Raport: 2018 II kwartał
Brak dołączonych podpisów elektronicznych

Powrót do listy
II kwartał 2018r.
Sprawozdania dla jednostek:
 1. BIAŁE BŁOTA (G, w)
 2. GMINA BIAŁE BŁOTA (JB)
 3. Gminne Przedszkole Białe Błota (WRSJO)
 4. ORGAN (ORG)
 5. Publiczne Gimnazjum Białe Błota (WRSJO)
 6. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II (WRSJO)
 7. Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne'a (WRSJO)
 8. Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Twardowskiego w Przyłękach (WRSJO)
 9. Zakład Aktwności Zawodowej (ZB, 100)
Jednostka BIAŁE BŁOTA (G, w)
Dostępne wersje sprawozdania:
 1. Sprawozdanie Rb-27s, wersja pierwotna
 2. Sprawozdanie Rb-27ZZ, wersja pierwotna (85/04)
 3. Sprawozdanie Rb-27ZZ, korekta nr 1 (85/04)
 4. Sprawozdanie Rb-28nws, wersja pierwotna
 5. Sprawozdanie Rb-28s, wersja pierwotna
 6. Sprawozdanie Rb-30s, wersja pierwotna (100, 853, 85311)
 7. Sprawozdanie Rb-34s, wersja pierwotna
 8. Sprawozdanie Rb-50D, wersja pierwotna (11)
 9. Sprawozdanie Rb-50D, wersja pierwotna (85/04)
 10. Sprawozdanie Rb-50W, wersja pierwotna (11)
 11. Sprawozdanie Rb-50W, wersja pierwotna (85/04)
 12. Sprawozdanie Rb-N, wersja pierwotna
 13. Sprawozdanie Rb-Z, wersja pierwotna
 14. Sprawozdanie Rb-ZN, wersja pierwotna (85/04)
 15. Sprawozdanie Rb-ZN, wersja pierwotna (11)
 16. Powrót do listy jednostek
Sprawozdanie Rb-27s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
092350636
Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.POWIATGMINATYP GM.ZWIĄZEK JSTTYP ZW.
0403012  
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)
Należności 2)
(salda początkowe plus przypisy minus odpisy)
Potrącenia 2)
(art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)
Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)Dochody otrzymaneSaldo końcowe 2)Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczySkutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy 3)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
należności pozostałe do zapłatynadpłatyumorzenie zaległości podatkowychrozłożenie na raty, odłożenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
ogółemw tym
zaległości
123456789101112131415
0100109507501 450,001 431,570,001 431,571 431,570,000,000,000,000,000,000,00
01001095201018 494,6818 494,680,0018 494,6818 494,680,000,000,000,000,000,000,00
01001095386519 944,6819 926,250,0019 926,2519 926,250,000,000,000,000,000,000,00
6006000429503 134,003 134,420,003 134,423 134,420,000,000,000,000,000,000,00
60060004635543 134,003 134,420,003 134,423 134,420,000,000,000,000,000,000,00
60060016058044 846,0044 845,800,0044 845,8044 845,800,000,000,000,000,000,000,00
600600166119644 846,0044 845,800,0044 845,8044 845,800,000,000,000,000,000,000,00
7007000504702 000,001 018,700,001 018,701 018,700,000,000,000,000,000,000,00
700700050550180 000,00223 857,610,00153 690,25153 690,2590 838,8688 248,7420 671,500,000,000,000,00
700700050750260 000,00236 091,130,00167 422,17167 422,1771 695,4570 010,353 026,490,000,000,000,00
7007000507600,0053 160,000,0053 160,0053 160,000,000,000,000,000,000,000,00
7007000507701 000 000,00376 870,640,00232 875,03232 875,03143 995,613 541,740,000,000,000,000,00
7007000509205 000,0026 689,610,003 289,253 289,2523 400,3623 400,360,000,000,000,000,00
70070005749251 447 000,00917 687,690,00611 455,40611 455,40329 930,28185 201,1923 697,990,000,000,000,00
71071035069090 000,0045 515,750,0045 515,7545 515,750,000,000,000,000,000,000,00
710710352020700,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
710710357445590 700,0045 515,750,0045 515,7545 515,750,000,000,000,000,000,000,00
750750112010150 900,0081 944,000,0081 944,0081 944,000,000,000,000,000,000,000,00
75075011236040,007,750,007,757,750,000,000,000,000,000,000,00
7507501180131150 940,0081 951,750,0081 951,7581 951,750,000,000,000,000,000,000,00
7507502309500,002 151,320,002 151,322 151,320,000,000,000,000,000,000,00
75075023097015 030,00883,040,00883,04883,040,000,000,000,000,000,000,00
750750237769315 030,003 034,360,003 034,363 034,360,000,000,000,000,000,000,00
750750850970350,00162,080,00162,08162,080,000,000,000,000,000,000,00
7507508576805350,00162,080,00162,08162,080,000,000,000,000,000,000,00
7507509520090,000,770,000,770,770,000,000,000,000,000,000,00
75075095778540,000,770,000,770,770,000,000,000,000,000,000,00
7517510120104 056,002 028,000,002 028,002 028,000,000,000,000,000,000,000,00
75175101778624 056,002 028,000,002 028,002 028,000,000,000,000,000,000,000,00
75675601035036 000,00113 745,260,0015 404,0915 325,2298 341,1763 873,040,000,000,000,000,00
756756010910100,00372,980,00372,98372,980,000,000,000,000,000,000,00
756756017761736 100,00114 118,240,0015 777,0715 698,2098 341,1763 873,040,000,000,000,000,00
7567561503109 800 000,0017 329 387,140,005 771 506,365 771 506,3611 559 214,586 202 424,381 333,80870 387,910,000,001 752,73
75675615032021 400,0014 160,050,008 227,328 227,325 982,732 120,1350,00155,360,000,000,00
756756150330221 400,00222 245,000,00112 225,00112 225,00110 021,0060,001,000,000,000,000,00
756756150340300 000,00550 762,090,00162 722,18162 722,18388 385,91257 978,34346,00134 415,500,000,000,00
756756150500115 000,00381 171,000,0033 767,5929 755,59347 403,41346 698,410,000,000,000,000,00
756756150640300,00510,400,00510,40510,400,000,000,000,000,000,000,00
75675615091018 000,001 871 867,470,0010 364,479 969,611 861 503,000,000,000,000,000,000,00
7567561526803 300,001 727,000,001 727,001 727,000,000,000,000,000,000,000,00
756756158240110 479 400,0020 371 830,150,006 101 050,326 096 643,4614 272 510,636 809 281,261 730,801 004 958,770,000,001 752,73
7567561603106 431 258,008 597 559,480,003 710 638,623 710 638,624 894 309,152 323 365,997 388,29546 995,620,000,007 191,81
756756160320112 200,00139 792,160,0072 794,2472 794,2469 943,7435 136,912 945,821 813,740,000,000,00
7567561603305 100,006 385,400,003 695,803 695,802 758,401 717,4068,800,000,000,000,00
756756160340408 000,00695 834,440,00227 503,71227 503,71468 389,73294 825,7059,00165 613,500,000,000,00
75675616036086 700,0049 436,400,0022 848,8122 848,8126 587,5924 986,590,000,000,000,000,00
7567561604302 000,00623,000,00623,00623,000,000,000,000,000,000,000,00
7567561605002 200 000,001 299 570,780,001 261 711,641 258 764,9937 859,1414 999,590,000,000,000,000,00
756756160570500,00500,000,00500,00500,000,000,000,000,000,000,000,00
75675616064020 400,0015 119,780,0015 119,7815 119,780,000,000,000,000,000,000,00
75675616091072 000,00735 364,850,0055 558,8555 558,85679 806,000,000,000,000,000,001 778,00
75675616810829 338 158,0011 540 186,290,005 370 994,455 368 047,806 179 653,752 695 032,1810 461,91714 422,860,000,008 969,81
75675618041085 000,0053 067,960,0053 067,9653 067,960,000,000,000,000,000,000,00
756756180480360 000,00255 627,360,00255 627,36255 627,360,000,000,000,000,000,000,00
756756180490650 000,00785 054,870,00440 140,34440 140,34346 513,56251 443,021 599,030,000,000,000,00
756756180640100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
75675618092010 000,0070 167,790,005 516,565 516,5664 651,2364 651,230,000,000,000,000,00
75675618793141 105 100,001 163 917,980,00754 352,22754 352,22411 164,79316 094,251 599,030,000,000,000,00
75675619046025 353,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
756756197683525 353,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
75675621001029 050 096,0014 009 534,000,0014 009 534,0011 967 686,000,000,000,000,000,000,000,00
7567562100201 400 000,00750 123,840,00750 123,84747 463,902 877,860,002 877,860,000,000,000,00
756756217640730 450 096,0014 759 657,840,0014 759 657,8412 715 149,902 877,860,002 877,860,000,000,000,00
75875801292020 874 424,0011 240 075,000,0012 845 800,0012 845 800,000,000,001 605 725,000,000,000,000,00
758758017947920 874 424,0011 240 075,000,0012 845 800,0012 845 800,000,000,001 605 725,000,000,000,000,00
75875814092015 868,0013 455,400,0013 455,4013 455,400,000,000,000,000,000,000,00
758758147749215 868,0013 455,400,0013 455,4013 455,400,000,000,000,000,000,000,00
758758312920155 205,0077 604,000,0077 604,0077 604,000,000,000,000,000,000,000,00
7587583179509155 205,0077 604,000,0077 604,0077 604,000,000,000,000,000,000,000,00
80180101069030 310,0013 566,890,0013 566,8913 566,890,000,000,000,000,000,000,00
80180101075030 250,0013 456,020,0013 456,0213 456,020,000,000,000,000,000,000,00
8018010109708 500,0020 353,720,0020 069,1720 069,17284,550,000,000,000,000,000,00
8018010127007 560,004 830,000,004 830,004 830,000,000,000,000,000,000,000,00
801801018601276 620,0052 206,630,0051 922,0851 922,08284,550,000,000,000,000,000,00
80180104066090 000,0051 099,500,0051 099,5051 099,500,000,000,000,000,000,000,00
80180104069022 600,0010 332,530,0010 332,5310 332,530,000,000,000,000,000,000,00
80180104075019 100,009 549,300,009 549,309 549,300,000,000,000,000,000,000,00
80180104097020 800,006 763,280,006 763,286 763,280,000,000,000,000,000,000,00
801801042030764 460,00382 230,000,00382 230,00382 230,000,000,000,000,000,000,000,00
801801042310200 000,00107 263,870,00107 263,87107 263,870,000,000,000,000,000,000,00
80180104883151 116 960,00567 238,480,00567 238,48567 238,480,000,000,000,000,000,000,00
8018014920301 370,00684,000,00684,00684,000,000,000,000,000,000,000,00
80180149829801 370,00684,000,00684,00684,000,000,000,000,000,000,000,00
801801532010176 352,82176 352,820,00176 352,82176 352,820,000,000,000,000,000,000,00
