 857,620,001 722 963,851 722 963,851 992 893,771 969 847,690,000,000,000,000,00
Razem dział853332 962,5889 879,850,0087 185,3087 185,302 694,550,000,000,000,000,000,00
Razem dział8540,0024 588,000,0024 588,0024 588,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział9002 869 500,003 257 403,330,00747 293,56747 293,562 515 438,17436 326,565 328,400,000,000,000,00
Razem dział9260,0049,600,0049,6049,600,000,000,000,000,000,000,00
RAZEM77 825 196,2241 665 929,520,0022 152 730,1020 760 841,3919 647 417,146 200 437,01137 474,851 114 641,501 766,75984,00369,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27s
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta naprawach powiatu

Główny księgowy / Skarbnik

telefon
2016-04-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-27ZZ: wersja pierwotna (85/04)
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
092350636
Rb-27ZZ - kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2016
Adresat:
Nazwa województwa 1)
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
WOJ.POWIATGMINATYP GM.ZWIĄZEK JSTTYP ZW.CZĘŚĆ
0403012  85/04
Klasyfikacja budżetowaPlan
Należności
(saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)
Dochody wykonaneDochody przekazaneSaldo końcowe
działrozdziałparagrafogółemw tym:należności pozostałe do zapłatynadpłaty
potrącone na rzecz jednostek samorządu terytorialnegoogółemw tym:
zaległości
1234567891011
750750110690700,00155,00155,007,75147,250,000,000,00
7507501176451700,00155,00155,007,75147,250,000,000,00
8528520308306 100,001 710,101 710,1081,161 542,290,000,000,00
85285203868856 100,001 710,101 710,1081,161 542,290,000,000,00
85285212092021 500,001 307 876,5814 530,960,0013 841,271 293 345,621 293 345,620,00
8528521209702 000,00729 353,121 404,29702,15702,14727 948,83727 948,830,00
85285212098048 400,003 953 137,7023 347,559 261,3213 600,353 929 790,153 929 790,150,00
852852128893471 900,005 990 367,4039 282,809 963,4728 143,765 951 084,605 951 084,600,00
8528522808308 200,002 714,401 405,9060,301 145,601 430,50380,00122,00
85285228869108 200,002 714,401 405,9060,301 145,601 430,50380,00122,00
zbiorczo dla działu750700,00155,00155,007,75147,250,000,000,00
zbiorczo dla działu85286 200,005 994 791,9042 398,8010 104,9330 831,655 952 515,105 951 464,60122,00
zbiorczo dla wszystkich działów86 900,005 994 946,9042 553,8010 112,6830 978,905 952 515,105 951 464,60122,00
1) niepotrzebne skreślić
DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA RB-27ZZ
A. Należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w części należnej budżetowi państwa.
Rozdział
(wg klasyfikacji budżetowej)
Należności
(z kol. 5 Rb-27ZZ w części dot. budżetu państwa)
zaległości
(z kol. 10 Rb-27ZZ w części dot. budżetu państwa)
nadpłaty
(z kol. 11 Rb-27ZZ w części dot. budżetu państwa)
1234
75011147,250,000,00
852031 628,940,000,00
852124 052 198,274 022 956,650,00
852282 654,10380,00122,00
Razem4 056 628,564 023 336,65122,00
B. Należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w części należnej jednostkom samorządu terytorialnego na mocy odrębnych przepisów.
Rozdział
(wg klasyfikacji budżetowej)
Należności
(z kol. 5 Rb-27ZZ w części dot. budżetu jst.)
zaległości
(z kol. 10 Rb-27ZZ w części dot. budżetu jst.)
nadpłaty
(z kol. 11 Rb-27ZZ w części dot. budżetu jst.)
1234
750117,750,000,00
8520381,160,000,00
852121 938 169,131 928 127,950,00
8522860,300,000,00
Razem1 938 318,341 928 127,950,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27ZZ

