Raport: 2017 I Kwartał
Dołączone podpisy elektroniczne

Powrót do listy
I kwartał 2017r.
Sprawozdania dla jednostek:
 1. BIAŁE BŁOTA (G, w)
 2. GMINA BIAŁE BŁOTA (JB)
 3. Gminne Przedszkole Białe Błota (WRSJO)
 4. ORGAN (ORG)
 5. Publiczne Gimnazjum Białe Błota (WRSJO)
 6. Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne'a (WRSJO)
 7. Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Twardowskiego w Przyłękach (WRSJO)
 8. Zakład Aktwności Zawodowej (ZB, 100)
 9. Zespół Szkół im. Jana Pawła II (WRSJO)
Jednostka BIAŁE BŁOTA (G, w)
Dostępne wersje sprawozdania:
 1. Sprawozdanie Rb-27s, wersja pierwotna
 2. Sprawozdanie Rb-27ZZ, wersja pierwotna (85/04)
 3. Sprawozdanie Rb-27ZZ, korekta nr 1 (85/04)
 4. Sprawozdanie Rb-28nws, wersja pierwotna
 5. Sprawozdanie Rb-28s, wersja pierwotna
 6. Sprawozdanie Rb-30s, wersja pierwotna (100, 853, 85311)
 7. Sprawozdanie Rb-34s, wersja pierwotna
 8. Sprawozdanie Rb-50D, wersja pierwotna (85/04)
 9. Sprawozdanie Rb-50D, wersja pierwotna (11)
 10. Sprawozdanie Rb-50W, wersja pierwotna (11)
 11. Sprawozdanie Rb-50W, wersja pierwotna (85/04)
 12. Sprawozdanie Rb-50W, korekta nr 1 (85/04)
 13. Sprawozdanie Rb-N, wersja pierwotna
 14. Sprawozdanie Rb-N, korekta nr 1
 15. Sprawozdanie Rb-Z, wersja pierwotna
 16. Sprawozdanie Rb-ZN, wersja pierwotna (11)
 17. Sprawozdanie Rb-ZN, wersja pierwotna (85/04)
 18. Powrót do listy jednostek
Sprawozdanie Rb-27s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
092350636
Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2017
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.POWIATGMINATYP GM.ZWIĄZEK JSTTYP ZW.
0403012  
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)
Należności 2)
(salda początkowe plus przypisy minus odpisy)
Potrącenia 2)
(art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)
Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)Dochody otrzymaneSaldo końcowe 2)Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczySkutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy 3)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
należności pozostałe do zapłatynadpłatyumorzenie zaległości podatkowychrozłożenie na raty, odłożenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
ogółemw tym
zaległości
123456789101112131415
0100109507501 400,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
0100109518551 400,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
6006000429100,002 646,230,002 646,232 646,230,000,000,000,000,000,000,00
60060004635140,002 646,230,002 646,232 646,230,000,000,000,000,000,000,00
7007000504702 000,001 822,670,001 822,671 822,670,000,000,000,000,000,000,00
700700050550150 000,00149 249,990,00116 460,76116 460,7684 627,1749 485,6451 837,940,000,000,000,00
700700050750250 000,0078 820,170,0072 063,9572 063,959 884,243 939,003 128,020,000,000,000,00
7007000507600,0021 845,600,0021 845,6021 845,600,000,000,000,000,000,000,00
7007000507701 000 000,00240 842,050,0065 461,3165 461,31175 380,744,950,000,000,000,000,00
7007000509206 000,0016 668,670,001 263,381 263,3815 405,2915 405,290,000,000,000,000,00
70070005749251 408 000,00509 249,150,00278 917,67278 917,67285 297,4468 834,8854 965,960,000,000,000,00
710710352020700,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7107103573765700,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
750750112010150 100,0045 635,000,0045 635,0045 635,000,000,000,000,000,000,000,00
75075011236040,001,550,001,551,550,000,000,000,000,000,000,00
7507501180131150 140,0045 636,550,0045 636,5545 636,550,000,000,000,000,000,000,00
75075023094010 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
75075023097020 000,004 755,290,004 755,294 755,290,000,000,000,000,000,000,00
750750237768330 000,004 755,290,004 755,294 755,290,000,000,000,000,000,000,00
7507509520080,00160,650,00160,65160,650,000,000,000,000,000,000,00
7507509520090,0028,350,0028,3528,350,000,000,000,000,000,000,00
75075095798620,00189,000,00189,00189,000,000,000,000,000,000,000,00
7517510120104 006,001 009,000,001 009,001 009,000,000,000,000,000,000,000,00
75175101778624 006,001 009,000,001 009,001 009,000,000,000,000,000,000,000,00
75675601035035 000,00121 143,100,007 642,667 488,48113 500,4473 573,660,000,000,000,000,00
756756010910100,0039,900,0039,9039,900,000,000,000,000,000,000,00
756756017761735 100,00121 183,000,007 682,567 528,38113 500,4473 573,660,000,000,000,000,00
7567561503109 296 000,0010 616 148,730,002 550 240,182 550 240,188 066 052,37884 454,08143,82467 782,250,000,003 455,06
75675615032021 000,0018 626,780,005 821,005 821,0012 817,401 890,4011,62118,500,000,000,00
756756150330217 000,00214 525,000,0054 567,0054 567,00159 959,00145,001,000,000,000,000,00
756756150340300 000,00425 012,440,00107 899,60107 899,60319 239,84213 497,342 127,0060 593,261 590,000,000,00
756756150500100 000,00431 162,000,0080 396,0080 396,00350 766,00350 766,000,000,000,000,000,00
756756150640300,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
75675615091015 148,00317 484,200,001 827,201 827,20315 657,000,000,000,000,000,000,00
7567561526803 263,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
75675615824019 952 711,0012 022 959,150,002 800 750,982 800 750,989 224 491,611 450 752,822 283,44528 494,011 590,000,003 455,06
7567561603105 400 000,008 288 812,790,002 103 218,452 103 218,456 188 064,742 321 798,732 470,40260 910,910,000,001 612,00
756756160320110 000,00143 127,030,0052 987,9352 987,9391 906,8939 021,891 767,791 164,600,000,000,00
7567561603305 000,006 039,400,002 910,502 910,503 253,701 781,70124,800,000,000,000,00
756756160340400 000,00524 307,020,00131 297,54131 297,54402 600,43270 564,559 590,9579 019,000,000,000,00
75675616036085 000,0026 196,000,0010 756,8010 756,8015 439,2013 838,200,000,000,000,000,00
7567561604302 000,00453,000,00453,00453,000,000,000,000,000,000,000,00
7567561605001 750 000,00497 937,570,00460 763,09458 998,1537 174,4814 517,280,000,000,000,000,00
75675616064020 000,005 633,370,005 633,375 633,370,000,000,000,000,000,000,00
75675616091071 500,00599 712,640,0019 821,6419 792,64579 891,000,000,000,000,000,00338,00
75675616805127 843 500,0010 092 218,820,002 787 842,322 786 048,387 318 330,442 661 522,3513 953,94341 094,510,000,001 950,00
75675618041070 000,0021 678,000,0021 678,0021 678,000,000,000,000,000,000,000,00
756756180480320 000,00199 154,310,00199 154,31199 154,310,000,000,000,000,000,000,00
756756180490650 000,00920 297,870,00478 098,73478 098,73473 014,23326 470,8330 815,090,000,000,000,00
756756180640100,0011,600,0011,6011,600,000,000,000,000,000,000,00
7567561809202 843,0058 866,320,001 503,491 503,4957 362,8357 362,830,000,000,000,000,00
75675618793141 042 943,001 200 008,100,00700 446,13700 446,13530 377,06383 833,6630 815,090,000,000,000,00
75675619046030 000,007 651,200,007 651,207 651,200,000,000,000,000,000,000,00
756756197683530 000,007 651,200,007 651,207 651,200,000,000,000,000,000,000,00
75675621001026 921 109,005 897 733,000,005 897 733,004 460 282,000,000,000,000,000,000,000,00
7567562100201 300 000,00442 015,050,00442 015,05399 682,060,000,000,000,000,000,000,00
756756217640728 221 109,006 339 748,050,006 339 748,054 859 964,060,000,000,000,000,000,000,00
75875801292019 171 391,005 898 888,000,007 373 610,005 885 092,000,000,000,000,000,000,000,00
758758017947919 171 391,005 898 888,000,007 373 610,005 885 092,000,000,000,000,000,000,000,00
7587581409202 000,00533,840,00533,84533,840,000,000,000,000,000,000,00
75875814774922 000,00533,840,00533,84533,840,000,000,000,000,000,000,00
758758312920100 402,0025 101,000,0025 101,0025 101,000,000,000,000,000,000,000,00
7587583179509100 402,0025 101,000,0025 101,0025 101,000,000,000,000,000,000,000,00
80180101069027 900,006 825,150,006 825,156 825,150,000,000,000,000,000,000,00