8018015382964176 352,82176 352,820,00176 352,82176 352,820,000,000,000,000,000,000,00
8018019507501 830,001 060,000,001 060,001 060,000,000,000,000,000,000,000,00
8018019509705 000,001 518,220,001 518,221 518,220,000,000,000,000,000,000,00
80180195827166 830,002 578,220,002 578,222 578,220,000,000,000,000,000,000,00
8518515408300,00487,800,00487,80487,800,000,000,000,000,000,000,00
8518515409405 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
8518515409700,00993,760,00993,76993,760,000,000,000,000,000,000,00
85185154887455 000,001 481,560,001 481,561 481,560,000,000,000,000,000,000,00
851851952010400,00345,000,00345,00345,000,000,000,000,000,000,000,00
8518519588056400,00345,000,00345,00345,000,000,000,000,000,000,000,00
8528520208306 000,003 000,000,003 000,003 000,000,000,000,000,000,000,000,00
85285202868846 000,003 000,000,003 000,003 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8528520308303 000,001 605,990,001 605,991 605,990,000,000,000,000,000,000,00
8528520309700,0037,000,0037,0037,000,000,000,000,000,000,000,00
852852032010485 909,00199 508,000,00199 508,00199 508,000,000,000,000,000,000,000,00
852852032360200,00123,060,00123,06123,060,000,000,000,000,000,000,00
85285203631014 072,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
8528520398535503 181,00201 274,050,00201 274,05201 274,050,000,000,000,000,000,000,00
85285213201028 000,0018 847,000,0018 847,0018 847,000,000,000,000,000,000,000,00
85285213203017 000,009 320,000,009 320,009 320,000,000,000,000,000,000,000,00
852852139010545 000,0028 167,000,0028 167,0028 167,000,000,000,000,000,000,000,00
852852140830500,00188,450,00182,65182,655,805,800,000,000,000,000,00
852852140920100,00262,000,000,000,00262,00262,000,000,000,000,000,00
852852140940500,00590,830,0055,8355,83535,00535,000,000,000,000,000,00
8528521409700,0019,800,0019,8019,800,000,000,000,000,000,000,00
85285214203092 000,0044 969,000,0044 969,0044 969,000,000,000,000,000,000,000,00
852852149175693 100,0046 030,080,0045 227,2845 227,28802,80802,800,000,000,000,000,00
852852152010592,22592,220,00592,22592,220,000,000,000,000,000,000,00
8528521588077592,22592,220,00592,22592,220,000,000,000,000,000,000,00
852852160920100,005 379,000,000,000,005 379,005 379,000,000,000,000,000,00
8528521609405 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
852852162030118 000,0091 552,000,0091 552,0091 552,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521689958123 100,0096 931,000,0091 552,0091 552,005 379,005 379,000,000,000,000,000,00
8528521909400,001 105,640,001 105,641 105,640,000,000,000,000,000,000,00
8528521909701 500,001 087,820,001 087,821 087,820,000,000,000,000,000,000,00
8528521920106 395,005 481,000,005 481,005 481,000,000,000,000,000,000,000,00
852852192030304 000,00159 435,000,00159 435,00159 435,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521992021311 895,00167 109,460,00167 109,46167 109,460,000,000,000,000,000,000,00
8528522808306 000,005 309,700,003 375,703 375,701 934,00584,000,000,000,000,000,00
85285228201076 371,0060 012,000,0060 012,0060 012,000,000,000,000,000,000,000,00
852852282360400,00337,570,00337,57337,570,000,000,000,000,000,000,00
852852289128082 771,0065 659,270,0063 725,2763 725,271 934,00584,000,000,000,000,000,00
8528523009400,0069,600,0069,6069,600,000,000,000,000,000,000,00
852852302030159 600,0046 799,000,0046 799,0046 799,000,000,000,000,000,000,000,00
8528523089052159 600,0046 868,600,0046 868,6046 868,600,000,000,000,000,000,000,00
8528529509400,00129,600,000,000,00129,60129,600,000,000,000,000,00
85285295870870,00129,600,000,000,00129,60129,600,000,000,000,000,00
85385311083010 000,004 167,590,004 167,594 167,590,000,000,000,000,000,000,00
85385311094044 433,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
8538531109700,0022 433,990,0022 433,9922 433,990,000,000,000,000,000,000,00
853853118890454 433,0026 601,580,0026 601,5826 601,580,000,000,000,000,000,000,00
85485415203044 500,0044 500,000,0044 500,0044 500,000,000,000,000,000,000,000,00
854854158829944 500,0044 500,000,0044 500,0044 500,000,000,000,000,000,000,000,00
855855010920500,003 474,310,00537,66537,662 936,652 936,650,000,000,000,000,00
85585501094020 000,0026 500,000,007 170,007 170,0019 330,0014 000,000,000,000,000,000,00
8558550109700,001 500,000,00700,00700,00800,000,000,000,000,000,000,00
85585501206012 210 000,007 224 302,000,007 224 302,007 224 302,000,000,000,000,000,000,000,00
855855019124612 230 500,007 255 776,310,007 232 709,667 232 709,6623 066,6516 936,650,000,000,000,000,00
855855020640200,0026,400,0026,4026,400,000,000,000,000,000,000,00
855855020920500,008 356,580,00130,08130,088 226,508 226,500,000,000,000,000,00
85585502094010 000,0018 533,710,003 361,403 361,4015 172,3115 047,310,000,000,000,000,00
8558550209700,002 611,540,001 828,541 828,54783,000,000,000,000,000,000,00
8558550220104 864 200,002 739 407,230,002 739 407,232 739 407,230,000,000,000,000,000,000,00
85585502236066 263,002 488 040,770,0016 273,2116 273,212 471 767,562 471 767,560,000,000,000,000,00
85585502941974 941 163,005 256 976,230,002 761 026,862 761 026,862 495 949,372 495 041,370,000,000,000,000,00
8558550320101 058,00302,070,00302,07302,070,000,000,000,000,000,000,00
8558550323600,000,920,000,920,920,000,000,000,000,000,000,00
85585503907281 058,00302,990,00302,99302,990,000,000,000,000,000,000,00
85585504201037 110,0037 110,000,0037 110,0037 110,000,000,000,000,000,000,000,00
855855048836937 110,0037 110,000,0037 110,0037 110,000,000,000,000,000,000,000,00
855855050690300 000,00127 717,660,00126 946,77126 946,77770,890,000,000,000,000,000,00
855855050830165 000,0075 052,570,0074 576,5474 576,54476,030,000,000,000,000,000,00
855855050970600,00754,880,00744,76744,7610,120,000,000,000,000,000,00
855855052007259 636,380,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
855855052030223 300,00135 333,000,00135 333,00135 333,000,000,000,000,000,000,000,00
8558550592887948 536,38338 858,110,00337 601,07337 601,071 257,040,000,000,000,000,000,00
900900016307829 446,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
9009000197208829 446,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
9009000204902 485 000,003 382 815,550,001 465 137,671 465 137,671 922 110,78481 206,774 432,900,000,000,000,00
9009000205801 600,001 600,000,001 600,001 600,000,000,000,000,000,000,000,00
9009000206403 000,001 038,400,001 038,401 038,400,000,000,000,000,000,000,00
9009000209102 000,0028 599,060,004 121,064 121,0624 478,000,000,000,000,000,000,00
90090002935222 491 600,003 414 053,010,001 471 897,131 471 897,131 946 588,78481 206,774 432,900,000,000,000,00
9009001906207 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
900900190690120 000,0071 041,730,0071 041,7371 041,730,000,000,000,000,000,000,00
9009001992229127 000,0071 041,730,0071 041,7371 041,730,000,000,000,000,000,000,00
9219210909503 482,003 481,870,003 481,873 481,870,000,000,000,000,000,000,00
921921090970508,00507,530,00507,53507,530,000,000,000,000,000,000,00
9219210923201 000,001 000,000,001 000,001 000,000,000,000,000,000,000,000,00
92192109972704 990,004 989,400,004 989,404 989,400,000,000,000,000,000,000,00
926926050900504,00504,000,00504,00504,000,000,000,000,000,000,000,00
9269260529505 518,005 518,560,005 518,565 518,560,000,000,000,000,000,000,00
92692605973816 022,006 022,560,006 022,566 022,560,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział01019 944,6819 926,250,0019 926,2519 926,250,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział60047 980,0047 980,220,0047 980,2247 980,220,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7001 447 000,00917 687,690,00611 455,40611 455,40329 930,28185 201,1923 697,990,000,000,000,00
Razem dział71090 700,0045 515,750,0045 515,7545 515,750,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział750166 320,0085 148,960,0085 148,9685 148,960,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7514 056,002 028,000,002 028,002 028,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział75651 434 207,0047 949 710,500,0027 001 831,9024 949 891,5820 964 548,209 884 280,7316 669,601 719 381,630,000,0010 722,54
Razem dział75821 045 497,0011 331 134,400,0012 936 859,4012 936 859,400,000,001 605 725,000,000,000,000,00
Razem dział8011 378 132,82799 060,150,00798 775,60798 775,60284,550,000,000,000,000,000,00
Razem dział8515 400,001 826,560,001 826,561 826,560,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział8521 325 239,22655 761,280,00647 515,88647 515,888 245,406 895,400,000,000,000,000,00
Razem dział85354 433,0026 601,580,0026 601,5826 601,580,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział85444 500,0044 500,000,0044 500,0044 500,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział85518 158 367,3812 889 023,640,0010 368 750,5810 368 750,582 520 273,062 511 978,020,000,000,000,000,00
Razem dział9003 448 046,003 485 094,740,001 542 938,861 542 938,861 946 588,78481 206,774 432,900,000,000,000,00
Razem dział9214 990,004 989,400,004 989,404 989,400,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział9266 022,006 022,560,006 022,566 022,560,000,000,000,000,000,000,00
RAZEM98 680 835,1078 312 011,680,0054 192 666,9052 140 726,5825 769 870,2713 069 562,111 650 525,491 719 381,630,000,0010 722,54
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27s
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta naprawach powiatu