Główny księgowy / Skarbnik

telefon
2016-04-12

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-28s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
092350636
Rb-28s MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2016
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.POWIATGMINATYP GM.ZWIĄZEK JSTTYP ZW.
0403012  
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)ZaangażowanieWydatki wykonaneZobowiązania wg stanu na koniec okr. spraw. Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego2)Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2) (art. 263 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
ogółemw tym wymagalne:
powstałe w latach ubiegłychpowstałe w roku bieżącym
1234567891011
01001008430050 000,000,000,000,000,000,000,000,00
01001008531850 000,000,000,000,000,000,000,000,00
0100103028504 000,000,000,000,000,000,000,000,00
0100103038904 000,000,000,000,000,000,000,000,00
6006000423101 522 796,001 522 796,00440 823,270,000,000,000,000,00
60060004629141 522 796,001 522 796,00440 823,270,000,000,000,000,00
6006001145203 200,003 131,203 131,200,000,000,000,000,00
60060011651313 200,003 131,203 131,200,000,000,000,000,00
60060013452035 397,0035 397,0035 397,000,000,000,000,000,00
600600136513335 397,0035 397,0035 397,000,000,000,000,000,00
6006001445206 000,005 088,705 088,700,000,000,000,000,00
60060014651346 000,005 088,705 088,700,000,000,000,000,00
600600164210195 000,0024 164,6223 860,82303,800,000,000,000,00
600600164270129 000,000,000,000,000,000,000,000,00
6006001643001 254 000,00585 738,64563 184,9522 553,690,003 182,750,000,00
6006001660507 724 080,595 276 917,342 193 130,003 032 127,340,000,000,000,00
60060016794469 302 080,595 886 820,602 780 175,773 054 984,830,003 182,750,000,00
70070005426020 000,0019 495,5919 495,590,000,000,000,000,00
70070005427080 000,0049,7949,790,000,000,000,000,00
700700054300220 000,0052 192,0652 172,0620,000,000,000,000,00
700700054480350 000,000,000,000,000,000,000,000,00
700700054500500,000,000,000,000,000,000,000,00
70070005452010 000,009 139,519 139,510,000,000,000,000,00
7007000545901 000 000,00144 387,94144 060,164 965,780,000,000,000,00
7007000546001 000 000,0036 749,0036 749,000,000,000,000,000,00
700700056060200 000,0035 751,0535 751,050,000,000,000,000,00
700700051122852 880 500,00297 764,94297 417,164 985,780,000,000,000,00
70070095430019 000,003 550,313 550,310,000,000,000,000,00
700700957509519 000,003 550,313 550,310,000,000,000,000,00
71071004417010 000,000,000,000,000,000,000,000,00
710710044300230 000,0026 659,0211 901,4814 757,540,000,000,000,00
7107100480184240 000,0026 659,0211 901,4814 757,540,000,000,000,00
71071012430040 000,004 477,204 477,200,000,000,000,000,00
710710127602240 000,004 477,204 477,200,000,000,000,000,00
710710354110155,000,000,000,000,000,000,000,00
710710354170900,000,000,000,000,000,000,000,00
710710354210345,000,000,000,000,000,000,000,00
710710354300200,000,000,000,000,000,000,000,00
71071035885351 600,000,000,000,000,000,000,000,00
720720954210100 000,009 297,269 297,260,000,000,000,000,00
7207209542601 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7207209542708 000,000,000,000,000,000,000,000,00
720720954300226 000,0018 575,3518 335,50239,850,000,000,000,00
7207209589855335 000,0027 872,6127 632,76239,850,000,000,000,00
750750114010200 000,00200 000,0050 094,965 399,410,000,000,000,00
75075011404016 000,0013 562,5513 562,550,000,000,000,000,00
75075011411038 000,0038 000,008 652,833 218,140,000,000,000,00
7507501141205 300,005 300,00994,13334,620,000,000,000,00
7507501141401 500,00395,97395,970,000,000,000,000,00
7507501142105 000,00659,54659,540,000,000,000,000,00
7507501143001 500,000,000,000,000,000,000,000,00
7507501144103 000,00150,48150,480,000,000,000,000,00
7507501144403 850,000,000,000,000,000,000,000,00
7507501147001 000,00379,00379,000,000,000,000,000,00
75075011118241275 150,00258 447,5474 889,468 952,170,000,000,000,00
75075020271033 300,008 325,008 325,000,000,000,000,000,00
750750207848033 300,008 325,008 325,000,000,000,000,000,00
750750223030200 000,0047 127,9547 127,950,000,000,000,000,00
7507502242103 000,001 788,301 513,05275,250,000,000,000,00
7507502243003 500,00965,00965,000,000,000,000,000,00
7507502287312206 500,0049 881,2549 606,00275,250,000,000,000,00
7507502330203 000,002 793,122 793,120,000,000,000,000,00
7507502340103 045 000,003 045 000,00558 623,8862 378,010,000,000,000,00
750750234040250 000,00217 046,62217 046,620,000,000,000,000,00
750750234110580 000,00580 000,00118 180,4325 934,070,000,000,000,00
75075023412081 470,0081 470,0012 027,973 811,930,000,000,000,00
75075023414025 000,006 818,496 818,490,000,000,000,000,00
75075023417080 000,0022 733,4022 174,90558,500,000,000,000,00
750750234210145 000,0031 196,1329 424,121 772,010,000,000,000,00
75075023426070 000,0026 125,4824 883,951 241,530,000,000,000,00
750750234270250 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7507502342808 000,001 478,00534,00944,000,000,000,000,00
750750234300195 000,0072 688,4266 585,316 103,110,001 787,260,000,00
75075023436033 659,0011 754,1111 317,79436,320,000,000,000,00
75075023440083 000,0020 715,0018 115,002 600,000,000,000,000,00
75075023441055 000,009 323,398 931,39392,000,000,000,000,00
75075023443055 000,001 074,001 074,000,000,000,000,000,00
75075023444070 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75075023461040 000,005 133,455 133,450,000,000,000,000,00
75075023470030 000,0012 241,2012 241,200,000,000,000,000,00
750750231560535 099 129,004 147 590,811 115 905,62106 171,480,001 787,260,000,00
75075075421010 500,00699,87699,870,000,000,000,000,00
75075075430017 876,001 578,501 578,500,000,000,000,000,00
750750758433528 376,002 278,372 278,370,000,000,000,000,00
7507509530205 000,001 674,971 674,970,000,000,000,000,00
75075095303090 000,0021 405,0021 405,000,000,000,000,000,00
75075095401067 000,0029 716,806 718,37710,830,000,000,000,00
7507509540184 928,424 928,421 898,91213,250,000,000,000,00
750750954019869,68869,68335,1237,620,000,000,000,00
7507509540405 000,004 927,324 927,320,000,000,000,000,00
75075095410028 063,210,000,000,000,000,000,000,00
75075095411020 000,007 627,803 370,90425,690,000,000,000,00