80180101075030 760,007 931,960,007 931,967 931,960,000,000,000,000,000,000,00
8018010109706 200,002 274,150,002 274,152 274,150,000,000,000,000,000,000,00
8018010127007 560,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801018601272 420,0017 031,260,0017 031,2617 031,260,000,000,000,000,000,000,00
8018010320300,007 024,500,007 024,507 024,500,000,000,000,000,000,000,00
80180103829340,007 024,500,007 024,507 024,500,000,000,000,000,000,000,00
801801040660120 000,0026 300,000,0025 304,0025 304,00996,000,000,000,000,000,000,00
80180104069021 000,005 234,490,005 234,495 234,490,000,000,000,000,000,000,00
80180104075018 500,004 325,460,004 325,464 325,460,000,000,000,000,000,000,00
80180104097020 600,004 711,050,004 711,054 711,050,000,000,000,000,000,000,00
8018010420300,00150 525,000,00150 525,00150 525,000,000,000,000,000,000,000,00
801801042310100 000,0061 602,620,0061 602,6261 602,620,000,000,000,000,000,000,00
8018010488315280 100,00252 698,620,00251 702,62251 702,62996,000,000,000,000,000,000,00
8018010620300,008 362,500,008 362,508 362,500,000,000,000,000,000,000,00
80180106829370,008 362,500,008 362,508 362,500,000,000,000,000,000,000,00
801801100690250,0050,000,0050,0050,000,000,000,000,000,000,000,00
801801100970900,00222,000,00222,00222,000,000,000,000,000,000,000,00
80180110200120 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801108457221 150,00272,000,00272,00272,000,000,000,000,000,000,000,00
8018011409707 850,003 110,430,00534,16534,162 576,270,000,000,000,000,000,00
80180114818857 850,003 110,430,00534,16534,162 576,270,000,000,000,000,000,00
8018019507501 830,00450,000,00450,00450,000,000,000,000,000,000,000,00
80180195817461 830,00450,000,00450,00450,000,000,000,000,000,000,000,00
8518515409405 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
85185154869455 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
851851952010700,0023,000,0023,0023,000,000,000,000,000,000,000,00
8518519588056700,0023,000,0023,0023,000,000,000,000,000,000,000,00
8528520208306 000,001 500,000,001 500,001 500,000,000,000,000,000,000,000,00
852852020940911,00910,640,00910,64910,640,000,000,000,000,000,000,00
85285202878246 911,002 410,640,002 410,642 410,640,000,000,000,000,000,000,00
8528520308302 700,00866,220,00288,74288,74577,480,000,000,000,000,000,00
8528520309700,0039,000,0039,0039,000,000,000,000,000,000,000,00
852852032010380 400,0086 224,000,0086 224,0086 224,000,000,000,000,000,000,000,00
852852032360200,0078,920,0078,9278,920,000,000,000,000,000,000,00
8528520392225383 300,0087 208,140,0086 630,6686 630,66577,480,000,000,000,000,000,00
85285213201018 000,007 058,000,007 058,007 058,000,000,000,000,000,000,000,00
85285213203018 000,004 514,000,004 514,004 514,000,000,000,000,000,000,000,00
852852139010536 000,0011 572,000,0011 572,0011 572,000,000,000,000,000,000,000,00
852852140830500,0076,130,0076,1376,130,000,000,000,000,000,000,00
852852140920200,00230,000,0019,9419,94210,06210,060,000,000,000,000,00
852852140940535,00860,100,00325,10325,10535,00535,000,000,000,000,000,00
85285214203075 400,0042 574,000,0042 574,0042 574,000,000,000,000,000,000,000,00
852852149078676 635,0043 740,230,0042 995,1742 995,17745,06745,060,000,000,000,000,00
852852152010529,66529,660,00529,66529,660,000,000,000,000,000,000,00
8528521588077529,66529,660,00529,66529,660,000,000,000,000,000,000,00
8528521609203 000,005 382,000,000,000,005 382,005 382,000,000,000,000,000,00
85285216094015 000,001 968,730,001 924,001 924,0044,7344,730,000,000,000,000,00
85285216203090 700,0050 762,000,0050 762,0050 762,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521689958108 700,0058 112,730,0052 686,0052 686,005 426,735 426,730,000,000,000,000,00
8528521909702 000,00115,970,00115,97115,970,000,000,000,000,000,000,00
8528521920102 800,002 800,000,002 800,002 800,000,000,000,000,000,000,000,00
852852192030298 900,0085 318,000,0085 318,0085 318,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521991081303 700,0088 233,970,0088 233,9788 233,970,000,000,000,000,000,000,00
8528522808306 000,003 543,650,001 667,651 667,651 876,000,000,000,000,000,000,00
85285228201035 000,0026 208,000,0026 208,0026 208,000,000,000,000,000,000,000,00
8528522823600,0088,980,0088,9888,980,000,000,000,000,000,000,00
852852289128041 000,0029 840,630,0027 964,6327 964,631 876,000,000,000,000,000,000,00
85285230094076,0075,410,0075,4175,410,000,000,000,000,000,000,00
852852302030151 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
8528523089052151 076,0075,410,0075,4175,410,000,000,000,000,000,000,00
85285295094015 000,0013 129,600,000,000,0013 129,60129,600,000,000,000,000,00
8528529509600,00100,000,00100,00100,000,000,000,000,000,000,000,00
852852958804715 000,0013 229,600,00100,00100,0013 129,60129,600,000,000,000,000,00
8538531108305 000,001 251,830,001 251,831 251,830,000,000,000,000,000,000,00
85385311094044 333,0011 108,000,0011 108,0011 108,000,000,000,000,000,000,000,00
8538531129100,001,620,001,621,620,000,000,000,000,000,000,00
853853119084449 333,0012 361,450,0012 361,4512 361,450,000,000,000,000,000,000,00
85485415203045 500,0022 749,000,0022 749,0022 749,000,000,000,000,000,000,000,00
854854158829945 500,0022 749,000,0022 749,0022 749,000,000,000,000,000,000,000,00
8558550109205 000,0022,750,000,120,1222,6322,630,000,000,000,000,00
85585501094020 000,005 500,000,003 500,003 500,002 000,002 000,000,000,000,000,000,00
85585501097010 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
85585501206012 210 000,003 667 568,000,003 667 568,003 667 568,000,000,000,000,000,000,000,00
855855019124612 245 000,003 673 090,750,003 671 068,123 671 068,122 022,632 022,630,000,000,000,000,00
855855020690500,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
8558550209206 000,0010 182,040,0075,5875,5810 106,4610 106,460,000,000,000,000,00
85585502094015 000,0016 603,610,00918,00918,0015 685,6115 590,610,000,000,000,000,00
85585502097040 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
8558550220104 864 200,001 354 181,000,001 354 181,001 354 181,000,000,000,000,000,000,000,00
85585502236066 263,002 193 786,850,006 765,246 765,242 187 021,612 187 021,610,000,000,000,000,00
85585502942474 991 963,003 574 753,500,001 361 939,821 361 939,822 212 813,682 212 718,680,000,000,000,000,00
855855032010296,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
8558550323600,002,760,002,762,760,000,000,000,000,000,000,00
8558550390728296,002,760,002,762,760,000,000,000,000,000,000,00
855855050690190 000,0043 329,630,0042 916,3242 916,32413,310,000,000,000,000,000,00
85585505083093 000,0024 602,950,0024 465,2524 465,25137,700,000,000,000,000,000,00
855855050970250,0062,240,0062,2462,240,000,000,000,000,000,000,00
855855056330520 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
8558550595180803 250,0067 994,820,0067 443,8167 443,81551,010,000,000,000,000,000,00
9009000204902 485 000,003 291 145,110,00722 081,67722 081,672 571 273,24462 418,242 209,800,000,00180,00741,00
9009000206405 000,00507,600,00507,60507,600,000,000,000,000,000,000,00
9009000209101 500,0010 847,420,00634,42634,4210 213,000,000,000,000,000,000,00
90090002929422 491 500,003 302 500,130,00723 223,69723 223,692 581 486,24462 418,242 209,800,000,00180,00741,00
9009001309700,00100,000,00100,00100,000,000,000,000,000,000,000,00
90090013918830,00100,000,00100,00100,000,000,000,000,000,000,000,00
9009001906200,006 923,620,006 923,626 923,620,000,000,000,000,000,000,00
900900190690120 000,001 495,500,001 495,501 495,500,000,000,000,000,000,000,00
9009001992229120 000,008 419,120,008 419,128 419,120,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział0101 400,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział6000,002 646,230,002 646,232 646,230,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7001 408 000,00509 249,150,00278 917,67278 917,67285 297,4468 834,8854 965,960,000,000,000,00