Główny księgowy / Skarbnik

telefon
2018-07-09

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-27ZZ: wersja pierwotna (85/04)
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
092350636
Rb-27ZZ - kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018
Adresat:
Nazwa województwa 1)
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
WOJ.POWIATGMINATYP GM.ZWIĄZEK JSTTYP ZW.CZĘŚĆ
0403012  85/04
Klasyfikacja budżetowaPlan
Należności
(saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)
Dochody wykonaneDochody przekazaneSaldo końcowe
działrozdziałparagrafogółemw tym:należności pozostałe do zapłatynadpłaty
potrącone na rzecz jednostek samorządu terytorialnegoogółemw tym:
zaległości
1234567891011
750750110690400,00155,00155,007,75117,800,000,000,00
7507501176451400,00155,00155,007,75117,800,000,000,00
8528520308303 000,002 461,322 461,32123,062 404,750,000,000,00
85285203868853 000,002 461,322 461,32123,062 404,750,000,000,00
85285228083010 000,0011 217,097 560,69337,576 408,053 677,34700,4020,94
852852288691010 000,0011 217,097 560,69337,576 408,053 677,34700,4020,94
85585502092030 000,001 849 734,5234 663,000,0033 285,951 815 267,531 815 071,52196,01
8558550209400,00726 676,04305,21245,0560,16726 370,83726 370,830,00
85585502098018 000,005 331 394,3640 532,6716 213,0523 817,895 290 861,695 290 861,690,00
855855028919748 000,007 907 804,9275 500,8816 458,1057 164,007 832 500,057 832 304,04196,01
8558550306900,0018,4218,420,9217,500,000,000,00
85585503870480,0018,4218,420,9217,500,000,000,00
zbiorczo dla działu750400,00155,00155,007,75117,800,000,000,00
zbiorczo dla działu85213 000,0013 678,4110 022,01460,638 812,803 677,34700,4020,94
zbiorczo dla działu85548 000,007 907 823,3475 519,3016 459,0257 181,507 832 500,057 832 304,04196,01
zbiorczo dla wszystkich działów61 400,007 921 656,7585 696,3116 927,4066 112,107 836 177,397 833 004,44216,95
1) niepotrzebne skreślić
DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA RB-27ZZ
A. Należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w części należnej budżetowi państwa.
Rozdział
(wg klasyfikacji budżetowej)
Należności
(z kol. 5 Rb-27ZZ w części dot. budżetu państwa)
zaległości
(z kol. 10 Rb-27ZZ w części dot. budżetu państwa)
nadpłaty
(z kol. 11 Rb-27ZZ w części dot. budżetu państwa)
1234
75011147,250,000,00
852032 461,320,000,00
8522811 217,09700,4020,94
855025 419 764,155 360 536,48196,01
8550317,500,000,00
Razem5 433 607,315 361 236,88216,95
B. Należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w części należnej jednostkom samorządu terytorialnego na mocy odrębnych przepisów.
Rozdział
(wg klasyfikacji budżetowej)
Należności
(z kol. 5 Rb-27ZZ w części dot. budżetu jst.)
zaległości
(z kol. 10 Rb-27ZZ w części dot. budżetu jst.)
nadpłaty
(z kol. 11 Rb-27ZZ w części dot. budżetu jst.)
1234
750117,750,000,00
855022 488 040,772 471 767,560,00
855030,920,000,00
Razem2 488 049,442 471 767,560,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27ZZ

Główny księgowy / Skarbnik

telefon
2018-07-12

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-27ZZ: korekta nr 1 (85/04)
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
092350636
Rb-27ZZ - kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018
Adresat:
Nazwa województwa 1)
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
WOJ.POWIATGMINATYP GM.ZWIĄZEK JSTTYP ZW.CZĘŚĆ
0403012  85/04
Klasyfikacja budżetowaPlan
Należności
(saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)
Dochody wykonaneDochody przekazaneSaldo końcowe
działrozdziałparagrafogółemw tym:należności pozostałe do zapłatynadpłaty
potrącone na rzecz jednostek samorządu terytorialnegoogółemw tym:
zaległości
1234567891011
750750110690400,00155,00155,007,75117,800,000,000,00
7507501176451400,00155,00155,007,75117,800,000,000,00
8528520308303 000,002 461,322 461,32123,062 404,750,000,000,00
85285203868853 000,002 461,322 461,32123,062 404,750,000,000,00
85285228083010 000,0011 217,097 560,69337,576 408,053 677,34700,4020,94
852852288691010 000,0011 217,097 560,69337,576 408,053 677,34700,4020,94
85585502092030 000,001 849 734,5234 663,000,0033 285,951 815 267,531 815 071,52196,01
8558550209400,00726 676,04305,2160,16245,05726 370,83726 370,830,00
85585502098018 000,005 331 394,3640 532,6716 213,0523 817,895 290 861,695 290 861,690,00
855855028919748 000,007 907 804,9275 500,8816 273,2157 348,897 832 500,057 832 304,04196,01
8558550306900,0018,4218,420,9217,500,000,000,00
85585503870480,0018,4218,420,9217,500,000,000,00
zbiorczo dla działu750400,00155,00155,007,75117,800,000,000,00
zbiorczo dla działu85213 000,0013 678,4110 022,01460,638 812,803 677,34700,4020,94
zbiorczo dla działu85548 000,007 907 823,3475 519,3016 274,1357 366,397 832 500,057 832 304,04196,01
zbiorczo dla wszystkich działów61 400,007 921 656,7585 696,3116 742,5166 296,997 836 177,397 833 004,44216,95
1) niepotrzebne skreślić
DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA RB-27ZZ
A. Należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w części należnej budżetowi państwa.
Rozdział
(wg klasyfikacji budżetowej)
Należności
(z kol. 5 Rb-27ZZ w części dot. budżetu państwa)
zaległości
(z kol. 10 Rb-27ZZ w części dot. budżetu państwa)
nadpłaty
(z kol. 11 Rb-27ZZ w części dot. budżetu państwa)
1234
75011147,250,000,00
852032 461,320,000,00
8522811 217,09700,4020,94
855025 419 764,155 360 536,48196,01
8550317,500,000,00
Razem5 433 607,315 361 236,88216,95
B. Należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w części należnej jednostkom samorządu terytorialnego na mocy odrębnych przepisów.
Rozdział
(wg klasyfikacji budżetowej)
Należności
(z kol. 5 Rb-27ZZ w części dot. budżetu jst.)
zaległości
(z kol. 10 Rb-27ZZ w części dot. budżetu jst.)
nadpłaty
(z kol. 11 Rb-27ZZ w części dot. budżetu jst.)
1234
750117,750,000,00
855022 488 040,772 471 767,560,00
855030,920,000,00
Razem2 488 049,442 471 767,560,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27ZZ