750750954118847,21847,21242,06121,030,000,000,000,00
750750954119149,45149,4542,7021,350,000,000,000,00
7507509541204 000,00921,52193,6413,630,000,000,000,00
750750954128120,68120,6834,4817,240,000,000,000,00
75075095412921,3521,356,103,050,000,000,000,00
7507509541402 000,00197,54197,540,000,000,000,000,00
75075095417070 000,0014 279,6014 065,41214,190,000,000,000,00
75075095421010 000,000,000,000,000,000,000,000,00
750750954260588,370,000,000,000,000,000,000,00
7507509542801 800,0040,000,0040,000,000,000,000,00
75075095430016 000,001 333,061 333,060,000,000,000,000,00
750750954410200,0045,9745,970,000,000,000,000,00
75075095443015 000,006 080,446 080,440,000,000,000,000,00
7507509544407 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75075095165446348 588,3795 186,8162 571,991 817,880,000,000,000,00
751751014110533,00533,000,00133,230,000,000,000,00
75175101412076,0076,000,004,900,000,000,000,00
7517510141703 100,00775,00563,55211,450,000,000,000,00
751751014210256,000,000,000,000,000,000,000,00
75175101924623 965,001 384,00563,55349,580,000,000,000,00
75475404230030 000,000,000,000,000,000,000,000,00
754754047845830 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7547541230305 500,00730,00730,000,000,000,000,000,00
75475412421011 000,003 025,573 025,570,000,000,000,000,00
7547541242602 000,00230,00230,000,000,000,000,000,00
754754124280500,000,000,000,000,000,000,000,00
7547541243005 500,001 509,311 509,310,000,000,000,000,00
7547541243601 000,00182,31182,310,000,000,000,000,00
7547541244304 500,000,000,000,000,000,000,000,00
7547541210503630 000,005 677,195 677,190,000,000,000,000,00
75775702430050 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7577570281101 800 000,00200 071,73200 071,730,000,000,000,000,00
75775702888691 850 000,00200 071,73200 071,730,000,000,000,000,00
758758184810330 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7587581881386330 000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801012310185 184,000,000,000,000,000,000,000,00
801801013020696 800,00696 800,00154 841,8214 434,050,000,000,000,00
8018010140106 817 378,006 817 378,001 495 879,91171 828,050,000,000,000,00
801801014040636 500,00545 353,63545 353,630,000,000,000,000,00
8018010141101 406 323,001 406 323,00366 208,8789 780,370,000,000,000,00
801801014120205 359,00205 359,0043 485,1512 681,890,000,000,000,00
801801014170142 120,00142 120,0044 718,553 379,130,000,000,000,00
801801014210917 506,00917 506,00182 369,140,000,000,000,000,00
80180101422012 422,0012 422,002 012,810,000,000,000,000,00
80180101424068 197,0068 197,003 056,880,000,000,000,000,00
801801014260471 440,00471 440,00117 699,170,000,000,000,000,00
801801014270103 196,05103 196,050,000,000,000,000,000,00
8018010142807 600,007 600,002 511,500,000,000,000,000,00
8018010143001 027 191,001 027 191,00231 963,350,000,000,000,000,00
80180101436025 150,0025 150,005 408,400,000,000,000,000,00
80180101441014 274,0014 274,002 773,3688,000,000,000,000,00
80180101443020 406,0020 406,002 427,740,000,000,000,000,00
801801014440493 161,00493 161,000,000,000,000,000,000,00
8018010147003 980,003 980,00220,000,000,000,000,000,00
801801016050830 000,00489 800,009 800,000,000,000,000,000,00
8018010116485214 084 187,0513 467 656,683 210 730,28292 191,490,000,000,000,00
80180103302023 650,0023 650,004 545,60459,400,000,000,000,00
801801034010333 300,00333 300,0063 697,156 041,900,000,000,000,00
80180103404026 350,0020 206,0320 206,030,000,000,000,000,00
80180103411061 980,0061 980,0015 058,653 931,230,000,000,000,00
8018010341208 870,008 870,001 618,01381,240,000,000,000,00
80180103421010 000,0010 000,000,000,000,000,000,000,00
80180103424010 000,0010 000,000,000,000,000,000,000,00
80180103444014 258,0014 258,000,000,000,000,000,000,00
80180103113094488 408,00482 264,03105 125,4410 813,770,000,000,000,00
8018010423101 022 064,00262 649,11262 649,110,000,000,000,000,00
8018010425401 854 264,00407 741,74407 741,740,000,000,000,000,00
801801043020134 000,00134 000,0033 040,722 933,450,000,000,000,00
8018010440101 937 900,001 937 900,00455 043,0143 760,010,000,000,000,00
801801044040164 750,00140 442,14140 442,140,000,000,000,000,00
801801044110378 100,00378 100,00104 860,8620 382,820,000,000,000,00
80180104412054 470,0054 470,0012 594,293 280,740,000,000,000,00
80180104417029 000,0029 000,002 400,00217,810,000,000,000,00
801801044210100 000,00100 000,0015 601,540,000,000,000,000,00
8018010442201 300,001 300,00352,520,000,000,000,000,00
80180104424015 000,0015 000,0099,000,000,000,000,000,00
801801044260141 000,00141 000,0046 083,380,000,000,000,000,00
8018010442801 660,001 660,00595,000,000,000,000,000,00
801801044300162 000,00162 000,0038 921,450,000,000,000,000,00
80180104436013 000,0013 000,001 932,500,000,000,000,000,00
8018010444102 987,002 987,00701,32128,000,000,000,000,00
8018010444304 300,004 300,00150,290,000,000,000,000,00
801801044440112 398,00112 398,000,000,000,000,000,000,00
8018010447003 000,003 000,000,000,000,000,000,000,00
801801041570756 131 193,003 900 947,991 523 208,8770 702,830,000,000,000,00
801801062540198 600,0055 152,0055 152,000,000,000,000,000,00
8018010683447198 600,0055 152,0055 152,000,000,000,000,000,00
801801103020350 500,00350 500,0072 293,897 209,830,000,000,000,00
8018011040103 104 707,003 104 707,00675 492,8283 185,830,000,000,000,00
801801104040318 600,00270 607,93270 607,930,000,000,000,000,00
801801104110594 300,00594 300,00170 432,3946 102,010,000,000,000,00
80180110412091 400,0091 400,0021 018,896 523,160,000,000,000,00
80180110417017 000,0017 000,003 583,74598,460,000,000,000,00
801801104210105 000,00105 000,0018 497,650,000,000,000,000,00
8018011042205 000,005 000,000,000,000,000,000,000,00
80180110424010 000,0010 000,001 285,510,000,000,000,000,00
801801104260270 000,00270 000,0072 908,600,000,000,000,000,00
80180110427094 000,0094 000,0015 292,590,000,000,000,000,00
8018011042802 600,002 600,00895,000,000,000,000,000,00
801801104300111 636,00111 636,0020 300,570,000,000,000,000,00
8018011043606 100,006 100,001 192,140,000,000,000,000,00
8018011044108 000,008 000,001 976,3634,000,000,000,000,00
80180110443010 530,0010 530,00803,970,000,000,000,000,00
801801104440204 948,00204 948,000,000,000,000,000,000,00