Razem dział710700,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział750180 140,0050 580,840,0050 580,8450 580,840,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7514 006,001 009,000,001 009,001 009,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział75647 125 363,0029 783 768,320,0012 644 121,2411 162 389,1317 186 699,554 569 682,4947 052,47869 588,521 590,000,005 405,06
Razem dział75819 273 793,005 924 522,840,007 399 244,845 910 726,840,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział801383 350,00288 949,310,00285 377,04285 377,043 572,270,000,000,000,000,000,00
Razem dział8515 700,0023,000,0023,0023,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział8521 122 851,66334 953,010,00313 198,14313 198,1421 754,876 301,390,000,000,000,000,00
Razem dział85349 333,0012 361,450,0012 361,4512 361,450,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział85445 500,0022 749,000,0022 749,0022 749,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział85518 040 509,007 315 841,830,005 100 454,515 100 454,512 215 387,322 214 741,310,000,000,000,000,00
Razem dział9002 611 500,003 311 019,250,00731 742,81731 742,812 581 486,24462 418,242 209,800,000,00180,00741,00
RAZEM90 252 145,6647 557 673,230,0026 842 425,7723 872 175,6622 294 197,697 321 978,31104 228,23869 588,521 590,00180,006 146,06
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27s
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta naprawach powiatu

Główny księgowy / Skarbnik

telefon
2017-04-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-27ZZ: wersja pierwotna (85/04)
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
092350636
Rb-27ZZ - kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2017
Adresat:
Nazwa województwa 1)
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
WOJ.POWIATGMINATYP GM.ZWIĄZEK JSTTYP ZW.CZĘŚĆ
0403012  85/04
Klasyfikacja budżetowaPlan
Należności
(saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)
Dochody wykonaneDochody przekazaneSaldo końcowe
działrozdziałparagrafogółemw tym:należności pozostałe do zapłatynadpłaty
potrącone na rzecz jednostek samorządu terytorialnegoogółemw tym:
zaległości
1234567891011
750750110690500,0031,0031,001,5529,450,000,000,00
7507501176451500,0031,0031,001,5529,450,000,000,00
8528520308308 000,001 381,071 381,0778,921 302,150,000,000,00
85285203868858 000,001 381,071 381,0778,921 302,150,000,000,00
8528522808308 500,003 897,321 779,6185,801 693,812 117,71129,700,00
85285228869108 500,003 897,321 779,6185,801 693,812 117,71129,700,00
8558550209200,001 531 856,9814 727,740,0013 597,751 517 295,331 517 129,24166,09
8558550209400,00727 089,21124,4962,2562,24726 964,72726 964,720,00
85585502097085 700,000,000,000,000,000,000,000,00
8558550209800,004 595 011,8716 757,486 702,999 726,184 578 254,394 578 254,390,00
855855029016785 700,006 853 958,0631 609,716 765,2423 386,176 822 514,446 822 348,35166,09
zbiorczo dla działu750500,0031,0031,001,5529,450,000,000,00
zbiorczo dla działu85216 500,005 278,393 160,68164,722 995,962 117,71129,700,00
zbiorczo dla działu85585 700,006 853 958,0631 609,716 765,2423 386,176 822 514,446 822 348,35166,09
zbiorczo dla wszystkich działów102 700,006 859 267,4534 801,396 931,5126 411,586 824 632,156 822 478,05166,09
1) niepotrzebne skreślić
DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA RB-27ZZ
A. Należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w części należnej budżetowi państwa.
Rozdział
(wg klasyfikacji budżetowej)
Należności
(z kol. 5 Rb-27ZZ w części dot. budżetu państwa)
zaległości
(z kol. 10 Rb-27ZZ w części dot. budżetu państwa)
nadpłaty
(z kol. 11 Rb-27ZZ w części dot. budżetu państwa)
1234
7501129,450,000,00
852031 381,070,000,00
852283 897,32129,700,00
855024 660 171,214 635 326,74166,09
Razem4 665 479,054 635 456,44166,09
B. Należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w części należnej jednostkom samorządu terytorialnego na mocy odrębnych przepisów.
Rozdział
(wg klasyfikacji budżetowej)
Należności
(z kol. 5 Rb-27ZZ w części dot. budżetu jst.)
zaległości
(z kol. 10 Rb-27ZZ w części dot. budżetu jst.)
nadpłaty
(z kol. 11 Rb-27ZZ w części dot. budżetu jst.)
1234
750111,550,000,00
855022 193 786,852 187 021,610,00
Razem2 193 788,402 187 021,610,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27ZZ

Główny księgowy / Skarbnik

telefon
2017-04-11

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-27ZZ: korekta nr 1 (85/04)
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
092350636
Rb-27ZZ - kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2017
Adresat:
Nazwa województwa 1)
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
WOJ.POWIATGMINATYP GM.ZWIĄZEK JSTTYP ZW.CZĘŚĆ
0403012  85/04
Klasyfikacja budżetowaPlan
Należności
(saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)
Dochody wykonaneDochody przekazaneSaldo końcowe
działrozdziałparagrafogółemw tym:należności pozostałe do zapłatynadpłaty
potrącone na rzecz jednostek samorządu terytorialnegoogółemw tym:
zaległości
1234567891011
750750110690500,0031,0031,001,5529,450,000,000,00
7507501176451500,0031,0031,001,5529,450,000,000,00
8528520308308 000,001 381,071 381,0778,921 302,150,000,000,00
85285203868858 000,001 381,071 381,0778,921 302,150,000,000,00
8528522808308 500,003 897,321 779,6188,981 690,632 117,71129,700,00
85285228869108 500,003 897,321 779,6188,981 690,632 117,71129,700,00
8558550209200,001 531 856,9814 727,740,0013 597,751 517 295,331 517 129,24166,09
85585502097085 700,00727 089,21124,4962,2562,24726 964,72726 964,720,00
8558550209800,004 595 011,8716 757,486 702,999 726,184 578 254,394 578 254,390,00
855855028922785 700,006 853 958,0631 609,716 765,2423 386,176 822 514,446 822 348,35166,09
8558550306900,0055,2655,262,7652,500,000,000,00
85585503870480,0055,2655,262,7652,500,000,000,00
zbiorczo dla działu750500,0031,0031,001,5529,450,000,000,00
zbiorczo dla działu85216 500,005 278,393 160,68167,902 992,782 117,71129,700,00
zbiorczo dla działu85585 700,006 854 013,3231 664,976 768,0023 438,676 822 514,446 822 348,35166,09
zbiorczo dla wszystkich działów102 700,006 859 322,7134 856,656 937,4526 460,906 824 632,156 822 478,05166,09
1) niepotrzebne skreślić
DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA RB-27ZZ
A. Należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w części należnej budżetowi państwa.
Rozdział
(wg klasyfikacji budżetowej)
Należności
(z kol. 5 Rb-27ZZ w części dot. budżetu państwa)
zaległości
(z kol. 10 Rb-27ZZ w części dot. budżetu państwa)
nadpłaty
(z kol. 11 Rb-27ZZ w części dot. budżetu państwa)
1234
7501129,450,000,00
852031 381,070,000,00
852283 897,32129,700,00
855024 660 171,214 635 326,74166,09
8550352,500,000,00
Razem4 665 531,554 635 456,44166,09
B. Należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w części należnej jednostkom samorządu terytorialnego na mocy odrębnych przepisów.
Rozdział
(wg klasyfikacji budżetowej)
Należności
(z kol. 5 Rb-27ZZ w części dot. budżetu jst.)
zaległości
(z kol. 10 Rb-27ZZ w części dot. budżetu jst.)
nadpłaty
(z kol. 11 Rb-27ZZ w części dot. budżetu jst.)
1234
750111,550,000,00
855022 193 786,852 187 021,610,00
855032,760,000,00
Razem2 193 791,162 187 021,610,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27ZZ

Główny księgowy / Skarbnik

telefon
2017-04-13

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-28s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
092350636
Rb-28s MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2017
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.POWIATGMINATYP GM.ZWIĄZEK JSTTYP ZW.