Główny księgowy / Skarbnik

telefon
2018-07-17

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-28s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
092350636
Rb-28s MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.POWIATGMINATYP GM.ZWIĄZEK JSTTYP ZW.
0403012  
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)ZaangażowanieWydatki wykonaneZobowiązania wg stanu na koniec okr. spraw. Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego2)Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2) (art. 263 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
ogółemw tym wymagalne:
powstałe w latach ubiegłychpowstałe w roku bieżącym
1234567891011
01001008430080 000,000,000,000,000,000,000,000,00
01001008531880 000,000,000,000,000,000,000,000,00
0100103028504 100,00548,44548,440,000,000,000,000,00
0100103038904 100,00548,44548,440,000,000,000,000,00
01001095411051,0651,0651,060,000,000,000,000,00
0100109541207,327,327,320,000,000,000,000,00
010010954170298,62298,62298,620,000,000,000,000,00
0100109542105,645,645,640,000,000,000,000,00
01001095443018 132,0418 132,0418 132,040,000,000,000,000,00
010010952214518 494,6818 494,6818 494,680,000,000,000,000,00
6006000423101 944 637,491 944 637,49972 318,770,000,000,000,000,00
60060004629141 944 637,491 944 637,49972 318,770,000,000,000,000,00
6006001145203 132,003 131,203 131,200,000,000,000,000,00
60060011651313 132,003 131,203 131,200,000,000,000,000,00
60060013452035 397,0035 397,0035 397,000,000,000,000,000,00
600600136513335 397,0035 397,0035 397,000,000,000,000,000,00
6006001445206 000,005 753,205 753,200,000,000,000,000,00
60060014662040 000,000,000,000,000,000,000,000,00
600600147175446 000,005 753,205 753,200,000,000,000,000,00
6006001642101 264 500,00333 054,37329 644,553 409,820,000,000,000,00
600600164270200 000,0084 875,2884 776,8898,400,000,000,000,00
6006001643002 248 315,001 389 853,761 389 617,97235,790,000,000,000,00
6006001660507 508 878,002 620 668,90210 380,180,000,000,000,000,00
600600166060660 000,000,000,000,000,000,000,000,00
600600168550611 881 693,004 428 452,312 014 419,583 744,010,000,000,000,00
7007000541101 103,000,000,000,000,000,000,000,00
700700054120158,000,000,000,000,000,000,000,00
7007000541706 415,000,000,000,000,000,000,000,00
70070005426070 000,0019 426,7719 426,770,000,000,000,000,00
700700054270194 000,0011 853,0011 853,000,000,000,000,000,00
700700054300216 208,0065 008,1263 548,121 460,000,000,000,000,00
70070005440030 000,0016 760,1616 760,160,000,000,000,000,00
70070005448025 500,0022 167,0022 167,000,000,000,000,000,00
7007000545001 090,00575,00575,000,000,000,000,000,00
7007000545209 116,009 115,139 115,130,000,000,000,000,00
700700054590800 000,0082 818,4082 818,400,000,000,000,000,00
700700054600850 000,0024 083,8524 083,850,000,000,000,000,00
700700056060680 000,00144 984,58144 984,580,000,000,000,000,00
700700051290852 883 590,00396 792,01395 332,011 460,000,000,000,000,00
70070095430026 500,0026 500,0026 500,000,000,000,000,000,00
700700957509526 500,0026 500,0026 500,000,000,000,000,000,00
7107100441105 484,005 484,002 484,720,000,000,000,000,00
710710044120782,00782,00355,250,000,000,000,000,00
71071004417031 900,0031 900,0014 500,000,000,000,000,000,00
710710044300316 834,000,000,000,000,000,000,000,00
7107100488414355 000,0038 166,0017 339,970,000,000,000,000,00
71071012430050 000,004 100,004 100,000,000,000,000,000,00
710710127602250 000,004 100,004 100,000,000,000,000,000,00
7107103542101 915,00105,00105,000,000,000,000,000,00
71071035430023 685,009 520,919 520,910,000,000,000,000,00
71071035440014 400,006 480,006 480,000,000,000,000,000,00
71071035605025 000,000,000,000,000,000,000,000,00
710710359070565 000,0016 105,9116 105,910,000,000,000,000,00
72072095421093 997,8030 030,9530 030,950,000,000,000,000,00
7207209542601 300,00868,58868,580,000,000,000,000,00
72072095427030 000,00307,50307,500,000,000,000,000,00
720720954300194 345,00125 978,62125 523,52455,100,000,000,000,00
72072095606026 002,200,000,000,000,000,000,000,00
7207209595915345 645,00157 185,65156 730,55455,100,000,000,000,00
7507501130201 000,00749,97749,970,000,000,000,000,00
750750114010296 332,00296 332,00170 274,470,000,000,000,000,00
75075011404021 614,0021 188,4621 188,460,000,000,000,000,00
75075011411055 170,0055 170,0032 758,000,000,000,000,000,00
7507501141208 299,008 299,003 072,580,000,000,000,000,00
7507501141401 900,00511,60511,600,000,000,000,000,00
7507501142105 000,003 149,673 149,670,000,000,000,000,00
7507501143001 800,000,000,000,000,000,000,000,00
750750114410500,0060,1060,100,000,000,000,000,00
7507501144404 500,003 556,983 556,980,000,000,000,000,00
7507501147002 000,001 504,931 504,930,000,000,000,000,00
75075011121261398 115,00390 522,71236 826,760,000,000,000,000,00
75075020271037 548,0037 548,0018 774,000,000,000,000,000,00
750750207848037 548,0037 548,0018 774,000,000,000,000,000,00
750750223030210 000,0096 769,7896 769,780,000,000,000,000,00
7507502242106 000,00640,00640,000,000,000,000,000,00
7507502243001 000,00340,60340,600,000,000,000,000,00
7507502287312217 000,0097 750,3897 750,380,000,000,000,000,00
75075023302021 987,008 398,927 529,83869,090,000,000,000,00
7507502340104 512 200,004 151 079,101 715 144,490,000,000,000,000,00
750750234040233 174,00233 173,44233 173,140,000,000,000,000,00
750750234110845 000,00786 434,42320 250,540,000,000,000,000,00
750750234120123 000,00114 775,7033 907,990,000,000,000,000,00
75075023414014 000,008 734,468 734,460,000,000,000,000,00
750750234170140 000,00125 672,9969 516,060,000,000,000,000,00
750750234210169 209,0093 139,1465 311,4427 827,700,000,000,000,00
7507502342209 000,002 028,771 960,960,000,000,000,000,00
750750234260105 000,0056 186,8956 186,890,000,000,000,000,00
75075023427010 000,008 886,388 701,88184,500,000,000,000,00
7507502342807 000,003 965,503 205,50760,000,000,000,000,00
750750234300437 808,00232 359,25204 560,583 214,040,000,000,000,00
75075023430920 200,0020 200,0020 200,000,000,000,000,000,00
75075023436055 000,0014 271,8914 271,890,000,000,000,000,00
750750234400250 422,00159 554,4672 926,880,000,000,000,000,00
75075023441040 000,0020 216,7120 216,710,000,000,000,000,00
75075023443036 000,001 702,711 702,710,000,000,000,000,00
75075023444090 000,0084 793,2584 793,250,000,000,000,000,00
7507502344803 102,001 793,12256,160,000,000,000,000,00
75075023461070 000,0012 308,1612 308,160,000,000,000,000,00
75075023470065 000,0020 146,6220 146,620,000,000,000,000,00
75075023605033 083,0033 082,0533 082,050,000,000,000,000,00
750750231751127 290 185,006 192 903,933 008 088,1932 855,330,000,000,000,00
75075075421030 000,002 539,002 539,000,000,000,000,000,00
75075075430040 000,0015 496,4011 603,003 893,400,000,000,000,00
750750758433570 000,0018 035,4014 142,003 893,400,000,000,000,00
7507508530202 000,002 000,001 400,000,000,000,000,000,00
750750854010597 866,00597 866,00261 580,7112 995,120,000,000,000,00
75075085404040 027,0040 026,4140 026,410,000,000,000,000,00
750750854110112 500,00112 500,0045 351,727 966,080,000,000,000,00
75075085412016 100,0016 100,005 348,60882,150,000,000,000,00
75075085417023 224,0023 224,006 398,70931,300,000,000,000,00
75075085421029 721,0029 721,005 413,580,000,000,000,000,00
7507508542707 000,007 000,000,000,000,000,000,000,00
750750854280500,00500,00108,000,000,000,000,000,00
75075085430032 198,0032 198,0023 020,390,000,000,000,000,00
75075085436013 596,0013 596,005 983,130,000,000,000,000,00
7507508544105 700,005 700,001 968,8570,000,000,000,000,00
7507508544301 000,001 000,000,000,000,000,000,000,00
75075085444011 857,0011 857,008 892,000,000,000,000,000,00
7507508547007 000,007 000,002 080,200,000,000,000,000,00
75075085138705900 289,00900 288,41407 572,2922 844,650,000,000,000,00
7507509530209 500,005 585,385 585,380,000,000,000,000,00
75075095303087 000,0042 615,0042 615,000,000,000,000,000,00
75075095401054 200,0054 200,0013 369,890,000,000,000,000,00
750750954018705,000,000,000,000,000,000,000,00
750750954019125,000,000,000,000,000,000,000,00
75075095404010 334,0010 333,6210 333,620,000,000,000,000,00
75075095410030 000,0012 369,7012 369,700,000,000,000,000,00
75075095411032 000,0032 000,0014 890,220,000,000,000,000,00
750750954118121,000,000,000,000,000,000,000,00
75075095411922,000,000,000,000,000,000,000,00
7507509541204 400,004 400,00960,160,000,000,000,000,00
75075095412818,000,000,000,000,000,000,000,00
7507509541293,000,000,000,000,000,000,000,00
7507509541403 000,00238,94238,940,000,000,000,000,00
75075095417067 300,0053 642,1150 775,760,000,000,000,000,00
75075095421012 485,004 916,672 008,922 907,750,000,000,000,00
750750954260600,0040,3640,360,000,000,000,000,00