8018011047001 660,001 660,000,000,000,000,000,000,00
801801101565015 305 981,005 257 988,931 346 582,05143 653,290,000,000,000,00
8018011330201 000,001 000,00230,000,000,000,000,000,00
801801134010256 580,00256 580,0070 025,704 389,570,000,000,000,00
80180113404018 870,0011 889,7411 889,740,000,000,000,000,00
80180113411041 850,0041 850,008 842,472 467,910,000,000,000,00
8018011341206 000,006 000,00909,01271,170,000,000,000,00
80180113417012 000,0012 000,003 704,54441,090,000,000,000,00
80180113421040 000,0040 000,001 499,800,000,000,000,000,00
8018011342604 100,004 100,000,000,000,000,000,000,00
801801134280300,00300,00220,000,000,000,000,000,00
801801134300663 600,00663 600,0085 971,790,000,000,000,000,00
8018011343602 400,002 400,00395,990,000,000,000,000,00
8018011344404 380,004 380,000,000,000,000,000,000,00
8018011347002 300,002 300,000,000,000,000,000,000,00
801801131349341 053 380,001 046 399,74183 689,047 569,740,000,000,000,00
8018011430204 000,004 000,00689,000,000,000,000,000,00
801801144010537 850,00537 850,00119 824,9712 083,870,000,000,000,00
80180114404044 100,0038 650,1238 650,120,000,000,000,000,00
801801144110101 140,00101 140,0028 287,887 975,060,000,000,000,00
80180114412014 390,0014 390,002 878,22903,390,000,000,000,00
80180114417020 000,0020 000,0012 215,541 378,200,000,000,000,00
80180114421036 804,0036 804,003 285,530,000,000,000,000,00
80180114427020 000,0020 000,000,000,000,000,000,000,00
801801144280500,00500,00500,000,000,000,000,000,00
80180114430020 000,0020 000,0010 384,960,000,000,000,000,00
80180114436023 538,0023 538,006 519,250,000,000,000,000,00
8018011444105 700,005 700,00787,4065,000,000,000,000,00
8018011444305 000,005 000,000,000,000,000,000,000,00
80180114444010 700,0010 700,000,000,000,000,000,000,00
8018011447007 000,007 000,000,000,000,000,000,000,00
80180114143785850 722,00845 272,12224 022,8722 405,520,000,000,000,00
801801464700114 550,00114 550,0010 276,620,000,000,000,000,00
8018014685647114 550,00114 550,0010 276,620,000,000,000,000,00
801801492540544 800,0093 069,3693 069,360,000,000,000,000,00
80180149401051 300,0051 300,0018 957,320,000,000,000,000,00
80180149411010 400,0010 400,003 124,140,000,000,000,000,00
8018014941201 250,001 250,00372,770,000,000,000,000,00
8018014995730607 750,00156 019,36115 523,590,000,000,000,000,00
8018015040101 743 425,001 743 425,00474 994,330,000,000,000,000,00
801801504110292 250,00292 250,0078 752,290,000,000,000,000,00
80180150412036 883,0036 883,009 311,390,000,000,000,000,00
80180150931912 072 558,002 072 558,00563 058,010,000,000,000,000,00
8018019530201 900,001 900,001 407,890,000,000,000,000,00
801801954010187 950,00187 950,0050 983,945 555,950,000,000,000,00
80180195404016 200,0013 831,6913 831,690,000,000,000,000,00
80180195411035 800,0035 800,0010 770,264 039,710,000,000,000,00
8018019541205 100,005 100,001 206,57493,090,000,000,000,00
801801954170115 509,00115 509,007 643,672 316,330,000,000,000,00
80180195421044 000,0044 000,006 777,250,000,000,000,000,00
8018019542202 300,002 300,000,000,000,000,000,000,00
80180195426045 000,0045 000,0015 444,200,000,000,000,000,00
8018019542705 000,005 000,000,000,000,000,000,000,00
801801954280200,00200,0040,000,000,000,000,000,00
80180195430045 200,0045 200,0031 288,420,000,000,000,000,00
8018019543608 000,008 000,00517,580,000,000,000,000,00
8018019544106 500,006 500,001 676,88120,000,000,000,000,00
8018019544305 000,005 000,000,000,000,000,000,000,00
8018019544405 480,005 480,000,000,000,000,000,000,00
80180195605019 800,0019 800,0019 680,000,000,000,000,000,00
80180195153696548 939,00546 570,69161 268,3512 525,080,000,000,000,00
8518512141101 439,000,000,000,000,000,000,000,00
85185121412031,000,000,000,000,000,000,000,00
8518512141708 290,000,000,000,000,000,000,000,00
851851214280113 000,0014 410,0014 410,000,000,000,000,000,00
851851214300240,00120,00120,000,000,000,000,000,00
85185121106952123 000,0014 530,0014 530,000,000,000,000,000,00
8518515342102 000,00199,00199,000,000,000,000,000,00
8518515343003 000,000,000,000,000,000,000,000,00
85185153945145 000,00199,00199,000,000,000,000,000,00
85185154401038 200,0036 952,278 012,77842,620,000,000,000,00
8518515440403 000,002 858,442 858,440,000,000,000,000,00
8518515441109 464,008 359,591 885,681 037,640,000,000,000,00
8518515441201 209,001 080,74209,7289,070,000,000,000,00
85185154417069 827,0015 908,8413 850,392 058,450,000,000,000,00
85185154421020 300,006 326,036 326,030,000,000,000,000,00
8518515442208 300,001 412,121 412,120,000,000,000,000,00
85185154426025 000,005 142,525 142,520,000,000,000,000,00
8518515442701 000,00286,00286,000,000,000,000,000,00
851851544280200,000,000,000,000,000,000,000,00
85185154430065 121,0015 590,3515 590,350,000,000,000,000,00
8518515443604 500,00809,96809,960,000,000,000,000,00
8518515444101 500,00193,78180,7813,000,000,000,000,00
8518515444301 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8518515444401 100,000,000,000,000,000,000,000,00
851851544700400,0095,0095,000,000,000,000,000,00
85185154605064 879,000,000,000,000,000,000,000,00
85185154160385315 000,0095 015,6456 659,764 040,780,000,000,000,00
852852024330189 000,00153 133,6238 165,280,000,000,000,000,00
8528520290384189 000,00153 133,6238 165,280,000,000,000,000,00
852852033020500,000,000,000,000,000,000,000,00
852852034010348 900,00346 426,3872 948,692 577,970,000,000,000,00
85285203404025 300,0024 949,2524 949,250,000,000,000,000,00
85285203411064 400,0063 673,8815 983,841 274,480,000,000,000,00
8528520341208 250,007 325,001 904,93154,020,000,000,000,00
8528520341706 300,004 366,002 849,04316,960,000,000,000,00
85285203421031 100,004 103,234 103,230,000,000,000,000,00
85285203422027 400,002 868,932 868,930,000,000,000,000,00
85285203426063 500,0012 785,4512 785,450,000,000,000,000,00
8528520342706 500,000,000,000,000,000,000,000,00
852852034280600,000,000,000,000,000,000,000,00
85285203430045 000,008 411,728 411,720,000,000,000,000,00
85285203433025 000,006 663,006 663,000,000,000,000,000,00
8528520343604 200,00744,88744,880,000,000,000,000,00
8528520344103 000,00417,90417,900,000,000,000,000,00
8528520344305 300,00322,90322,900,000,000,000,000,00