0403012  
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)ZaangażowanieWydatki wykonaneZobowiązania wg stanu na koniec okr. spraw. Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego2)Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2) (art. 263 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
ogółemw tym wymagalne:
powstałe w latach ubiegłychpowstałe w roku bieżącym
1234567891011
01001008430050 000,000,000,000,000,000,000,000,00
01001008531850 000,000,000,000,000,000,000,000,00
0100103028504 100,000,000,000,000,000,000,000,00
0100103038904 100,000,000,000,000,000,000,000,00
6006000423101 858 554,001 708 553,42427 138,500,000,000,000,000,00
60060004629141 858 554,001 708 553,42427 138,500,000,000,000,000,00
6006001145203 132,003 131,203 131,200,000,000,000,000,00
60060011651313 132,003 131,203 131,200,000,000,000,000,00
60060013452035 397,0035 397,0035 397,000,000,000,000,000,00
600600136513335 397,0035 397,0035 397,000,000,000,000,000,00
6006001445205 754,005 089,005 089,000,000,000,000,000,00
60060014662015 000,000,000,000,000,000,000,000,00
600600147175420 754,005 089,005 089,000,000,000,000,000,00
600600164210199 335,0042 410,2941 267,121 143,170,000,000,000,00
600600164270100 000,000,000,000,000,000,000,000,00
6006001643001 582 130,00648 457,03508 047,34140 409,690,000,000,000,00
6006001660508 374 530,004 674,004 674,000,000,000,000,000,00
600600167944610 255 995,00695 541,32553 988,46141 552,860,000,000,000,00
70070005426070 000,006 847,626 847,620,000,000,000,000,00
700700054270197 000,0013 234,8013 234,800,000,000,000,000,00
700700054300260 000,0029 695,7625 996,863 698,900,000,000,000,00
70070005448020 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7007000545001 000,000,000,000,000,000,000,000,00
70070005452010 000,008 968,928 968,920,000,000,000,000,00
7007000545901 000 000,0067 266,4067 266,400,000,000,000,000,00
7007000546001 303 285,000,000,000,000,000,000,000,00
700700056060200 000,0055 999,0055 999,000,000,000,000,000,00
700700051122853 061 285,00182 012,50178 313,603 698,900,000,000,000,00
70070095430010 000,00779,22779,220,000,000,000,000,00
700700957509510 000,00779,22779,220,000,000,000,000,00
71071004417010 000,000,000,000,000,000,000,000,00
710710044300230 000,007 982,707 982,700,000,000,000,000,00
7107100480184240 000,007 982,707 982,700,000,000,000,000,00
71071012430045 000,00738,00738,000,000,000,000,000,00
710710127602245 000,00738,00738,000,000,000,000,000,00
710710354110155,000,000,000,000,000,000,000,00
710710354170900,000,000,000,000,000,000,000,00
710710354210345,000,000,000,000,000,000,000,00
7107103543004 241,000,000,000,000,000,000,000,00
71071035885355 641,000,000,000,000,000,000,000,00
720720954210120 000,0022 732,3422 249,37482,970,000,000,000,00
7207209542601 000,00257,34257,340,000,000,000,000,00
720720954270258 000,000,000,000,000,000,000,000,00
720720954300211 000,0016 139,5416 139,540,000,000,000,000,00
72072095606011 446,000,000,000,000,000,000,000,00
7207209595915601 446,0039 129,2238 646,25482,970,000,000,000,00
7507501130201 000,000,000,000,000,000,000,000,00
750750114010218 000,00218 000,0065 405,580,000,000,000,000,00
75075011404018 000,0018 000,0018 000,000,000,000,000,000,00
75075011411041 304,0040 000,0014 560,740,000,000,000,000,00
7507501141206 196,004 953,391 519,070,000,000,000,000,00
7507501141402 000,00312,55312,550,000,000,000,000,00
7507501142103 000,00211,10177,1034,000,000,000,000,00
75075011430013 000,00501,84501,840,000,000,000,000,00
7507501144103 000,00301,37301,370,000,000,000,000,00
7507501144404 376,004 376,004 376,000,000,000,000,000,00
7507501147001 000,00420,66420,660,000,000,000,000,00
75075011121261310 876,00287 076,91105 574,9134,000,000,000,000,00
75075020271035 200,0034 848,008 712,000,000,000,000,000,00
750750207848035 200,0034 848,008 712,000,000,000,000,000,00
750750223030195 000,0047 937,9947 937,990,000,000,000,000,00
7507502242104 500,0039,9839,980,000,000,000,000,00
7507502243002 000,00100,00100,000,000,000,000,000,00
7507502287312201 500,0048 077,9748 077,970,000,000,000,000,00
75075023302015 000,004 381,424 381,420,000,000,000,000,00
7507502340103 292 000,002 586 864,00673 540,060,000,000,000,000,00
750750234040228 000,00214 547,65214 547,650,000,000,000,000,00
750750234110616 000,00470 235,43148 805,130,000,000,000,000,00
75075023412082 000,0046 706,8815 001,190,000,000,000,000,00
75075023414025 000,002 108,572 108,570,000,000,000,000,00
75075023417090 000,0034 800,0010 800,000,000,000,000,000,00
750750234210134 000,0042 984,8241 884,73991,090,000,000,000,00
7507502342206 000,001 184,061 184,060,000,000,000,000,00
75075023426080 000,0021 921,6420 470,281 451,360,000,000,000,00
750750234270144 090,3024 174,9724 174,970,000,000,000,000,00
7507502342805 000,002 037,501 654,50383,000,000,000,000,00
750750234300260 000,00106 408,63101 556,554 777,050,000,000,000,00
75075023436045 829,0010 131,219 826,83304,380,000,000,000,00
75075023440083 000,0024 159,0024 159,000,000,000,000,000,00
75075023441045 000,008 370,288 370,280,000,000,000,000,00
75075023443035 000,001 067,001 067,000,000,000,000,000,00
75075023444072 200,0070 387,6270 387,620,000,000,000,000,00
7507502345901 892,001 891,091 891,090,000,000,000,000,00
75075023461038 108,006 170,236 170,230,000,000,000,000,00
75075023470040 000,0016 619,7316 619,730,000,000,000,000,00
750750236050800 000,000,000,000,000,000,000,000,00
750750231709136 138 119,303 697 151,731 398 600,897 906,880,000,000,000,00
75075075421028 000,006 457,685 227,681 230,000,000,000,000,00
75075075430028 800,0055,0055,000,000,000,000,000,00
750750758433556 800,006 512,685 282,681 230,000,000,000,000,00
7507509530205 000,004 293,054 293,050,000,000,000,000,00
75075095303090 000,0021 145,0021 145,000,000,000,000,000,00
75075095401070 000,0029 779,2027 365,230,000,000,000,000,00
7507509540188 449,058 449,051 408,100,000,000,000,000,00
7507509540191 491,251 491,25248,500,000,000,000,000,00
7507509540409 009,034 532,194 532,190,000,000,000,000,00
75075095410029 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75075095411019 000,0019 000,007 179,250,000,000,000,000,00
7507509541181 452,021 452,02242,040,000,000,000,000,00
750750954119256,36256,3642,720,000,000,000,000,00
7507509541205 000,005 000,00748,470,000,000,000,000,00
750750954128207,2437,0534,490,000,000,000,000,00
75075095412937,0537,056,100,000,000,000,000,00
7507509541402 500,00149,88149,880,000,000,000,000,00
75075095417051 517,0010 000,0010 000,000,000,000,000,000,00
75075095421017 200,00665,07665,070,000,000,000,000,00
750750954260600,000,000,000,000,000,000,000,00
7507509542801 800,001 082,00597,00485,000,000,000,000,00
75075095430021 000,001 303,631 303,630,000,000,000,000,00
750750954410200,000,000,000,000,000,000,000,00
75075095443020 000,006 332,576 332,570,000,000,000,000,00
75075095443910 081,0010 080,5010 080,500,000,000,000,000,00
7507509544405 470,005 470,005 470,000,000,000,000,000,00
75075095169885369 270,00130 555,87101 843,79485,000,000,000,000,00
751751014110533,00133,23133,230,000,000,000,000,00
75175101412076,006,136,130,000,000,000,000,00
7517510141703 100,00775,00775,000,000,000,000,000,00
751751014210297,000,000,000,000,000,000,000,00
75175101924624 006,00914,36914,360,000,000,000,000,00
75475405230050 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75475405617023 000,000,000,000,000,000,000,000,00
754754058462973 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7547541230306 000,00432,50432,500,000,000,000,000,00
75475412421015 000,003 040,003 040,000,000,000,000,000,00
7547541242602 000,00768,74768,740,000,000,000,000,00
754754124280500,0080,0080,000,000,000,000,000,00
7547541243005 000,00184,500,00184,500,000,000,000,00
7547541243601 000,00179,44179,440,000,000,000,000,00
7547541244305 000,001 824,001 824,000,000,000,000,000,00