7507509542802 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75075095430015 000,001 727,351 527,35200,000,000,000,000,00
750750954410200,000,000,000,000,000,000,000,00
75075095443035 000,0032 101,6932 101,690,000,000,000,000,00
7507509544393 000,002 195,002 195,000,000,000,000,000,00
7507509544405 500,001 185,661 185,660,000,000,000,000,00
75075095169885372 513,00257 551,48190 197,653 107,750,000,000,000,00
751751014110532,90265,75265,750,000,000,000,000,00
75175101412024,5012,2512,250,000,000,000,000,00
7517510141703 100,001 550,001 550,000,000,000,000,000,00
751751014210398,60199,30199,300,000,000,000,000,00
75175101924624 056,002 027,302 027,300,000,000,000,000,00
75475405230050 000,0050 000,0050 000,000,000,000,000,000,00
75475405617042 500,000,000,000,000,000,000,000,00
754754058462992 500,0050 000,0050 000,000,000,000,000,000,00
754754122830160 000,00160 000,00160 000,000,000,000,000,000,00
75475412421095,000,000,000,000,000,000,000,00
7547541283206160 095,00160 000,00160 000,000,000,000,000,000,00
7577570281101 300 000,00473 748,06473 748,060,000,000,000,000,00
75775702845691 300 000,00473 748,06473 748,060,000,000,000,000,00
758758012940149 770,00149 770,00149 770,000,000,000,000,000,00
7587580179499149 770,00149 770,00149 770,000,000,000,000,000,00
758758184810591 098,000,000,000,000,000,000,000,00
7587581881386591 098,000,000,000,000,000,000,000,00
801801012540320 864,00266 357,51266 357,510,000,000,000,000,00
801801012910287,00287,00287,000,000,000,000,000,00
801801013020836 000,00836 000,00300 688,2215 461,500,000,000,000,00
80180101401010 076 128,0010 076 128,004 156 961,53254 113,410,000,000,000,00
801801014040699 640,00699 638,80699 638,800,000,000,000,000,00
8018010141102 050 786,002 050 786,00776 625,47134 257,930,000,000,000,00
801801014120310 718,00300 718,0086 745,1918 569,530,000,000,000,00
801801014170164 801,00164 801,0092 188,014 763,640,000,000,000,00
801801014210749 713,00749 713,00263 565,350,000,000,000,000,00
80180101422020 520,0020 520,007 587,870,000,000,000,000,00
801801014240165 070,00165 070,0015 809,590,000,000,000,000,00
801801014260905 411,00905 411,00407 914,460,000,000,000,000,00
801801014270350 000,00350 000,000,006 399,660,000,000,000,00
80180101428012 384,0012 384,002 969,000,000,000,000,000,00
8018010143001 247 425,001 241 275,00611 611,771 893,170,000,000,000,00
8018010143096 150,006 150,006 150,000,000,000,000,000,00
80180101436031 094,0031 094,0014 106,630,000,000,000,000,00
80180101441024 384,0024 384,0013 218,50158,000,000,000,000,00
80180101443017 576,0017 576,002 390,870,000,000,000,000,00
801801014440615 487,00615 487,00461 615,000,000,000,000,000,00
8018010147006 775,006 775,002 740,000,000,000,000,000,00
801801016050739 561,00258 720,008 965,0013 785,000,000,000,000,00
8018010117230119 350 774,0018 799 275,318 198 135,77449 401,840,000,000,000,00
80180103302035 850,0035 850,0011 695,29639,990,000,000,000,00
801801034010594 037,00594 037,00250 413,4312 123,260,000,000,000,00
80180103404041 073,0041 071,6341 071,630,000,000,000,000,00
801801034110106 155,00106 155,0045 348,507 614,580,000,000,000,00
80180103412015 997,0015 997,005 233,52882,100,000,000,000,00
80180103421014 800,0014 800,000,000,000,000,000,000,00
80180103424014 800,0014 800,002 099,550,000,000,000,000,00
80180103444028 214,0028 214,0021 160,000,000,000,000,000,00
80180103113094850 926,00850 924,63377 021,9221 259,930,000,000,000,00
8018010423101 419 640,00429 396,41429 396,410,000,000,000,000,00
8018010425403 376 000,001 570 830,551 570 830,550,000,000,000,000,00
801801043020148 160,00148 160,0049 673,902 465,130,000,000,000,00
8018010440101 890 504,001 890 504,00963 060,8749 884,930,000,000,000,00
801801044040147 466,00147 465,20147 465,200,000,000,000,000,00
801801044110371 400,00371 400,00175 014,2224 253,190,000,000,000,00
80180104412055 600,0055 600,0019 160,663 360,020,000,000,000,00
80180104417027 840,0027 840,007 304,36317,090,000,000,000,00
801801044210111 500,00111 500,0039 660,400,000,000,000,000,00
8018010442204 237,004 237,002 956,150,000,000,000,000,00
80180104424014 400,0014 400,003 380,000,000,000,000,000,00
801801044260141 000,00141 000,0068 401,850,000,000,000,000,00
8018010442801 594,001 594,00958,000,000,000,000,000,00
801801044300205 009,00205 008,5097 168,716 150,000,000,000,000,00
80180104436010 000,0010 000,004 860,890,000,000,000,000,00
8018010444105 000,005 000,002 464,0164,000,000,000,000,00
8018010444302 488,002 488,00150,290,000,000,000,000,00
801801044440125 866,00125 866,0094 400,000,000,000,000,000,00
8018010447003 000,003 000,000,000,000,000,000,000,00
801801046050216 233,0053 948,0037 715,000,000,000,000,000,00
801801041631258 276 937,005 319 237,663 714 021,4786 494,360,000,000,000,00
80180106254029 905,000,000,000,000,000,000,000,00
801801068344729 905,000,000,000,000,000,000,000,00
801801103020193 600,00193 600,0072 070,253 808,790,000,000,000,00
8018011040102 529 439,002 529 439,001 181 277,9764 523,480,000,000,000,00
801801104040181 327,00181 325,88181 325,880,000,000,000,000,00
801801104110560 181,00560 181,00214 602,7534 457,160,000,000,000,00
80180110412086 359,0086 359,0024 951,314 855,660,000,000,000,00
801801104440131 092,00131 092,0098 319,000,000,000,000,000,00
801801101046513 681 998,003 681 996,881 772 547,16107 645,090,000,000,000,00
8018011330201 000,001 000,00120,000,000,000,000,000,00
801801134010195 077,00195 077,0080 132,875 150,000,000,000,000,00
80180113404013 125,0013 124,1113 124,110,000,000,000,000,00
80180113411036 100,0036 100,0016 484,083 469,350,000,000,000,00
8018011341205 300,005 300,001 529,98329,040,000,000,000,00
80180113417030 000,0030 000,0021 111,44812,180,000,000,000,00
80180113421020 000,0020 000,008 272,420,000,000,000,000,00
8018011342604 100,004 100,000,000,000,000,000,000,00
8018011342705 000,005 000,000,000,000,000,000,000,00
801801134280300,00300,0040,000,000,000,000,000,00
801801134300654 600,00654 600,00293 160,870,000,000,000,000,00
8018011343602 400,002 400,001 287,040,000,000,000,000,00
8018011344101 000,001 000,0029,250,000,000,000,000,00
8018011344304 800,004 800,002 837,000,000,000,000,000,00
8018011344405 533,005 533,004 150,000,000,000,000,000,00
8018011347002 300,002 300,000,000,000,000,000,000,00
80180113148044980 635,00980 634,11442 279,069 760,570,000,000,000,00
801801464700150 000,00150 000,0020 708,270,000,000,000,000,00
8018014685647150 000,00150 000,0020 708,270,000,000,000,000,00
801801492540867 064,00415 191,73415 191,730,000,000,000,000,00
80180149401075 564,0075 564,0015 906,720,000,000,000,000,00
80180149411012 096,0012 096,002 651,320,000,000,000,000,00
8018014941201 440,001 440,00327,990,000,000,000,000,00
8018014995730956 164,00504 291,73434 077,760,000,000,000,000,00
8018015040101 920 172,001 920 172,00553 009,150,000,000,000,000,00
801801504110318 650,00318 650,0095 796,940,000,000,000,000,00
80180150412038 527,0038 527,0011 849,230,000,000,000,000,00
80180150931912 277 349,002 277 349,00660 655,320,000,000,000,000,00
8018015325403 231,050,000,000,000,000,000,000,00
8018015341701 745,941 745,940,000,000,000,000,000,00
801801534240171 375,83171 375,830,000,000,000,000,000,00
8018015391904176 352,82173 121,770,000,000,000,000,000,00
8018019530203 900,003 900,001 979,280,000,000,000,000,00
801801954010261 341,00261 341,00102 437,548 567,050,000,000,000,00
80180195404013 155,0013 154,6413 154,640,000,000,000,000,00
80180195411073 628,0073 628,0019 281,826 250,700,000,000,000,00
8018019541209 781,009 781,002 210,85680,140,000,000,000,00
801801954170147 989,00147 989,0040 901,813 082,900,000,000,000,00
801801954210152 500,00152 500,0083 852,400,000,000,000,000,00
8018019542202 300,002 300,000,000,000,000,000,000,00
8018019542404 700,004 700,000,000,000,000,000,000,00
80180195426045 168,0045 168,0032 039,180,000,000,000,000,00
80180195427048 000,0048 000,000,000,000,000,000,000,00
8018019542801 600,001 600,001 156,000,000,000,000,000,00
801801954300195 632,19195 632,1970 295,580,000,000,000,000,00
8018019543607 300,007 300,004 632,690,000,000,000,000,00
8018019544106 500,006 500,003 705,1543,000,000,000,000,00
8018019544301 000,001 000,00220,310,000,000,000,000,00
8018019544407 399,007 399,005 549,000,000,000,000,000,00
8018019547005 190,005 190,005 180,600,000,000,000,000,00
80180195605090 000,0090 000,000,000,000,000,000,000,00
801801951626361 077 083,191 077 082,83386 596,8518 623,790,000,000,000,00
85185121428077 000,006 105,006 105,000,000,000,000,000,00
851851219025277 000,006 105,006 105,000,000,000,000,000,00
85185153421010 000,00299,08299,080,000,000,000,000,00
8518515343009 600,000,000,000,000,000,000,000,00
851851539451419 600,00299,08299,080,000,000,000,000,00