85285203444012 700,000,000,000,000,000,000,000,00
8528520347003 950,00285,00285,000,000,000,000,000,00
85285203161735681 900,00483 343,52155 238,764 323,430,000,000,000,00
85285205417014 000,002 581,241 437,471 143,770,000,000,000,00
8528520542103 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8528520543002 500,000,200,200,000,000,000,000,00
852852054360100,0050,0050,000,000,000,000,000,00
852852054410500,00118,61118,610,000,000,000,000,00
852852054700500,000,000,000,000,000,000,000,00
8528520511220720 600,002 750,051 606,281 143,770,000,000,000,00
8528520630201 752,001 751,281 751,280,000,000,000,000,00
85285206401066 300,0064 519,6014 504,941 491,880,000,000,000,00
8528520640404 000,003 950,873 950,870,000,000,000,000,00
85285206411012 100,0011 744,872 460,84928,410,000,000,000,00
8528520641201 700,001 671,01350,11132,090,000,000,000,00
8528520642102 000,00314,99314,990,000,000,000,000,00
852852064280200,000,000,000,000,000,000,000,00
8528520643001 000,002,002,000,000,000,000,000,00
8528520643601 000,00100,00100,000,000,000,000,000,00
8528520644105 000,00843,83843,830,000,000,000,000,00
8528520644402 200,000,000,000,000,000,000,000,00
8528520647001 348,000,000,000,000,000,000,000,00
8528520613605898 600,0084 898,4524 278,862 552,380,000,000,000,00
85285212291020 000,0014 398,3014 398,300,000,000,000,000,00
8528521231104 285 917,003 941 527,061 190 199,740,000,000,000,000,00
852852124010125 450,00106 932,1221 962,172 204,950,000,000,000,00
8528521240408 600,007 256,537 256,530,000,000,000,000,00
852852124110253 800,0080 647,8445 368,5020 988,220,000,000,000,00
8528521241203 350,002 752,93550,37174,820,000,000,000,00
8528521242107 000,00980,13980,130,000,000,000,000,00
8528521242603 683,001 098,851 098,850,000,000,000,000,00
852852124280300,0040,0040,000,000,000,000,000,00
85285212430018 000,006 309,426 309,420,000,000,000,000,00
8528521243602 500,00749,26749,260,000,000,000,000,00
8528521244403 300,000,000,000,000,000,000,000,00
85285212458010 000,00245,33245,330,000,000,000,000,00
8528521246102 000,00159,56159,560,000,000,000,000,00
8528521247002 200,001 410,001 410,000,000,000,000,000,00
852852121481044 746 100,004 164 507,331 290 728,1623 367,990,000,000,000,00
85285213413027 200,0027 200,0011 098,023 793,100,000,000,000,00
852852139019527 200,0027 200,0011 098,023 793,100,000,000,000,00
852852143110331 800,00102 191,9585 849,050,000,000,000,000,00
8528521441101 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521493286332 800,00102 191,9585 849,050,000,000,000,000,00
852852153020147,64147,84147,840,000,000,000,000,00
852852153110310 000,0084 295,0584 295,050,000,000,000,000,00
8528521542102,952,952,950,000,000,000,000,00
8528521596407310 150,5984 445,8484 445,840,000,000,000,000,00
8528521629103 000,00653,15653,150,000,000,000,000,00
85285216311051 300,0051 300,0045 219,530,000,000,000,000,00
8528521645803 000,00249,14249,140,000,000,000,000,00
852852169666857 300,0052 202,2946 121,820,000,000,000,000,00
85285219302030 000,0010 310,0410 310,040,000,000,000,000,00
8528521940101 016 200,00955 579,07206 004,5819 746,330,000,000,000,00
85285219404073 000,0069 365,3969 365,390,000,000,000,000,00
852852194110188 100,00176 399,3038 209,1512 513,720,000,000,000,00
85285219412026 700,0023 964,264 527,681 555,790,000,000,000,00
852852194140150,000,000,000,000,000,000,000,00
85285219417027 000,002 560,002 328,60231,400,000,000,000,00
85285219421030 000,002 789,602 789,600,000,000,000,000,00
85285219426020 000,003 895,903 895,900,000,000,000,000,00
85285219427010 000,00934,80934,800,000,000,000,000,00
8528521942802 000,00303,50303,500,000,000,000,000,00
85285219430035 600,0010 104,5310 104,530,000,000,000,000,00
8528521943608 000,00990,18990,180,000,000,000,000,00
85285219441015 000,002 019,282 019,280,000,000,000,000,00
8528521944306 000,000,000,000,000,000,000,000,00
85285219444024 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521944806 953,006 550,006 550,000,000,000,000,000,00
85285219452047,0046,2046,200,000,000,000,000,00
8528521947005 000,00925,00925,000,000,000,000,000,00
8528521960608 000,000,000,000,000,000,000,000,00
852852191724011 531 750,001 266 737,05359 304,4334 047,240,000,000,000,00
8528522841105 500,00391,93221,46170,470,000,000,000,00
85285228417018 900,005 436,004 692,06743,940,000,000,000,00
85285228430033 400,0014 338,6014 338,600,000,000,000,000,00
852852289866057 800,0020 166,5319 252,12914,410,000,000,000,00
852852953020876,00875,64875,640,000,000,000,000,00
8528529531104 954 142,0098 033,0075 142,400,000,000,000,000,00
85285295401079 575,0046 309,106 386,57490,780,000,000,000,00
8528529540402 500,002 171,382 171,380,000,000,000,000,00
85285295411013 550,0011 455,362 866,8882,920,000,000,000,00
8528529541201 800,001 036,7251,4536,020,000,000,000,00
85285295421035 696,006 652,916 652,910,000,000,000,000,00
8528529542608 500,001 467,161 467,160,000,000,000,000,00
8528529542704 000,000,000,000,000,000,000,000,00
852852954280800,000,000,000,000,000,000,000,00
85285295430024 678,002 060,732 060,730,000,000,000,000,00
85285295433079 000,003 124,773 124,770,000,000,000,000,00
8528529543602 900,00513,27513,270,000,000,000,000,00
8528529544006 625,00549,81549,810,000,000,000,000,00
8528529544302 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8528529544401 100,000,000,000,000,000,000,000,00
8528529547001 124,00450,00450,000,000,000,000,000,00
852852951565375 218 866,00174 699,85102 312,97609,720,000,000,000,00
853853052310183 456,000,000,000,000,000,000,000,00
853853052580108 000,0016 800,0016 800,000,000,000,000,000,00
8538530530206 000,006 000,000,000,000,000,000,000,00
853853054010716 160,00716 160,00162 153,2416 608,090,000,000,000,00
85385305404061 500,0041 226,5141 226,510,000,000,000,000,00
853853054110164 600,00164 600,0037 566,427 868,800,000,000,000,00
85385305412023 100,0023 100,004 562,181 368,530,000,000,000,00
853853054170100 689,00100 689,0023 171,112 492,810,000,000,000,00
85385305421046 489,0046 489,0021 134,250,000,000,000,000,00
85385305422093 000,0093 000,0015 241,040,000,000,000,000,00
85385305424010 529,0010 529,003 619,280,000,000,000,000,00
85385305426013 360,0013 360,001 337,690,000,000,000,000,00
8538530542802 000,002 000,00407,500,000,000,000,000,00