7547541210503634 500,006 509,186 324,68184,500,000,000,000,00
7577570281101 100 000,00305 581,28305 581,280,000,000,000,000,00
75775702845691 100 000,00305 581,28305 581,280,000,000,000,000,00
758758184810350 861,680,000,000,000,000,000,000,00
7587581881386350 861,680,000,000,000,000,000,000,00
801801012540243 200,0046 292,0046 292,000,000,000,000,000,00
801801013020710 400,00710 400,00157 185,4214 696,230,000,000,000,00
8018010140106 311 782,006 311 782,001 483 204,42169 764,560,000,000,000,00
801801014040564 066,00564 064,03564 064,030,000,000,000,000,00
8018010141101 198 656,001 198 656,00363 539,3784 404,490,000,000,000,00
801801014120172 800,00172 800,0044 303,4213 178,460,000,000,000,00
801801014170137 040,00121 920,0044 749,884 881,940,000,000,000,00
801801014210864 874,00864 874,00231 433,520,000,000,000,000,00
80180101422011 926,0011 926,002 242,500,000,000,000,000,00
80180101424065 470,0065 470,009 568,070,000,000,000,000,00
801801014260456 211,00456 211,0068 012,830,000,000,000,000,00
801801014270172 800,00172 800,003 901,203 474,660,000,000,000,00
8018010142808 064,008 064,00789,000,000,000,000,000,00
8018010143001 034 104,001 034 104,00251 640,621 893,370,000,000,000,00
80180101436025 238,0025 238,004 327,400,000,000,000,000,00
80180101441013 704,0013 704,003 586,690,000,000,000,000,00
80180101443015 654,0015 654,00816,740,000,000,000,000,00
801801014440500 913,00500 913,000,000,000,000,000,000,00
8018010147004 781,004 781,001 350,000,000,000,000,000,00
801801016050750 000,00450 000,000,009 581,700,000,000,000,00
8018010116508213 261 683,0012 749 653,033 281 007,11301 875,410,000,000,000,00
80180103302035 616,0035 616,006 990,33657,670,000,000,000,00
801801034010411 540,00411 540,00120 935,5211 109,780,000,000,000,00
80180103404031 810,0031 670,7031 670,700,000,000,000,000,00
80180103411084 384,0084 384,0025 990,546 557,670,000,000,000,00
80180103412014 784,0014 784,002 343,40618,530,000,000,000,00
80180103421014 400,0014 400,000,000,000,000,000,000,00
80180103424014 400,0014 400,000,000,000,000,000,000,00
80180103444024 219,0024 219,000,000,000,000,000,000,00
80180103113094631 153,00631 013,70187 930,4918 943,650,000,000,000,00
8018010423101 083 300,00325 658,60325 658,600,000,000,000,000,00
8018010425402 683 276,00573 342,00573 342,000,000,000,000,000,00
801801043020128 640,00128 640,0029 249,732 795,430,000,000,000,00
8018010440101 894 743,001 894 743,00452 754,3043 110,530,000,000,000,00
801801044040153 600,00147 907,69147 907,690,000,000,000,000,00
801801044110354 240,00354 240,0097 353,5518 466,810,000,000,000,00
80180104412050 880,0050 880,0011 894,442 962,230,000,000,000,00
80180104417027 840,0027 840,002 400,00217,810,000,000,000,00
80180104421096 000,0096 000,0020 895,060,000,000,000,000,00
8018010442204 237,004 237,001 437,440,000,000,000,000,00
80180104424014 400,0014 400,0057,290,000,000,000,000,00
801801044260135 360,00135 360,0039 784,180,000,000,000,000,00
80180104427019 200,0019 200,000,000,000,000,000,000,00
8018010442801 594,001 594,00276,000,000,000,000,000,00
801801044300155 520,00155 520,0039 678,570,000,000,000,000,00
8018010443609 000,009 000,001 957,730,000,000,000,000,00
8018010444104 128,004 128,00743,5265,000,000,000,000,00
8018010444303 360,003 360,00150,290,000,000,000,000,00
801801044440107 165,00107 165,000,000,000,000,000,000,00
8018010447002 880,002 880,000,000,000,000,000,000,00
801801041613456 929 363,004 056 095,291 745 540,3967 617,810,000,000,000,00
801801062540119 700,0027 432,0027 432,000,000,000,000,000,00
8018010683447119 700,0027 432,0027 432,000,000,000,000,000,00
801801103020290 400,00290 400,0069 642,406 992,290,000,000,000,00
8018011040102 726 672,002 726 672,00699 455,4382 438,640,000,000,000,00
801801104040259 793,00259 789,95259 789,950,000,000,000,000,00
801801104110520 320,00520 320,00169 749,4250 614,570,000,000,000,00
80180110412080 640,0080 640,0020 836,796 383,740,000,000,000,00
80180110417016 320,0016 320,001 890,69617,310,000,000,000,00
801801104210100 800,00100 800,006 820,850,000,000,000,000,00
8018011042204 800,004 800,000,000,000,000,000,000,00
8018011042409 600,009 600,004 279,490,000,000,000,000,00
801801104260259 200,00259 200,0061 401,390,000,000,000,000,00
80180110427096 000,0096 000,004 685,000,000,000,000,000,00
8018011042804 320,004 320,0080,000,000,000,000,000,00
801801104300107 171,00107 171,0013 740,390,000,000,000,000,00
8018011043605 856,005 856,001 243,290,000,000,000,000,00
8018011044107 680,007 680,002 490,3456,000,000,000,000,00
80180110441115 000,0015 000,000,000,000,000,000,000,00
8018011044306 270,006 270,00803,970,000,000,000,000,00
801801104440190 804,00190 804,000,000,000,000,000,000,00
8018011047001 594,001 594,000,000,000,000,000,000,00
8018011047015 000,005 000,000,000,000,000,000,000,00
801801101656134 708 240,004 708 236,951 316 909,40147 102,550,000,000,000,00
801801133020960,00960,00120,000,000,000,000,000,00
801801134010184 224,00184 224,0037 599,853 342,000,000,000,000,00
80180113404015 360,009 619,409 619,400,000,000,000,000,00
80180113411035 808,0035 808,009 218,902 227,090,000,000,000,00
8018011341205 088,005 088,001 230,89283,280,000,000,000,00
80180113417011 520,0011 520,004 350,31400,510,000,000,000,00
80180113421016 320,0016 320,00651,950,000,000,000,000,00
8018011342603 936,003 936,000,000,000,000,000,000,00
801801134280300,00300,000,000,000,000,000,000,00
801801134300652 872,00652 872,0093 153,880,000,000,000,000,00
8018011343602 304,002 304,00315,030,000,000,000,000,00
8018011344304 800,004 800,000,000,000,000,000,000,00
8018011344404 930,004 930,000,000,000,000,000,000,00
8018011347002 208,002 208,000,000,000,000,000,000,00
80180113139364940 630,00934 889,40156 260,216 252,880,000,000,000,00
8018011430201 920,001 920,00195,000,000,000,000,000,00
801801144010508 032,00508 032,00120 035,0411 405,330,000,000,000,00
80180114404042 720,0035 939,0735 939,070,000,000,000,000,00
80180114411092 832,0092 832,0028 958,637 073,460,000,000,000,00
80180114412013 440,0013 440,003 165,59732,600,000,000,000,00
80180114417044 324,0044 324,009 176,23732,520,000,000,000,00
80180114421037 732,0037 732,004 857,290,000,000,000,000,00
8018011442706 084,006 084,000,000,000,000,000,000,00
801801144280500,00500,00156,000,000,000,000,000,00
80180114430020 928,0020 928,008 197,400,000,000,000,000,00
80180114436022 596,0022 596,005 668,990,000,000,000,000,00
8018011444105 472,005 472,001 148,7566,000,000,000,000,00
8018011444303 141,003 141,000,000,000,000,000,000,00
80180114444010 281,0010 281,000,000,000,000,000,000,00
8018011447006 720,006 720,001 295,000,000,000,000,000,00
80180114143785816 722,00809 941,07218 792,9920 009,910,000,000,000,00
801801464700120 550,00120 550,0023 347,000,000,000,000,000,00
8018014685647120 550,00120 550,0023 347,000,000,000,000,000,00
8018014925401 090 645,00154 240,08154 240,080,000,000,000,000,00
80180149401075 564,0075 564,009 265,650,000,000,000,000,00
80180149411012 096,0012 096,001 445,470,000,000,000,000,00
8018014941201 440,001 440,00169,450,000,000,000,000,00
80180149957301 179 745,00243 340,08165 120,650,000,000,000,000,00
8018015040101 920 172,001 920 172,00452 114,420,000,000,000,000,00
801801504110319 250,00319 250,0075 418,940,000,000,000,000,00
80180150412038 227,0038 227,009 029,300,000,000,000,000,00
80180150931912 277 649,002 277 649,00536 562,660,000,000,000,000,00
8018019530203 744,003 744,00255,000,000,000,000,000,00
801801954010204 576,00204 576,0034 916,763 730,490,000,000,000,00
80180195404015 360,0013 510,4513 510,450,000,000,000,000,00
80180195411038 400,0038 400,007 753,253 579,620,000,000,000,00
8018019541205 760,005 760,00935,20355,730,000,000,000,00
801801954170110 889,00110 889,0012 718,032 816,920,000,000,000,00
80180195421068 440,0068 440,007 250,050,000,000,000,000,00
8018019542202 208,002 208,000,000,000,000,000,000,00