8518515423301 000,00999,85999,850,000,000,000,000,00
851851543020400,00241,50241,500,000,000,000,000,00
85185154401059 200,0056 066,0525 655,631 365,380,000,000,000,00
8518515440403 500,003 351,143 351,140,000,000,000,000,00
85185154411014 155,0011 041,115 267,75911,590,000,000,000,00
8518515441201 850,001 194,68591,3585,780,000,000,000,00
85185154417079 995,0041 535,0023 805,18568,820,000,000,000,00
85185154421027 300,002 195,282 195,280,000,000,000,000,00
8518515442207 800,003 781,463 781,460,000,000,000,000,00
85185154426024 800,009 345,759 345,750,000,000,000,000,00
8518515442702 100,000,000,000,000,000,000,000,00
851851544280200,00154,50154,500,000,000,000,000,00
851851544300112 000,0070 625,1628 715,160,000,000,000,000,00
8518515443602 000,00574,20574,200,000,000,000,000,00
8518515444101 500,00461,61439,6122,000,000,000,000,00
851851544430914,000,000,000,000,000,000,000,00
8518515444401 186,001 185,661 185,660,000,000,000,000,00
851851544700500,0040,0040,000,000,000,000,000,00
85185154159685340 400,00202 792,95106 344,022 953,570,000,000,000,00
851851954010336,00289,90289,900,000,000,000,000,00
8518519542107,005,805,800,000,000,000,000,00
85185195430027,0023,4023,400,000,000,000,000,00
85185195441030,0025,9025,900,000,000,000,000,00
85185195102976400,00345,00345,000,000,000,000,000,00
852852024330385 500,00369 238,53171 199,320,000,000,000,000,00
8528520290384385 500,00369 238,53171 199,320,000,000,000,000,00
8528520330201 800,00483,00483,000,000,000,000,000,00
852852034010494 563,10473 800,77222 975,954 269,430,000,000,000,00
85285203404031 236,9031 202,1231 202,120,000,000,000,000,00
85285203411091 900,0088 587,9240 943,532 695,510,000,000,000,00
85285203412010 600,008 153,843 413,15230,360,000,000,000,00
8528520341709 000,004 740,143 083,5462,960,000,000,000,00
85285203421033 400,0010 941,0410 941,040,000,000,000,000,00
85285203422022 500,008 705,788 705,780,000,000,000,000,00
85285203426069 000,0025 269,2225 269,220,000,000,000,000,00
85285203427065 009,00150,00150,000,000,000,000,000,00
852852034280750,00412,00412,000,000,000,000,000,00
85285203430051 000,0021 158,6921 158,690,000,000,000,000,00
85285203433055 150,0028 149,6028 149,600,000,000,000,000,00
8528520343604 000,001 106,971 106,970,000,000,000,000,00
8528520344103 000,00835,80835,800,000,000,000,000,00
8528520344304 142,001 225,651 225,650,000,000,000,000,00
85285203444011 658,009 707,519 707,510,000,000,000,000,00
8528520347003 450,0080,0080,000,000,000,000,000,00
85285203605014 072,000,000,000,000,000,000,000,00
85285203167785976 231,00714 710,05409 843,557 258,260,000,000,000,00
8528520542104 000,000,000,000,000,000,000,000,00
85285205430015 000,005 760,805 760,800,000,000,000,000,00
8528520543601 000,0050,0050,000,000,000,000,000,00
8528520544102 000,00406,93406,930,000,000,000,000,00
8528520547001 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8528520510803723 000,006 217,736 217,730,000,000,000,000,00
85285213413045 000,0028 020,5323 901,684 118,850,000,000,000,00
852852139019545 000,0028 020,5323 901,684 118,850,000,000,000,00
852852143110414 000,00165 901,61159 297,650,000,000,000,000,00
8528521441101 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521493286415 000,00165 901,61159 297,650,000,000,000,000,00
852852153110360 580,62168 810,86168 810,860,000,000,000,000,00
85285215421011,609,959,950,000,000,000,000,00
8528521593387360 592,22168 820,81168 820,810,000,000,000,000,00
852852163110118 000,00118 000,0088 777,430,000,000,000,000,00
8528521689178118 000,00118 000,0088 777,430,000,000,000,000,00
85285219302015 807,0015 316,8215 316,820,000,000,000,000,00
85285219311030 299,0015 480,0015 480,000,000,000,000,000,00
8528521940101 118 600,00996 136,22485 309,7323 570,980,000,000,000,00
85285219404090 000,0081 253,0681 253,060,000,000,000,000,00
852852194110207 200,00184 459,7585 037,1914 344,280,000,000,000,00
85285219412029 500,0019 294,178 849,211 522,840,000,000,000,00
852852194140200,000,000,000,000,000,000,000,00
85285219417020 000,0014 400,005 812,00188,000,000,000,000,00
85285219421028 618,007 435,197 435,190,000,000,000,000,00
85285219426020 000,006 615,596 615,590,000,000,000,000,00
85285219427010 000,001 476,001 476,000,000,000,000,000,00
8528521942803 000,001 112,001 112,000,000,000,000,000,00
85285219430045 000,0023 904,7723 904,770,000,000,000,000,00
8528521943608 000,002 496,382 496,380,000,000,000,000,00
8528521944008 000,004 059,004 059,000,000,000,000,000,00
85285219441015 000,006 507,396 464,3943,000,000,000,000,00
8528521944305 000,000,000,000,000,000,000,000,00
85285219444025 000,0024 306,0324 306,030,000,000,000,000,00
8528521944807 460,007 438,007 438,000,000,000,000,000,00
85285219451040,0040,0040,000,000,000,000,000,00
852852194520100,0046,2046,200,000,000,000,000,00
852852194610671,00671,00671,000,000,000,000,000,00
8528521947005 000,001 469,001 469,000,000,000,000,000,00
852852191829711 692 495,001 413 916,57784 591,5639 669,100,000,000,000,00
8528522841101 000,0094,3694,360,000,000,000,000,00
85285228417035 471,0035 471,0016 375,55830,450,000,000,000,00
852852284300101 900,0056 883,8056 883,800,000,000,000,000,00
8528522898660138 371,0092 449,1673 353,71830,450,000,000,000,00
852852303110268 600,00139 830,80136 290,200,000,000,000,000,00
8528523089192268 600,00139 830,80136 290,200,000,000,000,000,00
8528529530201 000,00875,64875,640,000,000,000,000,00
85285295311015 000,001 684,801 684,800,000,000,000,000,00
85285295401038 100,0036 892,9617 226,27869,430,000,000,000,00
8528529540403 000,001 758,251 758,250,000,000,000,000,00
8528529541107 000,006 636,312 828,89541,800,000,000,000,00
8528529541706 200,000,000,000,000,000,000,000,00
85285295421012 300,001 740,001 740,000,000,000,000,000,00
8528529542607 500,0043,8143,810,000,000,000,000,00
8528529542704 000,001 129,451 129,450,000,000,000,000,00
852852954280200,000,000,000,000,000,000,000,00
85285295430026 000,00514,21514,210,000,000,000,000,00
852852954330110 000,0044 284,2244 284,220,000,000,000,000,00
852852954360500,0050,0050,000,000,000,000,000,00
8528529544301 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8528529544401 200,001 185,661 185,660,000,000,000,000,00
852852954700200,000,000,000,000,000,000,000,00
85285295152187233 200,0096 795,3173 321,201 411,230,000,000,000,00
853853112510250 000,00140 000,00140 000,000,000,000,000,000,00
85385311401037 150,0018 576,0018 576,000,000,000,000,000,00
8538531141106 380,003 192,003 192,000,000,000,000,000,00
853853114120903,00450,00450,000,000,000,000,000,00
8538531142101 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8538531142202 800,000,000,000,000,000,000,000,00
8538531143006 000,002 609,002 609,000,000,000,000,000,00
853853114430200,000,000,000,000,000,000,000,00
8538531144803 300,000,000,000,000,000,000,000,00
85385311122554307 733,00164 827,00164 827,000,000,000,000,000,00
853853954300220 000,0093 629,8993 595,890,000,000,000,000,00
8538539590548220 000,0093 629,8993 595,890,000,000,000,000,00
854854013020129 140,00129 140,0038 516,822 008,700,000,000,000,00
8548540140101 381 353,001 381 353,00547 716,4630 400,650,000,000,000,00
85485401404079 523,0078 289,4578 289,450,000,000,000,000,00
854854014110261 250,00261 250,0097 844,3517 000,900,000,000,000,00
85485401412053 738,0053 738,0010 707,852 017,460,000,000,000,00
85485401421036 064,0036 064,003 773,020,000,000,000,000,00
8548540142204 000,004 000,00139,730,000,000,000,000,00
85485401424013 000,0013 000,003 852,030,000,000,000,000,00
85485401444069 691,0069 691,0052 267,000,000,000,000,000,00
854854011226652 027 759,002 026 525,45833 106,7151 427,710,000,000,000,00
854854042540130 952,0051 648,5451 648,540,000,000,000,000,00
8548540488798130 952,0051 648,5451 648,540,000,000,000,000,00
854854124110500,00500,00101,580,000,000,000,000,00
854854124120500,00500,000,000,000,000,000,000,00
85485412417049 000,0049 000,0027 000,000,000,000,000,000,00
854854129866650 000,0050 000,0027 101,580,000,000,000,000,00
85485415324080 000,0080 000,000,000,000,000,000,000,00
85485415326084 500,0084 500,0053 494,900,000,000,000,000,00
8548541592769164 500,00164 500,0053 494,900,000,000,000,000,00
85585501291014 500,006 920,006 920,000,000,000,000,000,00
85585501311012 026 850,007 104 426,527 104 426,520,000,000,000,000,00
85585501401069 000,0049 886,8124 265,55721,240,000,000,000,00
8558550140404 000,002 565,512 565,510,000,000,000,000,00
85585501411012 400,008 970,234 253,26369,430,000,000,000,00
8558550141201 850,001 237,86563,7864,030,000,000,000,00
85585501421038 000,0014,4914,490,000,000,000,000,00
8558550142605 000,002 363,862 363,860,000,000,000,000,00
8558550142701 000,000,000,000,000,000,000,000,00
855855014280500,000,000,000,000,000,000,000,00