85385305430068 480,0068 480,0019 374,650,000,000,000,000,00
8538530543604 061,004 061,00457,510,000,000,000,000,00
8538530544101 000,001 000,00350,4921,000,000,000,000,00
8538530544302 000,002 000,000,000,000,000,000,000,00
85385305444026 280,0026 280,000,000,000,000,000,000,00
8538530547005 000,005 000,000,000,000,000,000,000,00
853853051623681 635 704,001 340 774,51347 401,8728 359,230,000,000,000,00
853853112510190 000,0060 000,0060 000,000,000,000,000,000,00
85385311401034 100,0034 100,000,000,000,000,000,000,00
8538531141106 165,006 165,000,000,000,000,000,000,00
853853114120835,00835,000,000,000,000,000,000,00
8538531142105 333,0067,6067,600,000,000,000,000,00
8538531142208 000,001 710,301 710,300,000,000,000,000,00
85385311430020 000,000,600,600,000,000,000,000,00
853853114430274,580,000,000,000,000,000,000,00
8538531144802 350,000,000,000,000,000,000,000,00
85385311122554267 057,58102 878,5061 778,500,000,000,000,000,00
853853954300220 000,009 767,649 767,640,000,000,000,000,00
8538539590548220 000,009 767,649 767,640,000,000,000,000,00
854854013020108 140,00108 140,0025 723,542 511,050,000,000,000,00
8548540140101 110 760,001 110 760,00235 302,7921 000,750,000,000,000,00
85485401404093 080,0073 821,1873 821,180,000,000,000,000,00
854854014110224 640,00224 640,0059 502,419 335,870,000,000,000,00
85485401412032 130,0032 130,007 785,821 866,570,000,000,000,00
85485401421016 464,0016 464,001 140,380,000,000,000,000,00
85485401424015 000,0015 000,00212,430,000,000,000,000,00
85485401444069 581,0069 581,000,000,000,000,000,000,00
854854011184451 669 795,001 650 536,18403 488,5534 714,240,000,000,000,00
85485404254063 504,007 931,077 931,070,000,000,000,000,00
854854048879863 504,007 931,077 931,070,000,000,000,000,00
8548541241106 500,006 500,00103,140,000,000,000,000,00
8548541241203 500,003 500,000,000,000,000,000,000,00
85485412417030 000,0030 000,0021 800,000,000,000,000,000,00
8548541242104 000,004 000,00147,600,000,000,000,000,00
8548541242202 000,002 000,000,000,000,000,000,000,00
8548541243004 000,004 000,002 300,000,000,000,000,000,00
8548541211139650 000,0050 000,0024 350,740,000,000,000,000,00
85485415291036,0036,0036,000,000,000,000,000,00
85485415324050 000,0050 000,000,000,000,000,000,000,00
85485415326040 000,0040 000,001 180,000,000,000,000,000,00
854854159567990 036,0090 036,001 216,000,000,000,000,000,00
90090001426040 000,0010 776,5610 297,51479,050,000,000,000,00
900900019516140 000,0010 776,5610 297,51479,050,000,000,000,00
90090002401089 000,0089 000,009 052,81957,580,000,000,000,00
9009000240407 000,005 735,705 735,700,000,000,000,000,00
90090002411017 000,0017 000,002 016,25583,170,000,000,000,00
9009000241202 400,002 400,00287,3683,120,000,000,000,00
90090002421010 000,000,000,000,000,000,000,000,00
9009000243002 438 400,002 240 184,51653 751,190,000,000,000,000,00
9009000244402 200,000,000,000,000,000,000,000,00
900900026050282 000,000,000,000,000,000,000,000,00
900900021261822 848 000,002 354 320,21670 843,311 623,870,000,000,000,00
90090004421050 000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090004430030 000,000,000,000,000,000,000,000,00
900900049941480 000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090007430020 000,000,000,000,000,000,000,000,00
900900079520720 000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090013231079 000,0011 800,0011 800,000,000,000,000,000,00
900900139322379 000,0011 800,0011 800,000,000,000,000,000,00
900900154260900 000,00147 355,54146 141,251 214,830,000,000,000,00
900900154300518 770,00112 151,65112 151,650,000,000,000,000,00
900900156050149 453,590,000,000,000,000,000,000,00
900900151055251 568 223,59259 507,19258 292,901 214,830,000,000,000,00
90090019421080 000,0042 107,3042 107,300,000,000,000,000,00
90090019430030 000,000,000,000,000,000,000,000,00
9009001999429110 000,0042 107,3042 107,300,000,000,000,000,00
90090095430050 000,0010 805,0010 589,00216,000,000,000,000,00
900900959529550 000,0010 805,0010 589,00216,000,000,000,000,00
921921092480900 446,41900 446,41218 508,960,000,000,000,000,00
9219210942603 500,00-666,36-741,2074,840,000,000,000,00
9219210999770903 946,41899 780,05217 767,7674,840,000,000,000,00
92192195430028 356,6979,0079,000,000,000,000,000,00
92192195605020 156,350,000,000,000,000,000,000,00
9219219510346648 513,0479,0079,000,000,000,000,000,00
92692601426016 500,001 114,100,001 114,100,000,000,000,00
926926019778716 500,001 114,100,001 114,100,000,000,000,00
926926052360200 000,00157 500,00137 500,000,000,000,000,000,00
9269260595891200 000,00157 500,00137 500,000,000,000,000,000,00
92692695605019 000,000,000,000,000,000,000,000,00
926926959967119 000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział01054 000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział60010 869 473,597 453 233,503 264 615,943 054 984,830,003 182,750,000,00
Razem dział7002 899 500,00301 315,25300 967,474 985,780,000,000,000,00
Razem dział710281 600,0031 136,2216 378,6814 757,540,000,000,000,00
Razem dział720335 000,0027 872,6127 632,76239,850,000,000,000,00
Razem dział7505 991 043,374 561 709,781 313 576,44117 216,780,001 787,260,000,00
Razem dział7513 965,001 384,00563,55349,580,000,000,000,00
Razem dział75460 000,005 677,195 677,190,000,000,000,000,00
Razem dział7571 850 000,00200 071,73200 071,730,000,000,000,000,00
Razem dział758330 000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział80131 456 268,0527 945 379,547 498 637,12559 861,720,000,000,000,00
Razem dział851443 000,00109 744,6471 388,764 040,780,000,000,000,00
Razem dział85213 272 066,596 616 276,482 218 401,5970 752,040,000,000,000,00
Razem dział8532 122 761,581 453 420,65418 948,0128 359,230,000,000,000,00
Razem dział8541 873 335,001 798 503,25436 986,3634 714,240,000,000,000,00
Razem dział9004 795 223,592 689 316,261 003 930,023 533,750,000,000,000,00
Razem dział921952 459,45899 859,05217 846,7674,840,000,000,000,00
Razem dział926235 500,00158 614,10137 500,001 114,100,000,000,000,00
RAZEM77 825 196,2254 253 514,2517 133 122,383 894 985,060,004 970,010,000,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28s
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko samorządy województw