8018019542404 512,004 512,000,000,000,000,000,000,00
80180195426043 200,0043 200,0017 960,830,000,000,000,000,00
80180195427082 200,0082 200,002 130,000,000,000,000,000,00
801801954280600,00600,0035,000,000,000,000,000,00
80180195430072 959,5072 959,5033 473,190,000,000,000,000,00
8018019543603 168,003 168,00502,140,000,000,000,000,00
8018019544106 240,006 240,001 470,2084,000,000,000,000,00
801801954430960,00960,000,000,000,000,000,000,00
8018019544405 842,005 842,000,000,000,000,000,000,00
801801954530200,00200,005,340,000,000,000,000,00
80180195605050 000,0050 000,000,000,000,000,000,000,00
80180195162466719 258,50717 408,95132 915,4410 566,760,000,000,000,00
851851214280101 100,0011 590,0011 590,000,000,000,000,000,00
8518512190252101 100,0011 590,0011 590,000,000,000,000,000,00
8518515342105 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8518515343005 000,000,000,000,000,000,000,000,00
851851539451410 000,000,000,000,000,000,000,000,00
85185154401040 000,0040 000,008 895,44928,780,000,000,000,00
8518515440404 167,004 166,524 166,520,000,000,000,000,00
85185154411010 752,008 672,542 811,20468,260,000,000,000,00
8518515441201 322,001 282,63323,4080,060,000,000,000,00
85185154417067 126,0038 641,0014 354,70632,300,000,000,000,00
85185154421049 300,004 550,994 550,990,000,000,000,000,00
8518515442208 800,00998,46998,460,000,000,000,000,00
85185154426024 833,001 433,981 433,980,000,000,000,000,00
8518515442702 100,00482,10482,100,000,000,000,000,00
851851544280200,000,000,000,000,000,000,000,00
85185154430093 680,0015 897,9815 897,980,000,000,000,000,00
8518515443603 000,00338,59338,590,000,000,000,000,00
8518515444101 500,00222,25205,2517,000,000,000,000,00
8518515444301 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8518515444401 100,000,000,000,000,000,000,000,00
8518515447001 120,000,000,000,000,000,000,000,00
85185154154335310 000,00116 687,0454 458,612 126,400,000,000,000,00
851851954210700,000,000,000,000,000,000,000,00
8518519590256700,000,000,000,000,000,000,000,00
852852024330200 000,00200 000,0052 010,430,000,000,000,000,00
8528520290384200 000,00200 000,0052 010,430,000,000,000,000,00
852852033020500,000,000,000,000,000,000,000,00
852852034010407 056,44405 228,5589 155,503 648,680,000,000,000,00
85285203404026 843,5626 829,7426 829,740,000,000,000,000,00
85285203411075 500,0035 654,4219 448,941 306,030,000,000,000,00
8528520341209 700,008 915,681 837,08223,670,000,000,000,00
85285203417010 000,003 926,743 220,740,000,000,000,000,00
85285203421025 200,005 315,265 315,260,000,000,000,000,00
85285203422017 500,002 654,552 654,550,000,000,000,000,00
85285203426057 100,005 664,805 664,800,000,000,000,000,00
8528520342708 000,000,000,000,000,000,000,000,00
852852034280600,00105,00105,000,000,000,000,000,00
85285203430040 000,007 112,207 112,200,000,000,000,000,00
85285203433025 000,006 663,276 663,270,000,000,000,000,00
8528520343604 000,00692,80692,800,000,000,000,000,00
8528520344103 000,00334,32334,320,000,000,000,000,00
8528520344305 200,00288,67288,670,000,000,000,000,00
85285203444013 150,000,000,000,000,000,000,000,00
8528520347002 150,0040,0040,000,000,000,000,000,00
85285203161735730 500,00509 426,00169 362,875 178,380,000,000,000,00
8528520541701 000,001 000,000,000,000,000,000,000,00
8528520542104 000,000,000,000,000,000,000,000,00
85285205430016 000,003 200,603 200,600,000,000,000,000,00
8528520543601 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8528520544101 000,00248,17248,170,000,000,000,000,00
8528520510750723 000,004 448,773 448,770,000,000,000,000,00
85285213413036 000,0036 000,0011 270,973 993,660,000,000,000,00
852852139019536 000,0036 000,0011 270,973 993,660,000,000,000,00
852852143110386 400,00127 451,6898 861,280,000,000,000,000,00
8528521441101 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521493286387 400,00127 451,6898 861,280,000,000,000,000,00
852852153110350 519,2789 815,9389 815,930,000,000,000,000,00
85285215421010,398,318,310,000,000,000,000,00
8528521593387350 529,6689 824,2489 824,240,000,000,000,000,00
85285216291015 000,001 924,001 924,000,000,000,000,000,00
85285216311090 700,0090 700,0049 214,550,000,000,000,000,00
8528521645603 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521696648108 700,0092 624,0051 138,550,000,000,000,000,00
85285219302027 360,009 161,129 161,120,000,000,000,000,00
8528521931102 758,002 700,002 700,000,000,000,000,000,00
8528521940101 045 500,00970 548,24217 853,7422 257,360,000,000,000,00
85285219404080 000,0079 823,5079 823,500,000,000,000,000,00
852852194110192 000,00179 120,6840 546,6212 948,850,000,000,000,00
85285219412027 000,0023 487,524 204,441 410,450,000,000,000,00
852852194140150,000,000,000,000,000,000,000,00
85285219417020 000,0015 300,002 648,60231,400,000,000,000,00
85285219421030 000,001 462,451 462,450,000,000,000,000,00
85285219426020 000,004 482,634 482,630,000,000,000,000,00
85285219427010 000,00686,87686,870,000,000,000,000,00
8528521942802 000,00223,50223,500,000,000,000,000,00
85285219430040 042,009 671,419 671,410,000,000,000,000,00
8528521943608 000,001 419,891 419,890,000,000,000,000,00
8528521944008 000,001 385,231 385,230,000,000,000,000,00
85285219441015 000,002 065,442 035,4430,000,000,000,000,00
8528521944305 000,000,000,000,000,000,000,000,00
85285219444024 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521944807 320,007 320,007 320,000,000,000,000,000,00
85285219452050,0046,2046,200,000,000,000,000,00
8528521946101 620,001 620,001 620,000,000,000,000,000,00
8528521947005 000,00789,00789,000,000,000,000,000,00
852852191784611 570 800,001 311 313,68388 080,6436 878,060,000,000,000,00
8528522841103 000,00455,13455,130,000,000,000,000,00
85285228417028 300,0018 028,007 446,2081,800,000,000,000,00
852852284300116 700,0017 263,3017 263,300,000,000,000,000,00
8528522898660148 000,0035 746,4325 164,6381,800,000,000,000,00
852852303110295 000,00113 308,0446 161,900,000,000,000,000,00
8528523089192295 000,00113 308,0446 161,900,000,000,000,000,00
852852953020800,00312,80312,800,000,000,000,000,00
85285295311020 000,001 166,401 166,400,000,000,000,000,00
85285295401035 500,0030 210,644 663,44266,700,000,000,000,00
8528529540402 500,001 880,271 880,270,000,000,000,000,00
8528529541106 500,006 500,002 411,360,000,000,000,000,00
852852954120900,00781,13134,8826,880,000,000,000,00
85285295421014 000,00927,04927,040,000,000,000,000,00
8528529542607 500,004,304,300,000,000,000,000,00
8528529542704 000,00934,80934,800,000,000,000,000,00
852852954280200,000,000,000,000,000,000,000,00
85285295430016 500,00733,01733,010,000,000,000,000,00
85285295433070 000,007 904,937 904,930,000,000,000,000,00
8528529543602 200,000,000,000,000,000,000,000,00
8528529544302 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8528529544402 200,000,000,000,000,000,000,000,00
852852954700200,000,000,000,000,000,000,000,00
85285295152137185 000,0051 355,3221 073,23293,580,000,000,000,00
853853112510200 000,00200 000,0060 000,000,000,000,000,000,00
85385311401034 600,005 766,005 766,000,000,000,000,000,00
8538531141105 883,00980,00980,000,000,000,000,000,00
853853114120850,00142,00142,000,000,000,000,000,00
8538531142101 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8538531142201 000,00189,00189,000,000,000,000,000,00
8538531143006 000,00415,13415,130,000,000,000,000,00
8538531144803 263,000,000,000,000,000,000,000,00
85385311118124252 596,00207 492,1367 492,130,000,000,000,000,00
853853954300220 000,0016 927,8216 927,820,000,000,000,000,00
8538539590548220 000,0016 927,8216 927,820,000,000,000,000,00
854854013020145 238,00145 238,0027 447,832 539,420,000,000,000,00
8548540140101 129 843,001 129 843,00244 934,9322 705,520,000,000,000,00
85485401404087 005,0075 713,7975 713,790,000,000,000,000,00
854854014110209 677,00209 677,0055 160,359 780,230,000,000,000,00