85585501430040 000,007 356,677 356,670,000,000,000,000,00
8558550143605 000,00441,69441,690,000,000,000,000,00
8558550144402 400,002 371,322 371,320,000,000,000,000,00
8558550145601 000,00537,66537,660,000,000,000,000,00
8558550147004 000,00716,00716,000,000,000,000,000,00
8558550114803612 225 500,007 187 808,627 156 796,311 154,700,000,000,000,00
85585502291015 000,003 305,403 305,400,000,000,000,000,00
8558550231104 446 084,004 446 084,002 548 092,110,000,000,000,000,00
855855024010124 600,00114 487,9552 757,102 622,940,000,000,000,00
8558550240409 500,008 803,968 803,960,000,000,000,000,00
855855024110305 200,00144 325,33112 151,2922 109,780,000,000,000,00
8558550241203 200,002 959,031 290,95219,940,000,000,000,00
8558550242105 347,00780,07780,070,000,000,000,000,00
8558550242606 000,002 363,862 363,860,000,000,000,000,00
855855024270200,00184,50184,500,000,000,000,000,00
855855024280300,0076,0076,000,000,000,000,000,00
85585502430021 107,0013 817,9513 817,950,000,000,000,000,00
8558550244404 941,004 940,254 940,250,000,000,000,000,00
855855024560500,00130,08130,080,000,000,000,000,00
8558550246102 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8558550247001 984,00160,00160,000,000,000,000,000,00
855855021482874 945 963,004 742 418,382 748 853,5224 952,660,000,000,000,00
855855034010884,32120,90120,900,000,000,000,000,00
855855034110152,0020,8020,800,000,000,000,000,00
85585503412021,682,972,970,000,000,000,000,00
85585503985981 058,00144,67144,670,000,000,000,000,00
8558550430201 800,001 785,721 785,720,000,000,000,000,00
85585504401098 250,0070 920,0433 145,131 680,950,000,000,000,00
8558550440406 000,005 673,635 673,630,000,000,000,000,00
85585504411018 030,0013 183,325 830,891 150,360,000,000,000,00
8558550441202 508,001 857,49825,80147,380,000,000,000,00
8558550442107 000,0060,1160,110,000,000,000,000,00
855855044280450,000,000,000,000,000,000,000,00
8558550443003 000,003,603,600,000,000,000,000,00
8558550443601 000,00300,00300,000,000,000,000,000,00
8558550444106 500,002 907,832 907,830,000,000,000,000,00
8558550444402 400,002 371,322 371,320,000,000,000,000,00
8558550447001 172,000,000,000,000,000,000,000,00
85585504136359148 110,0099 063,0652 904,032 978,690,000,000,000,00
855855052310330 352,0081 960,0081 960,000,000,000,000,000,00
855855052580110 000,0042 600,0042 600,000,000,000,000,000,00
85585505302015 000,0015 000,004 347,490,000,000,000,000,00
8558550540101 431 938,001 431 938,00575 578,3226 693,930,000,000,000,00
855855054017124 146,00124 146,000,000,000,000,000,000,00
85585505401915 000,0015 000,000,000,000,000,000,000,00
85585505404063 874,0053 873,7453 873,740,000,000,000,000,00
855855054110294 058,78294 058,78104 253,058 338,580,000,000,000,00
85585505411731 686,0031 686,000,000,000,000,000,000,00
8558550541192 861,222 861,220,000,000,000,000,000,00
85585505412044 200,0044 200,0011 606,402 117,270,000,000,000,00
8558550541274 500,004 500,000,000,000,000,000,000,00
8558550541404 000,004 000,001 595,000,000,000,000,000,00
855855054170201 989,00201 989,0044 301,692 187,380,000,000,000,00
85585505417764 224,3864 224,380,000,000,000,000,000,00
855855054210200 000,00200 000,00161 936,410,000,000,000,000,00
8558550542174 080,004 080,000,000,000,000,000,000,00
855855054220130 944,00130 944,0057 373,5226,460,000,000,000,00
85585505422934 056,0034 056,000,000,000,000,000,000,00
85585505424072 558,0072 558,003 217,290,000,000,000,000,00
85585505424710 000,0010 000,000,000,000,000,000,000,00
85585505426035 720,0035 720,0017 581,250,000,000,000,000,00
85585505426715 000,0015 000,000,000,000,000,000,000,00
8558550542705 750,005 750,005 750,000,000,000,000,000,00
8558550542803 575,003 575,001 232,500,000,000,000,000,00
855855054300218 320,00218 320,00152 857,000,000,000,000,000,00
8558550543076 000,006 000,000,000,000,000,000,000,00
8558550543606 661,006 661,001 526,280,000,000,000,000,00
85585505441012 100,0012 100,003 490,19125,000,000,000,000,00
8558550544301 700,001 700,000,000,000,000,000,000,00
85585505444042 798,0042 798,0032 099,000,000,000,000,000,00
85585505470023 000,0023 000,002 649,400,000,000,000,000,00
855855052168233 560 091,383 234 299,121 359 828,5339 488,620,000,000,000,00
90090001426060 000,0048 781,8248 194,16587,660,000,000,000,00
900900014300780 000,00563 835,00421 770,000,000,000,000,000,00
9009000160501 610 000,000,000,000,000,000,000,000,00
900900016057829 446,000,000,000,000,000,000,000,00
900900016059350 000,000,000,000,000,000,000,000,00
900900011176273 629 446,00612 616,82469 964,16587,660,000,000,000,00
90090002401098 832,0098 832,0046 682,480,000,000,000,000,00
9009000240406 898,003 412,883 412,880,000,000,000,000,00
90090002411018 777,0018 777,007 627,590,000,000,000,000,00
9009000241202 737,002 737,001 090,430,000,000,000,000,00
90090002421020 000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090002426010 000,002 185,932 185,930,000,000,000,000,00
9009000243002 416 080,002 289 859,381 193 430,180,000,000,000,000,00
9009000244402 250,002 250,002 250,000,000,000,000,000,00
900900021243922 575 574,002 418 054,191 256 679,490,000,000,000,000,00
90090004421046 400,00199,00199,000,000,000,000,000,00
900900044300110 000,0064 491,9864 005,98486,000,000,000,000,00
9009000499414156 400,0064 690,9864 204,98486,000,000,000,000,00
90090013231071 276,0028 100,0028 100,000,000,000,000,000,00
900900139322371 276,0028 100,0028 100,000,000,000,000,000,00
9009001542601 000 000,00382 143,55375 077,817 065,740,000,000,000,00
900900154300500 000,00254 880,97240 120,9714 760,000,000,000,000,00
900900156050502 016,000,000,000,000,000,000,000,00
900900151055252 002 016,00637 024,52615 198,7821 825,740,000,000,000,00
900900194210200 000,00108 792,70108 792,700,000,000,000,000,00
90090019430038 129,539 850,009 850,000,000,000,000,000,00
9009001999429238 129,53118 642,70118 642,700,000,000,000,000,00
90090095421020 000,005 451,905 451,900,000,000,000,000,00
900900954300169 388,7124 013,0023 365,00648,000,000,000,000,00
90090095443015 821,0015 821,0015 821,000,000,000,000,000,00
90090095103935205 209,7145 285,9044 637,90648,000,000,000,000,00
9219210924801 039 482,001 039 482,00503 621,050,000,000,000,000,00
92192109421028 757,005 421,325 421,320,000,000,000,000,00
9219210942401 000,000,000,000,000,000,000,000,00
92192109426014 000,001 599,461 091,930,000,000,000,000,00
92192109430013 238,0013 218,0713 218,070,000,000,000,000,00
921921096050481 646,00163 065,46123 360,625 329,840,000,000,000,00
921921091185701 578 123,001 222 786,31646 712,995 329,840,000,000,000,00
92192195236055 000,0052 500,0052 500,000,000,000,000,000,00
92192195291030 044,0030 043,8630 043,860,000,000,000,000,00
921921954560474,00474,00474,000,000,000,000,000,00
921921956050182 605,0846 063,5046 063,500,000,000,000,000,00
92192195108996268 123,08129 081,36129 081,360,000,000,000,000,00
926926052360300 000,00300 000,00300 000,000,000,000,000,000,00
9269260595891300 000,00300 000,00300 000,000,000,000,000,000,00
9269269560502 540 000,002 349 626,5012 590,002 800,000,000,000,000,00
92692695996712 540 000,002 349 626,5012 590,002 800,000,000,000,000,00
Razem dział010102 594,6819 043,1219 043,120,000,000,000,000,00
Razem dział60013 910 859,496 417 371,203 031 019,753 744,010,000,000,000,00
Razem dział7002 910 090,00423 292,01421 832,011 460,000,000,000,000,00
Razem dział710470 000,0058 371,9137 545,880,000,000,000,000,00
Razem dział720345 645,00157 185,65156 730,55455,100,000,000,000,00
Razem dział7509 285 650,007 894 600,313 973 351,2762 701,130,000,000,000,00
Razem dział7514 056,002 027,302 027,300,000,000,000,000,00
Razem dział754252 595,00210 000,00210 000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7571 300 000,00473 748,06473 748,060,000,000,000,000,00
Razem dział758740 868,00149 770,00149 770,000,000,000,000,000,00
Razem dział80137 808 124,0133 813 913,9216 006 043,58693 185,580,000,000,000,00
Razem dział851437 400,00209 542,03113 093,102 953,570,000,000,000,00
Razem dział8524 655 989,223 313 901,102 095 614,8453 287,890,000,000,000,00
Razem dział853527 733,00258 456,89258 422,890,000,000,000,000,00
Razem dział8542 373 211,002 292 673,99965 351,7351 427,710,000,000,000,00
Razem dział85520 880 722,3815 263 733,8511 318 527,0668 574,670,000,000,000,00
Razem dział9008 878 051,243 924 415,112 597 428,0123 547,400,000,000,000,00
Razem dział9211 846 246,081 351 867,67775 794,355 329,840,000,000,000,00
Razem dział9262 840 000,002 649 626,50312 590,002 800,000,000,000,000,00
RAZEM109 569 835,1078 883 540,6242 917 933,50969 466,900,000,000,000,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28s
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko samorządy województw