Główny księgowy / Skarbnik

telefon
2016-04-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-30s: wersja pierwotna (100, 853, 85311)
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
092350636
Rb-30s półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2016
Adresat:
Nazwa województwa 1) 2)
Nazwa powiatu / związku 1) 2)
Nazwa gminy / związku 1) 2)
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Wysyłać bez pisma przewodniego
SymboleKlasyfikacja budżetowa
woj.powiatgminatyp gm.związek jsttyp zw.samorządowego zakładu budżetowegodziałrozdział
123456789
0403012  10085385311
A.
kod pozycjiParagrafPrzychody
planwykonanie
10111213
G0830164 000,0048 715,10
G084075 000,0022 519,08
G0970339 540,0063 157,38
G2510597 000,00263 500,00
I110 (Pokrycie amortyzacji)0,000,00
K100 (Inne zwiększenia)0,000,00
HRAZEM 914141 175 540,00397 891,56
K110 (Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego)20 000,00101 705,18
L190 Ogółem (H+K110)1 195 540,00499 596,74
1) niepotrzebne skreślić
2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków
3) dotyczy państwowych zakładów budżetowych
B.
kod pozycjiParagrafKoszty i inne obciążenia
planwykonanie
10111213
M4010634 932,00142 064,66
M404046 838,000,00
M4110117 013,0024 980,23
M41205 500,001 340,20
M417028 000,007 912,50
M4210151 085,0022 638,50
M422023 000,004 826,16
M426039 000,0010 585,39
M42801 000,00260,00
M430031 276,004 954,45
M43602 000,00596,89
M44101 000,00436,29
M44307 600,00300,00
M444025 030,000,00
M45001 350,00570,00
M451030,0030,00
M452046,0045,47
M453029 490,005 522,00
M47001 350,0040,00
M606030 000,000,00
J100 (Środki własne zarezerwowane na inwestycje)X0,00
I100 (Odpisy amortyzacji)0,000,00
P100 (Inne zmniejszenia)0,000,00
NRAZEM 1744441 175 540,00227 102,74
P110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)0,000,00
P120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)0,000,00
P130 (Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego)20 000,00246 702,04
S190 Ogółem (N+P110+P120+P130)1 195 540,00473 804,78
C.
Kod pozycjiSymbolWyszczególnienieStan na początek okresu sprawozdawczegoStan na koniec okresu sprawozdawczego
1011 1213
W010Środki pieniężne (w tym środki w kasie)140 650,73244 039,22
W020Należności netto 1)1 681,002 662,82
W021Kwota odpisu aktualizującego należności0,000,00
W022Kwota odsetek od należnosci niezapłaconych w terminie0,000,00
W030Pozostałe środki obrotowe15 690,890,00
W040Zobowiązania i inne rozliczenia56 317,440,00
W041
w tym
wobec inwestycji finansowanych z:
środków własnych
0,000,00
W042
dotacji
0,000,00
W043
środków z innych źródeł
0,000,00
W070Stan środków obrotowych netto (W010+W020+W030-W040)101 705,18246 702,04
Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązańXX
W080Należności od pracowników0,000,00
W081Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług120,002 662,82
W090Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń47 901,070,00
W091Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne8 416,370,00
W092
w tym z tytułu:
składek na FUS
8 009,170,00
W093
składek na Fundusz Pracy
407,200,00
W094Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług0,000,00
1) Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie
D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE
1. Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego
Kod poz.SymbolWyszczególnieniePlanWykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
1011 1213
U100Wydatki inwestycyjne0,000,00
U200Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:XX
U201
- środki z lat ubiegłych
0,000,00
U202
- dotacje celowe
0,000,00
U203
- środki własne
0,000,00
U204
- inne środki
0,000,00
U300Zobowiązania dotyczące inwestycji:XX
U301
- na początek okresu sprawozdawczego
X0,00
U302
- na koniec okresu sprawozdawczego
X0,00
U303Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycjeX0,00
2. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego
Kod poz.SymbolWyszczególnienieZa poprzedni rok budżetowyZa okres sprawozdawczy
1011 1213
Z100Podatek dochodowy od osób prawnych0,000,00
Z101Wpłata nadwyżki środków obrotowych0,000,00
Z102Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych0,000,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Główny księgowy / Skarbnik

telefon
2016-04-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-34s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
092350636
Rb-34s
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2016
Adresat:
Nazwa województwa 1) 2)
Nazwa powiatu / związku 1) 2)
Nazwa gminy / związku 1) 2)
Symbole
woj.powiatgminatyp gm.związek jsttyp zw.
123456
0403012  
A.
Kod pozycjiDziałRozdziałParagrafDochody
planwykonanie
91011121314
G801801010690150,000,00
G80180101075081 500,0025 867,50
G801801010830131 500,0074 207,50
G80180101092040,000,00
G8018010109608 000,004 545,50
G80180101097019 980,0014 170,00
G801801040670245 000,0059 900,24
G8018010407501 000,000,00
G80180104092020,000,00
G8018010409601 000,000,00
G8018010409701 000,000,00
G80180110075014 000,005 965,00
G80180110083035 000,001 891,50
G80180110092020,000,00
G8018011009602 000,00300,00
G80180110097020 000,000,00
HRAZEM 1308312560 210,00186 847,24
K150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)0,000,00
L190 Ogółem (H+K150)560 210,00186 847,24
1) niepotrzebne skreślić
2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków
B.
Kod pozycjiDziałRozdziałParagrafWydatki
planwykonanie
91011121314
M8018010141104 200,00125,17
M801801014120670,0017,93
M80180101417022 000,006 952,00
M80180101421062 300,007 133,34
M80180101422044 600,0011 358,89
M8018010142403 000,00734,91
M8018010142702 000,000,00
M801801014300101 500,0058 875,22
M801801014430900,000,00
M801801044110300,000,00
M80180104412020,000,00
M8018010441701 000,000,00
M8018010442101 000,000,00
M801801044220245 000,0051 066,57
M801801044300700,000,00
M801801104110900,000,00
M801801104120200,000,00
M8018011041709 000,000,00
M80180110421010 420,00915,89
M80180110422015 000,004 595,12
M80180110430035 000,00819,46
M801801104430500,000,00
NRAZEM 1872685560 210,00142 594,50
P150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)0,0044 252,74
S190 Ogółem (N+P150)560 210,00186 847,24
C.
Kod pozycjiSymbolWyszczególnienieStan na początek okresu sprawozdawczegoStan na koniec okresu sprawozdawczego
1112 1314
W020Należności netto 1)9 555,003 884,00
W021Kwota odpisu aktualizującego należności0,000,00
W022Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie0,000,00
W040Zobowiązania0,000,00
1) Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-34s

Główny księgowy / Skarbnik

telefon
2016-04-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-50D: wersja pierwotna (85/04)
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
092350636
Rb-50 - Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2016
Adresat:
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Wysyłać bez pisma przewodniego
Nazwa województwa 1)
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
Symbole
woj.powiatgminatyp gm.związek jsttyp zw.część
0403012  85/04
12345678
1) niepotrzebne skreślić
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)Wykonanie
działrozdziałparagraf
910111213
750750112010148 100,0045 568,00
7507501177771148 100,0045 568,00
8518519520100,00293,00
85185195880560,00293,00
852852032010390 000,0084 956,00
8528520388065390 000,0084 956,00
8528521220104 656 100,001 376 210,00
85285212880744 656 100,001 376 210,00
85285213201015 600,009 687,00
852852138807515 600,009 687,00
852852152010150,59150,59
8528521588077150,59150,59
85285228201024 800,0024 800,00
852852288809024 800,0024 800,00
8528529520104 636 186,0034 671,00
85285295881574 636 186,0034 671,00
zbiorczo dla działu750148 100,0045 568,00
zbiorczo dla działu8510,00293,00
zbiorczo dla działu8529 722 836,591 530 474,59
zbiorczo dla wszystkich działów9 870 936,591 576 335,59
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-50D