85485401412030 336,0030 336,008 037,571 989,880,000,000,000,00
85485401421025 365,0025 365,003 307,110,000,000,000,000,00
8548540142201 000,001 000,00230,010,000,000,000,000,00
85485401424013 440,0013 440,00604,590,000,000,000,000,00
85485401444077 832,0077 832,000,000,000,000,000,000,00
854854011226651 719 736,001 708 444,79415 436,1837 015,050,000,000,000,00
854854042540102 824,0010 978,2610 978,260,000,000,000,000,00
8548540488798102 824,0010 978,2610 978,260,000,000,000,000,00
8548541241106 500,006 500,00203,160,000,000,000,000,00
8548541241203 500,003 500,000,000,000,000,000,000,00
85485412417030 000,0030 000,0025 000,000,000,000,000,000,00
8548541242104 000,004 000,000,000,000,000,000,000,00
8548541242202 000,002 000,000,000,000,000,000,000,00
8548541243004 000,004 000,000,000,000,000,000,000,00
8548541211139650 000,0050 000,0025 203,160,000,000,000,000,00
85485415324080 000,0080 000,000,000,000,000,000,000,00
85485415326075 500,0075 500,000,000,000,000,000,000,00
8548541592769155 500,00155 500,000,000,000,000,000,000,00
85585501291024 200,005 700,005 700,000,000,000,000,000,00
85585501311012 026 850,003 962 635,183 625 950,310,000,000,000,000,00
85585501401052 000,0052 000,0012 438,552 310,430,000,000,000,00
8558550140403 000,002 990,162 990,160,000,000,000,000,00
8558550141109 500,009 313,751 867,65764,810,000,000,000,00
8558550141201 300,001 300,00265,72108,810,000,000,000,00
85585501421044 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8558550142605 000,001 019,731 019,730,000,000,000,000,00
855855014280300,0076,0076,000,000,000,000,000,00
85585501430048 626,002 975,892 975,890,000,000,000,000,00
8558550143605 000,00221,40221,400,000,000,000,000,00
8558550144008 700,00549,81549,810,000,000,000,000,00
8558550144402 200,000,000,000,000,000,000,000,00
8558550145605 013,0013,0013,000,000,000,000,000,00
8558550147003 524,00120,00120,000,000,000,000,000,00
8558550114816612 239 213,004 038 914,923 654 188,223 184,050,000,000,000,00
85585502291015 000,00-3 135,28-3 135,280,000,000,000,000,00
8558550231104 487 774,002 951 379,881 265 164,080,000,000,000,000,00
855855024010123 603,0095 421,3225 309,842 871,300,000,000,000,00
8558550240409 897,009 164,349 164,330,000,000,000,000,00
855855024110253 500,0093 547,8552 460,7725 736,270,000,000,000,00
8558550241203 200,003 058,28654,96249,300,000,000,000,00
8558550242109 000,00281,55281,550,000,000,000,000,00
8558550242607 000,001 483,391 483,390,000,000,000,000,00
855855024280500,000,000,000,000,000,000,000,00
85585502430025 914,008 480,288 480,280,000,000,000,000,00
8558550243602 500,000,000,000,000,000,000,000,00
8558550244403 300,000,000,000,000,000,000,000,00
8558550245603 000,00-2 924,30-2 924,300,000,000,000,000,00
8558550246102 275,00781,72781,720,000,000,000,000,00
8558550247002 000,000,000,000,000,000,000,000,00
855855021483774 948 463,003 157 539,031 357 721,3428 856,870,000,000,000,00
85585503291065,3265,3265,320,000,000,000,000,00
855855034010247,410,000,000,000,000,000,000,00
85585503411042,530,000,000,000,000,000,000,00
8558550341206,060,000,000,000,000,000,000,00
85585503101508361,3265,3265,320,000,000,000,000,00
8558550430201 800,001 751,281 751,280,000,000,000,000,00
85585504401067 831,0067 831,0015 259,691 678,820,000,000,000,00
8558550440405 469,005 468,535 468,530,000,000,000,000,00
85585504411012 600,0012 600,002 756,001 034,210,000,000,000,00
8558550441201 800,001 799,11392,12147,150,000,000,000,00
8558550442102 000,00379,00379,000,000,000,000,000,00
855855044280300,000,000,000,000,000,000,000,00
8558550443001 000,0089,2089,200,000,000,000,000,00
8558550443601 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8558550444105 000,001 180,931 180,930,000,000,000,000,00
8558550444402 200,000,000,000,000,000,000,000,00
8558550447001 500,000,000,000,000,000,000,000,00
85585504136359102 500,0091 099,0527 276,752 860,180,000,000,000,00
855855052310259 904,0069 384,0069 384,000,000,000,000,000,00
855855052580108 000,0018 000,0018 000,000,000,000,000,000,00
8558550530207 500,007 500,00781,490,000,000,000,000,00
855855054010777 800,00777 800,00186 127,5817 351,910,000,000,000,00
85585505404060 350,0053 312,1853 312,180,000,000,000,000,00
855855054110148 000,00148 000,0047 834,717 865,060,000,000,000,00
85585505412023 461,0023 461,005 350,461 331,250,000,000,000,00
855855054170112 689,00112 689,0029 080,501 594,580,000,000,000,00
85585505421089 000,0089 000,0028 694,920,000,000,000,000,00
855855054220115 575,00115 575,0017 598,600,000,000,000,000,00
85585505424022 529,0022 529,00981,210,000,000,000,000,00
85585505426015 760,0015 760,003 554,250,000,000,000,000,00
8558550542702 000,002 000,000,000,000,000,000,000,00
8558550542802 200,002 200,00264,500,000,000,000,000,00
85585505430090 160,0090 160,0026 369,840,000,000,000,000,00
8558550543604 461,004 461,00511,320,000,000,000,000,00
8558550544102 000,002 000,00950,4935,000,000,000,000,00
8558550544302 000,002 000,000,000,000,000,000,000,00
85585505444024 441,0024 441,000,000,000,000,000,000,00
8558550547005 616,005 616,004 098,000,000,000,000,000,00
8558550560502 000 000,000,000,000,000,000,000,000,00
85585505606010 000,0010 000,000,000,000,000,000,000,00
855855051789503 883 446,001 595 888,18492 894,0528 177,800,000,000,000,00
90090001426055 000,0013 362,4412 532,95829,490,000,000,000,00
900900014300382 300,0093 583,9673 288,960,000,000,000,000,00
900900016010700 000,000,000,000,000,000,000,000,00
900900016050240 115,006 765,006 765,000,000,000,000,000,00
900900011115211 377 415,00113 711,4092 586,91829,490,000,000,000,00
90090002401086 412,0041 064,0010 498,020,000,000,000,000,00
9009000240408 000,003 305,483 305,480,000,000,000,000,00
90090002411016 230,007 627,092 372,810,000,000,000,000,00
9009000241202 313,001 087,06338,180,000,000,000,000,00
90090002421010 000,000,000,000,000,000,000,000,00
9009000243002 488 045,002 345 474,04591 403,3929 565,650,000,000,000,00
9009000244402 188,001 185,661 185,660,000,000,000,000,00
900900026050400 000,000,000,000,000,000,000,000,00
900900021261823 013 188,002 399 743,33609 103,5429 565,650,000,000,000,00
90090004421040 000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090004430053 000,000,000,000,000,000,000,000,00
900900049941493 000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090013231079 000,0017 800,0017 800,000,000,000,000,000,00
900900139322379 000,0017 800,0017 800,000,000,000,000,000,00
900900154260742 419,00343 248,93330 792,1812 456,750,000,000,000,00
900900154300529 200,006 726,536 726,530,000,000,000,000,00
900900156050423 643,000,000,000,000,000,000,000,00
900900151055251 695 262,00349 975,46337 518,7112 456,750,000,000,000,00
9009001941701 476,001 476,001 476,000,000,000,000,000,00
900900194210131 524,0037 988,4037 988,400,000,000,000,000,00
90090019430040 000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090019103599173 000,0039 464,4039 464,400,000,000,000,000,00
900900954300168 959,0023 727,0023 206,00521,000,000,000,000,00
900900956050200 000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090095101345368 959,0023 727,0023 206,00521,000,000,000,000,00
921921092480937 482,00937 482,00223 094,340,000,000,000,000,00
9219210942603 500,00669,87669,870,000,000,000,000,00
921921096050847 466,0018 935,8218 935,820,000,000,000,000,00
921921091058201 788 448,00957 087,69242 700,030,000,000,000,000,00
92192195236050 000,0049 000,0049 000,000,000,000,000,000,00
9219219543002 000,000,000,000,000,000,000,000,00
92192195605030 873,701 291,501 291,500,000,000,000,000,00
9219219510582682 873,7050 291,5050 291,500,000,000,000,000,00
92692601426014 000,000,000,000,000,000,000,000,00
926926019778714 000,000,000,000,000,000,000,000,00
926926052360243 500,00189 500,00189 500,000,000,000,000,000,00
9269260561906 500,006 500,006 500,000,000,000,000,000,00
92692605102081250 000,00196 000,00196 000,000,000,000,000,000,00