Główny księgowy / Skarbnik

telefon
2018-07-09

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-30s: wersja pierwotna (100, 853, 85311)
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
092350636
Rb-30s półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018
Adresat:
Nazwa województwa 1) 2)
Nazwa powiatu / związku 1) 2)
Nazwa gminy / związku 1) 2)
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Wysyłać bez pisma przewodniego
SymboleKlasyfikacja budżetowa
woj.powiatgminatyp gm.związek jsttyp zw.samorządowego zakładu budżetowegodziałrozdział
123456789
0403012  10085385311
A.
kod pozycjiParagrafPrzychody
planwykonanie
10111213
G0830212 250,0092 679,19
G084070 750,0057 395,62
G0970374 287,00250 268,65
G2510657 000,00547 000,00
I110 (Pokrycie amortyzacji)0,000,00
K100 (Inne zwiększenia)0,000,00
HRAZEM 914141 314 287,00947 343,46
K110 (Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego)5 000,0083 611,62
L190 Ogółem (H+K110)1 319 287,001 030 955,08
1) niepotrzebne skreślić
2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków
3) dotyczy państwowych zakładów budżetowych
B.
kod pozycjiParagrafKoszty i inne obciążenia
planwykonanie
10111213
M4010732 722,00325 884,92
M404051 247,0051 246,57
M4110154 705,0060 196,98
M412011 400,003 718,92
M417055 000,0039 263,37
M4210126 544,0072 931,01
M422021 000,006 917,29
M426032 519,0013 739,40
M427013 500,006 004,02
M42801 700,001 335,00
M430033 500,0022 003,80
M43602 200,001 023,00
M44101 200,00746,35
M44309 100,001 763,32
M444029 154,0020 345,93
M4500580,00290,00
M451030,000,00
M452046,0045,47
M453025 990,006 783,03
M47002 150,001 431,37
M607020 000,000,00
J100 (Środki własne zarezerwowane na inwestycje)X0,00
I100 (Odpisy amortyzacji)0,000,00
P100 (Inne zmniejszenia)0,000,00
NRAZEM 1787241 324 287,00635 669,75
P110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)0,000,00
P120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)0,000,00
P130 (Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego)5 000,00314 062,74
S190 Ogółem (N+P110+P120+P130)1 329 287,00949 732,49
C.
Kod pozycjiSymbolWyszczególnienieStan na początek okresu sprawozdawczegoStan na koniec okresu sprawozdawczego
1011 1213
W010Środki pieniężne (w tym środki w kasie)126 365,68306 868,85
W020Należności netto 1)6 654,5114 280,72
W021Kwota odpisu aktualizującego należności0,000,00
W022Kwota odsetek od należnosci niezapłaconych w terminie0,000,00
W030Pozostałe środki obrotowe14 933,480,00
W040Zobowiązania i inne rozliczenia64 342,057 086,83
W041
w tym
wobec inwestycji finansowanych z:
środków własnych
0,000,00
W042
dotacji
0,000,00
W043
środków z innych źródeł
0,000,00
W070Stan środków obrotowych netto (W010+W020+W030-W040)83 611,62314 062,74
Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązańXX
W080Należności od pracowników0,000,00
W081Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług0,000,00
W090Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń51 246,570,00
W091Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne9 323,190,00
W092
w tym z tytułu:
składek na FUS
8 763,190,00
W093
składek na Fundusz Pracy
560,000,00
W094Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług0,000,00
1) Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie
D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE
1. Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego
Kod poz.SymbolWyszczególnieniePlanWykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
1011 1213
U100Wydatki inwestycyjne0,000,00
U200Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:XX
U201
- środki z lat ubiegłych
0,000,00
U202
- dotacje celowe
0,000,00
U203
- środki własne
0,000,00
U204
- inne środki
0,000,00
U300Zobowiązania dotyczące inwestycji:XX
U301
- na początek okresu sprawozdawczego
X0,00
U302
- na koniec okresu sprawozdawczego
X0,00
U303Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycjeX0,00
2. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego
Kod poz.SymbolWyszczególnienieZa poprzedni rok budżetowyZa okres sprawozdawczy
1011 1213
Z100Podatek dochodowy od osób prawnych0,000,00
Z101Wpłata nadwyżki środków obrotowych0,000,00
Z102Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych0,000,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Główny księgowy / Skarbnik

telefon
2018-07-09

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-34s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
092350636
Rb-34s
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018
Adresat:
Nazwa województwa 1) 2)
Nazwa powiatu / związku 1) 2)
Nazwa gminy / związku 1) 2)
Symbole
woj.powiatgminatyp gm.związek jsttyp zw.
123456
0403012  
A.
Kod pozycjiDziałRozdziałParagrafDochody
planwykonanie
91011121314
G801801010750110 500,0050 594,15
G801801010830248 000,00166 543,40
G80180101096022 000,006 400,00
G80180101097017 500,000,00
G801801040672240 000,00142 793,99
G8018010407501 000,000,00
G8018010409601 000,000,00
G8018010409701 000,000,00
HRAZEM 654090641 000,00366 331,54
K150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)0,000,00
L190 Ogółem (H+K150)641 000,00366 331,54
1) niepotrzebne skreślić
2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków
B.
Kod pozycjiDziałRozdziałParagrafWydatki
planwykonanie
91011121314
M8018010141105 500,00327,45
M8018010141201 100,0046,68
M80180101417030 000,001 904,92
M80180101421076 100,0024 778,04
M80180101422060 000,0016 479,43
M8018010142404 000,0083,05
M8018010142601 000,00355,91
M8018010142702 000,000,00
M801801014300203 000,00125 474,48
M8018010144301 300,00438,33
M80180101453014 000,007 551,40
M8018010442101 500,000,00
M801801044220240 000,00129 413,10
M8018010443001 500,000,00
NRAZEM 1192227641 000,00306 852,79
P150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)0,0059 478,75
S190 Ogółem (N+P150)641 000,00366 331,54
C.
Kod pozycjiSymbolWyszczególnienieStan na początek okresu sprawozdawczegoStan na koniec okresu sprawozdawczego
1112 1314
W020Należności netto 1)8 325,734 947,87
W021Kwota odpisu aktualizującego należności0,000,00
W022Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie0,000,00
W040Zobowiązania1 483,730,00
1) Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-34s

Główny księgowy / Skarbnik

telefon
2018-07-09

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-50D: wersja pierwotna (11)
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
092350636
Rb-50 - Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018
Adresat:
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Wysyłać bez pisma przewodniego
Nazwa województwa 1)
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
Symbole
woj.powiatgminatyp gm.związek jsttyp zw.część
0403012  11
12345678
1) niepotrzebne skreślić
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)Wykonanie
działrozdziałparagraf
910111213
7517510120104 056,002 028,00