Główny księgowy / Skarbnik

telefon
2016-04-12

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-50D: wersja pierwotna (11)
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
092350636
Rb-50 - Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2016
Adresat:
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Wysyłać bez pisma przewodniego
Nazwa województwa 1)
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
Symbole
woj.powiatgminatyp gm.związek jsttyp zw.część
0403012  11
12345678
1) niepotrzebne skreślić
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)Wykonanie
działrozdziałparagraf
910111213
7517510120103 965,00995,00
75175101778623 965,00995,00
zbiorczo dla działu7513 965,00995,00
zbiorczo dla wszystkich działów3 965,00995,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-50D

Główny księgowy / Skarbnik

telefon
2016-04-12

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-50W: wersja pierwotna (11)
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
092350636
Rb-50 - kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2016
Adresat:
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Wysyłać bez pisma przewodniego
Nazwa województwa 1)
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
Symbole
woj.powiatgminatyp gm.związek jsttyp zw.część
0403012  11
12345678
1) niepotrzebne skreślić
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)Wykonanie
działrozdziałparagraf
910111213
751751014110533,000,00
75175101412076,000,00
7517510141703 100,00563,55
751751014210256,000,00
75175101924623 965,00563,55
zbiorczo dla działu7513 965,00563,55
zbiorczo dla wszystkich działów3 965,00563,55
A. Wydatki (podlegające refundacji) poniesione w bieżącym roku ze środków własnych jst, a nie zwrócone w tym roku przez dysponenta środków budżetu państwa
KodKlasyfikacja budżetowaWykonanie *)
działrozdziałparagraf
910111213
zbiorczo dla wszystkich działów0,00
*) - dotyczy tylko tych zadań, na które jst otrzymują dotacje na zwrot poniesionych przez nie wydatków
B. Wydatki poniesione przez jst ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym a zwrócone z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym
KodKlasyfikacja budżetowaWykonanie *)
działrozdziałparagraf
910111213
zbiorczo dla wszystkich działów0,00
*) - dotyczy tylko tych zadań, na które jst otrzymują dotacje na zwrot poniesionych przez nie wydatków
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-50W

Główny księgowy / Skarbnik

telefon
2016-04-12

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-50W: wersja pierwotna (85/04)
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
092350636
Rb-50 - kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2016
Adresat:
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Wysyłać bez pisma przewodniego
Nazwa województwa 1)
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
Symbole
woj.powiatgminatyp gm.związek jsttyp zw.część
0403012  85/04
12345678
1) niepotrzebne skreślić
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)Wykonanie
działrozdziałparagraf
910111213
750750114010116 000,0030 100,00
7507501140408 000,008 000,00
75075011411021 100,006 537,00
7507501141203 000,00931,00
7507501192041148 100,0045 568,00
852852033020500,000,00
852852034010227 000,0042 343,56
85285203404015 600,0015 563,92
85285203411041 000,0010 646,05
8528520341205 000,001 350,37
8528520341702 000,00800,00
85285203421010 500,00548,33
85285203422010 800,00288,14
85285203426028 000,005 748,78
85285203430032 000,006 501,81
8528520343602 000,00424,24
8528520344103 000,00417,90
8528520344301 200,00322,90
8528520344409 300,000,00
8528520347002 100,000,00
85285203148855390 000,0084 956,00
8528521231104 285 917,001 190 199,74
85285212401085 600,0016 021,82
8528521240406 500,005 368,52
852852124110246 500,0044 321,95
8528521241202 300,00401,47
8528521242106 000,00980,13
8528521242603 683,001 098,85
852852124280200,0040,00
85285212430013 000,006 308,62
8528521243602 500,00749,26
8528521244402 200,000,00
8528521247001 700,001 160,00
852852121360044 656 100,001 266 650,36
85285213413015 600,007 248,48
852852139019515 600,007 248,48
852852153020147,64147,64
8528521542102,952,95
8528521593297150,59150,59
85285228417012 400,002 664,60
85285228430012 400,007 051,60
852852289455024 800,009 716,20
8528529531104 543 462,000,00
85285295401045 575,00412,18
8528529541107 900,000,00
8528529541201 150,000,00
85285295421020 196,005 496,88
8528529542601 000,000,00
852852954280400,000,00
8528529543007 878,001 633,42
8528529543601 000,000,00
8528529544006 625,00549,81
8528529547001 000,00450,00
852852951320074 636 186,008 542,29
zbiorczo dla działu750148 100,0045 568,00
zbiorczo dla działu8529 722 836,591 377 263,92
zbiorczo dla wszystkich działów9 870 936,591 422 831,92
A. Wydatki (podlegające refundacji) poniesione w bieżącym roku ze środków własnych jst, a nie zwrócone w tym roku przez dysponenta środków budżetu państwa
KodKlasyfikacja budżetowaWykonanie *)
działrozdziałparagraf
910111213
 8528520340103 746,01
 85285203900653 746,01
 8528521530200,20
 85285215890870,20
zbiorczo dla działu8523 746,21
zbiorczo dla wszystkich działów3 746,21
*) - dotyczy tylko tych zadań, na które jst otrzymują dotacje na zwrot poniesionych przez nie wydatków
B. Wydatki poniesione przez jst ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym a zwrócone z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym
KodKlasyfikacja budżetowaWykonanie *)
działrozdziałparagraf
910111213
zbiorczo dla wszystkich działów0,00
*) - dotyczy tylko tych zadań, na które jst otrzymują dotacje na zwrot poniesionych przez nie wydatków
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-50W

Główny księgowy / Skarbnik

telefon
2016-04-12

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-N: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
092350636
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / samorządowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury/ państwowej instytucji filmowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji państwowej, w tym wykonawczej / państwowej osoby prawnej z wyłączeniem agencji państwowych, w tym wykonawczych / samorządowej osoby prawnej 1)
a)sprawozdanie jednostkowe b)sprawozdanie zbiorcze c)sprawozdanie łączne 1)
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2016
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.POWIATGMINATYP GM.ZWIĄZEK JSTTYP ZW.Grupaczęść budż.
0403012    
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe
Wyszczególnieniekwota należności ogółem (kol.3+15)dłużnicy krajowidłużnicy zagraniczni
ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)grupa Igrupa IIgrupy IIIgrupy IVbank centralnybankipozostałe krajowe instytucje finansoweprzedsiębiorstwa niefinansowegospodarstwa domoweinstytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowychogółem (kol. 16+17)podmioty należące do strefy europozostałe podmioty zagraniczne
1234567891011121314151617
N1papiery wartościowe (N1.1+N1.2)
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N1.1krótkoterminowe
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N1.2długoterminowe
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2pożyczki (N2.1+N2.2)
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2.1krótkot