9269269543005 500,500,000,000,000,000,000,000,00
9269269560501 020 000,00676,50676,500,000,000,000,000,00
926926951039711 025 500,50676,50676,500,000,000,000,000,00
Razem dział01054 100,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział60012 173 832,002 447 711,941 024 744,16141 552,860,000,000,000,00
Razem dział7003 071 285,00182 791,72179 092,823 698,900,000,000,000,00
Razem dział710290 641,008 720,708 720,700,000,000,000,000,00
Razem dział720601 446,0039 129,2238 646,25482,970,000,000,000,00
Razem dział7507 111 765,304 204 223,161 668 092,249 655,880,000,000,000,00
Razem dział7514 006,00914,36914,360,000,000,000,000,00
Razem dział754107 500,006 509,186 324,68184,500,000,000,000,00
Razem dział7571 100 000,00305 581,28305 581,280,000,000,000,000,00
Razem dział758350 861,680,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział80131 704 693,5027 276 209,477 791 818,34572 368,970,000,000,000,00
Razem dział851421 800,00128 277,0466 048,612 126,400,000,000,000,00
Razem dział8524 034 929,662 571 498,16956 397,5146 425,480,000,000,000,00
Razem dział853472 596,00224 419,9584 419,950,000,000,000,000,00
Razem dział8542 028 060,001 924 923,05451 617,6037 015,050,000,000,000,00
Razem dział85521 173 983,328 883 506,505 532 145,6863 078,900,000,000,000,00
Razem dział9006 799 824,002 944 421,591 119 679,5643 372,890,000,000,000,00
Razem dział9211 871 321,701 007 379,19292 991,530,000,000,000,000,00
Razem dział9261 289 500,50196 676,50196 676,500,000,000,000,000,00
RAZEM94 662 145,6652 352 893,0119 723 911,77919 962,800,000,000,000,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28s
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko samorządy województw

Główny księgowy / Skarbnik

telefon
2017-04-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-30s: wersja pierwotna (100, 853, 85311)
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
092350636
Rb-30s półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2017
Adresat:
Nazwa województwa 1) 2)
Nazwa powiatu / związku 1) 2)
Nazwa gminy / związku 1) 2)
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Wysyłać bez pisma przewodniego
SymboleKlasyfikacja budżetowa
woj.powiatgminatyp gm.związek jsttyp zw.samorządowego zakładu budżetowegodziałrozdział
123456789
0403012  10085385311
A.
kod pozycjiParagrafPrzychody
planwykonanie
10111213
G0830197 817,0046 123,29
G084065 939,0022 060,59
G0970398 026,0069 773,39
G2510607 000,00263 500,00
I110 (Pokrycie amortyzacji)0,000,00
K100 (Inne zwiększenia)0,000,00
HRAZEM 914141 268 782,00401 457,27
K110 (Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego)5 000,0064 413,40
L190 Ogółem (H+K110)1 273 782,00465 870,67
1) niepotrzebne skreślić
2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków
3) dotyczy państwowych zakładów budżetowych
B.
kod pozycjiParagrafKoszty i inne obciążenia
planwykonanie
10111213
M4010692 591,00164 333,72
M404051 123,0051 121,78
M4110131 514,0036 585,95
M41209 900,001 863,25
M417031 100,0015 691,00
M4210159 296,0031 241,72
M422020 000,001 078,56
M426038 500,009 112,45
M427013 500,002 614,33
M42801 900,0080,00
M430038 153,009 526,02
M43602 000,00611,50
M44101 300,00345,19
M44306 909,00300,00
M444025 030,000,00
M4500570,000,00
M452046,000,00
M453024 000,000,00
M47001 350,000,00
M606020 000,000,00
J100 (Środki własne zarezerwowane na inwestycje)X0,00
I100 (Odpisy amortyzacji)0,000,00
P100 (Inne zmniejszenia)0,000,00
NRAZEM 1742041 268 782,00324 505,47
P110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)0,000,00
P120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)0,000,00
P130 (Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego)5 000,00213 541,27
S190 Ogółem (N+P110+P120+P130)1 273 782,00538 046,74
C.
Kod pozycjiSymbolWyszczególnienieStan na początek okresu sprawozdawczegoStan na koniec okresu sprawozdawczego
1011 1213
W010Środki pieniężne (w tym środki w kasie)124 494,17193 898,82
W020Należności netto 1)298,0019 642,45
W021Kwota odpisu aktualizującego należności0,000,00
W022Kwota odsetek od należnosci niezapłaconych w terminie0,000,00
W030Pozostałe środki obrotowe0,000,00
W040Zobowiązania i inne rozliczenia60 378,770,00
W041
w tym
wobec inwestycji finansowanych z:
środków własnych
0,000,00
W042
dotacji
0,000,00
W043
środków z innych źródeł
0,000,00
W070Stan środków obrotowych netto (W010+W020+W030-W040)64 413,40213 541,27
Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązańXX
W080Należności od pracowników0,000,00
W081Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług7 079,0319 642,45
W090Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń51 121,780,00
W091Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne9 256,990,00
W092
w tym z tytułu:
składek na FUS
8 741,830,00
W093
składek na Fundusz Pracy
515,160,00
W094Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług0,000,00
1) Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie
D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE
1. Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego
Kod poz.SymbolWyszczególnieniePlanWykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
1011 1213
U100Wydatki inwestycyjne0,000,00
U200Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:XX
U201
- środki z lat ubiegłych
0,000,00
U202
- dotacje celowe
0,000,00
U203
- środki własne
0,000,00
U204
- inne środki
0,000,00
U300Zobowiązania dotyczące inwestycji:XX
U301
- na początek okresu sprawozdawczego
X0,00
U302
- na koniec okresu sprawozdawczego
X0,00
U303Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycjeX0,00
2. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego
Kod poz.SymbolWyszczególnienieZa poprzedni rok budżetowyZa okres sprawozdawczy
1011 1213
Z100Podatek dochodowy od osób prawnych0,000,00
Z101Wpłata nadwyżki środków obrotowych0,000,00
Z102Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych0,000,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Główny księgowy / Skarbnik

telefon
2017-04-11

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-34s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
092350636
Rb-34s
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2017
Adresat:
Nazwa województwa 1) 2)
Nazwa powiatu / związku 1) 2)
Nazwa gminy / związku 1) 2)
Symbole
woj.powiatgminatyp gm.związek jsttyp zw.
123456
0403012  
A.
Kod pozycjiDziałRozdziałParagrafDochody
planwykonanie
91011121314
G80180101075086 500,0020 890,43
G801801010830155 000,0087 310,00
G80180101096013 000,006 495,31
G80180101097018 000,00100,00
G801801040670228 000,0066 905,92
G8018010407501 000,000,00
G8018010409601 000,000,00
G8018010409701 000,000,00
G80180110075014 000,004 978,35
G80180110083025 000,0017 000,00
G8018011009603 000,00500,00
G80180110097020 000,000,00
HRAZEM 981242565 500,00204 180,01
K150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)0,000,00
L190 Ogółem (H+K150)565 500,00204 180,01
1) niepotrzebne skreślić
2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków
B.
Kod pozycjiDziałRozdziałParagrafWydatki
planwykonanie
91011121314
M8018010141104 500,00555,57
M801801014120800,0079,19
M80180101417027 000,003 232,00
M80180101421059 200,005 460,77
M80180101422047 500,0013 019,68
M8018010142404 000,000,00
M8018010142601 000,0022,32
M8018010142702 000,000,00
M801801014300113 500,0074 507,82
M8018010144302 000,001 152,00
M80180101453011 000,002 242,58
M801801044110280,000,00
M80180104412020,000,00
M801801044170700,000,00
M801801044210500,000,00
M801801044220229 000,0055 145,84
M801801044300500,000,00
M801801104110500,000,00
M801801104120200,000,00
M8018011041705 000,000,00
M80180110421010 300,00560,41
M80180110422016 500,00577,76
M801801104260500,0029,62
M80180110430025 000,0017 619,22
M801801104430500,00462,00
M8018011045303 500,00514,71
NRAZEM 2213891565 500,00175 181,49
P150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)0,0028 998,52